načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze - kolektiv editorů

Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze

Elektronická kniha: Zákon o Finanční správě 2018 s komentářem všech novel -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze
Autor:

Publikace pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesly všechny novely zákona o Finanční správě České republiky od roku 2015. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Newsletter
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 21
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-818-3043-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesly všechny novely zákona o Finanční správě České republiky od roku 2015. Úvodní obecný komentář novel uvede uživatele do všeobecných souvislostí, podrobné poznámky ke všem novelám přímo v textu zákona zahrnuje jak teoretický rozbor pojmů, které byly novelou dotčeny (kontrolní postupy, vyhledávací činnost, vybraná působnost, sdílená působnost výlučná a souběhová, způsob konzumace plné moci v případě různých příslušností apod.), tak praktické příklady jejich užití. Publikace je určena jako metodická pomůcka zejména pro profesionální uživatele, pro daňové poradce a pracovníky Finanční správy.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Zákon o Finanční správě České republiky

s komentářem novel

www.DanoveZakony365.cz

DAŇOVÉ

ZÁKONY

ZDARM

A

Aktualizační servis,

e-book

9788081830488

Úplná znění platná v roce

2018

365

servis

On-line

zákony

Komplet

za jednu cenu:

Určeno pro daňové profesionály:

tištěná příručka + e-book + aktualizace + web

Nové pravomoci, nová územní působnost,

teoretický výklad pojmů


INFORMACE K BONUSŮM

Nedílnou součástí této publikace je pravidelný aktualizační servis po celý rok, e-booky s platnými zněními vždy

po změnách v průběhu roku a texty a další služby na servisní webové stránce www.DanoveZakony365.cz. Aktualizace

obdržíte mailem. Tištěnou verzi si můžete objednat na www.Danove-Zakony.cz. Aktualizace zdarma získáte podle toho

návodu:

Pro nejnovější informace k daňové legislativě, aktuality, metodické pomůcky navštivte:

www.DanoveZakony365.cz

1. REGISTRUJTE SE POMOCÍ QR KÓDU ZDE

NEBO

2. ODEŠLETE SMS ZAKFINSPR18 NA ČÍSLO +420 739 866 871

NEBO

3. ODEŠLETE MAIL S PŘEDMĚTEM NEBO TEXTEM ZAKFINSPR18 NA ADRESU

newsletter@newsletter.cz

IMPRESSUM

Zákon o Finanční správě České republiky 2018 s komentářem změn

ISBN 978-80-8183-048-8 (e-book v pdf)

DonauMedia, s. r. o., Bratislava, Slovenská republika © 2018.

Všechna práva vyhrazena.

Informace: newsletter@newsletter.cz

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou

dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají žádnézáruky za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy

za to, pokud by na základě textů zveřejněných v této publikacikdokoliv konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vzniklajakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jedinýmrozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve

Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmětemochrany podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel.Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části tétopublikace bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno.Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu včetně

povinnosti náhrady škody.

V této publikaci byly použity materiály Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a MF ČR.

ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY Informace, aktualizace: www.DanoveZakony365.cz


Informace, aktualizace: www.DanoveZakony365.cz BONUSY A AKTUALIZACE

Poslední novely zákona č. 456/2011 Sb., Finanční správě

České republiky

Poslední čtyři novely zákona o Finanční správě České republiky zavedly kromě legislativně technických změn především průlomová ustanovení týkající se odstranění limitů místní

příslušnosti při výkonu vyjmenovaných kontrolních postupů nebo novinky ve specifickém postavení soustavy orgánů Finanční správy.

Novela zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 Charakter novely: Novelizační zákon byl doprovodným zákonem k zákonu o ukončení důchodového spoření a jeho hlavním účelem bylo zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení

důchodového spoření s dalšími dotčenými zákony. Z tohoto pohledu byla novela víceméně pouze legislativně technická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: V souvislosti se zrušením možnosti registrace smluv o důchodovém spoření a zákona o pojistném na důchodové spoření bylo terminologicky upraveno ustanovení § 13a.

Novela zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

 Charakter novely: Zákon navazuje jako doprovodný na zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her.

Úpravy souvisejí se změnou pojmosloví v oblasti hazardních her a také s vymezením kompetencí dozoru.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Podle zákona o hazardních hrách budou dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávat Ministerstvo financí a celní úřady, takže byla zrušena věcná

příslušnost finančních úřadů k výkonu dozoru nad hazardními hrami a Specializovaného finančního úřadu pro provozovatele hazardních her, pokud jde o tento dozor.

Novela zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

 Charakter novely: Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky byl s účinností od 29. července 2016 významně novelizován zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím celního zákona. Dosavadní celní kodex Společenství byl od 1. května 2016 plně nahrazen nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým

se stanoví celní kodex Unie. V České republice byl v této souvislosti přijat nový adaptační celní zákon (zákon č. 242/2016 Sb.) s účinností od 29. července 2016. Na něj pak navazoval právě zákon č. 243/

2016 Sb., který podle parametrů nové legislativy upravil celkem 45 zákonů.

 Účinnost novely: 29. července 2016

 Obsah novely: Novela zákonem č. 243/2016 Sb. například v daňovém řádu odstranila limity místní příslušnosti správce daně při výkonu kontrolních postupů nebo nově rozvrhla působnost orgánů

celní správy a jejich postavení zejména v rámci trestního řízení. Do zákona byly zahrnuty také další dílčí změny v zákonech, které bylo nutné novelizovat z důvodu adaptace těchto předpisů na celní

kodex Unie a navazující právní předpisy. V zákoně o Finanční správě České republiky byl nově upraven nevyhovující vztah organizace soustavy orgánů finanční správy ke struktuře služebních úřadů

podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, který nebyl plně přizpůsoben pro třístupňovou soustavu správních orgánů. Dále byl rozšířen okruhu registrů a evidencí veřejné správy, do kterých mají

orgány finanční správy přímý přístup. Významnou změnou bylo od 29. července 2016 již zmíněné odstranění limitu místní příslušnosti správce daně (tedy místní příslušnosti finančních a celních úřadů

jako správců daně) při výkonu vyjmenovaných kontrolních postupů. Změna spočívá v zavedení celostátní územní působnosti finančních a celních úřadů pro účely provádění vyhledávací činnosti a

kontrolních postupů (zejména postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly). Kromě obecné územní působnosti finančních a celních úřadů, která je v principu vykonávána na území vyššího

územního samosprávného celku (kraje), byla zavedena tzv. vybraná působnost, tvořená vyhledávací činností a kontrolními postupy. Každý z úřadů pro tuto vybranou působnost nově disponuje zvláštní

územní příslušností pro území celé České republiky. Pro výkon vybrané působnosti jsou tak v konkrétních případech místě příslušné všechny finanční úřady (resp. celní úřady). Obecně místně

příslušným správcem daně pro ostatní okruh činností mimo vybranou působnost zůstává obecně místně příslušný správce daně určený na základě kritéria místa pobytu, sídla či jiného ukazatele podle

daňového řádu, případně jiných daňových zákonů, které obsahují speciální úpravu. Ve vztahu k ostatním činnostem byl zachován dosavadní rozsah územní působnosti finančních a celních úřadů (to

platí především o kompetenci k vedení daňového řízení včetně stanovení daně. Nové řešení umožňuje zejména koncentraci provádění kontrolních postupů u daně z přidané hodnoty ve vztahu ke všem

článkům řetězce u jednoho správce daně, bez ohledu na obecná kritéria místní příslušnosti. Současně toto řešení předpokládá vysokou míru koordinace orgánů finanční a celní správy na daném úseku

působnosti. Jelikož v daných věcech bude místně příslušných více správců daně, bylo zároveň zapotřebí upravit pravidla pro řešení kolizí při výkonu pravomocí, které z povahy věci může v konkrétním

případě vykonávat výlučně jeden správce daně (především provádění daňové kontroly). Nové pravidlo vyšlo z předcházející právní úpravy, u které platil princip priority (řízení či jiný postup provede ten

orgán, který jej jako první zahájí), který však ustupuje dohodě dotčených orgánů. Po ukončení příslušného postupu aktivní správce daně předá veškeré písemnosti či jiné podklady obecně místně

příslušnému správci daně, který je příslušný k vedení daňového řízení a stanovení daně.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist