načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání - Tomáš Brandejs; Milena Drábová; Michal Dušek; Olga Holubová; Milan Tomíček

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání
-7%
sleva

Kniha: Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání
Autor: ; ; ; ;

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Sedmé, aktualizované vydání komentáře, které bude ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.09.2017
Počet stran: 900
Rozměr: 23-24 cm
Úprava: svazků
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-569-7
EAN: 9788075525697
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Sedmé, aktualizované vydání komentáře, které bude zahrnovat poslední novelu s účinností k 1. 4. 2017. Rozšířený autorský tým tvoří daňoví poradci, specialisté na DPH, s dlouholetou praxí v tomto oboru. (komentář)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

4*

OBSAH

Předmluva ........................................................................................................................... XV

O autorech .............................................................................................................................XIX

Seznam použitých zkratek.................................................................................................... XXI

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

§ l-110zf ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...............................................1

§ l-4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ........................................... 1

§ 1 Předmět úp rav y .............................................................. 1

§ 2 Předmět d an ě....................................................................4

§ 2a Vynětí z předmětu d an ě............................................... 13

§ 2b Volba předmětu d an ě................................................... 16

§3 Uzemní působnost....................................................... 17

§4 Vymezení základních p o jm ů .........................................21

§ 4a Obrat .............................................................................. 53

§ 4b Zvláštní ustanovení....................................................... 57

§ 5-87 HLAVA II UPLATŇOVÁNÍ D A N Ě.............................................63

§ 5-61 Díl 1 Daňové su b jek ty ..........................................................63

§ 5 Osoby povinné к dani..................................................... 63

§ 5a-5c Skupina .......................................................................... 86

§ 5a Vymezení skupiny..........................................................86

§ 5b Zastupující člen, odpovědnost č len ů............................92

§ 5c Přechod práv a povinností.............................................93

§ 6-6f Plátci .............................................................................. 94

§ 6 Překročení obratu............................................................94

§ 6a Zrušen.............................................................................. 98

§ 6b Nabytí majetku................................................................98

§ 6c Osoby usazené mimo tuzemsko................................. 101

§ 6d Část člena skupiny mimo tuzemsko.......................... 104

§ 6e Pokračování v činnosti po zemřelém plátci.............105

§ 6f Dobrovolná registrace............................................... 107

§ 6g-61 Identifikované o so b y................................................. 110

V


Obsah

§ 6g Pořízení zboží............................................................... HO

§ 6h Přijetí služby a vybraného zboží................................. 112

§ 6i Poskytnutí služby......................................................... П4

§ 6j Registrace pro účely využití režimu jednotného

správního m ísta........................................................ П 5

§ 6k Dobrovolná registrace identifikované osoby........... 116

§ 61 Dobrovolná registrace identifikované osoby........... 117

§ 7 -1 2 Díl 2 Místo plnění.............................................................. П 7

§ 7-8 Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání z b o ž í.................. 117

§ 7 Místo plnění při dodání zboží .................................. 117

§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla

nebo chladu ............................................................... 131

§ 8 Místo plnění při zasílání zboží................................... 133

§9-1 Ok Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby............ 136

§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění

při poskytnutí služby................................................ 136

§ 9a Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné

к dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi .. 147

§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující

se к nemovité v ě c i..................................................... 148

§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy o s o b ............. 156

§ 1 Ob Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury,

umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy............... 157

§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby......... 162

§ lOd Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního

prostředku ................................................................. 164

§ lOe Místo plnění při poskytnutí služby

zprostředkovatelem osobě nepovinné к d ani..........169

§ 1 Of Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží

osobě nepovinné к d a n i............................................ 173

§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související

s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné

věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné

к d a n i......................................................................... 174

§ 1 Oh Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné

к dani do třetí zem ě.................................................. 175

§ 1 Oi Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby,

služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

poskytované služby osobě nepovinné к d ani..........186

§ lOj Zrušen........................................................................... 195

§ 10k Zrušen.......................................................................... 195

§ 11 Oddíl 3 Standern' místa plnění při pořízení zboží z jiného

členského státu........................................................... 195

§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského

státu

VI

195


Obsah

§ 12 Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží...................200

§ 12 Místo plněn^při dovozu zboží.....................................200

§ 1 3 -2 0 Díl 3 Vymezení p ln ě n í.......................................................203

§ 13 Dodání z b o ž í................................................................ 203

§ 14 Poskytnutí služby.......................................................... 234

§ 15 Zrušen.............................................................................252

§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu...................... 252

§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území

Evropské unie formou třístranného obchodu.......... 259

§ 18 Zrušen.............................................................................263

§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků

uvnitř území Evropské u nie........................................263

§ 20 Dovoz zboží.................................................................. 268

§ 20a-25 Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň

přiznat nebo zap latit................................................ 270

§ 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží

a poskytnutí služby...................................................... 270

§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží

a poskytnutí služby .................................................... 283

§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění

při dodání zboží do jiného členského státu

osvobozeném od d a n ě................................................ 298

§ 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat

nebo zaplatit daň při dovozu zboží ........................... 299

§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost

přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

osobou neusazenou v tuzemsku..................................309

§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění

při dodání zboží a poskytnutí služby s místem

plnění mimo tuzemsko................................................ 312

§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat

daň při pořízení zboží z jiného členského státu .... 314

§ 26-35a Díl 5 Daňové doklady.........................................................318

§2 6 Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech..................318

§ 26 Daňový doklad..............................................................318

§ 27-28 Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů...................................320

§ 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů . 320

§ 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů

v tuzemsku...................................................................323

§ 29-29a Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů.....................................327

§ 29 Náležitosti daňového dokladu.....................................327

§ 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny........................331

§ 30-30a Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad.......................................331

VII


§ 30 Vystavovaní zjednodušeného daňového dokladu. . . 331

§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu____332

§31-32a Oddíl 5 Zvláštni daňové doklady................................................333

§31 Splátkový kalendář........................................................ 333

§ 31a Platební kalendář.......................................................... 333

§31b Souhrnný daňový doklad..............................................334

§32 Doklad o použití............................................................335

§ 32a Potvrzení při dražbe a při prodeji mimo dražbu____337

§ 33-3За Oddíl 6 Daňové doklady při dovozu a vývozu z b o ží............338

§ 33 Daňový doklad při dovozu............................................338

§ 33a Daňový doklad při vývozu........................................... 340

§ 34 Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu

a čitelnosti daňových dokladů..................................342

§ 34 Věrohodnost původu, neporušenost obsahu

a čitelnost daňových dokladů....................................342

§ 35-35a Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů...................................347

§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů . 347

§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů............... 349

§ 36-46a Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně

a oprava výše daně, opravný daňový doklad . .. 351

§36 Základ d a n ě ...................................................................351

§ 36a Základ daně ve zvláštních případech........................391

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby.. 398

§ 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného

plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň

z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného

plnění............................................................................402

§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží..........404

§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby

osobou neusazenou v tuzemsku..................................408

§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží

z jiného členského státu..............................................409

§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu

podmíněného osvobození od spotřební daně..........411

§ 42 Oprava základu daně a oprava výše daně.....................412

§ 43 Oprava výše daně v jiných případech........................ 434

§ 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky

v insolvenčním řízení.................................................. 439

§ 45 Opravný daňový doklad............................................... 450

§ 46 Daňový doklad při provedení opravy výše daně

u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. . . 453

§ 46a Zrušen............................................................................454

*r

§ 47-50 Díl 7 Sazby d a n ě ..................................................................455

§47 Sazby daně u zdanitelného plnění..............................455


Obsah

§ 47a

§ 47b

§48

§ 48a

§49

§50

§ 5 1 -6 2 Díl 8

§51

§52

§53

§54

§ 54a

§55

§56

§ 56a

§57

§58

§59

§60

§61

§62

§ 63-71 g Díl 9

§63

§64

§65

§66

§67

§68

§69

§70

§71

§ 71a-7 1 f

Předmět závazného posouzení určení sazby daně

u zdanitelnélm plnění..................................................459

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně

u zdanitelného plnění..................................................462

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo

dokončené stavby pro sociální bydlení.....................463

Zrušen............................................................................473

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby

pro sociální bydlení.................................................... 473

Zrušen........................................................................... 477

Osvobození od daně bez nároku

na odpočet daně ...................................................... 477

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně .477

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek. 482

Zrušen........................................................................... 486

Finanční činnosti.........................................................486

Penzijní činnosti .........................................................520

Pojišťovací činnosti.....................................................520

Dodání nemovité věci .................................................535

Nájem nemovité v ě ci.................................................. 553

Výchova a vzdělávání.................................................. 566

Zdravotní služby a dodání zdravotního z b o ží........581

Sociální pomoc.............................................................592

Provozování hazardních her........................................594

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku

na odpočet d an ě...........................................................596

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená

od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož

nemá plátce nárok na odpočet daně............................616

Osvobození od daně s nárokem na odpočet

d a n ě ..............................................................................618

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně ..618

Osvobození při dodání zboží dojiného členského státu .. 619

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu ..638

Osvobození od daně při vývozu zboží....................... 640

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země . . . 645

Osvobození ve zvláštních případech......................... 646

Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo

vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.....................662

Osvobození přepravy osob..........................................665

Osvobození od daně při dovozu zboží....................... 665

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních

zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla

a při dovozu pohonných hmot cestujícím...................675

IX


Obsah

§ 71a

§ 71b

§ 71c

§ 71d

§71e

§71f

§ 71g

§ 72-79C Díl 10

§72

§73

§74

§75

§76

§77

§ 78-78e

§78

§ 78a

§ 78b

§ 78c

§78d

§78e

§ 19-m

§79

§ 79a

§ 79b

§ 79c

§ 80-87 D illí

§80

§ 80a

§81

Dovoz zboží cestujícími.............................................. 675

Obecné limity pro osvobození....................................675

Dovoz tabákových výrobků........................................676

Dovoz alkoholu a alkoholických nápojů...................676

Dovoz zboží při výkonu práce....................................677

Dovoz pohonných hm ot.............................................. 677

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je

přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo

přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě

a dodání tohoto zboží dojiného členského státu

je osvobozeno od daně.................................................678

Odpočet d a n ě ...........................................................680

Nárok na odpočet daně.................................................680

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně .. 730

Oprava odpočtu daně...................................................749

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši .... 756

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně

v krácené výši...............................................................767

Vyrovnání odpočtu daně.............................................. 781

Úprava odpočtu daně...................................................737

Obecná pravidla...........................................................737

Algoritmus výpočtu upravované částky.....................795

Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku

vytvořeného vlastní činností........................................799

Úprava u právního nástupce........................................800

Jednorázová úprava odpočtu daně při dodání

dlouhodobého majetku.................................................801

Úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení

dlouhodobého majetku.................................................803

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení

registrace..................................................................... 806

Nárok na odpočet daně při registraci..........................806

Úprava nároku na odpočet daně při zrušení

registrace..................................................................... 810

Úprava nároku na odpočet daně při zrušení

registrace v důsledku úmrtí plátce..............................813

Zrušení registrace bez povinnosti provádět úpravy

nároku na odpočet daně.............................................. 814

Vracení daně a prodej zboží za ceny

bez d a n ě ..................................................................... 815

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit.. 815

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem

mimo tuzem sko...........................................................823

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci...................825

X


Obsah

§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech .. 828

§ 82a-82b Vracení daně ^tuzemsku osobám registrovaným

к dani v jiném členském státě ....................................834

§ 82a Uplatnění nároku na vrácení d an ě........................... 834

§ 82b Řízení o vrácení daně................................................840

§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným к dani.. 844

§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí

při vývozu zboží...........................................................851

§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením . .. 856

§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích stá tů.......... 861

§ 87 Prodej zboží za ceny bez daně................................. 863

§ 88-92 HLAVA III ZVLÁŠTNÍ R EŽIM Y.............................................. 865

§ 88 Zrušen .......................................................................... 865

§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu ............................ 865

§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým

zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty

a starožitnostmi ...........................................................878

§ 91 Zrušen .......................................................................... 885

§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato...............................885

§ 92a-92i HLAVA IV REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI . 890

§ 92a Díl 1 Obecná u stan o v en í................................................... 890

§ 92a Základní ustanovení..................................................... 890

§ 92b-92ea Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové

povinnosti...................................................................893

§ 92b Dodání zlata..................................................................893

§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 к tomuto

zákonu......................................................................... 894

§ 92d Dodání nemovité věci................................................... 895

§ 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací......... 896

§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti

v ostatních případech..................................................902

§ 92f-92g Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové

povinnosti................................................................... 903

§ 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených

v příloze č. 6 к tomuto zákonu....................................903

§ 92g Mechanismus rychlé reakce.........................................908

§ 92h-92i Díl 4 Závazné p o so u zen í................................................... 909

§ 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu

přenesení daňové povinnosti......................................909

§ 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu

přenesení daňové povinnosti......................................909

XI


Obsah

§ 93-1 lOzf HLAVA V SPRÁVA DANĚ V TUZEM SKU............................910

§ 93-110 Díl 1 Obecná ustanovení o správě d a n ě ........................ 910

§ 93 Správa daně celními úřady........................................... 910

§ 93 a Místní příslušnost..........................................................911

§94 Povinná registrace plátce.............................................912

§ 94a Dobrovolná registrace plátce.......................................914

§ 95 Zrušen ...........................................................................916

§ 95a Skupinová registrace....................................................916

§ 96 Povinný registrační údaj............................................... 919

§ 97 Registrace identifikované osoby...................................920

§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby............921

§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců

a identifikovaných osob............................................922

§ 99 Zdaňovací období..........................................................923

§ 99a Změna zdaňovacího období.........................................924

§ 99b Zdaňovací období v insolvenci...................................926

§100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty..............928

§ 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně

z přidané hodnoty.......................................................931

§ 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání...................... 932

§ 101a Elektronická forma podání........................................... 937

§ 101b Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání.. 939

§ 101c Povinnost podat kontrolní hlášení...............................942

§ lOld Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení... 946

§ lOle Lhůty pro podání kontrolního hlášení.........................950

§ lOlf Opravné a následné kontrolní hlášení.........................952

§ 101 g Postup při nesplnění povinnosti související

s kontrolním hlášením................................................ 953

§ 101h Následky za porušení povinnosti související

s kontrolním hlášením................................................ 955

§ 101 i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním

hlášením....................................................................... 958

§ 101 j Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního

hlášení............................................................................959

§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrohího hlášení . 959

§ 102 Souhrnné hlášení.......................................................... 961

§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou

nebo dosud nestanovenou d a ň....................................967

§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období . 968

§105 Vracení nadměrného odpočtu....................................... 973

§106 Zrušení registrace plátce z moci úřední.......................981

§ 106a Nespolehlivý p látce......................................................984

§ 106aa Nespolehlivá o so b a......................................................988

§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce

a nespolehlivou osobu................................................ 989

XII


Obsah

§ 106b Zrušení registrace plátce na ž ád o st.............................990

§ 106c Zrušen........ 4*.............................................................993

§ 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost. 993

§ 106e Zrušení registrace skupiny........................................... 994

§ 106f Zánik členství člena skupiny....................................... 995

§ 107 Zrušení registrace identifikované osoby

z moci úřední.............................................................997

§ 107a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost.. 998

§108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň...................1000

§ 108a Ručení oprávněného příjemce................................. 1008

§109 Ručení příjemce zdanitelného plnění......................... 1012

§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně................................. 1019

§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu

a válečného stavu.................................................... 1021

§ 110a-110zf Díl 2 Zvláštní režim jednoho správního místa _____1023

§ 110a-110b Oddíl 1 Základní ustanovení.................................................. 1023

§ 110a Úvodní ustanovení.................................................... 1023

§ 110b Vymezení základních po jm ů................................... 1030

§ 110c-l 1 Of Oddíl 2 Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním

režimu v tuzemsku.................................................. 1032

§ 110c Zastupování.............................................................. 1032

§ 11 Od Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho

správního m ís ta...................................................... 1032

§ 11 Oe Způsob placení daně.................................................. 1034

§ HOf Přeplatek..................................................................... 1035

§ 110g-l 1 Ov Oddíl 3 Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku

jako státě identifikace.............................................. 1037

§ 110g-l 1 Oi Pododdíl 1 Použití zvláštního režimu jednoho správního místa

v tuzemsku............................................................... 1037

§ 11 Og Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii

v tuzemsku............................................................... 1037

§ 11 Oh Podmínky použití režimu Evropské unie

v tuzemsku............................................................... 1038

§ 11 Oi Omezení použití zvláštního režimu j ednoho

správního místa v tuzemsku.................................... 1040

§ 110j-l 1 Ok Pododdíl 2 Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho

správního místa v tuzemsku.................................... 1041

§ IlOj Podání......................................................................... 1041

§110k Doručování................................................................ 1043

§ 1101-11 Op Pododdíl 3 Registrace к dani ve zvláštním režimu jednoho

správního místa v tuzemsku.................................... 1045

§1101 Přihláška к registraci................................................ 1045

§ 110m Oznamovací povinnost osoby používající

zvláštní režim jednoho správního místa................. 1046

§ HOn Rozhodnutí o registraci........................................... 1047

XIII


Obsah

§ 1 lOo Zrušení registrace uživatele na žádost.......................1049

§ 11 Op Zrušení registrace uživatele z moci úřední..............1050

§ 11 Oq-11 Ov Pododdíl 4 Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním

režimu jednoho správního místa............................. 1052

§ HOq Zdaňovací období...................................................... 1052

§ 1 Юг Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání.... 1052

§ HOs Předepsání a stanovení daně..................................... 1054

§ HOt Oprava základu daně a výše daně ........................... 1054

§ HOu Postoupení daňového přiznání a platby.....................1055

§ IlOv Platba bez dostatečného označení ............................ 1056

§ 110w-l 1 Ozf Oddíl 4 Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku

jako státě spotřeby.................................................. 1056

§ HOw Základní ustanovení.................................................. 1056

§ HOx Doručování................................................................ 1058

§ IlOy Poslední známá d a ň .................................................. 1059

§ 110z Samovyměření a samodoměření d an ě.................... 1061

§ HOza Doměření daně z moci ú řed n í................................. 1063

§ 11 Ozb Vztah к prekluzivním lhůtám................................... 1066

§ 11 Ozc Pořadí úhrady daně.................................................... 1067

§ llOzd Placení daně státu spotřeby..................................... 1068

§ HOze Příslušenství daně...................................................... 1069

§ HOzf Vymáhání daně.......................................................... 1070

§ 111-113 ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENÍ .....................................................................................1072

§111 Přechodná ustanovení................................................ 1072

§112 Zrušovací ustanovení................................................ 1074

§113 Účinnost..................................................................... 1075

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají

veřejnou správu, považují za osoby povinné к dani........................................................ 1079

Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě.................................... 1080

Příloha č. 3 - Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě...................................... 1086

Příloha č. 3a - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně......................... 1099

Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti............................... 1104

Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové

povinnosti........................................................................................................................... 1105

Příloha č. 6 - Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije

režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením................................ 1110

Vybraná přechodná ustanovení novel................................................................................ 1112

Věcný rej střik..................................... 1113

XIV
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist