načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zlatá pravidla očisty a hladovění – Gennadij Malachov

Zlatá pravidla očisty a hladovění
-11%
sleva

Kniha: Zlatá pravidla očisty a hladovění
Autor: Gennadij Malachov

– V této knize jsou vysvětlena všechna pravidla, která je nutno dodržovat při očistě organismu a hladovění. Hlad je totiž tím nejlepším a pro každého dostupným prostředkem k očistě. Při dodržování uvedených pravidel a rad se vyvarujete ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  398 Kč 354
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 311
Rozměr: 200,0x131,0x21,0 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Zolotyje pravila očiščenija i golodanija
Spolupracovali: překlad Růžena Lankočí
Hmotnost: 0,234kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Bratislava, Eugenika 2010
ISBN: 978-80-8100-194-9
EAN: 9788081001949
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V této knize jsou vysvětlena všechna pravidla, která je nutno dodržovat při očistě organismu a hladovění. Hlad je totiž tím nejlepším a pro každého dostupným prostředkem k očistě. Při dodržování uvedených pravidel a rad se vyvarujete možných chyb, jež mohou zdraví poškodit. Autor vysvětluje, jak se k hladovění správně připravit po psychické stránce, co v organismu během jeho očisty probíhá a jakým způsobem hladovku zahájit i ukončit. Správnou a efektivní očistou organismu vyřešíte mnohé zdravotní problémy, zbavíte se škodlivých návyků, zlepšíte si karmu, absolvujete duševní očistu a lépe poznáte sami sebe.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Gennadij Malachov - další tituly autora:
Uzdravení karmy -- O životě, osudu a zdraví Uzdravení karmy
Očista těla a správná výživa -- Unikátní metodika uzdravení Očista těla a správná výživa
Urinoterapie a biorytmologie Urinoterapie a biorytmologie
Energetická rovnováha organizmu Energetická rovnováha organizmu
Dokonalá očista těla -- Očista karmy, mysli i fyzického těla Dokonalá očista těla
Léčivá detoxikace hladem -- Teorie a praxe Léčivá detoxikace hladem
 
Ke knize "Zlatá pravidla očisty a hladovění" doporučujeme také:
Zlatá pravidla stravování Zlatá pravidla stravování
Bioenergetika člověka -- Cesty zvýšení energetického potenciálu Bioenergetika člověka
Jak se zbavit parazitů -- Fyzických a energetických Jak se zbavit parazitů
Urinoterapie Praxe -- Lék z vlastní čistírny Urinoterapie Praxe
Urinoterapie Teorie -- Lék z vlastní čistírny Urinoterapie Teorie
Osud, život, zdraví Osud, život, zdraví
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

č á s t i .

O č i s t a..................................................................... 11

Г Л ІІТ М Л 1.

C o je z a p o tř e b í v ě d ě t o o č išfo v án í

org an ism u a z v lá š tn o s te c h p o s tu p u...................12

Zdroje škodlivých lá te k , je ž s e v p rů b ě h u

života h ro m a d í v lidském t ě l e...............................13

M ec h a n ism u s u k lá d á n í škodlivých látek v tk á n íc h a o r g á n e c h .............................................15

Fáze z a n e s e n í lidského o rg an ism u škodlivinam i.................................................................18

C o je d ů ležité v ě d ě t................................................22

ГАРІТСІА 2 .

P o d r o b n á a n a lý z a p rů b ě h u očisty

o rg a n is m u.................................................................. 24

Krize vznikající v d ů sled k u očisty o rg an ism u .... 25

IA P IT O L A 3 . J a k je n u tn é o čistu o rg an ism u p r o v á d ě t,

a b y c h o m d o sáh li c o n e jlep ších vý sled k ů.........35

K A PITO LA 4 .

Komu o č is ta p o m á h á , a ko m u n a o p a k

m ůže u šk o d it..............................................................42

Příklad očisty p o m o c í hlíny u o s la b e n é h o č l o v ě k a.......................................................................43

D va z p ů so b y o čisty o rg a n ism u p o m o c í hlíny.. 44

ГАРІ H LA 5 .

Deník v e d e n ý při o č is tě o r g a n is m u....................46

IAPITCLA 6 .

P rů b ěh o č is tn é h o p r o c e s u.................................... 47

M e to d a d u š e v n í o č isty...........................................52

C o je n u tn é u d ě l a t p ro o d s tra n ě n í

p s y c h o c y s ty ?.............................................................53

P ostu p p r o v á d ě n í d u še v n í o č is ty........................ 64

Г 4 Р І Т С І А 7 .

Z m ěk č o v án í o rg an ism u p ř e d o č is to u.................67

K A P IT O L A 8 .

S p rá v n é p r o v e d e n í očisty tlu sté h o s tř e v a.........74

Účel očisty tlu sté h o s t ř e v a.....................................74

Druhy klyzm at a jejich p o u ž ití...............................74

K A P IT O L A 9 .

S p ráv n é p r o v e d e n í očisty ja te r a žlučníku........96

Účel očisty ja te r a ž lu č n ík u................................... 96

S tru čn ě o j á t r e c h .....................................................96

N ejjednodušší, a le nejúčinnější o č is ta j a t e r......98

Č ištění ja te r o d v a r e m z b ra m b o r

( r e c e p t o t c e Jiřího)................................................102

K A P IT O L A 1C.

S p rá v n é p r o v e d e n í očisty le d v in........................104

Účel očisty le d v in ....................................................104

S tru čn é ú d a je o le d v in á c h..................................104

Prostředky a z p ů so b očisty le d v in......................105

O č ista ledvin p o m o c í je d lo v é h o o le je.............106

O č ista ledvin p o m o c í m e lo u n u..........................107

O v e s n á s e m e n a proti ledvinovým

k a m e n ů m ..................................................................110

Další d o p o r u č e n í při p ro c h á z e n í k a m e n ů

a písku m o č o v ý m i c e s ta m i..................................111

K A P IT O L A 11.

S p rá v n é p ro v e d e n í očisty p o jiv o v é tk á n ě.o r g a ­

nism u...........................................................................113

S tru čn é ú d a je o pojivové tk á n i..........................113

O č ista koloidních roztoků o rg a n is m u...............114

Rychlý a p ro org an ism u s n á ro č n ě jší z p ů so b ,

jen ž je v h o d n ě jší p ro o čistu k a p a ln ý c h složek

po jiv o v é t k á n ě ........................................................116

P o m a lé z p ů so b y - p a rn í lázeň , ro zm ražen á

v o d a a š fá v y............................................................120

K o m b in o v a n á o č ista b u n ě č n ý c h koloidů

a vnitřního p ro stře d í o rg an ism u p o m o c í

o d v a ru z jehličí .......................................................122

O d v a r n a v y lo u č en í o d p a d n íc h látek

u s a z e n ý c h v po jiv o v é tk á n i................................125

O č ista p o jiv o v é tk á n ě p o m o c í r ý ž e.................125

K A P IT O L A 12.

S p ráv n é p r o v e d e n í očisty n o so h lta n u

a p lic..........................................................................129

Byliny a bylinné sm ě sin a o čistu p l i c..................134

O čista plic a l é č b a z á n ě tu plic, kašle

a o s ta tn íc h plicních n e m o c í...............................137

O d stra ň o v á n í h len u z o rg anism u

p ů so b en ím osiky.....................................................138

O č ista o rg an ism u užíváním rostlinného o le je 139

K A P IT O L A 13.

Individualizace p ro g ra m u očisty o rg an ism u .141

K A P IT O L A 14.

Příklad pozitivního účinku očisty n a č l o v ě k a . 142

K A PIT O L A 15.

Obvyklé c h y b y při o č istě o rg a n is m u..............144

K A PIT O L A 16.

D oplňkové o č istn é m e t o d y ............................. 147

T erapie a o č is ta o rg a n ism u š f á v a m i..............154

O čista o rg an ism u kůží..........................................164

O čista o rg a n ism u n a b u n ě č n é ú ro v n i...........178

Půst a je h o význam . J a k é půsty rozlišujem e?

C o zahrnuje p o je m p ů s t?...................................179

Č á s t II.

T ia d o v ěn í.................................................................187

K A PITO LA 1.

C o je n u tn é v ě d ě t o h la d o v ě n í a je h o

z v láštn o ste c h..........................................................188

1. C o je to h la d o v ě n í?.........................................188

2. P ů so b en í h la d u n a č lo v ě k a...........................189

3. Individuální odlišnosti o rg anism u

a h la d o v ě n í............................................................191

4. Pocity рГі h la d o v ě n í.......................................... 191

5. Druhy h la d o v ě n í a jejich zvláštnosti..............193

Г А Р І Т С І А 2 .

P o d ro b n ý rozbor p ro c e s u h la d o v ě n í

a r e g e n e r a c e..........................................................195

O b d o b í h la d o v ě n í................................................. 195

R e g e n e r a č n í o b d o b í............................................208

r 4 P I T C L A 3 .

D o b a h la d o v ě n í p o tř e b n á к d o s a ž e n í p o ž a d o ­

v a n é h o ú č in k u....................................................... 215

l 4 P I T € L i 4 .

In d ik a c e a k o n tra in d ik a c e h la d o v ě n í.............219

K A P IT O L A 5 .

Z áznam y při h la d o v ě n í.........................................221

Deník v e d e n ý při h la d o v ě n í...............................223

K A P IT O L A 6 .

Pravidla h la d o v ě n í.................................................226

K A P IT O L A 1.

Příprava n a h la d o v ě n í a je h o z a h á je n í...........229

K A P IT O L A 8 .

S p rá v n é p r o v e d e n í 24, 36

a 4 2 h o d in o v é h o h l a d o v ě n í................................231

K A P IT O L A 9 .

P ro v e d e n í tří, sed m i a d e s e tid e n n íh o

h la d o v ě n í................................................................. 235

K A P IT O L A 1 0 .

S p ráv n é p r o v e d e n í 2 0 -3 0 d e n n í h la d o v k y......239

Příprava n a h la d o v ě n í..........................................239

Úvod d o h la d o v ě n í................................................240

P o stu p při h la d o v ě n í............................................. 243

U ko n čen í h la d o v ě n í.............................................. 260

Zvláštní d o p o r u č e n í n a o b d o b í u k o n č e n í

h la d o v ě n í a o b n o v e n í přijímání p o tra v y.........268

K A P IT O L A 11.

S tra v o v a c í režim p ro d o b r é trá v e n í

p o h la d o v ě n í...........................................................270

K A P IT O L A 1 2 .

D oplňující d o p o r u č e n í к p ro v e d e n í

a u k o n č e n í h la d o v ě n í..........................................274

K A P IT O L A 1 3 .

Individuální p ro g ra m y h la d o v ě n í......................276

K A P IT O L A 1 4 .

H la d o v ěn í a p o t e n c e ...........................................280

K A P IT O L A 1 5 .

Pozitivní ú č in e k h la d o v ě n í n a č lo v ě k a............282

K A P IT O L A 1 6 .

C hyby, k terý ch se m ů že člo v ěk

při h la d o v ě n í d o p u s tit...........................................286

H la d o v ěn í b e z o h le d u n a vlastní konstituci

a k o n tra in d ik a c e....................................................286

C h y b y n a z a č á tk u h la d o v ě n í.............................289

C h y b y b ě h e m h la d o v ě n í.....................................291

C h y b y při p ře ru šen í h la d o v ě n í...........................296

C h y b y při u k o n č e n í h la d o v ě n í...........................299

N esp ráv n ý z p ů so b živ o ta p o h la d o v ě n í..........306

P o z n á m k y 3 0 9Gennadij Malachov

GENNADIJ MALACHOV


20. 9. 1954

Gennadij Petrovič Malachov je ruský alternativní léčitel, spisovatel a bývalý vrcholový sportovec.

Malachov – Gennadij Malachov – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.