načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy účetnictví - Martin Landa

Základy účetnictví
-7%
sleva

Kniha: Základy účetnictví
Autor:

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2008
Počet stran: 256
Rozměr: 176x250
Úprava: 254 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
ISBN: 978-80-8707-186-1
EAN: 9788087071861
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou i mimořádné opravné prostředky. Hlavní důraz je kladen na řešení sporů v oblasti tzv. obchodního soudnictví. V dalších částech se čtenáři seznámí s exekučním řízení a řízením konkurzním. Samostatně je popsáno i řízení rozhodčí. Kniha je určena nejen studentům, ale i širší neprávnické veřejnosti.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Podnikové účetnictví Podnikové účetnictví
Landa Martin
Cena: 338 Kč
Základy účetnictví Základy účetnictví
Dvořáková Dana
Cena: 374 Kč
Základy účetnictví Základy účetnictví
Dvořáková Dana
Cena: 420 Kč
Základy finančního účetnictví Základy finančního účetnictví
Sedláček Jaroslav
Cena: 235 Kč
Základy finančního účetnictví Základy finančního účetnictví
Sedláček Jaroslav
Cena: 367 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázkyzáklady účetnictví

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2008

Martin Landa

Brno International Business School


Název: Základy účetnictví

Autor: JUDr. Martin Landa

Vydavatel: KEY Publishing s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz

v koedici s B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00 Brno

Tiskárna: KEY Publishing s.r.o.

Vydáno v roce: 2008

Vydání: první

© JUDr. Martin Landa 2008

iSBn 978-80-87071-86-1 (KEY Publishing s.r.o.)

iSBn 978-80-87255-09-4 (B.I.B.S., a.s.)

Vzor citace:

landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: key Publishing,

2008.

V tomto studijním textu jsou uvedeny informace podle právního stavu k 1. 1. 2008.

Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou

Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.).Obsah

Průvodce studijním textem .........................................................................................7

 Podnikové účetnictví ............................................................................................0

1.1 Základní pojmy podnikového účetnictví ........................................................10

1.1.1 Cíl a funkce účetnictví ....................................................................... 11

1.1.2 Předmět účetnictví ............................................................................. 12

1.1.3 Účetní jednotka................................................................................... 13

1.1.4 Účetní období ..................................................................................... 15

1.1.5 Časový rozsah vedení účetnictví ....................................................... 16

1.1.6 Uživatelé účetních informací ............................................................. 17

1.1.7 Účetní soustavy .................................................................................. 18

1.2 Finanční a manažerské účetnictví (struktura podnikového účetnictví) ...... 19

1.3 Systém regulace a harmonizace účetnictví .................................................. 22

1.3.1 Systém právní úpravy účetnictví v ČR .............................................. 22

1.3.2 Nadnárodní harmonizace účetnictví ................................................. 25

1.4 Koncepce účetních jednotek ve vztahu k rozsahu vedení účetnictví .......... 27

2 Základy finančního účetnictví ..............................................................................5

2.1 Finanční výkazy podniků .............................................................................. 35

2.1.1 Rozvaha (bilance) ............................................................................... 38

2.1.2 Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) ...................................................... 38

2.1.3 Přehled o peněžních tocích ................................................................ 39

2.1.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu .............................................. 39

2.2 Bilanční rovnice ............................................................................................ 40

2.3 Analýza obchodních operací ........................................................................ 40

 Účetní zápis obchodních případů.........................................................................55

3.1 Účet ............................................................................................................. 55

3.1.1 T – účet ............................................................................................... 56

3.1.2 Označení stran účtů (Má dáti a Dal) .................................................. 56

3.1.3 Podvojný účetní zápis ........................................................................ 56

3.1.4 Zjištění zůstatku účtů ......................................................................... 59

3.2 Hlavní kniha .................................................................................................. 59

3.2.1 Označování účtů hlavní knihy .......................................................... 60

3.2.2 Základní pravidla pro vytváření účtů ................................................ 62

3.2.3 Obsah a forma hlavní knihy ............................................................... 63 3.3 Účetní deník .................................................................................................. 65

3.3.1 Obsah a forma účetního deníku ......................................................... 65

3.3.2 Vztah deníku a hlavní knihy .............................................................. 66

3.4 Od obchodní k účetní operaci ....................................................................... 67

3.4.1 Účetní doklady a jejich typy .............................................................. 69

3.4.2 Náležitosti účetních dokladů ............................................................. 70

4 Podstata hlavních typů účetních operací – metodický úvod ...............................82

4.1 Ekonomické vztahy podniku – předmět účetnictví ...................................... 82

4.1.1 Externí ekonomické vztahy podniku ................................................. 83

4.1.2 Interní ekonomické vztahy podniku .................................................. 84

4.2 Majetková a kapitálová struktura .................................................................. 87

4.2.1 Majetková struktura podniku ............................................................. 87

4.2.2 Kapitálová struktura podniku ............................................................ 90

4.2.3 Oceňování majetku a závazků ........................................................... 92

4.3 Výnosy a náklady .......................................................................................... 94

4.4 Okamžik uskutečnění účetního případu ........................................................96

5 Vybrané operace s majetkem ............................................................................. 05

5.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ................................................. 105

5.1.1 Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

nákupem ........................................................................................... 107

5.1.2 Metody odpisování dlouhodobého majetku .................................... 108

5.1.2.1 Účetní odpisy ....................................................................... 110

5.1.2.2 Daňové odpisy ..................................................................... 111

5.2 Zásoby .......................................................................................................... 113

5.2.1 Vymezení hlavních složek zásob ..................................................... 114

5.2.2 Metody účtování zásob .................................................................... 115

5.2.2.1 Průběžný způsob účtování zásob (metoda A) .................... 115

5.2.2.2 Periodický způsob účtování zásob (metoda B) ................... 116

5.2.3 Oceňovací techniky u zásob ............................................................. 118

5.3 Pohledávky ................................................................................................... 122

5.4 Peněžní prostředky ...................................................................................... 125

5.4.1 Základní operace u peněžních prostředků ...................................... 127

5.4.2 Peníze na cestě .................................................................................. 128

6 Vybrané operace se závazky ...............................................................................40

6.1 Vznik a úhrada obchodních závazků ......................................................... 140

6.2 Operace spojené s účtováním pracovních vztahů a odvodů

(mzdové účetnictví) ..................................................................................... 143 6.3 Úvěrové vztahy ............................................................................................ 146

6.4 Operace spojené s účtováním daňových vztahů (daňové účetnictví) ....... 148

6.4.1 Způsob účtování nákladových daní ................................................ 148

6.4.2 Způsob účtování daně z příjmů ....................................................... 150

6.4.3 Způsob účtování nepřímých daní .................................................... 150

7 Vybrané operace s vlastním kapitálem ...............................................................57

7.1 Podstata finančních vztahů k investorům .................................................. 157

7.2 Operace s vlastním kapitálem u individuálního podnikatele ......................159

7.3 Operace s vlastním kapitálem u akciové společnosti

a u společnosti s ručením omezeným ......................................................... 160

8 Účetní pravidla ................................................................................................... 67

8.1 Účetní zásady .............................................................................................. 167

8.1.1 Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti ............................................ 168

8.1.2 Zásada opatrnosti ............................................................................. 169

8.1.3 Zásada nezávislosti účetních období ............................................... 169

8.1.4 Zásada oceňování v historických cenách ........................................ 170

8.1.5 Zásada bilanční kontinuity .............................................................. 170

8.1.6 Zásada stálosti metod ....................................................................... 171

8.1.7 Zákaz kompenzace (vzájemného zúčtování) ................................... 171

8.2 Kvalitativní požadavky na účetnictví ......................................................... 172

8.3 Účetní záznamy a jejich organizace ............................................................ 175

8.3.1 Pojem účetních záznamů ................................................................. 175

8.3.2 Fáze zpracování účetního záznamu................................................. 177

8.3.3 Oběh účetních dokladů .................................................................... 178

8.3.4 Opravy účetních záznamů ............................................................... 180

8.4 Účetní dokumentace.................................................................................... 182

9 Finanční reporting a účetnictví ..........................................................................89

9.1 Organizace účetních pracovišť aneb „Kam se obrátit pro informace?“ ..... 189

9.1.1 Typy podnikových účetních agend .................................................. 190

9.1.2 Začlenění účetních agend do organizační struktury ....................... 194

9.2 Vnitřní kontrolní systém ............................................................................. 196

9.2.1 Kontrolní prostředí ........................................................................... 197

9.2.2 Kontrolní postupy ............................................................................. 197

9.2.3 Předvaha a její použití ...................................................................... 198

9.2.4 Dokladové a evidenční kontroly ...................................................... 200

9.2.5 Specifika kontrolního systému při použití výpočetní techniky ...... 203 Použité zkratky V tomto studijním textu jsou použity následující hlavní zkratky: V500 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ZDP Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředisů.

ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů.

ZÚ Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Jak sestavit základní finanční výkazy podniku – rozvahu a výsledovku .. 204

9.3.1 Základní kvalitativní požadavky na finanční výkaznictví .............. 205

9.3.2 Struktura rozvahy ............................................................................. 206

9.3.3 Struktura výsledovky ....................................................................... 208

0 Samostatné přílohy .............................................................................................27

10.1 Směrná účtová osnova ............................................................................. 217

10.2 Návrh účtového rozvrhu .......................................................................... 219

10.3 Vzory účetních výkazů ............................................................................ 231

10.4 Výsledky cvičení ...................................................................................... 233

10.5 Výkladový slovník pojmů ........................................................................ 247

Použitá literatura ....................................................................................................25


0

kapitola

Cílem úvodní kapitoly je objasnit moderní chápání podnikového účetnictví,

které je definováno jeho cílem, základními funkcemi, předmětem,základ

ní strukturou a způsobem právní úpravy. V navazujících částech kapitoly

si pak vysvětlíme koncepci a úlohy finančního a manažerského účetnictví

jako dvou základních složek podnikového účetnictví. Dále si vysvětlíme

důvody a formy národní a nadnárodní regulace a harmonizace účetnictví

a v závěrečné části se seznámíme s aktuální koncepcí typů účetníchjedno

tek ve vztahu k rozsahu vedení účetnictví.

Po prostudování 1. kapitoly budete umět:

1. Vysvětlit účetní cyklus a základní účetní pojmy.

2.  Rozlišit účetnictví finanční a manažerské.

3. Odůvodnit potřebu regulace a harmonizace účetnictví.

4. Znát koncepci účetních jednotek ve vztahu k rozsahu vedení účetnictví.

. Základní pojmy podnikového účetnictví

Účetnictví lze stručně charakterizovat jako proces poznávání, měření,evi

dence  a zprostředkování ekonomických (hodnotových) informací umož

ňujících rozhodování uživatelů těchto informací.

Na účetnictví je možné pohlížet i jinak – tím, že účetnictví pracuje s infor

macemi (ekonomického, hodnotového typu), lze je také charakterizovat jako

Podnikové účetnictví


informační systém, zobrazující informace o hodnotových vztazíchurčitého subjektu (tzv. účetní jednotce).

Poznámka

Hodnotovými vztahy a informacemi se rozumí určité jevy vyjádřené v peněž­

ních jednotkách (Kč nebo cizí měně, např. EUR). Příkladem hodnotového

vyjádření je údaj o prodejní ceně zboží, uvedený na faktuře.

Pro základní orientaci v tomto procesu je nutné si na úvod vysvětlit některé

základní pojmy, které tvoří celkový rámec účetnictví – jsou to:

cíl a funkce účetnictví (proč se účetnictví vede),

předmět účetnictví (jaké jevy účetní systém zachycuje),

vymezení účetní jednotky (koho se účetnictví týká),

účetní období (za jaké období se účetnictví vede),

od jakého okamžiku, resp. do kterého okamžiku je účetní jednotka

povinna vést účetnictví

kdo jsou uživatelé účetních informací. .. Cíl a funkce účetnictví Obecně lze cíl účetnictví charakterizovat jako kvalitativní stav, který v maximální míře uspokojí informační potřeby uživatelů účetních informací. Jak si však v dalších částech tohoto textu uvedeme, informační potřeby uživatelů  účetních informací jsou velmi různorodé (například je podstatný rozdíl mezi informačními požadavky managementu podniku pro potřeby řízení a informačními požadavky finančního úřadu pro účely vyměření daňové povinnosti). Výsledkem těchto různorodých informačních potřeb bylo postupnérozdělení podnikového účetnictví na oblast finančního a manažerskéhoúčetnictví. Cílem finančního účetnictví je dosažení situace, kdy účetní závěrka (účetní výkazy a související písemnosti) sestavená na základě účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku (§ 7 odst. 1 zákona o účetnictví). Naproti tomu hlavním cílem manažerského účetnictví je podat informace o průběhu, výsledcích a perspektivách ekonomické činnosti podniku, a to v členění podle podnikových výkonů, podnikových organizačních útvarů, případně i podle jiných hledisek. Účetnictví plní celou řadu funkcí, mezi něž patří zejména:

od cíle účetnictví se odvozuje jeho informační funkce, kterou je nutné

považovat za nejvýznamnější funkci,

vedením soustavných zápisů o podnikových jevech plní účetnictví

funkci registrační,


2

je důkazním prostředkem při vedení sporů, zejména při ochraně

a uznání práv ve vztahu dlužník – věřitel,

je základním nástrojem při vyměření daňových povinností.

Ověřovací test

1. Stručně definujte pojem účetnictví.

2. Jaký je cíl finančního účetnictví?

3. Jaký je cíl manažerského účetnictví?

..2 Předmět účetnictví

S problematikou cílů a funkcí podnikového účetnictví úzce souvisívymezení předmětu účetnictví. Předmět finančního účetnictví definuje § 2 zákona

o účetnictví tak, že účetní jednotky účtují:

o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv,

dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Na rozdíl od tohoto komplexního pojetí jsou předmětem manažerského

účetnictví zpravidla jen některé složky aktiv (zejména zásoby), ale podstatně větší důraz se zde klade na širší sledování nákladů, výnosů a výsledku

hospodaření – nikoliv jen za podnik jako celek, ale i v členění podlepodnikových výkonů, organizačních útvarů a dalších hledisek.

Podrobněji se s problematikou předmětu účetnictví seznámíme vnavazující kapitole v souvislosti s výkladem hlavních typů obchodních operací.

I když si to občas neuvědomujeme, setkáváme se s účetnímiinformacemi téměř na každém kroku. Prostudujte si například následující výňatek

z článku (časopis Ekonom č. 39/2004):

Demonstrační příklad: Typy účetních informací

Lafarge zvýšil prognózu zisku

Výrazné zvýšení provozního zisku, růst ve všech čtyřech aktivitách

(výrobě granulátů a betonu, cementu, sádry a střešních krytin),posilování pozice v rozvíjejících se ekonomikách, snížení finančních nákladů

o 14 %, zvýšení prognóz ziskovosti pro celý letošní rok – v takové situaci

se nachází francouzská společnost Lafarge, největší světový producent

stavebních materiálů.

V příznivějším prostředí ve světě vykázal Lafarge za první pololetípozitivní výsledky. Čistý zisk dosáhl 376 milionů eur, což je dvaapůlkrát více

než za srovnatelné období loňského roku. Provozní zisk stoupl o 31 %, na

876 milionů eur. Tahounem byla divize cement, která sama realizovala

76 % nárůstu atd.
Úkol:

a) Z textu článku vyberte typické účetní informace.

b) V textu jsou uvedeny většinou informace z oblasti finančního účetnictví,

ale jsou zde i tři informace, které se týkají manažerského účetnictví –

které?

Řešení:

Bod a): Typickými účetními informacemi jsou:

provozní zisk: rozdíl mezi výnosy a náklady z provozní činnostipodniku, tj. z oblasti hlavní výdělečné činnosti podniku,

růst ve všech čtyřech aktivitách: z hlediska účetního se růst vyjadřuje

obratem, tj. dosaženými výnosy (tržbami),

snížení finančních nákladů o 14 %: finanční náklady tvoří zejména

náklady na úroky z cizího kapitálu (např. úvěrů) a dále pak různé typy

finančních poplatků; snížení finančních nákladů lze pravděpodobně

interpretovat jako důsledek snížení úvěrového zatížení podniku, což je

samozřejmě pozitivní trend,

čistý zisk: jedná se o celkový výsledek hospodaření podniku po odpočtu daně z příjmů. Bod b): Produktem manažerského účetnictví jsou tyto informace:

„...růst ve všech čtyřech aktivitách (výrobě granulátů a betonu,cementu, sádry a střešních krytin)...“: jde vlastně o výsledek sledováníobratu (tj. tržeb) v členění podle hlavních typů podnikových produktů,

„...zvýšení prognóz ziskovosti pro celý letošní rok...“: prognózaziskovosti je výsledkem ekonomického plánování podniku, což je jedna

z hlavních oblastí, spadajících do manažerského účetnictví,

„Tahounem byla divize cement...“: opět se jedná o informaci z oblasti

manažerského účetnictví, jedním z jeho úkolů je zjišťováníekonomických informací za různé typy podnikových útvarů. Ověřovací test

4. Jak lze definovat předmět účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví?

.. Účetní jednotka

Vymezení cíle, funkcí a předmětu účetnictví vyžaduje určení subjektu,kterého se účetní procesy a účetní informace týkají a tento subjekt se v účetní

praxi označuje jako účetní jednotka. Touto účetní jednotkou je relativně

uzavřený celek, za který se vede účetnictví a sestavují účetní výkazy, přičemž jeho konkrétní identifikaci obsahuje příslušný právní předpis daného

státu, v případě českého účetnictví pak § 1 zákona o účetnictví.


14

Obr. 1-1 Schéma typů účetních jednotek

Vysvětlivky: ObčZ Občanský zákoník

ObchZ Obchodní zákoník

ZÚ Zákon o účetnictví

OR Obchodní rejstřík (veřejný seznam podnikatelských subjektů

vedený příslušným krajským soudem).

Zákon o účetnictví podle § 1 odst. 2 za účetní jednotku považuje:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají neboprovo

zují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podlezáko

na o dani z přidané hodnoty (včetně plnění osvobozených od této daně,

jež nejsou součástí obratu) v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl

za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25.000.000 Kč

1

,

a to od prvního dne kalendářního roku,

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez

právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň

jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až

f) nebo h), nebo

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní

právní předpis.

1

Částka 25 mil. Kč platí s účinností od 1.1.2008; před tímto datem stanovoval zákon oúčet

nictví hranici 15 mil. Kč.

YL]†RGVW

2Eþ=

YL]†RGVW

2EFK=

YL]†RGVWStVP

H DåK =Ò

3UiYQLFNpRVRE

ÒþHWQtMHGQRWN

=DKUDQLþQtRVRE

)]LFNpRVRE

]DSVDQpY25

2VWDWQtI]LFNp

RVRE

2UJDQL]DþQtVORåN

VWiWX


5

Ověřovací test

5. Uveďte alespoň tři typy účetních jednotek.

6. Po překročení jaké výše obratu se podnikatel – fyzická osoba stane

účetní jednotkou?

..4 Účetní období

Účetní období lze charakterizovat jako časové období, v jehož rámci probíhají běžné účetní operace a na jehož konci se sestavuje účetní závěrka;

vzhledem k jeho významu je předmětem úpravy právních předpisů.

Zákon o účetnictví definuje v § 3 odst. 2 účetní období jako nepřetržitě po 

sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se tedy buď shoduje skalendářním rokem nebo je hospodářským rokem (v zahraniční účetní literatuře

je možné se v tomto případě setkat s termínem „fiskální rok“). Z uvedené

definice plyne, že hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

Metodická poznámka

Proč by vlastně měl podnik používat jako účetní období hospodářský rok?

V praxi jsou pro to nejčastěji tyto důvody:

a) ekonomický charakter produkce: typickým příkladem jsou zemědělské

podniky s rostlinnou výrobou, u kterých volba hospodářského roku (který

koresponduje s obdobím růstu a sklizně produktů) zjednodušuje celkový

systém účetnictví a plánování; jiným typickým příkladem jsou i soukromé

vysoké nebo střední školy, u kterých se pak účetní období shoduje s akade­

mickým (školním) rokem, b) vazba na účetní období mateřského podniku: celá řada zahraničních

investorů zakládá v České republice svoje organizační složky nebo dceřiné

společnosti a přitom tato mateřská společnost používá jako svoje účetní

období hospodářský rok; v této situaci je pak žádoucí, aby organizační

složka nebo dceřiná společnost v ČR používala stejné účetní období, a to

opět v zájmu zjednodušení účetního výkaznictví. Specifickým účetním obdobím je období, ve kterém dochází k přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok (nebo naopak), při vzniku účetní jednotky či jiných specifických situacích (citovaný zákon tuto situaci řeší v § 3 odst. 2). Problematiku podmínek uplatnění hospodářského roku řeší § 3 odst. 3 zákona o účetnictví. Ověřovací test

7. Definujte účetní období.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist