načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění – MUDr.; PhDr. Jan Poněšický

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění

Elektronická kniha: Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění
Autor: MUDr.; PhDr. Jan Poněšický

Příčiny neurotických a psychosomatických onemocnění, psychoterapeutická léčba. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  159
+
-
5,3
bo za nákup

hodnoceni - 85.6%hodnoceni - 85.6%hodnoceni - 85.6%hodnoceni - 85.6%hodnoceni - 85.6% 100%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 116
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Triton, 2011
ISBN: 978-80-738-7518-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příčiny neurotických a psychosomatických onemocnění, psychoterapeutická léčba.

Popis nakladatele

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., lékař a psycholog, psychoanalytik, psychoterapeut a angažující se filozof, byl za svou politickou činnost v KANu a za protest proti sovětské okupaci souzen a vypovězen z Krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Z důvodů pokračující diskriminace emigroval roku 1977 do SRN, kde pracoval na renomovaných psychosomatických a psychoterapeutických klinikách v Göttingenu a Düsseldorfu, a posléze se stal v roce 1986 primářem na psychosomatické klinice v Isny v Badensku-Würtenbersku. Roku 1996 se přestěhoval do východního Německa, kde se stal vedoucím lékařem psychosomatického oddělení pro léčbu anorexií, bulimií a hraničních poruch osobnosti. Přednáší na psychoterapeutických a psychoanalytických doškolovacích institutech v Drážďanech a v Lipsku, jakož i na PPF a Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze, a vyvíjí bohatou supervizní činnost v Německu i v České republice. Přednáší na kongresech doma i v cizině, publikuje odborné stati a knihy na téma psychosomatiky, psychoterapie, psychoanalýzy, agrese ,násilí a moci, ženství a mužství a filozofické antropologie.Psychogenní onemocnění jsou v naší uspěchané a na výkon a úspěch zaměřené době stále častějším fenoménem. Odcizení, povrchnost vztahů a smysl života viděný v zábavě a blahobytu protiřečí autentickým lidským hodnotám a potřebám jak seberealizace, tak i vzájemnosti a občanské odvahy. Zvláště neurózy a psychosomatická onemocnění, jež jsou považovány za civilizační choroby, jsou podmíněné nepřirozeným způsobem života, stresem, to jest tlakem na přizpůsobení se daným podmínkám, přičemž rozhodující roli hraje způsob, jak tyto zátěžové situace zpracováváme. Mnohem lépe se s nimi vyrovnávají lidé, kteří dbají na své mezilidské vztahy a zázemí, a též ti, kteří se ze svých zkušeností učí a mohou se opřít o své názory a ideály.

To je i cíl psychoterapie.Autor poukazuje na fakt, že rozhodující roli v ní hraje vztah a interakce mezi pacientem a terapeutem, jeho postoj a angažovanost. Terapeut se chtě nechtě stává v jistých ohledech vzorem pro pacienta. Na co terapeut reaguje, do jakých stránek pacientovy osobnosti se vciťuje a jak s ním jedná – tato interpersonální dynamika, kterou Poněšický podrobně popisuje, hraje podstatnější roli nežli proklamované terapeutické postupy a techniky.

(specifita nespecifických účinných faktorů v psychoterapii)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
MUDr.; PhDr. Jan Poněšický - další tituly autora:
Revmatologie v kostce Revmatologie v kostce
Biologická léčba v revmatologii Biologická léčba v revmatologii
 (e-book)
Úvod do moderní psychoanalýzy Úvod do moderní psychoanalýzy
 (e-book)
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky
 (e-book)
Člověk a jeho postavení ve světě Člověk a jeho postavení ve světě
 (e-book)
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky -- 2. doplněné vydání Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky
 (e-book)
Fenomén ženství a mužství -- psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy Fenomén ženství a mužství
 (e-book)
Agrese, násilí a psychologie moci (2.vydání) Agrese, násilí a psychologie moci (2.vydání)
 (e-book)
Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie Neurózy, psychosmatická onemocnění a psychoterapie
 
K elektronické knize "Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění" doporučujeme také:
Základy narativní terapie a narativního koučinku Základy narativní terapie a narativního koučinku
Být sám sebou - Terapeutův pohled na psychoterapii Být sám sebou
 (e-book)
Psychologie -- Pro studenty pedagogických oborů Psychologie
 (e-book)
Agrese, násilí a psychologie moci (2.vydání) Agrese, násilí a psychologie moci (2.vydání)
 (e-book)
Člověk a jeho postavení ve světě Člověk a jeho postavení ve světě
 (e-book)
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky -- 2. doplněné vydání Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITON

Praha / Kroměříž


Jan Poněšický

Zásady prevence a psychoterapie neurotických

a psychosomatických onemocnění

Specifi ta nespecifi ckých účinných faktorů

v psychoterapii
Jan Poněšický

Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění

Specifi ta nespecifi ckých účinných faktorů v psychoterapii

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

písemného souhlasu vydavatele.

Autor:

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

© Jan Poněšický, 2011

© Stanislav Juhaňák – Triton, 2011

Cover © Renata Brtnická, 2011

Vydal Stanislav Juhaňák – Triton,

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10,

www.tridistri.cz

ISBN 978-80-7387-518-3


Věnováno mým studentům a mojí dceři IsabelleObsah

Úvodem ...................................................................................................... 11

Část první: PREVENCE

Úvod ........................................................................................................... 19

1 Uskutečňování emocionálních potřeb, přání a tendencí ........................ 21

2 Osobnostní rozvoj ................................................................................. 23

3 „Use it or loose it“ ................................................................................. 25

4 Sebeexplorace a akceptace nejistoty ....................................................... 27

5 Sebehodnocení, sebevědomí .................................................................. 29

6 Interakce, vztahovost, otevřenost .......................................................... 31

7 Žití v přítomnosti ................................................................................. 33

8 Regulace stresu ...................................................................................... 35

9 Vztah k vlastnímu tělu .......................................................................... 37

10 Výchova ke zdraví či k nemoci ............................................................... 39

Problematika a prevence stárnutí ........................................................... 41

Náš mozek je utvářen činností! .............................................................. 42

Vztah těla a psýché v psychosomatice ..................................................... 45

Závěr ........................................................................................................... 52

Část druhá: ZÁSADY PSYCHOTERAPIE VE VZTAHOVĚ

-INTERAKČNÍM POJETÍ

Úvod ........................................................................................................... 57

1 Diagnóza a terapeutický plán .............................................................. 59

2 Pracovní (terapeutická) smlouva ......................................................... 65

3 Oscilace během psychoterapeutického procesu ................................... 69

4 Vztahová dynamika mezi pacientem a terapeutem .............................. 72

Přenos .................................................................................................... 72

Přenosová neuróza – zdánlivé (přechodné) vyléčení ................................ 76


Interakce z hlediska terapeuta: protipřenos, abstinence,

neutralita a princip optimální frustrace .................................................. 79

5 Vzdávání se maladaptivních vztahových vzorců chování

a proces změny v psychoterapii ............................................................. 82

6 Změna se musí udát napřed u terapeuta – koncept testování ................ 85

7 Externalizace (projekce) utrpení pacienta do terapeuta ......................... 88

8 Osobnost a chování psychoterapeuta .................................................... 91

Závěr ........................................................................................................... 95

Shrnutí: Neuropsychologická teorie změny v psychoterapii ....................... 97

Moje pojetí psychoanalýzy: od pudů k intersubjektivitě ........................... 103

Literatura .................................................................................................. 115


11

Úvodem

Co je příčinou neurotických a  psychosomatických onemocnění? To,

co odporuje zdravému psychickému životu, resp. životu vůbec, přede

vším psychickému vývoji a růstu. To však hned nastoluje další otázku.

Co je našemu životu vlastní, přirozené, zdravé? Co přináší životní po

hodu a  o  co máme usilovat? Do jaké míry patří bytostně k  životu

i  utrpení? Na to existují různorodé odpovědi, které jsou však velmi

často všeobecné. Tak například Alexander Lowen, zakladatel tělesně

orientované psychoterapie s názvem bioenergetika, prohlašuje, že nej

vlastnější přirozeností člověka je otevření se životu a lásce.

Narozené dítě zažívá ještě v mateřském lůně sepětí se svým okolím,

samozřejmost uspokojování svých životních potřeb, jistotu, a zároveň

se začíná pohybovat, orientovat se a  seznamovat se se svým tělem

i bezprostředním okolím, jež prozkoumává, zkouší různé polohy, dává

si palec do úst a podobně. Je jen přirozené, že si dítě přeje obdobné

podmínky po svém narození: jistotu a harmonii na jedné straně a ex

plorační chování, jež vede k vývoji stále nových kompetencí, na straně

druhé. Jedno podmiňuje druhé: nejlepší podmínkou učení je zázemí

spolehlivého vztahu, a naopak: získávání kompetencí ve zvládání pro

blémů, hlavně ve zvládání inkongruence mezi očekávajícím postojem

a zevní realitou, vede ke znovuzískání harmonie a jistoty. Zde vyvstává

otázka, zda je harmonie či homeostáza v  biologickém i  psychickém

slo va smyslu tím nejzazším smyslem, či zda je optimálním stavem

urči tá míra napětí, problematičnosti, výše zmíněné aktivity. Jde o dia

lektickou jednotu mezi klidem a pohybem, mezi aktivitou a pasivitou,

ale i psychikou a tělesností ve formě intencionálního jednání, hledání

výzev, jak naplňovat svůj život. K tomuto závěru došli badatelé, kteří

se zabývali různými oblastmi lidského života. Neurofyziologové hovo

ří o optimálním stavu mírného stresu (eustres), Freud opustil ve svých


12

pozdních letech názor o cíli chování směřujícího k relaxaci, k nirváně,

a nahradil jej kýženým cílem optimálního napětí. Psychoterapeuti uží

vají obdobný termín „optimální frustrace“ během léčby, jež motivuje

k  nacházení nových řešení. Slavný francouzský vývojový psycholog

Jean Piaget zdůrazňuje souhru akomodace, to jest přizpůsobení se

a tím dosažení harmonie, a asimilace, to jest zasahování do okolí tak,

aby byly vytvořeny optimální podmínky pro život. Psycholog a psy

choanalytik Josef Sandler zdůrazňuje přirozenou tendenci po jednotě,

již nazývá vjemovou a myšlenkovou identitou s okolím. Stephen Mit

chell k tomu dodává, že kromě této tendence k jistotě a souznění se

v  člověku stále hlásí o  slovo zvídavost, aktivita, ba touha po dobro

družství. A když C. G. Jung vidí v cíli života jeho naplňování, jedná se

o nekonečný proces hledání, o cestu, na které zažíváme jak to, že něco

stále chybí (ve srovnání s původní prenatální situací, fi lozofi cky s abso

lutnem), tak i krátké momenty štěstí. A opět nechám hovořit neuro

fyziology: člověk je neustále pod stresem, neboť nemá žádné vrozené

programy pro určité jednání v různých, zejména sociálních situacích.

Vše se musí učit, jeho kompasem je tělesné a emoční prožívání, jež mu

pouze signalizuje, zda jej něco ohrožuje, či naopak jsou jeho potřeby

uspokojovány – avšak způsob, jak má na tyto situace reagovat, se musí

naučit.

I z toho je patrno, že se na zatěžujícím stresu podílí ne tolik jeho

kvalita či kvantita, nýbrž naše převzaté, naučené či chybějící vzorce

chování, neadekvátní zkušenosti a  z  nich vycházející postoje, tedy

způsob jeho zvládání. Vyhraněné postoje zužují kapacitu pro zvládání

určitých situací. Tak například zhýčkaný postoj, kdy se vše dostává bez

vynaložení vlastní námahy, vede k neustálému stresu, totiž inkongru

enci s očekáváním a chováním okolí. Stejně tak člověk, jenž nedostal

dost mateřské lásky, si ji stále přeje a stále znovu bývá zklamán a fru

strován, neboť dospělí lidé mohou dát jen dospělou a  nikoli mateř

skou lásku. Zde je třeba dodat, že naše postoje by měly být v souladu

nejen s možnostmi, jež poskytuje okolní realita, nýbrž i s výše zmíně
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.