načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Závislosť od alkoholu. Pokroky v psychoterapii – Johannes Lindenmeyer

Závislosť od alkoholu. Pokroky v psychoterapii
-7%
sleva

Kniha: Závislosť od alkoholu. Pokroky v psychoterapii
Autor: Johannes Lindenmeyer

V tomto terapeutickom manuáli sú opísané osvedčené terapeutické postupy pri liečbe závislosti od alkoholu. - Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  249 Kč 232
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 137
Rozměr: 150x210
Úprava: ilustrace, tab.
Název originálu: Alkoholabhängigkeit. Slovensky
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 16.06.2009
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2009
ISBN: 978-80-8895-254-1
EAN: 9788088952541
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V tomto terapeutickom manuáli sú opísané osvedčené terapeutické postupy pri liečbe závislosti od alkoholu.

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou a prognózou.

V dodatkoch knihy nájde čitateľ rôzne prakticky užitočné pomôcky, návody, schémy. (pokroky v psychoterapii)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Závislosť od alkoholu. Pokroky v psychoterapii" doporučujeme také:
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Jak překonat hazard -- Prevence, krátka intervence a léčba Jak překonat hazard
Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče Psychózy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d....................................................................................................................... 1

1 O pis p o r u c h y........................................................................................ 1

1.1. O značenie a definícia podľa IC D -1 0 ............................................ 2

1.2. Туру závislosti od a lk o h o lu.............................................................. 5

1.3. Epidem iologické ú d a je....................................................................... 7

1.4. Priebeh a p ro g n ó z a.............................................................................. 8

1.5. D iferenciálna d ia g n ó z a....................................................................... 11

1.5.1 Sú prítom né sprievodné telesné alebo sociálne následky

a ochorenia, ktoré potrebujú prednostné o še tre n ie ?................ 12

1.5.2 V ym edzenie zneužívania a lk o h o lu................................................. 13

1.5.3 Sekundárna závislosť od a lk o h o lu................................................. 16

1.6 K o m o rb id ita............................................................................................ 17

1.7 Z áťaž p ríb u z n ý c h.................................................................................. 19

1.8 D iagnostické postupy a dokum entačné p o m ô c k y..................... 20

1.8.1 Nástroje s k rín in g u................................................................................. 20

1.8.2 N ástroje diferenciálnej d ia g n o stik y.............................................. 22

1.8.3 Pom ôcky k dokum entácii a zabezpečeniu k v a lity................... 26

2 T eórie a m o dely p o r u c h y................................................................. 28

2.1 Intrapsychické m odely vysvetľovania závislosti

od a lk o h o lu.................................................................................... 29

2.1.1 Rozvoj patologických m otívov p itia.......................................... 29

2.1.2 R eaktivita na alkohol (cue re a c tiv ity ).......................................... 32

2.1.3 Sociálno - kognitivně m oely re c id ív y.......................................... 34

2.2 N eurobiologické m odely závislosti od a lk o h o lu....................... 36

2.2.1 Rozvoj to le ra n c ie.................................................................................. 36

2.2.2 N edostatok e n d o rfín o v....................................................................... 38

2.2.3 Situačné špecifické efekty em ocionálnej pam äti

a spracovávanie in fo rm á c ií............................................................... 39

V


2.3 Sociálne m odely závislosti od alk o h o lu....................................... 39

2.3.1 „Fenom én ľadovca“ v narušenej kultúre p itia........................... 39

2.3.2 R odinné procesy pri závislosti od a lk o h o lu................................ 41

2.3.3 Sociálny ú p a d o k................................................................................... 42

2.4 Fázy p re m e n y........................................................................................ 44

2.5 D iagnostika a in d ik á c ia..................................................................... 46

3 D iag n o stik a a in d ik á c ia.................................................................. 47

3.1 Prvý k o n ta k t.......................................................................................... 48

3.1.1 Z aobchádzanie so sprevádzajúcim i osobam i pri prvom

k o n ta k te ................................................................................................... 48

3.1.2 Stratégie ro z h o v o ru............................................................................. 48

3.1.3 Z aobchádzanie s intoxikovaným pacientom pri prvom

k o n ta k te................................................................................................... 51

3.2 L ekárske v y še tre n ie............................................................................ 51

3.3 Štruktúrované in te rv ie w .................................................................... 52

3.4 Použitie klinických d o ta z n ík o v....................................................... 52

3.5 O tázka in d íc ie........................................................................................ 53

3.5.1 Indikačné kritéria pre ústavnú lie č b u............................................ 53

3.5.2 Indikačné kritéria pre am bulantnú lie č b u.................................... 55

3.5.3 Z ohľadnenie fázy zm eny pri stanovení in d ik á c ie..................... 56

3.6 Inform ácie o diagnostických výsledkoch

a sprostredkovanie indikačného rozhodnutia terapeutom . . . 57

3.6.1 Inform ovanie o výsledkoch všeobecnej d ia g n o stik y 57

3.6.2 Inform ovanie o predbežných výsledkoch diagnostiky

z á v islo sti................................................................................................. 59

3.6.3 Vysvetlenie individuálnej terapeutickej d iag n o stik y 62

4 L ie č b a...................................................................................................... 68

4.1 Štrukturovanie terapeutických se d e n í.......................................... 69

4.2 Podrobnejšia analýza z á v islo sti....................................................... 70

4.2.1 A nalýza jedného dňa p itia................................................................. 71

4.2.2 Analýza posledných 28 d n í p itia...................................................... 72

VI


4.2.3 Priebehová k riv k a................................................................................. 73

4.2.4 D e n n ík....................................................................................................... 74

4.2.5 A nalýza s itu á c ie..................................................................................... 74

4.3 Sprostredkovanie inform ácií a vysporiadanie sa s vlastným

rozvojom z á v islo sti............................................................................. 76

4.4 T abulka štyroch p o lí............................................................................ 80

4.5 Tréning o d m ie ta n ia.............................................................................. 82

4.5.1 Testovanie správania: štandardná situ á c ia................................... 82

4.5.2 Pozitívna spätná väzba na v id e u...................................................... 83

4.5.3 Vzor: štandardná s itu á c ia................................................................... 83

4.5.4 Precvičovanie hrania rolí: štandardná s itu á c ia.......................... 84

4.5.5 Precvičovanie hrania rolí: individuálna s itu á c ia........................ 84

4.6 Z vukové z á z n a m y................................................................................. 84

4.6.1 V ypracovanie situačného te x tu........................................................ 85

4.6.2 Vytvorenie zvukového záznam u o zvládaní s itu á c ie 86

4.6.3 Sprievodné precvičovanie v p re d sta v á c h..................................... 86

4.7 Expozičné c v ič e n ia.............................................................................. 86

4.7.1 Z avadenie p a ra d ig ie m ......................................................................... 87

4.7.2 H ierarchia s itu á c ií................................................................................. 90

4.7.3 Prvé expozičné cvičenie v prítom nosti te ra p e u ta...................... 91

4.7.4 Ď alšie expozičné nácviky in vivo bez te ra p e u ta........................ 93

4.8 N údzový plán na zvládanie re c id ív.......................................... 95

5 Z a o b c h á d z a n ie s re c id iv u jú c im i p a c ie n ta m i

počas lie č b y........................................................................................... 97

5.1 Lekárske vyšetrenie / sta ro stliv o sť................................................. 98

5.2 O päť sa stať trie z v y m .......................................................................... 98

5.3 Terapia a zaistenie a b stin e n c ie......................................................... 99

6 Z a p o je n ie p r íb u z n ý c h....................................................................... 100

6.1 M otivovanie p ríb u z n ý c h..................................................................... 101

6.2 Sprostredkovanie terapeutického m odelu o závislosti

a p a rtn e rstv e........................................................................................... 103

VII


6.3 Z vyšovanie pozitívnych zážitkov v p a rtn e rstv e........................ 104

6.4 Z lepšenie partnerskej kom unikácie a schopnosti

vyhnúť sa k o n flik to m ........................................................................ 107

6.5 Prevencia recidívy prostredníctvom zapojenia príbuzných .. 110

7 V arian ty lie č e b n ý c h m e tó d a k o m b in á c ie............................... 112

7.1 M edikam entózna lie č b a..................................................................... 112

7.2 Skupinová te ra p ia................................................................................ 113

8 E fek tiv ita a p r o g n ó z a........................................................................ 116

9 L itera tú ra .............................................................................................. 119

9.1 O dporúčaná lite ra tú ra.......................................................................... 119

9.2 Testová lite ra tú ra................................................................................... 121

9.3 C itovaná lite ra tú ra................................................................................. 122

10 P r ílo h a..................................................................................................... 125

VIII
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist