načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Život víry 2016/2 - KMS

Život víry 2016/2

Elektronická kniha: Život víry 2016/2
Autor:

Život víry – rozmanité stránky církvemezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnostV únorovém čísle najdete:* Mirka Cásková: „Zpívala jsem jen ve ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  25
+
-
0,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KMS – Křesťanská misijní společnost
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 36
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-016-0066-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Život víry – rozmanité stránky církve
mezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnost

V únorovém čísle najdete:

* Mirka Cásková: „Zpívala jsem jen ve skříni, s hlavou mezi kabáty“
- Vedoucí havířovské hudební skupiny Naboso vzpomíná na začátky své služby, popisuje, jak vnímala a vnímá Boží vedení, a sdílí své specifické zkušenosti ohledně vedení chval.

* téma: Chvalte ho zpěvem
- John de Jong: Proč lidé nezpívají?
- Tomáš Coufal: Vedení chval jako služba lidem
- Aneta Morales: Tancem může Boha uctívat každý
- David Santistevan: Hudba ve vícegeneračním sboru
+ ptáme se lékaře: Příliš hlasité chvály?

* příběhy čtenářů
- Hledal jsem místo, kde bych se oběsil (M. Honzík)
- I fotky si Bůh může použít (M. Adamcová)

* reportáž
- evangelista Ben Fitzgerald ze sboru Bethel Church v Reddingu chce Evropu obrátit vzhůru nohama; letos bude hostem Křesťanské konference v Praze

* nad Biblí
- Naše národní povaha aneb „Čech se přizpůsobil“ (M.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

㶜 㶜 㶜

ŽIVOT VÍRY

㶜㶜 㶜㶜

2


ŽIVOT VÍRY  únor 20162

co najdete v tomto čísle

z příštího číslaz příštího čísla

 rozhovor s Petrem Húštěm

 o rodině, vedení mládeže, festivalu United a vztahu k církvi

 svědectví: Naše afghánská kamarádka už není muslimka

 virtuální rozhovor: Francis Asbury

 pozapomenutý apoštol amerického metodismu

úvodník

4 Hvězdy zářící vesmírem Dave Patty

reportáž

6 Aby evropští křesťané nestáli stranou Tomáš Dit trich

7 V místnosti jsem uslyšel Ježíšův hlas Ben Fitzgerald

rozhovor

8 Zpívala jsem jen ve skříni,

s hlavou mezi kabáty Mirka Cásková

téma: Chvalte ho zpěvem

12 Proč lidé nezpívají? John de Jong

14 Společně do výšin Tomáš Couf al

14 Zkušenosti vedoucích chval anketa

18 Tancem může Boha uctívat každý Aneta Morales,

Lucie Endlicherová

19 Šest návrhů, jak vést chvály

ve vícegeneračním sboru David Santistevan

20 Pište vlastní písně David Hadden,

Johana Dittrichová

můj příběh

22 Hledal jsem místo, kde bych se oběsil Marek Honzík

22 I fotky si Bůh může použít Maryla Adamcová

nad Biblí

23 Vysvobození z mentality otroka Michal Klesnil

recenze

24 Jak nezrezivět Lubomír Ondráček

24 Mladí s Kristem: Život s Ním Johana Dittrichová

foto na titulní straně: archiv Mirky Cáskové; na této straně:

(6) archiv Bena Fitzgeralda

(8) archiv Mirky Cáskové

(18) Lukáš Kubart

(20) archiv redakce

6

Aby Evropané

nezůstali stranou

Evangelista Ben Fitzgerald

přijede do Prahy

8

Mirka Cásková

„Podle chval se pozná,

jakého máme Boha“

18

Tančit pro Boha

může každý

Aneta Morales

hledá nové způsoby uctívání

20

Pište

vlastní

písně!

povzbuzuje britský

„učitel chváličů“ David Hadden

2


3ŽIVOT VÍRY  únor 2016

editorial

3

Proměna společnosti evangeliem

ročník 27 / únor 2016

cena 39 Kč / 1,60 €

Život víry je měsíčníkem vydávaným

Křesťanskou misijní společností (KMS),

která sdružuje různá křesťanská

společenství, organizace a jednotlivce.

KMS slouží k vzájemnému dorozumění

křesťanských pracovníků, kteří

usilují o misii a o jednotu křesťanů

ve světle Písma. Chce napomáhat

k duchovnímu růstu a vzdělávání

křesťanů a místních sborů.

KMS chce sloužit Božímu lidu.

Snaží se o prohloubení vztahů mezi

křesťany a usiluje o probuzení.

Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Coufal

Redakce: Ing. arch. Tomáš Dittrich

Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Dittrich,

Ing. Lubomír Ondráček, Mgr. Jiří Unger,

Ing. arch. Kateřina Hodecová

Sazba a grafi cká úprava: Ondřej Pumr

Korektury: Mgr. Tomáš Coufal, Zdenka Brázdilová

Výtvarná spolupráce: Pavel Bosman

Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o.

Redakce a administrace

KMS – Život víry, Primátorská 41, 180 00 Praha 8

tel.: 284 841 922, fax: 284 841 923

e-mail: redakce@zivotviry.cz, web: www.zivotviry.cz

Předplatné

objednávejte pomocí výše uvedených kontaktů

nebo na e-mailu predplatne@zivotviry.cz.

Půlroční (239 Kč) či roční předplatné (477 Kč) lze

zahájit kterýmkoli měsícem roku. Bližší informace

(mj. kompletní ceník včetně množstevních slev)

najdete na www.zivotviry.cz, odkud lze časopis

také pomocí on-line formuláře objednat.

Informace na vyžádání zašleme i poštou.

Předplatné, distribuce a reklamace na Slovensku:

Kníhkupectvo Jonatán,

Legionárska 2, 811 07 Bratislava

tel. 02/555 63 040, e-mail: jonatan@vbh.sk

http://obchod.mrp.sk/vbh

Distribuce pro zrakově postižené elektronicky:

Diakonie ČCE, Klimentská 18, 110 05 Praha 1

tel.: 222 316 306, e-mail: szp@diakonie.cz

Vydavatel: KMS, IČ 539 147

Registrováno: MK ČR E 6094, ISSN 1210-43-45

Za obsah podepsaných článků odpovídají autoři.

Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky krátit.

Snažíme se publikovat původní texty. Pokud články,

které nám posíláte, chcete zveřejnit i jinde,

prosíme, abyste nás o tom informovali.

© Život víry – všechna práva vyhrazena.

Přetiskování článků či jejich delších částí bez

písemného svolení redakce se zapovídá, přetiskování

kratších částí (do jednoho odstavce) možno pouze

s uvedením přesné citace (včetně ročníku, názvu

článku a strany). Jednotlivé články možno šířit

prostřednictvím xerokopií, pouze zdarma.

Uzávěrka řádkové i plošné inzerce

je druhého dne předchozího měsíce.

Později zadané inzeráty zařadíme dle možností,

s 50% příplatkem.

Redakce si vyhrazuje právo inzerát odmítnout.

Seznamovací a fundraisingové inzeráty

nezveřejňujeme.

Podmínky inzerce: http://inzerce.zivotviry.cz

Číslo vychází koncem předchozího měsíce

a je distribuováno během první poloviny měsíce.

Milý čtenáři,

nad 119. žalmem, nejdelším ze všech žalmů

a také nejdelší kapitolou v celé Bibli, kroutímhlavou. Každý z 22 oddílů (tvořených vždy osmi

verši začínajícími pokaždé stejným písmenem

hebrejské abecedy) je samostatným útvarem,

a zároveň je součástí logického celku. Podobně

přináší samostatné poselství i každý ze 176 veršů

žalmu, ačkoli je vrostlý do oddílu označeného

příslušným písmenem abecedy. Takové provázání

částí a celku, které není na újmu hloubcea svěžesti poselství, je myslitelné u kratšího textu, ale

u tak rozsáhlé básně jde o věc mimořádnou. Text

119. žalmu je podle mne hologramem. Toznamená, že v každé části skladby je obsažen celek.

Vysvětluji si to tím, že jde o slovo vdechnutéBohem. Tolikrát opakovaná pravdao podivuhodnosti Božího slova tu nenudí ani v jednompříadě, ale naopak poskytuje čtenáři nejednopřekvapení.

Nedávno mě vyvedl z míry 97. verš v Českém

studijním překladu: „Jak jsem si zamiloval tvůj

zákon! Celý den o něm rozjímám.“

Do té doby jsem si totiž myslel, žestandardní je přemýšlet o Božím slově každý den, ne

celý den. Boží příkaz Jozuovi, aby nad Božím

slovem rozjímal ve dne i v noci, nemusíznamenat, že o něm má přemýšlet celý den,a nemůže znamenat, že o něm má přemýšlet celou noc,

protože i Jozue potřeboval někdy spát. Díval

jsem se do jiných českých překladů, a  všechny,

na které jsem narazil, kralický, ekumenický

a nejnověji i doslovný Pavlík, uvádějí slova

„ každý“ den, ne „celý“.

Zavolal jsem jednomu z překladatelůČeského studijního překladu, Michalu Krchňákovi,

aby mi k tomu řekl svoje. Michal mě na základě

míst, kde je použito stejné slovo, přesvědčil, že

správně je „celý den“. Otevírám i některé další

překlady, a ejhle, Zeman, Renč, Bogner, Fischl

i Bible21 přeložili trefně „celý den“. Proč jsouněkteré z významných překladů v tomto místěneřesné? Snad k chybě vedlo to, že si překladatelé

kladli otázku, jak by o Písmu bylo možnépřemýšlet celý den, vlastně „každý den celý den“.

Na tuto otázku jsem pro sebe osobně odpověď

zatím nenašel, ale to ještě neznamená, že bych

měl sklouznout k snadněji prožitelné variantě

překladu. Výraz „celý den“ už od teď půjde se

mnou, dokud se v mém životě, dá-li Bůh,nestane skutečností.

Pasáž začínající kontroverzním 97. veršem

následuje po vylíčení krize s nepřáteli, kdy byl

ohrožen autorův život. Přestože se nepřátelé

míhají na všech stránkách žalmu, je krizezachycená ve verších 81–96 nejvypjatější. V 98.

verši je vidět, že největší nebezpečí už odeznělo,

protože autor o svých nepřátelích uvažujeobecněji (už to není volání o pomoc): „Tvé příkazy

mě činí moudřejší nad mé nepřátele – navěky

jsou mé.“

Vlastnictví Božích příkazů nám prostě dává

převahu. Ale platí to i naopak: Podle toho, jak

reagujeme na své nepřátele, poznáme, do jaké

míry jsme si přivlastnili Boží slovo. To Slovo

je naše, když svým nepřátelům žehnáme nebo

když rozsekáme Agaga nebo když v soubojizvítězíme inspirovaným bonmotem. Ježíš své tvrdé

bezskrupulózní protivníky porážel bonmoty,někdy dokonce i psaním do písku, ale je dlužnopoznamenat, že ne každý bonmot je inspirovaný.

(To, čemu novináři říkají bonmot, by často spíše

mělo být označeno jako „malmot“, tedy jako

„špatné slovo“.)

„Jednám rozumněji než všichni mí učitelé,

neboť rozjímám o tvých svědectvích.“ (Ž 119,99)

Učitelé jsou pro nás významní. To, že z naší

gymnaziální třídy čtyři studentky vystudovaly

VŠCHT, si vykládám tím, že naší nejlepšíprofesorkou byla chemikářka. Všichni jsme se jí báli,

a všichni jsme ji měli rádi. Byla přísná, a zároveň

spravedlivá. Učitelé nás hluboce ovlivňují. Ježíš

dokonce řekl: Žádný žák nemůže vyniknout nad

svého učitele. Autor 119. žalmu se v tom ale

s Ježíšem kupodivu rozchází. Jedná rozumněji

než jeho učitelé, a dokonce než všichni jehoučitelé. Při studiu nauk Východu potřebuješ guru.

Už v časné fázi poznání se bez guru nelzedostat dál ani v józe, ani v magii. Totéž Ježíš říká

o judaismu. Bůh ale lidi stvořil, a jedná s nimi

osobně, bez prostředníků. Jan ve svém prvním

listě napsal: „Nepotřebujete, aby vás někdo učil“

(1J 2,27). To je stejná myšlenka, kterouve stejném Duchu o tomtéž pomazání – Božím slově –

vyjádřil už o tisíciletí dříve autor 119. žalmu.

„Pochopil jsem víc než starci, protožestřežím tvá přikázání.“ Tak zní 100. verš 119. žalmu.

Netýká se jen lidí starých věkem, ale i starších

ve smyslu představených v synagoze a v církvi.

Klíčem k poznání toho, co autoru dává takmimořádné pochopení, je slovo střežit . Střežitznamená aktivní až radikální postoj. Se zvýšenou

motivací něco střežíváme v čase ohrožení. Když

nebezpečí pomine, hrozí nám, že už na strážinebudeme tak pozorní. Autor 119. žalmu ale Boží

přikázání střeží s neměnným nasazením,radikalita ve vztahu k Božímu slovu je jeho vytrvaleneměnným postojem.

Mohl bych pokračovat verš po verši. Kdybys

vzal jakoukoli část 119. žalmu, dospěl bys jejím

výkladem ke stejnému závěru jako já přizamyšlení nad čtyřmi verši (tj. nad 2,27 procentycelého textu): Boží slovo dává nepřekonatelnoustabilitu a výjimečnou samostatnost. Zároveňpoznáváme, že autor je svým vztahem k Božímu

slovu výjimečný. Nastavuje laťku tak vysoko,

že je ji těžké dosáhnout. Je tato hloubka vztahu

k Bibli i úžasná zaslíbení pro ty, kteří její slova

střeží, jen pro výjimky, nebo pro každého?

A jak je to v církvi? V Božím lidu seopakovaně setkávám s velikou nezralostí. Snad denně

jsem svědkem závislosti křesťanů na názorech

druhých, ba i na názorech sdělovacíchprostředků. Narážím také na různé nicotné názorové

střety (kralicky řečeno na „hádky o otázkách“)

vystupňované až k agresivitě. Pěnící agresivita si

přitom s pasivní závislostí podávají ruce.Na druhé straně se v denním kontaktu s lidmi z různých

společenství setkávám s obdivuhodnouzralostí a moudrostí, větší než mám sám. Jak

často v  druhých potká vám Krista! Je to

úžasné. Jak tedy odpovědět na otázky

z konce minulého a ze začátku tohotoodstavce? Co k tomu říká

Tvoje zkušenost?kušenost?

Každý den,

nebo celý den?


ŽIVOT VÍRY  únor 20164

Antisemitský útok tupoumače

tou. Patnáctiletý kurdský žák gymnázia

zaútočil 11. 1. v Marseille mačetouna ži

dovského teologa Benjamina Amsellema,

který měl jarmulku. O den později místní

rabín Zvi Ammar doporučil členům své

obce, aby na veřejnosti jarmulky nenosili.

„O příštím šabatu si na cestu do synagogy

poprvé v životě nevezmu jarmulku,“uve

dl. Život je podle něj posvátnější nežná

boženské tradice. Mezi francouzskými židy

však v otázce, zda na čas přestatna veřej

nosti nosit kipu, nepanuje jednota.

Popsaný útok nebyl ve Franciiojedi

nělý. Aktéři všech tří dosavadníchnapa

dení židů se hlásili k Islámskému státu.

Mladý násilník z Marseille měl naštěstí

mačetu tupou, takže se napadený ubránil.

Motivaci k útoku čerpal mladíkz inter

netu. Francie má nejpočetnějšížidov

skou i muslimskou komunitu v Evropě.

Obě populace mají přibližně pět milionů

a každá tvoří zhruba osm procentfran

couzského obyvatelstva. V Marseille je

druhá největší židovská obec v zemi, Židé

tvoří téměř 10 procent obyvatel města.

Husovy hodnoty do škol.U příleži

tosti 600 let od upálení Mistra Jana Husa

připravily České studny další materiál

pro střední školy, který navazujena jar

ní kampaň o Husovi pro základní školy

(zapojilo se do něj přes 450 škol). Balíček

s nabídkou materiálů tentokrát obdrželo

1600 středních škol. Součástí nabídky je

i komiks o Janu Husovi, který popisuje,

co prožíval v roce 1412. Cílem komiksu je

přiblížit některé Husovy myšlenkydneš

ním studentům. Výukový materiál má

záštitu ministerstva školství. Akciprezen

tuje videoklip, který v souvislosti s  Husem

propaguje např. sexuální čistotu (více na

www.situcitelu.cz/hus-ss).

Katolíci diskutují, zda máme

s muslimy stejného Boha. Na  pozadí

různých médií se v době kolem Vánocvý

znamní představitelé českéřímskokato

lické církve vyjadřovali k otázce, zdakřes

ťané i muslimové věří ve stejného Boha.

Kardinál Vlk v rozhovoru pro DV TVne

goval moderátora Martina Veselovského,

který vycházel z předpokladu, žemus

limové věří v jiného Boha než křesťané.

Na moderátorovu upřesňující otázkuod

pověděl už diplomatičtěji: „V podstatě

ano.“ Shoda je podle Vlka v tom, že je to

Bůh Abrahamův, Bůh, který je, BůhStvo

řitel, Bůh, který lidem vychází vstříc.

Pražský arcibiskup Dominik Duka ve

slovenském internetovém Denníku N řekl

ke stejné problematice: „Bůh je jeden, ale

islám o něm má jinou představu.“

Profesor Tomáš Halík byl pro Katolický

týdeník (8. 12. 2015) přímočařejší: Kdo

podle Halíka na otázku, zda oběnábožen

ství mají stejného Boha, odpoví negativ ně,

„prokazuje nejen elementární neznalosti

dějin kultury a náboženství, ale takéna

prostou neznalost křesťanského vyznání“.

Je to Halíkovo opakované vyjádřeník té

matu pro média.

Komentátor české sekce RadioVati

cana Milan Glaser Halíkova vyjádřeníkri

tizuje. Ve své reakci na prosincový text

Tomáše Halíka pro Katolický týdeník, kde

Halík krutost Koránu přirovnáváke kru

tosti Starého zákona, píše o Halíkově

„teologickém přešlapu jednak ve vztahu

k judaismu, který citovaný verš (Ž 137,9)

už dávno nevykládá doslovně, a jako

hrubý faul ve vztahu ke křesťanství.Křes

ťan totiž ví, že rozhodujícím pramenem

určujícím obsah jeho víry je Nový zákon

a přesněji Ježíš Kristus.“

„Výroky podněcující k násilí,“pokra

čuje Glaser, „jež jsou součástí Koránu

napsaného sedm set let po Kristu, např.

příkaz tlouci neposlušné manželky (súra

4:34) nebo potírat ty, kdo věří, že Mesiáš

je synem Boha (súra 9:30), zkrátka nelze

klást na stejnou rovinu s podobnýmista

rozákonními výroky... Jakkoli je totiž mír

mezi křesťany a muslimy žádoucí, nelze jej

budovat na nových pochybenícha omy

lech, i když se zdají revoluční.“

Silvestrovská meditacebuddhis

tů v Praze. Tibetskému buddhismu se

v Praze daří. Do Centra buddhismuDia

mantové cesty, které sídlí v Holešovicích

v ulici Na Maninách, pravidelně chodí

asi tři sta lidí. Jan Matuška, místní učitel

buddhismu Diamantové cesty, uvádí, že

na úvodní přednášky a veřejné meditace

přicházejí do centra každý týden desítky

nových zájemců. Buddhistů Diamantové

cesty je u nás údajně přes 3,5 tisíce.Vý

znamnou osobností, která se českýmbu

ddhistům věnuje, je dánský lama OleNy

dahl. Během dvaceti let u nás založil přes

50 meditačních center. V češtiněvychá

zejí i jeho knihy, např. „Buddha a láska“

či „Smrt a znovuzrození“.

Pražské centrum zorganizovalo na

sklonku roku mezinárodní meditační

kurz. V házenkářské hale na Letné

27.–31. 12. vyučoval tibetský lama

Džigme rinpočhe (evropský zástupce Thaje

Dordžeho, 17. Gjalwy Karmapy) a lama

Ole Nydahl. Kapacita meditačního kurzu

byla dva a půl tisíce lidí. Na dotaz KMS,

kolik lidí nakonec přišlo, však mluvčípořa

datele Jan Matuška odmítl dát konkrétní

odpověď. Podařilo se nám zjistit jen, že

přijeli jak Češi, tak cizinci a že mezi nimi

byli i noví zájemci. Pět dní bylorozčle

něno mezi přednášky a meditace.Na Sil

vestra proběhl meditační maraton, kdy se

účastníci kurzu v meditaci střídali dvanáct

hodin. Do nového roku buddhistévstou

pili se společným předsevzetím: „O půlnoci

krátce

Antisemitský útoktupoumače- kestejnéproblematice: Bůhjejedenale Silvestrovskámeditacebuddhis

K

dyž jsem se s rodinou brzy po revolucipře

stěhoval do  České republiky, došlo nám, že

je naléhavě nutné, abychom se seznámili se

sousedy. Američané jim asi tehdy byli podezřelí,

zvláště takoví podivíni, kteří věří v  Boha. Nebo

jsem správně neporozuměl jemným kulturním

rozdílům při budování vztahů. Moje taktika byla

pravděpodobně příliš přímočará. Prostě jsem

zkoušel najít nějaké téma pro rozhovor a  pak si

s nimi začít povídat přes plot.

„To je dnes krásně, co?“ zavolal jsem na sou

seda v  naději, že se shodneme na  něčem, co je

nám oběma společné. „Strašné horko,“ odpověděl

nevrle, „když to slunko takhle peče, ani se nedá

nic dělat.“ Pokýval jsem hlavou a nevěděl, jak dál.

Druhý den bylo zataženo. To budu mít větší

štěstí, řekl jsem si. „Dneska je hezky pod mra

kem, takový bezva stín pro práci venku, viďte!“

Rozhlédl se kolem sebe krapet zamračeně.

„Takhle je to pořád. Vypadá to na déšť, a potom

kde nic tu nic. Co se jen tohle léto nautrácíme

za vodu. Pitomé počasí.“ Zase jsem přikývl,ne

věda, jak v rozhovoru pokračovat.

Pár týdnů nato jsem zkusil docela jinoutak

tiku. Jakmile jsem souseda zahlédl, přihrnul

jsem se k plotu se zamračeným výrazem: „Všiml

jste si, co provádějí s naší cestou?“ řekl jsemtro

chu s  nechutí. „Co ta hromada štěrku támhle

na  konci? Ani se není kde otočit – co s  tím tak

asi podle nich máme dělat?“

Tehdy se můj soused poprvé otočil a podí

val se mi do  očí, jako by opravdu chtěl navázat

hovor. „A to není všecko,“ dodal. „Ti dělníci, co

to udělali, si nejspíš polovičku toho štěrkuodta

hali domů. Pakáž zlodějská, jeden jako druhý.“

S  vervou jsem přikývl a  nadhodil, že jejich šé

fové možná kradou taky. Přerušil můj pro

jev v  polovině a  přidal tři další věci, které mu

ohledně té silnice vadí. Poprvé jsme si od srdce

popovídali na  společné téma. Měl jsem z  toho

dobrý pocit. Bylo to takové opravdové, navázali

jsme vztah. Třeba se skamarádíme.

„Všechno“ znamená všechno

Ve stěžování je síla, která dokáže lidifantas

ticky spojit. Nějaký důvod ke  stěžování se na

jde vždycky, a  konverzace se hned rozběhne

bez těch neohrabaných přestávek, kdy vám do

jdou slova. Stesky dávají vyplouvat emocím

a  dokážou vytvořit pes

trý prostor, v  němž srdce

souzní. Můžete si noto

vat ve znechucení,naštva

nosti, frustraci nebo pro

stě v depresích, v tom, jak

všecko stojí za  starou bačkoru. Taková plejáda

možností! Jakmile je tu někdo další, kdo vám

může posloužit za  vzor neschopnosti a idiot

ství, jakmile vyplavou skutečné motivy těch

druhých, můžete se začít koupat ve  vřelém po

citu sounáležitosti: Tak vida, aspoň na nás dva si

tamti hned tak nepřijdou!

A  nejen to; stěžování přináší další báječné

výhody z  hlediska osobní terapie. Protestujete

-li proti zlu, dodá vám to pocit síly. Možná svým

stěžováním nic nezměníte, ale aspoň jsteneml

čeli. Třeba s  vámi někdo bude mít soucit nebo

vás polituje. Stěžovat si, to vypadá tak nějak

ctnostně a zdravě. S trochou cviku v tom můžete

dosáhnout slušného mistrovství.

Proto mě poněkud uzemnilo, když jsem pár

týdnů nato při svém ztišení nad Biblí četl slova:

„Všechno dělejte bez reptání a  bez pochybování.“

(Fp 2,14) Měl jsem na biblické škole tři rokyno

vozákonní řečtinu, a  tak mě napadlo zjistit, co

to slovo „všechno“ znamená v původním jazyce.

Víte, co to znamená řecky?

Všechno.

Ajaj. Tak já si tady zrovna začínám užívat,

jak si se sousedem notujeme ve společnémrep

tání, a  teď mi do  toho vpadne ta namouduši

otravná fráze se slůvkem „všechno“. Zdálo se mi,

že by měla existovat celá kategorie situací, kdy

úvodník

Hvězdy zářící vesmírem

Dave Patty


5ŽIVOT VÍRY  únor 2016

vždy společně skládáme takzvaný slib

bódhisattvy, tedy rozhodujeme se, že se

budeme rozvíjet nejen pro své vlastní

dobro, ale pro dobro všech bytostí, které si

stejně jako my přejí být šťastné a vyhnout

se utrpení,“ uvedl před akcí Jan Matuška.

Vstupné na celou akci bylo 3250 Kč

(650 Kč/den), mládež, rodiče s dětmi

a Ukrajinci měli 46% slevu. Vstupna sil

vestrovskou party činil 250 Kč. Všechny

ceny byly bez jídla.

Slovensko: Křesťané kandidují

ve volbách. V pěti slovenských městech

(Žilina, Bratislava, Košice, BanskáBystri

ca, Prešov) proběhnou v druhé půli ledna

a v únoru modlitby za jednotu křesťanů

a za volby do Národní rady SR.Na kaž

dém z uvedených pěti setkání podjednot

ným názvem Nádej pre Slovensko vede

modlitby místní chválicí kapela. Účastníci

zde mají možnost slyšet poslance NRSR

Richarda Vašečku a ředitele platformy

Kresťania v meste Marka Krajčího. Před

založením platformy bratislavskýchkřes

ťanů Marek Krajčí proslul v 90. letechpo

řádáním mezidenominačních Koncertů

modliteb a chval. Je

členem sboru BJB

Viera v Bratislavě.

V březnovýchpar

lamentních volbách

kandiduje za koalici

Obyčajní ľudiaa ne

závislé osobnosti.

Papež v římské synagoze.Do řím

ské synagogy vstoupili před Františkem

jen dva papeži, ti předcházející. Návštěva

současného papeže proběhla 17. 1.Hlav

ní římský rabín Riccardo Di Segni předtím

vyjádřil přání, aby František neoslovil židy

jako své starší bratry. S touto myšlenkou

přišel před třiceti lety Jan Pavel II. Rabín si

to nepřál, protože v tom cítil myšlenku, že

byla stará židovská víra nahrazena novou,

křesťanskou. František však svému„starší

mu bratru“ nevyhověl, myšlenku JanPav

la II. zopakoval a vysvětlil ji: „I když církev

vyznává spasení v Ježíši Kristu, uznávázá

roveň nezrušitelnost Staré smlouvya věr

nou Boží lásku k Izraeli.“

Prostřednictvím izraelského tisku

rabín zároveň vyjádřil přání, aby se papež

vyslovil proti misii křesťanů mezi židy.

Národní týden manželstvípode

sáté. Nad jubilejním desátým ročníkem

NTM s mottem „Manželství je víc než kus

papíru“ převzal záštitu místopředseda

české vlády Pavel Bělobrádek. V druhém

únorovém, valentýnském, týdnupro

běhne řada akcí v mnoha městech. Česko

v té době navštíví i zakladatel a prezident

Mezinárodního týdne manželství, Brit

Richard Kane. NTM vznikl v roce 1996 ve

Velké Británii, v roce 2007 se poprvéko

nal v ČR a ve dvaceti dalších zemích světa.

Cílem iniciativy je posílit vztahyv man

želství i společenskou prestiž instituce

manželství. V Česku NTM podporují četné

osobnosti i organizace. Partnerem NTM je

také Život víry. Koordinátor NTM PetrAda

me v rámci letošní kampaně uvedl: „ Každý

vztah občas potřebuje ,poslatna technic

kou‘, protože bezúdržbové manželstvíne

existuje.“ Očekává se, že se v rámci NTM

letos bude konat přes sto akcí. Iniciativa je

ale decentralizovaná, takže celkovýpře

hled nelze získat.

Pronásledovaní křesťanéna čes

kém internetu. Mapu pronásledování

křesťanů, kterou na základě svých rešerší

každoročně vydává organizace OpenDo

ors a jejíž loňskou a předloňskou verzičte

náři znají z Života víry, převzal a v českém

překladu zveřejnil server Aktuálně.cz.

V uplynulých 15 letech byl zájem českých

médií o křesťany minimální, s výjimkou

tzv. restitucí. Zájem o křesťanská témata

možná v naší společnosti narůstá kvůli

strachu z islámských radikálů.

TWR má nového ředitele.Dlou

holetý ředitel TWR Aleš Bartošek odešel

do důchodu. Na jeho místo nastoupilLu

děk Brdečko, původním povolánímpe

dagog na stavební fakultě VUT v Brně.

S TWR spolupracoval už dříve, převážně

v technických oblastech. O svých plánech

Životu víry sdělil: „TWR vzniklo jakomi

sijní rádio a myslím, že tento aspekt je

třeba zachovat a posilovat. Další oblast,

které bychom se měli věnovat, je hledání

nových cest k posluchačům tak, abycírk

ve i jednotlivcimoh

li vysílání TWR ve

větší míře používat

k evangelizaci, růstu

ve víře, k vyučování

a hledání odpovědí

na otázkyvyvstáva

jící v současné době

a společnosti. A osobně mi záleží na tom,

aby celá práce stála na modlitbácha Bo

žím vedení.“

První lékařská fakulta: NEalter

nativní medicíně. Dřívější děkanPrv

ní lékařské fakulty UK v Praze Prof. Pavel

Klener se svým odporem k nestandardním

léčitelským postupům netajil ani v době,

kdy byl ministrem zdravotnictví.Součas

ný děkan, Prof. Aleksi Šedo, nedovolilza

vedení předmětu „alternativní medicína“,

i když v několika nemocnicích vznikla

v poslední době centra tradiční čínskéme

dicíny (např. v Hradci Králové). Šedov roz

hovoru pro MF Dnes předpověděl, že se

může objevit tlak na zdravotnípojišťov

ny, aby užití neověřených metodproplá

cely. Podle Aleksiho Šeda jde ve většině

případů jen o peníze. Nesouhlasís běž

ným argumentem, že když se něco dělá

pět tisíc let, tak to funguje. „Také existují

akupunkturní metody, které nevycházejí

z čínských, ale indických principů, které

deklarují úplně jiné účinné body,“ sdělil

MF Dnes. Akupunktura je podle něj co do

účinnosti srovnatelná s placebem.

připravil Tomáš Dittrich

vždyspolečně skládámetakzvaný slib Papežvřímskésynagoze Do řím osobnosti iorganizace PartneremNTMje veijednotlivcimoh

je stěžovat si povoleno, ba dokonce hodno do

poručení! Pokud je nač si oprávněně stěžovat,

nemělo by se to zavrhovat – a  pokud stěžování

prohlubuje vztahy, mělo by být vítáno, vždyť

z něj vyplyne vyšší dobro!

Ale později jsem z toho biblického místapo

chopil, proč je Pavel ve svých pokynech takne

kompromisní. Pokolení, v kterém žijeme, jepo

dle jeho dalších slov „pokřivené a  zvrácené“

a způsob, jak žijeme my, by k tomu měl vytvářet

kontrast. Měli bychom „svítit jako hvězdy, které

osvěcují svět“ (Fp 2,15) – protože budeme žít

diametrálně odlišně od  svého okolí. Ten rozdíl

by měl zářit jako jasné světlo na temném pozadí.

Sečteno a podtrženo, reptání by do životavě

řícího nemělo patřit. Nikdy.

A co si tedy počít s vedrem, s lijákem, sezko

rumpovanými politiky nebo se špatnýmovzdu

ším? Co když můj šéf jedná nefér, mám ne

mocné děti nebo se kamarád chová jako sobec?

Jak bych měl mluvit, když to doma, v práci,a do

konce ani ve sboru nefunguje tak, jak by mělo?

Řecké slovo „všechno“ se objevuje i v dalším

znepokojivém verši v  Prvním listě Tesalonic

kým. Zde nás Pavel vyzývá: „Ve  všem vzdávejte

díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v  Kristu Je

žíši“ (1Te 5,18). Boží vůlí je, abychom stěžování

nahradili děkováním.

Ve všem.

„Už jsi poděkoval?“

Vděčná reakce ve  mně nevzniká sama

od sebe. Jednou, když byly naše děti ještě malé,

jsem jel s manželkou na vánoční návštěvuk ta

tínkovi a mamince, kteří sloužili jako misionáři

v Německu. Cestou motor našeho auta začalvy

dávat podivné zvuky, tak jsme po pří

jezdu do  Darmstadtu zajeli k  jednomu

šikovnému německému mechanikovi.

Ten motor výborně opravil, přičemž

náš účet v  bance vyčerpal až na  dno.

Po úžasných Vánocích jsme se zasena

mačkali do  auta a  vyrazili na  dlouhou

zpáteční cestu na severní Moravu.

Ani ne za  dvě hodiny jsem na dál

nici uslyšel ránu a  viděl jsem dým li

noucí se z  výfuku. Motor vysadil a  my jsme

skončili na  krajnici. Nechal jsem ženu a  děti

ve  studeném voze, vydal se stopem zpátky

k  nejbližší pumpě (mobily tehdy neexisto

valy) a  z  telefonní budky jsem zavolal tatín

kovi. Po několika chladných hodinách sepřiří

til a vystoupil z auta.

Dodnes si vzpomínám na  jeho první slova,

protože mě opravdu překvapila: „Tak co, Dave,

už jsi za to Bohu poděkoval?“

Ne, nepoděkoval. Byl jsem naštvaný naotco

vu bezcitnost, celý frustrovaný z  toho, že se ke

mně nepřidal v  terapeutickém výlevu reptání,

a  přesvědčený, že tohle je dozajista jedna z  těch

situací, kdy ten verš neplatí. Jenže o něcopozdě

ji, když se zlé okolnosti změnily v ještě horší a já

jsem jeho výzvu začal brát vážně, jsem začal být

vděčný. Vděčný za vděčnost.

Okolnosti svého života změnit nemůžeme,

ale můžeme změnit svůj postoj. Změníme-lipo

stoj, změní to náš prožitek. Co je však ještědů

ležitější: Přesune to naši pozornost od  naší lid

ské slabosti výše – k  mocnému, svrchovanému

Bohu. Během tohoto procesu zjistíme, že toho

máme spoustu, zač můžeme být vděčni. Ži

vot a  rodinu, věčný život a  odpuštění, dýchání

a hlas, zrak, ba i emoce. Vše, co máme, jeneza

slouženým darem od  našeho milovaného Otce.

Dokonce i tehdy, když prožíváme těžké věci, on

jedná v náš prospěch.

Co se stane, jestliže ta dvě přikázání vez

meme vážně? Co se stane, když si zakážete ja

koukoli toleranci vůči stěžování a  slova reptání

zcela nahradíte výrazy vyjadřujícími vděčnost?

Každý den. Za všech okolností.

Myslím, že temné duchovní pozadí v  České

republice pocukrují jiskřičky světla – jako když

vesmír prozáří tisíce hvězd.

 přeložila Ivana Kultová

Autor je misionář, zakladatel Křesťanské

akademie mladých, zakladatel a vedoucí

mezinárodní organizace pro práci s mládeží

Josiah Venture. Je starším CB Frýdlant n. O.

Co když můj šéf jedná nefér,

mám nemocné děti nebo se

kamarád chová jako sobec?
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist