načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Zlomená duše / Vybouřené smutky - Antonín Sova

  > > > > Zlomená duše / Vybouřené smutky  
-6%
sleva

Elektronická kniha: Zlomená duše / Vybouřené smutky
Autor:

Zlomená duše i Vybouřené smutky, jsou sbírkami plnými pocitů – milostné vášně, erotické touhy, ale i pohrdání, vzdoru, lítosti, zhnusení… Vším tím se posléze prolíná ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79 Kč 74
+
-
2,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Monika S. Benešová - Lama
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Počet stran: 183
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-900-8267-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zlomená duše i Vybouřené smutky, jsou sbírkami plnými pocitů – milostné vášně, erotické touhy, ale i pohrdání, vzdoru, lítosti, zhnusení… Vším tím se posléze prolíná smutek až depresivní a beznadějný, téměř rezignace.

Je až k nevíře, jak živé dokáže být dílo přes sto let staré. Básně, které vznikaly ve zcela jiné době, ve zcela jiných politických a společenských poměrech, jako by mluvily z duší mnohých dnešních lidí, jako by popisovaly naše vlastní pocity z našich vlastních každodenních zápasů.

Zařazeno v kategoriích
Antonín Sova - další tituly autora:
Básně Básně
Sova, Antonín
Cena: 309 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
1 2 Vydání jako celek (obálka, grafická úprava, případně jazyk ová a redakční úprava a poznámky, ilustrace, předmluva, doslov, životopis autora apod.) je chráněno autorskými pr ávy. Nositelé těchto práv jsou uvedeni v tiráži. Prosíme, používejte tuto elektronickou verzi knihy pouze v souladu s platnou licencí, kterou jste si zakoupili. Žádná verze licence k této e-knize neumožňuje rozšiřování jejich kopií (včetně půjčování) či sdělování díla veřejnosti (například umisťováním kopií či extrahovaného textu na servery, ze kterých je možno tento soubor nebo text dále stahovat nebo jej prohlížet), a to za úplatu či zdarma. 3 ANTONÍN SOVA Zlomená duše ***** Vybouřené smutky 4 ANTONÍN SOVA Zlomená duše *** Vybouřené smutky Praha 2014 5 Doslov © Monika S. Benešová, 2014 Obálka © Marcela Strejčková – Nomzamo, 2014 © Monika S. Benešová – Lama, 2014 (elektronické vydání) ISBN 978-80-900826-6-3 (formát PDF) ISBN 978-80-900826-7-0 (formát PDF pro čtečky) ISBN 978-80-900826-8-7 (formát ePub) ISBN 978-80-900826-9-4 (formát MobiPocket) 6 ZLOMENÁ DUŠE 7 Jeden hluchý, čta tuto malou historku, přiznal, že slepci byli v neprávu usuzujíce o barvách, ale trval na tom, že jedině hluchým přísluší souditi o hudbě. A. Voltaire: Bílý býk 8 Předmluva Chtěl jsem již dávno vydati několik těchto stran. Jsou to kapitoly vytržené z denníku předčasně zemřelého přítele; bez zvláštních dějů; spíš vnitřní psychologické postupy utrpení, citů a vášní člověka, rostoucího v našem světě pod malým obzorem a nízkým stropem, neuspokojeného s pustým dneškem, od něhož ztěží čeká nápravy bez obětí a podlomeného posléze beznadějnou svou chorobou. Když jsem se odhodlal choditi po nakladatelských oficinách s jakousi „nevolností prosebníka“, s nevýmluvnými ústy a naplněn zkušenostmi minulých let, hledal jsem v duchu nějakého intelligentnějšího a proto – sympatičtějšího mi nakladatele. Nevím již proč: uzdálo se mi, že by jím mohla snad býti firma J. Pospíšilova. Vyhledal jsem ji. Po jistém otálení bylo mi řečeno, abych si pro rukopis přišel. Důvody: Přijde prý na řadu Svobodova kniha Noví vesničané a pak – Švábovy kuplety. Také společník dra. Pospíšila musil by svoliti. Ten je prý pouhý obchodník. Pan Pospíšil se konečně rmoutil, že nenašel v blankversech zvučných rýmů. Věc zdála se mu těžkou, nesnadno pochopitelnou a jak doslova řekl: filosofickou. Tedy aspoň četl. Odtud, před rokem již, za šedivých dnů zimních, kdy válí se plno sazových mlh nad Prahou, zašel jsem do knihtiskárny Šimáčkovy. Chef skoro vždy sedí v komptoiru, v jakési dřevěné boudě, vystavěné u okna 9 pro jednoho člověka, v boudě, v uzavřené, separované kleci, kde vládne tajemství cifer, bůh ví jakých cifer, kde to čpí jakoby vinou nevyplacených honorářů prvým debutantům a kde favorisovaná jména mají své každoroční rubriky a obraty. Jména obvyklá a známá probouzejí se tu každoročně, snad i několikrát příslušnou reklamní cestou. Chef řekl mi, že má již na dva tři roky rukopisů právě dost. Chef řekl mi, že i rukopisy, na něž vyplatil zálohu (ten ubožák!), musil vrátiti a odmítnouti. Chcili, že by snad za dvě, tři léta mohlo dojíti k vydání rukopisů. Řekl jsem, že se poohlédnu dále. Za dvě léta může býti po případě také konec světa. Od té doby byl to zuřivý hon za vytištěním knížky, Proč? Proč? Nedovedu pocitu toho určiti. Snad spíše už ze zlomyslnosti? Činil jsem dále tedy obchůzky po nakladatelích jiných. Ale spíše již jaksi pro experiment, než touhou po vydání knihy. Ta se mi již dávno zhnusila, jako věc odbytá, k níž nemáme lásky, ale hodně pochybností, rostoucích, tížících a mučících, již vydáváme proto, že značí předce jedničku v našem rozvoji a že předc myslíme, že má své jisté poslání. Nešel jsem zásadně k nakladateli, který ssaje peníze z mrtvol, zkupovav po jich smrti za babku jejich spisy. Mračný ten nakladatel sedí na mrtvolách bývalých literárních mučedníků, halí se v gloriolu jednoho neb dvou žijících, velice známých a čtených, reklamou rozkřikovaných literátů. Je nepřítelem experimentů, jakož i snad literatury samé; prodává knihy jako hrnce; dobré věci, jako francouzské krvavé romány. 10 Šel jsem za to k p. Vilímkovi, u něhož jsem byl za svého života již dvakráte. Ale nikdy nedopřáli mi jeho zřízenci, abych s ním mluvil osobně. Skutečně, člověk, který vzbuzuje takovou závrať. Jeden z těch, kteří vychovali ulekanou generaci, která se krčí v předsíních nakladatelských bureau, která čeká zbaběle a roztržitě, obávajíc se poměrně malé intelligence nakladatele a nevědouc proto, jak doporučiti nabízené věci. Která dívá se buď s resignací na jeho příchod, neb osnuje velkohubý výjev všemožných panegyrik o svých spisech. Oh, kterak přesvědčiti takové lidi? Odevzdal jsem knihy (prosu i verše) zřízenci závodu a čekal jsem. Za měsíc dostal jsem rukopisy zpět. Důvody telefonicky: Chef dlel kdesi ve Vídni, zařizoval jakýsi závod. Chef má kaprice. Chef dostal kopřivku a leží. Chef žádá, abych odpustil, že nemožno mu pro ten čas ničeho čísti. Chef je ovšem chef. Zamířil jsem rovnou k p. Beaufortovi. Prosu měl by v úmyslu tisknout v říjnu (letošního roku). Tuto právě vydávanou publikaci nechtěl a sice ani zadarmo. Neptal jsem se již, zda by také prosu nechtěl snad zadarmo; styděl jsem se už předce, do duše. Ohmataný již jaksi rukopis, ale nečtený, zanesl jsem konečně do nakladatelství p. Ottova. Pan císařský rada právě před vyjitím prvního čísla „Národopisné výstavy“ byl v rozpacích, nemilých rozpacích, jež jsem mu způsobil. Mám jej bez odporu nejraději ze všech nakladatelů. Řekl mi také hned předem, abych se neurážel. Odmítne rukopis a priori. Velká publikace, jako „Národopisná výstava“ vyžádala si tolik nákladu, práce a zaměstnání dělnictva. (Ať si však nemyslí, že 11 jsem z těch, kteří, přinesou-li rukopis, odnášejí si ho zas prostě domů sami.) Řekl jsem, že je dosti času, vyjde-li kniha za delší čas. On však rozmluvil se opět, jak produkce realistická znechutila obecenstvu čtení a ubrala kontingent čtenářstva. Bude nucen zastaviti Salonní bibliothéku. Něco ideálního nelze vydati. (Ze zlomyslnosti nechal jsem přece rukopis na stole.) Vím dobře, že Salonní bibliothéka zhynula špatnou redakcí a opakováním se několika jmén lidí, kteří zpachtovali si právo publikovat knihy, na nichž nemůže býti již interessu. Stohy Vrchlického roztrhávají se, archy se klíží na sešity, není pomoci, nakladatel je disgustován, není z toho svým, je vyděšen a nedůvěřiv. A při tom všem hospodaří tam názory pánů, proti nimž bojujeme. Ale nemyslete si, že snad to, co udávali všichni ti pánové, bylo by tak absolutně pravdivým. Posi tivní pravda je tu pouze jedna: Nechtěli rukopisy prostě proto, že si od nich neslibovali zisku, jenž rovnal by se nákladu několikanásobnému. Ujeté koleje, tak uprostřed mezi reklamou a zděděným vkusem obecenstva, to je terrain, kde nejsnáze lze pracovati knihkupci. Od té doby představoval jsem si nakladatele jako lidi velice nešťastné, vzrušené a podrážděné jaksi, rozpačité, když jim nabízíš, co nemohly by očmuch ávati davy, když jim nenabízíš ani básní, které se mohou čísti jak v parvě tak v ústavech dívčích, z kterých nedají se vybrati ani sloky do památníků ani gratulace k jmeninám. Když jim nenabízíš básní, jež by vzrušily politickou, v převaze jsoucí stranu, nebo aspoň kýžené 12 překlady modního a sensančního francouzského zboží, které by vycházelo současně s originaly. Ano, všeho toho mají dosti tito lidé. Nač by rozč ilovali obecenstvo něčím, co se chce vymknout z obvyklých kolejí vkusu, naučeného vkusu, zděděného vkusu, jak jej vtloukli neintelligentní nakladatelé do lidu po celé řady let? Když jsme v „Moderně“ řekli „individualita nade vše“, byli to jistě oni, co se nejvíc poťouchle a škodolibě smáli. Když jsme řekli: „Neakcentujeme nikterak českosť: buď svým a budeš českým. Neznáme národnostních map.“ Tu ti lidé přikyvovali jistě vděčně těm, kdož spustili huronský křik, viníce nás z cizáctví. A když jsme řekli ještě dále: „Počítáme dělnictvo k národu? I tenkrát, když je internacionálním? Ano.“ – Byli jsme usvědčováni ze sociálních rejdů a z dokázaného již cizáctví, které spečetěno hlavně interpretací vět: „Zachování národnosti není nám účelem, ale prostředkem k vyšším cílům.“ Rád bych věděl, k vyššímu-li cíli národnosti přispívá takový literát ve skrčených svých, zbědovaných poměrech, který cítí a myslí a touží produkovat něco nového podle svého talentu a síly, anebo ten, všemocný nakladatel, který nepodává essenci, ono odvážné a radostné rozepjetí duchů ve své bolesti, ponurosti a volání po člověku, ale jenž hokynaří, živí národ sensačními odpadky z přeplněných stolů ciziny, tyje z národního jmění a kazí vkus národa, který ho živí? My sami musili seznámiti se s vrcholy cizích rozkvětlých štěpů. Málo z toho pro šíření všeobecného vzdělání objevilo se v překladu na našem knihkupeckém trhu. Ti co zvlňují a fanatisují massy pro porušo- 13 vání národního citu ze strany naší, ať na kathedrách univ. professorů ať kdekoli jinde, ti jen ať hlouběji studují, kdo všecko ten národ obluzuje, kdo všecko považuje jej za nemyslící a blbou massu a jednání své dle toho zařídí. Ať se podívá také na mnohého našeho nakladatele. Na onu reklamu sprostou a urážející; na ony frase a humbug ze středu závodu vyšlé, přechvalující vše, co firmy ty vydávají. Ať mete každý tam, kde toho třeba podle svých zkušeností. Urážet však a tupit mladší generaci, že touží být poctivou a pravdomluvnou, jak už toho jednou je potřebí, že chce povalit byzantinism, že chce vymanit se ze světa ramenářství a zbabělostí, to je přece jen výkvět naší pokročilé hniloby t. zv. intelligence, naší bezmyšlénkovité podrážděnosti, tušíme-li rodit se něco antagonického, rušícího naši pohodlnosť, naši reputaci, naši mnohaletou slávu a staroslavný už zvyk: nesmyslit ničeho upřímně. V Praze, dne 26. 11. 1895 A. Sova 14 I. Kapitola z mládí A kterak ty víš, ženo, získáš -li muže svého? aneb co ty víš, muži, získáš-li ženu? Kap. VII., 16. Žena svého vlastního těla v moci nemá, ale muž; též podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale žena. Kap. VII., 4. Z epištoly sv. Pavla ke Korintským 15 I. Mé dětství? Moje dětství! Černou nití smrť provlékla se jím. Tak přišla hrozně! Tak drtivě! Tajně se připlížila do rodiny jak hříchů starých přízrak. Ty mrtvé sice lehce uložila, leč námi otřásla a protáhla se nečistě řečištěm našeho rodu, v potomků srdcích sesedla se hořce. Tehdy jsme obývali zpustlý statek v údolí neúrodném. Zimomřivě z třesavých osyk do kraje se bělal. Můj otec ustaraný byl a chorý, chuďoučký patricij tohoto kraje a lidem nerozuměl. Stále říkal: „To zanedbaný lid. To tupý lid je. A pověrčivý. Poťouchlý a zrádný. A krade. Pomodlí se před krádeží, leč krade. Kněz? Ničeho nepomůže, Kristova slova, slova nezávazná, ni paragrafy závazné, ni lidská průměrná úroveň dnů pokročilých, ni řvaní po osvětě, burcování a slova smělejší, jež s koncem věku do mody přišla... Hle, takoví lidé jak Hunové zde, pod kultury svícnem! Eh, Sibíř! Maminko, jaká to Sibíř, 16 ta Bílá Ves. Toť osud, že jsem poslech’ toho neb onoho...“ Tak to šlo dále jak články dlouhé, trapné litanie, jak chřestění kuliček růžencových... 17 II. Leč hospodářství... protivno mu bylo se stýkat s lidem. Protivny mu byly písčité, dlouhé rozvlněné lány, na kterých vsi se bělávaly v dálce, do nekonečna... Vymýšlel jen stále a toužil po něčem, co obdiv budí, měl záliby jež statek trávívaly. Tu jakýs chov on amerických kurů si zavedl, perličky, které denně sám krmíval, po dvoře chodě truchle v trepkách a županu... Kdes po šlechtici si koupil staré, tlusté, bílé klisny s korunkou hraběcí na lesklých plecích, neb kočár starý vyměnil za nový kus lánu přidávaje; stále měnil a stále větší přicházely účty... Podivný, tichý, poetický slaboch, z těch jeden, kteří tajně vlastencují, leč tak, aby to nebouřilo panstvo, jej nezavléklo v podezření, chodil do oratoře hraběcího rodu. Čet denník německý. Mou sestru poslal k anglickým pannám. Tajnou láskou přilnul k veliké Vídni jako tepně říše. Mne na klín bral si, slovy velkých slibů rozpjetí líčil, kterak velká duše obrovským rozmachem vyrazit musí, 18 vše s křídel shodit. Malicherná lnutí k poměrům malým odsuzoval dlouze, vše provincialním a idealním mněl malicherným být, ten „těžký jazyk“, jenž prý se dere na „Parnass“, jak často ve společnosti mluvil. Oprašoval řád jakýs často, aby pochlubil se svým hostům novým, které štědře hostil. Nejraděj míval druha, stařičkého pensistu, který asi stejně mluvil. Syn jeho počal milovat mou sestru, osmahlou Láďu; aspoň se tak zdálo... 19 III. As devět let mi bylo... Zřím se dosud: drobounký biret se sokolím péřím já nosil, sametovou hnědou bundu a kalhoty ze šedé látky, které končily nad koleny tam, kde stužka punčochy spjala modře pruhované. Mně bylo tehdy nevýslovně teskno: byl ještě čerstvý hrob mé první matky. A proto jsem tu – druhou nenáviděl. Mne nevšímal si otec... Ona byla mladičká ještě... Živá, bujná, svěží, jak cikánka ohnivé oči měla, jakýmsi žárem divným rozžhavené, jenž svítí stejně všem. Smích altu timbrem po pokojích se nes, když volala mne neb starouše... Leč já jí nemoh zvyknout, divoký jakýs vkus, přepjatá vášeň, s níž líbala mne, k pláči nutila mne, ty kypré její, stále vlhké prsty já nemoh cítit v kadeřích, já hračkám, jež ona vymýšlela, nerozuměl. Má bolest rostla, když jsem vyšel někdy na dvůr a stáje. Staré, scvrklé ženy oráčů, čeledínů brávaly mne do učouzených, hliněných svých s íní, kde znal jsem všecko. Bidla pode stropem a na nich prádlo strakaté schlo parnem 20 při otevřených oknech. Smrtník v koutě vždy tikal někde na hliněné půdě, kde děti válely se košilaté a cvrček tónem vysokým sem cvrčel od mlýnských vantrok, kde nebylo vody, kde trosky kola mnohá léta hnily otcovým hospodářstvím. Mlýnek dávno stál opuštěn. A zde já u oráčů rád prodléval jsem. Mívali mne rádi, na dvéře K+M+B + vždy já jim psával a dětem rozdával jsem svoje hračky. Sborem se často modlívali večer a říkali: „Ah mladý pane! pane! náš ubožáčku! Jiné časy byly za milostpaní!“ Pak mne litovali i sestru, některé, ty citlivější babice plakaly, – já plakal s nimi... 21 IV. V tu dobu častokrát se strany matky jakýsi její příbuzný k nám jezdil šeptavě mluvící... Zrak jeho plachý hrál zelenavým ohněm. Oblečený vždy výstředně, s kravatou rudou, na ní vbodnutou elektrickou malou muškou, jež večer svítila, mne zajímával a touhu budil po obzorech nových. Parfum vál z jeho žlutých rukaviček, z cylindru bezvadného, ze řas tmavých, lesklého kabátce a haveloku; – kol mojí matky něžně obletoval jí přinášeje trety... Vždycky dlíval v salonku, zahradník kam plno květin do polokruhu schválně rozestavil pokynem matky. Tento člověk míval vždy pro mne slovo, úsměv. Někdy knihu mi přivážel. Tu párek bílých myší mi daroval, jichž oči rubínové červeně plály, tu zas brouky vzácné, tu lastury a mušle. Já mu říkal vždy „strýčku“... Nebyl mlád již... Také bledý obličej jeho vadnul, dlouhé prsty se zachvívaly jakous nervositou... Byl dětinský a zdálo se, že umí vyhovět dětem... Mnohdy celé půldne já při něm vyseděl jsem u klavíru 22 sleduje rány oktáv, cvrlikání, žbluňkáni tichých tremol, zvonky tercí a těžké bouře pedálových kladiv. – Mým otázkám obzory šířil nové... 23 V. Za parného dne jednou, když jsem seděl u svojich úloh na zahradě v stínu besídky březové, má sestra přišla a němě, tupě, usedla si u mne... Jak by jí srdce cosi užíralo, vybouřenými, zděšenými smutky jí oko hořelo, a svislé ruce zlomeně visely jí podél boků... Co je ti, co? Nu řekni?! Ale ona se nepohnula v sebe zamyšlena. Pak pohlédnuvši na mne s výtkou dlouze, jak neulehčenou by bolest sama bez svědků měla prožíti, zas zvolna odešla, otázkou mou vyplašena... Snad vyhýbala se mi? Já již věděl, že nemíní se svěřit děcku... Věděl jsem, kterak bojem těžkým strádá a unavena dnes, jak lehne s pláčem... Mne dráždilo to, že mne neuznává by svěřila se mi... Se zřejmým vzdorem já vyhýbal se jejím zrakům, které podivnou vášní hořeti se zdály, a démonicky ze zarudlých víček jak ohně za noci z listnatých lesů tajemnou hrůzou... Bylo jí to líto?... Mé vidouc odcizení, bázeň, vzala mne do své jizby, jaksi ustaraně 24 vše snášela, co baviti mne moh lo... Náš otec nebyl doma... Odjíždíval s jakýmsi mluvkou z města. V politice utápěl svoji energii všecku a ctižádost tak šálil nezkojenou... 25 VI. Já nechápal jsem sestry... V rozbouřených tragických vlnách, jež jsem nemoh tušit, se utápěla světlá její hlava. Já nechápal jsem vroucnost její lásky, ba nechápal jsem, z jaké černé hloubky děsivý její smutek rost. Tu pozděj, když pomodlila se jak jindy večer mne zlíbala a řekla: „Nemiluj ji, víš, tu...“ a slzy její tekly horké na moji hlavu... „Slyšíš? Rád ji neměj, vždyť ona nemá nikoho z nás ráda, ni tatínka... Já vím... Ty nesmíš vědět, co já už vím...“ s dětinskou upřímností tajemství předstírajíc, odhalila kus neurčitého mi náhle světa. „Ne, nechoď k ní... buď u mne... Zda pak umíš své úlohy? Pojď, půjdem na zahradu a pohrajem si spolu... Nu co? Ruďo?“ A velkým, otevřeným okem, které budilo úžas jasem nenadálým, že trochu sobě ulevila, na mne se zadívala, šátkem utírala si plachá víčka... Její krok zněl lehce, když tiše vyšla do zvlněných stromů po trávě vysoké, ztemnělé rosou, ostrůvky pryskyřníků postříkané...


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist