načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Život víry 2015/12 - KMS

Život víry 2015/12

Elektronická kniha: Život víry 2015/12
Autor:

Život víry – rozmanité stránky církvemezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnostV prosincovém čísle najdete:* téma: Tchyni mít, tchyní být- Proč ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  25
+
-
0,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KMS – Křesťanská misijní společnost
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 36
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-015-9676-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Život víry – rozmanité stránky církve
mezidenominační měsíčník, který vydává Křesťanská misijní společnost

V prosincovém čísle najdete:

* téma: Tchyni mít, tchyní být
- Proč je vztah mezi tchyní a snachou, který by mohl být blízký a přínosný, tak často problematický? V článku „Když dvě ženy milují jednoho muže“ popisuje psycholog a poradce Pavel Raus různé příčiny obtíží i cesty k řešení. Ženský pohled na věc (a také trochu „lehčí notu“) pak nabízejí články Míly Markové a Jany Frantíkové. Téma doplňuje anketa, v níž různé ženy sdílí své zkušenosti i rady na dobrý vztah mezi tchyní a snachou.

* rozhovor: Ján Liguš
- Významný evangelikání teolog vypráví svůj životní příběh: Kvůli víře musel ze školy odejít do hutí a do dolů, ale posléze se „s doporučením KSČ“ dostal na vytoužené studium bohosloví. Popisuje také, proč po roce 1968 nezůstal v zahraničí, jak jednal s příslušníky Státní bezpečnosti nebo proč v 90. letech neodpověděl na dopis amerického prezidenta Billa Clintona…

* křesťan a společnost: Česká pomoc obětem Islámského státu
- Po mnohaměsíčním úsilí se zdá, že se podaří dostat 153 iráckých křesťanů do bezpečí v České republice.

* z historie: David Nitschmann (1695–1772)
- Virtuální rozhovor s prvním biskupem ochranovské Jednoty bratrské, který byl mj. misionářem mezi karibskými černochy i mezi indiány kmene Čerokí a který ovlivnil i zakladatele metodismu Johna Wesleyho.

+ úvodník Lukáše Targosze „Zpátky ke kořenům!“
+ editorial Tomáše Dittricha „Čas, kdy se v české duši rodí naděje“
+ osobní příběhy čtenářů
+ vánoční povídka
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ soutěžní křížovka
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích

Toto číslo v tištěné podobě můžete zakoupit na:
http://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/casopisy/zivot-viry/zivot-viry-2015-12

Další informace včetně předplatného:
web: www.zivotviry.cz (včetně objednávkového formuláře on-line)
facebook: www.facebook.com/zivotviry
tel. 284 841 922
e-mail: predplatne@zivotviry.cz

Život víry je nejrozšířenější protestantský křesťanský měsíčník v našich zemích. Mezi několik tisíc jeho čtenářů patří členové naprosté většiny českých a slovenských církví a společenství.
Přináší informace o dění v křesťanských církvích i mimo ně, analýzy a komentáře k aktuálním tématům, rozhovory, recenze, čtenářské příběhy, fejetony, humor atd.
Součástí každého vydání je i bohatý informační servis o chystaných akcích (Kalendář křesťanských akcí najdete i na našich webových stránkách – http://kalendar.zivotviry.cz).

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

T

c

h

y

n

i

Tc hy n i

m

í

t

mít

,

t

c

h

y

n

í

tchyní

b

ý

t

být

ŽIVOT VÍRY

12

㶏 㶣 㶏


ŽIVOT VÍRY  prosinec 20152

foto na titulní straně miszaqq

©

123RF.com; na této straně:

(6) Mustafa Khayat, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

(8) Život víry – Tomáš Dittrich

(20) archiv redakce

(22) markdimond.wordpress.com

co najdete v tomto čísle

z příštího číslaz příštího čísla

 Dan Drápal: „Ten správný“ výklad Bible

 Křesťan a společnost: Příběhy z Donbasu

 Ze života církve: 10 let Rádia 7

úvodník

4 Zpátky ke kořenům! Lukáš Targosz

křesťan a společnost

6 Česká pomoc obětem Islámského státu Tomáš Dit trich

rozhovor

8 Nevím, jak to Pán Bůh vyřeší,

ale vím, že je se mnou Ján Liguš

téma: Tchyni mít, tchyní být

12 Když dvě ženy milují jednoho muže Pavel Raus

14 Můj vztah s „druhou mamkou“ anketa

16 Než vejdu, zazvoním Míla Marková

17 Co jim dám k Vánocům? Jana Frantíková

můj příběh

18 „Pojďme, nebo mě ti křesťané

dostanou...“ Jiří Camfrla

19 Lidi jsem možná přelstila... Ester Brožová

z historie

20 První na cestě k pohanům David Nitschmann,

Jaroslav Pleva

povídka

22 Zkažené Vánoce Hanka Kalašová

20

Misionář

David

Nitsch

mann

„Do otroctví

jsme se

neprodali“

22

Poselství

vánočního

svícínku

8

rozhovor: Ján Liguš

Student teologie s doporučením KSČ

6

153 iráckých křesťanů

míří do Česka

2


3ŽIVOT VÍRY  prosinec 2015

editorial

3

Proměna společnosti evangeliem

ročník 26 / prosinec 2015

cena 39 Kč / 1,60 €

Život víry je měsíčníkem vydávaným

Křesťanskou misijní společností (KMS),

která sdružuje různá křesťanská

společenství, organizace a jednotlivce.

KMS slouží k vzájemnému dorozumění

křesťanských pracovníků, kteří

usilují o misii a o jednotu křesťanů

ve světle Písma. Chce napomáhat

k duchovnímu růstu a vzdělávání

křesťanů a místních sborů.

KMS chce sloužit Božímu lidu.

Snaží se o prohloubení vztahů mezi

křesťany a usiluje o probuzení.

Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Coufal

Redakce: Ing. arch. Tomáš Dittrich

Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Dittrich,

Ing. Lubomír Ondráček, Mgr. Jiří Unger,

Ing. arch. Kateřina Hodecová

Sazba a grafi cká úprava: Ondřej Pumr

Korektury: Mgr. Tomáš Coufal, Zdenka Brázdilová

Výtvarná spolupráce: Pavel Bosman

Tisk: Grafotechna Plus, s. r. o.

Redakce a administrace

KMS – Život víry, Primátorská 41, 180 00 Praha 8

tel.: 284 841 922, fax: 284 841 923

e-mail: redakce@zivotviry.cz, web: www.zivotviry.cz

Předplatné

objednávejte pomocí výše uvedených kontaktů

nebo na e-mailu predplatne@zivotviry.cz.

Půlroční (239 Kč) či roční předplatné (477 Kč) lze

zahájit kterýmkoli měsícem roku. Bližší informace

(mj. kompletní ceník včetně množstevních slev)

najdete na www.zivotviry.cz, odkud lze časopis

také pomocí on-line formuláře objednat.

Informace na vyžádání zašleme i poštou.

Předplatné, distribuce a reklamace na Slovensku:

Kníhkupectvo Jonatán,

Legionárska 2, 811 07 Bratislava

tel. 02/555 63 040, e-mail: jonatan@vbh.sk

http://obchod.mrp.sk/vbh

Distribuce pro zrakově postižené elektronicky:

Diakonie ČCE, Klimentská 18, 110 05 Praha 1

tel.: 222 316 306, e-mail: szp@diakonie.cz

Vydavatel: KMS, IČ 539 147

Registrováno: MK ČR E 6094, ISSN 1210-43-45

Za obsah podepsaných článků odpovídají autoři.

Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky krátit.

Snažíme se publikovat původní texty. Pokud články,

které nám posíláte, chcete zveřejnit i jinde,

prosíme, abyste nás o tom informovali.

© Život víry – všechna práva vyhrazena.

Přetiskování článků či jejich delších částí bez

písemného svolení redakce se zapovídá, přetiskování

kratších částí (do jednoho odstavce) možno pouze

s uvedením přesné citace (včetně ročníku, názvu

článku a strany). Jednotlivé články možno šířit

prostřednictvím xerokopií, pouze zdarma.

Uzávěrka řádkové i plošné inzerce

je druhého dne předchozího měsíce.

Později zadané inzeráty zařadíme dle možností,

s 50% příplatkem.

Redakce si vyhrazuje právo inzerát odmítnout.

Seznamovací a fundraisingové inzeráty

nezveřejňujeme.

Podmínky inzerce: http://inzerce.zivotviry.cz

Číslo vychází koncem předchozího měsíce

a je distribuováno během první poloviny měsíce.

Milý čtenáři,

vzpomínám na svůj prožitek Vánoc v době,

když jsem dospíval. Byla to chvíle na ulici kousek

od domu, kde bydlím. Intenzivně jsem Vánocevní

mal jako prázdný svátek s folklórním obsahem,

ve kterém se zabydlela většinová společnost.Na

víc jsem od svého hodného táty dostával víc dárků,

než jsem byl schopen přijmout, a bylo mi z toho

těžko. Jen připomínám, že to bylo hlubokoza socia

lismu a že jsem v Bohanevě

řil. S podobnými pohledy,

částečně podobněpod

míněnými, se setkávám

i u řady křesťanů.V ně

kterých sborech sena vá

noční téma káže během

adventu jenom jednou.

Máme vůbec slavit

svátky? Vyznavači Staré

smlouvy mají slavenípře

depsáno, ale Nový zákon to

nekomentuje, maximálně snad, že někdo slaví,ně

kdo ne, a slavíme-li či neslavíme, děláme to Pánu

(parafráze Ř 14,5).

Teď Ti napíšu dva důvody, proč křesťané Vánoce

slavit nepotřebují. Přítel mi vyprávěl, jak byl jako

čerstvý křesťan o prázdninách s kamarády (mezi

kterými byla jeho budoucí manželka) na túře někde

v horách a jak tam zpívali vánoční koledy v radosti

z toho, že mají Spasitele. Také jsem předtím zažil

něco podobného. Vzpomínám, jak jsem byl v únoru

nebo v březnu krátce po obrácení na výletěve Smol

nici u Loun a zpíval jsem na několikakilometrové

cestě pořád dokola množství slok koledy „Narodil

se Kristus Pán“, až se kopce zelenaly. (Dával jsem si

pozor, aby můj falešný zpěv v polích nikdo neslyšel.)

Ta píseň úžasně vystihuje evangelium. V tom zpěvu

jsem se radoval z Kristova příchodu i z jehovítěz

ství. Vánoce o Vánocích slavit nepotřebujeme,pro

tože to, co se o Vánocích slaví, je nadčasové.

Druhým důvodem, proč neslavit Vánoce, sekte

rým se setkávám kupodivu často, je, že důležitější

než Vánoce jsou Velikonoce. Proč vlastně majíVeli

konoce u mnoha křesťanů přednost? Je to, že bylJe

žíš ukřižován za naše hříchy a vstal z mrtvých,dů

ležitější, než že se narodil v lidském těle? Jedno přece

podmiňuje druhé, jedno bez druhého nedává smysl,

a proto je oboje důležité úplně stejně. Na Golgotu

bylo zaděláno v Betlémě. Bez jeslí by nebylo kříže.

Mohou být ještě další důvody, proč někdo dává

přednost Velikonocím. Třeba že Velikonoce slavili

židé, zatímco Vánoce nikoli. Jako lid Nové smlouvy

však nejsme vázáni požadavky Tóry.

Dalším důvodem může být, že se Vánoce slaví

v termínu, kdy se Kristus patrně nenarodil. Všimni

si prosím slůvka „patrně“. Je pravděpodobné, že se

Ježíš o Vánocích nenarodil, ale jsou i historickéar

gumenty, které svědčí pro to, že ano. Takže nevíme.

Ale naproti tomu víme, že Ježíš nezemřel anine

byl vzkříšen o Velikonocích, totiž o našichkalendář

ních Velikonocích. Římská církev se totiž ve slavení

Velikonoc rozešla s židy, a přitom židé Velikonoce

slaví nepřetržitě od doby, kdy vyšli z Egypta, takže

asi musí mít správný termín oni, že? Naopak náš,

„křesťanský“, termín neodpovídá (s vzácnouvýjim

kou, když se křesťanský i židovský termínv kalen

dáři potkají).

Co nám křesťanům na Vánocích může vadit?

Navěšený nebiblický balast. Ořechy na stromečku

mají svůj původ v antických saturnáliích, také

spousta jiných vánočních zvyků má modlářský či

okultní původ. To ovšem platí v plné mířei o Veliko

nocích. Vánoce jsou navíc i svátkem materialismu,

v tom je ve srovnání s Velikonocemi jejich slabina.

Jde o vážné výzvy. Životně důležité „vánoční

evangelium“ je zakrýváno, poselství je přebíjeno.

Jaké řešení se nabízí? Vánoce neslavit. To ale

znamená vyklidit pole. Svatý ostatek se se svou

pravdou uzavírá, vzniká solné jezírko, potápěčise

stupují pod hladinu, kam nedolehne ani šum, ani

puch zkaženého světa. Tak to dělají sekty: Svět je

špatný, vyjděte z Babylonu.

Pokud vím, je tu ještě druhá možnost, jak

na Babylon reagovat: Stavte domy a bydlete v nich.

Vysazujte zahrady a jezte jejich

plody. Hledejte pokoj města

(Babylonu), do kterého

jsem vás odvedl... Pokoj

budete mít v jeho pokoji.

(Jr 29,5+7).

Jsem si jistý, že jsme

povoláni, abychomvy

užili „babylonskou“kul

turu všude, kde jeneut

rální. Ořechy – saturnálie,

to je jedna věc, ale já je tak

přece brát nemusím, a ani nevěřící je tak neberou.

Ořechy ostatně byly Božím stvořením už předan

tikou. Mám rád ryby i cukroví, i když na tomnej

sem závislý. Taky se každým rokem těšímna vá

noční rodinné volno. To přece neznamená, že se

mi líbí materialismus.

Kulturu si můžeme užít, ale můžeme ji taky

využít. Nádherné poselství Vánoc o Spasiteli, který

přišel až k nám, totiž můžeme dávat dál. Mám

rád traktát „Proč Vánoce?“. Ten text ke Kristuna

směroval spoustu lidí. Nepíše se tam, že Vánoce

jsou špatné. Ta knížka říká: Kromě stromečku je

tady něco dalšího.

Když se zastávám využití Vánoc k šíření Božího

království, nemyslím tím, abychom při vytěžování té

strašné pohanské kultury k evangelizačním účelům

trpěli. K tomu, abys mohl Vánoce k šíření evangelia

využít naplno, je potřebuješ mít rád, být součástí,

stavět domy, vysazovat zahrady a v nich ořechy.

Jsou k šíření zprávy o Kristu vhodnější Vánoce,

nebo Velikonoce? Oba svátky se k tomu skvěle hodí.

Vánoční i velikonoční evangelium je stejné, je to

zpráva o naší záchraně, i když podaná pokaždé

v jiném kontextu. Ale jsem přesvědčen, že Vánoce

jsou u nás k šíření evangelia o hodně vhodnější než

Velikonoce. Naši krajané mají totiž Vánoce radši.

Nejde o biblický obsah, tomu nerozumějí tak jako

tak. Jde o to, že Velikonoce neberou za vlastní.

Mohou v souvislosti s nimi cítit i jakýsinábožen

ský chlad. Vánoce, to je čas, kdy česká duše okřeje

a kdy se otevírá druhým. Na rozdíl od Velikonoc je

zavlažená a připravená. Je tu často až očekávání –

přání, aby to nebyla jenom atmosféra. Touha, aby

to všechno hezké mělo skutečný duchovní základ,

nejen pohádku o jesličkách a vánočce.

Jsem přesvědčen, že o Vánocích jsou lidé u nás

připraveni slyšet zprávu o Spasiteli vůbec nejvíc

za celý rok. Někteří zajdou na půlnoční. Někdodo

konce vstoupí do kostela poprvé v životě. Sedne si

tam a vyslechne kázání o atmosféře, něcomravo

kárného, abychom nezapomínali na chudé, obecné

řeči o lásce a světle, může si zapálit svíčku, a topla

menem, který byl skauty dovezen z Betléma, může

si nechat vysvětit kočičky. Jaké nenaplnění...

A druhá špatná možnost: Přijde do sboru, kde

se kážou biblické pravdy, ale beznávaz

nosti na Vánoce, bez vztahu k tomu, čím

právě žije on. Jaké zklamání...

Vánoce jsou jedinečnou příležitostí

setkat se s lidmi tam, kde jsou a kde

nás potřebují.

Čas, kdy se

v české duši

rodí naděje


ŽIVOT VÍRY  prosinec 20154

Katechismus 21. U zrodu New City

Catechism stál pastor Tim Keller, který jej

v roce 2012 zpracoval pro svůj sborRede

emer Presbyterian Church v New Yorku.

Vychází z historických reformačníchkate

chismů a mezi americkými evangelikály

budí velkou pozornost. Po třech letech

od vzniku ho už užívají stovky sborů a šíří

se i po sociálních sítích. Cílem projektu

bylo shrnout evangelikální poselství jako

aktuální sdělení, aby bylo k dispozici

jednotlivcům, rodinám i sborům.

V listopadu byla pod názvemKatechi

smus21 spuštěna česká verze Kellerova

katechismu. Český projekt vzniká podzá

štitou KS Ostrava. Silnou stránkou jepře

hledný web, jehož design Katechismus21

převzal od Američanů. Překlad anglických

otázek a odpovědí je v české verzido

stupný i v pdf pro tisk. Zkrácené odpovědi

určené dětem jsou v rámci textu odlišeny

barevně. Ke každé z 52 otázeka odpo

vědí je připojen biblický odkaz a několik

komentářů vybraných z teologickélitera

tury, jež je dostupná v češtině (to může

pomoci k hlubšímu studiu).

„Jednotlivé otázky chceme postupně

doplňovat i krátkými videokomentáři,

jejichž prostřednictvím by současného

českého člověka oslovili soudobíevange

likální vedoucí či teologové,“ řeklo dal

ších plánech koordinátor projektu David

Floryk.

www.katechismus21.cz

Legalizace prostituce pro

postižené. České ministerstvo financí

podpořilo projekt organizace „Rozkoš bez

rizika“ nazvaný Právo na sex. Jde o to,

aby postižení dostali možnost sexuálního

vyžití. To jim od ledna budou za úplatu

poskytovat tzv. sexuální asistentky. Půjde

jak o poradenství, tak o různé sexuální

služby včetně pohlavního styku.Škole

ním vedeným odborníky ze Švýcarska

a Německa prošlo v říjnu prvních pět

asistentek, které dříve působily jako

prostitutky.

„Sexuální asistentky byly dobřevy

bírány. Samy se pro práci rozhodly. Mají

letité zkušenosti s muži a s prací s tělem.

V praxi se už s lidmi s postiženímse

tkávaly,“ uvedla na internetu ředitelka

Rozkoše bez rizika Lucie Šídová. Všechny

vyškolené ženy slíbily dodržovatčtyř

stránkový etický kodex, kde je např.sta

novena maximální odměna za hodinu

služeb na 1200 Kč.

Ministerstvo vnitra vydalodobro

zdání, že jsou služby těchto asistentek

u nás legální, ale nesmí existovat žádný

subjekt, který by jejich službyzprostřed

kovával, protože v tom případě by sejed

nalo o kuplířství.

Uzdravování duší v Praze. Podná

zvem „Bůh chce uzdravit tvou duši“pořá

dala 16.–17. 10. KMS seminář o vnitřním

uzdravení s Pedrem Ramirezem z USA.

Ve velkém sále modlitebny ECM v Ječné

se sešlo asi 160 účastníků z různých církví

a končin České republiky. Španělsky

mluvící pastor z Texasu s KMSdlouho

době spolupracuje. Ve svém vyučování se

zaměřil na oblast odmítnutí a odpuštění.

Vnitřnímu uzdravení podle něj zásadně

napomáhá pokání.

„Pedro Ramirez se během soboty

modlil za každého, kdo potřeboval,“ řekla

po semináři tajemnice KMS HanaPospí

šilová, „a to znamenalo, že se modlil bez

odpočinku a občerstvení i o přestávkách,

a to včetně přestávky na oběd. Takmimo

řádné nasazení je opravdu výjimečné.“

Den tiskařů v Kralicích. Třetí

ročník akce připomínající odkaz Bible

kralické proběhl 12. 9. v Kralicích nad

Oslavou. V místním památníku Bible

kralické a v kostele, kdysi modlitebně

Jednoty bratrské, probíhaly přednášky.

Asi 200 účastníků mohlo zvolit i program

na místě bývalé tvrze, kde studio

Bezkliky.cz představilo repliku původního

tiskařského stroje, na kterém si lidé mohli

vytisknout stránky Bible kralické nebo

kancionálu a dovědět se, jak se kdysi

vyráběly litery pro tisk. Na dalším místě

se u pracovníků Střední školy grafické

z Brna mohli návštěvníci seznámit

s moderními metodami tisku a grafiky.

Prostory Památníku Bible kralické nabídly

výstavu o Komenském s názvem „JAK

chtěl změnit svět“. Odpoledne proběhla

ekumenická bohoslužba a večer koncert

operního pěvce Jakuba Pustiny.

Akci pořádaly obec Kralice, Moravské

zemské muzeum v Brně a Muzeum J. A.

Komenského v Uherském Brodě.Sta

rosta Kralic ing. Emil Dračka po akci řekl:

„I kdyby to zapálilo jednoho člověka, tak

to mělo smysl.“

Česká podpora Izraele. 18. 10.

odpoledne přišlo na pražské Václavské

náměstí vyjádřit podporu státu Izrael

na 400 lidí. Po české a izraelské státní

krátce

N

evím, zda je to zklamaným očekáváním,

strachem pramenícím z  nejistoty nebo jen

prostou nudou, ale v posledních letechpo

zoruji nárůst zvláštní předuchovnělosti. Netýká

se zdaleka jen křesťanů. Růst esoterického učení

a  lidové magie všeho druhu je patrný všem po

zorným pozorovatelům, ovšem předuchov

nělý křesťan, to je teprve neštěstí. Může to znít

zvláštně, že? Být následovníkem Krista přece

znamená přijmout nový duchovní život a  být

naplněný Duchem svatým. Jak by to mohlo být

špatné? Předuchovnělostí ale nemyslím mít

vztah s  Bohem, plnost Ducha svatého nebo du

chovní život, dary a očekávání. Myslím tím něco,

co duchovně jen vypadá. Většina z  nás už pře

duchovnělé lidi někdy potkala: Poznali jsme je

podle způsobu jejich mluvy, chování,„pohoršo

vání se“ nad světem; dokázali se s námi pohádat

na jinak biblická témata, varovali předodpadnu

tím církve, špatnou teologií a  hlavně před těmi

„ostatními“, kteří to nemají srovnané jako oni,

a proto kážou „liberální“ evangelium.

Apoštol Pavel napsal svému žáku a  nástupci

Timoteovi (1Tm 1,3–7): Jak jsem tě už prosil

cestou do Makedonie, zůstaň v Efezu a zakažjis

tým lidem šířit odlišná učení. Ať už se přestanou

zabývat bájemi a  nekonečnými rodokmeny, které

vedou jen k  dohadování namísto naplňování Bo

žího záměru ve víře. Pavel žádá, aby některýmli

dem zakázal šířit jistá učení odlišná od evange

lia, které káže on. Podle Pavla nemá každý teo

logický názor stejnou hodnotu

a  některé vedou k  nekonečnému

dohadování a  doslova plní lidem

hlavy fantasmagoriemi (to jsou ty

„báje“, kdybyste se divili, co mám

na mysli).

Takové dohadování nad Biblí

odvádí lidí od  toho, co považuje

za  základ křesťanské víry: Cílem

přikázání je přece láska z  čistého

srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.Otáz

kou tedy je: Vede mé učení lidi k tomu, aby více

milovali Boha a  lidi? Nebo to vede lidi k hád

kám? Pavel si nedává oddech a  dodává: Někteří

ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému

tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom

ale vůbec nechápou, co říkají ani na  čem trvají.

Prázdné tlachání! Duchovni řeči bez toho, aby

vedly k lásce k lidem, jsou jen prázdnýmtlachá

ním. Předuchovnělý člověk doufá, že jeho skvěle

znějící slova dokážou skrýt prázdnotu uvnitř,

kde je místo lásky strach, místo víry povýšenost.

Předuchovnělost ovšem není jen záležitostí

slov. Může se projevit méně nápadně, ale o tone

bezpečněji. Jedním z  klasických úskoků předu

chovnělosti je snaha o  „svatost“. Dal jsem slovo

svatost v  tomto kontextu do  uvozovek, protože

svatost jako taková je velmi důležitá. Znamená to,

že jsme oddělení od hříchu a oddělení pro Boha.

O takovou svatost musíme usilovat, protožeudr

žuje naše srdce čisté – to je předpokladem lásky.

Ovšem „svatost“ v  předuchovnělé verzi je snaha

o  vnější výlučnost, projevující se trváním na za

vedených praktikách a  chování. Je to například

strach, že když budeme v  něčem moderní, že se

tím budeme připodobňovat světu, jinými slovy,

že zesvětštíme. Jenomže v  pasáži, kde nás Pavel

varuje před připodobňováním světu, mluví pře

devším o našem myšlení, které je formovánosvě

tem. Jak nás svět formuje? Například strachem,

pýchou nebo třeba touhou ovládat svoubudouc

nost. Jeden ze znaků světa je touhapo nezávislo

sti – na Bohu, na jiných lidech, prostě na komkoli.

U křesťanů se projevuje třeba touhoupo nezávis

losti na církvi – přece mi nebude někdo říkat, co

mám a  nemám dělat, že? Projevuje se také tou

hou říkat Bohu, co by měl nebo neměl dělat.

úvodník

Zpátky ke kořenům!

Lukáš Targosz

Než se nadějeme, z Boha

nám zbyl malý bůžek, lehce

ovladatelný – kapesní bůh.

Pedro Ramirez (vpravo),

tlumočí Radek Smetana

Replika tiskařského lisu (vpravo)

v místě bývalé kralické tvrze


5ŽIVOT VÍRY  prosinec 2015

hymně a nahrávce pozdravu vrchního

kantora izraelské armády Šai Abramsona

vyslechli účastníci projevy představitelů

občanských iniciativ. Všichni zdůrazňovali

právo státu Izrael na obranu před útoky

teroristů, opakovaně zněla kritikajed

nostranného informování v zahraničních

médiích. Promluvil i profesor Alexandr

Fried, který přežil šoa. Po oficiálním

zakončení účastníci roztančili Václavské

náměstí v rytmu izraelských písní.Do po

řádání akce se zapojila např. Kongregace

Bnej Jisrael, Židovská liberální unie, ICEJ,

Liga proti antisemitismu a facebooková

skupina Podporujeme Izrael.

Prohlášení ICEJ: s Izraelem

na stejné lodi. „Současnou vlnu

útoků proti Židům v Izraeli nelze nazvat

jinak než jako projev barbarství. Útoky

noži, sekerami a tyčemi, najíždění auty

do chodců, vraždění rodičů před očima

jejich dětí – to vše svědčí o chorobné

krvežíznivosti, která je v palestinskéspo

lečnosti rozšířena více, než jsme ochotni

si přiznat,“ praví se v říjnovém prohlášení

české pobočky ICEJ k vlně teroristických

útoků v Izraeli.

Na internetu podle ICEJ kolují výzvy

imámů k vraždění Židů i návody, jak útok

provést, aby měl co nejtěžší následky.

Aktivisté například radí napustit předúto

kem nůž jedem nebo snažit se proříznout

oběti krční tepnu, aby rychle vykrvácela.

Většina pachatelů je mladších 25 let.

Prohlášení ICEJ označilo za podnět

k násilí nedávný projev předsedypalestin

ské samosprávy Mahmúda Abbáse, který

před televizní kamerou prohlásil: „Každá

kapka krve prolitá za Jeruzalém jepožeh

naná a čistá, je to krev prolitá pro Alláha.“

„Odsuzujeme toto zneužitínábožen

ství pro rozdmýchávání nenávisti.Vyzý

váme české ministerstvo zahraničních

věcí, aby nedvojsmyslně odsoudilo násilí

včetně pojmenování jeho skutečnýchpří

čin a požadovalo od palestinské stranyvy

světlení,“ praví se v prohlášení.

„Dnes už není třeba nikohopře

svědčovat o tom, že události na Blízkém

východě se přímo dotýkají i nás. Stejné

brutální násilí a fanatismus, jemuž Izrael

čelí už 67 let, dnes vyhání miliony lidí ze

Sýrie, Iráku, Libye a Jemenu, a to takovým

způsobem, že Evropa si toho už bylanu

cena všimnout. Proto musíme vyjádřit, že

jsme s Izraelem v současné vlně teroruso

lidární. Jsme zkrátka s Izraelem na stejné

lodi.“ icej.cz

Synodní senior ČCEnespolu

pracuje s Hradem. ČCE Joel Ruml už

potřetí nepřijal pozvání prezidenta ČR na

slavnostní udílení státních vyznamenání

28. října na Pražském hradě. „Zatímco

v minulých letech jsem se mohl trápit

otázkou, zda to tak je správně, že se

neúčastním, letos je to všechno daleko

jasnější,“ komentoval to Ruml na svém

osobním webu. „Tažení za tím, nebýt

prezidentem deseti milionů, se již tak

zvrhlo, že už není možné, aby se to vůbec

kdy ještě bralo vážně. A vytváření obrazu

vlivného a moudrého státníka ze srdce

Evropy vlastně nikdy nezačalo,“ uvedl.

Podobně nebyl prezident Zemanpo

zván na oslavy husovského výročí. „Byli

jsme přesvědčeni, že ten, kdo pro Pravdu

zemřel, žádá jiné zacházení s pravdou

a ctí, než čeho jsme svědky z Hradu,“na

psal nejvyšší představitel ČCE, jemuž letos

končí funkční období. „ Šikovnámanipu

lace, průhledné nadbíhání davům, laciná

změna kurzu orientace státu,nezakrý

vaný sklon vyjít ze všeho dobře, většinou

za cenu využití všech prostředků, to jsou

jen některé věci, které se s Husem nedají

skloubit.“ joelruml.cz

Praha: otazníky kolemmarián

ského sloupu. Pražský radní pro kulturu

Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL) sdělil

ČTK, že by se na Staroměstské náměstí

mohl kontroverzní mariánský sloup vrátit

za tři roky, na stoleté výročí jeho zničení.

Koncem října začal na místě, kde původní

sloup stál, archeologický průzkum nutný

pro vydání stavebního povolení.

Sloup byl zničen po vznikuČesko

slovenska davem pod vlivemvlastenec

kých hesel. Některé plastiky sousoší se

dochovaly v rozbitém stavu, část soch

je nezvěstná. Památku tedy už nelzere

konstruovat v původní podobě. Kvalitní,

i když ne přesnou rekonstrukci sloupu

zdarma vytvořil sochař Petr Váňa proSpo

lečnost pro obnovu mariánského sloupu.

Společnost chce sloup městu darovat. Pro

některé radní je to silný argument proná

vrat sloupu na Staroměstské náměstí.Pri

mátor Bohuslav Svoboda se těšilna vzty

čení sloupu už v roce 2013. Na dopisyrůz

ných protestantských církví a organizací

odpovídal vyhýbavě, ať už šlo o ČEA, KMS,

ČCE, CČSH a další.

Posvobodovská koalice na radnici se

ale v otázce sloupu neshodla. Rada nedala

souhlas se zaplacením archeologického

průzkumu náměstí, který je nutnoupod

mínkou pro vztyčení sloupu. ČSSD a ANO

se totiž postavily proti. O uhrazení všech

nákladů spojených s průzkumem seroz

hodla postarat Společnost pro obnovu

mariánského sloupu. Protestanté snahu

o návrat sloupu vnímají jako projevná

boženské netolerance, neboť sloup vznikl

po třicetileté válce jako oslava porážky

protestantismu.

Předuchovnělost vede k  podvědomé manipu

laci Bohem. Aniž bychom si to uvědomili, najed

nou věříme v principy víry víc než v Bohasamot

ného. Ze vztahu se stává rituální návod, jak ovládat

Boha, aby udělal to, co potřebujeme. Než senadě

jeme, z Boha nám zbyl malý bůžek, lehceovlada

telný, prostě kapesní bůh. Z víry se stalo spíšeza

říkávání. Lidová magie plná rituálů, jak si naklo

nit Boha svým směrem. Navenek vypadá strašně

zbožně, ale uvnitř je prázdná. Slovy Pavla: Nave

nek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její mocbu

dou popírat. Od takových se odvracej. (2Tm 3,5)

Předuchovnělý člověk je nakonec pový

šený a pyšný, protože má za to, že jeho poznání,

dary, jeho vlastní spiritualita a duchovnost, jeho

úspěch a  jeho styl komunikace s  Bohem jsou

nadřazené ostatním lidem a  jejich zkušenosti.

Díky tomu je předuchovnělost rozdělujícímprv

kem, ničí vztahy, otravuje učení a rozbíjí sbory.

Proto, přátelé, je čas říct předuchovnělosti

kategorické NE, ať má rysy charismatické,evan

gelikální nebo lidové zbožnosti, a  místo toho

se uchýlit zpět ke  kořenům evangelia – k  lásce

z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné

víry. Takovou lásku náš svět zoufale potřebuje,

taková láska nabíjí církev opravdovým životem.

Taková láska naplňuje naši zbožnou duchovnost

neodolatelným obsahem. Taková láska přemáhá

strach, a  to v  tomto světě a  v  dnešní době sku

tečně potřebujeme.

Autor je hlavním vedoucím AC Element

v Hradci Králové.

pokračování na následující straně

ilustrační foto Son Tran

Klenotník seděl u stolkua roz

tržitě hleděl na ulici výkladem

svého malého elegantního

obchodu.

Před výkladem sezasta

vila holčička a přitiskla nos

na sklo. Oči modré jako nebe

se jí rozzářily, když uviděla

jeden z vystavených šperků.

Rozhodně otevřela dveře

a ukázala na nádhernýtyrky

sový náhrdelník.

„Chci ho pro sestru jako

dárek. Můžete mi ho pěkně

zabalit?“

Klenotník se na svouzá

kaznici nevěřícně zadíval:

„Kolik máš peněz?“

Děvčátko si bez zaváhání

stouplo na špičky a vysypalo

na pult plechovoupokladnič

ku. Vypadlo z ní párdrob

ných bankovek, hrst mincí,

několik mušliček a kovových

figurek.

„Bude to stačit?“ zeptala

se hrdě. „Chtěla bych koupit

dárek starší sestře. Co umřela

maminka, se o nás stará ona

a nikdy nemá ani

chvilku pro sebe.

Dneska mánarozeni

ny a z tohohle dárku

bude mít jistě velkou

radost. Ten kámen

má stejnou barvu

jako její oči.“

Muž odešel

do zadní části

obchodu a za chvilku

se vrátil s krásnýmčerve

ně a zlatě zdobenýmdár

kovým papírem,do které

ho pečlivě zabalil krabičku

z náhrdelníkem.

„Tady ho máš,“ řeklhol

čičce. „A dej na něj pozor.“

Děvčátko hrdě vykročilo,

jako by si neslo poklad.

Hodinu poté vešlado kle

notnictví krásná dívka. Měla

nádherné modré oči a vlasy

barvy medu. Položila na pult

před klenotníka balíček,kte

rý on předtím s takovou péčí

připravoval.

„Ten náhrdelník bylkou

pený u vás?“

„Ano, slečno.“

„Kolik stál?“

„To je věc dohody mezi

zákazníkem a mnou. Tato

informace je důvěrná.“

„Ale moje sestra měla jen

pár drobných! Nikdy by sita

kový náhrdelník nemohlado

volit koupit!“

Klenotník zvedl pouzdro

s náhrdelníkem, zavřel ho,

znovu pečlivě zabalila po

dal dívce.

„Vaše sestra ho zaplatila.

Dala za něj víc, než by dal

kdokoli jiný – dala všechno,

co měla.“

 autor nezjištěn

střípky

Dárek
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist