načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Znovu jsme se ujali dědictví otců - Roman Míčka

Znovu jsme se ujali dědictví otců
-7%
sleva

Kniha: Znovu jsme se ujali dědictví otců
Autor: Roman Míčka

Komparace politického myšlení dvou reprezentantivních představitelů severoamerického konzervativního politického katolicismu - neokonzervativce Michaela Novaka a paleokonzervativce Patricka ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  279 Kč 259
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CDK
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 270
Rozměr: 20 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Politologie
Jazyk: česky
Datum vydání: 11.11.2014
Nakladatelské údaje: Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014
ISBN: 978-80-7325-348-6
EAN: 9788073253486
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komparace politického myšlení dvou reprezentantivních představitelů severoamerického konzervativního politického katolicismu - neokonzervativce Michaela Novaka a paleokonzervativce Patricka J. Buchanana.

Popis nakladatele

Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu – Michaela Novaka a Patricka J. Buchanana – představena a reflektována široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována na pět tematických okruhů – otázku demokracie a amerického politického systému, postoje k ekonomickým otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu. (konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana)

Předmětná hesla
Novak, Michael, 1933-2017
Buchanan, Patrick J. (Patrick Joseph), 1938-
Konzervatismus -- Spojené státy americké
Katolicismus -- Spojené státy americké
Náboženství a politika -- Spojené státy americké
Politické teorie -- Spojené státy americké
Kniha je zařazena v kategoriích
Roman Míčka - další tituly autora:
Východiska a perspektivy duchovní služby u policie Východiska a perspektivy duchovní služby u policie
Global goverance? Global goverance?
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBS A H 2 6 7

OBSAH

P ř e d m lu v a..........................................................................................................7

Ú v o d..................................................................................................................13

1 K a to lic is m u s v USA a je h o p o lit ic k é s o u v i s l o s t i..............................17

1.1 V zta h p o litik y a náboženství v U S A ....................................... 17

1.2 D ě jin n ý ko n te x t a m e rické h o k a to lic is m u.................................25

1.3 R ozličnost forem a m e rické h o p o litic k é h o k a to lic is m u 29

1.3.1 Pojem am e rické ho p o litic k é h o k a t o lic is m u.......................29

1.3.2 Prístupy ke vzta hu k a to lic is m u a am erické k u lt u r y 32

1.3.3 V o leb ní preference a m e rických k a to lík ů.............................34

1.3.4 P olitické postoje am erické k a to lické h ie r a r c h ie.................38

1.3.5 A m e ric k ý lib e rá ln í k a to lic is m u s...........................................40

1.4 K o nzervativní p ro u d y am erického p o litické h o k a to licism u .. 42

1.4.1 K o nze rvatism us v U S A.........................................................42

1.4.2 K a to lic k ý p řín os v a m e rické m k o n z e rv a tis m u ...................48

1.4.3 K a to lic k ý n e o k o n z e rv a tiv n í p r o u d.......................................50

1.4.4 K a to lic k ý p a le o k o n z e rv a tiv n í p r o u d...................................55

2 Ž iv o t, d ílo a p r o m ě n y m y š le n í N o v a k a a B u c h a n a n a....................59

2.1 Ž ivo to p is M ich ae la N ova ka........................................................59

2.1.1 N o vá ků v id e o v ý v ý v o j...........................................................60

2.1.2 N ová kovo d í l o......................................................................... 64


2 6 8 Z N O V U JSM E SE U J A L I D Ě D IC T V Í O T C Ů .

2.2 Ž iv o to p is P a tricka J. Buchanana.................................................72

2.2.1 B u chananův id e o vý v ý v o j.....................................................74

2.2.2 B uchananovo d í lo...................................................................78

3 N o v a k a B u c h a n a n o d e m o k r a c ii a a m e r ic k é m

p o lit ic k é m s y s t é m u..................................................................................85

3.1 K o n te xt k o n z e rv a tiv n íc h p o s to jů к d e m o k r a c ii......................85

3.2 N o v á k a d e m o k ra c ie.....................................................................88

3.3 Buchanan a d e m o k r a c ie.......................... 95

3.3.1 B uchananův rasism us a a n tis e m itis m u s........................ 108

3.4 Kom parace N ová ková a Buchananova p o je tí

d e m o k r a c ie................................................................................ 112

4 N o v a k a B u c h a n a n o e k o n o m ic k ý c h o t á z k á c h..............................119

4.1 K o n te xt k o n z e rv a tiv n íc h p osto jů к e k o n o m ic e.................. 119

4.2 N o vá ko vo p o je tí e k o n o m ik y................................................... 121

4.3 B u chananovo p o je tí e k o n o m ik y............................................. 134

4.4 V y h o d n o c e n í N o vá kových a Buchananových

e k o n o m ic k ý c h n á z o r ů............................................................. 139

5 N o v a k a B u c h a n a n o z a h r a n ič n í p o l i t i c e..........................................147

5.1 K o n te x t k o n z e rv a tiv n íc h p o s to jů к z a h ra n ič n í p o litic e . . . 147

5.2 N o vá ko vo p o je tí z a h ra n ič n í p o l i t i k y..................................... 148

5.3 B uchananovo p o je tí z a h ra n ič n í p o l i t i k y............................... 158

5.3.1 Buchananova „ a lte rn a tiv n í h is to rie “ ............................... 171

5.4 V y h o d n o c e n í N o vá ko vých a Buchananových

z a h ra n ič n ě p o litic k ý c h n á z o r ů............................................... 173


O BS A H

6 N o v a k a B u c h a n a n o n á b o ž e n s tv í, k a to lic is m u

a s o c iá ln ím u č e n í c í r k v e.................................................................... 179

6.1 K o n te xt debaty o hled ně náboženství, k a to lic is m u

a so ciá ln íh o učení c írk v e......................................................... 179

6.2 N o va k a Buchanan к ro li náboženství a h o d n o t v p o lit ic e .. 182

6.3 Id e n tifik a c e N ovaka a Buchanana s k a to lic is m e m.............. 185

6.4 N o va k a Buchanan o so ciá lní nauce c írk v e........................... 189

6.5 V yh o d n o ce n í N ovákových a Buchananových p osto jů

к n á b o ž e n s tv í...........................................................................194

7 N o v a k a B u c h a n a n - s p o r o p o d s ta t u k o n z e r v a t is m u 201

7.1 K o ntext sporu o podstatu k o n z e rv a tis m u...............................201

7.2 N ová kův (ne o )ko n ze rva tism u s.................................................201

7.3 Buchananův (p a le o )k o n z e rv a tis m u s.......................................208

7.4 N ova k a Buchanan v k o n te xtu sp o ru o p od ob u

ko nze rva tism u..............................................................................212

7.5 N ová kův a B uchananův konze rva tism u s v širším

ideolo gické m a p o litic k o -filo s o fic k é m k o n t e x t u ...................217

7.6 A m e ric k é občanské náboženství a m ožn osti

realistického k o n z e rv a tis m u.....................................................223

Z á v ě r.............................................................................................................. 233

S eznam p o u ž ité l i t e r a t u r y...................................................................... 243

S u m m a r y...................................................................................................... 257

2 6 9

Jm en ný re js třík 263
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist