načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Židovství - Hans Küng

Židovství
-16%
sleva

Kniha: Židovství
Autor: Hans Küng

Rozsáhlá práce věhlasného švýcarského teologa a polyhistora Hanse Künga je věnována židovskému náboženství v proměnách tří tisíciletí: od Abrahama až do roku prvního vydání ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  695 Kč 584
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Barrister
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 635
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, mapy
Vydání: První vydání
Spolupracovali: přeložili Vladimír Petkevič, Daniela Blahutková a Dagmar Pohunková
Skupina třídění: Judaismus
Jazyk: česky
Vazba: vázaná
Novinka týdne: 2016-47
EAN: 9788074851100
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Práce je věnována židovskému náboženství v půběhu tří tisíciletí - od Abrahama až do roku 1991, do prvního vydání této publikace. Autor současně srovnává v teologické, historické a politické charakteristice židovství s křesťanstvím a islámem, tedy tři monoteistická abrahámovská náboženství. Rozsáhlá analýza od významného švýcarského teologa o minulosti, problémech současnosti a výhledech do budoucna pro židovské náboženství. Připojeny poznámky, slovníky, zkratky, rejstřík.

Popis nakladatele

Rozsáhlá práce věhlasného švýcarského teologa a polyhistora Hanse Künga je věnována židovskému náboženství v proměnách tří tisíciletí: od Abrahama až do roku prvního vydání knihy, tj. do roku 1991 po válce v Zálivu. Toto komplexní dílo je první z trilogie věnované třem abrahamovským náboženstvím: Židovství (1991), Křesťanství (1994) a Islám (2004). Ve třech oddílech (Minulost dosud přítomná, Problémy současnosti, Výhledy do budoucna) autor podrobně a poučeně charakterizuje židovské náboženství zejména z teologické, historické a politické perspektivy. Neustále v řadě paralel konfrontuje a srovnává židovství s křesťanstvím a islámem, přičemž je – jak je u něho obvyklé – velmi kritický především k církevnímu křesťanství v jeho dějinném vývoji (zvláště katolictví); naopak je nadmíru politicky korektní k islámskému světu. Široce pojatá religionistická práce člení dějinný vývoj židovského náboženství do šesti paradigmat (kmenové paradigma předstátního období, paradigma říše v době monarchické, teokratické paradigma poexilního židovství, rabínsko-synagogální paradigma středověku, asimilační paradigma moderny a postmoderní paradigma). Podrobně se věnuje i dějinám židovského národa, zvláště holocaustu a postoji křesťanských církví k nacistickému pronásledování Židů, sporu židů a křesťanů, Státu Izrael a jeho budoucnosti, blízkovýchodnímu konfliktu a také vzniku a vývoji ortodoxního, reformovaného a konzervativního judaismu v moderně a jeho perspektivám v postmoderně. Autor si také klade klasickou závažnou otázku, jak je po Osvětimi možné mluvit o Bohu a jak jej chápat. Velice fundovaná, bohatě faktograficky doložená práce ve své době byla, a dnes po pětadvaceti letech stále je, významným příspěvkem k mezináboženskému dialogu a k dalšímu rozvíjení autorovy myšlenky globálního světového étosu.

Předmětná hesla
Dějiny Židů -- 19. století př. Kr.-20. století po Kr.
Dějiny judaismu -- 19. století př. Kr.-20. století po Kr.
Židovství -- Dějiny
Židovská civilizace -- Dějiny
Křesťanství a judaismus -- Dějiny
Judaismus a islám -- dějiny
Judaismus a společnost -- Dějiny
Judaismus a politika -- Dějiny
Mezináboženské vztahy -- etické a morální aspekty
Mezináboženský dialog -- etické a morální aspekty
Kniha je zařazena v kategoriích
Hans Küng - další tituly autora:
Co je církev? Co je církev?
V co věřím V co věřím
Ježíš Ježíš
Dobrá smrt? Dobrá smrt?
Žena v kresťanstve Žena v kresťanstve
Katolícka cirkev Katolícka cirkev
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Co je cílem této knihy? 13

P rvní o d d íl / M in u lost d o s u d p ř íto m n á

A. POČÁTEK 21

I. Abraham — praotec tří světových náboženství 21

1. Malá úvaha o dějinách světa 21

2. Co víme o Abrahamovi? 23

3. Otec víry 25

4. Spor o abrahamovské dědictví 26

5. Nutnost „trialogu“ mezi židy, křesťany a muslimy 29

II. Problematika počátku 33

1. Židovství - záhada 33

2. Počátky opředené pověstmi 35

3. Jak zacházet s prameny? 36

4. Za integrované dějepisectví 38

5. Prosazování monoteismu 39

6. Adam a univerzalismus Hebrejské bible 41

7. Smlouva s Noem: smlouva a étos pro lidstvo 43

8. Víra v Boha znamená svržení model 45

B. CENTRUM 46

I. Ústřední strukturní prvky 46

1. Exodus: lid a vyvolení 47

2. Sinaj: smlouva a Zákon 49

3. Kenaan: země a zaslíbení 52

II. Ústřední vůdčí postava 55

1. Kdo byl Mojžíš? 55

2. Mojžíšův nábožensky profil 56

3. Mojžíš prizmatem židovství, křesťanství a islámu 57

4. Trvalá substance víry a proměnlivá paradigmata 60

5


C. Dějiny 62

I. Kmenové paradigma předstátního období 62

1. Obsazení země zaslíbené - tři pokusy o rekonstrukci 62

2. Pokus o koherentní pohled 64

3. Trvalé centrum 66

4. Struktura předstátního paradigmatu 67

II. Paradigma říše v době monarchické 69

1. Krize a změna paradigmatu 69

2. Epochální dílo krále Davida 71

3. Davidovo království - dodnes paradigmatický ideál 73

4. David v zrcadle židovství, křesťanství a islámu 74

5. Dvojí tvář Šalomounova a rozdělení království 78

6. Svébytnost profétismu 81

7. Prorok v opozici ke kněžstvu a králi 84

8. Domestikace profétismu v židovství, křesťanství a islámu 85

9. Od rozdělení к zániku říše 88

III. Teokratické paradigma poexilního židovství 92

1. Doba exilu a nová naděje 92

2. Poexilní konsolidace: chrám a Zákon 94

3. Nové, židovské paradigma: teokratická obec 98

4. Vznik židovského náboženství knihy 100

5. Vyhasnutí profétie - a důsledky trvající dodnes 102

6. Kultura helénistického světa: věk mudrců 104

7. Krize teokracie: od revoluce к „církevnímu státu“ 106

8. Apokalyptikové jako varující a jako interpreti doby 110

9. Zničení Jeruzaléma a konec teokracie 112

IV. Rabínsko-synagogální paradigma středověku 116

1. Nový farizejsko-rabínský způsob života 116

2. Vznik ortopraxe: Mišna a Talmud 120

3. Judaismus jako tórické náboženství: život v diaspoře 124

4. Židovské sebevyčlenění a předkřesťanský antijudaismus 129

5. Židovský středověk a počátky křesťanského an ti judaismu 132

6. Maurské Španělsko: co spojuje židy a muslimy 136

7. Nezapomínejme: židovské úspěchy v dějinách 139

8. Pronásledování židů křesťany a jeho „důvody“ 143

9. Proč judaismus neprošel reformací? 148

V. Asimilační paradigma moderny 152

1. Kabala — nejde o nové paradigma 152

2. I Luther proti židům 156

6


3. Protižidovští papežové protireformace 159

4. Židovství na prahu moderny 160

5. Případ Spinoza a moderní chápání Boha 164

6. První moderní žid: Moses Mendelssohn 167

7. Lidská práva i pro židy 171

8. Krize identity a změna paradigmatu: reformovaný judaismus 175

9. Sousedství konkurenčních paradigmat 178

D r u h ý o d d í l / P r o b l é m y s o u č a s n o s t i

A. Od holocaustu ke Státu Izrael 211

I. Minulost, která nechce pominout 211

1. Ve sporu historiků 212

2. Jaký postoj к holocaustu zaujmout? 215

3. Nacionalismus a rasismus - výbušná směs 217

4. Porážka evropského osvícenství 220

5. Pojmenovat viníky: elita a masy 221

6. Fatální antisemitismus jednoho katolíka: Adolf Hitler 225

II. Vytěsňování viny 229

1. Co by se bývalo stalo, kdyby... ? 229

2. Jsou to všechno jen iluzorní spekulace? 230

3. Protestanti, kteří neprotestovali: Němečtí křesťané 232

4. Opozice v církvi a přiznání viny 234

5. Papež, který mlčel: Pius XII. 236

6. Vatikánská diplomacie a Jan XXIII. 241

7. Episkopát, který kapituloval: němečtí biskupové 245

8. Církev, která vytěsňovala: polská církev 249

9. Žádný národ není bez viny: Švýcarsko, Spojené státy? 255

10. Strategie tlusté čáry? 257

III. Návrat do Izraele 262

1. Místo asimilace sionismus: Leon Pinsker 262

2. Židovský stát: Theodor Herzl 264

3. Na cestě к založení státu: Chaim Weizmann 267

4. Nikoli země bez národa: problém Palestinců 269

5. Stát Izrael: David Ben Gurion 273

6. Pět válek - a žádný mír 276

B. Spor židů a křesťanů 283

I. Ježíš v dnešním židovsko-křesťanském dialogu 283

1. Ježíšova židovská identita a židovské bádání 283

2. Jak by měl začít dialog o Ježíšovi? 286

3. Co můžeme o Ježíšovi vědět? 288

4. Křesťanství jako židovské - jako specifické náboženství 290

7


II. Kdo to byl Ježíš? 293

1. Politicky revolucionář? 293

2. Mnišský asketa? 295

3. Zbožný farizeus? 297

4. Ne obyčejné hašteření, nýbrž konfrontace a konflikt 301

5. Čím jménem? 302

6. Kdo je vinen Ježíšovou smrtí? 304

III. Víra v Ježíše jakožto Mesiáše? 308

1. Zmrtvýchvstání - nežidovská představa? 308

2. Radikalizace víry v Boha Izraele 312

3. Rozhodnutí víry 313

4. Co zůstává židům a křesťanům společné 314

IV. Dějiny odcizení 317

1. Co už od počátku odlišuje křesťany a židy 317

2. Helénističtí židokřesťané 318

3. Jak došlo к roztržce mezi křesťany a židy? 321

4. Antijudaismus v Novém zákoně 322

5. Exkomunikace křesťanů 324

V. První křesťanská změna paradigmatu: od židokřesťanství к pohanokřesťanství 328

1. Sporný Pavel 328

2. Kongeniální transformace 330

3. Univerzální náboženství lidskosti 334

VI. Křesťanská sebekritika ve světle judaismu 338

1. Křesťanská sebekritika 338

2. Co to znamená, že Bůh má syna? 340

3. Co je to vtělení? 343

4. Trojice - nepřekonatelná překážka? 346

5. Potřebuje Bůh oběť vlastního syna? 348

VII. Židovská sebekritika ve světle kázání na hoře? 351

1. Ochota odpouštět 352

2. Vzdát se práva a moci? 355

C. Překonání moderny 359

I. Jak se dostat z krize identity: různé způsoby 359

1. Krize a obnova 359

2. Obavy o kontinuitu a identitu 361

3. Být Židem bez náboženství 362

4. Nábožensky založený žid: Abraham Heschel 363

5. Další otázky 368

8


II. Základní náboženské možnosti pro budoucnost 370

1. Klasická ortodoxie (Samson R. Hirsch) 370

2. Osvícená ortodoxie: Joseph D. Soloveitchik 372

3. Otázky týkající se Zjevení a Zákona 375

4. Racionalistický reformovaný judaismus (Abraham Geiger) 377

5. Tradice a reforma v konfliktu: Louis Jacobs 379

6. Konzervativismus jako střední cesta (Zacharias Frankel) 383

7. Rekonstrukce judaismu: Mordechaj M. Kaplan 384

8. Ztratil judaismus svou „podstatu“? 388

9. Ostrý spor 390

T ř e tí o d d íl / v ý h l e d y d o b u d o u c n a

A. Judaismus v postmoderně 425

L Vzestup postmoderny 425

1. Co znamená postmoderna? 425

2. Nadějné vyhlídky náboženství do budoucna 427

3. Osvobozující transformace náboženství: Martin Buber 429

IL Judaismus v postmoderně 434

1. Mezi naprostým odmítnutím a naprostým splynutím 434

2. Nová shoda v základních otázkách? 436

3. Nepominutelné konstanty judaismu 438

4. Budoucnost bez jednotného modelu 439

B. Životní konflikty a budoucnost Zákona 442

L Ambivalence Zákona 442

1. Zákon jako osvobození: David Hartman 442

2. Zákon jako břemeno: obtíže prožívaného života 444

3. Zajatci vlastní doktríny o neomylnosti? 446

4. Východiska: nově interpretovat, nebo prostě ignorovat 447

5. Bezvýchodný konflikt? Případ mamzera 449

II. Kvůli Bohu? 451

1. Pro koho jsou tu přikázání? Ješajahu Leibowitz 451

2. Testovací případ - postavení ženy: Judith Plaskowová 452

3. Slučitelnost Zákona a svobody? Eugene B. Borowitz 455

4. Základem zůstává smlouva 457

5. Jak v budoucnu chápat Zákon? Otázka pro židy i křestany 458

III. Kvůli člověku 461

1. Co je nejvyšší normou? 461

2. Rabín tehdejší a dnešní 462

3. Pavel proti Zákonu? 464

9


4. Je Zákon překonaný? 466

5. Tóra platí i nadále 467

6. Osvobození od halachy 469

7. Láska jako naplnění Zákona 473

IV. Budoucnost Božího lidu 475

1. Trvající zaslíbení 475

2. Co se stane s Izraelem? 478

3. Důsledky pro vztah Izraele a církve 479

4. Co si dnes počít se sabatem a nedělí? 482

C. Židé, muslimové a budoucnost Státu Izrael 486

I. Velký ideál 486

1. Stát Židů - signál pro změnu paradigmatu 486

2. Izrael - entita náboženská nebo politická? 487

3. Náboženský pluralismus, nebo státní náboženství v židovském státě? 490

4. Kdo je vlastně Zid? 492

II. Tragický konflikt 495

1. Spor dvou národů o jedno území 495

2. Vydržet - stáhnout se zpět - vytěsnit? 498

3. Demokratická společnost, nebo národní bezpečnostní stát? 501

4. Nebezpečí pro lidská práva a mír 503

5. Arabské dilema: Izrael buď nežidovský, nebo nedemokratický 505

6. Intifáda a palestinský stát 507

7. Víra v národ místo víry v Boha? 510

III. Na cestě к míru 513

1. Krajní postoje nemají naději 513

2. Země za mír? 516

3. Biblické argumenty ve prospěch státních hranic? 519

4. Pro křesťany platí: kritická solidarita 521

IV Reálně utopická vize míru 525

1. Co by se z Izraele mohlo stát 525

2. A Jeruzalém? 526

3. Dvě vlajky nad „městem míru“? 53O

4. Obnovení chrámu? 533

5. Skalní dóm — znamení jednoty abrahamovské ekumeny? 534

6. Společně se modlit? 536

m


D. Jak je po holocaustu možné mluvit o Bohu? 539

I. Holocaust v židovské teologii 539

1. Fixace na holocaust? 540

2. Holocaust - nová Sinaj? 541

3. Holocaust jako Antisínaj moderny 542

4. Důsledky: Překonání nihilismu 544

II. Jak je Bůh chápán po Osvětimi 547

1. Je Bůh vůči utrpení bezmocný? 547

2. Stvoření světa — Boží sebeomezení? 549

3. Nikoli nesoucitný ani politováníhodný, nýbrž spolutrpící Bůh 551

4. Ukřižovaný Bůh? 552

5. Odpověď na otázku teodiceje 555

6. Nechtít teoreticky pochopit nesmyslné utrpení, ale s důvěrou v něm obstát 556

7. Třetí cesta 558

Nový světový řád není možný bez nového světového étosu

Aktuální epilog 579

Třetí šance pro postmoderní světový řád 580

Země za mír! 581

Možná ponaučení z války v Zálivu 583

Postulát 1: Svět nepřežije bez světového étosu 585

Postulát 2: Nebude světového míru bez náboženského smíru 587

Postulát 3: Nebude náboženského míru bez náboženského dialogu 589

Předpoklady míru na Blízkém východě 596

Slovníky 597

Zkratky 598

Doslov 599

Rejstříky 606

11




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist