načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve – Štefánia Moricová; Ivan Bartošovič; Ladislav Hegyi

Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve
-7%
sleva

Kniha: Znevýhodnené skupiny vo verejnom zdravotníctve
Autor: Štefánia Moricová; Ivan Bartošovič; Ladislav Hegyi

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  338 Kč 314
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 144
Rozměr: 170x240
Úprava: ilustrace (některé barevné), mapy, portréty
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Veřejné zdraví a hygiena
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 05.12.2013
Nakladatelské údaje: Bratislava, Veda, 2013
ISBN: 978-80-224-1278-0
EAN: 9788022412780
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Znevýhodnené, vulnerabilné, marginalizované alebo zraniteľné komunity sú skupiny obyvateľstva, ktoré z rôznych objektývnych či súbjektývnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľov zaraďujeme napríklad zdravotne postihnutých, nezamestnaných, bezdomovcov, deti a mláďež zo sociálne slabých a neúplných rodín, seniorov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a segregovaných osídleniach. Byť súčasťou znevýhodnenej skupiny obyvateľstva znamená predovšetkým žiť v chudobe. Z pohľadu verejného zdravotníctva sú významné aj rizikové faktory zraniteľnosti, ktoré môžeme rozdeliť na neovplyvniteľné (etnická príslušnosť, vek, pohlavie) a ovplyvniteľné (chudoba, zdravie, vzdelanie). Nepriaznivé rizikové faktory sa navzájom potenciujú a prehlbujú zraniteľnosť nositeľa.

Táto publikácia predkladá analýzu vybraných zraniteľných skupín: Rómov, bezdomovcov, nezamestnaných a seniorov. (vysokoškolská učebnica : Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Štefánia Moricová; Ivan Bartošovič; Ladislav Hegyi - další tituly autora:
Geriatria Geriatria
Výchova k zdraviu a podpora zdravia Výchova k zdraviu a podpora zdravia
Sociálna gerontológia Sociálna gerontológia
Geriatria pre praktického lekára - 3. vydanie Geriatria pre praktického lekára
Nefarmakologická léčba v geriatrii Nefarmakologická léčba v geriatrii
 (e-book)
Nefarmakologická léčba v geriatrii Nefarmakologická léčba v geriatrii
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Z oznam ta b u lie k a g r a f o v.......................................................................................... 8

Zoznam použív an ý ch sk ratiek ............................................................................... 10

Úvod (Štefánia M oricová) ....................................................................................... 13

1. Róm ovia (Ivan B arto šo v ič)................................................................................ 15

1.1. Definícia rómskej p o p u lá c ie...................................................................... 15

1.2. Stručná história R ó m o v.............................................................................. 16

1.2.1. Kastový systém I n d ie.................................................................... 16

1.2.2. 10. - 17. s to ro č ie............................................................................. 16

1.2.3. 18. - 1 9 . s to ro č ie............................................................................. 17

1.2.4. 20. s to ro č ie...................................................................................... 18

1.2.5. O bdobie 1945 - 1989 ...................................................................... 18

1.2.6. Rómovia od roku 1989 .................................................................. 20

1.3. Delenie R ó m o v............................................................................................ 20

1.4. Všeobecná charakteristika rómskej osobnosti ....................................... 23

1.5. Hodnoty, normy, zvyky, tradície R ó m o v..................................................24

1.6. Z dravie a choroba - zásad y kom unikácie s R ó m a m i........................... 26

1.7. Demografia R ó m o v.......................................................................................27

1.8. Z dravotný stav rómskej p o p u lá c ie............................................................31

1.8.1. Infekčné ochorenia ..........................................................................32

1.8.2. Geneticky podm ienené ochorenia ................................................34

1.8.3. N ervové a psychiatrické c h o ro b y................................................. 35

1.8.4. O chorenia d e t í..................................................................................36

1.8.5. Očkovanie róm skych d e t í...............................................................37

1.8.6. Rómske m atky a ž e n y.....................................................................38

1.8.7. Sexuálne a reprodukčné z d r a v ie...................................................40

1.8.8. Životný štýl a v ý ž iv a.......................................................................42

1.8.9. Z á v islo sti...........................................................................................45

1.8.10. P rístup k zdravotnej starostlivosti ................................................46

1.9. Zisťovanie zdravotného stavu rómskej p o p u lá c ie..................................47

1.10. Výchova k zd rav iu v róm skych o s a d á c h..................................................51

1.11. Program podpory zdravia znevýhodnených ko m u n ít ..........................52

1.12. Sociálne problém y R ó m o v...........................................................................56

1.12.1. Vzdelanie .........................................................................................58

5


O b sa h

1.12.2. Nezam estnanosť ..............................................................................60

1.12.3. B ý v an ie.............................................................................................. 62

1.12.4. C hudoba a nízky príjem .................................................................63

1.13. Kriminalita a róm ska populácia ................................................................64

1.14. Vzťahy m edzi róm skou a neróm skou populáciou,

diskrim inácia Rómov ..................................................................................66

1.15. Európska únia a Rómovia ........................................................................ 67

1.16. Dekáda začleňovania rómskej p o p u lá c ie................................................ 69

1.14 Riešenie rómskej o tá z k y..............................................................................71

1.18 L ite ra tú ra..................................................................................................... 72

2. Bezdom ovci (Ivan B artošovič)......................................................................... 77

2.1. Definícia a ro z d e le n ie................................................................................ 77

2.2. Počet a podskupiny ................................................................................... 79

2.3. Príčiny a rizikové faktory ......................................................................... 79

2.4. Sociálny profil a problém y bezdom ovcov ............................................ 81

2.5. Z dravotný stav ........................................................................................... 82

2.6. Osobnosť bezdom ovca a postoj spoločnosti ......................................... 85

2.7. Legislatíva a starostlivosť o ľudí bez dom ova ...................................... 85

2.8. Riešenie problém ov b e z d o m o v c o v........................................................ 86

2.9. L ite ra tú ra..................................................................................................... 87

3. N ezam estnaní (Štefánia M o rico v á)................................................................ 89

3.1. Základné vym edzenie pojmu .................................................................. 89

3.2. Nezam estnanosť n a Slovensku ................................................................ 91

3.3. Nezam estnanosť v E Ú ............................................................................... 93

3.4. Typy n e z am estn an o sti............................................................................... 96

3.4.1 Ekonomické k r ité riá...................................................................... 96

3.4.2 Časové kritériá ................................................................................ 97

3.4.3 O statné typy nezam estnanosti ..................................................... 98

3.5 Nezam estnanosť a rizikové s k u p in y...................................................... 98

3.5.1 Absolventi škôl .............................................................................. 99

3.5.2 Občania so zdravotným p o s tih n u tím....................................... 100

3.5.3 Občania stredného v e k u.............................................................. 100

3.5.4 R ó m o v ia....................................................................................... 101

3.5.5 Nezam estnanosť ž i e n.................................................................. 102

3.5.6 Občania bez k v alifik ácie............................................................. 103

3.6. Strata zam estnania ....................................... 103

3.6.1 Sociálno-ekonomické d ô s le d k y................................................. 105

3.6.2 Sociálno-psychologické d ô s le d k y............................................. 105

3.6.3 Vplyv straty práce na rodinu n e z am e stn a n é h o...................... 106

3.7. Z dravotné dôsledky ne z am e stn a n o sti................................................. 106

6


O b sa h

3.7.1 D opad nezam estnanosti na psychické z d r a v ie..................... 107

3.7.1.1 D epresia z pracovnej d e p riv á cie.................................. 108

3.7.1.2 N eurotické poruchy a poruchy vyvolané stresom .... 109

3.7.2 Vplyv nezam estnanosti na fyzické z d r a v ie............................ 110

3.7.3 N ezam estnanosť a sociálno-patologické javy ....................... I l l

3.8. Výskum nezam estnanosti a jej vplyvov na z d r a v ie........................... 113

3.9. L ite ra tú ra................................................................................................... 115

4. S e n io ri (L ad islav H e g y i) ...................................................................................... 118

4.1. Z dravotný deficit ...................................................................................... 118

4.1.1. Biologická charakteristika ......................................................... 119

4.1.2. Z dravotný stav seniorov ........................................................... 121

4.1.3. Z dravotná starostlivosť o seniorov .......................................... 125

4.2. Sociálny deficit 128

4.2.1. Sociálna c h a ra k te ristik a .............................................................. 128

4.2.2. Sociálna situácia seniorov ......................................................... 129

4.2.3 A g e iz m u s...................................................................................... 133

4.2.4. Senior na trh u p r á c e................................................................... 133

4.2.5. Násilie proti seniorom ................................................................ 134

4.3. L ite ra tú ra................................................................................................... 137

7
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist