načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zákon o geologických prácach -- (geologický zákon) Komentár - Boris Balog; Rastislav Kaššák

Zákon o geologických prácach -- (geologický zákon) Komentár
-11%
sleva

Kniha: Zákon o geologických prácach
Autor: Boris Balog; Rastislav Kaššák
Podtitul: (geologický zákon) Komentár

- Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je ... (celý popis)
395
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 229
Rozměr: 213,0x150,0x14,0 mm
Úprava: přílohy
Vydání: Prvé vydanie
Skupina třídění: Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Hmotnost: 0,306kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201510
ISBN: 978-80-8168-276-6
EAN: 9788081682766
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú vykonávať geologické práce rôzne subjekty, v súčasnosti najmä také, ktoré majú neštátny charakter, ktoré však geologické práce, ktoré smerujú k poznaniu nerastného bohatstva, vykonávajú ako svoju podnikateľskú činnosť. V aktuálnom znení je zákon modernou európskou legislatívou, ktorá upravuje plnenie všetkých práv a povinností zodpovedných, ako aj riešenia situácií, ktoré môžu pri aktivitách v danej oblasti nastať. Predložený komentár predstavuje odborný teoretický, ale predovšetkým praktický (aplikačný) pohľad na uplatňovanie dikcie geologického zákona v praxi a právnu úpravu jeho inštitútov. Cieľom autorov bolo podať ucelený, odborný výklad jednotlivých jeho ustanovení na podporu pochopenia zámeru zákonodarcu pre oblasť spoločenských aktivít v takej dôležitej oblasti akou je ochrana a hospodárenie s nerastným bohatstvom krajiny. Odporúčame preto uvedenú publikáciu do pozornosti všetkým zodpovedným a zainteresovaným v presvedčení, že jej štúdium prispeje k legitímnosti, transparentnosti a k uľahčeniu administratívno-právnych a pracovných procesov v tejto oblasti.

(komentár)
Předmětná hesla
Zákon o geologických prácach č. 569/2007 Z. z.
Geologie
Právo životního prostředí
geologické práce
Slovensko
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

PREDsLOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ZOZNaM sKRaTIEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ZÁKON č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PRVÁ ČasŤ Základné ustanovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

§ 1 Predmet úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

§ 2 Geologické práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

§ 3 Vymedzenie niektorých pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DRUhÁ ČasŤ Podmienky vykonávania geologických prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

§ 4 Vykonávanie geologických prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

§ 5 Žiadosť o geologické oprávnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

§ 6 Vydanie geologického oprávnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

§ 7 Zánik geologického oprávnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

§ 8 Register geologických oprávnení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

§ 8a Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby – podnikateľov .

a zahraničné právnické osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

§ 9 Odborná spôsobilosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

§ 10 [Odborná prax] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

§ 10a Register odborne spôsobilých osôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 TRETIa ČasŤ Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh . . . . . . . . . . .60

§ 11 Geologická úloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

§ 12 Projektovanie geologických úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

§ 13 Ohlasovanie geologických prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

§ 14 Riešenie geologických úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

§ 15 Geologická dokumentácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

§ 16 Vyhodnocovanie geologickej úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

§ 17 Zásoby výhradného ložiska a množstvá vôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

§ 18 Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

§ 19 Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

§ 20 Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

§ 20a Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie

environmentálnych záťaží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ŠTVRTÁ ČasŤ Prieskumné územie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

§ 21 Prieskumné územie pre vybrané geologické práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

§ 22 Určenie, zmena, prevod a zrušenie prieskumného územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

§ 23 Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti

alebo zrušení prieskumného územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

§ 24 Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu

na ropu, horľavý zemný plyn a prírodných horninových štruktúr

a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania

oxidu uhličitého do geologického prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


§ 24a Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

§ 25 Práva a povinnosti držiteľa prieskumného územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

§ 26 Úhrady za prieskumné územie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

§ 27 Osobitné prieskumné územie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

§ 28 Zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územie . . . . . . . . . . . . . . . 148 PIaTa ČasŤ Vstup na cudzie nehnuteľnosti a náhrada škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

§ 29 Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

§ 30 Ochrana geologických diel a geologických objektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

§ 31 Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov . . . . . 161

§ 32 Náhrada škody a náhrada za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva . . . . . . . . . . . . 165 ŠIEsTa ČasŤ Prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

§ 33 Prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu . . . . 170

§ 34 Prevod správy a bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela

alebo geologického objektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

§ 35 Odplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu . . . . . . 182 sIEDMa ČasŤ Štátna geologická správa, štátny geologický dozor a sankcie . . . . . . . . . .193

§ 36 Štátna geologická správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

§ 37 Štátny geologický dozor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

§ 38 Správne delikty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

§ 39 Priestupky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

§ 40 Iné sankcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 ÔsMa ČasŤ spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

§ 41 Konanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

§ 41a Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

§ 42 Zhotovitelia geologických prác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

§ 43 Doterajšie prieskumné územia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

§ 43a [Úhrady] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

§ 44 Geologické oprávnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

§ 45 Preukazy o odbornej spôsobilosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

§ 45a Prechodné ustanovenie účinné k 1 . januáru 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

§ 45b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1 . novembra 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 219

§ 46 [Prevzatie právnych aktov ES a EÚ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

§ 47 Zrušovacie ustanovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

§ 48 Účinnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 PRíLOha č. 1 Vzorec na určenie úhrady za geologické dielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 PRíLOha č. 2 Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 § 4 geologický zákon 30

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY VYKONÁVANIA GEOLOGICKÝCH PRÁC

§ 4

Vykonávanie geologických prác

(1) Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to: a) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie, b) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zriadený Ministerstvom ŽP SR (ďalej len

„ministerstvo“) na výkon štátnej geologickej služby, c) Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizá

cia zriadená ministerstvom na správu jaskýň, ak vykonávajú geologické práce pri

plnení svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh, d) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených

nerastov (ďalej len „výhradné ložisko“) podľa osobitného predpisu.

6

)

(2) Na vykonávanie geologických prác občanmi na uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon nevzťahuje. 6

) § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.

Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z. z.

§ 5, § 6 až § 10a, § 11 až § 19

Súvisiace vnútroštátne právne predpisy

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

KOMENTÁR

Ustanovenie § 4 geologického zákona predstavuje úvod do jeho druhej časti – Pod­ mienky vykonávania geologických práv. Ustanovenie § 4 definuje vykonávanie geo­ logických prác z hľadiska legálneho vymedzenia subjektov, ktoré sú oprávnené vyko­ návať geologické práce.

Vymedzenie subjektov, ktoré sú oprávnené vykonávať geologické práce zásahom do pozemku je vo všeobecnosti postavené na základnom rozlíšení toho, či ide o výkon Vykonávanie geologických prác § 4 podnikateľskej činnosti, alebo či ide o plnenie úloh a povinností štátnej správy, resp. či výsledky geologických prác slúžia orgánom štátnej správy na plnenie ich úloh a kom­ petencií, alebo či ide plnenie vedeckých, výskumných a vzdelávacích úloh a nakoniec, či ide o záujmy, resp. hobby obyvateľov. S výnimkou posledného prípadu by pri vyko­ návaní geologických prác mala platiť požiadavka, aby boli vykonávané iba osobami, ktoré majú potrebnú odbornú spôsobilosť, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k zma­ reniu, resp. znehodnoteniu geologických prác a ich výsledku. K odseku 1

geologický zákon je v § 4 postavený na rovnakých pravidlách pri určovaní sub­ jektov, ktoré sú oprávnené vykonávať geologické práce. geologický zákon zavádza pre subjekt oprávnený vykonávať geologické práce označenie „zhotoviteľ geologic­ kých prác“.

zhotoviteľ geologických prác môže vystupovať v štyroch kategóriách: a) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie –

ide o  základný subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie geologických prác.

geologický zákon vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch podmienok týkajúcich sa

subjektu a oprávnenia – (i) z hľadiska subjektu musí ísť buď o fyzickú osobu – pod­

nikateľa, teda o  osobu so živnostenským oprávnením, ktorá vykonáva sústavnú

činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,

za účelom dosiahnutia zisku. zhotoviteľom geologických prác preto nemôže byť

fyzická osoba – nepodnikateľ. Ďalším subjektom je právnická osoba. geologický

zákon výslovne neustanovuje, že ide o podnikateľský subjekt, ale z ustanovení § 5

a 6 to možno vyvodiť. Pôjde teda o právnickú osobu – obchodnú spoločnosť, kto­

rá vykonáva geologické práce v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako sústavnej

činnosti vykonávanej samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za

účelom dosiahnutia zisku. okrem splnenie podmienky subjektu sa vyžaduje aj spl­

nenie podmienky (ii) geologického oprávnenia. nie je preto možné, aby boli geo­

logické práce vykonávané fyzickou osobou – podnikateľom, resp. právnickou oso­

bou bez toho, aby mala vydané geologické oprávnenie s  náležitosťami podľa § 6

ods. 1 alebo § 6 ods. 2 geologického zákona. b) ŠgÚDŠ je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou geologický výskum a pries­

kum územia SR, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho in­

formačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geolo­

gických prác, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických

prác vykonávaných na území SR, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie

a predaj máp a odborných geologických publikácií. ŠgÚDŠ je zriadený minister­

stvom a v SR zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby. ŠgÚDŠ vykonáva tiež § 4 geologický zákon 32

posudkovú, lektorskú, konzultačnú a  poradenskú činnosť a  spracováva podklady

pre orgány štátnej správy. Pri výkone štátnej geologickej služby má gÚDŠ postave­

nie zhotoviteľa geologických prác. Jeho súčasťou je aj Ústredná geologická knižnica

je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou

so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín. c) Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a  organi­

zácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň – tieto subjekty, ktoré sú oprávne­

né vykonávať geologické práce, ich nevykonávajú v rámci podnikateľskej činnosti,

ale geologický zákon im umožňuje vykonávanie geologických prác iba pri plnení

svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh. organizácia

zriadená ministerstvom na správu jaskýň je Správa slovenských jaskýň (SSJ), orga­

nizačná zložka Štátnej ochrany prírody SR (ŠoP SR), d) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených ne­

rastov – vo vzťahu k subjektu platí aj v tomto prípade, čo je uvedené pri písmene a)

(i). Ďalšou podmienkou v prípade zhotoviteľa geologických prác podľa § 4 ods. 1

písm. d) je skutočnosť, že vykonáva tieto geologické práce pri dobývaní, resp. ako

súčasť dobývania ložísk vyhradených nerastov. na spresnenie znalostí o množstve

a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je

organizácia dobývajúca ložisko vyhradených nerastov povinná v priebehu dobýva­

nia zabezpečiť v nevyhnutnom predstihu v hraniciach svojho dobývacieho priesto­

ru ďalší prieskum ložiska.

Ustanovenie § 4 geologického zákona sa zmenilo zákonom č. 311/2013 z. z., kto­ rým bol z  geologického zákona vypustený pôvodný § 4 ods. 2. Umožňovalo vyko­ návať geologický prieskum ložiska nevyhradeného nerastu vlastníkmi pozemkov na svojich pozemkoch aj bez geologického oprávnenia. Pôvodným zmyslom bolo, aby neboli vlastníci týchto pozemkov vzhľadom na jednoduchý charakter týchto geolo­ gických prác administratívne zaťažovaný. Prax preukázala, že aj pri geologických prá­ cach týkajúcich sa prieskumu ložiska nevyhradených nerastov je potrebné v záujmu ich riadneho vykonávania vyžadovať geologické oprávnenie a  odbornú spôsobilosť. Preto bola táto možnosť s účinnosťou od 1. novembra 2013 zrušená. K odseku 2

geologický zákon rešpektuje aj skutočnosť, že geológia je predmetom záujmu ob­ čanov, resp. fyzických osôb – nepodnikateľov, ktorí sa jej venujú ako svojej záľube. záujmom štátu nie je nevyhnutne regulovať všetku činnosť spojenú so zásahom do pozemku, preto ak si niekto odoberá napr. vzorky hornín do svojej zbierky, alebo v rámci svojej vedeckej činnosti a publikačnej činnosti alebo v rámci svojho štúdia, geologický zákon sa na takúto činnosť nevzťahuje, a pre takúto činnosť sa nevyžaduje Žiadosť o geologické oprávnenie § 5 geologické oprávnenie a ani odborná spôsobilosť. geologický zákon používa označe­ nie „občan“, dalo by sa však povedať, že ide o fyzickú osobu ako takú, a táto možnosť nie je viazaná na štátne občianstvo.

§ 5

Žiadosť o geologické oprávnenie

(1) Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe

8

) na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. Minister

stvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia.

8a

)

(2) Slovenskou osobou podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

(3) Žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje: a) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt

9

) (ďalej len „osobné úda

je“); ak ustanoví zástupcu na vykonávanie geologických prác (ďalej len „zástup

ca“), uvedie aj jeho osobné údaje, b) doklad o bezúhonnosti, c) obchodné meno, d) geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie, e) identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, f ) mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených

v § 9 ods. 1.

(4) Žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje: a) obchodné meno a sídlo, b) geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie, c) osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu a doklad o bezúhonnosti

člena štatutárneho orgánu a zástupcu, d) identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, e) mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených

v § 9 ods. 1.

(5) Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá žiada o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahuje povinnosť uviesť v žiadosti údaje podľa odseku 3 písm. f ) a odseku 4 písm. e).

(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.

10

)


§ 5 geologický zákon 34

(7) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí výpis z registra trestov fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, alebo výpis z registra trestov zástupcu a člena štatutárneho orgánu právnickej osoby nie starší ako šesť mesiacov. Za výpis z registra trestov sa považuje aj obdobný doklad preukazujúci bezúhonnosť.

(8) K žiadosti podľa odseku 4 sa pripojí originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace, alebo zmluva o založení spoločnosti,

11

) alebo jej úradne osvedčená kópia.

(9) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické oprávnenie. Táto povinnosť neplatí, ak zástupca je zároveň štatutárnym orgánom.

(10) Ak má žiadateľ o geologické oprávnenie pridelené identifikačné číslo organizácie,

11a

) k žiadosti podľa odseku 3 a 4 pripojí úradne osvedčenú kópiu potvr

denia o jeho pridelení.

(11) Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

11b

)

8

) § 21 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

8a

) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.

9

) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z. n. p.

10

) § 300 až 310 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p.

11

) § 57 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.

11a

) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v z. n. p.

11b

) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o ... v z. n. p.

§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona

č. 136/2010 Z. z. v z. n. p.

Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z. z.

§ 4, § 6 až § 16, § 18, §19

Súvisiace vnútroštátne právne predpisy

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z. n. p.

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v z. n. p.

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a o ... v z. n. p.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p. Žiadosť o geologické oprávnenie § 5

KOMENTÁR

na vykonávanie geologických prác sa nevzťahuje živnostenský zákon, a ich vyko­ návanie nie je upravené ani iným právnym predpisom. z uvedených dôvodov sú pre­ to upravené v geologickom zákone otázky vydávania, zániku ako aj registra geologic­ kých oprávnení. Ustanovenie § 5 geologického zákona definuje podstatné náležitosti žiadosti o  vydanie geologického oprávnenia a  to ako v  prípade fyzickej osoby, tak v prípade právnickej osoby. K odseku 1 a 2

MŽP SR vydáva geologické oprávnenie slovenskej osobe alebo zahraničnej oso­ be na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. V  zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 oBz zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR. Slovenskou osobou sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR. MŽP SR po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí predmetnej žiadosti. K odseku 3

Ustanovenie § 5 ods. 3 geologického zákona ustanovuje podstatné náležitosti, kto­ ré musí obsahovať žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie.

Takouto osobou je fyzická osoba, ktorá: a) je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom, b) je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác, c) riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy), d) je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1 geologického zákona, e) posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18 geologického zákona, f ) riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo

štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, ak sa pri riešení použijú iné ako

experimentálne a teoretické práce.

náležitosti žiadosti o  geologické oprávnenie stanovuje geologický zákon taxatív­ ne, je preto na zodpovednosti fyzickej osoby – žiadateľa, aby bola žiadosť pripravená a predložená tak, aby umožnila jej vybavenie v zákonnej lehote. K odseku 4

Ustanovenie § 5 ods. 4 geologického zákona ustanovuje podstatné náležitosti, kto­ ré musí obsahovať žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie. Aj v tomto prí­ pade ide o taxatívne ustanovené náležitosti žiadosti, ktoré zohľadňujú skutočnosť, že žiadateľom je právnická osoba. Vyžadujú sa preto údaje, ktoré umožňujú túto práv­ § 5 geologický zákon 36 nickú osobu identifikovať, ale aj údaje o jej štatutárnych zástupcoch, resp. členoch šta­ tutárneho orgánu. K odseku 5

V  prípade niektorých geologických prác ustanovuje geologický zákon miernejšie podmienky pre žiadosť o  vydanie geologického oprávnenia, a  to v  tom zmysle, že upúšťa od podmienky uviesť mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobi­ losti osôb uvedených v § 9 ods. 1 geologického zákona.

ide o tie geologické práce, ktoré sa za takéto považujú len vtedy, ak súvisia s vlast­ nými geologickými prácami, inak charakter geologických prác ani nemajú. keďže tie­ to práce súvisia s vlastnými geologickými prácami, na ktoré sa podmienka uvedenia mien a priezvisk a čísel preukazov o odbornej spôsobilosti vzťahuje, vyžadovanie tej­ to podmienky pri nich nie je potrebné.

za takéto geologické práce (ak súvisia s prácami uvedenými v § 2 ods. 2, 3 a 5 geo­ logického zákona) sa podľa tohto odseku považujú technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prí­ stupových ciest k nim. K odsekom 6 až 11

Ustanovenia odsekov 6 až 11 jednak upravujú otázky bezúhonnosti, ďalších mate­ riálov, ktoré sa pripájajú k žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o geologické oprávnenie ako aj spôsob podávania takejto žiadosti.

Prvou požiadavkou je bezúhonnosť, ktorá sa tradične v právnom poriadku vyža­ duje. Dôležitým z hľadiska posudzovania bezúhonnosti v geologickom zákone je prá­ voplatné odsúdenie za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo špeciálne za trestný čin ohrozenia životného prostredia. Takýmito trestnými činmi sú trestný čin ohrozenia a  poškodenia ŽP, trestný čin neoprávneného nakladania s  odpadmi, trestný čin ne­ oprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok, trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia, trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, trestný čin porušo­ vania ochrany stromov a krov, trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín, trestný čin úniku organizmov a trestný čin pytliactva.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako šesť mesia­ cov. Žiadateľ je povinný takýto výpis z registra trestov pripojiť ako povinný prílohu, a to v závislosti od toho, či ide o žiadateľa fyzickú osoba, alebo o žiadateľa – právnic­ kú osobu. keďže žiadateľom nemusí byť iba slovenská osoba, resp. žiadateľ nemusí mať k dispozícii klasický výpis z registra trestov, ktorý vydáva prokuratúra, umožňuje Vydanie geologického oprávnenia § 6 geo logický zákon preukazovanie bezúhonnosti aj obdobným dokladom. Malo by ale ísť o taký doklad, ktorý bude vydaný príslušnou autoritou napr. iného členského štátu eÚ, bude z neho vyplývať záležitosť bezúhonnosti žiadateľa a mala by sa naň vzťaho­ vať aj požiadavka, aby tento doklad nebol starší ako šesť mesiacov.

Medzi ďalšie povinné prílohe žiadosti o geologické oprávnenie patrí: – výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo zmluva o založení spo­

ločnosti alebo ich osvedčené kópie, ak je žiadateľom právnická osoba, – zmluva medzi žiadateľom o  geologické oprávnenie a  zástupcom na vykonávanie

geologických prác, ak ho má žiadateľ ustanoveného, – osvedčená kópia dokladu o pridelení iČo, ak ho má žiadateľ pridelené.

Žiadosť o  geologické oprávnenie sa podáva správnemu orgánu, ktorý ho vydáva, teda ministerstvu. geologický zákon súčasne v záujme priblíženia štátnej správy do­ tknutým subjektom umožňuje, aby bola žiadosť o geologické oprávnenie podaná aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného mies­ ta. S  účinnosťou od 1. októbra 2013 boli obvodné úrady ako miestne orgány štát­ nej správy zrušené a  nahradené okresnými úradmi a  to v  zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 180/2013 z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. Tým sa uľahčuje jej podávanie v prípade žiadateľov, ktorí nie sú z Bratislavy, resp. v nej nemajú sídlo.

§ 6

Vydanie geologického oprávnenia

(1) Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje: a) osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a jej zástupcu, ak bol ustanovený,

a údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 9, b) obchodné meno, c) geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie, d) podmienky vykonávania geologických prác, e) identifikačné číslo organizácie, f ) dátum vydania geologického oprávnenia.

(2) Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahuje: a) obchodné meno, sídlo, b) osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu, ako aj údaje o odbornej spôsobi

losti zástupcu podľa § 9, c) geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie vydáva, d) podmienky vykonávania geologických prác, e) identifikačné číslo organizácie, f ) dátum vydania geologického oprávnenia. § 6 geologický zákon 38

(3) Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.

(4) Zhotoviteľ geologických prác je povinný požiadať ministerstvo o zmenu geo logického oprávnenia pri každej zmene niektorého z údajov v ňom uvedených, a to do 15 dní od vzniku zmeny.

(5) Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. e), zhotoviteľ geologických prác predloží ministerstvu úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie do 15 dní po pridelení identifikačného čísla.

(6) Zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, môže geologické práce uvedené v geologickom oprávnení alebo v  zmene geologického oprávnenia vykonávať až po ich zapísaní do obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zápis geologických prác predloží ministerstvu do 15 dní od vykonania zápisu.

(7) Kópiu geologického oprávnenia a kópiu rozhodnutia o jeho zmene alebo zrušení zašle ministerstvo príslušnému daňovému úradu a Štatistickému úradu SR.

(8) Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti na niektoré geologické práce, na ktoré bolo geologické oprávnenie vydané, alebo ak zistí porušenie podľa odseku 6.

Súvisiace ustanovenia zákona č. 569/2007 Z. z.

§ 4, § 5, § 7 až § 16, § 18, § 19

Súvisiace vnútroštátne právne predpisy

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v z. n. p.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

KOMENTÁR

Ustanovenia § 6 geologického zákona upravujú jednak obsahové náležitosti geolo­ gického oprávnenia vydávaného fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej oso­ be ale súčasne upravujú aj otázky s tým bezprostredne súvisiace.

Vydanie geologického oprávnenia so všetkými náležitosťami podľa odseku 1 alebo 2 v závislosti od žiadateľa je podmienkou jeho zákonnosti. obsahové náležitosti geo­ Vydanie geologického oprávnenia § 6 logického oprávnenia vychádzajú z  požiadaviek na žiadosť o  geologické oprávnenie a obsahujú najmä podmienky vykonávania geologických prác. Tieto podmienky a ich dodržiavanie pri vykonávaní geologických prác sú kontrolované ministerstvom, ktoré v prípade ich porušenia ukladá pokuty.

odbornú spôsobilosť podľa § 9 geologického zákona na vykonávanie geologických prác (ďalej aj len „odborná spôsobilosť”) musí mať fyzická osoba, ktorá je zhotovite­ ľom geologických prác alebo jeho zástupcom, prípadne je zástupcom právnickej oso­ by, ktorá je zhotoviteľom geologických prác, alebo riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu, je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1 geologického zá­ kona, alebo posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18 geologického zákona, prípadne riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, ak sa pri riešení po­ užijú iné ako experimentálne a teoretické práce. odborná spôsobilosť sa priznáva na geologický výskum, ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, inži­ nierskogeologický prieskum, geologický prieskum ŽP, geochemické práce, geofyzi­ kálne práce. Ďalšie podrobnosti k odbornej spôsobilosti upravujú komplexne ustano­ venia § 9 geologického zákona.

Vydané geologické oprávnenie musí korešpondovať s prácami, ktoré má zhotovi­ teľ geologických prác zapísané v obchodnom registri, inak ich nemôže vykonávať, čo je jednou z podmienok vydaného geologického oprávnenia. zodpovedným za zabez­ pečenie tohto súladu a predloženie potrebnej dokumentácie – výpisu z obchodného registra alebo jeho osvedčenej kópie – je zodpovednosťou zhotoviteľa geologických prác. Ak zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchod­ ného registra, vykonáva geologické práce uvedené v geologickom oprávnení pred ich zapísaním do obchodného registra, ide o také porušenie geologického zákona, ktoré vedie k zmene geologického oprávnenia konaním z úradnej moci ministerstva a zme­ nou geologického oprávnenia sa z neho vypustia tie geologické práce, ktoré nebude mať zhotoviteľ zapísané v obchodnom registri.

z úradnej moci bude ministerstvo konať vo veci zmeny geologického oprávnenia aj v prípade, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca, ak ho má ustanoveného, nespĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti na tie geologické práce, na ktoré má vyda­ né geologické oprávnenie. Aj v tomto prípade dôjde k zmene geologického oprávne­ nia v tom zmysle, že budú takéto geologické práce z neho vypustené.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist