načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zákon o pozemních komunikacích - Komentář - autorov kolektív

Zákon o pozemních komunikacích - Komentář
-7%
sleva

Kniha: Zákon o pozemních komunikacích
Autor: autorov kolektív
Podtitul: Komentář

Komentované znění zákona o pozemních komunikacích na základě stavu k 31. 12. 2014. ... (celý popis)
1 042
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 528
Rozměr: 148x210
Úprava: xvii, 508 stran: ilustrace
Skupina třídění: Pozemní komunikace. Železniční stavitelství
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.04.2015
Nakladatelské údaje: Praha, Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-80-7478-652-5
EAN: 9788074786525
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komentované znění zákona o pozemních komunikacích na základě stavu k 31. 12. 2014.

Popis nakladatele

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a konfliktním otázkám, u nichž se vždy snaží čtenářům nabídnout všechny jim známé výkladové možnosti a jasné sdělení, kterou z nich upřednostňují.

V komentáři je shromážděna veškerá dostupná judikatura správních soudů a stanoviska veřejného ochránce práv, ale zrcadlí se v něm i zkušenosti a potřeby úřední praxe. Výklad je zasazen do historického kontextu zejména díky citacím judikátů nejvyšších soudních instancí z období první republiky.

Jak autoři trefně upozorňují, „právní úprava pozemních komunikací leží na pomezí veřejného a soukromého práva. Asi nejtěsněji se k sobě veřejné a soukromé právo přimyká při řešení problematiky komunikací účelových. Proto je právě tato kategorie pozemních komunikací nejkonfliktnější a dala již vzniknout řadě soudních sporů.“ Kniha se tak stane užitečnou pomůckou pro potřeby místní samosprávy, soudů, advokátních kanceláří atd.

Michaela Černínová se na pozemní komunikace dlouhodobě zaměřuje jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, Karel Černín je asistentem soudce Nejvyššího správního soudu a Michal Tichý se z pozice úředníka Krajského úřadu Zlínského kraje věnuje mj. správnímu trestání v dopravě.

(komentář)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

V

Obsah

Poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Seznam použitých zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Seznam předpisů citovaných v komentáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI ZÁKONč. 13/1997 Sb., O pOZemNích KOmuNiKacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1–10 ČÁST pRVNí ÚVODNí uSTaNOVeNí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

§ 1 Předmět úpravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

§ 2 Pozemní komunikace a jejich rozdělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 3 Zařazování do kategorií a tříd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

§ 4 Dálnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

§ 5 silnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

§ 6 Místní komunikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

§ 7 Účelová komunikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

§ 8 Průjezdní úsek dálnice a silnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

§ 9 Vlastnictví a péče o komunikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

§ 10 Připojování pozemních komunikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 11–15 ČÁST DRuhÁ SiLNiČNí pOZemeK,

SOuČÁSTi a pŘíSLuŠeNSTVí DÁLNic, SiLNic

a míSTNích KOmuNiKací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

§ 11 silniční pozemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

§ 12 součásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

§ 12a Tunely nad 500 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

§ 13 Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

§ 14 součásti a příslušenství – odchylky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

§ 15 silniční vegetace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 16–18 ČÁST TŘeTí VÝSTaVBa DÁLNice, SiLNice, míSTNí

KOmuNiKace a VeŘeJNĚ pŘíSTupNÉ ÚČeLOVÉ

KOmuNiKace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

§ 16 stavební řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

§ 17 Vyvlastnění pozemku pro stavbu pozemní komunikace. . . . . . . 135

§ 18 Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace. . . . . . . . . . . . 145

§ 18a–18f ČÁST ČTVRTÁ pŘeVeDeNí VÝKONu NĚKTeRÝch pRÁV

a pOViNNOSTí STÁTu V SOuViSLOSTi S VÝSTaVBOu, pROVOZOVÁNím a ÚDRŽBOu DÁLNice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 18a Výstavba, provozování a údržba dálnice nebo silnice I. třídy

na základě koncesionářské smlouvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 18b Úhrada za výstavbu, provozování a údržbu dálnice

nebo silnice I. třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 18c Předpoklady k uzavření koncesionářské smlouvy

ze strany státu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 18d Koncesionářská smlouva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 18e Obsah koncesionářské smlouvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 18f Oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů. . . . . . . . . . . . . . . . 151

§ 18g–18m ČÁST pÁTÁ BeZpeČNOST pOZemNích KOmuNiKací

TRaNSeVROpSKÉ SiLNiČNí SíTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 § 18g Posouzení stavby a její dokumentace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 § 18h auditor bezpečnosti pozemních komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 18i Odborná způsobilost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 18j Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací. . . . . . 159 § 18k Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací. . 160 § 18l akreditace k poskytování školení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 § 18m Prohlídka pozemní komunikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

§ 19–29a ČÁST ŠeSTÁ uŽíVÁNí pOZemNích KOmuNiKací . . . . . . . . . 166

§ 19 Obecné užívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 20 Zpoplatnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 20a Osvobození od zpoplatnění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 § 21 Výše poplatku a zpoplatnění vozidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 § 21a Způsob placení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 § 21b Platnost kupónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 § 21c Vyznačení doby platnosti kupónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 § 21d Vydávání a prodej kupónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 § 21e Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění . . . . 195 § 22 Výše mýtného a zpoplatnění vozidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 § 22a Provoz systému elektronického mýtného . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 § 22b Evropská služba elektronického mýtného. . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 § 22c Práva a povinnosti provozovatele systému

elektronického mýtného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 § 22d Oprávnění k poskytování evropské služby

elektronického mýtného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 § 22e Povinnosti poskytovatele evropského mýtného. . . . . . . . . . . . . . 212 § 22f Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby

elektronického mýtného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 § 22g shoda prvků EETs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 § 22h smírčí řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 § 22i Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému

elektronického mýtného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Obsah

VI


§ 22j Povinnosti řidiče vozidla v systému

elektronického mýtného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

§ 22k Uplatnění práv z dlužného mýtného u soudu. . . . . . . . . . . . . . . 223

§ 23 Organizování dopravy na území obce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

§ 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami . . . . . . . . 230

§ 25 Zvláštní užívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

§ 26 sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice

a místní komunikace a její zabezpečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

§ 27 Odpovědnost za škodu a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti. . . 266

§ 28 Znečištění a poškození pozemní komunikace. . . . . . . . . . . . . . . 294

§ 29 Pevné překážky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

§ 29a Centrální evidence pozemních komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . 315

§ 30–39 ČÁST SeDmÁ OchRaNa pOZemNích KOmuNiKací

a JeJich STYK S OKOLím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

§ 30 silniční ochranná pásma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

§ 31 Reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu. . . . . . . . . . . . 324

§ 32 stavby v silničním ochranném pásmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

§ 33 Rozhledové poměry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

§ 34 Vstup na sousední pozemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace . . . . . . . . . . . . . . 337

§ 36 styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními

a s okolím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

§ 37 styk s dráhami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

§ 38 Používání dálnice, silnice a místní komunikace

při velkých stavbách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

§ 38a Kategorie kontrolního vážení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

§ 38b Nízkorychlostní kontrolní vážení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

§ 38c Prekročení hodnot nízkorychlostního kontrolního vážení. . . . . . 358

§ 38d Vysokorychlostní kontrolní vážení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

§ 39 Mimořádné změny dopravního významu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

§ 39a ČÁST OSmÁ iNTeLiGeNTNí DOpRaVNí SYSTÉm . . . . . . . . . . . 375

§ 39a Inteligentní dopravní systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

§ 40–43c ČÁST DeVÁTÁ STÁTNí SpRÁVa a STÁTNí DOZOR . . . . . . . . . . 381

§ 40 Výkon státní správy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

§ 41 státní dozor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

§ 41a Údaje z evidence obyvatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

§ 42 zrušen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

§ 42a Přestupky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

§ 42b správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. . . 414 § 43 společná ustanovení k § 42a a 42b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 § 43a Vybírání kaucí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 § 43b Vracení a propadnutí kaucí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 § 43c Zabránění v jízdě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Obsah

VII


§ 44–48 ČÁST DeSÁTÁ ZÁVĚReČNÁ uSTaNOVeNí . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

§ 44 společná ustanovení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

§ 44a Vymezení přenesené a samostatné působnosti . . . . . . . . . . . . . . 440

§ 45 Přechodná ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

§ 46 Zmocňovací ustanovení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

§ 47 Zrušovací ustanovení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

§ 48 Účinnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Příloha: vyhláška č. 104/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Věcný rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 O autorech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Obsah VIII

ZÁKON

č.13/1997 Sb.

ze dne 23. ledna 1997

opozemních komunikacích

Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb., 259/1998 Sb., 146/1999 Sb., 102/2000 Sb., 132/2000 Sb., 489/2001 Sb., 259/2002 Sb., 256/2002 Sb., 320/2002 Sb., 358/2003 Sb., 186/2004 Sb., 80/2006 Sb., 342/2006 Sb., 311/2006 Sb., 186/2006 Sb., 97/2009 Sb., 347/2009 Sb., 227/2009 Sb., 152/2011 Sb., 288/2011 Sb., 329/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 119/2012 Sb., 196/2012 Sb., 18/2012 Sb., 64/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

1)

aupravuje

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich

ochranu,

b) práva apovinnosti vlastníků pozemních komunikací ajejich uživatelů a c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správ

ními úřady.

1)

Směrnice Evropského parlamentu aRady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 ovýběru poplatků za uží

vání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice

1999/62/ES ovýběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 ominimálních bezpeč

nostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 ointeroperabilitě elektro

nických systémů pro výběr mýtného ve Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 ořízení bezpečnosti sil

niční infrastruktury.

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 orámci pro zavedení inte

ligentních dopravních systémů voblasti silniční dopravy apro rozhraní sjinými druhy dopravy.

1


Zdůvodové zprávy:

(z obecné části): Návrh odstraňuje dosavadní pojetí socialistického vlastnictví k pozemním komunikacím a zavádí vlastnictví státní k dálnicím a silnicím, vlastnictví obecní k místním komunikacím a vlastnictví soukromé k účelovým komunikacím; dále nahrazuje pojem „správce“ pojmem „vlastník“, váže správní rozhodnutí o změnách v jednotlivých kategoriích pozemních komunikací na změny vlastnictví, obnovuje právní kategorii příslušenství, přizpůsobuje právní terminologii současnému pojetí a převádí do zákona ta ustanovení prováděcí vyhlášky, jimiž se zakládají práva a povinnosti.

Navrhuje se využití právního institutu věcných břemen pro případy, kdy veřejný zájem na výstavbě dálnice, silnice, nebo místní komunikace nelze realizovat, protože vlastník stavbou dotčeného pozemku není znám, je nedosažitelný nebo nečinný, anebo že ze stejných důvodů nelze realizovat dodatečné majetkoprávní vypořádání u dálnic, silnic nebo místních komunikací postavených za předchozích režimů na cizích pozemcích.

Dále se navrhuje pro stavby dálnic a silnic umožnit vyvlastnění i tam, kde ve schválené územně plánovací dokumentaci není jejich veřejná prospěšnost přímo deklarována proto, že to podle dříve platných předpisů nebylo zapotřebí. Návrh modernizuje a novým tržním podmínkám přizpůsobuje obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací, jejich styku s jinými díly a s okolím; dále rozšiřuje skutkové podstaty a zvyšují správní pokuty za porušení povinností dle tohoto zákona.

Návrh řeší otázky obecného a zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací a jejich uzavírek, které by ze systémového hlediska mohly být řešeny i v připravovaném zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Příprava tohoto zákona je však v samém počátku, je velmi složitá a legislativně nejasná, takže nelze očekávat jeho brzkou účinnost. Tato důležitá a velmi používaná ustanovení, dosud obsažená ve stávajícím zákoně o pozemních komunikacích, by tedy po jeho zrušení nebyla vůbec upravena. Navíc návrh řeší tyto otázky především z hlediska stavebního, ochrany pozemních komunikací a vztahu mezi uživateli a těmito komunikacemi, zatímco budoucí zákon o provozu má být zaměřen na pravidla a organizaci silničního provozu. Kromě toho odpovídá navrhované řešení naší zavedené a všeobecně přijímané tradici.

(k § 1): I když výkon státní správy v sobě zahrnuje i výkon státního dozoru, navrhuje se výslovné uvedení státního dozoru, jak je obvyklé z hlediska tradice v odvětví dopravy, i z hlediska nových zákonů, platných v tomto odvětví (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách). K§ 1

1. Úvodní ustanovení bývají při aplikaci právních předpisů opomíjena, jelikož zdánlivě neobsahují žádné zásadní informace. Přitom však tato ustanovení dávají odpověď na otázku, co je předmětem právní úpravy daného předpisu, atím tedy ijeho smyslem aúčelem . Mohou aměly by být proto důležitou výkladovou pomůckou. Zvýslovné deklarace předmě-tu právní úpravy lze také dovodit zasazení daného právního předpisu do systému práva či konkrétního právního odvětví, tedy zjistit, jaké otázky předpis upravuje ajaké naopak nikoli.

2. Zákon opozemních komunikacích, jak napovídá jeho název azejména vymezení jeho

předmětu vustanovení § 1, je zákonem upravujícím komunikace pozemní, nikoli tedy cesty

vodní, vzdušné či dráhu. Jeho účelem je vymezit jednotlivé kategorie pozemních komunika-

cí, stanovit pravidla pro jejich stavbu, základní podmínky pro jejich užívání a ochranu 

§ 1 Úvodní ustanovení 2

[viz písm. a)]. Dále pak zákon upravuje práva apovinnosti vlastníků pozemních komunika-

cí ajejich uživatelů [viz písm. b)] adoplňujeme, že tato práva apovinnosti se týkají zejmé-

na existence azákladního účelu komunikací jako takových. Zákon opozemních komunika-

cích proto definuje práva apovinnosti vlastníků auživatelů komunikací tak, aby byla jednak

zajištěna ochrana tělesa komunikace ajednak aby komunikace mohla být užívána ktomu,

kčemu sloužit má, tedy kdopravě (proto stanovená povinnost údržby, zákaz umisťování

pevných překážek apod.). Podrobnější pravidla pro provoz na komunikacích však tento

zákon neupravuje aje třeba sáhnout po zákonu č.361/2000 Sb., oprovozu na pozemních

komunikacích aozměnách některých zákonů (zákon osilničním provozu). Pod písm. c) je

pak výslovně zmíněno, že zákon upravuje výkon státní správy na pozemních komunikacích

ze strany tzv. silničních správních úřadů (ve skutečnosti se však významně dotýká též výko-

nu funkce speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací – srov. komentář

k§ 16).

3. Při práci se zákonem je důležité při výkladu jednotlivých ustanovení vycházet z celé

jeho systematiky, tj. všímat si souvisejících ustanovení, která svykládaným ustanovením

tvoří jeden celek vrámci jedné části či hlavy zákona apod. Je třeba mít na paměti také to, že

jednotlivé  právní normy musejí být vykládány ve vzájemném vztahu sjinými aje třeba

vždy použít takový výklad, který dává smysl ivširších souvislostech. Zákon opozemních

komunikacích je proto často třeba vyložit ve vazbě nejen na další předpisy týkající se komu

nikací (např. již zmíněný zákon osilničním provozu), ale ise zákonem č.89/2012 Sb., občan-

ský zákoník, zákonem č.289/1995 Sb., olesích aozměně adoplnění některých zákonů

(lesní zákon), zákonem č.183/2006 Sb., oúzemním plánování astavebním řádu (stavební

zákon), ajeho prováděcími vyhláškami apod. Zmíněné veřejnoprávní předpisy mohou ovliv-

ňovat výklad některých ustanovení zákona o pozemních komunikacích, civilní úprava

vobčanském zákoníku zase reguluje režim soukromých cest, tedy takových, na které se

zákon opozemních komunikacích nevztahuje. Přitom najít dělicí hranici mezi cestou sou-

kromou acestou veřejnou je mnohdy velice obtížné (srov. závěry judikatury uvedené níže

akomentář k§ 2, § 7 a§ 19).

4. Pokusme se pro potřeby praxe alespoň stručně načrtnout onen širší právní kontext,

vněmž je třeba vnímat problematiku pozemních komunikací apůsobnost jednotlivých orgá

nů veřejné moci. Institut pozemní komunikace opravňuje každého, aby přejížděl či přechá-

zel po cizím pozemku, jde tudíž oveřejné subjektivní právo. Konkrétní osoba však může cizí

pozemek užívat kdopravním účelům ina základě jiných právních titulů, které vyplývají

zpráva soukromého – může jít ověcné břemeno (konkrétně služebnost), ozávazkový práv-

ní vztah nebo opouhou výprosu, tj. nezávazné strpění ze strany vlastníka pozemku, které je

možné kdykoliv odvolat – NS 22 Cdo 595/2001(jud. č.7). Vždy je třeba jednotlivé tituly

pečlivě rozlišovat podle jejich povahy. Zatímco obecnému užívání pozemních komunikací

jakožto institutu veřejného práva poskytují ochranu úřady, ochrana osob, kterým svědčí

některý ze soukromoprávních titulů kužívání cizího pozemku, je vrukou soudů – II. ÚS 3608/10(jud. č.1),NS 22 Cdo 3158/2009 (jud. č.3), NS 30 Cdo 259/2002 (jud. č.5), NS 22 Cdo 1817/99 (jud. č.9), NS 22 Cdo 178/99 (jud. č.11). Směšovat oba instituty anástro- je pro jejich ochranu je zprávního hlediska chybou, ato často sfatálními důsledky. Nelze např. dovozovat (jak to dosud někdy někteří advokáti nesprávně činí) vydržení věcného bře- mene tam, kde uživatel nejednal vdobré víře, že mu pro užívání pozemku svědčí titul zoblasti soukromého práva, nýbrž se domníval, že daný pozemek je obecní anachází se na

3

Předmět úpravy § 1 něm cesta přístupná veřejně – II. ÚS 427/2000 (jud. č.2), NS 22 Cdo 1141/99 (jud. č.8).

3)

Pokud ovšem obecný soud takovou žalobu odmítne ajako předběžnou otázku si vyhodnotí, že na daném pozemku se skutečně nachází veřejně přístupná pozemní komunikace, nenítakové posouzení pro silniční správní úřad závazné – ten je kzodpovězení této otázky příslušný, atudíž ji musí vpřípadném správním řízení posoudit sám azcela autonomně (srov. ktomu § 159a odst. 3 o.s.ř., podle něhož je pro ostatní orgány veřejné moci závazný pouze samotný výrok pravomocného rozsudku). Určitou anomálii představuje fakt, že uobecných soudů se může úspěšně dovolávat ochrany vlastník pozemní komunikace, který nesouhlasí sjejí existencí, resp. chce se bránit jejímu obecnému užívání – NS 22 Cdo 1911/2000 (jud. č.6), NS 22 Cdo 1868/2000 (jud. č.10). To je dáno tím, že vlastník pozemku sleduje vždy, tedy ivtomto případě, ochranu svého (soukromého) vlastnického práva. Pro uživatele spor- né cesty nicméně platí, že musejí pečlivě vážit, zda hodlají svůj nárok na užívání cizího pozemku opírat oprávo soukromé či právo veřejné, apodle toho by měli volit odpovídající nástroj právní ochrany.

5. Dále doporučujeme mít na paměti, že ikdyž vněkterých případech může právní spor vést kzániku stávající cesty kurčité nemovitosti či nemovitostem, není to důvodem kpani- ce. Nezáleží na tom, zda se vřízení před správním orgánem prokáže, že domnělá pozemní komunikace nenaplňuje zákonné znaky, nebo zda soud dojde knázoru, že jde opouhou výprosu avlastník pozemku ji následně odvolá –  ztrátu přístupu kpozemku či stavbě lze vždy řešit, ato jak nástroji zoblasti práva soukromého, tak izoblasti práva veřejného. Občanský zákoník umožňuje zřízení nezbytné cesty tam, kde taková cesta chybí (§ 1029 anásl. obč. zák.), stavební zákon zase vyvlastnění pozemku pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup nebo příjezd kpozemku nebo stavbě (§ 170 odst. 2 stavebního zákona). Je tudíž zbytečné akontraproduktivní, když se úřady snaží za každou cenu deklarovat pozem- ní komunikaci tam, kde nejsou splněny její znaky (srov. zejména komentář k§ 7), ato jen zobavy, že jinak dotčené nemovitosti přijdou osvůj stávající přístup. Dodejme ktomu, že zákon opozemních komunikacích je předpisem veřejnoprávním čili až na výjimky (např. ustanovení onáhradě škody) upravuje vztahy soukromých subjektů astátu tak, že stát skrze silniční správní úřady může svými rozhodnutími přímo zasahovat do sféry jednotlivců. Úředníci proto musejí jednat vsouladu sčl. 2 Ústavy, který stanoví, že státní moc slouží všem občanům alze ji uplatňovat jen vpřípadech, vmezích azpůsoby, které stanoví zákon, zatímco jednotlivec naopak může činit vše, co není zákonem zakázáno. Související předpisy: zák. č.111/1994 Sb., osilniční dopravě, – zák. osilničním provozu, – vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon opozemních komunikacích, – vyhláška č.435/2012 Sb., oužívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, – vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, – nařízení vlády č.484/2006 Sb., ovýši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném aopostupu při uplatnění slevy na mýtném, – nařízení vlády č.264/2009 Sb., obezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů Zjudikatury: 1.  Byť je právní praxí iteorií uznáváno, že civilní soudy mohou rozhodovat onaplnění znaků účelové

komunikace (tj. posuzovat otázku spadající do správního práva, která je skutkovým základem § 1 Úvodní ustanovení 4 3)

Na tom s největší pravděpodobností nic nezmění ani § 1260 odst. 2 obč. zák. zmiňující „vydržení

služebnosti odpovídající veřejnému statku“ (srov. k tomu lit. č. 5).


uplatňovaného nároku stěžovatele) jako o předběžné otázce, s ohledem na zákonem vymezené

kompetence imateriální možnosti jednotlivých orgánů státu by bylo daleko optimálnější, pokud by

onaplnění sporných znaků účelové komunikace bylo rozhodováno ve správním řízení. Vprojednávané

věci se ovšem stěžovatel svým podáním (k civilnímu soudu)  de facto pokusil obejít správní orgán, který

by jinak jako kompetentní autorita mohl svým rozhodnutím jasně stvrdit, či vyvrátit existenci účelové

komunikace. (nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 3608/10, N 164/62 Sb. n. u.

ÚS 427) 2.  K možnosti vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni Ústavní soud zdůrazňuje, že jestliže

stěžovatelé sami věděli, že se vpřípadě předmětné parcely jedná otzv. „veřejný statek“, ato až do doby

jeho převodu na fyzickou osobu, vylučuje tato skutečnost oprávněné přesvědčení navrhovatelů otom,

že právo chůze ajízdy přes sporný pozemek svědčí právě jim arovněž že tento výkon práva byl

prováděn vdobré víře (v existenci věcného břemene).  (usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2000,

sp. zn. II. ÚS 427/2000) 3.  Je-li otázka existence či užívání pozemní komunikace již předmětem řízení silničního správního orgánu,

pak soud, jehož rozhodnutí závisí na otázce, zda otakovou komunikaci jde, podle okolností věci řízení

přeruší [§ 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř.] avyčká rozhodnutí silničního správního orgánu, ze kterého bude

při rozhodování ve věci vycházet (§ 135 odst. 2 o.s.ř.). (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6.

2011, sp. zn. 22 Cdo 3158/2009) 4.  Vykazuje-li zpevněná lesní cesta, která je pozemkem určeným kplnění funkcí lesa, znaky účelové

komunikace podle § 7 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., opozemních komunikacích, vztahuje se na ni

právo obecného užívání podle § 19 odst. 1 tohoto zákona. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2.

2006, sp. zn. 33 Odo 449/2005) 5.  Obecné užívání pozemních komunikací není institutem soukromého práva, ale jde oveřejnoprávní

oprávnění. Užívání těchto komunikací se neopírá oobčanskoprávní předpisy, ale především ozákon

o pozemních komunikacích. Soud v občanském soudním řízení nemůže rozhodovat o návrhu na

regulaci užívání účelové pozemní komunikace.  (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2002, sp. zn.

30 Cdo 259/2002) 6.  Vlastník pozemku se může domáhat negatorní žalobou, aby se ten, kdo jeho vlastnické právo

neoprávněně ruší takovou stavbou, která není věcí ve smyslu občanského práva (zde pozemní

komunikace), zdržel dalších zásahů aodstranil následky zásahů již provedených, tedy aby odstranil

ivýsledek stavebních prací provedených na pozemku.  (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2002,

sp. zn. 22 Cdo 1911/2000) 7.  Přes cizí pozemek lze přecházet na základě různých právních důvodů; může jít například ozávazkový

vztah, může jít ovýprosu (vlastník pozemku přecházení jiných osob přes pozemek trpí, aniž by jim

ktomuto přecházení vzniklo nějaké právo), anebo může jít oužívání cizího pozemku jako účelové

komunikace.  (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 595/2001) 8. Onabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni výkonem práva (vydržením) nejde tehdy, když ten,

kdo právo vykonává, se domnívá, že pozemek, kněmuž právo vykonává akterý je ve vlastnictví fyzické

osoby, patří obci, akdyž tento pozemek slouží kchůzi akjízdě také jiným fyzickým osobám. To platí

tím spíše, má-li jít oužívání veřejné cesty na pozemku obecním.  (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

26. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1141/99)

9. Obecné užívání pozemních komunikací není institutem soukromého práva, ale jde oveřejnoprávní

oprávnění. Toto užívání se neopírá oobčanskoprávní předpisy, ale ozákon opozemních komunikacích.

Poskytnutí ochrany práva obecného užívání není v pravomoci soudů, věci upravené zákonem

opozemních komunikacích musí být projednány ve správním řízení. (rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1817/99)

10. I.Zřídí-li pozemní komunikaci, která by jinak byla účelovou komunikací, někdo jiný než vlastník

avlastník neprojeví, byť ikonkludentně, souhlas sexistencí aužíváním této komunikace, může se

Předmět úpravy § 1

5


domáhat ochrany negatorní (zdržovací) žalobou podle § 126 odst. 1 zák. č.40/1964 Sb. Je-li však

účelová komunikace vsouladu svůlí vlastníka zřízena, nemůže její vlastník jednostranným vyhlášením

zamezit jejímu obecnému užívání.

II. Vobčanském soudním řízení nelze vydat rozhodnutí otom, že pozemek je účelovou komunikací.

Pokud se však vsoudním řízení onegatorní žalobě podle § 126 odst. 1 zák. č.40/1964 Sb. žalovaný

brání námitkou, že pozemek, zjehož užívání má být vyloučen, je účelovou komunikací, posoudí soud

otázku, zda skutečně jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, jako předběžnou. (rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1868/2000) 11. Obecné užívání pozemních komunikací není institutem soukromého práva, ale jde oveřejnoprávní

oprávnění. V občanském soudním řízení nelze projednávat a rozhodovat věci, upravené zákonem

opozemních komunikacích, které podle § 44 odst. 1 tohoto zákona mají být projednány vřízení,

provedeném podle obecných předpisů osprávním řízení. Žalobě vdané věci nemohl soud sodkazem

na právo obecného užívání pozemní komunikace vyhovět, avšak vzhledem ktomu, že uplatněný nárok

se opírá iotvrzenou existenci práva, odpovídajícího věcnému břemeni, nebylo namístě zastavení řízení

apostoupení věci správnímu orgánu. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo

178/99) 12. Okolnost, že na cizím pozemku neoprávněně zřízená komunikace byla rozhodnutím správního orgánu

zařazena do kategorie místních komunikací, není překážkou tomu, aby se vlastník pozemku domáhal

jejího odstranění v režimu soukromého práva (§ 126, § 135c zák. č. 40/1964 Sb.). (rozsudek

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 4. 2011, sp. zn. 20 Co 450/2008) Zhistorické judikatury: 13. Byla-li po pravoplatnosti rozsudku, vyneseného kžalobě vlastníka pozemku, že žalovanému nepřísluší

kžalobcovu pozemku věcné právo (služebnost cesty) aže je povinen zdržeti se jeho výkonu, část

pozemku přicházející vúvahu pro výkon věcného práva zveřejněna, je žalovaný oprávněn domáhati se

žalobou podle § 35 ex. ř. nepřípustnosti vedené exekuce. (Vážný 18742/44) 14. Pro nárok, jímž se žalobce domáhá proti obci ochrany vlastnického práva proti soukromému zasahování

obce, jest přípustný pořad práva. Lhostejno, že obec namítla, že jí přísluší veřejné právo kžalobcovu

pozemku.  (Vážný 10756/31) 15. Podána-li žaloba zápůrčí podle § 523 obč. zák. ažalovaný se bránil námitkou veřejnosti cesty, jest sice

žaloba přípustna, avšak nepřípustna jest obrana žalovaného. (Vážný 7655/27) 16. Lze se domáhati pořadem práva uznání služebnosti zdůvodu vydržení na pozemku proti naturálním

vlastníkům pozemku, zapsaného dosud do seznamu veřejného statku. (Vážný 5308/25) 17. Domáhá-li se obec přiznání práva zdůvodu, že po určitém soukromém pozemku chodil každý, jde

ovýkon obecného užívání, jehož přiznání nelze se domáhati pořadem práva, nýbrž toliko pořadem

stolic samosprávných.  (Vážný 4604/25) 18. Soudu nelze rozhodovati ootázce, zda jde ocestu veřejnou, ato ani jako ootázce předběžné. Vydržena-li

služebnost občany, nelze na jednotlivé znich nastupovati žalobou zápůrčí.  (Vážný 2293/23) Literatura: 1.  FASTR, P., ČECH, J.  Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a prováděcími předpisy . 11. vyd.

Praha: Linde, 2012.  2.  KOČÍ, R. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcími předpisy a vzory správních

rozhodnutí a jiných právních aktů. 4. vyd. Praha: Leges, 2013.  3.  KOČÍ, R. Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana. Praha: Leges, 2011.  4.  SPÁČIL, J.Právo nezbytné cesty vObčZ – otázky apokusy oodpověď.  Právní zpravodaj. 2006, č.1. 5.  SPÁČIL, J. Věcná břemena v návrhu občanského zákoníku.  Právní fórum. 2011, č. 11.   § 1 Úvodní ustanovení 6       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist