načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zákon o státním podniku v praxi – Jaroslav Muroň

Zákon o státním podniku v praxi

Elektronická kniha: Zákon o státním podniku v praxi
Autor: Jaroslav Muroň

Výklad jednotlivých ustanovení zákona o státním podniku. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  246
+
-
8,2
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 184
Rozměr: 24 cm
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Formy organizace a spolupráce v ekonomice
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0352-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Výklad jednotlivých ustanovení zákona o státním podniku.

Popis nakladatele

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jaroslav Muroň - další tituly autora:
Zákon o státním podniku v praxi Zákon o státním podniku v praxi
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jaroslav Muroň

Jaroslav Muroň

od

spolutvůrce

zákona

Ѽ postavení a činnost státního podniku podle zákona

o státním podniku ve znění účinném od 1. 1. 2017

Ѽ nová úprava postavení a odpovědnosti orgánů státního

podniku a úloha při usměrňování činnosti podniku

zakladatele

Ѽ vznik, zánik a přeměna státního podniku

Ѽ právo hospodařit s majetkem státu a další

práva a povinnosti

Ѽ nakládání s majetkem podniku v rámci

vlastnické struktury státu a převody majetku

podniku na jiné osoby

Zákon

o státním

podniku

v praxiGrada publishing

Jaroslav Muroň

od

spolutvůrce

zákona

Zákon

o státním

podniku

v praxi


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Právo pro praxi JUDr. Jaroslav Muroň Zákon o státním podniku v praxi Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6 512. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Sazba Antonín Plicka Odborná redaktorka Lenka Doležalová Počet stran 184 První vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2017 ISBN 978-80-271-9667-8 (ePub) ISBN 978-80-271-9666-1 (pdf) ISBN 978-80-271-0352-2 (print) Obsah Úvodní slovo autora .................................................. 9

Předmluva významného ekonoma ...................................... 12

Předmluva vrcholového manažera státního podniku ...................... 13

Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchodu ........... 14

ČÁST I. Vývoj státních podniků po roce 1990 a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění postavení těchto právnických osob v organizační struktuře státu .................... 15

1. Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky ........ 17

2. Státní podniky a jejich význam ..................................... 23

3. Důvody a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016

obsažené v zákoně č. 253/2016 Sb. ................................... 25

ČÁST II. Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi .................... 33

4. Vymezení působnosti zákona o státním podniku ....................... 35

5. Státní podnik jako samostatný subjekt a jeho vztah k majetku státu ...... 37

5.1 Definice státního podniku ...................................... 37

5.2 Majetek podniku ............................................. 38

5.3 Kmenové jmění podniku ....................................... 39

5.4 Majetek a jmění podniku ....................................... 41

5.5 Určený majetek podniku ....................................... 42

5.6 Nemovité věci v majetku podniku ............................... 44

5.7 Právo stavby ................................................ 46

5.8 Nájem a pacht nemovitého majetku .............................. 51

5.9 Majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě ............. 52

5.10 Nehmotný majetek podniku ................................... 54 6. Založení a vznik státního podniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.1 Založení státního podniku ...................................... 57

6.2 Zakládací listina ............................................. 59

6.3 Vznik státního podniku ........................................ 62

7. Zrušení státního podniku a přeměna státního podniku .................. 65

7.1 Zrušení státního podniku ....................................... 65

7.2 Zrušení státního podniku podle právních předpisů o privatizaci

majetku státu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.3 Přeměna státního podniku ...................................... 71

7.4 Změna právní formy státního podniku ............................ 73

8. Likvidace státního podniku a zánik státního podniku ................... 78

8.1 Význam likvidace a její obecné principy .......................... 78

8.2 Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k probíhajícím

likvidacím státních podniků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

8.3 Postavení a činnost likvidátora státního podniku .................... 82

8.4 Zánik státního podniku ........................................ 84

9. Orgány státního podniku .......................................... 85

9.1 Orgány státního podniku obecně ................................. 85

9.2 Ředitel státního podniku ....................................... 86

9.3 Odpovědnost a povinnosti ředitele ............................... 88

9.4 Dozorčí rada státního podniku .................................. 91

9.5 Souhlas dozorčí rady s jednáním ředitele .......................... 95

9.6 Zákaz konkurence ............................................ 96

9.7 Výbor pro audit ............................................. 102

10. Zakladatel státního podniku ...................................... 105

10.1 Postavení zakladatele a jeho činnost ............................ 105

10.2 Vztah zakladatele k orgánům státního podniku .................... 107

11. Právní subjektivita státního podniku, jeho práva a povinnosti .......... 109

11.1 Právní subjektivita státního podniku ............................ 109

11.2 Právo hospodařit s majetkem státu ............................. 110

11.3 Pořizování a nabývání majetku státním podnikem ................. 111

11.4 Další práva a povinnosti státního podniku ....................... 112

12. Nakládání s majetkem podniku ................................... 116

12.1 Majetek podniku, který státní podnik trvale nebo dočasně

nepotřebuje k provozování podnikatelské činnosti a dispozice

s tímto majetkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116


12.2 Převody majetku podniku do příslušnosti hospodařit organizačních

složek státu nebo jiných státních organizací a do práva hospodařit

jiných státních podniků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 12.3 Převody majetku podniku do vlastnictví právnických nebo

fyzických osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12.4 Převody majetku podniku do vlastnictví územních

samosprávných celků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12.5 Smlouvy o převodech majetku podniku ......................... 125

12.6 Registr smluv .............................................. 126

12.7 Další způsoby nakládání s majetkem podniku .................... 131

ČÁST III.

Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou

postavení a činnosti státních podniků .................................. 139

13. Státní podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb. .................. 141

13.1 Charakteristika zákona č. 111/1990 Sb. ......................... 141

13.2 Činnost státních podniků v období ekonomické transformace

po roce 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 13.3 Konec platnosti zákona č. 111/1990 Sb. a současná právní regulace

státních podniků podle tohoto zákona vzniklých . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

14. Správa železniční dopravní cesty jako jiná státní organizace

podnikatelského charakteru ...................................... 149

14.1 Vývoj organizační struktury v železniční dopravě po roce 1990 ...... 149 14.2 Správa železniční dopravní cesty, s. o. .......................... 151

15. Budějovický Budvar, národní podnik, jako zvláštní typ

státní organizace ................................................ 155

Přílohy ........................................................... 159

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 2017 .. 161 Použité právní předpisy .......................................... 178

Seznam funkčních státních podniků ke dni 1. 1. 2017 v členění

podle resortů ................................................... 182

Úvodní slovo autora 9

Úvodní slovo autora

Již dávno před listopadovou revolucí 1989 bylo zřejmé, že stát nemůže zůstat jediným

pánem prakticky veškerého hmotného majetku a jediným organizátorem hospodářského

života v zemi. Doktrína jednotného socialistického vlastnictví, která odmítala volný trh

a zdravou konkurenci a která nedávala prostor pro iniciativu a vynalézavost lidí, zavedla

naši zemi do ekonomické a společenské izolace. Rozhodujícími nástroji řízení národního

hospodářství byly centrální plánování a politické direktivy. Hned v prvních porevolučních

měsících byl přijat koncept ekonomické reformy, který samozřejmě a logicky obsahoval

i demontáž vlastnického monopolu státu a návrat k soukromému vlastnictví hmotných

statků a k soukromému podnikání. Bylo jasné, že má-li demokratizační proces úspěšně

pokračovat a co nejvíce přiblížit naši zemi vyspělým západním demokraciím, bude nutné

vypracovat a urychleně realizovat koncepci deetatizace a privatizace majetku státu, který

byl soustředěn především ve státních podnicích a v dalších státních organizacích, jako

byly peněžní ústavy, podniky zahraničního obchodu, různé příspěvkové nebo rozpočtové

organizace apod. Proto jsem v roce 1990 přijal výzvu tehdejšího ministra pro privatizaci

pana Tomáše Ježka a jako jeho náměstek a právník jsem více než dva roky intenzivně

spolupracoval s dalšími odborníky na přípravě právních předpisů upravujících metody

a mechanismy privatizace státních podniků a dalších státních organizací. Rozhodování

o tom, které státní podniky budou zařazeny do privatizace, a které nikoli, svěřil zákon

o privatizaci majetku státu do působnosti vlády. To samo o sobě znamená, že všechny

státní podniky nemusely a ani neměly být zprivatizovány. Bylo třeba počítat s tím, že

i nový demokratický stát bude muset plnit svoji podnikatelskou funkci, zejména v oblasti

veřejného zájmu, a že nejvhodnějším nástrojem k plnění této funkce jsou podniky, které

stát již vlastní nebo nově zakládá a kterým svěřuje do práva hospodařit svůj majetek.

Státní podnik, jako organizační forma právnické osoby zakládané státem od roku 1988,

přestál proces privatizace majetku státu, který probíhal ve dvou masivních vlnách v deva

desátých letech minulého století. Proces privatizace majetku státu, doplněný zmírněním

následků některých majetkových křivd formou naturálních restitucí na základě zákonů

přijatých zejména v letech 1990 a 1991, měl nesporně obrovský význam pro realizaci

celkové ekonomické reformy, která probíhala po listopadové revoluci v roce 1989 v rámci

demokratizace státu, zahrnující též přechod na tržní ekonomiku s pluralitou vlastnic

kých forem a vztahů. Tento proces měl nesporně výrazný blahodárný vliv na českou

ekonomiku, na její transformaci, na vytváření tržního prostředí a na znovuobnovení

soukromého vlastnictví hmotných statků. Zcela opačně však tento proces působil na

státní podniky, které do té doby představovaly prakticky jediný a výlučný typ organizací,

jejichž prostřednictvím socialistický stát naplňoval svoji podnikatelskou funkci. Maje

tek téměř všech státních podniků, bez ohledu na jejich velikost a význam, byl postupně

vkládán do nově zakládaných obchodních společností, nebo byl převáděn do vlastnictví

soukromých právnických nebo fyzických osob. Státní podniky, jejichž veškerý majetek

byl privatizován jednorázovým vložením do obchodních společností, byly zrušeny bez

likvidace a zároveň byly vymazány z obchodního rejstříku. Další státní podniky byly

rušeny postupně, a buď byly slučovány s jinými, tzv. zbytkovými státními podniky, nebo

byly uvedeny do likvidace, která v řadě případů probíhá až do současnosti.

Zákon o státním podniku v praxi10

V té době byla činnost státních podniků, jejich ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců primárně orientována a soustředěna na přípravu majetku podniků k privatizaci, a nikoli již na plnění hospodářských úkolů těchto státních organizací. Mnozí vrcholoví manažeři státních podniků se tehdy sami podíleli na přípravě privatizačních projektů a na vyhledávání strategických investorů nebo obchodních partnerů s cílem zajistit plynulý přechod podnikatelské činnosti a její rozvoj v podmínkách nových podnikatelských subjektů, které se stanou nabyvateli privatizovaného majetku. Tato významná a silně exponovaná oblast každodenního života tehdejších státních podniků se neřídila zákonem o státním podniku. I když ředitelé a ostatní zaměstnanci byli vázáni platným zákonem o státním podniku, byla jejich pozornost upjata především na aplikaci právních předpisů o privatizaci majetku státu. Šlo samozřejmě o právní normy odlišné od zákona o státním podniku, které upravovaly vybrané a přípustné metody privatizace, obsah privatizačních projektů a postup při jejich přípravě, schvalování a realizaci privatizačních projektů, přechod práv a závazků včetně práv a závazků z pracovně právních vztahů na nabyvatele privatizovaného majetku, a v neposlední řadě také kompetence a úkoly příslušných orgánů státu v procesu privatizace. Jsem přesvědčen, že se nedopouštím historického omylu, když na tomto místě učiním závěr, že v souvislosti s procesem privatizace majetku státu pozbyl zákon o státním podniku na přechodnou, i když poměrně dlouhou dobu, svůj společenský a ekonomický význam a že jeho normativní úloha byla v praxi výrazně oslabena. Toto přechodné období však již pominulo a léta 2014–2016 byla poznamenána úvahami o dalším osudu státního podniku jako součásti organizační struktury státu a o právní úpravě postavení a činnosti státních podniků v současných podmínkách hospodářského rozvoje. Tyto úvahy vycházely z následujících skutečností: – masivní privatizační vlny nezasáhly úplně všechny státní podniky, některé z nich

zůstaly zcela nebo z významné části zachovány s ekonomickým potenciálem, který

jim umožňoval další fungování v rámci nově vytvářené struktury vlastnických vztahů

a rozvíjejícího se tržního hospodářství, – vedle nově zakládaných obchodních společností s rozhodující nebo se 100% majetkovou

účastí státu byly v rámci některých hospodářských resortů, i když pouze ojediněle,

zakládány i nové státní podniky, – postupně jsou „znovuobjevovány“ a zdůrazňovány přednosti státních podniků jako

efektivního nástroje pro praktickou realizaci vlastnické politiky státu; stát může tyto

právnické osoby snadno ovládat, řídit a kontrolovat a může jim přímo ukládat úkoly

k naplňování své hospodářské politiky, – v praxi nastávají situace, kdy zřizovatelé organizačních složek státu nebo státních

příspěvkových organizací, jejichž činnost v sobě zahrnuje prvky podnikání, uvažují

o přeměně právní formy těchto organizačních složek a organizací na právní formu

státního podniku. Všechny výše uvedené skutečnosti vyvolaly potřebu zásadní revize dosavadní právní úpravy postavení a činnosti státních podniků. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož působnosti tato právní úprava spadá, vypracovalo v roce 2014 podrobnou analýzu fungování existujících státních podniků včetně analýzy právního rámce, ve kterém se tyto

Úvodní slovo autora 11

právnické osoby pohybují. Analýza vyústila v závěry, že dosavadní právní úprava je již

překonána, že dostatečně nereaguje na zásadní změny v oblasti občanského a korporativ

ního práva, ke kterým došlo s účinností k 1. lednu 2014, že jednotlivá ustanovení zákona

o státním podniku nejsou dostatečně přesná a vzájemně provázaná a že zákon neobsahuje

dostatek účinných nástrojů, kterými by bylo možné efektivně předcházet a zabránit vzniku

negativních jevů, které jsou kontrolními mechanismy v činnosti státních podniků zjišťovány

a které postihují zejména oblast hospodaření a nakládání s majetkem státu. V roce 2015

byla vytvořena meziresortní komise, která v souladu s výsledky provedené analýzy a na

základě celé řady dalších návrhů a podnětů připravila návrh zásadní a poměrně rozsáhlé

novely zákona o státním podniku. Tato novela obsažená v zákoně č. 253/2016 Sb., kterým

se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, byla

Parlamentem České republiky schválena dne 14. 7. 2016 a zákon č. 253/2016 Sb. nabyl

účinnosti dne 1. 1. 2017. Jako právní poradce Ministerstva průmyslu a obchodu jsem

se zúčastnil legislativních prací na přípravě novely zákona o státním podniku, a proto si

dovoluji předložit čtenářům tuto publikaci.

Státní podnik jako specifická právní forma právnické osoby přečkal bouřlivé období zá

sadních společenských a ekonomických změn. Státní podniky i nadále existují a fungují

a v budoucnu mohou být zakládány a uváděny do života na kvalitativně lepším právním

základě.

Zákon o státním podniku v praxi12

Předmluva významného ekonoma Kniha JUDr. Jaroslava Muroně je mimořádné dílo ve dvou smyslech. Za prvé ho psal autor dokonale obeznámený s teorií a praxí postavení podniků v moderní době a za druhé se autor osobně a rozhodujícím způsobem podílel na konkrétní podobě postavení a činnosti nejen státních podniků, nýbrž podniků obecně v porevoluční praxi. Kniha podrobně rozebírá všechny významné pojmy, které se k tématu váží, tedy kmenové jmění podniku, majetek a jmění podniku, určený majetek podniku, nájem a pacht nemovitého majetku a majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě. Podrobně popisuje založení a vznik státního podniku, zrušení státního podniku, přeměnu státního podniku a jeho likvidaci. Své odborné znalosti a zkušenosti využívá při analýze funkce zakladatele státního podniku a jeho vztahu ke státnímu podniku a jeho orgánům, práv a povinností státního podniku a všech způsobů nakládání s majetkem podniku. Stranou nezůstávají ani některá témata, která úzce souvisejí s právní úpravou postavení a činnosti státních podniků a jejím historickým vývojem, jako je charakteristika zákona č.111/1990 Sb., činnost státních podniků v období ekonomické transformace po roce 1990 a právní důsledky konce platnosti zákona č. 111/1990 Sb. Shodně s autorem knihy se i já domnívám, že státní podniky mají i do budoucna svůj význam a že i v budoucnu musí tvořit významnou součást organizační struktury státu. Je proto dobře, že se i naše legislativní orgány problematikou postavení a činnosti státních podniků intenzivně zabývaly a že naposled přijatá novela zákona o státním podniku z roku 2016 výrazně posílila kvalitu a význam této právní úpravy pro současnou etapu hospodářského vývoje.

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

bývalý ministr pro privatizaci

vysokoškolský pedagog

Předmluva vrcholového manažera státního podniku 13

Předmluva vrcholového manažera státního podniku Publikace se zabývá problematikou, která sice není příliš populární a všeobecně známá, nicméně je velice zajímavá. Pro mnoho čtenářů může být překvapením, kolik státních podniků v České republice existuje a jak širokou škálu činností dosud vykonávají. Proto lze sepsání takové publikace jen uvítat. Z textu je patrné, že autor je s problematikou státních podniků velice dobře obeznámen. Přehledně a logicky popisuje všechny atributy, které státní podniky charakterizují, a přesvědčivě zdůvodňuje potřebu novely zákona o státním podniku. Postupuje logicky od historie vzniku státních podniků přes jejich definici, vznik, změny až po jejich zrušení a likvidaci. Podrobně popisuje činnost statutárních orgánů státního podniku a velkou pozornost věnuje nakládání s majetkem podniku, kde v minulosti vinou nedokonalé právní úpravy docházelo k řadě nežádoucích jevů. Pro podporu teoretických výkladů používá i příklady z praxe (například výklad právního nástupnictví státního podniku Palivový kombinát Ústí), což publikaci oživuje. Zajímavou pasáží publikace, kterou jistě čtenář ocení, protože nejde o informaci všeobecně známou, je kapitola věnovaná národnímu podniku Budvar. Přínosem je i seznam všech státních podniků v příloze, ze kterého si čtenář může vytvořit jasnou představu o činnosti existujících státních podniků. Publikace podle mého názoru ukazuje, že existence státních podniků je v současných podmínkách jednoznačně potřebná a státní podniky mají proto své nezastupitelné místo ve struktuře právnických osob, působících v rámci právního řádu České republiky.

Ing. Igor Němec

náměstek ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti

člen dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, s. p.

Zákon o státním podniku v praxi14

Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchodu Čtenáři se po řadě let dostává do rukou nanejvýš potřebný výklad instituce státního podniku, který byl, pokud je mi známo, dlouhou dobu na okraji zájmu veřejnosti, akademickou nevyjímaje. Přichází zdánlivě překvapivě z pera spoluautora privatizačních a restitučních právních předpisů, jejichž aplikace vedla k zániku většiny státních podniků v procesu transformace české ekonomiky v devadesátých letech minulého století. Ač tyto předpisy nikdy nesměřovaly k plošné a úplné likvidaci státního vlastnictví, a tedy ani k plné likvidaci, resp. zániku organizačně právní formy výkonu vlastnických práv státu mj. prostřednictvím státních podniků, transformační euforie i následující setrvačnost ve víře v univerzální využitelnost obchodních společností pro potřeby zajišťování podnikatelských funkcí státu, ale i k uspokojování celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů bez výrazné akcentace dosahování zisku. Praxe prokázala, že zejména realizace veřejně prospěšné složky podnikatelské činnosti státu je mnohdy velmi obtížná, ba právně nemožná prostřednictvím obchodních společností s majetkovou účastí státu. Rovněž mnohdy argumentovaná možnost nahrazení role státních podniků tzv. organizačními složkami státu bez právní subjektivity, ev. příspěvkovými organizacemi však není řešením. Autor publikace srozumitelně objasňuje důvody, proč tomu tak je. Tento, po letech zřejmě první, počin v odlišení subjektů působících na trhu s důrazem na specifika státního podniku, považuji za velmi přínosný, neboť veřejností, médii, ale i politickými reprezentacemi tyto odlišnosti vnímány dostatečně nejsou nebo nebyly. Naopak, obchodní společnosti s majetkovou účastí státu jsou mnohdy považovány za nepříliš autonomní a svéprávné, kde stát ingeruje ve všech otázkách jejich činnosti, a státní podniky jsou pak považovány za subjekty s nimi totožné, jen někdy s odlišným označením. Dalším rozšířeným omylem je ovšem i postoj ke státním podnikům jako k organizačním složkám státu popírajícím právní osobnost podniků tendující k plné podřízenosti rozhodovacích procesů podniku příslušným úřednickým aparátům ministerstev. Mohu-li mluvit za autora, hádám, že rozhodujícím impulsem pro sepsání této publikace byla pro něj poměrně rozsáhlá novela zákona o státním podniku, účinná od ledna 2017, na níž se významně podílel. Přispěla k precizaci postavení státního podniku jak mezi dalšími podnikateli a soutěžiteli na trhu v prostředí novelizovaného občanského a korporativního práva, tak k objasnění postavení podniků ve struktuře státních organizací, které hospodaří s majetkem státu. Je jen logické a prospěšné, že zmíněná novela zákona o státním podniku, obsažená v zákoně č. 253/2016 Sb., bude provázena doplňujícím výkladem, který tato publikace obsahuje. Jako člověk, který většinu profesního života zasvětil povinnostem státního úředníka při nakládání s majetkem státu, mám z této publikace upřímnou radost a věřím, že bude nepochybně přínosem i pro řadu mých kolegyň a kolegů ve státní správě.

JUDr. Igor Fojtík

ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ČÁST I.

Vývoj státních podniků po roce 1990

a význam novelizace zákona o státním podniku

z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění

postavení těchto právnických osob

v organizační struktuře státu

Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky 17

1. Hospodářská reforma po roce 1989

a její dopad na státní podniky

První státní podniky byly v České republice zakládány již v období socialismu, a to na

základě zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku. Státní podniky tehdy postupně nahra

zovaly státní hospodářské organizace, upravené zákonem č. 109/1964 Sb., hospodářský

zákoník, a jejich základní ekonomický a právní význam spočíval v tom, že byly zakládány

jako samostatné právní subjekty, které provozovaly svoji podnikatelskou činnost svým

jménem a na svoji odpovědnost. Právní úprava státních podniků v podmínkách české

ekonomiky byla vyvolána tehdejšími změnami v politice socialistických států, označované

jako přestavba společnosti. Formální právní subjektivita státních podniků měla vyvolávat

zdání relativní samostatnosti a nezávislosti těchto subjektů na socialistickém státu. Účel

zákona o státním podniku byl formulován tak, že se upravují postavení, právní poměry

a zásady činnosti státního podniku jako základního článku národního hospodářství. Státní

podnik je definován jako socialistická organizace, jejímž hlavním společenským posláním

je svou podnikatelskou činností účelně a hospodárně uspokojovat potřeby socialistické

společnosti; v souladu s tímto posláním podnik zabezpečuje svůj hospodářský rozvoj

a v závislosti na výsledcích hospodaření sociál ní rozvoj svého pracovního kolektivu.

Podnik je socialistickým výrobcem zboží (výrobky, práce, služby); svou činnost provo

zuje samostatně na základě státního plánu hospodářského a sociálního rozvoje, úplného

„chozrasčotu“ a socialistické samosprávy. Zakladatelem státního podniku mohl být ústřední

orgán státní správy nebo národní výbor s tím, že tyto orgány státní správy vykonávaly

vůči státním podnikům nejen funkci zakladatele, ale současně i funkci hospodářského

řízení v souladu s centrálním plánováním hospodářské činnosti socialistického státu. Ve

skutečnosti šlo stále o socialistické organizace tvořící nedílnou součást socialistického

způsobu hospodaření podléhajícího centrálnímu řízení a založeného na socialistickém

společenském vlastnictví výrobních prostředků.

Zásadní politické a společenské změny, ke kterým došlo v roce 1989, vyvolaly nutnost

přehodnotit postavení a funkci státních podniků, které nový demokratický stát od před

chozího socialistického státu převzal. Byl přijat nový zákon č. 111/1990 Sb., o státním

podniku, který již státní podniky definoval jako samostatné právnické osoby hospodařící

s majetkem státu. Podnik je tímto zákonem definován jako výrobce zboží (výrobky, práce

a služby), který svou podnikatelskou činnost provozuje samostatně na základě hospo

daření na vlastní účet; přitom na sebe bere přiměřené hospodářské riziko. Zákonem tak

byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby státní podniky mohly fungovat v podmínkách

tržní ekonomiky a aby mohly provozovat svoji podnikatelskou činnost v konkurenčním

prostředí s dalšími podnikatelskými subjekty, zejména s nově zakládanými obchodními

společnostmi, transformovanými družstvy a dalšími podnikateli. Převážná většina státních

podniků založených podle zákona č. 111/1990 Sb. prošla v devadesátých letech minu

lého století procesem privatizace a jejich majetek byl převeden do rukou soukromých

právnických a fyzických osob. Přesto však v závěru procesu privatizace zůstaly některé

státní podniky zachovány a po různých organizačních změnách fungovaly až do doby, kdy

byly uvedeny do likvidace. Na skutečnost, že určitá část státních podniků bude fungovat

Zákon o státním podniku v praxi18

i v budoucnu, reagoval stát přijetím zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, kterým

státní podniky definoval jako standardní podnikatelské subjekty, působící v ekonomic

kém prostředí s přirozenou pluralitou vlastnických forem. Podle přechodných ustanovení

tohoto zákona (§ 20) byly funkční státní podniky, založené podle zákona č. 111/1990 Sb.,

přizpůsobeny právním poměrům zákona č. 77/1997 Sb. a považují se za založené podle

tohoto zákona. Současně byly nově přijatým zákonem vytvořeny právní předpoklady

k tomu, aby jednotlivá ministerstva mohla jménem státu zakládat i nové státní podniky,

a to za účelem uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně

prospěšných zájmů. V současné době tedy působí v rámci české ekonomiky řada státních

podniků založených příslušnými ministerstvy, popřípadě zákonem, které plní významnou

funkci při plnění úkolů hospodářské politiky státu.

Po listopadové revoluci 1989 převzal nově konstituovaný demokratický stát ekonomickou

soustavu socialistického státu založenou na socialistickém společenském vlastnictví,

tedy zejména na státním vlastnictví výrobních prostředků a dalších majetkových hodnot.

V rámci celkové demokratizace života společnosti byl v roce 1990 vypracován projekt

transformace ekonomiky, jehož cílem bylo mimo jiné zrovnoprávnění všech forem vlast

nictví a vytvoření základních předpokladů pro rozvoj standardního tržního hospodářství

založeného na svobodné soutěži a konkurenci. Zrovnoprávnění všech forem vlastnictví,

a zejména obnovení a posílení soukromého vlastnictví vyžadovaly deetatizaci a privati

zaci majetku státu pro vytvoření materiální základny jiných forem vlastnictví, zejména

vlastnictví soukromého. V roce 1991 byly přijaty zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách

převodu majetku státu na jiné osoby, který stanovil obecná pravidla procesu privatiza

ce včetně privatizace kupónové, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České

republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku

České republiky, kterým byl založen Fond národního majetku jako nejvýznamnější

transformační instituce. Fond národního majetku na základě schválených privatizačních

projektů a v souladu s rozhodnutími o privatizaci vydávanými příslušnými orgány státu

podle zákona č. 92/1991 Sb. realizoval schválené privatizační projekty a majetek státu

postupně převáděl do vlastnictví soukromoprávních subjektů. Zákonem č. 178/2005 Sb.,

o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí

při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) byl

Fond národního majetku zrušen a jeho působnost přešla na Ministerstvo financí, v jehož

rukou se tak soustředila jak přípravná, tak i realizační fáze privatizačního procesu. In

tenzita privatizačního procesu však již od této doby výrazně klesala.

Na základě uvedených zákonů proběhly v devadesátých letech dvě masivní vlny tzv.

velké privatizace, v rámci kterých došlo k transferu rozhodujícího objemu majetku

státu do vlastnictví jiných osob. Byly tak privatizovány takřka všechny malé a střední

podniky a rozhodující část velkých podniků z oblasti strojírenství, hutní výroby, těžby

nerostů, automobilové a auto busové dopravy, telekomunikací, zpracování ropy, výroby

automobilů a letadel, potravinářského průmyslu, textilního průmyslu, sklářského prů

myslu apod. Následně byly po roce 1998 privatizovány všechny české banky. Majetek

státu, který sloužil k provozování železniční dopravy a byl spravován státní organizací

České dráhy, byl s výjimkou železniční dopravní cesty na základě zákona č. 77/2002 Sb.,

o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist