načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zlomená duše / Vybouřené smutky - Antonín Sova

Zlomená duše / Vybouřené smutky
-4%
sleva

Elektronická kniha: Zlomená duše / Vybouřené smutky
Autor:

Zlomená duše i Vybouřené smutky, jsou sbírkami plnými pocitů – milostné vášně, erotické touhy, ale i pohrdání, vzdoru, lítosti, zhnusení… Vším tím se posléze prolíná smutek ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Lama
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 9788090082670
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zlomená duše i Vybouřené smutky, jsou sbírkami plnými pocitů – milostné vášně, erotické touhy, ale i pohrdání, vzdoru, lítosti, zhnusení… Vším tím se posléze prolíná smutek až depresivní a beznadějný, téměř rezignace. Je až k nevíře, jak živé dokáže být dílo přes sto let staré. Básně, které vznikaly ve zcela jiné době, ve zcela jiných politických a společenských poměrech, jako by mluvily z duší mnohých dnešních lidí, jako by popisovaly naše vlastní pocity z našich vlastních každodenních zápasů.

Související tituly dle názvu:
Zlomená duše / Vybouřené smutky Zlomená duše / Vybouřené smutky
Sova Antonín
Cena: 70 Kč
Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové
Stušková Alexandra
Cena: 222 Kč
Sova Sova
Bjork Samuel
Cena: 293 Kč
Sova Sova
Bjork Samuel
Cena: 150 Kč
Sova Sova

Cena: 103 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1


2

Vydání jako celek (obálka, grafická úprava, případnějazyko

vá a redakční úprava a poznámky, ilustrace, předmluva,

doslov, životopis autora apod.) je chráněno autorskýmiprá

vy. Nositelé těchto práv jsou uvedeni v tiráži.

Prosíme, používejte tuto elektronickou verzi knihy pouze

v souladu s platnou licencí, kterou jste si zakoupili. Žádná

verze licence k této e-knize neumožňuje rozšiřování jejich

kopií (včetně půjčování) či sdělování díla veřejnosti(napří

klad umisťováním kopií či extrahovaného textu na servery,

ze kterých je možno tento soubor nebo text dále stahovat

nebo jej prohlížet), a to za úplatu či zdarma.


3

ANTONÍN SOVA

Zlomená duše

*****

Vybouřené smutky


4

ANTONÍN SOVA

Zlomená duše

***

Vybouřené

smutky

Praha 2014


5

Doslov © Monika S. Benešová, 2014

Obálka © Marcela Strejčková – Nomzamo, 2014

© Monika S. Benešová – Lama, 2014

(elektronické vydání)

ISBN 978-80-900826-6-3 (formát PDF)

ISBN 978-80-900826-7-0 (formát PDF pro čtečky)

ISBN 978-80-900826-8-7 (formát ePub)

ISBN 978-80-900826-9-4 (formát MobiPocket)


6

ZLOMENÁ DUŠE


7

Jeden hluchý, čta tuto malou historku,

přiznal, že slepci byli v neprávu usuzujíce

o barvách, ale trval na tom, že jedině

hluchým přísluší souditi o hudbě.

A. Voltaire: Bílý býk


8

Předmluva

Chtěl jsem již dávno vydati několik těchto stran. Jsou

to kapitoly vytržené z denníku předčasně zemřelého

přítele; bez zvláštních dějů; spíš vnitřní psychologické

postupy utrpení, citů a vášní člověka, rostoucího

v našem světě pod malým obzorem a nízkým stropem,

neuspokojeného s pustým dneškem, od něhož ztěží

čeká nápravy bez obětí a podlomeného poslézebeznadějnou svou chorobou.

Když jsem se odhodlal choditi po nakladatelských oficinách s jakousi „nevolností prosebníka“, snevýmluvnými ústy a naplněn zkušenostmi minulých let, hledal jsem v duchu nějakého intelligentnějšího a proto – sympatičtějšího mi nakladatele. Nevím již proč: uzdálo se mi, že by jím mohla snad býti firma J. Pospíšilova. Vyhledal jsem ji.

Po jistém otálení bylo mi řečeno, abych si prorukopis přišel. Důvody: Přijde prý na řadu Svobodova kniha Noví vesničané a pak – Švábovy kuplety. Také společník dra. Pospíšila musil by svoliti. Ten je prý pouhý obchodník. Pan Pospíšil se konečně rmoutil, že nenašel v blankversech zvučných rýmů. Věc zdála se mu těžkou, nesnadno pochopitelnou a jak doslova řekl: filosofickou. Tedy aspoň četl.

Odtud, před rokem již, za šedivých dnů zimních, kdy válí se plno sazových mlh nad Prahou, zašel jsem do knihtiskárny Šimáčkovy. Chef skoro vždy sedí v komptoiru, v jakési dřevěné boudě, vystavěné u okna pro jednoho člověka, v boudě, v uzavřené, separované kleci, kde vládne tajemství cifer, bůh ví jakých cifer, kde to čpí jakoby vinou nevyplacených honorářů prvým debutantům a kde favorisovaná jména mají své každoroční rubriky a obraty. Jména obvyklá a známá probouzejí se tu každoročně, snad i několikrátpříslušnou reklamní cestou.

Chef řekl mi, že má již na dva tři roky rukopisů právě dost. Chef řekl mi, že i rukopisy, na něž vyplatil zálohu (ten ubožák!), musil vrátiti a odmítnouti.Chcili, že by snad za dvě, tři léta mohlo dojíti k vydání rukopisů. Řekl jsem, že se poohlédnu dále. Za dvě léta může býti po případě také konec světa.

Od té doby byl to zuřivý hon za vytištěním knížky, Proč? Proč? Nedovedu pocitu toho určiti. Snad spíše už ze zlomyslnosti? Činil jsem dále tedy obchůzky po nakladatelích jiných. Ale spíše již jaksi proexperiment, než touhou po vydání knihy. Ta se mi již dávno zhnusila, jako věc odbytá, k níž nemáme lásky, ale hodně pochybností, rostoucích, tížících a mučících, již vydáváme proto, že značí předce jedničku v našem rozvoji a že předc myslíme, že má své jisté poslání.

Nešel jsem zásadně k nakladateli, který ssaje peníze z mrtvol, zkupovav po jich smrti za babku jejich spisy. Mračný ten nakladatel sedí na mrtvolách bývalých literárních mučedníků, halí se v gloriolu jednoho neb dvou žijících, velice známých a čtených, reklamou rozkřikovaných literátů. Je nepřítelem experimentů, jakož i snad literatury samé; prodává knihy jako hrnce; dobré věci, jako francouzské krvavé romány.

Šel jsem za to k p. Vilímkovi, u něhož jsem byl za svého života již dvakráte. Ale nikdy nedopřáli mi jeho zřízenci, abych s ním mluvil osobně. Skutečně, člověk, který vzbuzuje takovou závrať. Jeden z těch, kteřívychovali ulekanou generaci, která se krčí v předsíních nakladatelských bureau, která čeká zbaběle a roztržitě, obávajíc se poměrně malé intelligence nakladatele a nevědouc proto, jak doporučiti nabízené věci. Která dívá se buď s resignací na jeho příchod, neb osnuje velkohubý výjev všemožných panegyrik o svýchspisech. Oh, kterak přesvědčiti takové lidi?

Odevzdal jsem knihy (prosu i verše) zřízencizávodu a čekal jsem. Za měsíc dostal jsem rukopisy zpět. Důvody telefonicky: Chef dlel kdesi ve Vídni,zařizoval jakýsi závod. Chef má kaprice. Chef dostalkopřivku a leží. Chef žádá, abych odpustil, že nemožno mu pro ten čas ničeho čísti. Chef je ovšem chef.

Zamířil jsem rovnou k p. Beaufortovi. Prosu měl by v úmyslu tisknout v říjnu (letošního roku). Tuto právě vydávanou publikaci nechtěl a sice ani zadarmo.Netal jsem se již, zda by také prosu nechtěl snadzadarmo; styděl jsem se už předce, do duše.

Ohmataný již jaksi rukopis, ale nečtený, zanesl jsem konečně do nakladatelství p. Ottova. Pan císařský rada právě před vyjitím prvního čísla „Národopisné výstavy“ byl v rozpacích, nemilých rozpacích, jež jsem mu způsobil. Mám jej bez odporu nejraději ze všech nakladatelů. Řekl mi také hned předem, abych seneurážel. Odmítne rukopis a priori. Velká publikace, jako „Národopisná výstava“ vyžádala si tolik nákladu,práce a zaměstnání dělnictva. (Ať si však nemyslí, že jsem z těch, kteří, přinesou-li rukopis, odnášejí si ho zas prostě domů sami.) Řekl jsem, že je dosti času, vyjde-li kniha za delší čas. On však rozmluvil se opět, jak produkce realistická znechutila obecenstvu čtení a ubrala kontingent čtenářstva. Bude nucen zastaviti Salonní bibliothéku. Něco ideálního nelze vydati. (Ze zlomyslnosti nechal jsem přece rukopis na stole.) Vím dobře, že Salonní bibliothéka zhynula špatnou redakcí a opakováním se několika jmén lidí, kteří zpachtovali si právo publikovat knihy, na nichžnemůže býti již interessu. Stohy Vrchlického roztrhávají se, archy se klíží na sešity, není pomoci, nakladatel je disgustován, není z toho svým, je vyděšen a nedůvěřiv. A při tom všem hospodaří tam názory pánů, proti nimž bojujeme.

Ale nemyslete si, že snad to, co udávali všichni ti pánové, bylo by tak absolutně pravdivým. Positivní pravda je tu pouze jedna: Nechtěli rukopisy prostě proto, že si od nich neslibovali zisku, jenž rovnal by se nákladu několikanásobnému. Ujeté koleje, takuprostřed mezi reklamou a zděděným vkusem obecenstva, to je terrain, kde nejsnáze lze pracovati knihkupci.

Od té doby představoval jsem si nakladatele jako lidi velice nešťastné, vzrušené a podrážděné jaksi, rozpačité, když jim nabízíš, co nemohly byočmuchávati davy, když jim nenabízíš ani básní, které se mohou čísti jak v parvě tak v ústavech dívčích, z kterýchnedají se vybrati ani sloky do památníků ani gratulace k jmeninám. Když jim nenabízíš básní, jež by vzrušily politickou, v převaze jsoucí stranu, nebo aspoň kýžené překlady modního a sensančního francouzského zboží, které by vycházelo současně s originaly.

Ano, všeho toho mají dosti tito lidé. Nač byrozčilovali obecenstvo něčím, co se chce vymknout zobvyklých kolejí vkusu, naučeného vkusu, zděděného vkusu, jak jej vtloukli neintelligentní nakladatelé do lidu po celé řady let? Když jsme v „Moderně“ řekli „individualita nade vše“, byli to jistě oni, co se nejvíc poťouchle a škodolibě smáli. Když jsme řekli:„Neakcentujeme nikterak českosť: buď svým a budeščeským. Neznáme národnostních map.“ Tu ti lidépřikyvovali jistě vděčně těm, kdož spustili huronský křik, viníce nás z cizáctví. A když jsme řekli ještě dále:„Počítáme dělnictvo k národu? I tenkrát, když jeinternacionálním? Ano.“ – Byli jsme usvědčováni ze sociálních rejdů a z dokázaného již cizáctví, které spečetěno hlavně interpretací vět: „Zachování národnosti není nám účelem, ale prostředkem k vyšším cílům.“

Rád bych věděl, k vyššímu-li cíli národnostipřispívá takový literát ve skrčených svých, zbědovaných poměrech, který cítí a myslí a touží produkovat něco nového podle svého talentu a síly, anebo ten,všemocný nakladatel, který nepodává essenci, ono odvážné a radostné rozepjetí duchů ve své bolesti, ponurosti a volání po člověku, ale jenž hokynaří, živí národ sensačními odpadky z přeplněných stolů ciziny, tyje z národního jmění a kazí vkus národa, který ho živí?

My sami musili seznámiti se s vrcholy cizíchrozkvětlých štěpů. Málo z toho pro šíření všeobecného vzdělání objevilo se v překladu na našemknihkupeckém trhu. Ti co zvlňují a fanatisují massy proporušo

13

vání národního citu ze strany naší, ať na kathedrách

univ. professorů ať kdekoli jinde, ti jen ať hlouběji

studují, kdo všecko ten národ obluzuje, kdo všecko

považuje jej za nemyslící a blbou massu a jednání své

dle toho zařídí. Ať se podívá také na mnohého našeho

nakladatele. Na onu reklamu sprostou a urážející;

na ony frase a humbug ze středu závodu vyšlé,pře

chvalující vše, co firmy ty vydávají. Ať mete každý

tam, kde toho třeba podle svých zkušeností. Urážet

však a tupit mladší generaci, že touží být poctivou

a pravdomluvnou, jak už toho jednou je potřebí, že

chce povalit byzantinism, že chce vymanit se ze světa

ramenářství a zbabělostí, to je přece jen výkvět naší

pokročilé hniloby t. zv. intelligence, našíbezmyšlén

kovité podrážděnosti, tušíme-li rodit se něcoantago

nického, rušícího naši pohodlnosť, naši reputaci, naši

mnohaletou slávu a staroslavný už zvyk: nesmyslit

ničeho upřímně.

V Praze, dne 26. 11. 1895

A. Sova

14

I. Kapitola z mládí

A kterak ty víš, ženo, získáš-li muže svého?

aneb co ty víš, muži, získáš-li ženu?

Kap. VII., 16.

Žena svého vlastního těla v moci nemá, ale muž;

též podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá,

ale žena.

Kap. VII., 4.

Z epištoly sv. Pavla ke Korintským

15

I.

Mé dětství? Moje dětství! Černou nití

smrť provlékla se jím. Tak přišla hrozně!

Tak drtivě! Tajně se připlížila

do rodiny jak hříchů starých přízrak.

Ty mrtvé sice lehce uložila,

leč námi otřásla a protáhla se

nečistě řečištěm našeho rodu,

v potomků srdcích sesedla se hořce.

Tehdy jsme obývali zpustlý statek

v údolí neúrodném. Zimomřivě

z třesavých osyk do kraje se bělal.

Můj otec ustaraný byl a chorý,

chuďoučký patricij tohoto kraje

a lidem nerozuměl. Stále říkal:

„To zanedbaný lid. To tupý lid je.

A pověrčivý. Poťouchlý a zrádný.

A krade. Pomodlí se před krádeží,

leč krade. Kněz? Ničeho nepomůže,

Kristova slova, slova nezávazná,

ni paragrafy závazné, ni lidská

průměrná úroveň dnů pokročilých,

ni řvaní po osvětě, burcování

a slova smělejší, jež s koncem věku

do mody přišla... Hle, takoví lidé

jak Hunové zde, pod kultury svícnem!

Eh, Sibíř! Maminko, jaká to Sibíř,

16

ta Bílá Ves. Toť osud, že jsem poslech’

toho neb onoho...“ Tak to šlo dále

jak články dlouhé, trapné litanie,

jak chřestění kuliček růžencových...

17

II.

Leč hospodářství... protivno mu bylo

se stýkat s lidem. Protivny mu byly

písčité, dlouhé rozvlněné lány,

na kterých vsi se bělávaly v dálce,

do nekonečna... Vymýšlel jen stále

a toužil po něčem, co obdiv budí,

měl záliby jež statek trávívaly.

Tu jakýs chov on amerických kurů

si zavedl, perličky, které denně

sám krmíval, po dvoře chodě truchle

v trepkách a županu... Kdes po šlechtici

si koupil staré, tlusté, bílé klisny

s korunkou hraběcí na lesklých plecích,

neb kočár starý vyměnil za nový

kus lánu přidávaje; stále měnil

a stále větší přicházely účty...

Podivný, tichý, poetický slaboch,

z těch jeden, kteří tajně vlastencují,

leč tak, aby to nebouřilo panstvo,

jej nezavléklo v podezření, chodil

do oratoře hraběcího rodu.

Čet denník německý. Mou sestru poslal

k anglickým pannám. Tajnou láskou přilnul

k veliké Vídni jako tepně říše.

Mne na klín bral si, slovy velkých slibů

rozpjetí líčil, kterak velká duše

obrovským rozmachem vyrazit musí,

18

vše s křídel shodit. Malicherná lnutí

k poměrům malým odsuzoval dlouze,

vše provincialním a idealním

mněl malicherným být, ten „těžký jazyk“,

jenž prý se dere na „Parnass“, jak často

ve společnosti mluvil. Oprašoval

řád jakýs často, aby pochlubil se

svým hostům novým, které štědře hostil.

Nejraděj míval druha, stařičkého

pensistu, který asi stejně mluvil.

Syn jeho počal milovat mou sestru,

osmahlou Láďu; aspoň se tak zdálo...

19

III.

As devět let mi bylo... Zřím se dosud:

drobounký biret se sokolím péřím

já nosil, sametovou hnědou bundu

a kalhoty ze šedé látky, které

končily nad koleny tam, kde stužka

punčochy spjala modře pruhované.

Mně bylo tehdy nevýslovně teskno:

byl ještě čerstvý hrob mé první matky.

A proto jsem tu – druhou nenáviděl.

Mne nevšímal si otec... Ona byla

mladičká ještě... Živá, bujná, svěží,

jak cikánka ohnivé oči měla,

jakýmsi žárem divným rozžhavené,

jenž svítí stejně všem. Smích altu timbrem

po pokojích se nes, když volala mne

neb starouše... Leč já jí nemoh zvyknout,

divoký jakýs vkus, přepjatá vášeň,

s níž líbala mne, k pláči nutila mne,

ty kypré její, stále vlhké prsty

já nemoh cítit v kadeřích, já hračkám,

jež ona vymýšlela, nerozuměl.

Má bolest rostla, když jsem vyšel někdy

na dvůr a stáje. Staré, scvrklé ženy

oráčů, čeledínů brávaly mne

do učouzených, hliněných svých síní,

kde znal jsem všecko. Bidla pode stropem

a na nich prádlo strakaté schlo parnem

20

při otevřených oknech. Smrtník v koutě

vždy tikal někde na hliněné půdě,

kde děti válely se košilaté

a cvrček tónem vysokým sem cvrčel

od mlýnských vantrok, kde nebylo vody,

kde trosky kola mnohá léta hnily

otcovým hospodářstvím. Mlýnek dávno

stál opuštěn. A zde já u oráčů

rád prodléval jsem. Mívali mne rádi,

na dvéře K+M+B + vždy já jim psával

a dětem rozdával jsem svoje hračky.

Sborem se často modlívali večer

a říkali: „Ah mladý pane! pane!

náš ubožáčku! Jiné časy byly

za milostpaní!“ Pak mne litovali

i sestru, některé, ty citlivější

babice plakaly, – já plakal s nimi...

21

IV.

V tu dobu častokrát se strany matky

jakýsi její příbuzný k nám jezdil

šeptavě mluvící... Zrak jeho plachý

hrál zelenavým ohněm. Oblečený

vždy výstředně, s kravatou rudou, na ní

vbodnutou elektrickou malou muškou,

jež večer svítila, mne zajímával

a touhu budil po obzorech nových.

Parfum vál z jeho žlutých rukaviček,

z cylindru bezvadného, ze řas tmavých,

lesklého kabátce a haveloku; –

kol mojí matky něžně obletoval

jí přinášeje trety... Vždycky dlíval

v salonku, zahradník kam plno květin

do polokruhu schválně rozestavil

pokynem matky. Tento člověk míval

vždy pro mne slovo, úsměv. Někdy knihu

mi přivážel. Tu párek bílých myší

mi daroval, jichž oči rubínové

červeně plály, tu zas brouky vzácné,

tu lastury a mušle. Já mu říkal

vždy „strýčku“... Nebyl mlád již... Také bledý

obličej jeho vadnul, dlouhé prsty

se zachvívaly jakous nervositou...

Byl dětinský a zdálo se, že umí

vyhovět dětem... Mnohdy celé půldne

já při něm vyseděl jsem u klavíru

22

sleduje rány oktáv, cvrlikání,

žbluňkáni tichých tremol, zvonky tercí

a těžké bouře pedálových kladiv. –

Mým otázkám obzory šířil nové...

23

V.

Za parného dne jednou, když jsem seděl

u svojich úloh na zahradě v stínu

besídky březové, má sestra přišla

a němě, tupě, usedla si u mne...

Jak by jí srdce cosi užíralo,

vybouřenými, zděšenými smutky

jí oko hořelo, a svislé ruce

zlomeně visely jí podél boků...

Co je ti, co? Nu řekni?! Ale ona

se nepohnula v sebe zamyšlena.

Pak pohlédnuvši na mne s výtkou dlouze,

jak neulehčenou by bolest sama

bez svědků měla prožíti, zas zvolna

odešla, otázkou mou vyplašena...

Snad vyhýbala se mi? Já již věděl,

že nemíní se svěřit děcku... Věděl

jsem, kterak bojem těžkým strádá

a unavena dnes, jak lehne s pláčem...

Mne dráždilo to, že mne neuznává

by svěřila se mi... Se zřejmým vzdorem

já vyhýbal se jejím zrakům, které

podivnou vášní hořeti se zdály,

a démonicky ze zarudlých víček

jak ohně za noci z listnatých lesů

tajemnou hrůzou... Bylo jí to líto?...

Mé vidouc odcizení, bázeň, vzala

mne do své jizby, jaksi ustaraně

24

vše snášela, co baviti mne mohlo...

Náš otec nebyl doma... Odjíždíval

s jakýmsi mluvkou z města. V politice

utápěl svoji energii všecku

a ctižádost tak šálil nezkojenou...

25

VI.

Já nechápal jsem sestry... V rozbouřených

tragických vlnách, jež jsem nemoh tušit,

se utápěla světlá její hlava.

Já nechápal jsem vroucnost její lásky,

ba nechápal jsem, z jaké černé hloubky

děsivý její smutek rost. Tu pozděj,

když pomodlila se jak jindy večer

mne zlíbala a řekla: „Nemiluj ji,

víš, tu...“ a slzy její tekly horké

na moji hlavu... „Slyšíš? Rád ji neměj,

vždyť ona nemá nikoho z nás ráda,

ni tatínka... Já vím... Ty nesmíš vědět,

co já už vím...“ s dětinskou upřímností

tajemství předstírajíc, odhalila

kus neurčitého mi náhle světa.

„Ne, nechoď k ní... buď u mne... Zda pak umíš

své úlohy? Pojď, půjdem na zahradu

a pohrajem si spolu... Nu co? Ruďo?“

A velkým, otevřeným okem, které

budilo úžas jasem nenadálým,

že trochu sobě ulevila, na mne

se zadívala, šátkem utírala

si plachá víčka... Její krok zněl lehce,

když tiše vyšla do zvlněných stromů

po trávě vysoké, ztemnělé rosou,

ostrůvky pryskyřníků postříkané...

26

VII.

To bídáctví! Já mnil, že počla mučit

(jak slýchával jsem o macechách jiných)

mou sestru. Myslil jsem, že slovo příkré

nějaké mezi nimi vystřídáno,

jež rozvášnilo sestru... Vštěpované

se brzy objevily vzdorné vlivy

a křižovaly prudce mojí duší. –

Již sestru nespustil jsem s očí... Bázeň

mé srdce naplnila úzkostlivá,

pláč její dráždil mne a mlčelivosť

mne děsila... Na blízku ní já číhal

na slovo, na úsměv, pramalou změnu,

na drobnou třeba událosť, však přece

událosť, která moc má srdce zvolnit.

Ta chvíle přišla. V čeledníku, v noci,

když zdálo se, že spím v ložnici vedle

– (pruh dveří přivřených se žlutal světlem) –

se starou služkou rozprávěla ještě.

V přestávkách dlouhých zdálo se, že pláče,

co služka těšila ji: „Pán Bůh chce to,

dušičko drahá.“ – Ale nezkojena

vášnivě ona žalovala, v prudkých

přívalech její pláč se v slovech tlumil.

„Můj Kriste Ježíši! Maria Panno!

Ke komu jít mám, když ne k vám? A komu

si postěžovat? Vám jen, moje zlatá,

vy jste vždy pro mne tolik lásky měla!

27

A teď mám bratra jen – ten však je dítě, –

a potom vás...“

28

VIII.

Tu s ustrnutím slyšel

jsem věci hrozné. Jejich dosah celý

já nechápal, však cítil jsem, jak strašně

mi srdce bije a děs ve mně vstává.

Tma svírala mne a pruh žlutý dveří

se zdál mi zastíněný postavami,

jež protáhly se mojí fantasií.

Já vyrozuměl jen: z jakéhos listu,

jenž pohozen dnes v trávě ležel v sadu

a poletoval pod okny a rosou

byl zavlhlý, to hoře sestra četla

služce, jež stará, čísti neuměla...

Náš host je psal, jenž mdle se smával, snivě,

po boku mém do kláves kamarádsky

tlouk’, prsty klást mne učil, zpíval zašlé

podivné písně chvějným barytonem,

mně nosil bílé myši... On je napsal,

on, on... milenkou zval v něm druhou matku...

Tu více neslyšel jsem. Stromy křikly,

houk vítr, třískl v okno. Dusné noci

se mraky provalily mnohostupy,

z daleka kdesi bouře rodila se,

déšť ztemnil siné světlo. Zvučnou hudbou

okapy crčely tak jednotvárně,

švířící drůbež zapištěla bázní.

A s hlavou vztýčenou já slouchal v pláči,

však marně, marně! Jako kočka tiše

29

s kahancem náhle sestra na práh stoupla

plaše se rozhlížejíc, polekána,

a konejšíc mne, uzavřela dvéře...

30

IX.

Déšť chmurný potom nastal. Zmlklým ránem

zahrada v dešti zalitými okny

mrzutě, matně sem se rýsovala,

na loužích dvorem žluté nebe chvělo

se větru vlnami. V nich brouzdaly se

špinavé kachny líně, kolébavě,

pes ovčácký nos zdvíhal blíže stájí.

A tu já neobyčejné jsem věci větřil,

jež mžikem sběhly se... Vzhled dvora smutný

se plnil postavami za úsvitu.

V halenách režných pobíhala čeleď

klepajíc dřeváky. Jakýsi hrozný

sběh lidí zřel jsem ráno kolem oken,

jak s výkřiky a úžasem se rojil.

Ne, sen to nebyl. Jaká divná úzkost

mne přepadla, když ven mi zakázali

vyjíti! Též ta naše šedovlasá

a uplakaná, dobrá, stará chůva,

tak dobrá vždy, pojednou zabránila

mně vyjít. K smíchu! Chůva zakázala

mně vyjít?

31

X.

Pátral jsem. Pak řekli večer:

že ona zemřela. Ta, kterou z duše

jsem nenáviděl. Zemřela! A divný

já úžas cítil, jak to všecko možno,

když včera jsem ji viděl? Jak to možno?

I pocítil jsem touhu všecko vědět,

leč nemoh’ jsem. Mne okřikli pak zkrátka

mne stále hlídajíce, mysl moji

hračkami konejšíce... kterak hloupé

to připadalo mi a kterak smutné.

Já pohřeb čekal jsem. Já chtěl ji vidět,

chtěl ukázat ji. Neodbytné prosby

jen suchým odepřením vybouřili

ku dotíravým vzdorům. Otec přijel,

zmateně chodil v zlobném, němém žalu

jak stín a zavřen, návštěv nepřijímal...

A salon zamkl se. Já neviděl jsem

pohřbu ni kněží... Neviděl jsem lidí,

jen sestru plachou, posupný hled otcův,

podťaté kroky jeho. Doma zavřen,

i sestra, já, my všichni... Týden minul.

32

XI.

Mně bylo, jak bych musil vykřiknouti,

otřásti něčím, utéci, já vězeň!

Mne uděsily bledé líce sestry,

modlitby její, přítomnost ta těžká.

I učitel můj nedivil se skoro,

(jenž ze sousední vesnice k nám chodil),

že pro vše kles‘ můj zájem shasínavý

jak oheň v krbu, který slabě sténá...

Ven, ven! Mně počalo se stýskat příliš

po ní, jež záhadně tak zmizela mi,

(víc zvědav byl jsem, než ji nenáviděl!)

po jejím příbuzném a po klavíru,

po jeho darech, na něž jsem se těšil,

po jeho láskání, jež přijímal jsem

vždy rozmazleně, toužiti jsem počal...

33

XII.

Tu jak by všichni zbavit se mne chtěli,

mne zavezli do vzdáleného města

po krátkém čase... Město černé bylo

s tou branou obrovskou, kde hoši hráli

s pokřikem v míč. Nápisy starodávné

na bráně budily svět zašlý ve mně,

cimbuří stará, podloubí tu v slunci

se leskla večerním a shasínala

a divný ruch tu výskal... Mladí hoši

s knihami chodili tu večer. Lampy

hořely tiše, jasně tak a dámy

se smály, velká kašna na náměstí

crčela, jakous touhou po domovu

mne mátla píseň, ze zahrad jež zněla

restaurac otevřených... Lidé zvláštní

mi připadali... a já seznamoval

se s přátely novými na chodnících,

jež ve škamnech jsem ráno viděl... V bolesť

mou jakýs paprsk velký svítit počal

nadějí nových, starostí a práce, –

– mne nikdo nehlídal zde, – netísnilo

ovzduší pláče; prsa šířila se

hrdostí; samostatným, tichým sněním

já počal duši svoji naplňovat,

své nitro tišit, – ah, to staré město,

vzdálené město miloval jsem příliš!

Toto je pouze náhled elektronické

knihy. Zakoupení její plné verze je

možné v elektronickém obchodě

společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist