načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zobrazení hlavy -- metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika – František Charvát; MUDr. Bohumil Markalous; kolektiv

Zobrazení hlavy -- metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

Elektronická kniha: Zobrazení hlavy
Autor: František Charvát; MUDr. Bohumil Markalous; kolektiv
Podnázev: metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

Publikace o metodách zobrazení hlavy poskytuje pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového a zrakového aparátu. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  299
+
-
10
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 658
Rozměr: 31 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 2., upr. a rozš. vyd., V Tritonu 1.
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Triton, 2006
ISBN: 978-80-725-4904-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace o metodách zobrazení hlavy poskytuje pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového a zrakového aparátu.

Popis nakladatele

Souborná, vysoce originální a v české odborné literatuře výjimečná práce o metodách zobrazení hlavy poskytuje moderní pohled na problematiku úrazů a nádorů hlavy, a také na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového a zrakového aparátu. Autorský kolektiv vychází ze zkušeností s hodnocením asi patnácti tisíc snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a jiných zobrazovacích metod, a z tisíců kazuistik různých operačních postupů. Mimořádný význam mají i popisy anatomie a patologie a korelace nálezů s klinickou diagnózou. Obrazová dokumentace je rozšířena o 1250 vyobrazení a schémat.

1. vydání knihy získalo prestižní cenu Hlávkovy nadace za nejlepší monografii zdravotnické literatury v roce 2000

(metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika : CT, MR, RTG, PET, PET)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
František Charvát; MUDr. Bohumil Markalous; kolektiv - další tituly autora:
Rýma otázky a odpovědi Rýma otázky a odpovědi
 (e-book)
Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ZOBRAZENÍ

HLAVY

metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

František Charvát, Bohumil Markalous a kol.

CT, MR, RTG, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie,

angiografie, intervenční neuroradiologie, navigovaná chirurgie

TRITON

Praha/Kroměříž

2. upravené a rozšířené vydání


ZOBRAZENÍ HLAVY

TRITON

Praha/Kroměříž


Kniha vyšla za laskavého přispění firem:

Boston Scientific Česká republika, s.r.o.

Schering s.r.o.

GE Medical Systems, a.s.

Baxter Czech spol. s r.o.

Carl Zeiss spol. s r.o.

Amersham Health (CEE) Handels G.m.b.H.

ASI Prag s.r.o.

Medial s. r.o.

Guidant ČR s.r.o.

MSM, spol. s r.o.

Siemens s.r.o.

Hospimed, spol. s r.o.


MUDr. František Charvát Ph.D., MUDr. Bohumil Markalous a kol.

ZOBRAZENÍ HLAVY

metodika vyšetření, anatomie, patologie, klinika

CT, MR, rtg, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie,

navigovaná chirurgie, intervenční angiografie – neuroradiologie

TRITON

2. upravené a rozšířené vydání

ZOBRAZENÍ

HLAVY

metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

František Charvát, Bohumil Markalous a kol.

CT, MR, RTG, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie,

navigovaná chirurgie, angiografie, intervenční neuroradiologie

CT, MR, RTG, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie

angiografie, intervenční neuroradiologie, navigovaná chirurgie

TRITON Praha/Kroměříž 2. upravené a rošířené vydání


Důležité upozornění:

Autoři i na kla da tel vy na lo ži li vel kou péči

a úsi lí, aby všech ny in for ma ce v knize ob sa

že né tý ka jí cí se dávkování léků a forem je jich

aplikace od po ví da ly sta vu vědy v oka mži ku

vydání. Na kla da tel však za úda je o po u ži tí

léků, ze jmé na o jejich in di ka cích, kon tra in

di ka cích, dáv ko vá ní a apli kač ních for mách,

ne ne se žád nou od po věd nost a vy lu ču je pro to

ja ké ko li pří mé či ne pří mé ná ro ky na úhra du

pří pad ných škod, kte ré by v sou vislosti s apli

ka cí uve de ných léků vznik ly. Každý uži va tel

je po vi nen dů sled ně se řídit in for ma ce mi vý

rob ců léčiv, ze jmé na in for ma cí přiloženou ke

kaž dé mu balení léku, který chce aplikovat.

Notice

The Publishers have made an extensive effort

to trace original copyright holders for per mis

si on to use borrowed material. If any have

been over lo o ked, they will be co r rec ted at the

first re print. Please no ti ce the Publishers in

such a case. Ochranné obchodní známky (chráněné názvy) léků ani dalších výrobků nejsou v knize zvlášť zdůrazňovány. Z chybění označení ochranné známky proto nelze vyvozovat, že v konkrétním případě jde o název nechráněný. Toto dílo, včetně všech svých částí, je zákonem chráněno. Každé jeho užití mimo úzké hranice zákona je nepřípustné a je trestné. To se týká zejména reprodukování či rozšiřování jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, fotografického či elektronického), ale také ukládání v elektronické formě pro účely rešeršní i jiné. K jakémukoli využití díla je proto nutný písemný souhlas nakladatele, který také stanoví přesné podmínky využití díla. Písemný souhlas je nutný i pro případy, ve kterých může být udělen bezplatně. ZOBRAZENÍ HLAVY metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika CT, MR, RTG, PET, PET/CT, sonografie, endoskopie, angiografie, intervenční neuroradiologie, navigovaná chirurgie © František Charvát, Bohumil Markalous a kol., 2006 © TRITON Praha/Kroměříž, 2006 Ilustrations © Ervín Černý, Evžen Markalous, Iveta Kalinová, 2006 Cover motif © Ervín Černý, 2006 Figures and color photographs © Bohumil Markalous, 2006 Cover © Renata Brtnická, 2006 ISBN 80-7254-904-9


AUTOŘI

MUDr. František Charvát, Ph.D., primář Radiodiagnostického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Bohumil Markalous, primář Otorinolaryngologického oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci

SPOLUAUTOŘI

doc. MUDr. Josef Sobota, CSc., emeritní primář Radiodiagnostického oddělení Ústřední vojenské nemocnice

v Praze

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní

nemocnice v Hradci Králové

doc. MUDr. ing. Jaroslav Plas, Neurochirurgická klinika Ústřední vojenské nemocnice a 1. lékařská fakulta

Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., primář Neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

MUDr. Petr Vachata, Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., primář Očního oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Pavel Voska, primář Stomatochirurgického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Jan Krásný, Oftalmologická klinika 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Královské

Vinohrady v Praze

† prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc., emeritní přednosta Otorinolaryngologického oddělení Ústřední vojenské

nemocnice v Praze

MUDr. Jiří Lacman, Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Tomáš Belšan, CSc., Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Jana Mašková, Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Jiří Kasík, Ph.D., Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Marek Koutný, primář Radiodiagnostického oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci

MUDr. Tereza Holceplová, Radiodiagnostické oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci

MUDr. Tomáš Jindra, Radiodiagnostické oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci

MUDr. Viktor Kotalík, privátní stomatologická-stomatochirurgická ambulance v Jindřichově Hradci

MUDr. Vít Lorenc, vedoucí lékař lůžkové části Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Okresní nemocnice

v Jindřichově Hradci

MUDr. Miloslav Cesnek, súkromá ušno-nosovo-krčná ambulancia, Čadca, Slovenská republika

MUDr. Jana Markalousová, privátní otorinolaryngologická ambulance, Praha

MUDr. Jitka Vydrová, privátní otorinolaryngologická ambulance, Praha

LEKTOŘI

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., přednosta Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

prof. MUDr. Pavel Eliáš CSc., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, přednosta Radiologické kliniky

Fakultní nemocnice v Hradci Králové


6

Seznam zkratek v textu 9

Seznam zkratek v popisu obrazů 10

Uspořádání obrazů 13

Poděkování 14

Památce prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc. 15

Předmluva k prvnímu vydání 16

Udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 2000 17

Předmluva ke druhému vydání 18

Historie, vznik a význam zobrazovacích metod 19

1 METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI 20

1.1 Výpočetní tomografie 20

1.1.1 Princip 20

1.1.2 Denzita tkání (Hounsfieldovy jednotky) 22

1.1.3 Protokol vyšetření CT, topogramy, kontrastní látky 22

1.1.4 Konvenční rentgenografie nebo CT paranazálních dutin? 25

1.1.5 CT paranazálních dutin v koronární rovině 26

1.1.6 CT paranazálních dutin v axiální rovině 26

1.1.7 Rekonstrukční snímky CT 27

1.1.8 Vysokorozlišovací CT (high resolution CT, HRCT) 27

1.1.9 Trojrozměrná (trojdimenzionální, 3D) CT 27

1.1.10 CT cisternografie v diagnostice rinolikvorey a otolikvorey 28

1.1.11 Multidetektorová (multislice) CT (MDCT) 29

1.1.12 Virtuální zobrazení CT 31

1.2 Magnetická rezonance 32

1.2.1 Princip 32

1.2.2 Intenzita signálu ve výsledném MR obraze 34

1.2.3 Kontrastní látky 35

1.2.4 MR angiografie 35

1.2.5 Protokoly vyšetření MR 36

1.3 Digitální subtrakční angiografie (DSA) 37

1.4 Ultrasonografie (US) 38

1.5 Pozitronová emisní tomografie (PET) 41

1.6 Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT) 44

1.7 Navigovaná chirurgie 47

1.8 Indikace a volba zobrazovací metody 55

2 NOSNÍ DUTINA, PARANAZÁLNÍ DUTINY A NOSOHLTAN 59

2.1 Anatomie 59

2.1.1 Vývojové poznámky 59

2.1.2 Nosní dutina a laterální nosní stěna 60

2.1.3 Paranazální dutiny 62

2.1.4 Cévní a nervové zásobení 64

2.1.5 Obrazová část – koronární a sagitální rovina 66

2.1.6 Obrazová část – axiální rovina 86

2.2 Endoskopická endonazální chirurgie 97

2.2.1 Koncepce metody a patofyziologické poznámky 97

2.2.2 Indikace 100

2.2.3 Technické vybavení 100

2.2.4 Názvosloví operací 101

2.2.5 Pooperační hojení 103

2.2.6 Operační komplikace 104

2.2.7 Endoskopické nálezy 108

2.3 Patologické stavy 114

2.3.1 Anatomické a slizniční variace 114

OBSAH


7

2.3.2 Chirurgicky nebezpečné oblasti rinobaze 133

2.3.3 Rinosinusitidy 138

2.3.4 Systémové choroby s projevy rinosinusitid 150

2.3.5 Sinusogenní zánětlivé komplikace 154

2.3.6 Cysty a mukokély 158

2.3.7 Nádory a nádorům podobné léze nosu a paranazálních dutin 164

2.3.8 Nádory a nádorům podobné léze nosohltanu a/nebo infratemporální jámy 177

2.3.9 Likvorové píštěle 182

2.3.10 Dekomprese orbity a zrakového nervu 190

2.3.11 Pooperační stavy 194

2.3.12 Korelace CT s operačními nálezy 203

2.3.13 Korelace ultrasonografie s konvenční rentgenografií 204

3 OBLIČEJOVÝ SKELET 210

3.1 Anatomie 210

3.1.1 Obličejové kosti 210

3.1.2 Temporomandibulární kloub 213

3.2 Patologické stavy 216

3.2.1 Vývojové anomálie 216

3.2.2 Nádory a nádorům podobné léze 220

3.2.3 Úrazy 226

3.2.4 Nemoci temporomandibulárního kloubu 237

3.2.5 Názvosloví operací 238

3.2.6 Konvenční rentgenografie zubních a alveolárních lézí 239

3.2.7 Diferenciální diagnóza radiologických nálezů obličejového skeletu a paranazálních dutin 244

4 ORBITA 246

4.1 Anatomie 246

4.1.1 Skelet 246

4.1.2 Pojivové tkáně a topografické rozdělení prostorů orbity 247

4.1.3 Zrakový nerv 248

4.1.4 Slzný aparát 248

4.1.5 Cévní zásobení 253

4.2 Patologické stavy 253

4.2.1 Přehled onemocnění 253

4.2.2 Vývojové anomálie očnice 255

4.2.3 Záněty očnice 256

4.2.4 Nádory a nádorům podobné léze 260

4.2.5 Úrazy očnice 268

4.2.6 Endokrinní (tyreoidální) orbitopatie 270

4.2.7 Ultrasonografie – indikace a patologické nálezy 272

5 SLINNÉ ŽLÁZY 275

5.1 Anatomie 275

5.2 Patologické stavy 285

6 LEBKA A KRČNÍ PÁTEŘ 298

6.1 Anatomie 298

6.1.1 Lebka 298

6.1.2 Krční páteř 305

6.2 Rentgenové a MR patologické nálezy 317

7 LEBNÍ BAZE 326

7.1 Anatomie 326

7.1.1 Vnější spodina lební (basis cranii externa) 326

7.1.2 Vnitřní spodina lební (basis cranii interna) 328

7.1.3 Hlavové nervy 329

7.1.4 Otvory a kanálky lební baze 331

7.1.5 Obrazová část – axiální rovina 333

7.1.6 Obrazová část – koronární rovina 373

7.1.7 Obrazová část – parasagitální a sagitální rovina 390

7.2 Patologické stavy 406

7.2.1 Přehled onemocnění 406


8

7.2.2 Vývojové anomálie 408

7.2.3 Nádory a nádorům podobné léze 410

7.2.4 Úrazy 432

7.2.5 Nemoci kosti 444

7.2.6 Cévní komprese mozkových nervů 450

8 SPÁNKOVÁ KOST A STATOAKUSTICKÉ ÚSTROJÍ 453

8.1 Anatomie 453

8.1.1 Skladba spánkové kosti a statoakustické ústrojí 453

8.1.2 Vnitřní zvukovod a průběh lícního nervu spánkovou kostí 463

8.1.3 Cévní zásobení 468

8.2 Patologické stavy 470

8.2.1 Vývojové anomálie 470

8.2.2 Záněty 472

8.2.3 Otogenní zánětlivé komplikace 482

8.2.4 Nádory a nádorům podobné léze 485

8.2.5 Úrazy 486

8.2.6 Nemoci kosti 487

8.2.7 Názvosloví operací 488

8.2.8 Příčiny nedoslýchavosti, tinitu, závratí a obrn lícního nervu 492

9 TURECKÉ SEDLO A HYPOFÝZA 495

9.1 Anatomie 495

9.2 Patologické stavy a názvosloví operací 498

9.2.1 Přehled onemocnění 498

9.2.2 Názvosloví operací 507

10 CÉVY HLAVY A KRKU 509

10.1 Anatomie 509

10.2 Cévní onemocnění hlavy a krku – intervenční angiografie – neuroradiologie 525

10.2.1 Nevaskulární výkony na krku 525

10.2.2 Perkutánní vertebroplastika 527

10.2.3 Vaskulární intervence – obecné zásady 532

10.2.4 Endovaskulární léčba aneuryzmat mozkových tepen 534

10.2.5 Endovaskulární léčba piálních arteriovenózních zkratů 548

10.2.6 Intrakraniální arteriovenózní zkraty (AVF) 561

10.2.7 Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a stentování tepen odstupujících z oblouku aorty 569

10.2.8 Epistaxe a metody léčby 586

10.2.9 Předoperační a paliativní embolizace tumorů hlavy, krku a páteře 590

10.2.10 Nádory spodiny ústní a hltanu – intraarteriální chemoterapie 599

10.2.11 3D angiografie – možnosti diagnostiky v oblasti hlavy a krku 602

Dodatek k oddílu 1 – Digitální radiografie 604

Dodatek k oddílu 1.1.1, 1.1.11 – Výpočetní tomografie 605

Základní literatura 607

Ostatní literatura 609

O autorech 644

Rejstřík 645


9

SEZNAM ZKRATEK V TEXTU 2D ..............dvojdimenzionální, dvojrozměrné

3D ..............trojdimenzionální, trojrozměrné

3D CTA .....3D CT angiografie a.................arteria

AC .............arteria carotis

ACC ..........arteria carotis communis

ACE ..........arteria carotis externa

ACI ...........arteria carotis interna

ANCA .......antineutrofilní cytoplazmatické protilátky

ASA ...........astma bronchiale, alergie na aspirin, polypó

za (Samterův syndrom)

AT B ...........antibiotika

AV .............arteriovenózní

AV F ...........intrakraniální arteriovenózní zkraty

AV M ..........arteriovenózní malformace

BERA .......brainstem electric response audiometry

CNS ...........centrální nervový systém

CT .............computer tomography (výpočetní tomogra

fie)

CTC ..........CT cisternografie

CW ............continuous wave

DCRS ........dakryocystorinostomie

DD .............diferenciální diagnóza

DK .............dolní končetiny

DREZ .......dorsal root entry zone

DSA ...........digitální subtrakční angiografie

DSS ...........digitální subtrakční sialografie

D-US .........dopplerovská ultrasonografie

EEG ..........elektroencefalografie

EES ...........endoscopic endonasal surgery

EMG .........elektromyografie

FAG ...........fluorescenční angiografie

FD .............facetová denervace

FDG ...........2-/18F/fluoro-2-deoxy-D-glukóza

FEES ........functional endoscopic endonasal surgery

FIESTA ....firemní název (GE Medical System) pro

T2 váženou sekvenci zobrazující ve velmi

tenkých vrstvách

FLASH .....fast long angle shot fMR ...........funkční zobrazení MR

FOV ..........field of view

FS ..............fat suppressed

FSE ...........fast spin echo nebo TSE turbo spin echo

Gd-DTPA .gadolinium-diethylenetriamine pentaacetic

acid

GIT ...........gastrointestinální trakt

GR .............glycerolová radikulolýza

GRASS .....gradient recalled acquisition at steady state GRE ..........gradient echo

HRCT .......high resolution CT (vysokorozlišovací CT)

HRMR ......high resolution MR (vysokorozlišovací MR) HU .............Hounsfieldova jednotka

IR ..............inversion recovery

i. v. .............intravenózní

KCP ..........kraniocerebrální poranění

KKP ..........karotidokavernózní píštěl

KL .............kontrastní látka

LB .............lební baze

lig. .............ligamentum

M. ..............morbus

m. ..............musculus

MDCT ......multidetektorová (multislice) CT

MEG .........magnetoencefalografie

mGy ..........miligray

MHz ..........megahertz

MIP ...........maximum intensity projection

MMK ........mostomozečkový kout, úhel

MR ............magnetic resonance (magnetická rezonance)

MRA .........MR angiografie

MRS ..........MR spektroskopie

MVD .........mikrovaskulární dekomprese kořene trige

minu

n. ...............nervus

n. I .............olfactorius

n. II ...........opticus

n. III ..........oculomotorius

n. IV ..........trochlearis

n. V ............trigeminus

n. VI ..........abducens

n. VII ........facialis

n. VIII .......statoacusticus

n. IX ..........glossopharyngeus

n. X ...........vagus

n. XI ..........accessorius

n. XII ........hypoglossus

NARES .....nealergická rinitida s eozinofilií

NEX ..........počet opakování měření

NCH ..........neurochirurgie

NHL ..........non-hodgkinský lymfom

NKKP .......nepřímá karotidokavernózní píštěl

NS .............navigační systémy

OMJ ..........ostiomeatální jednotka

ORL ..........otorinolaryngologie

PAG ...........panangiografie mozková

p. o. ...........per os

PC .............phase contrast

PD .............proton denzní

PEG ..........pneumoencefalografie

PET ...........pozitronová emisní tomografie

PET/CT ....pozitronová emisní tomografie kombinova

ná s CT

PKKP .......přímá karotidokavernózní píštěl

PORP ........partial ossicular prosthesis

PRT ...........periradikulární terapie

PTA ...........perkutánní transluminální angioplastika

PVA ........... polyvinyl alkoholové částice

r. ................ramus

RARE .......rapid acquisition with relaxation enhance


10

ment

RGT ..........retrogaserská termoléze

ROI ...........region of interest

RS .............roztroušená skleróza

RTG ..........konvenční rentgenografie

SAK ...........subarachnoidální krvácení

SE ..............spin echo

SNR ...........signal to noise ratio

SPECT ......jednofotonová emisní výpočetní tomografie

SPGR ........spoiled gradient echo

SSEP .........somatosenzorické evokované potenciály

sy ...............syndrom

T1 ..............(time) relaxační doba T1

T1 W .........T1 weighted image (T1 vážený obraz)

T2 ..............(time) relaxační doba T2

T2 W .........T2 weighted image (T2 vážený obraz)

tbc .............tuberkulóza

TE .............time echo

TF .............table feet (posun stolu)

TK .............tlak krevní

TMK .........temporomandibulární kloub

TOF ..........time of flight

TORP .......total ossicular replacement prosthesis

TR .............time repetition

TSE ...........turbo spin echo nebo

FSE ...........fast spin echo

US .............ultrasonografie

v. ................véna

VDN ..........vedlejší dutiny nosní

VEG ..........ventrikulografie

VJI ............vena jugularis interna

II ..............optic nerve (nervus opticus)

III .............oculomotor nerve (nervus oculomotorius)

IV .............trochlear nerve (nervus trochlearis)

V1 .............ophthalmic nerve (nervus ophthalmicus)

V2 .............maxillary, infraorbital nerve (nervus

maxillaris, infraorbitalis)

V3 .............mandibular nerve (nervus mandibularis)

VII ............facial nerve (nervus facialis)

VIII ..........vestibulocochlear nerve (nervus

vestibulocochlearis)

IX .............glossopharyngeal nerve (nervus

glossopharyngeus)

X ...............vagus nerve (nervus vagus)

XI .............accessory nerve (nervus accessorius)

XII ............hypoglossal nerve (nervus hypoglossus)

A ...............mastoid antrum (antrum mastoideum)

AC ............anterior clinoid process (processus

clinoideus anterior)

ACA .........anterior cerebral artery (arteria cerebri

anterior)

ACC .........common carotid artery (arteria carotis

communis)

ACE .........external carotid artery (arteria carotis

externa)

ACF ..........anterior cranial fossa (fossa cranii anterior)

ACI ..........internal carotid artery (arteria carotis

interna)

ACM ........medial cerebral artery (arteria cerebri

media)

ACP ..........posterior cerebral artery (arteria cerebri

posterior)

AE ............anterior ethmoid cells (cellulae ethmoidales

anteriores)

AM ...........nerve and vasa alveolar mandibular (nervus

et vasa alveolaris mandibulae)

AN ............agger nasi cells (agger nasi cellulae)

AP ............alveolar process (processus alveolaris)

APA ..........ascending pharyngeal artery (arteria

pharyngea ascendens)

AS ............anterior subarachnoid space (spatium

subarachnoideale anterius)

AW ...........anterior wall (paries anterior)

B ...............ethmoid bulla (bulla ethmoidalis)

BA ............basilar artery (arteria basilaris)

BL ............basal lamella (lamella basalis)

BM ...........buccinator muscle (musculus buccinator)

BV ............basal vein (vena basalis)

C ...............cochlea

C1 .............anterior arch of atlas (arcus anterior atlantis)

CI .............cochlear first (basal) turn of the cochlea

C2 .............body of axis (corpus axis)

CII ............cochlear second turn of the cochlea

CA ............cochlear aqueduct (aquaeductus cochlearis)

CB ............concha bullosa

CC ............common crus (crus commune)

CER .........cerebellum

CG ............crista galli

CL ............clivus

COC .........corpus callosum

CON .........confluens sinuum

COR .........coronoid process of the mandible (processus

coronoideus mandibulae)

CP ............cribriform plate (lamina cribriformis)

CS ............cavernous sinus (sinus cavernosus)

DA ............dens axis

DISC ........articular disc (discus articularis)

DS ............dorsum sellae

E ...............ethmoid sinus (sinus ethmoidalis)

EA ............ethmoid artery (arteria ethmoidalis)

EAC .........external auditory canal (meatus acusticus

externus)

EM ...........emissarium mastoideum

EPI ...........epitympanum

ET ............Eustachian tube (tuba pharyngotympanica

SEZNAM ZKRATEK V POPISU OBRAZŮ


11

Eustachi)

F ...............facial recess (recessus facialis)

FA .............facial artery (arteria facialis)

FC ............falciform crest (crista falciformis,

transversa)

FL ............foramen lacerum

FM ...........foramen magnum

FO ............foramen ovale

FP .............frontal process of the maxilla (processus

frontalis maxillae)

FR ............fossa Rosenmüller (fossa Rosenmülleri)

FRO .........foramen rotundum

FS .............frontal sinus (sinus frontalis)

FSP ..........foramen spinosum

FV ............fourth ventricle (ventriculus quartus)

G ..............globe (globus)

GF ............geniculate fossa (fossa geniculatum)

GG ...........geniculate ganglion, anterior genu (ganglion

geniculatum)

GP ............greater palatine canal, nerve (canalis, nervus

palatinus major)

GW ..........greater wing of the sphenoid bone (ala

major ossis sphenoidalis)

HC ............Haller cells (cellulae Halleri)

H ..............hypotympanum

HM ...........head of the malleus (capitulum mallei)

HP ............hard palate (palatum durum)

HS ............hiatus semilunaris

HY ............hypophysis

CH ............chiasma opticum

I ................incus

IAC ..........internal auditory canal (meatus acusticus

internus)

IC .............incisive canal (canalis incisivus)

ICE ..........inferior cerebellar vein (vena cerebellaris

inferior)

IMA .........internal maxillary artery (arteria maxillaris)

IM ............inferior meatus (meatus nasi inferior)

IN .............infundibulum

IOF ..........inferior orbital fissure (fissura orbitalis

inferior)

IPS ...........inferior petrosal sinus (sinus petrosus

inferior)

IS ..............incudostapedial articulation (articulatio

incudostapedialis)

IT .............inferior turbinate (concha nasi inferior)

ITF ...........infratemporal fossa (fossa infratemporalis)

IVN ..........canal for inferior vestibular nerve (canalis

nervi vestibularis inferioris)

JB .............jugular bulbus (bulbus venae jugularis)

JF .............jugular fossa, foramen (fossa, foramen

jugularis, -e)

JS .............jugular spina (spina jugularis)

JT .............jugular tubercle (tuberculum jugulare)

L ...............lacrimal fossa (fossa lacrimalis)

LA ............lingual artery (arteria lingualis)

LAB .........labyrinthal artery (arteria labyrinthi)

LB ............skull base (basis cranii)

LC ............longus capitis muscle (musculus longus

capitis)

LENS .......lens

LER .........lateral epitympanic recess, Prussak’s space

(recessus epitympanicus lateralis Prussaki)

LF ............lobus frontalis

LO ............lamina orbitalis

LP ............lateral pterygoid plate (lamina lateralis

processus pterygoidei)

LPF ..........lesser palatine foramina (foramina palatina

minora)

LPM .........levator palpebrae superioris muscle

(musculus levator palpebrae superioris)

LPT ..........lateral pterygoid muscle (musculus

pterygoideus lateralis)

LR ............lateral rectus muscle (musculus rectus

lateralis)

LS .............lacrimal sac (saccus lacrimalis)

LSC ..........lateral semicircular canal (canalis

semicircularis lateralis)

LSR ..........lateral superior recess (recessus lateralis

superior)

LT .............lobus temporalis

LV ............levator veli palatini muscle (musculus

levator veli palatini)

LVE ..........lateral ventricle (ventriculus lateralis)

LW ...........lesser wing of the sphenoid bone (ala minor

ossis sphenoidalis)

M ..............maxillary sinus (sinus maxillaris)

MA ...........masseter muscle (musculus masseter)

MC ...........mandibular condyle (condylus mandibulae)

MCF ........middle cranial fossa (fossa cranii media)

MD ...........mandibula

ME ...........mesotympanum

MEF .........mental foramen (foramen mentale)

MES .........mesencephalon

MIA .........malleoincudal articulation (articulatio

incudomallearis)

MM ..........middle meatus (meatus nasi medius)

MMA .......middle meningeal artery (arteria meningea

media)

MO ...........medulla oblongata

MP ...........medial pterygoid plate (lamina medialis

processus pterygoidei)

MPT .........medial pterygoid muscle (musculus

pterygoideus medialis)

MT ...........middle turbinate (concha nasi media)

N ...............nasopharynx

NL ............nasolacrimal duct (ductus nasolacrimalis)

NM ...........neck of the malleus (collum mallei)

NR ............nasofrontal recess (recessus nasofrontalis)

NS ............nasal septum (septum nasi)

NV ............trigeminal nerve (nervus trigeminus)

O ..............orbit (orbita)

OA ............ophthalmic artery (arteria ophthalmica)

OC ............Onodi cells (cellulae Onodi)

OCA .........occipital artery (arteria occipitalis)

OCC .........occipital condyle (condylus occipitalis)


12 OI .............obliqus inferior muscle (musculus obliquus

inferior)

OMJ .........ostiomeatal unit

OMS ........occipitomastoid suture (sutura

occipitomastoidea)

OP ............occipital protuberance (protuberantia

occipitalis)

OS ............obliqus superior muscle (musculus obliquus

superior)

OW ...........oval window (fenestra ovalis)

P ...............pyramida of the petrous bone (pyramis ossis

petrosi)

PC ............posterior clinoid process (processus

clinoideus posterior)

PCF ..........posterior cranial fossa (fossa cranii

posterior)

PE ............pyramidal eminence (eminentia

pyramidalis)

PET ..........posterior ethmoid cells (cellulae

ethmoidales posteriores)

PF .............pterygoid fossa (fossa pterygoidea)

PG ............parotid gland (glandula parotis)

PGE .........posterior genu (genu posterior)

PH ............pharynx

PI ..............petrous inferior sinus (sinus petrosus

inferior)

PIC ...........posterior inferior cerebellar artery (arteria

cerebellaris posterior inferior)

PN ............pars nervosa of the jugular foramen (pars

nervosa foraminis jugulare)

PONS .......pons Varoli

PPF ..........pterygopalatine fossa (fossa

pterygopalatina)

PR ............cochlear promontory (promontorium)

PS .............petrooccipital synchondrosa (synchondrosis

petrooccipitalis)

PSC ..........posterior semicircular canal (canalis

semicircularis posterior)

PV ............pars vascularis of the jugular foramen (pars

vascularis foraminis jugulare

R ...............sphenoid rostrum (rostrum sphenoidale)

REC .........rectus sinus (sinus rectus)

RL ............rectus lateral muscle (musculus rectus

lateralis)

RM ...........rectus medial muscle (musculus rectus

medialis)

RV ............retromandibular vein (vena

retromandibularis)

RW ...........round window, niche (fenestra rotundum)

S ...............sphenoid sinus (sinus sphenoidalis)

SC ............scutum

SH ............semilunar hiatus (hiatus semilunaris)

SIG ...........sigmoid sinus (sinus sigmoideus)

SIN ...........sinus tympani (sinus tympani)

SM ............scalene muscle (musculus scalenus)

SMF .........stylomastoid foramen (foramen

stylomastoideum)

SO ............superior oblique muscle (musculus obliquus

superior)

SOF ..........superior orbital fissure (fissura orbitalis

superior)

SP .............soft palate (palatum mole)

SPC ..........spinal cord (medulla spinalis)

SPF ..........sphenopalatine foramen (foramen

sphenopalatinum)

SPI ...........short process of incus (crus breve incudis)

SPP ..........spinous process (processus spinosus)

SPR ..........sphenoethmoidal recess (recessus

sphenoethmoidalis)

SPS ...........sphenoparietal sinus (sinus sphenoparietalis)

SPSI .........superior petrosal sinus (sinus petrosus

superior)

SR ............supraorbital recess (recessus supraorbitalis)

SS .............sphenosquamosal suture (sutura

sphenosquamosa)

SSC ..........superior semicircular canal (canalis

semicircularis superior)

SSS ...........superior sagittal sinus (sinus sagittalis

superior)

ST .............superior turbinate (concha nasi superior)

STA ..........superior thyroid artery (arteria thyreoidea

superior)

STM .........sternocleidomastoid muscle (musculus

sternocleidomastoideus)

STY ..........styloid process (processus styloideus)

SVN ..........canal for superior vestibular nerve (canalis

nervi vestibularis superioris)

T ...............tongue

TA ............superficial temporal artery (arteria

temporalis superficialis)

TEG .........tegmen tympani

TEM ........temporal muscle (musculus temporalis

superficialis)

TF ............temporal fossa (fossa temporalis)

TG ............trigeminal ganglion (ganglion trigemini)

TH ............thalamus

TIP ...........mastoid tip (processus mastoideus)

TL ............temporal lobe (lobus temporalis)

TM ...........tympanic membrane (membrana tympani)

TRF ..........transvers foramen (foramen transversarium)

TS .............transvers sinus (sinus transversus)

TTM ........tensor tympani muscle (musculus tensor

tympani)

TV ............tensor veli palatini muscle (musculus tensor

veli palatini)

TVE .........third ventricle (ventriculus tertius)

U ...............uncinate process (processus uncinatus)

V ...............vomer

VA ............vertebral artery (arteria vertebralis)

VC ............pterygoid, Vidian canal (canalis

pterygoideus Vidii)

VE ............vestibule (vestibulum)

VJI ...........internal jugular vein (vena jugularis interna)

VL ............vein of Labbé (vena Labbé)

Z ...............zygoma (processus zygomaticus)


13

USPOŘÁDÁNÍ OBRAZŮ

Stranové označení obrazů je stejné jako při pohledu na pacienta (R – right).

Pořadí obrazů A až F je značeno v popisu pod obrazem vlevo (viz horní obraz) nebo v pravém dolním rohu obrazu

(viz dolní snímek).

Druh zobrazení a rovina pohledu jsou vyznačeny kurzívou v popisu pod obrazem vlevo.

Číslování obrazů:

• Číslo 7 odpovídá příslušné kapitole obsahu

• Číslo 75 znamená číslo obrazu v dané kapitole

Popis obrazu následuje za jeho očíslováním.

Zkratky na snímcích jsou voleny převážně z angličtiny a jsou v textu u každého obrázku vysvětleny. Přesný popis

jednotlivých zkratek v angličtině a v latině je v kapitole Seznam zkratek v popisu obrazů.

Obr. 7.75 A Corpus callosum (COC), IV. (FV) a III. (TVE)

mozková komora, tha la mus (TH), tem po rál ní lalok (TL),

klí no vá dutina (S), clivus (CL), ver ti kál ní úsek ACI,

n. maxillaris (V2), n. mandibularis (V3), m. tem po ra lis

(TEM), nosohltan (N), uvula (+), hltan (PH), jazyk (T),

m. tensor (TV) a levator (LV) veli palatini, mandibula (MD),

fossa pte ry gopa la ti na (PPF), m. pte ry go i de us la te ra lis

(LPT) a me di a lis (MPT), corpus adi po sum buccae (*),

m. mas se ter (MA), glandula parotis (GP)A T1 W postkontrastní MR obraz koronární rovina

tonsilla

COC

MD

MA

TH

TL

S

ACI

V2

CL

MPT

N

LPT

PH

T

GP

PPF

FV

insula

TVE

V3

TEM

TV

LV

palatina

R

Obr. 3.22 C Tři základní polohy retinova

ných zubů moudrosti: vertikální, šikmá

a horizontální poloha

C


14

Děkujeme Ing. J. Hodanovi za zpracování videoendoskopických nálezů.

Za laskavé poskytnutí některých angiografických nálezů děkujeme MUDr. A. Krajinovi, MUDr. M. Lojíkovi, MUDr.

E. Chovancovi a MUDr. I. Kubíkové.

Náš dík náleží prim. MUDr. P. Komínkovi za půjčení snímků rinolitu, sialografií a dakryocystografií.

Poděkovat bychom chtěli také kolektivu zaměstnanců Radiodiagnostického oddělení Ústřední vojenské nemocnice

v Praze a v Jindřichově Hradci za obětavou spolupráci při pořizování obrazové dokumentace.

MUDr. M. Zatloukalové děkujeme za korekturu anglických lékařských termínů.

Primáři docentu MUDr. O. Bělohlávkovi, CSc. a MUDr. P. Fenclovi, CSc. z Oddělení nukleární medicíny – PET centra

v Nemocnici Na Homolce v Praze děkujeme za poskytnutí obrazové dokumentace PET a PET/CT.

Primáři MUDr. P. Lhotákovi a kolektivu spolupracovníků z Radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice,

a. s. děkujeme za svolení k prezentaci některých obrazů CT a MR.

Primáři MUDr. V. Chloubovi z Neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. děkujeme za souhlas

k prezentaci kazuistiky nemocného s metastázou Grawitzova nádoru do krční páteře.

Prim. MUDr. P. Pavlíčkovi a MUDr. M. Svobodovi z Otorinolaryngologického oddělení Nemocnice České Budějovice,

a. s. děkujeme za poskytnutí snímků navigace při operaci estezioneuroblastomu a skenů CT a MR meningoencefalokély

klínové dutiny.

Děkujeme prim. MUDr. P. Střihavkovi ze Stomatochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. za za

půjčení snímků Wegenerovy granulomatózy čelisti.

MUDr. T. Belšanovi, CSc. z Kliniky zobrazovacích metod FN Motol v Praze náleží naše díky za svolení k publikaci

MR snímků nemocné s karcinomem zevního zvukovodu.

MUDr. J. Lukášovi, CSc. děkujeme za svolení publikovat dvanáct schémat od prof. MUDr. E. Černého, DrSc. z mo

nografie Poranění obličeje.

Děkujeme primáři MUDr. K. Pelikánovi, přednostovi Patologicko-anatomického oddělení Okresní nemocnice v Jin

dřichově Hradci za svolení k prezentaci snímků preparátů lební baze a mozku.

Za zapůjčení některých CT snímků s nálezy vysokého stavu jugulárního bulbu a neurinomů statoakustiku děkujeme

MUDr. J. Svárovskému z Otorinolaryngologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Děkujeme firmě SIEMENS a MUDr. J. Novotnému ze ZRIR IKEM za svolení prezentovat snímky MDCT.

Naše poděkování náleží také kolegům z Krajské nemocnice Pardubice, doc. MUDr. V. Chrobokovi, CSc., Ph.D. z Kli

niky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a prim. MUDr. D. Spitzerovi z pracoviště Multiscan, s. r. o. – Radi

odiagnostické centrum, za poskytnutí snímků trombózy sigmoidního splavu.

Ing. E. Markalousovi, bratru druhého autora, patří naše díky za zhotovení části kreseb topografickonatomických sché

mat ve druhém vydání monografie a pomoc s výpočetní technikou.

Ivetě Kalinové děkujeme za provedení části kreseb topografickoanatomických obrazů.

Rodině a všem svým blízkým děkuji za morální i technickou podporu při tvorbě monografie.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat lektorům prof. MUDr. I. Stárkovi, CSc. a prof. MUDr. P. Eliášovi, CSc.

za cenné připomínky k monografii.

Bohumil Markalous

PODĚKOVÁNÍ


15

První přednáška MUDr. Ervína Černého na schůzi lé ka řů Fakultní nemocnice v Hradci Králové 3. 4. 1946 (pozn. autora: zkráceno) Zhojená rhinogenní traumatická meningitida (demonstrace) „...Dovoluji si demonstrovat vám našeho bývalého pa ci en ta, sedmnáctiletého studenta, který byl dne l8. led na 1946 při noční srážce dvou motocyklů vymrštěn s tan de mu a prudkým pádem, kromě bezvědomí, si způsobil těž kou kompli ko va nou frakturu skeletu nosního (pozn. autora: fron to ba zál ní poranění). Asi za 2 hodiny po ne ho dě byl pacient svěřen záchrannou stanicí naší péči.

Rentgenové vyšetření svědčilo pro zlomeninu nos ních kůstek a přilehlých anatomických struktur.

Po zdařilé repozici fraktury se pacientovi vedlo dobře. Třináctého dne se ohlásila u pacienta teplota 39,1 °C a ty pic ké příznaky, jež doplněny lumbální punkcí a vy šet ře ním moku, vedly k diagnose difuzní hnisavé me nin gi ti dy. Před po kládá me, že se infekce dostala z dutiny nosní ne pa tr nou trhlinkou v lamina cribrosa do nitrolebí. Exis ten ce trh lin ky se ne pro je vi la sice likvoreou nosní, zato však umožnila invazi infekce do nitrolebí a vznik difuzní me nin gi ti dy. Ihned bylo za po ča to s léčbou penicilinem. De sá té ho dne byla penicilinová kůra skončena a pacient, vcelku zdráv, ponechán pod naší kontrolou ještě 16 dní a pak, kypící zdra vím, propuštěn.

Na rozdíl od otogenních a jiných meningitid je zná mo, že purulentní difuzní meningitidy rinogenní mají pro gno su naprosto infaustní. V 99 až 100 % nemocný tu ne od vrat ně podléhá.

Náš případ měřený therapeutickými prostředky před pe ni ci li no vý mi byl by v literatuře jistě zcela ojedinělý. Není po chy by, že našeho pacienta zachránil penicilin. A tak ten to div je opět jedním článkem velkého řetězce tri um fů zname ni té ho léku – penicilinu. Maně se nám na bí zí otázka: je na klikaté dálnici, vinoucí se od salvarsanu k penicilinu ten to poslední skutečně konečnou stanicí? Těšíme se na budoucnost, že nám odpoví tak, jak si to přeje ne spo ko je ný lidský duch...“ PAMÁTCE prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc.


16 Od konce šedesátých let nebyla u nás publikována souborná práce o zobrazovacích metodách hlavy. Se zřetelem k jejich prudkému rozvoji nastává aktuální potřeba seznámit s nimi širokou lékařskou obec.

Konzervativní a zvláště operační léčba narůstajícího počtu onemocnění dýchacích cest, sluchového a zrakového ústrojí, úrazů a nádorů hlavy je nemyslitelná bez vyšetřování zobrazovacími metodami. Na jejich podkladě vznikly nové operační postupy ve všech oborech (např. funkční endoskopická endonazální chirurgie).

Monografie je výsledkem spolupráce kolektivu autorů převážně z Ústřední vojenské nemocnice a z 3. LF UK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze – chirurgů (otorinolaryngologa, neurochirurga, stomatochirurga a oftalmologa) s radiology.

Publikace je doplněna řadou anatomicko-topografických schémat od jednoho ze zakladatelů otorinolaryngologie, prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc. Obsahuje rentgenovou a magnetickou rezonancí zobrazenou anatomii (obrazové části na sebe navazují a částečně se překrývají) a základní patologické stavy paranazálních dutin, lební baze a obličejové části hlavy včetně indikace a porovnání zobrazovacích možností jednotlivých metod v korelaci s operačními nálezy. Dominantní obrazovou dokumentaci tvoří snímky výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Je uveden stručný přehled topografické anatomie, patologických jednotek a názvosloví operačních postupů. Většina publikovaných vyobrazení byla klinicky i operačně ověřena.

Monografie vychází ze zkušeností se zhodnocením přibližně 15 000 snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a ostatních typů zobrazení hlavy. Provedeno bylo přes 1600 endoskopických endonazálních operací a téměř 2500 ostatních druhů chirurgických výkonů na splanchnokraninu i neurokraniu. Řada dílčích sdělení byla již publikována.

Vyobrazení jsou heslovitě doplněna technickými údaji, popisem anatomie a patologie, klinickou diagnózou a event. operačním nálezem včetně typu a efektu výkonu. Některé obrazy se zajímavými patologickými nálezy prezentujeme navzdory jejich horší technické kvalitě.

Rozsáhlejší zpracování tematiky paranazálních dutin a endoskopické endonazální chirurgie je dáno nejpočetnějším zastoupením zhodnocených snímků i operací, které vyplývá ze zaměření prvního autora a také z nárůstu onemocnění dýchacích cest populace.

Publikace je určena pro širokou lékařskou veřejnost. Užitečnou se stává i jako doplňková literatura pro studující medicíny a středních zdravotních škol.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se Vám jménem kolektivu autorů omluvil za značně opožděné vydání monografie, kterou jsme předali do tisku na podzim 1998. Nakladateli se ji nepodařilo vydat do konce roku 1998, jak původně inzeroval. Litujeme, že již zastarala některá technická data, literární údaje i část obrazové dokumentace.

Bohumil Markalous

PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ


17

Odborné porotě pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Český literární fond bylo předloženo několik desítek knižních publikací z různých vědeckých oborů včetně medicíny k udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 2000. Odborná porota se rozhodla na své schůzi ze dne 14. 5. 2001 udělit po pečlivém zhodnocení recenzních posudků Cenu Josefa Hlávky dílu Markalous, Charvát a kol. s ilustracemi Ervína Černého Zobrazení hlavy – paranazální dutiny, lební baze a obličejová část, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Maxdorf Jessenius. Kniha je dílem autorského týmu odborníků, převážně z ÚVN Praha a ze 3. LF UK FN Královské Vinohrady, a to z chirurgických oblastí (ORL, neurochirurgie, stomatochirurgie, oftalmologie) a radiologie.

V odůvodnění k udělení ceny je zdůrazněna originalita díla, a to jak po stránce obsahové, tak i formální.

Souborná práce o zobrazovacích metodách hlavy je vysoce aktuální, neboť poskytuje moderní pohled na diagnostiku onemocnění respiračního, sluchového, zrakového systému, úrazů a nádorů hlavy. V návaznosti na zdokonalenou zobrazovací techniku se zdokonalují i terapeutické postupy. V naší odborné literatuře jde z tohoto hlediska o vysoce originální dílo, jež svým obsahem zasahuje do řady systémů.

Hodnotící komise vzala v potaz rozsah zkušeností autorského kolektivu se zhodnocením asi 15 000 snímků výpočetní tomografie, magnetické rezonance a jiných zobrazovacích metod a tisícových kasuistik různých operačních metod.

Mimořádný význam mají i popisy anatomie a patologie a korelace nálezů s klinickou diagnózou.

Formální stránce nelze nic vytknout. Nezasvěceného laika nebo odborníka z jiné oblasti medicíny musí kromě množství dokumentace zaujmout i kvalita obrazového materiálu a již pouhé prolistování 417 stran nenechá na pochybách o pracnosti díla a o píli a vysoké odborné kompetentnosti autorů.

K celému dílu mám i určitý osobní vztah, o němž se zmíním i s vědomím, že může sice vyvolat klamný dojem a tím, že může být pojat jako povýšení subjektivního pocitu nad vědeckou objektivitu, jenž však je projevem nesmlčitelného obdivu uměleckých anatomo-topografických schémat, tedy obdivu nad ilustrátorským uměním profesora dr. Ervína Černého, DrSc., excelentního otorinolaryngologa, jednoho ze zakladatelů této oblasti naší medicíny, ale také malíře, archeologa, geologa, přírodovědce, filozofa, nositele četných vyznamenání, laureáta nejvyššího ocenění ČLS JEP, Purkyňovy ceny atd., a mohu-li říci i mého přítele. Jsem hluboce přesvědčen, že polyhistor, ojedinělý v nynější době, vědec i umělec Ervín Černý dodal dílu zcela uměleckou hodnotu a propojil tak v tomto impozantním díle vědu s uměním, obé na mimořádně obdivuhodné výši.

Dílo by zasloužilo, aby překročilo hranice této země. Nevím, jestli se tak stane. Každopádně ale zůstane historickým mezníkem v naší medicínské literatuře a bude pro další medicínské generace dokladem důmyslu, píle i umění odborné generace naší doby. Zůstane i důstojnou archiválií české medicínské literatury z posledního roku 20. století.

Dovolte mi, abych jménem Nadace Český literární fond i Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových gratuloval autorům k udělení Ceny Josefa Hlávky s vědomím, že jde o skvělý triumf české medicínské literatury.

profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

UDĚLENÍ CENY JOSEFA HLÁVKY ZA ROK 2000


18

Zobrazení hlavy

Jaké jsou důvody přepracování a rozšíření monografie Zobrazení hlavy?

Lékařská veřejnost projevuje trvalý zájem o tuto téměř encyklopedicky zpracovanou, atlasu se blížící publikaci, která se mimo jiné stala součástí povinné literatury před atestacemi z oboru radiologie. Za šest let od prvního vydání považují autoři za vhodné doplnit knihu o nové poznatky a rozvíjející se zobrazovací metody. Co je nového ve druhém vydání Zobrazení hlavy?

Nakladatel výrazně zlepšil typografickou a technickou kvalitu knihy, zejména obrazové části. Menší počet klinicky zajímavých obrazů však prezentujeme navzdory jejich horšímu technickému stavu.

Provedli jsme technické opravy textu a některých obrazů z prvního vydání knihy.

Rozšířený kolektiv autorů částečně aktualizoval monografii, zůstává však mnoho rezerv. Prezentace nových poznatků i zobrazovacích metod byla limitována ochotou jednotlivých autorů k jejich realizaci. Proto odkazujeme na zvětšený seznam literatury uvedený v závěru knihy.

První vydání knihy z roku 2000 mělo 417 stránek A4 formátu a obsahovalo 990 obrazů. Druhé upravené a rozšířené vydání je větší přibližně o polovinu stránek i vyobrazení. Obsahuje 659 stran A4 formátu, 40 tabulek a celkem 1 773 obrazů, z nichž 1 515 tvoří snímky různých zobrazovacích metod (nejčastěji CT) a 258 představují topograficko-anatomické kresby. 172 topograficko-anatomických obrazů, převážně z prvního vydání monografie, namaloval prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc.

Popisky i grafickou úpravu obrazů a kompozici obrazových stránek včetně zhotovení barevných fotografií vytvořil Bohumil Markalous. Nové a/nebo zásadně rozšířené kapitoly • Jsou doplněny a zkvalitněny obrazy a schémata v kapitolách Anatomie ve většině oddílů a přidány fotografie lebky

a lební baze • Do kapitol Patologie jsou přidány některé zajímavé obrazové nálezy • Multidetektorová (multislice) CT – MDCT • Virtuální zobrazení CT • Magnetická resonance • Ultrasonografie doplněna o vyšetřování slinných žláz a paranazálních dutin B metodou • Pozitronová emisní tomografie (PET) • Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT) • Navigovaná chirurgie • Systémové choroby s projevy rinosinusitid • Dekomprese orbity a zrakového nervu • Konvenční rentgenografie zubních a alveolárních lézí • kapitola Slinné žlázy rozšířena o podčelistní a podjazykovou žlázu • Krční páteř • Hlavové nervy • Otvory a kanálky lební baze • Cévní onemocnění hlavy a krku – intervenční angiografie – neuroradiologie • Digitální radiografie

V monografii Zobrazení hlavy znázorňujeme splanchnokranium i neurokranium (definice viz s. 298), avšak nezobrazujeme v celé šíři mozek. Důvodem je, že problematika zobrazování i klinických nálezů mozku je natolik odlišná a rozsáhlá, že jsme ji vzhledem k zaměření hlavních autorů záměrně nezahrnuli do knihy.

Bohumil Markalous

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ


19

jak využít všechny možnosti moderních CT přístrojů,

např. spirální program, dynamické studie, vysoké rozli

šení apod. Výpočetní tomografie je dnes již nepostradatel

nou metodou zejména u polytraumat a urgentních stavů.

V současnosti je nejdokonalejší zobrazovací metodou

magnetická rezonance, MR. Je založena na změně cho

vání jader některých atomů, nejčastěji vodíku, ve tkáních

v silném magnetickém poli po aplikaci vysokofrekvenč

ních impulsů. Objevitelé magnetické rezonance F. Bloch

a E. M. Purcell dostali Nobelovu cenu už v roce 1952,

tehdy se však tato metoda používala pouze pro spektro

skopii v laboratořích analytické chemie. V klinické praxi

se MR využívá od roku 1980 a její vývoj i uplatnění v me

dicíně předčil všechna očekávání. Magnetickou rezonanci

lze bez nadsázky označit za vrcholnou metodu diagnos

tického zobrazování. Přínos informací, dokonalost obrazů

a nepřetržitý dynamický rozvoj s uplatňováním ve všech

medicínských oborech dává této metodě na celém světě

„zelenou“. Výhrady úředníků některých ministerstev nebo

pseudoodborníků zdravotních pojišťoven k vysoké ceně

nic nemění na progresivitě a významu uvedené modality,

což se týká také výpočetní tomografie.

Digitalizace v současnosti proniká do řady oborů

a v medicíně již hovoříme o novém odvětví zobrazování,

digitální radiografii nebo výpočetní radiografii. Kromě

CT a MR se stále častěji zavádějí techniky umožňující

získání takto zpracovaného obrazu u dalších metod. Jde

nejen o digitální subtrakční angiografii, DSA, ale též

o běžnou konvenční radiodiagnostiku, ultrasonografii,

eventuálně metody nukleární medicíny.

Některé nemocnice ve vyspělých zemích užívají doko

nalé systémy propojení pracovišť a archivace dat včetně

digitálních obrazů (PACS). Jakýkoliv obraz v síti lze kdy

koliv a kdekoliv vyvolat na obrazovce terminálu, např. na

operačním sále. Dokonce na Mayo klinice v Rochesteru

(Minnesota, USA) lze např. prohlížet aktuálně prováděné

CT vyšetření v tisíce kilometrů vzdálené nemocnici v Mi

ami, obrazové signály jsou přenášeny družicovým sys

témem. S využitím vhodných softwarových programů

lze s digitálními obrazy dále pracovat, např. kombinovat

nebo subtrahovat výpočetní tomografii s ultrasonografií,

popř. magnetickou rezonanci se scintigrafií, nebo prová

dět různé typy rekonstrukcí včetně třídimenzionální (3D).

Lékař se tak dostává až do „kouzelného“ světa virtuální

reality. Na obrazovce může barevně odlišit např. svaly od

skeletu, oddělit z lebky orgány očnice, plánovat a simulo

vat různé typy operací, animovat objekty apod. Nikdo asi netušil, jak dalekosáhlý význam bude mít skutečnost, že si pan C. W. Roentgen dne 8. listopadu 1895 v podvečer všiml ve své laboratoři během práce s katodovými trubicemi zajímavého jevu. Došlo totiž k zazáření krystalů kyanidu platnatobarnatého ležících náhodně v blízkosti pokusu. Prakticky od této chvíle lze datovat objev dosud neznámého druhu záření (X) a vznik zcela nového oboru, rentgenologie. Tato zobrazovací metoda znamenala pro medicínu obrovský přínos a hned od svého počátku zaujala velmi rychle pozornost většiny lékařů.

Rentgenologie zaznamenala během uplynulého století

neuvěřitelný rozmach. Současně užívaná skiagrafická a skiaskopická technika je vysoce výkonná a z hlediska radiační hygieny bezpečná, protože se využívají moderní technologie, zvláště při konstrukci rtg zářičů. Přístroje se vybavují automatickou expozicí a připojují k systémům s laserovou kamerou a vyvolávací komorou v monoblokovém uspořádání, kde je možnost nastavení různých režimů. Kazety s vysoce citlivými filmy mají ostře kreslící fólie a mohou být automaticky nabíjeny popřípadě dopravovány transportéry na jednotlivá pracoviště. To je podmíněno mimo jiné užitím mikroprocesorů a počítačových systémů.

Velmi důležitým objevem, rovněž hodným Nobelovy

ceny, byla výpočetní (počítačová) tomografie, CT ( M. L. Cor mack, G. N. Hounsfield), jejíž zavedení do klinické praxe v roce 1973 vlastně znamenalo převrat v diagnostickém zobrazování. Obrazy na CT jsou na rozdíl od konvenčních rentgenových metod nesumační a geometricky nezkreslené díky způsobu rekonstrukce obrazu z velkého počtu odlišných projekcí (princip uveřejnil matematik Radou v roce 1917). Při CT vyšetření lze měřit hustotu zobrazovaných tkání a, což je nejdůležitější, obraz vzniklý na displeji je konstruován z obrazových prvků (čtverečků). Výsledný obraz je tedy vypočítán, na rozdíl od dosud klasické analogové (spojité) formy obrazových záznamů pořízených např. kinokamerou, multiformátovou kamerou, videomagnetofonem apod. Přes určité problémy digitálního zpracování, jako je rozlišovací schopnost a nákladnost, je tento způsob zobrazování nesmírně progresivní a rychle též proniká do ostatních forem radiodiagnostických metod. „Digitální“ obraz lze archivovat na vhodných médiích, přenášet na dálku optickým kabelem nebo jinými telekomunikačními pojítky a, což je nejdůležitější, s těmito obrazy lze manipulovat. Klávesnice CT přístroje nebo zobrazovací stanice je uspořádána a ovládána podobně jako u osobního počítače. Pro personál provádějící určité vyšetření je potom otázkou času a erudice, HISTORIE, VZNIK A VÝZNAM ZOB RA ZO VA CÍCH METOD


20 Zobrazení hlavy

Lékaři v Ústřední vojenské nemocnici v Praze dnes

mají k dispozici prakticky všechny modality diagnostického zobrazování. V nově vybudovaném, moderně řešeném pavilonu lze provádět řadu jak neinvazivních, tak invazivních nebo intervenčních postupů. Je také možno využívat archivů z minulých dob, některé u nás zavedené metody a typy vyšetření jsou v českých zemích prioritní. V minulosti to byla např. angiografie a výpočetní tomografie, v současnosti se výrazně uplatňují též ostatní

metody diagnostického zobrazování, zejména magnetická

rezonance.

Počátky koncipování prvního vydání publikace se       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.