načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zkrocení zlé ženy / The Taming of the Shrew – William Shakepeare

Zkrocení zlé ženy / The Taming of the Shrew

Elektronická kniha: Zkrocení zlé ženy / The Taming of the Shrew
Autor: William Shakepeare

Hra spadá do raného období Shakespearovy tvorby před rokem 1594 a od doby svého vzniku je trvalou součástí repertoárů světových divadel. Pro českého diváka a čtenáře je nový překlad Jiřího Joska skutečným přínosem nejen pro svěží a poetický
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  158
+
-
5,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Nakladatelství Romeo
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2014
Počet stran: 181
Rozměr: 22 cm
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: přeložil Jiří Josek
Skupina třídění: Anglické drama, anglicky psané
Jazyk: cs en
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Romeo, 2000
ISBN: 978-80-902-6395-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Hra spadá do raného období Shakespearovy tvorby před rokem 1594 a od doby svého vzniku je trvalou součástí repertoárů světových divadel. Pro českého diváka a čtenáře je nový překlad Jiřího Joska skutečným přínosem nejen pro svěží a poetický jazyk, ale i pro možnost srovnání s anglickým originálem. VZ 20000601 OCH J4d Zrcadlové vydání jedné z neúspěšnějších komedií Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy v překladu Jiřího Joska.

Popis nakladatele

Komedie na věčné a vděčné téma boje mezi mužem a ženou.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O


THE TAMING

OF THE SHREW

W I L L I A M

S H A K E S P E A R E

ZKROCENÍ

ZLÉ ŽENY


PŘEDMLUVA

Z

krocení zlé ženy spadá do raného období Shakespearovy tvorby.

Odhaduje se, že hra vznikla někdy před rokem 1594, a podle

některých komentátorů jde vůbec o první komedii (ne-li dokonce

o první hru), kterou Shakespeare napsal. Traduje se o ní, že jako literární

výtvor nepatří k nejzdařilejším, ale na divadle představuje skoro vždy

za ru čený úspěch. Úspěšnost této komedie je z velké části dána tím, že si

zde autor zvolil téma věčné a vděčné – vztah mezi mužem a ženou, boj

mezi pohlavími, a vtělil ho do atraktivní podoby divadelní frašky. Literární

strán ka je pak do značné míry určena právě zřetelem kdané formě.

V počátcích své tvorby si Shakespeare s potěchou vyzkoušel různé žánry.

V této hře je jistě více dramatikem než básníkem, ale už zde se projevil jako

mistr svého řemesla, který dokonale spojuje různorodé motivy a stavební

prvky hry v harmonický celek a nasvěcuje pro nás její téma objevně

a aktuálně i přes propast více než čtyř staletí.

Dobové představy o postavení muže a ženy ve společnosti lze demon

strovat na dvou textech, z nichž Shakespeare dokonce ve své hře volně

cituje: prvním je tehdy populární anonymní balada ohádavé ženě,

kterou její manžel zbičovanou a nahou zašije do nasolené koňské kůže

a nechává ji tam, dokud žena nezkrotne, druhým je Kniha obec ných

modliteb , breviář anglikánské církve, hlásající zásadu, že žena je mu ži

vždy po vinována láskou, úctou a poslušností. Přestože jde o doku menty

zcela odlišné, jedno mají společné – přisuzují ženě ve společnosti pod -

řadné postavení. Shake speare ve své komedii vskutku ukazuje, jak se ze

vzteklé Káči pod vlivem „krotitelského umění“ Petrucciova stává milující

a po slušná Kačenka, ochotná se nakonec před svým mužem hluboce

pokořit. Zároveň však tento zdánlivě jednoznačný výklad zpochybňuje

a obrací na hlavu. V Shake spearo vě humanistickém pojetí a díky auto -

rově schopnosti postihovat lidské typy s nebývalou plasticitou přerů stá

zdán livě mizogynská fraška ve hru mnohem obsažnější, složitější, a při

tom o nic méně veselou a bujarou. Vysmíváno tu ovšem není nako nec to

či ono pohlaví, ale obecně lidská hloupost, jalovost a neupří mnost,

a nao pak je tu oslavován člověk obdařený zdravým rozumem a schopný

opravdového citu.

Je zajímavé si uvědomit, jakými prostředky Shakespeare této objek

5

Přeložil Jiří Josek

Translation, Preface, and Commentary © Jiří Josek, 2000 ISBN 80-902639-5-X

s falešným otcem, stejně jako dramatické vyvrcholení hry při příchodu

skutečného otce. Pominul však skutečnost, že Polynes ta, předchůdkyně

Bianky, byla těhotná, a vy hnul se i romantickému happy endu, podle

něhož se ze sluhy vyklube dlouho postrádaný syn uroze ného, byť

nastrčeného otce. Zato do hry jako dalšího ná padníka symetricky vepsal

Hortensia a jeho vdovičku.

Kontrastování a zrcadlení obou příběhů je důmyslné jak v kresbě postav,

tak v kompozici. Romanticky klišovitý Lucenzio vstupuje do děje na první

pohled zamilovaný až po uši, bojuje o svou lásku cestami pokoutními

a prostředky ryze praktickými, aby po svatbě rozčarován zjistil, že jeho

Biančička zdaleka není tak milá a roztomilá, jak si všichni mysleli. Reali

stický a živelný Petruccio se chce naopak ženit pro peníze, ale v otevřených

bouřlivých střetech s podobně temperamentní Kateři nou si neomylně

a neodvratně razí cestu k vzájemnému respektu a lásce. (Cestu, kterou

z kompozičního hlediska pozoruhodně lemují čtyři zcela rozdílné

polibky.) Oba příběhy mají přitom společného jmenovatele, jímž je téma

vlastní snad všem Shakespearovým hrám: protiklad skutečnosti a zdání,

života a divadla. Vždyť většina hlavních postav tu v tomto několikaná

sobném divadle na divadle hraje nějakou roli a teprve na konci masky

spadnou, pravda se vyjeví a paradoxně se ukáže, že všechno je jinak. Právě

v tuto chvíli se ujímá slova Kateřina a přednáší svůj proslov plný ženské

pokory, své vyznání poslušnosti svému pánu a muži. Tímto slavně ne

slavným monologem Shakespeare dokonale zrušil divadelní iluzi a vy kročil

z jeviště do hlediště. Najednou tu totiž před diváky nestojí jen Kateřina –

postava divadelní hry, ale především představitelka ženského pohlaví. Je

zbytečné se ptát, jak vážně sám Shakespeare její slova myslel. Rozhodující

je, jak je Kateřina říká: zda se zmoudřelou odevzdaností té, která poznala,

kde je její místo, nebo s ironickým výsměchem zpupným pánům tvorstva,

které lze tak snadno oklamat hranou pokorou, či snad

se vzdorným a sarkastickým zoufalstvím ponížené a ponižované ženy.

Shakespeare není ani mizogyn, ani feminista, nedává jednoznačné odpo -

vědi. Dokáže ale s nebývalou jasnozřivostí poukázat na otázky, které si lidé

kladli a kladou, co svět světem stojí.

JIŘÍ JOSEK

76

tivizace dosahuje. Jako uřady pozdějších svých her vychází už zde z klasických pramenů, látku aktualizuje a obohacuje dalšími dějo vými rovinami, přičemž vzájemným zrcadlením postav, dějů a motivů vyjevuje ústřední téma hry.

Princip „hry ve hře“ je navozen už přede hrou, která diváka zavádí

do bezprostřední blízkosti Shakespearova rodiště, do warwického hrabství. (Místní i osobní jména obsažená v předehře svádějí některé komentátory k domněnce, že nevznikla-li hra ještě za Shake spearova pobytu v rodném Stratfordu nad Avonou, pak musela být napsána krátce po jeho příchodu do Londýna, tedy někdy v rozmezí let 1585–1592, kdy ookolnostech Shakespearova života není nic známo.) Příběh opilého žebráka, kterého bohatý šlechtic z žertu načas promění ve vznešeného pána a nechává před ním hereckou družinu sehrát divadlo, slouží jako rámec komedie, a navíc v parodické nadsázce předznamenává řadu jejích motivů: hádku muže a ženy, manipulaci silnějšího se slabším, proměny identity spojené s protiklady zdání a skutečnosti či vznešeného a nízkého. Typy podobné drá teníku Christopheru Slyovi jistě Shake speare dobře znal zosobní zkušenosti, motiv záměny žebráka za pána se v různých obměnách vyskytoval již od Pohádek tisíce a jedné noci. Rámcový příběh ale není uzavřen. Postavám předehry patří už pouze krátký výstup v polovině prvního jed nání, kdy se Christopher Sly, tentokrát jako divák, opět nakrátko probere ze spánku, načež se nadobro ze hry vytratí. (Dodnes se vedou spory o to, zda takový byl autorův záměr, nebo zda se část textu nedochovala.) Hlavní, burleskní příběh o „krocení Kateřiny“ má svůj původ v domácím folkloru. Přestože ho Shakespeare s vervou špikuje divácky vděčnými scénkami, jako je rozbíjení loutny o hlavu nápadníka, výstup kloboučníka a krejčího, dialog o slunci a měsíci, opěvování starce jako půvabné dívenky i konečná sázka o to, čí žena je poslušnější (často jde oscény převzaté ze starších pramenů), Petruccio se nikdy (na rozdíl od folklorních zpra - cování látky) neuchyluje k vyloženému násilí. Spíše než krotitelem je uči - telem, který svou hranou hrubostí nastavuje Kateřině zrcadlo. Kontrastně k hlavnímu ději pak rozvíjí autor vedlejší, romantickou zápletku Lucenzia a Bianky, jejímž podkladem byla italská humanistická komedie Ludovika Ariosta Záměny (I Suppositi , 1509), volně přelo žená do angličtiny Georgem Gascoignem (Supposes , 1566). Odtud Shakespeare převzal příběh dívky, kterou chce její otec provdat za bo hatého starce. Mladý šlechtic, do dívky zamilovaný, si prohodí role se svým sluhou, který vystupuje jako falešný nápadník, zatímco jeho pán v přestrojení za slu hu má k dívce volný přístup. Shakespeare si od Ariosta vypůjčil rovněž trik

THE TAMING

OF THE SHREW

ZKROCENÍ

ZLÉ ŽENY

O S O B Y

KRYŠPÍN KOUMES, dráteník

HOSPODSKÁ

ŠLECHTIC

PANOŠ

Lovci, herci a sloužící.

BATTISTA MINOLA, bohatý měšťan z Padovy

VINCENZO, bohatý měšťan z Pisy

LUCENZIO, Vincenzův syn, zamilovaný do Bianky

PETRUCCIO, veronský šlechtic, Kateřinin nápadník

GREMIO

HORTENSIO

TRANIO

BIONDELLO

GRUMIO

KURT

STARÝ PÁN

KATEŘINA

BIANKA

VDOVA

KREJČÍ

KLOBOUČNÍK

Sloužící.

Místo děje: Padova a Petrucciův venkovský dům.

1110

D R A M A T I S P E R S O N A E

CHRISTOPHER SLY, a tinker HOSTESS LORD PAGE Hunters, players and servants. BAPTISTA MINOLA, a wealthy citizen of Padua VINCENTIO, a wealthy citizen of Pisa LUCENTIO, son of Vincenzio, in love with Bianca PETRUCCIO, a gentleman of Verona, suitor to Katherina GREMIO HORTENSIO TRANIO BIONDELLO GRUMIO CURTIS PEDANT KATHERINA BIANCA WIDOW TAILOR HABERDASHER Servants. Scene: Padua, and Petruccio’s country house.

suitors to Bianca

}

Battistovy dcery

}

daughters to Baptista

Biančini nápadníci

}

}

Lucenziovi sloužící

Petrucciovi sloužící

}

}

}

persons in the Induction

}

osoby Předehry

servants to Lucentio

}

}

servants to Petruccio


PŘEDEHRA

SCÉNA 1.

PŘED HOSPODOU NA VŘESOVIŠTI .

Vystoupí žebrák Kryšpín Koumes a Hospodská.

KOUMES Já tě praštím, ženská!

HOSPODSKÁ Sám sebou praštíš, mezuláne!

KOUMES Nic nevíš, babo. Koumesové nejsou mezuláni, ale

Angličani. Koukni se do kronik! My přišli už s praotcem

Dobyvatelem. Takže ať se točí svět! Jedeme dál!

HOSPODSKÁ Tak ty mi nezaplatíš všechno to sklo, co jsi rozflákal?

KOUMES Správně, ani střep! A proto: Odejdi, satane, do hajan!

A hlavně nohy v teple.

HOSPODSKÁ Já vím, kam půjdu. Pro četníka, a ten ti to spočítá.

Odejde .

KOUMES A třeba dva četníky i s početnicí. Ať si přijdou, 10

na mě si nepřijdou. Poženu to třeba až k soudu

a zase bude dobře.

Ulehne a usne.

Lesní rohy. Vystoupí Šlechtic s družinou.

ŠLECHTIC Říkám ti, chlape, dej na ty psy pozor!

Klauna nech odpočinout. Sotva leze.

A k feně místo něho přivaž Mraka. 15

Viděl jsi Skota, jak se u těch keřů

chytl už dávno vystydlého sledu?

Za dvacet liber bych ho neprodal.

1. LOVEC Řek bych, že Zvon je, pane, stejně dobrej.

Ten drží stopu, i když je jak led, 20

a dneska dvakrát zvětřil sotva závan.

Věřte mi, tenhle pes je jasně lepší.

ŠLECHTIC Hlupáku, kdyby Echo získal rychlost,

za dvacet takových ho nevyměním.

Dobře je nakrm! Všem dej vrchovatě! 25

Zítra si zase vyrazíme na lov.

12 13

INDUCTION

SCENE 1.

BEFORE AN ALEHOUSE ON A HEATH .

Enter beggar, Christopher Sly, and Hostess.

SLY I’ll feeze you, in faith.

HOSTESS A pair of stocks, you rogue.

SLY You’re a baggage. The Slys are no rogues. Look in

the Chronicles – we came in with Richard Conqueror,

therefore paucas pallabris, let the world slide. Sessa! 5

HOSTESS You will not pay for the glasses you have burst?

SLY No, not a denier. Go by, Saint Jeronimy! Go to thy

cold bed and warm thee.

HOSTESS I know my remedy, I must go fetch the thirdborough.

Exit.

SLY Third or fourth or fifth borough, I’ll answer him by 10

law. I’ll not budge an inch, boy. Let him come, and

kindly.

He falls asleep.

Horns sound. Enter aLord from hunting, with his train.

LORD Huntsman, I charge thee, tender well my hounds.

Breathe Merriman – the poor cur is embossed –

And couple Clowder with the deep-mouthed brach. 15

Saw’st thou not, boy, how Silver made it good

At the hedge corner, in the coldest fault?

I would not lose the dog for twenty pound.

1. HUNTER Why, Belman is as good as he, my lord.

He cried upon it at the merest loss, 20

And twice today picked out the dullest scent.

Trust me, I take him for the better dog.

LORD Thou art a fool. If Echo were as fleet

I would esteem him worth a dozen such.

But sup them well, and look unto them all. 25

Tomorrow I intend to hunt again.


1. LOVEC Jak račte, Milosti.

ŠLECHTIC (Uvidí Koumese) Co je to tady?

Mrtvola, nebo opilec? Je živý?

2. LOVEC Dýchá, Milosti. Pivo zahřívá ho, 30

a proto spí jak kotě i v tý slotě.

ŠLECHTIC Odporná stvůra! Leží tu jak vepř.

Smrti, jak ubohé se jeví tvoje zdání!

Pánové, udělám s ním hokus pokus.

Co byste řekli, kdyby tenhle žok 35

procitl v krásném loži, v hedvábí,

na rukou prsteny a kolem jídlo

a pití a sluhové v pozoru?

Nebyl by tenhle drban z toho janek?

1. LOVEC Opravdu, pane, byl by z toho paf. 40

2. LOVEC Vzbudil by se a žasnul, co se děje.

ŠLECHTIC Zda slastně sní, či pomateně bdí.

Zvedněte ho a nepokazte žert!

V nejlepší komnatě ho uložte,

rozvěste po zdech svůdné obrazy, 45

hlavu mu vykoupejte v parfému

a jalovcem vykuřte celou místnost.

Až vzbudí se, ať spustí muzika

nějakou božkou, rajskou melodii,

a jen co promluví, ať už jste u něj, 50

a uctivě, oddaně šveholte:

„Co ráčí přát si Vaše Urozenost?“

Jeden mu vnucujte stříbrnou mísu

s růžovou vodou posypanou kvítím,

druhý ať drží džbán a třetí ručník. 55

„Přeje si Vaše Milost smočit ručku?“

Další ať přijde s přenádherným rouchem

a nabízí mu dnešní garderóbu,

jiný ať mluví o jeho psech, koních,

a jak se jeho lady tuze trápí 60

pro jeho, s prominutím, pomatenost.

Když řekne, že je zdráv, plačte, že blouzní

a myslí si, že není to, co je –

vznešený lord. Hrajte to přesvědčivě,

a udržíte-li tu správnou míru, 65

utržíte nadmíru legrace.

14

PŘEDEHRA/1INDUCTION/1

15

1. HUNTER I will, my lord.

LORD (Seeing Sly) What’s here?

One dead, or drunk? See, doth he breathe?

2. HUNTER He breathes, my lord. Were he not warmed with ale 30

This were a bed but cold to sleep so soundly.

LORD O monstrous beast! How like a swine he lies.

Grim death, how foul and loathsome is thine image. Sirs, I will practise on this drunken man. What think you: if he were conveyed to bed, 35 Wrapped in sweet clothes, rings put upon his fingers, A most delicious banquet by his bed, And brave attendants near him when he wakes – Would not the beggar then forget himself?

1. HUNTER Believe me, lord, I think he cannot choose. 40

2. HUNTER It would seem strange unto him when he waked.

LORD Even as a flatt’ring dream or worthless fancy.

Then take him up, and manage well the jest. Carry him gently to my fairest chamber, And hang it round with all my wanton pictures. 45 Balm his foul head in warm distilled waters, And burn sweet wood to make the lodging sweet. Procure me music ready when he wakes To make a dulcet and a heavenly sound, And if he chance to speak be ready straight, 50 And with a low submissive reverence Say ‘What is it your honour will command?’ Let one attend him with a silver basin Full of rose-water and bestrewed with flowers; Another bear the ewer, the third a diaper, 55 And say ‘Will’t please your lordship cool your hands?’ Someone be ready with a costly suit, And ask him what apparel he will wear. Another tell him of his hounds and horse, And that his lady mourns at his disease. 60 Persuade him that he hath been lunatic, And when he says he is, say that he dreams, For he is nothing but a mighty lord. This do, and do it kindly, gentle sirs. It will be pastime passing excellent, 65 If it be husbanded with modesty.

1. LOVEC Milosti, budeme tak přirození,

že naše oddanost ho v jeho očích

povýší na to, co mu zrovna řeknem.

ŠLECHTIC Jemně ho zvedněte a šup s ním na lože. 70

Až probudí se, ať jste připraveni!

Koumes je odnesen. Fanfáry.

Chlapče, jdi zjistit, kdo to přichází!

Odejde Sloužící.

Nějaký šlechtic na cestách si zřejmě

chce tady u nás chvíli odpočinout.

. Vystoupí Sloužící.

Tak kdopak je to?

SLOUŽÍCÍ Herci, Milosti. 75

Přišli vám nabídnout své služby.

ŠLECHTIC Ať vstoupí!

Vystoupí herci.

Vítejte, přátelé.

HERCI Děkujem, vzácný pane.

ŠLECHTIC Přišli jste zahrát? Pobudete s námi?

1. HEREC Zahrajem rádi, přejete-li si. 80

ŠLECHTIC Z celého srdce. Toho znám! Tys hrál

v jedné hře sedlákova syna. Skvěle

jsi sváděl jistou urozenou dámu.

Už nevím, jak ses jmenoval, ta role

ti ale padla jako ulitá. 85

2. HEREC Myslíte zřejmě Sota, Milosti.

ŠLECHTIC Sota. Máš pravdu. Hráls ho znamenitě.

Přišli jste v pravou chvíli, pánové.

Tím spíš, že já tu chystám představení,

k němuž váš talent může skvěle přispět. 90

Dnes večer budete hrát před pánem,

který se možná začne chovat divně.

Spoléhám na vás, že se ovládnete

a nebudete se mu za to smát.

Ten vzácný člověk nezná divadlo 95

a jakýkoli úsměšek či posměch

by ho moh ranit, na smrt urazit.

1. HEREC Může se třeba stavět na hlavu,

s námi to nehne, pane. Buďte klidný.

16

PŘEDEHRA/1INDUCTION/1

17

1. HUNTER My lord, I warrant you we will play our part

As he shall think by our true diligence He is no less than what we say he is.

LORD Take him up gently, and to bed with him; 70

And each one to his office when he wakes. Servingmen carry Sly out. Trumpets sound. Sirrah, go see what trumpet ’tis that sounds. Exit aServingman. Belike some noble gentleman that means, Travelling some journey, to repose him here. Enter aServingman. How now? Who is it?

SERVINGMAN An’t please your honour, players 75

That offer service to your lordship.

LORD Bid them come near.

Enter players.

Now fellows, you are welcome.

PLAYERS We thank your honour.

LORD Do you intend to stay with me tonight?

1. PLAYER So please your lordship to accept our duty. 80

LORD With all my heart. This fellow I remember

Since once he played a farmer’s eldest son. ’Twas where you wooed the gentlewoman so well. I have forgot your name, but sure that part Was aptly fitted and naturally performed. 85

2. PLAYER I think ’twas Soto that your honour means.

LORD ’Tis very true. Thou didst it excellent.

Well, you are come to me in happy time, The rather for I have some sport in hand Wherein your cunning can assist me much. 90 There is a lord will hear you play tonight; But I am doubtful of your modesties Lest, over-eyeing of his odd behaviour – For yet his honour never heard a play – You break into some merry passion, 95 And so offend him; for I tell you, sirs, If you should smile he grows impatient.

1. PLAYER Fear not, my lord, we can contain ourselves

Were he the veriest antic in the world.

ŠLECHTIC (Ke Sloužícímu)

Tak dobře. Ty je odveď do kuchyně 100

a každému dej pěkné přivítání.

Ať mají vše, co můj dům nabízí.

Odejde Sloužící s herci.

(K jinému Sloužícímu)

Skoč za Bartolomějem, ať se ihned

vyšňoří za dámu. Pak odvedeš ho

do komnaty, kde vyspává ta bečka. 105

A klaň se před ním, oslovuj ho „madam“.

Musí se chovat tak, jak vídá dámy

chovat se ke svým pánům: vznešeně

a jemně. Chápeš? Vyřiď mu to. Jestli

to zvládne, vyslouží si moji vděčnost. 110

Ať před tím kořalou se nakrucuje,

lahodným hláskem sladce cvrliká:

„Co poroučí můj pán a velitel,

abych mu já, poslušná ženuška,

prokázat směla oddanost a lásku?“ 115

Pak ať ho objímá a svůdně líbá,

hlavu mu klade na prsa a štká

radostí nad tím, že se její manžel

konečně zotavil — po sedmi letech,

kdy chudák trpěl mylnou představou, 120

že není nic než odpudivý žebrák.

A jestli ten kluk nemá ženský dar

prolévat slzy, kdy si poručí,

stačí mu cibulka, kterou když dá

si do ubrousku a pak na oči 125

pokradmu přiloží, hned bude brečet.

Zařiď to všechno, a co nejrychleji!

Potom si přijď pro další pokyny.

Odejde Sloužící.

Už vidím, jak můj panoš skvěle zvládne

grácii dámy, její hlas i krok, 130

Slyším, jak říká tomu měchu „drahý“,

až sluhové se zalykají smíchy,

že musí posluhovat vandrákovi.

Radši tam půjdu. Snad má přítomnost

jim nedovolí být moc rozpustilí 135

a smíchem kazit tuhle kratochvíli.

Odejdou.

18

PŘEDEHRA/1INDUCTION/1

19

LORD (To aServingman)

Go, sirrah, take them to the buttery 100 And give them friendly welcome every one. Let them want nothing that my house affords. Exit one with the players. (To aServingman) Sirrah, go you to Barthol’mew, my page, And see him dressed in all suits like a lady. That done, conduct him to the drunkard’s chamber 105 And call him ‘madam’, do him obeisance. Tell him from me, as he will win my love, He bear himself with honourable action Such as he hath observed in noble ladies Unto their lords by them accomplished. 110 Such duty to the drunkard let him do With soft low tongue and lowly courtesy, And say ‘What is’t your honour will command Wherein your lady and your humble wife May show her duty and make known her love?’ 115 And then with kind embracements, tempting kisses, And with declining head into his bosom Bid him shed tears, as being overjoyed To see her noble lord restored to health, Who for this seven years hath esteemed him 120 No better than a poor and loathsome beggar. And if the boy have not a woman’s gift To rain a shower of commanded tears, An onion will do well for such a shift, Which, in a napkin being close conveyed, 125 Shall in despite enforce a watery eye. See this dispatched with all the haste thou canst. Anon I’ll give thee more instructions. Exit aServingman. I know the boy will well usurp the grace, Voice, gait, and action of a gentlewoman. 130 I long to hear him call the drunkard husband, And how my men will stay themselves from laughter When they do homage to this simple peasant. I’ll in to counsel them. Haply my presence May well abate the over-merry spleen 135 Which otherwise would grow into extremes. Exeunt.

SCÉNA 2.

V LOŽNICI V DOMĚ ŠLECHTICE .

Nahoře vystoupí opilec Koumes, sloužící se šatstvem, umyvadlem,

džbánem a jinými proprietami a Šlechtic.

KOUMES Proboha živýho, dejte mi pivo!

1. SLOUŽÍCÍ Přeje si Vaše Milost číšku šery?

2. SLOUŽÍCÍ Přeje si Vaše Milost pusinku?

3. SLOUŽÍCÍ Co ráčí si dnes Jeho Lordstvo obléct?

KOUMES Já jsem Kryšpín Koumes, a žádná vaše milost nebo 5

jeho lordstvo. Šery jsem v životě nepil, a když už si

mám něco dát, tak radši dršťkovou než pusinku.

Na oblečení se mě neptejte, poněvadž já nemám víc

košil než zad, víc nohavic než nohou a víc bot než

chodidel, a i tak mám chodidel moc a bot málo, 10

když mi z bot čouhaj prsty.

ŠLECHTIC Kéž nebesa vás toho kříže zbaví!

Tak vzácný muž skvělého původu

i postavení, majetku i jména,

je posedlý chorobnou představou. 15

KOUMES Děláte ze mě blázna? Copak nejsem Kryšpín Koumes,

starýho Koumese z Buranova syn? Rodem pláteník,

vzděláním nádeník, dříve medvědář, nyní dráteník?

Zeptejte se Máry Šenkový, tý tlustý hospodský

ze Stratfordu, jestli mě nezná. A jestli vám neřekne, 20

že jí jen za pivo nevisím celých čtrnáct pencí,

ať visím, poněvadž pak jsem největší lhář v celým

křesťanským světě.

Vystoupí Sloužící s žejdlíkem piva.

Prej chorobná představa! Houbeles! (Pije)

3. SLOUŽÍCÍ Toť důvod je, proč vaše lady lká. 25

2. SLOUŽÍCÍ Toť důvod je, proč sloužící jsou smutní.

ŠLECHTIC To proto příbuzenstvo vyhýbá se

vašemu domu, šílenství je děsí.

Vznešený pane, vzpamatujte se,

svůj rozum přivolejte z vyhnanství 30

a z hlavy vyžeňte ty chiméry!

Pohleďte na své sluhy, jak se třesou,

jen aby mohli splnit vaše přání.

Toužíte po hudbě?

20

PŘEDEHRA/2INDUCTION/2

21

SCENE 2.

A BEDCHAMBER IN THE LORD ’S HOUSE .

Enter aloft Sly, the drunkard, with attendants, some with apparel,

basin, and ewer, and other appurtenances; and Lord.

SLY For God’s sake, a pot of small ale!

1. SERVANT Will’t please your lordship drink a cup of sack?

2. SERVANT Will’t please your honour taste of these conserves?

3. SERVANT What raiment will your honour wear today?

SLY I am Christophero Sly. Call not me ‘honour’ nor 5

‘lordship’. I ne’er drank sack in my life, and if you give

me any conserves, give me conserves of beef. Ne’er ask

me what raiment I’ll wear, for I have no more doublets

than backs, no more stockings than legs, nor no more

shoes than feet – nay, sometime more feet than shoes,

or such shoes as my toes look through the over-leather.

LORD Heaven cease this idle humour in your honour!

O, that a mighty man of such descent,

Of such possessions and so high esteem,

Should be infused with so foul a spirit. 15

SLY What, would you make me mad? Am not I Christopher

Sly, old Sly’s son of Burton Heath, by birth a pedlar, by

education a cardmaker, by transmutation a bearherd,

and now by present profession a tinker? Ask Marian

Hacket, the fat alewife of Wincot, if she know me 20

not. If she say I am not fourteen pence on the score

for sheer ale, score me up for the lying’st knave in

Christendom.

Enter a Servingman with a pot of beer.

What, I am not bestraught; here’s – (Drinks)

3. SERVANT O, this it is that makes your lady mourn. 25

2. SERVANT O, this is it that makes your servants droop.

LORD Hence comes it that your kindred shuns your house,

As beaten hence by your strange lunacy.

O noble lord, bethink thee of thy birth.

Call home thy ancient thoughts from banishment, 30

And banish hence these abject lowly dreams.

Look how thy servants do attend on thee,

Each in his office, ready at thy beck.

Wilt thou have music?

Hraje hudba.

Apollo, hrej!

Ať dvacet slavíků se rozezpívá. 35

Či chcete spát? Zde hlavu položte

na lůžko hebčí, měkčí, rozkošnější

než lůžko nejsvůdnější hetéry.

Projít se chcete? Posypem zem květy.

Anebo projet? Koně vystrojíme 40

do čabrak z perel, zlata, drahokamů.

Jste přítel sokolnictví? Vaši dravci

vylétnou výš než skřivánek. Jste lovec?

Máte psy, kteří rozhlaholí nebe

a aportují echa z hlubin země. 45

1. SLOUŽÍCÍ Při štvanici jsou vaši chrti hbití

jak mladý jelen, svižnější než srnec.

2. SLOUŽÍCÍ Jste znalec umění? Přinesem obraz,

na němž se Adonis u říčky kochá

pohledem na Venuši v rákosí, 50

a jako by spíš její dech než vítr

rákosím vál a odhaloval krásu.

ŠLECHTIC Ió vám ukážem, dosud co pannu,

překvapenu, jatu a znásilněnu.

Celý ten skutek věrně vyobrazen. 55

3. SLOUŽÍCÍ A taky Dafné, jak se dere trním,

že nožky zdrásané má do krve,

až nad tím pláče chudák Apollón.

Slzy a krev jsou obzvlášť vydařené.

ŠLECHTIC Jste vzácný člověk, sire, mocný lord, 60

a máte lady, která svojí krásou

zastíní všechny v pomíjivém světě.

1. SLOUŽÍCÍ Vždyť dokud obličej jí nezbrázdily

žárlivé proudy slz, jež pro vás lila,

bývala zosobněním půvabu. 65

A dodnes se jí žádná nevyrovná.

KOUMES Já že jsem lord a mám svou vlastní lady?

To se mi zdá? Anebo byl sen tamto?

Teď nespím? Nespím. Vidím, slyším, mluvím,

cítím tu něco, hmatám hebké věci. 70

Ježkovy oči, určitě jsem lord,

a žádnej dráteník a žádnej Kryšpín Koumes.

22

PŘEDEHRA/2INDUCTION/2

23

Music.

Hark, Apollo plays,

And twenty caged nightingales do sing. 35 Or wilt thou sleep? We’ll have thee to a couch Softer and sweeter than the lustful bed On purpose trimmed up for Semiramis. Say thou wilt walk, we will bestrew the ground. Or wilt thou ride? Thy horses shall be trapped, 40 Their harness studded all with gold and pearl. Dost thou love hawking? Thou hast hawks will soar Above the morning lark. Or wilt thou hunt? Thy hounds shall make the welkin answer them And fetch shrill echoes from the hollow earth. 45

1. SERVANT Say thou wilt course, thy greyhounds are as swift

As breathed stags, ay, fleeter than the roe.

2. SERVANT Dost thou love pictures? We will fetch thee straight

Adonis painted by a running brook, And Cytherea all in sedges hid, 50 Which seem to move and wanton with her breath Even as the waving sedges play with wind.

LORD We’ll show thee Io as she was a maid,

And how she was beguiled and surprised, As lively painted as the deed was done. 55

3. SERVANT Or Daphne roaming through a thorny wood,

Scratching her legs that one shall swear she bleeds, And at that sight shall sad Apollo weep, So workmanly the blood and tears are drawn.

LORD Thou art a lord, and nothing but a lord. 60

Thou hast a lady far more beautiful Than any woman in this waning age.

1. SERVANT And till the tears that she hath shed for thee

Like envious floods o’errun her lovely face She was the fairest creature in the world; 65 And yet she is inferior to none.

SLY Am I a lord, and have I such a lady?

Or do I dream? Or have I dreamed till now? I do not sleep. I see, I hear, I speak. I smell sweet savours, and I feel soft things. 70 Upon my life, I am a lord indeed, And not a tinker, nor Christopher Sly.

Tak dobře. Přiveďte mi moji lady,

a navrch ještě jedno malý pivo.

2. SLOUŽÍCÍ Ráčí si Vaše Lordstvo umýt ruce? 75

Jak nás to těší, že jste vybřed z bludů

a konečně jste, sire, jako dřív.

Těch patnáct let jste prožil jako ve snu.

Ráno jste vstal, a vlastně spal jste dál.

KOUMES Co? Patnáct let? Panečku, to byl šlofík! 80

A celou dobu jsem nic neříkal?

1. SLOUŽÍCÍ Jakpak by ne! Mluvil jste, ale divně.

Například: ležel jste zde, v této síni,

a přitom křičel, že vás vyhazují,

a nadával nějaké hospodské 85

a vyhrožoval jí, že půjde před soud,

protože čepovala špatnou míru.

Jindy jste vzdychal po nějaké Betty.

KOUMES Jo, to je děvečka z tý hospody.

3. SLOUŽÍCÍ Neznáte, sire, žádnou děvečku 90

a žádnou hospodu a žádné chlapy,

které jste volal: Ferry Baskervill

a Bobo, Kiki, Hubert, Jimmy Puma

a dvacet dalších takovýchhle jmen,

co nikdy nepatřila nikomu. 95

KOUMES Pak chválabohu, že jsem z toho venku.

VŠICHNI Amen.

(Koumes dostane žejdlík piva)

KOUMES Díky ti, máš to u mě schovaný.

Vystoupí Panoš, převlečený za lady, a sloužící.

PANOŠ Jakpak je můj pán dneska naložený?

KOUMES No přece dobře jako vždycky. V lihu. 100

Kde je ta moje ženská?

PANOŠ Zde, pane. Čím vám mohu posloužit?

KOUMES Když jseš má ženská, proč mi říkáš „pane“?

Pánem jsem pro ně. Pro tebe jsem manžel.

PANOŠ Můj manžel a můj pán, můj pán a manžel. 105

A já jsem vaše věrná ženuška.

KOUMES No to se ví. (Ke Šlechtici) Jak jí mám vlastně říkat?

ŠLECHTIC Mylady, sire.

KOUMES Maj lejdy? Kdo?

24

PŘEDEHRA/2INDUCTION/2

25

Well, bring our lady hither to our sight, And once again a pot o’ th’ smallest ale.

2. SERVANT Will’t please your mightiness to wash your hands? 75

O, how we joy to see your wit restored! O, that once more you knew but what you are! These fifteen years you have been in a dream, Or when you waked, so waked as if you slept.

SLY These fifteen years! By my fay, a goodly nap. 80

But did I never speak of all that time?

1. SERVANT O yes, my lord, but very idle words,

For though you lay here in this goodly chamber, Yet would you say ye were beaten out of door, And rail upon the hostess of the house, 85 And say you would present her at the leet, Because she brought stone jugs and no sealed quarts. Sometimes you would call out for Cicely Hacket.

SLY Ay, the woman’s maid of the house.

3. SERVANT Why, sir, you know no house, nor no such maid, 90

Nor no such men as you have reckoned up, As Stephen Sly, and old John Naps of Greet, And Peter Turf, and Henry Pimpernel, And twenty more such names and men as these, Which never were, nor no man ever saw. 95

SLY Now Lord be thanked for my good amends.

ALL Amen.

(Sly gets apot of beer)

SLY I thank thee. Thou shalt not lose by it.

Enter the Page, as Lady, with attendants.

PAGE How fares my noble lord?

SLY Marry, I fare well, 100

For here is cheer enough. Where is my wife?

PAGE Here, noble lord. What is thy will with her?

SLY Are you my wife, and will not call me husband?

My men should call me lord. I am your goodman.

PAGE My husband and my lord, my lord and husband; 105

I am your wife in all obedience.

SLY I know it well. (To the Lord) What must I call her?

LORD Madam.

SLY Al’ce Madam or Joan Madam?
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.