načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Země příběhů – speciální průvodce – Chris Colfer

Země příběhů – speciální průvodce

Elektronická kniha: Země příběhů – speciální průvodce
Autor: Chris Colfer

– Bohatě ilustrovaný průvodce světem pohádek Chrise Colfera!. – Fanoušci Země příběhů, pozor! Doplňte svoji knihovničku o bohatě ilustrovaného průvodce oblíbených příběhů. Přehledně zpracovává původ a historii řady postav, míst a kouzelných ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  219
+
-
7,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3% 95%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAGMENT
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 263
Rozměr: 22 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustroval Brandon Dorman
z anglického originálu The land of stories - The ultimate book hugger’s guide ... přeložila Veronika Volhejnová
Skupina třídění: Americká próza
Literatura pro děti a mládež (beletrie)
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-253-4460-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Bohatě ilustrovaný průvodce světem pohádek Chrise Colfera!.

Fanoušci Země příběhů, pozor! Doplňte svoji knihovničku o bohatě ilustrovaného průvodce oblíbených příběhů. Přehledně zpracovává původ a historii řady postav, míst a kouzelných předmětů. Zachycuje spletitá magická dobrodružství, jak je znáte a milujete, a zároveň přináší i nové, dosud neznámé obrázky a informace. Třešničkou na dortu jsou originální skici postav a obálek od Chrise Colfera a další bonusové materiály, které dokumentují vznik slavné série.

(všechno, co potřebujete vědět : speciální průvodce)
Zařazeno v kategoriích
Chris Colfer - další tituly autora:
Země příběhů - Kouzelné přání Země příběhů
Země příběhů - Varování bratří Grimmů Země příběhů
Země příběhů - Za hranice království Země příběhů
Země příběhů - Srážka světů Země příběhů
 (audio-kniha)
Země příběhů - Kouzelné přání Země příběhů
Příběh magie Příběh magie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Země příběhů

speciální průvodce

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.fragment.cz

www.albatrosmedia.cz

Chris Colfer

Země příběhů – speciální průvodce – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2019

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.
Chris Colfer

Ilustroval Brandon Dorman


This edition published by arrangement with Little, Brown and Company New York,

New York, USA. All rights reserved.

Copyright © 2018 by Christopher Colfer

Jacket and interior art copyright © 2018 by Brandon Dorman

Translation © Veronika Volhejnová, 2019

ISBN tištěné verze 978-80-253-4460-6

ISBN e-knihy 978-80-253-4531-3 (1. zveřejnění, 2019)


Pro Heather,

která řídí mou skutečnost,

abych já mohl žít v pohádkovém světě.

Tahle je pro tebe!OBSA H

Úvod . . . . . 9

Kdo je kdo v zemi příběhů . . . . . 11

Zajímavá místa . . . . . 59

Connerovy povídky . . . . . 85

Cetky, poklady a kouzla . . . . . 93

Bonusové kapitoly . . . . . 107

Husa/Colfer: Jedinečný rozhovor . . . . . 129

Chrisova tajemství ze Země příběhů . . . . . 143

Ze zákulisí: Obrázky Země příběhů . . . . . 175

Obrázky od fanoušků . . . . . 201

Z Chrisova šuplete . . . . . 211

Deset Chrisových tipů pro spisovatele

(kterými se sám pořád řídí) . . . . . 237

Závěr . . . . . 24799ÚVOD

Z

dravím vás, čtenáři z celého světa! Vítejte ve Speciálním

průvodci Zemí příběhů.

Ať už jste v Zemi příběhů noví, nebo jste každý díl přečetli desetkrát, v tomhle průvodci najdete všechno, co potřebujete znát.

Projdeme si všechno, co víme o Alex a Connerovi Baileyových, jejich barvitých přátelích a příbuzných, čarovných místech, která prozkoumali, a padouších, které přemohli.

Ale musím vás varovat  – jestli máte rádi překvapení a některé dobrodružství dvojčat Baileyových v pohádkovém světě (i  v  těch ostatních) ještě neznáte, radši tuhle knížku někam bezpečně uložte a nečtěte ji, dokud nebudete připravení.

A jinak se pohodlně uvelebte a užijte si jízdu Zemí příběhů!KDO JE KDO

V ZEMI

PŘÍBĚHŮ


HRDINOVÉ


13

ALEX BAILEYOVÁ

A

lex je dívka moudřejší, než by odpovídalo

jejímu věku. Jako dítě pociťovala vel

kou touhu po vzdělání a  přečetla každou knihu, která jí přišla pod ruku. Spolužáci se jí bohužel pro její inteligenci často vysmívali a těžko si nacházela přátele. Většinu času se cítila osamělá a nepochopená.

To všechno se ovšem změní bě -

hem jejích dobrodružství v  Zemi příběhů. Díky Alexině chytrosti dokážou ona a  její bratr Conner mnohokrát pohádkovou říši zachránit. Její moudrost je oslavována a  z  podceňované šprtky se stane sebevědomá vůdkyně světa.

DRUH: Člověk/víla

MÍSTO NAROZENÍ: Mimosvět

ZAMĚSTNÁNÍ: Studentka / vůdkyně

Shromáždění navždy šťastných konců.

HLAVNÍ RYS: Inteligence

VŽDYCKY MÁ: Plán

DRDRDRRUHUHUHU ::: ČČČlololověvěvěk/k///vívívíívvvívvíív lallalalalalal

MÍMÍÍÍÍÍÍSSTSTSTO O O NANAN ROROR ZEZEEZZ NÍNÍNÍÍÍ::::::: MMMMMMimimimimimimmmmmoosososossvěvěvěvěvěvěvěvvěětttttttt

ZAZAZAAAMĚMĚMĚMĚMĚĚSTSTSTNÁNÁNÁNÁÁNÍNÍNÍNN ::: SSStutut dededededdddddd ntntttttn kakakakakakakakakakakakakka /// vvůdůdůdůdůdůdůdddkykykykykykykyykykykyyykykykykykkyněněněněněněěněěnnnnněněnn

ShShShShShS roromámámámámááždždždždžddděněněněněněěěněnně í í íí í nannannnnnnn vžvžžvždydydy ššššťaťaťaťaťaaťaťať ststststnýnýnýnýýnýnýchchchchhchhhhchcc kkkkkkkkkonononononno cůcůcůcůcůcůcůcůůcůcůc .

HLHLHLAVAVAVVNÍNÍNÍNÍNÍNÍ RRRRRRRRRRRRYSYSYSYSYSYYYSYYYSYY ::::::::: IIIIIIIIIIIIntntntntntntttntnttnnteleleleeleleleeee igigigigigigiigigigenenenennenneene cecececeece

VŽVŽVŽŽŽDYDYDDDYD CKCKCKKCCKY YY YYYYYMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁÁÁMÁMÁÁ:::::::: PPPPPlálálááánn


14

CONNER BAILEY

C

onner je tvořivý a veselý mladík – a ačkoli

by to nikdy nepřipustil, má také velko

rysé  srdce. V  dětství mu škola dělala potíže.

Třídu považoval za skvělé místo ke klimbání

a  ke zkoušení nových vtipů. Nikdy ho nena

padlo, že škola mu pomůže najít to nejlepší

využití pro jeho fantazii.

Conner, povzbuzovaný svou učitelkou

paní Petersovou, začne psát povídky a zjis

tí,  že je talentovaný vypravěč  – a  naštěstí

to  zjistí právě včas! Díky jeho kreativním

příběhům dokáže spolu se svou sestrou

na verbovat armádu svých vlastních postav

a zachránit oba světy před zlověstným spik

nutím.

DRUH: Člověk/víla

MÍSTO NAROZENÍ: Mimosvět

ZAMĚSTNÁNÍ: Student / budoucí spisovatel

HLAVNÍ RYS: Fantazie

VŽDYCKY MÁ: Vtip

DRDRDDD UHUHUHUU :::::: ČČČČČloolollověvěvv k/k/k/k/kkkkk vív lala

MÍMÍMÍMÍMÍMÍM STSTSTSTSTSTTTSTSTOO OOO NANANANANANAANANARRROROROROROROOZEZEZEZEZEEEEENÍNÍNNN : MMMimimii oso věvěttt

ZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ MĚMĚMĚMĚMĚMĚMMMM STSTTTTSTNÁNÁNÁNÁNÁÁNÍNÍNÍ:: SSStutut deedeeeeeentntntntnttntnn //// bbbbudududuuduuuu ouououuuuuucícícícccc ssspipipp sosossosovavavatetetelll

HLHLHLHLHLHLHLLHLHLHLHH AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAVAAAVAVA NÍNÍNÍNÍNÍNÍNNÍÍ RRRRRRRRYSYSYSYSYYSYSYSY ::: FFanannnnnntatazizieeee

VŽVŽVŽDYDYDDD CKCKCKY YYMÁMÁMÁMÁMÁM :::VVVVtitipp


15

KMOTŘIČKA VÍLA

K

motřička víla je babička dvojčat Baileyových a  vůd

kyně pohádkového světa. Je proslulá soucitným srd

cem a mocným kouzlem – dokáže stejně dobře splnit přání

chudé dívce jako zabít draka dštícího oheň. Kmotřička víla je

vůdkyní Shromáždění šťastných konců, které v míru spojuje

vládce všech království a území.

Kmotřička víla je první osoba Země příběhů, která obje

vila náš svět, a ona ho také nazvala Mimosvět. Když sem přišla

prvně, byl Mimosvět temné místo plné válek a  hladomoru.

Společně s dalšími vílami tu začala šířit příběhy z pohádko

vého světa, které řadu generací inspirovaly ke statečnosti,

k víře v sebe a k vzájemné laskavosti a nabídly jim radostnou

možnost šťastného konce. DRUH: Víla MÍSTO NAROZENÍ: Krásné království ZAMĚSTNÁNÍ: Vůdkyně Shromáždění šťastných konců HLAVNÍ RYS: Soucit VŽDYCKY MÁ: Hůlku DRDRDRDDDDDD UHUHUHU ::VVVílílllílílaaaa MÍMÍMÍMÍÍMÍMMÍMÍMÍSTSTSTO OO NANANAAAANANARORORORORORRORORR ZEZEZEZEZEZEZEEZEEZ NÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍNÍ:::::::::: KKKKKKKrárárááásnsnsssss ZAZAZAZAZAZAZAMĚMMMĚMĚMMMMMMMM STSTSTNÁNÁNÁNÁNÁÁNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍ::::::::::VVVVVVVVVVVVVVVůdůdůdůdůdůddůdůdůdůdůdůdůdů kykyykykykykkkkyk nněn šťšťťaasastntnnýcýcýcýcýýý h h kokoncncnccncnn ůů HLHLHLHLHLHHLHLHHH AVAVAVAVAAVAVAVAVVNÍNÍNNÍNÍNÍN RRRRRRRRRRRRRRRRRRRYSYSYYYYYYYSYYYYYS:: SSSSououououcciciciciciiccicicccic tttttt VŽVŽVŽVVŽVŽVŽDYDYYCKCKCKC Y Y MÁMÁMÁMÁÁMÁMÁMÁÁÁÁÁ::::: HHHHHHHůlůlůlůlůlůllůllůllůllkkkkkkkkkkkkk

15

tttto o o plpl

ačačačača alala aaa a a aaa a aa šíšííířiřiřř t t přpřpřpřpřpřříbíbíbbběhěhěěěěěhěěěěěěěěěhyyyyy

snsnsnsns é é éééé é é krkrkrkrkrkk álálláá ovovovststvívíííííví

něěěěěěěěněně SSSShhrhrhrhrhrhrrrrrhrhrromomomomomomomomomomomoo ážážážážážážážážžážžáážděděděddědědědědědděddděděníníníníníníníníínínínnínnnní

kukukukuukukukukuuku


16

PRINC K VIDO „ŽABÁK“

KRÁSNÝ

Ž

abák je nejmladší syn dynastie Krásných. Jako mladý

byl zaklet, aby vypadal jako žába. Potom se řadu let

schovával sám v  lese, protože měl obavu, že ho jeho rodina

nepřijme. V lese se také poprvé setkal s dvojčaty Baileyovými,

a nebýt jeho laskavosti, Conner a Alex by nikdy nenašli cestu

domů.

Oba sourozenci se pak stali Žabákovými nejlepšími přá

teli a on jim vždycky ochotně pomáhal zachraňovat pohád

kový svět. Hned při prvním společném dobrodružství pozná

Žabák svou životní lásku, královnu Červenou

Karkulku. Poté, co Karkulka přijde o trůn,

lid jejího království zvolí za svého nového

krále právě Žabáka. I  když má Žabák

možnost proměnit se zase v  člověka,

rozhodne se, že podoba obojživelníka

mu mu vyhovuje víc.

ŽaŽŽaŽaŽaŽ bábáááák k svsvsvsssvsssvououoo žž

KaKaarkrkrkkrkrkululululululu kukuk .

lilililill dd jejjejj jíjíhohho

krkrrráláláláláálálálá eee ppppppp

momooooožnžnooo

rororororoooooooooooor zhzhzhzhhzhzhhodododoo

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumumummmummmmmmmummumuuuumuuuuuuummmmmmmmmmmummmmumummmmmmmmumumuuuuuumuuuuuummmmmmmmmmumummmmmmmmmmumuuuuumummmmmmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmummmmmumuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuummmmmmmmmmmmmmumuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmmmummmmumuuuuumuuuummmmmmmmmmuumuuumuuuummmmmmummuuuuumuuuuuuummmmmmmmmmmuuuuummmummmmmmmmmmmuuummmummmmmmmmmuuummmmmmmmmmmmuummmummmmmmmmuumuuummmmmmmmmuumuummmmmmmmmmmmuuuuummmmmmmmmmmmmmmuuuummmmmmmmmmmuuuuuummmmmmmmmmuuuuuuuuuu muuuuuuu vvyyy

DRUH: Člověk změněný v obojživelníka

MÍSTO NAROZENÍ: Krásné království

ZAMĚSTNÁNÍ: Poustevník/král

HLAVNÍ RYS: Ochota

VŽDYCKY MÁ: Leknínový čaj

DRDRDRDRDRDRDRDDDRDRDDDDRUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHHUUUHH::: ČČČČČČlololololllolol ěvěvěkkk k zmzměně ěněný ý ý v v v obobo ojojjžiiživevelnlnlll íkíkaa

MÍMÍMÍMÍMÍMÍSTSTSTSTSTTSTTTO OO NANANAROROROZEZEZENÍNÍNÍNÍ: KKKKKKrárárár snsnsnnnné éé krkrrálálálálááálovvovvvovovvo ststs vívííví

ZAZAZAZAZAZAZZAAMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMMĚMĚMĚMĚSTSTSTS NÁNÁNÁNÁNÁÁNÍNÍNÍNÍNNNNÍ:::: PPPououuuuuustsstevevevnínín k/k/k/krkrkkkrkk áláá

HLHLHLAVAVAVVVNÍNÍNÍ RRRRRYSYS:: OOOOchchchototaa

VŽVŽVŽDYDYDYCKKY Y MÁMÁMÁM ::: LLekeknín nonnnnovývýýývýýýý čččajajajajjjjj


17

KRÁLOVNA

ČERVENÁ KARKULKA

N

a první pohled se královna Červená Karkulka jeví jako

sobecká, nerozumná, materialistická a naivní

mladá žena – a je to pravda – ale pod všemi

těmi diamantovými náhrdelníky má zlaté

srdce. Vždycky to myslí dobře, málokdy

ale ví, jak to vlastně myslí.

Poté, co se jako dítě střetla s Velkým

zlým vlkem, ji zvolili královnou jejího

vlastního království. Žila ve výstřed

ním přepychu až do chvíle, kdy se

setkala s dvojčaty Baileyovými – a od

té doby se ocitá v jedné smrtelně ne -

bezpečné situaci za druhou. S každou

další překážkou však vyplouvá víc

a víc na povrch Karkulčina nesobec

kost, citlivost a soucit – nebo si to

aspoň sama o sobě myslí.

DRUH: Člověk

MÍSTO NAROZENÍ: Středové království

(dříve součást Severního království)

ZAMĚSTNÁNÍ: Královna

HLAVNÍ RYS: Zmatenost

VŽDYCKY MÁ: Korunku

DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDDRRDDRDRDRDRDRRDRDRDRUHUHUHUHUHHUHUHUHUHUUUUHUUUUUUHUUUH::::::: ČČČČČČČČČČČČČČlololololllloloolol věvěvěvěvěěěvěvěvěěkkkkkkkk

MÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍÍMÍMÍÍÍM STSTSTSTSTSTSTSSTSSTTTTSTSTOOOOOOOOOOO NANANANANANANANANANANAAAAAAROROROROROROROROROROROROOOROZEZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZZZZEZ NÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNÍNÍN :::::::: SSSSSSSStřtřtřtřřtřtřtřřt ededeededededededovovovovovo ééé é krkrkrkrkrkkrkrálálálálálovovvoovovovovvvvstststtststtvívívívvívívvvvvv

(d(dd(d(dd(dd(d((((d(( řířířířířířířířívevvevevevevevevveve ssssssssououououuuououououuuuučáčáčáčáčáčáčáčáčáststssststssst SSSSSSSSSSevevevevevevevvverererererrerrníníníníínííínínníhohohohohohohohohohhh kkkkkkkkkkkkkrárárárárárárárár lololololololololl vsvsvsvsvsvsvsv tvtvtvtvtvvtvtvtvíí)í)í)íí

ZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZZZAZZ MĚMĚMĚMĚMMMĚMĚMĚMMĚSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSS NÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁÁÁÁNÁNÁNÁNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍNÍ::::::::: KKKKKKKKráráráráráráráráráráráááááááálolololololoolollolololoolll vnvnvnvnvnvnvnvnvnvnvnv aaaaaa

HLHLHLHLHLHLHLHHLHLHLHLHLHLHLLHLHHLHLAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAVVAVVVNÍNÍNÍNÍNÍNÍÍÍÍNÍ RRRRRRRRRYSYSYSYSYSYSYSYSY :::::::::::: ZZZZZZZZZmamamamamammamaamaaamateteteteeteteettenononnononnonnoonoststssststststststst

VŽVŽVŽVVŽVŽVŽVŽVŽVŽDYDYDYDYDYDYDYDYDYYCKCKCKCKCKCKCKKCKKKKKKKKYY Y YY Y YY YYY MÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁÁÁ::::::: KKKKKKKKKKororoo unununnnkukukuuukukuu

17

,,

mlmladadá á ženannnn  – aaaaa jjjjjjjjjjjjje e eee

těěmim ddiamamantnttovovoovvovýýý

srsrrrrrdcd e. Vždžddddycy kyy

alale e vívív ,, jajaj k kkkkk toto vlala

Pootété, coco sssssse e e jj

zlzlýmým vvlklkkklkememmmmemmmmmmm,, jj

vlvlv astnníhíhho o ooo krkr

níníníínínímmm m mm přpřpřpřpp epepepepepepeppppppycycyc

seseeeeetktktktktktktkkkkalalaalalalalaa aaaaa a a s s s ss sssss dvdvdvdvdvdvoooo

tététététéééé ddddddobobbobobobobbby y y yy y y y y seseseseseessesesee ooooo

bebebebebebebebbebebebebbeeeeeeb zpzpzpzpzpzpzpzpzpzppzzpzzpz ečeččečečečečečečečeččččečečnénénénénénénéénénén sssssssssiiiiii

dadadadadalšlšlšlšlllllllší í í ííí přpřpřpřpřpřpřpřpřpppppppřekekekkekekkkáááááááá

a aa vívívívívvv c c ccccc nananana ppppppooo

kokokoookkostststsssss , , , ciciciciciciitltltlttlt

asasasasasasasasassasasaaaasassasaaasaasasasasasasssssssspopopopopopopopopopopopoooopopopopoppppppppppp ňňňňňňňňňňňňňňňňňňň


18

MÁŠENKA

M

ášenka je silná a  odhodlaná žena s  nekonečnou

odvahou. Neexistuje protivník, kterého by nepře

mohla nebo nepřevezla – a to se při dobrodružstvích s dvoj

čaty Baileyovými vždycky hodí.

Po skandálu s  třemi medvědy byla

Mášenka ve své rodné vesnici ozna

čena za mladistvou delikventku.

Utekla z domova a od té doby

je trvale hledaná a  na útěku.

Brzo ovšem zjistíme, že do

domu tří medvědů byla

Mášenka vylákána pod

vodem a že to celé bylo

jinak, než se zdá.

18

pp j

ddycyckyky hhhodo í.í..

ememmi i mememmmmmmm ddvědědddddddddddědddddy y y y yyyyyyyy y yyy y bybybybybybybbybbbb lalalllll

ddnénén vvessninin cici ooznzna-a

delelikikkvevevvvvvvvvv ntntkuku..

odod téé dododdd byby

nanannnn úútětěkukukukukukkukukukkukukkukkukkukukukukukukukuuuu.

e,e,e,e,e, žžžžžžžžžžžžžžžeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dodoo

ůůůůů bbbbbbbbbbbylylylyy a a

ppppododododdoddd------

bbbbbbylylo o

DRUH: Člověk

MÍSTO NAROZENÍ: Středové království

(dříve součást Severního království)

ZAMĚSTNÁNÍ: Lupička/strážkyně

HLAVNÍ RYS: Odvaha

VŽDYCKY MÁ: Meč

DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDDRDDRDRUHUHUHUHUHUHUHUUHU ::::: ČČČČČČČČČČČČČČČlllololllllolllověvěvěvěvěvěvěvěěěěkkkkkkkkkkkkkk

MÍMÍMÍMÍMÍMM STSTSTSTSTTSTSTSSTTTTTTTO OOOO OOOOOO NANANAANANANANNN RORORORORRRORROOZEZEZEZZZZZZ NÍNÍNÍNN :: SStřtřřřřřřřřřtřřřřřřtřřřřřřřededededededovovo é é é krkrkrkrkrkkkrrrrálálálálálovovovovooooo ststvívív

(d(d(d(d(d(d(d(d((d((( řířířířířířřířířířířívevevvevevevevevvvevevevveeeeeveee ssssssssououuouououououuuuuuuučáčáččáččááčáááástsst SSSevevvvererererererrrrerrrnínínn hohohooo kkkkkkkkkkkkkkrárárárárrráráráárárárrr lololoololllll vsvssstvtvtvvtvvvvví)í))

ZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAAZAZAZAZAAZAZAZAZAZAZAZZAZAAZZZZZZZAMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMMĚMMĚMMĚMMMMĚMMMĚMĚMĚĚM STSTSTSTSTSTSTSTSTSTTTTSTSTTTTTSTTSTSTTSTSTSTSTSTSTNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁÁNNÁÁNNNÁNÁNNÁÁNÁÁÁNNNNN NÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNÍNÍNÍÍNÍNNNNNNN ::::::::::: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLupupupupupupupupuppupupuppupupupuuuu ičičičičičičičičičičičičičičičiiiičičičičiičičččkakakakkkkkkkkkkk /s/s/ trtrtrrrrrrrrrrážážážžžžžžkykykykykyykyyyyyyyyynnnnnnnněněněněněěněněněnněěě

HLHHLHLHLHHHLHHLHLH AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVNNNNÍNÍNÍNÍNÍNNNN RRRRRRYSYSYSYSYSYSYSSYS:::: OOOdvdvdvahahahaaa

VŽVŽVŽVŽVŽVŽVŽVVŽVVVVVVVVVVVVVVVVV DYDYDYDYDYDYDYDYDYDYYYYCKCKCKCKCKCKCKCKCKKKKCKKCCCCKY YY YYYYYYYYYYYYMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMMÁMMMMÁMMÁMÁMÁMMMMMÁMÁÁMMM :::::::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMečečeččečččeččččee


1919

JACK

P

oté, co Jack vyšplhal po fazoli do nebe a zabil obra, pro

slavil se po všech královstvích svou statečností. Ovšem

ten nejstatečnější čin jeho života nebylo zabití

obra, ale to, že se odhodlal jít za svým srdcem.

Jack se rozhodne vzdát se své pověsti hrdiny

i  možnosti stát se králem po boku

královny Červené Karkulky

a  odejde s  ženou, kterou

miluje. Jack a  Mášenka

si svůj život psanců užívají

a na veřejnosti se objeví, jen když

je sourozenci Baileyovi potřebují.

Nakonec se Jack s Mášenkou vezmou

a mají rodinu. Jejich první dítě je chlapec,

jehož strategicky pojmenují Hrdina, aby

byl vždycky hrdinou vlastního příběhu.

DRUH: Člověk

MÍSTO NAROZENÍ: Středové království

(dříve součást Severního království)

ZAMĚSTNÁNÍ: Lupič/strážce

HLAVNÍ RYS: Statečnost

VŽDYCKY MÁ: Sekeru

HHHHHH::DRDRDRDRDRDRDDRDRDRUHUHUHHUUUUUUUUUUUUU ČČČČČČČČČČČČČČČČČlolololololollollolol věvěvěvěěvěvěěvvěěěkkkkkkkkkkkkkkk

TTTTTTTTTTTTOOOOOO O OOOOOO NANANANANANAAAAAAAAAAANARORRORRRROROROORRR ZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEEZEZZZ NÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍ::::MÍMÍMMÍMÍMÍMÍÍMMMMMMMMMMM STSTSTSTSTSTSTTSTSTSSTTSTTSTST SSSSSSStřtřtřtřttřttředededededededdedovovovovovovovové é éééééé krkrkrrkrkrrkráláláláláláláááálálovovoovovoovovststtss vívívívíví

eeee sssssssssouououououuučáčáčáčáčáččáčáčáčáčáástststststtsttssttss SSSSSSSSSevevevvevevevevevvvvveve ererereerererereeeeeerníníníníníníníín hohohohohohohohoo kkkkkráráráráráráááááárálolollololololoooooovsvsvsvsvvvsvsvsvsvssstvtvtvtvtvtvtvtvvvvvvvtvvtvvtvví)í)í)í)í)í)í)í))í)í)í)í))í)))))(d(d((ddd( řířířířřřř veveve

MĚMĚMĚMĚMĚĚĚMĚMĚĚMĚMĚMĚĚMĚMĚĚĚĚSTSTSTSSSSSSTSTSTSTSTSTSTSSSTS NÁÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁÁÁÁNÁNÁNÁÁNÁNÁÁÁÁÁN NÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNNN :::::::::ZAZAZAZAZZAZAZAZAZAZAZAZAAZZZAZAZAAAAMĚMĚMĚMĚMMĚMĚMMĚMMĚMĚMĚMMMMĚMĚMMM LLLLLLupupupupupuppupppupupičičičičičičičičččičči /s/s/s/s/s/s/s//strtrttrtrtrážážážážážžcecececececececcc

VVVVVVVVVVVNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNNNNN RRRRRRRRRRYSYSYSYSYSYSYSYSYSSYSYSY :::::::::::HLHLHLHLHLHLLHLHLAVAAVAVAVAVAVAVAVAVA SSSSSSSSSSSSSSSStatatatatatatatatatataat teteteteteteteteteettečnčnččnčnčnčnčnčnčnčnčnnnososososososososossssttttttttttt

YYYYYYYYYCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKKKKY YY YYYYYYY Y YYYMÁMÁMÁMÁMÁMÁÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁÁMÁMÁÁÁ:::::::::VŽVŽŽVŽŽVŽVŽŽVŽVŽVŽVŽŽVŽŽVŽVŽDYDYDYDYDYDYDYDYYDYYD SSSSSSSSSSSekekekekekkekkekkkkkerererererereeeererereeeeruuuuuuuuu


20

MATKA HUSA

M

atka Husa je rázná stará paní s  ostrým jazykem

a neodmyslitelnou placatkou alkoholu, neblaze

proslulá svou schopností způsobit pozdvižení v  každé di -

men zi, kde se ocitne. Když Kmotřičce víle pomáhala šířit

v Mimosvětě pohádky, potkala se s kdekým – od Leonarda

da Vinciho až po Walta Disneyho. Dokonce se povídá, že

renesanci v  Itálii zahájila také ona jedním neskutečným

večírkem ve Florencii.

Přes všechny dramatické události, které působí, se Matka

Husa umí dobře bavit. Naučí sourozence Baileyovy, že i z té

nejdramatičtější situace se vždycky dá vytěžit aspoň dobrá

historka.

MATKA HUSA DRUH: Neurčený MÍSTO NAROZENÍ: Utajené ZAMĚSTNÁNÍ: Vlastně nikdo neví HLAVNÍ RYS: Nemístnost VŽDYCKY MÁ: Placatku MAMAMAMAMAMAMAMAAMATKTKTTKTKTKTKTKTKKTKKKKTKKKKKKKKKKTKTKA A AA A AA AA AAHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUUUHUHUHUUHUSASASASASSASSASAA DRDRDRDRDRRDRDRDRUHUHUHUHUUUUUUUUU ::: NNNNNNNNNeueueueueuee rčrččrčenenenenennennýýýýýýýýýý MÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍÍSTSTSTSTSTSTSTSTTTSTSTSTSS O OOOOOO O OOOO NANANARRORORORORORR ZEZEZEZEZZZEZZZZZEENÍNÍNÍNNÍNÍNÍN :::: UUUUUUtataaaaajejejejeeennéné ZAZAZAZAZAZAZAAAAAAAZAZAAAMĚMĚMĚMĚMĚMĚMĚMMMMĚMĚMĚMMĚMĚMMMMĚĚM STSTSTSTSTSTSTSTSTSSSSSSSTSSSSTNÁNÁNÁNÁÁNÁNÁNÁÁÁÁÁÁNÍNÍNÍNÍNNNNNN :::::VVVVVVlalaalaalaaastststttněněnnnněnnn nnnikkikdododo nnnnnnnnevevevvvíí HLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLLHLLLLLAVAVAVAVAAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAVAAVAVAAVAAAVAVAVAVVVNÍNÍNÍNNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNNNÍNNNNNN RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYSYSYSYSYSYSYYSYSYSYYYSS:::::::::::::::::: NNNNNNNNNNNeemememememememísísístntnososssttt VŽVŽVŽVŽVŽVŽVVŽVŽVVVVVVVŽVV DYDYDYDYDYDYDYDDYYCKCKKCKKCKKKCKKKKKKKKY YYYY YYYYYYYYMÁMÁMÁMÁMÁMMÁMMMM :::::: PPPPlalalaalalacacacc tkktkuuu

LESTER

DRUH: Houser

MÍSTO NAROZENÍ: Domek Matky Husy

ZAMĚSTNÁNÍ: Dopravní služba / důvěrník

HLAVNÍ RYS: Kritičnost

VŽDYCKY MÁ: Svou hlavu

LELELELLELLLLLLLLLL STSTSTSTEREREREEEEEERE

DRDRDRDDRUHUHUH: HHHouououusess rrrrr

MÍMÍMÍÍMÍMÍMÍMÍMÍMMMMÍMÍMÍÍM STSTTSTSTSTSTSTSTSSSSSSTOOOOOO NANANANANNANANAANANAAANAANN ROROROROROROROORRORRRRR ZEZEZEZ NÍNÍ:: DDDomommekkek MMMatatkyky HHHususyyyy

ZAZAZAZAZAZAAMĚMĚMĚMMMMM STSTSSTNÁNÁNNNÁNÍNÍNÍ::: DDDopoppprararavnvnvní í slsls užužužužužužžbababababab /// dddddddddddůvůvůvvěrěrěrěěrěrnínínnnínnn kkkkkk

HLHLHLHLHLLLLHH AVAVAVAAVAVAAAVA NÍNÍNÍÍÍ RRRYSYSYSYYYYSYSY :: KKKKririr titiitittiitit čnčnčnčččččč osossttt

VŽVŽVŽŽŽDYDYDYDDYCKCKCKKY Y YYMÁMÁMÁMÁMÁ:: SSvovou u hlhhlavavavuu


2121212121212121212121122121212121121212121212122221121212121212121111212121212121221121212212121212212121221221212221221121212121221121121212212121212121221221212122222

LESTER

L

ester je houser o velikosti koně a společník Matky Husy.

Vyhrála jeho vejce v  kartách, a  když se vylíhl a  dorostl do obří velikosti, stal se jejím oblíbeným dopravním prostředkem. Občas, když Matka Husa není doma, si Lester narazí některý z jejích čepců a vydá se na výlet. Proto si mnoho lidí v  Mimosvětě myslí, že i sama Matka Husa je přerostlá husa.


22

TROLLBELLA

T

rollbella má mozek bezohledného diktátora, ale srdce

zamilované teenagerky – což je hodně nebezpečná kom

binace. Poté, co na krále trollů a  skřetů spadne záhadným způsobem velký balvan, zdědí Trollbella trůn jejich podzemního území. Je rozhodnutá, že trollové a skřeti musejí znova získat úroveň, a nutí je proto, aby se koupali a aby se každý den celé hodiny učili tančit.

Trollbella se na první pohled zamilovala do Connera. Lás

kyplně ho nazývá svým Máselníčkem –

a  Connerovi při tom pokaždé přejede

mráz po zádech.

DRUH: Trollka

MÍSTO NAROZENÍ: Území trollů a skřetů

ZAMĚSTNÁNÍ: Královna

HLAVNÍ RYS: Milostná touha

VŽDYCKY MÁ: Máselníčka

DRDRDRDDDRUHUHUHUHUHUHUHUUHUH:::TTTTroroooolllllllllllllllkakakakakakakakaakk

MÍMÍMÍMÍMÍÍÍMÍÍÍMÍM STSTSSSSSTSSS OOO NANANANANANANAANAAAAAROROROROR ZEZEZENNNÍNÍNNÍN ::: ÚÚÚzezemímííí ttrrorollllllů ů a aa skskkkřeřeřeetůtůt

ZAZAZAAAAAMĚMĚMĚMMMMMMM STSTSTNÁNÁNÁNÍNÍ:: KKKrárálolooooooooooovnvvnvvv aa

HLHLHLHHLHHLLAVAVAVAVAVAVNÍNÍNÍNÍNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍN RRRRYSYSYSYSYSSS::::::: MMMMilililililiililosoososoo tntntná á ááááá totouhuhuhhhaaaa

VŽVŽVŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽDYDYDYDDD CKCKCKKCKCCCKY Y Y YYMÁMÁMÁMÁMÁÁÁÁÁÁ::::: MMMMásásássássseleleleleleleee nínínn čkčkaa


23

JOHN BA ILE Y

J

ohn Bailey byl otcem Alex a  Connera a  synem Kmo

třičky víly. Miloval pohádky a  dvojčata vychovával po -

mocí pohádkových příměrů a  poučení. John se narodil a  vy - rostl v  Zemi příběhů, ale dvojčatům to nikdy neprozradil. Jeho snem vždycky bylo, že tam své děti jednou vezme; neměl k tomu ale bohužel příležitost. John zemřel krátce před jedenáctými narozeninami dvojčat.

Při své první návštěvě pohádkového

světa se sourozenci řídí deníkem, který jim pomůže sehnat všechny potřebné součásti legendárního Kouzla splněných přání. Nakonec se dozvědí, že deník psal jejich otec, a  že tedy díky tomu nakonec přece jen prozkoumali Zemi příběhů spolu s ním.

DRUH: Člověk/víla

MÍSTO NAROZENÍ: Říše víl

ZAMĚSTNÁNÍ: Otec/vypravěč

HLAVNÍ RYS: Dobrodružství

VŽDYCKY MÁ: Dobrý příběh

DRDRDRDRDRDRUUHUHUHUH:::: ČČČČČČlololověvěvěvěvěvěk/k/k/k/kk/kk/k//vívívívvívvívvvvv lalalaa

MÍMÍMÍM STSSTTTTTTO O OOO NANANANARORORORR ZEZEZEZEZEENÍNÍNÍNÍNÍNNÍNÍNÍÍNÍNÍÍÍÍN :::::::::::::::: ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘíšíšíšíííšíšíííše e eeeeeeeee vívívívívívívíívíllllllllllll

ZAZAZAZAZAZAZAAMĚMĚMĚMĚMMMMMMMĚSTSTSTSTTSTTTTTNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁÁÁNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNNN :::::::::: OOOOOOOOOOOOOOOOteteteteteteteteeeeeteeetec/c/cc/c/c/c/c/ccc/ccc vyyyyvyvyvvyvyyprprprprprprppppp avavavavvvěčěčěčěčěčččě

HLHLLHLHLHH AVAVAVAVAVAVAVVVVVAA NÍNÍNÍNÍÍNÍÍNÍNÍNÍNÍÍÍNÍ RRRRRRRRRRYSYSYSYSYSYS:: DDobobobobbobobbbbrororoororroodrdrdrdrdrdrrružužužužuužužužstststststststvívvívívvvív

VŽVŽŽŽŽVŽŽV DYDYYYYDYYCKCKCKCKCKCKKKKCKKKKY Y Y YY Y Y YYYYYYMMÁMÁMÁMÁMÁMM ::::: DDDDDDDobobobo rýrýýý ppppříříříříříříříříříběběěběběběbběěhhhhhhhhh

o

tttttttteeerererereeere ý ý ýý ýýý ý

nénénnéé

ěěě-

žežežežžeže

kykykykykykykykykykykykyykyyyy

aaaaalilililililillillill


24

CHARLOTTA BAILEYOVÁ

C

harlotta je maminka Alex a Connera a zdravotní

sestra v místní dětské nemocnici. Je to skvělá

a statečná matka a pro své děti by udělala cokoli.

Po manželově smrti vytrvale dře, aby zabezpečila

rodinu. Nakonec najde novou lásku a  vdá se za

doktora Boba Gordona.

Vyprávění o  magických dobrodruž

stvích jejích dětí je na Charlottu občas

trochu moc, a tak dvojčata někdy musejí

některé detaily vynechat, aby maminka

nepanikařila. Charlotta je pyšná, že má tak

schopnou dceru a šikovného syna, přesto ji

potěší, když ji děti čas od času potřebují.

DRUH: Člověk

MÍSTO NAROZENÍ: Mimosvět

ZAMĚSTNÁNÍ: Zdravotní sestra

HLAVNÍ RYS: Starost

VŽDYCKY MÁ: Ošetřovatelskou uniformu

DRDRDRUHUHHHH:: ČČČlolol věěěkkkk

MÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍÍSTSTTTTO OO NANANANNAROROROOROR ZEZEZZEZEEZEZEZEEZ NÍNÍNÍÍÍ::: MMMMimimmmmmmososvěěvětt

ZAZAZAZZ MĚMĚMĚĚMĚMĚMĚĚMĚSTSTS NÁNÁÁNÁÁNÍNÍÍNÍNÍNÍNNÍÍÍ:::::: ZZZdrdrdrdd avavvototo níní sesesstrtrtra

HLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHHLHLLLLLLLLLAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAAVVVAVAAA NÍNÍNÍNÍNÍÍNÍN RRRRRRRRRRRRYSYSYSYSYSYSYYYSYYY :::::: SSSSSSSSStatatatatatatattttat rororororoorororooooorr ststststsststtt

VŽVŽVŽŽŽŽŽVŽV DYDYDYDYCKCKCCCKY Y YY YMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁÁMÁÁ:: OOOOOOOšeešetřtřtřtřřtřovovovovvvvvatatelelelskskskoouo uunininifofofformrmr uu

a a ststatatee

PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPPPPPPoPoPoPPPPoPoPoPooo mm

roodididdd nn

dodododd kkkkkkk

pp
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.