načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zákon o veřejných zakázkách Komentář – Radek Jurčík

Zákon o veřejných zakázkách Komentář
-11%
sleva

Kniha: Zákon o veřejných zakázkách Komentář
Autor: Radek Jurčík

Komentované znění zákona o veřejných zakázkách, jenž nabývá účinnosti k 1.červenci 2006. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  664 Kč 591
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 760
Rozměr: 140x200
Úprava: xiii, 760 stran
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Jazyk: česky
Datum vydání: 02.10.2009
Nakladatelské údaje: Praha, C.H. Beck, 2006
ISBN: 978-80-7179-479-0
EAN: 9788071794790
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komentované znění zákona o veřejných zakázkách, jenž nabývá účinnosti k 1.červenci 2006.

Popis nakladatele

Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na změny v oblasti veřejných zakázek, které vycházejí z nových zadávacích směrnic ES. Zapracováním těchto směrnic do právního řádu ČR tak vznikla forma zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rovněž upozorňuje na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek. (komentář)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Radek Jurčík - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

P ř e d m l u v a...................................................................................................... V II

S e z n a m p o u ž itý c h z k r a t e k ..........................................................................XI

Z á k o n o v e ř e jn ý c h z a k á z k á c h - k o m e n t á ř........................................... 1

Č ást p rv n í. O b e c n á u sta n o v e n í (§ 1 a ž 2 0 ) ................................................ 1

Č ást d ru h á. Z ad á v a c í říz e n í ( § 2 1 a ž 8 5 ) ............................................... 179

H lav a p rv n í. D ru h y a p o d m ín k y p o u ž ití z a d á v a c íc h řízen í

(§ 2 1 a ž 2 5 ) ................................................................................................ 179

H lav a d ru h á. Z a h á je n í a p rů b ě h z a d á v a c íh o říz e n í (§ 2 6 a ž 3 8 ) . . . 215

H lav a třetí. L h ů ty (§ 39 až 4 3 )................................................................ 268

H lav a č tv rtá. Z a d á v a c í d o k u m e n ta c e a te c h n ic k é p o d m ín k y

(§ 4 4 a ž 4 9 ) ................................................................................................ 283

H lav a p á tá . K v alifik ace (§ 50 a ž 6 7 ).......................................................316

D íl prv n í. P o ž a d a v k y v e ře jn é h o z a d a v a te le na kvalifikaci

(§ 50 a ž 6 2 ) ..............................................................................................316

D íl d ru h ý . P o ž a d a v k y s e k to ro v é h o z a d a v a te le n a kvalifikaci

( § 6 3 a ž 6 7 ) ............................................................................................ 371

H lav a še s tá . N a b íd k a (§ 6 8 a ž 7 0 ) ......................................................... 390

H lav a se d m á ( § 7 1 a ž 8 5 ).......................................................................... 398

D íl prv n í. O te v írá n í o b á le k s n ab íd k a m i ( § 7 1 a ž 7 3 ).................... 398

D íl d ru h ý . H o d n o tící k o m ise (§ 7 4 a ž 7 5 ) ..........................................4 10

D íl tře tí. P o so u z e n í a h o d n o c e n í n ab íd e k (§ 7 6 a ž 80 ) ...................4 19

H lav a o sm á . U k o n čen í z a d á v a c íh o říz e n í ( § 8 1 a ž 8 5 ).................. 472

Č ást třetí. Z v lá štn í p o stu p y v za d á v a c ím řízen í (§ 8 6 a ž 1 0 1 )............4 89

H lav a p rv n í. P řed b ěžn é o z n á m e n í a p ra v id e ln é p řed b ěžn é

o z n á m e n í (§ 86 a ž 8 8 )............................................................................. 489

H lav a d ru h á. R á m c o v é s m lo u v y (§ 8 9 a ž 9 2 ).................................... 499

H lav a tře tí. D y n a m ic k ý n á k u p n í sy stém (§ 93 a ž 9 5 )...................... 511

H lav a č tv rtá. E le k tro n ic k á au k c e (§ 9 6 a ž 9 7 )................................... 521

H lav a p á tá . D alší in stitu ty (§ 98 a ž 1 0 1 )................................................529

Č á s t č tv rtá. S o u tě ž o n áv rh (§ 102 a ž 109) ............................................ 545


O bsah

Č á st pátá. O ch ran a p ro ti n e s p rá v n é m u p o stu p u zad a v a te le

(§ 110 a ž 124) ............................................................................................ 563

H lav a první. N á m itk y (§ 110 a ž 1 1 1 )......................................................563

H lav a druhá. D o h le d n a d d o d rž o v á n ím z á k o n a (§ 112 a ž 123) .... 578

D íl p rv n í. D o h led n a d z a d á v á n ím v e ře jn ý c h zak á z e k (§ 112) .... 578

D íl d ru h ý . Ř íz e n í o p ře z k o u m á n í ú k o n ů zad a v a te le

(§ 113 a ž 1 1 9 )..........................................................................................591

D íl tře tí. S p ráv n í d e lik ty (§ 120 a ž 121) ..............................................618

D íl čtv rtý . S p o le č n á u sta n o v e n í o v ý k o n u d o h led u

(§ 122 a ž 123) ....................................................................................... 628

H lav a tře tí. S m írčí řízen í (§ 124) ........................................................... 632

Č á st šestá. S e z n a m k v a lifik o v a n ý c h d o d a v a te lů , sy stém

certifik o v an ý ch d o d av ate lů , z a h ra n ič n í s e z n a m d o d av ate lů

(§ 125 a ž 145) .............................................................................................. 635

H lav a p rv n í. S ezn am k v a lifik o v an ý ch d o d a v a te lů

(§ 125 a ž 132) ............................................................................................ 635

H la v a dru h á. S y sté m certifik o v a n ý c h d o d a v a te lů

(§ 133 a ž 142) ............................................................................................ 659

H lav a třetí. Z a h ra n ič n í sezn am d o d a v a te lů (§ 143) .......................... 670

H la v a čtv rtá. S p rá v n í d e lik ty p ři p ro k a z o v á n í k v a lifik ace

(§ 144 a ž 145) ............................................................................................ 672

Č á st sed m á. S p o le č n á u sta n o v e n í (§ 146 a ž 1 5 7 )................................ 677

Č ást osm á. P ře c h o d n á a z á v ě re č n á u sta n o v e n í (§ 158 a ž 1 5 9 )........ 711

Č ást d ev átá. Ú č in n o st (§ 1 6 1 ).................................................................... 723

P řílo h a č. 1 S e z n a m slu ž e b p o d lé h a jíc íc h u v e ře jn ě n í v Ú ře d n ím

v ě stn ík u E v ro p sk é u n i e...............................................................................724

P řílo h a č. 2 S ezn am slu ž e b n e p o d lé h a jíc íc h u v eře jn ě n í v Ú řed n ím

v ě stn ík u E v ro p sk é u n i e...............................................................................727

P řílo h a č. 3 S tav eb n í čin n o sti p o d le § 9 o d st. 1 p ís m . a ) ....................729

P ř e h le d so u v is e jíc íc h p ř e d p i s ů............................................................... 737

P ř e h le d l i t e r a t u r y........................................................................................ 738

V ě c n ý r e j s t ř í k .................................................................................................755
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.