načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zásady edukace v ošetřovatelské praxi - Petra Juřeníková

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi
-6%
sleva

Elektronická kniha: Zásady edukace v ošetřovatelské praxi
Autor:

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  127 Kč 119
+
-
4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 77
Rozměr: 21 cm
Úprava: b. ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-2171-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která významným způsobem ovlivňuje komfort pacientů a kvalitu poskytované péče. Kniha je určena nejen sestrám a studentům ošetřovatelství, ale i dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Petra Juřeníková - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� ����������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� ������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� � ������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� ����������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� ������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� � ������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� ����������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� ������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� � ������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ���������������������������������� Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. ZÁSADY EDUKACE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Recenze: Mgr. Jana Holubová © Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3935. publikaci Odpovědný redaktor Mgr. Jan Lomíček Sazba a zlom Josef Lutka Fotografie dodala autorka. Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství. ISBN 978-80-247-2171-2 Zásady edukace pro zdravotnické 4 4Zásady edukace pro zdravotnické 4 4 12.2.2010 8:45:0712.2.2010 8:45:07 Obsah Poděkování ............................................... 7 Úvod ..................................................... 8 1 Vymezení základních pojmů v edukaci ................... 9 2 Učení ................................................... 13 3 Komunikace v edukačním procesu ....................... 16 4 Proces edukace ve zdravotnickém zařízení ............... 21 4.1 Zhodnocení/posouzení edukanta ..................... 23 4.2 Vyhodnocení edukačních potřeb ..................... 25 4.3 Projektování edukace ................................ 25 4.3.1 Edukační cíle ................................. 27 4.3.2 Didaktické zásady edukace ..................... 31 4.3.3 Didaktické formy edukace ..................... 34 4.3.4 Edukační metody ............................. 37 4.3.5 Učební pomůcky a didaktická technika ......... 48 4.3.6 Sestavení edukačního plánu .................... 52 4.4 Realizace edukačního procesu ........................ 53 4.4.1 Prezentace .................................... 57 4.4.2 Dokumentace v edukačním procesu ............ 62 4.5 Hodnocení edukačního procesu ...................... 66 5 Osobnost edukátora .................................... 69 6 Edukační standardy .................................... 71 Literatura ................................................. 72 Rejstřík ................................................... 74 Zásady edukace pro zdravotnické 5 5Zásady edukace pro zdravotnické 5 5 12.2.2010 8:45:0912.2.2010 8:45:09 Z ásady edukace pro zdravotnické 6 6Zásady edukace pro zdravotnické 6 6 12.2.2010 8:45:0912.2.2010 8:45:09 7 Poděkování Poděkování patří všeobecným sestrám z Interní hematologické kliniky FN Brno za pomoc při sestavení edukační dokumentace, a to zejména Mgr. Marii Zítkové, a za uvedení této dokumentace do praxe na jejich pracovišti. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Vlastě Wirthové za trpělivost při se stavování této knihy. Poděkování Z ásady edukace pro zdravotnické 7 7Zásady edukace pro zdravotnické 7 7 12.2.2010 8:45:0912.2.2010 8:45:09 8 Zásady edukace v ošetřovatelské praxi Úvod V současné přetechnizované době jsou na nás kladeny stále vyšší požadavky v oblasti našich vědomostí a dovedností. Technický rozvoj zasáhl i řadu odvětví našeho zdravotnictví. Každý den jsou do zdravotnické praxe zaváděny nové vyšetřovací metody či terapeutické postupy, které mají pomoci v léčbě pacientů. I přes tento pokrok stoupá počet chronicky nemocných (např. diabetes mellitus, asthma bronchiale). Pa cient přicházející do zdravotnického zařízení se v novém prostředí mnohdy špatně orientuje a tento vstup je pro něho často stresující. Stres v mnoha případech prohlubuje nedostatek kvalitních informací o vyšetřovacích metodách, způsobu léčby a zásadách správné životosprávy, které by měl poskytnout zdravotník. Úkolem zdravotníka je umožnit pacientovi získání takových vědomostí, dovedností a návyků, které mu pomůžou obnovit zdraví, či udržet jej alespoň na přijatelné úrovni. Kniha Základy edukace pro zdravotníky si neklade za cíl seznamovat čtenáře s různě složitými teoriemi či modely. Měla by být pouze určitým vodítkem či návodem, jak lze zlepšit situaci edukace v prostředí českých zdravotnických zařízení. Je na zodpovědnosti každého zdravotníka, zda chce nebo nechce přispět ke zlepšení současné situace. Zásady edukace pro zdravotnické 8 8Zásady edukace pro zdravotnické 8 8 12.2.2010 8:45:0912.2.2010 8:45:09 9 1 Vymezení základních pojmů v edukaci 1 Vymezení základních pojmů v edukaci Pojem edukace je odvozen z latinského slova educo, educare, což znamená vést vpřed, vychovávat. Pojem edukace lze definovat jako proces soustavného ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech. Edukace znamená výchovu a vzdělávání jedince. Oba dva pojmy se navzájem prolínají a nelze je od sebe příkře oddělit. Pojem výchovy a vzdělávání není v současné terminologii jednoznačně vymezen. Podle Průchy je výchova „... proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejich vývoji. Jde přitom především o záměrné utváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince v souladu s jejich individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou vnitřně integrovanou a socializovanou osobností “ (Průcha, 1997). Výchova u jedince rozvíjí jeho postoje, potřeby, zájmy a chování. Vzdělávání je proces, který u jedince rozvíjí jeho vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti. Výsledným efektem vzdělávání je vzdělanost, vzdělání, kvalifikace. Vzdělanost odráží celkovou úroveň vzdělávání v sociální skupině, státě či národě. Pojem vzdělanost v sobě také zahrnuje i úroveň vědy, tech niky, medicíny, ošetřovatelství, sociálně-kulturní život společnosti atd. Ta b . 1 Základní pedagogická terminologie (Švec, 2002) Stránky rozvoje jedince Druhy u č e n í Oblast, domény edukace Edukační procesy Cíle a výsledky edukace Úroveň edukace Možnosti a hranice edukace intelektový rozvoj kognitivnívzdělávání vzdělání vzdělanost vzdělavatelnost citový a volní rozvoj sociální vychovávání vychování vychovanost vychovatelnost senzomoto- rický rozvoj percep čněmotorické výcvikvycvičenost vycvičenost vycvičitelnost 1 Zásady edukace pro zdravotnické 9 9Zásady edukace pro zdravotnické 9 9 12.2.2010 8:45:1012.2.2010 8:45:10 10 1 Zásady edukace v ošetřovatelské praxi Edukační proces je činnost lidí, při které dochází k učení, a to buď záměrně (intencionálně), nebo nezáměrně (incidentálně). Edukační procesy probíhají od prenatálního života až do smrti. Příkladem edukačního procesu může být osvojení si mateřského jazyka dítětem. Dítě se učí komunikačním dovednostem při kontaktu s matkou a ostatními lidmi, kdy tito jedinci dítěti předávají své dovednosti záměrně i bezděčně. Do procesu edukace vstupují čtyři determinanty (Průcha, 2002): a) edukanti a jejich charakteristika, b) edukátor, c) edukační konstrukty, d) edukační prostředí. Edukantem je subjekt učení bez rozdílu věku a prostředí, ve kterém edukace probíhá. Ve zdravotnickém prostředí bývá nejčastějším subjektem učení buď zdravý, nebo nemocný klient. Edukantem může být samozřejmě i zdravotník, který si prohlubuje v rámci celoživotního vzdělávání své vědomosti a dovednosti. Každý edukant je individuální osobnost, která je charakterizována svými fyzickými (např. věk, zdravotní stav, pohlaví), afektivními (např. motivace, postoje) a kognitivními vlastnostmi (např. schopnost učit se). Charakteristiku edukanta ovlivňuje i etnická příslušnost, víra, sociální prostředí, ve kterém daný jedinec žije, tedy i sociálně-kulturní podmínky. Edukátorje aktér edukační aktivity. Ve zdravotnictví to bývají nejčastěji lékař, všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, nutriční terapeut atd. Edukační konstrukty jsou plány, zákony, předpisy, edukační standardy, edukační materiály, které ovlivňují kvalitu edukačního procesu. Edukační prostředí je místo, ve kterém edukace probíhá. Charakter edukačního prostředí ovlivňují podmínky ergonomické, jako je například osvětlení, barva, zvuk, prostor, nábytek, ale i sociální klima a atmosféra edukace. Příkladem edukačního prostředí může být ambulance, ve které probíhá edukační proces, kdy edukátorem je všeobecná sestra a edukantem klient. Zásady edukace pro zdravotnické 10 10Zásady edukace pro zdravotnické 10 10 12.2.2010 8:45:1012.2.2010 8:45:10 11 1 Vymezení základních pojmů v edukaci V edukaci se můžeme setkat i s dalším pojmem, a to s edukačním standardem, což je závazná norma pro udržení požadované úrovně kvality edukace. Standard je předem naplánovaná edukace pro klienta. V praxi se nejčastěji používají standardy pro klienta s konkrétním onemocněním. Edukace ve zdravotnictví má přispět k předcházení nemoci, udržení nebo navrácení zdraví či přispět ke zkvalitnění života jedince. Edukace hraje významnou roli v rámci primární, sekundární a terciální prevence. Primární prevence – edukace je zaměřena na zdravé jedince, především na prevenci nemocí a zdraví prospěšná opatření, aby došlo k udržení jejich zdraví a zlepšení kvality života. Sekundární prevence – edukace probíhá u již nemocných jedinců, u kterých se snaží ovlivnit vědomosti, dovednosti a postoje jedince tak, aby došlo k pozitivnímu vlivu na jeho uzdravení a nedošlo k možným komplikacím (např. odvykání kouření). Edukace je převážně zaměřena na dodržování léčebného režimu, udržení soběstačnosti a na prevenci recidivy onemocnění. Terciární prevence – edukace v terciární prevenci je zaměřena na jedince, kteří mají již trvalé a nevratné změny ve svém zdravotním stavu. Zaměřuje se na zlepšení kvality života, kterou lze u jedince ovlivnit edukací tak, aby nedošlo k dalším možným komplikacím. Edukaci můžeme rozdělit na: – základní, – reedukační (pokračující, rozvíjející, nápravnou), – komplexní. Za základní edukaci lze považovat takovou edukaci, kdy jsou jedinci předávány nové vědomosti či dovednosti a klient je motivován ke změně hodnotového žebříčku i postojů. Příkladem může být edukace nově diagnostikovaného klienta s hypertenzí nebo edukace dětí rodiči k dodržování hygieny ústní dutiny již v útlém věku. Za reedukační edukaci považujeme takovou edukaci, při které máme možnost navázat na předchozí vědomosti a dovednosti edukovaného jedince. Tyto vědomosti, dovednosti a postoje dále prohlubujeme. Příkladem reedukace může být jedinec po prodělaném infarktu Zásady edukace pro zdravotnické 11 11Zásady edukace pro zdravotnické 11 11 12.2.2010 8:45:1012.2.2010 8:45:10 12 1 Zásady edukace v ošetřovatelské praxi myokardu, kdy v akutní fázi onemocnění provádíme základní edukaci (podávané informace se omezují pouze na takové informace, které slouží jedinci k „přežití“) a po odeznění akutní fáze se snažíme u klienta jeho vědomosti i dovednosti prohloubit o zdraví prospěšná opatření a změnit postoje tak, aby již k novému infarktu myokardu nedošlo. Za komplexní edukaci lze považovat takovou edukaci, kdy jedinci jsou etapově předávány ucelené vědomosti, budovány dovednosti a postoje ve zdraví prospěšných opatřeních, která vedou k udržení nebo zlepšení zdraví. Nejčastěji se tento typ edukace děje v kurzech (např. kurzy pořádané pro diabetiky). Cílové skupiny edukace zdravotníků z hlediska působení na ně lze rozdělit na skupiny nedeterminované, determinované a cílové uži vatelské skupiny. Za nedeterminovanou skupinu považujeme takovou, která nemá jasně daná kritéria pro zařazení do edukace. Například jsou to obyvatelé České republiky, kteří momentálně sledují televizní program věnující se problematice výživy. Druhou skupinou edukace jsou determinované skupiny obyvatelstva. Zařazení této skupiny do edukace podléhá určitým kritériím, např. věku, druhu onemocnění. Příkladem edukace prostřednictvím ovlivnění determinované skupiny jsou letáky určené diabetikům. Poslední skupina, na kterou se zaměřují zdravotníci, se nazývá cílovou uživatelskou skupinou. Této skupině je edukace individuálně plánována na základě jejich edukační potřeby. Příkladem je edukace diabetiků v diabetologické ambulanci. U této skupiny můžeme přesně hodnotit efekt edukace. – Zamyslete se, v jakých oblastech své práce edukujete své klienty. – Pokuste se uvést příklady základní, reedukační a komplexní edukace. † Zásady edukace pro zdravotnické 12 12Zásady edukace pro zdravotnické 12 12 12.2.2010 8:45:1012.2.2010 8:45:10 13 2 Učení 2 Učení Pro správnou realizaci edukace musíme znát základní mechanizmy učení a jeho zákonitosti. Pojem učení není jednoznačně vymezen a mnoha autory je definován různě. Učení je univerzálním jevem a mění se v závislosti na fylogenetickém a ontogenetickém vývoji organizmu. Schopnost učení je vrozená, úzce souvisí se zvládnutím mechanizmu řeči a funkcí paměti. Nejčastěji se vymezuje pojem učení v užším a širším slova smyslu. V širším slova smyslu je chápáno jako proces, v němž organizmus získává individuální zkušenosti. Učí se přizpůsobovat novým životním podmínkám a učí se novým formám chování. Probíhá nestále, spontánně. V užším slova smyslu bývá nejčastěji definováno jako „... činnost edukanta záměrně navozená soustavou požadavků z vnějšku. Výsledkem je osvojení nejen vědomostí, dovedností a návyků, ale také utváření postojů a získávání určité hierarchie hodnot“ (Hartl, 1999). Učení můžeme dělit podle formy na: a) záměrné (činnosti jedince směřují na to naučit se něčemu, kdy učení má svůj konkrétní cíl); b) bezděčné ( učení je zde výsledkem činnosti, která směřovala k jinému cíli). Klasifikace druhů učení není jednotná. K nejčastěji uváděným druhům učení patří učení podmiňováním. Podmiňování patří k nejjednodušším druhům učení, ale je základem pro vyšší formy učení. Učení podmiňováním se děje buď na základě vytváření podmíněného reflexu (vytváření dočasných spojů na základě podmíněných podnětů), kdy si tímto způsobem jedinec může vytvořit např. strach z bílého pláště, ze zvířat, nebo pomocí instrumentálního a zástupného podmiňování. U instrumentálního podmiňování se stává reakcí určitá činnost. U zástupného podmiňování se jedinec učí prostřednictvím pozorování někoho jiného. Dalším druhem učení je senzomotorické učení. Při tomto druhu učení získáváme předpoklady pro vykonávání činností. Výsledkem tohoto druhu učení je získání senzomotorické dovednosti. Získané dovednosti jsou velmi trvalé a těžko vyhasínají. Příkladem senzomoZásady edukace pro zdravotnické 13 13Zásady edukace pro zdravotnické 13 13 12.2.2010 8:45:1112.2.2010 8:45:11 14 2 Zásady edukace v ošetřovatelské praxi torické dovednosti může být plavání, jízda na kole, hraní na hudební nástroje, aplikace injekcí apod. Při nácviku senzomotorických dovedností je nutné, aby edukátor nejdříve edukanty seznámil s dovedností, k čemu slouží, rozkrokoval jednotlivé fáze pracovního postupu a upozornil na nejpodstatnější aspekty dovedností. Edukátor musí upozornit na možné chyby, které se mohou objevit, a předvede požadovanou činnost s verbálním doprovodem. Při další fázi dochází k samotnému nácviku činnosti edukanty. V této fázi musí být edukátoři velmi pozorní, aby nedošlo k fixaci chyb v motorické dovednosti. Pokud by se chyba fixovala, šlo by ji jen velmi obtížně odstranit. Postupem času dochází k postupnému zpřesňování a zrychlování pohybu. Do nácviku je vhodné zařadit přestávky a dostatečně motivovat jedince k tomuto druhu učení. Nácvik senzomotorických dovedností může být negativně ovlivněn únavou, nemocí, strachem či dlouhou pauzou ve cvičení. Verbální učení je osvojení si hierarchií reakcí, které mají verbální povahu. Výsledkem verbálního učení je vědomost. Při verbálním učení musí edukátor jasně vymezit optimální rozsah požadovaných vědomostí. Pro seznámení s obsahem předávaných informací musí zvolit vhodnou metodu a přednést obsah co nejsrozumitelněji vzhledem k věku a individuálním schopnostem edukanta. Edukátor by se měl zaměřit na nejdůležitější informace v obsahu učiva a pomoci propojit již získané vědomosti s novými. Učení ovlivňuje řada faktorů. Mezi nejvýznamnější z nich patří motivace. Motivace je souhrn faktorů, které nutí jedince k určité aktivitě. Při vnitřní motivaci cítí jedinec potřebu naučit se něčemu novému nebo změnit svoje jednání. Hnací silou je zde vlastní zájem. Vn ě j š í m o t i v a c e se většinou děje prostřednictvím edukátora, který chce vzbudit zájem v edukantovi o učení. Schopnost učit se ovlivňuje i osobnost samotného edukanta a jeho možnosti fyziologické (výkonnost paměti, zdravotní stav atd.), psychické ( postoje, emoce, strach, úzkost atd.) a sociální. Dalším faktorem ovlivňujícím proces učení je zpětná vazba. Edukanti musí mít zpětnou vazbu o výsledcích svého učení vzhledem k vytyčenému cíli. Učení by mělo být spojeno s pozitivními emocioZásady edukace pro zdravotnické 14 14Zásady edukace pro zdravotnické 14 14 12.2.2010 8:45:1112.2.2010 8:45:11 15 2 Učení nálními reakcemi. Edukátor by měl ve své práci co nejvíce využívat pozitivní zpětnou vazbu (pochvala, odměna), jelikož negativní zpětná vazba může být brzdou v učení. Mezi další faktory, které ovlivňují učení, patří rozsah látky a způsob opakování. Čím je látka rozsáhlejší, tím klesá počet osvojených elementů a k osvojení potřebujeme delší časový úsek. Daleko lépe se nám učí materiál, který dává smysl, než materiál, který nám smysl nedává. Nejlépe se nám většinou pamatuje začátek a konec studované látky. Opakovat bychom měli vcelku, kdy se zejména soustřeďujeme na klíčové pojmy, vztahy mezi jednotlivými elementy. Postupujeme od staré látky k nové. Při učení bychom měli dodržovat dobře známé zásady: – učit bychom se měli s chutí a radostí; – měli bychom vždy znát cíl učení; – učit se svědomitě, soustavně; – pracovat v pro nás příjemném prostředí; – místnost, kde se učíme, by měla být dostatečně vyvětraná a teplota by měla být okolo 20 °C; – mentální činnost kombinovat s pohybovou aktivitou; – dbát na vyváženou stravu a dostatečný pitný režim; – pokud máme možnost, učíme se v kolektivu (diskuze, vzájemné zkoušení apod.); – do učení bychom měli zapojit jak pravou, tak i levou mozkovou hemisféru; – pokud to lze, měli bychom opakovat látku vždy v jiném prostředí. Zásady edukace pro zdravotnické 15 15Zásady edukace pro zdravotnické 15 15 12.2.2010 8:45:1112.2.2010 8:45:11 Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist