načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zákon o Finanční správě České republiky - Lenka Krupičková; Ondřej Trubač

Zákon o Finanční správě České republiky

Elektronická kniha: Zákon o Finanční správě České republiky
Autor: ;

Česká daňová správa prošla nedávno nebývalou institucionální změnou. Byl vytvořen organizačně odlišný systém správy a výběru daní. Přijatý zákon o Finanční správě ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  347
+
-
11,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 116
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8445-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Česká daňová správa prošla nedávno nebývalou institucionální změnou. Byl vytvořen organizačně odlišný systém správy a výběru daní. Přijatý zákon o Finanční správě České republiky se nevyhnul některým naznačeným chronickým bolestem soudobé české legislativy. Autoři, zkušení právníci, se obratně a se znalostí „daňového terénu“ ujali role průvodců po novém předpisu a přinášejí svá vysvětlení, komentáře, ale i kritické (však na reálném podkladě postavených) připomínky jednak k vlastnímu textu, ale i k dalším postupům exekutivy, jež budou z přijatého zákona ústit. Autoři jsou detailními znalci daňového procesu a jeho principů, stejně jako předešlé organizační podoby daňové správy, mohou tak velmi kompetentně srovnat staré a nové, propojit instituce a procedury, vysvětlit a odůvodnit změny, s nimiž se setkají všichni ti, na které „myslí“ daňové právo. Jejich nesporná odborná erudice je zárukou pomoci v aplikaci a interpretaci nové právní úpravy těm, kteří se každodenně pohybují v daňovém světě.

Zařazeno v kategoriích
Lenka Krupičková; Ondřej Trubač - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ISBN 978-80-7478-444-6

KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER

Zákon o Finanční správě České republiky

Komentář

Zákon

o Finanční správě

České republiky

Lenka Krupičková

Ondřej Trubač

Kniha dostupná také

v elektronické podobě


Komentář

KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER

Zákon

o Finanční správě České republiky


Zákon

o Finanční správě

České republiky

Komentář

Lenka Krupičková

Ondřej Trubač


Vzor citace: KRUPIČKOVÁ, L., TRUBAČ, O. Zákon o Finanční správě

České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 116.

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Trubač, Ondřej

Zákon o Finanční správě České republiky : komentář

/ Ondřej Trubač, Lenka Krupičková. -- 1. vyd. -- Praha

: Wolters Kluwer ČR, 2014. -- 116 s. -- (Komentáře

Wolters Kluwer)

ISBN 978-80-7478-444-6 (brož.)

351.72 * (437.3)

- finanční správa -- Česko

- zákony

- komentáře

351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa [15]

Zákon o Finanční správě České republiky

Komentář

Lenka Krupičková, Ondřej Trubač

Právní stav publikace k 1. 1. 2014

Až do dalšího tištěného vydání knihy bude komentář zdarma v případě potřeby průběžně

aktualizován na www.aktualizaceknih.cz.

© Wolters Kluwer, a. s., 2014

ISBN 978-80-7478-444-6 (brož.)

ISBN 978-80-7478-445-3 (pdf)

ISBN 978-80-7478-461-3 (mobi)

www.wkcr.cz, e-mail: obchod@wkcr.cz, tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401

Vydává Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,

v roce 2014 jako svou 1981. publikaci.

Odpovědná redaktorka Hana Baráková

Vydání první

Stran 116

Sazba Grafima, www.grafima.cz

Tisk Serifa, s. r. o., Jinonická 80, 150 00 Praha 5


V

Předmluva ..............................................................VII

Úvod ..................................................................IX

O autorech .............................................................XIII

Seznam použitých zkratek .................................................XV

ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1–12a ČÁST PRVNÍ – FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY ........... 1

§ 1 HLAVA I – OBECNÁ USTANOVENÍ ...................... 1

§ 1 Orgány Finanční správy České republiky .......... 1

§ 2–4 HLAVA II – GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ ........ 5

§ 2 Územní působnost a sídlo ....................... 5

§ 3 Generální ředitel .............................. 8

§ 4 Věcná působnost ............................. 13

§ 5–7 HLAVA III – ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ ....... 19

§ 5 Územní působnost a sídlo ...................... 19

§ 6 Ředitel ..................................... 27

§ 7 Věcná působnost ............................. 29

§ 8–12a HLAVA IV – FINANČNÍ ÚŘADY ........................ 31

§ 8 Územní působnost a sídlo ...................... 31

§ 9 Ředitel ..................................... 36

§ 10 Věcná působnost ............................. 38

§ 11 Specializovaný finanční úřad ................... 45

§ 12 Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti .......... 55

§ 12a Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů

ve správním soudnictví ........................ 56

§ 13 ČÁST DRUHÁ – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ ............. 59

§ 13 Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

při správě daní .............................. 59

OBSAH


VI

Obsah

§ 14–17 ČÁST TŘETÍ – PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY ............................. 62

§ 14 Právní jednání v orgánech finanční správy ......... 62

§ 15 Neslučitelnost s výkonem některých činností ...... 65

§ 16 Prokazování oprávnění zaměstnance k výkonu

působnosti orgánu finanční správy ............... 67

§ 17 Zvláštní ustanovení o náhradě škody ............. 68

§ 18 ČÁST ČTVRTÁ – POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MINISTERSTVU

A ORGÁNŮM FINANČNÍ SPRÁVY .............................. 70

§ 18 Poskytování údajů ........................... 70

§ 19–21 ČÁST PÁTÁ – USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ

A ZRUŠOVACÍ ................................................ 73

§ 19 [Přechodná a závěrečná ustanovení]. . . . . . . . . . . . . . 73

§ 20 [Přechodná a závěrečná ustanovení]. . . . . . . . . . . . . . 74

§ 21 Zrušovací ustanovení ......................... 75

§ 22 ČÁST ŠESTÁ – ÚČINNOST ..................................... 78

§ 22 [Účinnost] .................................. 78

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Organizační schéma Generálního finančního ředitelství

(Příloha č. 1 Organizačního řádu) .................................. 83

Příloha č. 2 Organizační schéma Odvolacího finančního ředitelství

(Příloha č. 2 Organizačního řádu) .................................. 84

Příloha č. 3 Organizační schéma finančního úřadu (Příloha č. 3 Organizačního řádu) ... 85

Příloha č. 4 Organizační schéma Specializovaného finančního úřadu

(Příloha č. 7 Organizačního řádu) .................................. 86

Příloha č. 5 Vyhláška č. 47/2012 Sb. ......................................... 87

Příloha č. 6 Vyhláška č. 48/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 430/2012 Sb.. . . . . . . . . . . . . 92

VĚCNÝ REJSTŘÍK ...................................................... 97


VII

Česká daňová správa prošla nedávno nebývalou institucionální změnou. Byl vytvořenorganizačně odlišný systém správy a výběru daní. Systém se zabíhá, testuje se správnostjednotlivých zvolených konkrétních postupů a sbírají se první zkušenosti.

Stanovili-li si tvůrci nové soustavy za cíl transparentnost její organizace, přehlednost a především pak jednotnost v postupech vůči těm, kteří jsou adresáty a nositeli mnohapovinností, tedy daňovým subjektům, pak jistě do legislativního vínku patří taková právní úprava, která nový systém pevně ukotví.

Z vlastní soudcovské praxe je mi dlouhodobě známo, že právě nejednoznačnosti,protichůdnosti a mezery v právních normách působí a vyvolávají problémy, které prodlužují řízení, ztěžují jej a činí jednotlivé kroky exekutivy nejasnými, neprůhlednými a spornými, o oslabení důvěry v právo a instituce jej prosazující ani nemluvě.

V právním státu lze moc uplatnit toliko na základě zákona a zákonem stanovenýmzpůsobem. Tato ústavní maxima vyžaduje mimo jiné, aby texty právních předpisů byly jasné a nemusel být „hledán prostor“ pro vyplnění mezer mimo zákonný rámec.

Bohužel, ani tentokrát však není zmíněný předpoklad beze zbytku naplněn. Přijatý zákon o Finanční správě České republiky se nevyhnul některým naznačeným chronickým bolestem soudobé české legislativy. O to cennější je počin obou autorů, zkušených právníků, kteří se obratně a se znalostí „daňového terénu“ ujali role průvodců po novém předpisu a přinášejí svá vysvětlení, komentáře, ale i kritické (však na reálném podkladě postavených) připomínky jednak k vlastnímu textu, ale i k dalším postupům exekutivy, jež budou z přijatého zákona ústit. Komentované dílo proto přichází právě včas.

Úděl autorů byl nelehký mimo jiné i proto, že zákon sám je v některých pasážích velmi úsporný. Stručnost jeho textu by mohla být na první pohled v prostředí právního řádupřelněném množstvím „upovídaných“ právních předpisů úlevným osvěžením. To však neplatí v situaci, kdy řada pravomocí exekutivního výkonu jednotlivých organizačních útvarů systému není obsažena v zákoně vůbec, aby pak vzápětí byla „překlenována“ navazujícími interními pokyny. V takových případech totiž mohou vznikat otázky, zda jimi nejsou veřejné moci přiznávány pravomoci, které zákon sám ani nezamýšlel.

Naštěstí oba autoři jsou detailními znalci daňového procesu a jeho principů, stejně jako předešlé organizační podoby daňové správy. Mohou tak velmi kompetentně srovnat staré a nové, propojit instituce a procedury, vysvětlit a odůvodnit změny, s nimiž se setkají všichni ti, na které „myslí“ daňové právo. Jejich nesporná odborná erudice je zárukou pomoci vaplikaci a interpretaci nové právní úpravy těm, kteří se každodenně pohybují v daňovém světě.

PŘEDMLUVA


VIII

Publikace, kterou držíte v rukou, prokazuje, že i nedostatky textů právních norem se

nemusí tolik projevit, je-li jim vdechnut rozumný obsah těmi, kdo s nimi nakládají.

JUDr. Lenka Kaniová

Předmluva


IX

Jak prohlásil již Benjamin Franklin

1

, není na tomto světě nic jistého mimo smrt a placení

daní. S trochou nadsázky lze konstatovat, že obdobnou jistotu mají i občané České republiky.

Stát kromě definice a určení daní na poli hmotného práva musí zajistit i jejich – pokud

možno bezproblémový – výběr, což může být leckdy úkol mnohem složitější. Základnímprocesním předpisem v oblasti daňového práva procesního je daňový řád, který upravuje správu

daní. Nicméně neméně důležitými předpisy jsou ty, které upravují organizaci, postavení,věcnou a územní působnost orgánů, kterým byl výkon správy daní svěřen. S ohledem naskutečnost, že inkaso drtivé části daňových příjmů státu zabezpečují orgány finanční správy, jenejdůležitějším zákonem v této oblasti právě zákon o Finanční správě České republiky (dále také

„ZoFS“), který nahradil zákon o územních finančních orgánech (dále také „ZÚFO“). Ještě

během účinnosti ZÚFO byla daňová správa v České republice přetvořena z dvoustupňové

na třístupňovou soustavu tzv. územních finančních orgánů, které tvořily Generální finanční

ředitelství (dále také „GFŘ“); finanční ředitelství (dále také „FŘ“) a finanční úřady (dále také

„FÚ“). Územní finanční orgány byly vytvořeny s účinností od 1. ledna 1991. Celkemexistovalo osm finančních ředitelství, která řídila dohromady 199 finančních úřadů.

Zákon o územních finančních orgánech byl celkově téměř třicetkrát novelizován

a v rámci legislativního procesu bylo následně doporučeno přijetí zcela nového zákona, který

by lépe upravoval cíle daňové správy. Tyto cíle spočívaly a spočívají zejména v celkovém

zjednodušení a racionalizaci správy daní s cílem zamezit daňovým únikům a zejména pak

zvýšit motivaci k placení daní. Především snižování administrativní zátěže a zavedenítransarentního systému správy a výběru daní lze považovat za kroky vedoucí ke zvyšovánídaňového výnosu. Jedním z hlavních požadavků na fungování moderní (nejen) daňové správy, je

samozřejmě požadavek její transparentnosti. Snahy o určitou institucionální reformu daňové

správy probíhaly v České republice řadu let a obdobně jako u daňového řádu trvalo několik

let, než byly uvedené změny v rámci legislativního procesu přijaty. Není bez zajímavosti, že

v průběhu roku 2008 byl tehdejší stav daňové správy v České republice posouzen také ze

strany Světové banky. V listopadu 2008 Světová banka předložila „Zprávu o vizi a strategii

pro integrovanou správu příjmů“

2

, kde se mimo jiné hovoří o nutnosti vytvoření účinné,

1

Benjamin Franklin (17. ledna 1706, Governors Island u Bostonu, Massachusetts, USA - 17. dubna 1790Filadelfie, Pensylvánie, USA, pseudonym Richard Saunders) státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec,spisovatel a jeden ze zakladatelů americké demokratické kultury, ve světě je také považován za vynálezce hromosvodu.

V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu, což byla první univerzita ve Spojených státech. S jeho jménem

jsou spjaty také počátky amerického šachu, jehož byl velkým příznivcem. 2

Více na: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/jedno-inkasni-misto/pomoc-svetove-banky.

ÚVOD


X

Úvod

jednoduché a na klienta zaměřené správy příjmů. Jinými slovy, zpráva Světové bankypodtrhla nezbytnost modernizace české daňové správy. První krok vedoucí k výraznější reformě

daňové správy byl učiněn ještě na platformě tehdy účinného ZÚFO. Bylo jím vyčlenění

odborů, které se dosud zabývaly především řízením územních finančních orgánů a výkonem

správy daní z Ministerstva financí do samostatného orgánu – Generálního finančníhoředitelství, a to k 1. lednu 2011. Tato novela se však prakticky nedotkla organizace na nižšíchstupních finanční správy, zejména pak organizace samotných finančních úřadů. Také následný

vznik Specializovaného finančního úřadu od 1. ledna 2012 proběhl ještě prostřednictvím

novelizace ZÚFO, nicméně již poměrně jasně zdůraznil nutnost komplexní nové zákonné

úpravy finanční správy v České republice, tedy nikoliv její „pouhou“ adaptaci pomocíjednotlivých dílčích novel ZÚFO.

Při vzniku ZoFS se vycházelo z několika základních pilířů: zachování GFŘ prakticky ve stávající podobě; reorganizace orgánů daňové správy na nižších stupních s důrazem na vznik jednoho Odvolacího finančního ředitelství (dále také „OFŘ“) s působností pro celou Českou republiku; zavedení principu výkonu práva daňového subjektu nahlížet do spisu tam, kde je spis umístěn; ponechání souhrnné věcné působnosti stávajících územních finančních orgánů beze změny též v rámci Finanční správy České republiky.

Zákonodárce při přípravě tohoto zákona dbal také na to, aby ZoFS byl institucionálně kompatibilní s projektem vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (dále také „JIM“), který předpokládá vytvoření jednoho výběrního místa pro daně, clo aveřejnoprávní pojistné právě na bázi orgánů samostatné finanční správy. Nově vytvořená Finanční správa České republiky byla proto navržena tak, aby splňovala parametry budoucí soustavy orgánů JIM. Zanedbatelná není ani informace z důvodové zprávy k ZoFS, že: „po plném konstituování soustavy Finanční správy ČR lze odhadnout úspory státního rozpočtu vnákladech Finanční správy ČR na 150 mil. Kč ročně, a to především v důsledku optimalizace sítě územních pracovišť FÚ a na ni navazující úspory mzdových a jiných nákladů vyplývající z vyššího stupně centralizace soustavy, zahrnujícího též prohloubení jednotnosti hospodaření jediné účetní jednotky GFŘ. Tyto úspory nicméně nastoupí až v pozdějších letech vnávaznosti na postup eventuelní optimalizace sítě územních pracovišť a další vývoj Projektu JIM.“

Celá úprava ZoFS se „vměstnala“ do pouhých 21 paragrafů, což může na první pohled působit pozitivně, jelikož se „běžný čtenář“ tohoto zákona nemusí utápět v nepřehledném množství paragrafů. Na druhou stranu nejen „běžný čtenář“ tohoto zákona, ale i samotní autoři tohoto komentáře stáli před problémem, že v ZoFS není upraveno zdaleka vše, co se organizace a fungování Finanční správy v České republice týče, resp. že na spoustu dotazů tento zákon nenabízí odpověď. Zákon je totiž koncipován jako jakási zastřešující norma, jež vymezuje toliko základní parametry fungování finanční správy s tím, že bližší úprava dílčích strukturálních prvků této organizace je z důvodu zajištění flexibility a nezávislostiponechána samotné finanční správě. Odpověď na řadu otázek (i když samozřejmě ne na všechny) proto nabízí teprve Organizační řád Finanční správy (dále jen „Organizační řád“), který vydal v souladu s § 3 odst. 6 ZoFS generální ředitel a který čítá 86 stran textu a přílohy. Je zde podrobně popsána zejména organizační struktura jednotlivých správních orgánů, a to včetně rozdělení jednotlivých pravomocí. Zde je třeba mít na paměti, že se v případěOrganizačního řádu jedná „pouze“ o vnitřní předpis, který musí být v souladu se ZoFS, resp. nesmí jít nad jeho rámec – v této souvislosti se snažíme rovněž upozornit na možnéproblematické aspekty souladu Organizačního řádu se ZoFS. Pro lepší přehlednost a komfort čtenářů       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist