načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zákon o dani z přidané hodnoty 2018 s komentářem změn -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze - kolektiv editorů

Zákon o dani z přidané hodnoty 2018 s komentářem změn -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze

Elektronická kniha: Zákon o dani z přidané hodnoty 2018 s komentářem změn -- Komplet e-booku s aktualizačním servisem a možností doobjednání tištěné verze
Autor:

Publikace obsahuje zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pro rok 2018 po všech novelách publikovaných v roce 2017. Na podrobný úvodní komentář navazuje text zákona s poznámkami a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  109
+
-
3,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Newsletter
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 64
Rozměr: 30 cm
Úprava: tran
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky
Téma: daň z přidané hodnoty, zákony, komentáře
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-818-3040-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace obsahuje zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pro rok 2018 po všech novelách publikovaných v roce 2017. Na podrobný úvodní komentář navazuje text zákona s poznámkami a komentáři ke každé jednotlivé změně. Poznámky k novelizačním bodům jsou umístěny přímo u konkrétního textu. Určeno pro nejnáročnější profesionální uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty). Pro rychlé zvládnutí změn a pro denní použití v profesionální praxi. Grafické rozlišení novelizovaných pasáží,  přehledná úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou a přesnou práci s textem. E-book je pomocí aktivních odkazů přímo propojen se servisní webovou stránkou a umožňuje prohlížení vždy aktuálního textu zákona. Aktualizační servis zasílaný mailem po každé změně.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

2018

www.

DanoveZakony365.cz

ZÁKON O DANI

Z PŘIDANÉ

HODNOTY

DonauMedia

Aktuální znění zákona po všech

novelách pro rok 2018 s komentářem

změn v praktickém kompletu

s aktualizačním servisem

Komplet

za jednu cenu:

9788081830419

Komentáře

VŠECH

novel!

E-book

inclusive

365

servis

On-line

zákony

E−book, bezplatná aktualizace:

Načtěte QR a odešlete SMS na +420 739 866 871

Podrobnosti na www.DanoveZakony365.cz

s možností doobjednání tištěné verze na www.danove−zakony.cz


2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Informace: www.DanoveZakony365.cz

Poznámky

Poslední (2017/2018) novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesly jak legislativně technické a terminologické změny, tak zásadní věcné úpravy v zařazení

některých položek do jednotlivých příloh (sazeb daně), ve specifických pravidlech pro registraci nebo zavedení institutu nespolehlivé osoby. Drobnou novelou byly

zároveň nastaveny parametry údajů pro kontrolní hlášení zrušené (s odložením účinnosti) v únoru 2017 Ústavním soudem.

Novela zákonem č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 Charakter novely: Novela byla legislativně technická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: V souvislosti s ukončením tzv. II. pilíře důchodového systému (zrušení zákonů č. 397/2012 Sb. a č. 426/2011 Sb.) byla zrušena ustanovení týkající se důchodového

spoření, resp. odstraněny odkazy na důchodové spoření a na pojistné na důchodové spoření.

Novela zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o

dani z hazardních her

 Charakter novely: Novela byla pouze terminologická a zajišťuje jednotné pojmosloví s novou zákonnou úpravou hazardních her.

 Účinnost novely: 1. ledna 2017

 Obsah novely: Pojem loterie a jiné podobné hry byl nahrazen pojmem hazardní hry a v § 60 bylo definováno, co se rozumí provozováním hazardních her.

Novela zákonem č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 Charakter novely: Novela přeřadila noviny a časopisy do 10% sazby daně.

 Účinnost novely: 1. března 2017

 Obsah novely: Novela upravila přílohu č. 3 a přílohu č. 3a. Z přílohy č. 3 byla v položce 49 v názvu zboží vypouštěna slova noviny a časopisy. Do přílohy č. 3a byla za položku 4901

vložena nová položka 4902 a v názvu zboží byla za slova obrázkové knihy pro děti doplněna slova noviny a časopisy. V textu pod tabulkou byl pak doplněn odstavec, který vysvětluje,

že pro účely zákona o dani z přidané hodnoty, resp. pro zařazení do druhé snížené sazby 10 % se novinami rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát

ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

 Poznámka: Zákon měl být původně účinný k 1. lednu 2017, faktická účinnost však nastala až patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Novela nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 Sb.

 Charakter novely: Novela byla věcná, zrušila dvě ustanovení týkající se kontrolního hlášení.

 Účinnost novely: 15. února 2017

 Obsah novely: Nález Ústavního soudu ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty. Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon o dani z přidané hodnoty musí

blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat a nestačí k tomu ustanovení § 101d odst.1, které je velmi neurčité. To nevylučuje případné zákonné zmocnění (viz čl. 79

K posledním změnám zákona o dani z přidané hodnoty

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2018. 1. vydání.

www.DanoveZakony365.cz

© 2018 DonauMedia, s. r. o., Tallerova 4, Bratislava. Pište nám na e-mail: newsletter@newsletter.cz. Vyrobeno v EU. ISBN 978-80-8183-041-9 (e-book v pdf)

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou

dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají žádnézáruky za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za

to, pokud by na základě textů zveřejněných v této publikaci kdokoliv

konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vzniklajakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jedinýmrozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve

Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmětemochrany podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel.Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části tétopublikace bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno.Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu včetně

povinnosti náhrady škody.Informace: www.DanoveZakony365.cz DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Poznámky

Úvodní komentář

odst. 3 Ústavy) ke stanovení konkrétních jednotlivých údajů Ministerstvem financí. Avšak muselo by se tak stát formou právního předpisu. Jen by bylo možno zajistit pro plátce

předvídatelnost údajů, které po nich bude stát požadovat. Ústavní soud dále shledal rozpor s ústavním pořádkem u ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty. Tento

odstavec stanovil, že výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Ustanovení

§ 101g připouští vedle doručování na elektronickou adresu i doručování do datové schránky. Podnikající fyzické osoby však mají pouze možnost, a nikoli povinnost mít datovou schránku.

Pro případ, že plátce nemá zpřístupněnu datovou schránku a nesdělil dosud správci daně svou elektronickou adresu, se použije obecná úprava doručování dle ustanovení § 42 – 51

daňového řádu. U všech těchto způsobů doručování je pro doručení (či jeho fikci) nezbytné, aby se výzva dostala alespoň do sféry dispozice adresáta – plátce daně. Podle ustanovení

§ 17 odst. 2 a 3 zákona o elektronických úkonech je dokument doručen v okamžiku přihlášení oprávněné osoby do datové schránky či desátý den po dodání do datové schránky. Při

doručování fyzickým osobám podle ustanovení § 44 daňového řádu je písemnost doručena buď okamžikem převzetí, nebo uplynutím desetidenní úložní doby (§ 47 daňového řádu). Podle

napadené právní úpravy však pro vznik fikce doručení postačí již samotné odeslání výzvy. Protože veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou, nemusí se výzva do

dispozice plátce dostat vůbec, anebo se do ní dostane s časovým odstupem. Plátce, který nemá datovou schránku a sdělil správci daně svou elektronickou adresu, se tak potencionálně

dostává do situace, kdy je mu ukládána nějaká povinnost, o které se bez vlastní viny ani nemusí dozvědět. Taková povinnost není reálně splnitelná. Pro rozpor s již zmíněnými články

Listiny proto Ústavní soud zrušil i ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty.

 Poznámka: § 101g odst. 5 byl zrušen dnem zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů (k 15. únoru 2017), § 101d odst. 1 byl zrušen ke dni 31. prosince 2017, aby byl dán časový prostor

k přijetí nové úpravy. Nová úprava byla přijata zákonem č. 371/2017 Sb. (viz dále).

Novela zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

 Charakter novely: Velmi rozsáhlá věcná novela upravila především specifika při registraci a postupech při správě daně u společnosti (dříve sdružení), zavedla institut nespolehlivé

osoby, upravila vracení daně mezinárodním organizacím, uskutečnění zdanitelného plnění u opakovaných plnění poskytovaných déle než rok, skupinovou registraci ve vztahu

k přeměnám obchodních společností, daň u dlouhodobého majetku, který je předmětem tzv. finančního leasingu, lhůtu pro uplatnění úpravy odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění,

postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období, ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou a vracení daně osobám se zdravotním

postižením při dodání motorového vozidla.

 Účinnost novely: 1. července 2017

 Obsah novely: Určený společník za „společnou“ činnost společníků společnosti (dříve sdružení) již nově není oprávněn vystavovat za společnost daňové doklady, uvádět ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení údaje za uskutečňování ekonomické činnosti v rámci celé společnosti a vést za společnou činnost společníků společnosti evidenci podle § 100 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Každý společník společnosti podle nové právní úpravy sleduje samostatně obrat pro účely podání přihlášky k registraci, vede v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti), v daňovém přiznání uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti. Podobně postupuje i v souhrnném hlášení a v kontrolním hlášení. Při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahuje ustanovení § 27 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty, tedy každý plátce je povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží a poskytnutí služby ve smyslu § 28 zákona o dani z přidané hodnoty (s náležitostmi stanovenými v § 29). Pokud v rámci společného uskutečňování ekonomické činnosti na základě společenské smlouvy lze činnost jednotlivých společníků společnosti (plátců) samostatně identifikovat (např. jeden společníkspolečnosti vykonává elektrikářské práce, druhý vodoinstalační práce), pak každý společník společnosti sám za svou činnost vystavuje daňové doklady. U přijatých zdanitelných plnění, pokud se přijatá plnění vztahují pouze na činnost konkrétního společníka společnosti identifikovaného na daňovém dokladu (odběratel), si může tento plátce uplatnit nárok na odpočet daně v rozsahu a za podmínek stanovených v § 73. Tento postup uplatňuje každý společník společnosti, který jedná sám za sebe, tj. pokud přijatá zdanitelná plnění používá pouze pro účely uskutečňování jeho plnění. Pokud navenek vůči třetím osobám jako dodavatel za činnost vykonávanou společně v rámci společnosti bude fakturovat jeden společník, tj. na daňovém dokladu bude uvedena (identifikována) jen jedna osoba uskutečňující ekonomickou činnost v rámci společnosti jako dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tak údaje o tomto dodání uvede ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení, kontrolním hlášení a v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Ostatní společníci fakturují (jako subdodavatelé) provedení své činnosti v cenách s DPH tomu společníkovi, který fakturuje uskutečnění plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služeb) konečnému odběrateli. Pokud za účelem dosažení cíle v rámci uskutečňování ekonomické činnosti ve společnosti nakoupí zboží nebo přijme službu jeden společník (přičemž přijatá plnění se vztahují na celou činnost prováděnou v rámci společnosti), na daňovém dokladu je uveden společník, který objednal dotčená plnění a tento společník může uplatnit odpočet daně z přijatého plnění po splnění podmínek stanovených v § 72 v plné výši. Přijaté plnění je výdajem (nákladem) celé společnosti, proto přijatou službu nebo zboží rozúčtuje ostatním společníkům. Pokud tedy dvě nebo více osob uskutečňují ekonomickou činnost společně na základě společenské smlouvy a každý společník uskutečňuje ekonomickou činnost, neuplatní se podle nové právní úpravy s účinností od 1. července 2017 dřívější postup, kdy údaje o uskutečněných a přijatých zdanitelných plněních uvádí v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jen jeden společník a ostatní podávají negativní daňová přiznání. Dle nové právní úpravy proto musí každý společník sám za svou činnost údaje v rozsahu činnosti vykonávané v rámci společnosti uvádět ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení, kontrolním hlášení a také ve své evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Pro společnosti, které vznikly do dne předcházejícího účinnosti novely (do 30. června 2017, ať už na dobu určitou či neurčitou), je stanoveno přechodné období do konce roku 2018. Těmto společnostem bude dána možnost uplatňovat původní zvláštní pravidla pro správu daně z přidané hodnoty u společnosti, pokud si zachování tohoto režimu zvolí. Novela zavedla institut nespolehlivé osoby. Tou se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, a to na základě rozhodnutí správce daně nebo ze zákona. V případě konstitutivního rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty Ze zákona se nespolehlivou osobou stane nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena. Opatření bylo do zákona zavedeno, protože někteří nespolehliví plátci se pokoušeli zbavit se tohoto označení nikoli na základě rozhodnutí správce daně (poté co začali znovu řádně plnit své povinnosti), ale účelovým zrušením registrace plátce a opětným získáním statutu plátce. Nově tedy jsou tyto osoby označeny jako nespolehlivé se všemi dalšími důsledky. Správce daně získal navíc možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby než plátce, pokud vykazují srovnatelné škodlivé jednání tak, aby tyto osoby v momentě vzniku plátcovství již měly označení nespolehlivého plátce. Pro účely daně z přidané hodnoty je nově obchodní majetek, který je zbožím přenechaným k užití se smluvním ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva a který současně má znaky dlouhodobého majetku, považován za dlouhodobý majetek uživatele. Věcně se tato změna projevila v pravidlech pro uplatnění nároku na odpočet daně. Novela rozšířila ručení příjemce zdanitelného plnění na případy, kdy úplata za plnění byla poskytnuta ve virtuální měně.  Poznámka: Zákon měl být původně účinný k 1. lednu 2017, poté k 1. dubnu 2017, faktická účinnost však nastala až patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy k 1.

červenci 2017. Novela obsahuje rozsáhlá přechodná ustanovení, která je třeba zohlednit při aplikaci v praxi.

Novela zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 Charakter novely: Malá novela byla pouze terminologická.

 Účinnost novely: 1. ledna 2018

 Obsah novely: Novela reagovala na stavební zákon a článkem XXXIX. upravila především terminologii dotčených ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty.

Novela zákonem č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

 Charakter novely: Malá věcná novela specifikující mimo jiné náležitosti kontrolního hlášení v § 101d odst. 1, který byl k 31. prosinci 2017 zrušen Nálezem Ústavního soudu.

 Účinnost novely: částečně od 1. ledna 2018, částečně od 13. ledna 2018

 Obsah novely: V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl zpřesněn v § 54 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, aby byl jednotně se zákonem o platebním styku používán

pojem platební služby a vydávání elektronických peněz. Novela upravila také činnosti, které zákon o platebním styku nevnímá jako poskytování platebních služeb, např. vydávání

platebních šeků a směnek. Novelizace § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty souvisí s Nálezem Ústavního soudu č. 40/2017 Sb., který shledal, že toto ustanovení je v rozporu

s Ústavou ČR a k datu 31. prosince 2017 ho zrušil. Nový odstavec 1 stanoví přesněji náležitosti kontrolního hlášení, ve kterém je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

své identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se plnění a úplat (pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení), údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet

daně a identifikační údaje odběratele nebo dodavatele. Náležitosti kontrolního hlášení se tedy prakticky nezměnily, jsou definovány poměrně obecně, vyhovují však lépe dikci Ústavy ČR.

 Poznámka: účinnost části novelizující § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty byla stanovena na 1. ledna 2018, část týkající se zákona o platebním styku je účinná od 13.

ledna 2018. Poznámky pod čarou,přílohy

Obecná ustanovení

Uplatňování daně

Zvláštní režiny

Ražim přenesenídaňové povinnosti

Správa daněv tuzemsku

Přechodnáustanovení


4 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Informace: www.DanoveZakony365.cz

Poznámky

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění zákona č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 230/

2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 320/2008 Sb., č. 87/2009 Sb.,

č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 489/2009 Sb., č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 167/2012

Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., č. 262/2014 Sb., č. 360/2014 Sb., č.

377/2015 Sb., č. 113/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.

a č. 371/2017 Sb.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

1)

aupravu

je daň z přidané hodnoty.

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně je

a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámciuskuteč

ňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,

c) pořízení

1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti

nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,

2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu

osobou nepovinnou k dani,

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

(2) Zdanitelné plnění je plnění, které

a) je předmětem daně a

b) není osvobozené od daně.

§ 2a

Vynětí z předmětu daně

(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu,

jestliže dodání tohoto zboží

a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo

b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží

předmětem daně s použitím

1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými

díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,

2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo

3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu,

pokud

a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila vpřísluš

ném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč

a

b) pořízení zboží je uskutečněno

1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,

2. osvobozenou osobou, která není plátcem,

3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plněníosvoboze

ná od daně bez nároku na odpočet daně,

4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státěvzta

huje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo

5. právnickou osobou nepovinnou k dani.

(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se

nezahrnuje hodnota pořízeného

a) nového dopravního prostředku,

b) zboží, které je předmětem spotřební daně,

c) zboží uvedeného v odstavci 1.

(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které jepředmě

tem spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku.

§ 2b

Volba předmětu daně

Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu,kte

ré není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto

pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného členského státu

uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku bezprostředně

následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, sene

vztahuje § 2a odst. 2.

§ 3

Územní působnost

(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí

a) tuzemskem území České republiky,

b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou

jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva

o fungování Evropské unie,

c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,

d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,

e) územím Evropské unie souhrn území členských států.

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu

Evropské unie nepovažuje

a) hora Athos,

b) Kanárské ostrovy,

c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské

unie,

d) Alandy,

e) Normanské ostrovy,

Jak jsou vyznačeny novely v textu úplného znění:

 obyčejné černé písmo – základní text včetně novel účinných od 1. ledna 2017, který se od 2. ledna 2017 a dále nezměnil

 ležaté červené písmo – text, který se změnil v průběhu roku 2017

 tučné červené písmo – text, který se změnil k 1. lednu 2018 (novely výslovně účinné k tomuto datu), resp. k 13. lednu v případě § 54 odst. 1

Komentář novely § 4 odst. 4 písm. b) bod 1.  Definice nového dopravního

prostředku byla v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice o dani z přidané hodnoty

rozšířena na všechna motorová pozemní vozidla. Nově tato definice zahrnuje například

také terénní čtyřkolky, které nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích.

(Novela zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost změny dnem 1. července 2017)

Komentář novely § 4 odst. 4 písm. c)  Jedná se o zpřesnění vymezeníobchod

ního majetku, jehož účelem je věrněji promítnout zásadu vyplývající z ustálenéjudika

tury Soudního dvora EU, že osoba povinná k dani je oprávněna určit, zda, popř. v jaké

části, majetkové hodnoty zařadí do svého obchodního majetku. V souladu s ustálenou

judikaturou Soudního dvora EU jsou touto definicí obchodního majetku pokryty také

případy, kdy osoba povinná k dani využije dané majetkové hodnoty pro uskutečňování

svých ekonomických činností s určitým časovým odstupem. (Novela zákonem č. 170/

2017 Sb., účinnost změny dnem 1. července 2017)


5Informace: www.DanoveZakony365.cz DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Poznámky

f) ostrov Helgoland,

g) území Büsingen,

h) Ceuta,

i) Melilla,

j) Livigno,

k) Campione d’ Italia,

l) italské vody jezera Lugano.

(3) Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané hodnoty

považuje za území Francouzské republiky a území ostrova Man sepova

žuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru.

§ 4

Vymezení základních pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého

plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,

b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za

službu,

c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle §

13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,

d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu

a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je

nižší než odpočet daně,

e) správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji

za ceny bez daně a při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní

úřad s výjimkou případů, kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží

vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4,

f) osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňovéiden

tifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování

mezi členskými státy,

g) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo

ani místo pobytu,

h) u fyzické osoby

1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné

obdobné evidenci, anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci

daně, pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídáskutečnos

ti,

2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle

žije z důvodu osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osobapro

fesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní vazby, je místo,

kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami,

3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje,

i) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se

rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení

osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení;nemá

li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby

místo jejího pobytu,

j) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může

uskutečňovat dodání zboží nebo poskytnutí služby, neboť jedostateč

ně stálá a má vhodné personální a technické zdroje,

k) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního

rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů,

z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu,

z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud jepří

jemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny

a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se

nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení

dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

l) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které jepředmě

tem některé ze spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv

nebo předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, s

výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní nebodistri

buční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli

sítě k takové soustavě připojené,

m) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která

1. nemá sídlo v tuzemsku,

2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s

místem plnění v tuzemsku a

3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu,

která se tohoto plnění neúčastní,

n) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem neboprovozov

nou v jiném členském státě, která je v tomto státě osobou sobdob

ným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v

tuzemsku, která není plátcem.

(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,

b) právo stavby,

c) živé zvíře,

d) lidské tělo a část lidského těla,

e) plyn, elektřina, teplo a chlad.

(3) Za zboží se dále považují

a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem Českéná

rodní bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo

jejich dovoz Českou národní bankou,

b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro

sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo

přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného

kursu vyhlašovaného Českou národní bankou,

c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo

při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu

jako výrobku.

(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které

jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a

které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní

být skutečně použity; za dopravní prostředek se nepovažuje vozidlo,

které je trvale znehybněno, ani kontejner,

b) novým dopravním prostředkem

1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm

3

nebo

s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode

dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního

uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou

námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo

záchranářské činnosti, nebo

3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud

bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo

má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívanýchle

teckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu.

c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné

k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických

činností,

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je

1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů;

7c)

hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je

ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude

převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty

Obecná ustanovení

Vždy aktuální znění:

www.danovezakony365.cz/zakon−o−dani−z−pridane−hodnoty/

Komentář novely § 4 odst. 4 písm. d) bod 1.  Do definice dlouhodobého majetku

byla doplněna zásada pro případy, kdy je pořizován formou tzv. finančního leasingu.

Obchodní majetek, který je zbožím přenechaným k užití se smluvním ujednáním o

budoucím převodu vlastnického práva a který současně splňuje určující znakydlouho

dobého majetku, se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty považuje zadlouhodo

bý majetek uživatele (nájemce). Věcně se tato změna ve vymezení dlouhodobého

majetku projeví zejména v pravidlech pro uplatnění nároku na odpočet daně. Záměrem

této úpravy je u takového majetku důsledně zohlednit princip práva nakládat se zbožím

jako vlastník a uplatňovat stejná pravidla bez ohledu na to, zda je pořizovánstandard

ně či formou finančního leasingu, tj. s odloženým převodem vlastnického práva. V § 4

odst. 4 písm. d) bodu 1. byla tato zásada stanovena pro obchodní majetek, který je

hmotným majetkem podle obsahového vymezení v zákoně o daních z příjmů. (Novela

zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost změny dnem 1. července 2017)

Komentář novely § 4 odst. 4 písm. d) bod 3.  Obdobně jako v případě hmotného

majetku byla i do definice dlouhodobého majetku v § 4 odst. 4 písm. d) bodu 3.

doplněna zásada, podle které se pozemek, který účetní předpisy vymezují jakodlou

hodobý hmotný majetek, a který je pořizován formou tzv. finančního leasingu,považu

je za dlouhodobý majetek uživatele (nájemce). Věcně se tato změna ve vymezení

dlouhodobého majetku projeví zejména v pravidlech pro uplatnění nároku na odpočet

daně. (Novela zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost změny dnem 1. července 2017)

Komentář novely § 4a odst. 3  V zákoně o dani z přidané hodnoty byla zrušena

specifická úprava registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty uspolečnos

ti z důvodu uvedení zákona o dani z přidané hodnoty do souladu se směrnicí o dani z

přidané hodnoty a obecnými principy daně z přidané hodnoty. Nové podmínky v zákoně

o dani z přidané hodnoty jsou postaveny na samostatném (individuálním) působení

každého společníka (člena) společnosti a jsou v souladu s obecnými principy daně z

přidané hodnoty. V této souvislosti bylo zrušeno ustanovení upravující počítání obratu

osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje

plnění s nárokem na odpočet daně. Dříve se do obratu osoby povinné k dani, která je

společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet

daně, zahrnoval obrat dosahovaný touto osobou samostatně mimo společnost a obrat

dosahovaný celou společností. Nově společník společnosti postupuje podle obecných

ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. Každý společník společnosti (osoba

povinná k dani) sleduje obrat pro účely registrace k dani sám za sebe. (Novela


6 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Informace: www.DanoveZakony365.cz

Poznámky

považuje za dlouhodobý majetek uživatele,

2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího

daně z příjmů,

7c)

3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podlepráv

ních předpisů upravujících účetnictví;

7d)

pozemek přenechaný k užití

na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo

k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely

daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele,

nebo

4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně zpří

jmů,

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobýma

jetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil,po

stavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení

73)

se považuje zasa

mostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,

f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém

osvědčení

4)

nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo

M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategoriezvlášt

ním právním předpisem,

4a)

g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht,

h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů,

i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s instalací

nebo montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí

zmocněnou třetí osobou,

j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání

1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavynachá

zející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě k takovésousta

vě připojené,

2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.

(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro

osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo

přiznat uskutečnění plnění, a to

a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo

b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou;pře

počet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného

kurzu každé z těchto měn vůči euru.

§ 4a

Obrat

(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez

daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží zauskuteč

něná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem

plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

a) zdanitelné plnění,

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až

až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanoupříleži

tostně.

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobéhomajet

ku.

(3) 

§ 4b

Zvláštní ustanovení

(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodupou

žijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.

(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond, podílový fond,

podfond investičního fondu a organizační složku státu, která je účetní

jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.

(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí

obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů,

spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s

ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomtopozem

ku.

HLAVA II

UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

Díl 1

Daňové subjekty

§ 5

Osoby povinné k dani

(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, kterása

mostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákonnestano

ví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla

založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňujeekono

mické činnosti.

(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto

zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osobposkytují

cích služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavnéčin

nosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé

činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož

i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a

účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využitíhmot

ného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento

majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanouekonomic

kou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří majíuza

vřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne meziza

městnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případněčin

nosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle

zvláštního právního předpisu.

6)

(3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí,dobrovol

né svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické

osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo nazá

kladě zvláštního právního předpisu

7a)

se při výkonu působností v oblasti

veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za

výkon těchto působností vybírají úplatu.

7b)

Pokud však uskutečňováním

některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k

výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde oten

to výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci

vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za

osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č.

1.

(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město

Praha a každá jeho městská část.

(5) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona

29)

se

ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizníhovysílá

ní vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou

činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.

Skupina

§ 5a

(1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených

osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k

dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástískupi

ny (dále jen „členové skupiny“) sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko,

nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje zasamostat

nou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné

skupiny .

zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost změny dnem 1. července 2017)

Komentář novely § 4b odst. 2  Podle předchozího znění zákona o dani z přidané

hodnoty byla osobou povinnou k dani investiční společnost a nikoliv podílový fond bez

právní subjektivity. Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty má dva druhy výnosů:

(i) Výnosy za obhospodařování podílových fondů, případně investičních fondů. Jde o

výnosy osvobozené podle § 54 odst. 1 písm. v) zákona o dani z přidané hodnoty bez

nároku na odpočet daně. (ii) Výnosy z nakládání či držby majetku v podílových

fondech. Podle povahy podílového fondu a jeho majetku může jít o výnosy s různými

dopady na daň z přidané hodnoty – výnosy za zdanitelná plnění (například při dodání

stavby, nebo poskytnutí nájmu jako zdanitelná plnění), nebo o výnosy osvobozené s

různými dopady na koeficient podle § 76 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty

(například při prodeji cenných papírů, při prodeji stavby za podmínek § 56 odst. 1, při

prodeji pozemku, který není stavebním pozemkem, nebo při nájmu podle § 56a odst.

3 zákona o dani z přidané hodnoty). Při prodeji nemovité věci ve speciálním fondu

nemovitých věcí je pro účely zákona o dani z přidané hodnoty investiční společnost

převodcem a uskutečňuje zdanitelné plnění či plnění. Při nabytí nemovité věci do

speciálního fondu nemovitých věcí je pro účely daně z přidané hodnoty investiční

společnost nabyvatelem, který přijímá zdanitelná plnění (plnění) a při odpočtu daně

postupuje způsobem podle § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. Při opravě

nemovité věci jde o zdanitelné plnění mezi zhotovitelem a investičním fondem ve

prospěch speciálního fondu nemovitých věcí a při odpočtu daně postupuje způsobem

podle § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. Jako problém nepřeklenutelný

výkladem byl v původním znění zákona o dani z přidané hodnoty jediný koeficient

podle § 76 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty pro celou investiční společnost. Lze

reálně předpokládat situace, kdy jedna investiční společnost bude obhospodařovat jak

speciální fondy nemovitých věcí, tak i fondy jiné (např. speciální fondy cenných papírů).

Při existenci jednoho koeficientu pro celou investiční společnost byl tento koeficient

podstatně ovlivněn jak finančními činnostmi podílových fondů provádějících finanční

činnosti, tak i vlastní činností investičního fondu. Snížený koeficient z titulu těchto

činností pak byl používán i při obhospodařování speciálního fondu nemovitých věcí,

což mělo za následek ztrátu podstatné části nároku na odpočet daně při pořízení těch

nemovitých věcí, na které se vztahuje částečný nárok na odpočet daně při pořízení

(obdobně v případě stavebních úprav, oprav a dalších režijních výdajů spojených s

provozem nemovitých věcí). Proto byl pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za


7Informace: www.DanoveZakony365.cz DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Poznámky

(2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově

spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

(3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba

přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé

osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo

hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň

40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.

(4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí

alespoň jedna shodná osoba.

§ 5b

(1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen.

Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který

je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem

v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny.

(2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti

skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupinyodpo

vídají i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve skupině, a to za

období, ve kterém byli členy skupiny.

§ 5c

(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se

staly členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny.

(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, kterápři

stoupila ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby.

(3) 

(4) 

Plátci

§ 6

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž

obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucíchka

lendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, kteráusku

tečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního

dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročilastano

vený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

§ 6a§ 6b

(1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud

nabývá tento majetek

a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základěrozhod

nutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převoduma

jetku státu na jiné osoby, nebo

b) od plátce nabytím obchodního závodu.

(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměnyobchod

ní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této přeměně

přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní

korporace, která byla plátcem.

(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu

nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění

její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků,nepřestá

vá být plátcem.

§ 6c

(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje

služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od

daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží

do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to prostřednictvím svéprovo

zovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí těchto

služeb nebo dodání tohoto zboží.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a kteráusku

teční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem

plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň

osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která sepou

žije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dneuskuteč

nění tohoto zdanitelného plnění.

(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, neníosvobo

zenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které

je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem

nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v

jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto

zboží.

§ 6d

Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskutečnízda

nitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v

tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, s výjimkou plnění, u

kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,

je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění.

§ 6e

(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje

v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu

daňové povinnosti zůstavitele.

(2) Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely

tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základěživnostenské

ho nebo jiného oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomickýchčin

nostech.

§ 6f

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku,

která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem naodpo

čet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí,

kterým je tato osoba registrována.

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu vtuzem

sku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s

místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne následujícího po dniozná

mení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Identifikované osoby

§ 6g

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osobanepo

vinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují

zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží

pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu přidodá

ní zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode

dne prvního pořízení tohoto zboží.

§ 6h

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která

není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelnéhopl

nění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud

se jedná o

a) poskytnutí služby,

Uplatňování daně

Vždy aktuální znění:

www.danovezakony365.cz/zakon−o−dani−z−pridane−hodnoty/

využití právní fikce vymezen podílový fond jako právnická osoba a z obdobných

důvodů byl doplněn i podfond investičního fondu (ten může být aktuálně vytvářen

pouze v rámci akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, což jespeci

ální právní forma upravená zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a

investičních fondech). (Novela zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost změny dnem 1.

července 2017)

Komentář novely § 5a odst. 1  Jedná se o legislativně technickou úpravuspočí

vající ve zrušení části věty v souvislosti se zrušením ustanovení, která upravují v

zákoně o dani z přidané hodnoty specifické podmínky registrace a postupy při správě

daně z přidané hodnoty u společnosti. (Novela zákonem č. 170/2017 Sb., účinnost

změny dnem 1. července 2017)

Komentář novely § 5c odst. 3 a 4  Podle předchozí právní úpravy byl v § 5c

zakotven režim přechodu práv a povinností z členů skupiny na skupinu a ze skupiny

na její členy v případě vzniku skupiny (odstavec 1), vzniku členství ve skupiněpřistou

pením ke skupině (odstavec 2), zrušení registrace skupiny (odstavec 3) či zániku

členství ve skupině (odstavec 4). Ustanovení § 5c se částečně překrývalo s § 5b,

který v odstavci 2 upravuje solidární odpovědnost členů skupiny za práva a povinnosti

skupiny vyplývající z daňových zákonů. Jelikož § 5b odst. 2 věta druhá a § 5c odst. 3

a 4 se překrývaly, bylo těžko určitelné, jaký měla ustanovení vzájemný vztah (zda bylo

některé z nich lex specialis ve vztahu k druhému, pokud ano, pak které). Proto byly v

§ 5c zrušeny odstavce 3 a 4. Podle nové právní úpravy platí, že za práva a povinnosti

skupiny vyplývající z daňových zákonů odpovídají společně a nerozdílně členové

skupiny, a to jak za doby existence skupiny, tak po jejím zrušení či po zániku jejich

členství ve skupině (za období, ve kterém byli členy skupiny). Pokud je v právní úpravě

vyjádřen vzájemný vztah více osob slovy společně a nerozdílně, znamená to, že mezi

nimi existuje solidární odpovědnost (nebo též solidární povinnost či solidární právo).

Správce daně může z množiny daňových subjektů zvolit jednoho nebo více daňových

subjektů a obrátit se na ně v souvislosti s plněním daňových povinností. Daňové

subjekty se následně vypořádají mezi sebou v závislosti na tom, kdo z nich správci

daně plnil a v jakém rozsahu. Uvedené platí pro hmotněprávní povinnosti i propovin

nosti procesní povahy, ať už v rovině nalézací, či v rovině platební včetně vymáhání

(například exekuční titul znějící na již zaniklou skupinu lze vymáhat po jejích členech).

§ 5b odst. 2 se bude vztahovat např. na situaci, kdy bude bývalý člen skupiny

(kterýkoliv bývalý člen) povinen či oprávněn upravit odpočet daně v případě změny


8 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Informace: www.DanoveZakony365.cz

Poznámky

b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

§ 6i

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která

není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby smís

tem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí

služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

§ 6j

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou

v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního

režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dnená

sledujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osobaregistrová

na.

§ 6k

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osobanepo

vinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského

státu podle § 2b, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po

dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány.

§ 6l

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která

není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni

oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud

a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění

s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

1. poskytnutí služby,

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle

§ 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském

státě osvobozeno od daně.

Díl 2

Místo plnění

Oddíl 1

Stanovení místa plnění při dodání zboží

§ 7

Místo plnění při dodání zboží

(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zbožíuskutečně

no bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy

se dodání uskutečňuje.

(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebopře

praveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, prokte

rou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo,

kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná.

Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo

plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz

zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost

přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

(3) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plněnípova

žuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

(4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku

během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo

plnění se považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se

považuje za samostatnou přepravu.

(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí

a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit

osoby na území Evropské unie,

b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit

osoby na území Evropské unie,

c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie částpřepra

vy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a

ukončení přepravy osob.

(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá

věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází

pozemek zatížený právem stavby.

§ 7a

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

(1) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmiobchodní

kovi je místo, kde má tento obchodník sídlo nebo kde má provozovnu,

které je toto zboží dodáno.

(2) Obchodníkem se pro účely odstavce 1 rozumí osoba povinná k

dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem

jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.

(3) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi jiné osobě

než osobě uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno,

toto zboží spotřebuje. Pokud osoba, které je takto zboží dodáno,nespotře

buje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění pro totonespotře

bované zboží místo, kde má tato osoba s       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist