načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie) – Janka Hašanová; Ladislav Dudor

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
-1%
sleva

Kniha: Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Autor: Janka Hašanová; Ladislav Dudor

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  490 Kč 485
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 416
Rozměr: 230x155
Vydání: 4. aktualizované vydanie
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: slovensky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073807573
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená predovšetkým študentom vysokých škôl s právnym a bezpečnostno-právnym zameraním, ktorí sa v zmysle profilu absolventa odborne pripravujú na pôsobenie v orgánoch verejnej správy a verejných zboroch. Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky v oblasti verejnej správy a správneho práva či vytvárať nové prístupy pri skúmaní správnej vedy a vedy správneho práva. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát správnych vied, odhaľuje primárne väzby medzi jednotlivými právnymi inštitútmi správneho práva a pomôže tak študentom náležite sa orientovať v spleti platných administratívnoprávnych noriem. Verejná správa je objektom neustálych zmien, keďže vývojom spoločnosti sa menia aj predpisy správneho práva. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, reagujú na zmeny v právnej úprave a prinášajú 4. aktualizované vydanie, ktoré reflektuje jednak novely právnych predpisov, jednak učebné osnovy predmetu Správne právo. Pri spracovaní aktualizovaného vydania učebnice autori vychádzali z najnovších poznatkov právnej teórie a praxe a z právnych predpisov platných a účinných k 1. 9. 2019.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Janka Hašanová; Ladislav Dudor - další tituly autora:
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve
Správne právo Správne právo
Správny poriadok. Komentár (3. vydanie) Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Predslov...................................................................................................................7

Zoznam skratiek.....................................................................................................9

1 Verejná správa................................................................................................. 11

1.1 Štátna správa...............................................................................................11

1.2 Samospráva..................................................................................................13

1.3 Ostatná verejná správa............................................................................... 14

1.4 Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy.......................14

2 Správne právo ako odvetvie slovenského právneho poriadku.................. 17

2.1 Všeobecná charakteristika správneho práva .............................................17

2.2 Vzťah správneho práva k iným právnym odvetviam................................19

2.3 Pramene správneho práva......................................................................... 20

2.4 Subjekty správneho práva..........................................................................26

2.4.1 Vláda a orgány štátnej správy ........................................................ 28

2.4.2 Obec a orgány obce........................................................................... 34

2.4.3 Vyšší územný celok (samosprávny kraj) a orgány

vyššieho územného celku.................................................................. 43

2.4.4 Fyz ické osoby.....................................................................................47

2.4.5 Právnické osoby.................................................................................48

3 Normy správneho práva................................................................................49

4 Administratívnoprávne vzťahy.....................................................................56

5 Metódy činnosti verejnej správy .................................................................58

6 Formy činnosti verejnej správy ................................................................... 61

6.1 Normatívne správne akty .........................................................................62

6.2 Individuálne správne akty........................................................................63

6.3 Správne dohody..........................................................................................66

6.4 Faktické úkony...........................................................................................67

6.5 Neprávotvorné formy činnosti orgánov verejnej správy.........................68

7 Kontrola vo verejnej správe ........................................................................70

7.1 Kontrola vykonávaná vládou a orgánmi verejnej správy.......................... 73

7.2 Kontrola vykonávaná Národnou radou Slovenskej republiky................... 75

7.3 Kontrola vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom

Slovenskej republiky.................................................................................. 75

7.4 Kontrola vykonávaná súdmi......................................................................76

7.5 Kontrola vykonávaná prokuratúrou...........................................................77

7.6 Kontrola vykonávaná verejným ochrancom práv..................................... 78

7.7 Kontrola vykonávaná fyzickými a právnickými osobami.........................79

8 Právna úprava sťažností...............................................................................80


9 Právna úprava petičného práva.....................................................................86

10 Právna úprava slobodného prístupu k informáciám...................................91

11 Administratívnoprávna zodpovednosť........................................................96

11.1 Charakteristika administratívnoprávnej zodpovednosti........................... 96

11.2 Správny delikt..............................................................................................97

12 Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci................ 103

13 Zákon o správnom konaní............................................................................ 109

13.1 Všeobecná charakteristika zákona o správnom konaní............................109

13.2 Pravidlá (zásady) správneho konania....................................................... 110

13.3 Správne orgány v správnom konaní......................................................... 112

13.4 Účastníci správneho konania a zúčastnená osoba....................................114

13.5 Zúčastnená osoba......................................................................................116

13.6 Začatie správneho konania........................................................................116

13.7 Dokazovanie a dôkazné prostriedky v správnom konaní........................ 117

13.8 Ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov............................... 120

13.9 Prerušenie a zastavenie správneho konania............................................. 122

13.10 Prostriedky a opatrenia na zabezpečenie priebehu

a účelu správneho konania......................................................................123

13.11 Lehoty v správnom konaní......................................................................125

13.12 Rozhodnutie v správnom konaní ...........................................................126

13.13 Oznámenie rozhodnutia, doručovanie v správnom konaní....................129

13.14 Odvolanie.................................................................................................131

13.15 Rozklad....................................................................................................133

13.16 Obnova konania.......................................................................................134

13.17 Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania..........................135

13.18 Výkon rozhodnutia..................................................................................136

14 Preskúmavanie správnych aktov orgánov verejnej správy

podľa osobitných právnych predpisov........................................................ 139

14.1 Protest prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy.............139

14.2 Správne súdnictvo......................................................................................140

15 Zákon o priestupkoch....................................................................................149

15.1 Charakteristika zákona o priestupkoch.....................................................149

15.2 Definícia pojmu priestupok, znaky priestupku.........................................150

15.3 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť priestupku,

okolnosti znamenajúce zánik zodpovednosti za priestupok.......................152

15.4 Sankcie a ochranné opatrenia................................................................... 153

15.5 Objasňovanie priestupkov.........................................................................155

15.6 Prejednávanie priestupkov........................................................................159

15.7 Rozhodnutie o priestupku..........................................................................163

15.8 Skrátené formy prejednania priestupku

(blokové konanie a rozkazné konanie)......................................................164

15.9 Výkon rozhodnutia o priestupku...............................................................166


16 Vnútorná správa ............................................................................................167

16.1 Meno a priezvisko..................................................................................... 168

16.2 Rodné číslo ................................................................................................171

16.3 Matrika.......................................................................................................173

16.4 Právna úprava štátneho občianstva Slovenskej republiky......................177

16.5 Právna úprava pobytu občanov Slovenskej republiky........................... 182

16.6 Štátne symboly a ich používanie, štátny smútok....................................186

16.7 Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky ...........................191

16.8 Právna úprava verejných zbierok..............................................................194

16.9 Právna úprava zhromažďovania...............................................................197

16.10 Právna úprava zhromažďovania na verejných

športových podujatiach........................................................................... 201

16.11 Právna úprava združovania....................................................................206

16.12 Združovanie v politických stranách a politických hnutiach ................ 208

16.13 Právna úprava civilnej ochrany............................................................. 210

16.14 Integrovaný záchranný systém............................................................... 217

16.15 Právna úprava ochrany pred požiarmi.................................................. 219

17 Právna úprava volieb a hlasovania v referende........................................ 228

18 Právna úprava živnostenského podnikania..................................................249

19 Právna úprava občianskych preukazov......................................................257

20 Právna úprava cestovných dokladov..........................................................263

21 Právna úprava utajovaných skutočností....................................................271

22 Právna úprava pozemných komunikácií....................................................277

23 Právna úprava podnikania v cestnej doprave...........................................285

24 Právna úprava stavebného konania............................................................ 297

25 Právna úprava katastrálneho konania.......................................................314

26 Colná správa...................................................................................................323

27 Právna úprava školstva................................................................................332

27.1 Základné a stredné školy..........................................................................332

27.2 Vysoké školy..............................................................................................340

28 Právna úprava zdravotníctva.......................................................................350

28.1 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.....................................................350

28.2 Zdravotnícke zariadenia...........................................................................360

28.3 Zdravotné poistenie...................................................................................361

28.4 Verejné zdravotníctvo................................................................................366

29 Právna úprava správy justície.....................................................................369

29.1 Súdnictvo...................................................................................................369

29.2 Zbor väzenskej a justičnej stráže.............................................................. 373

29.3 Právne postavenie notárov....................................................................... 374

29.4 Právne postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.........................376

29.5 Právne postavenie exekútorov..................................................................377


30 Právna úprava obrany Slovenskej republiky..............................................378

30.1 Bezpečnosť štátu v čase vojny, vojnového,

výnimočného a núdzového stavu...............................................................378

30.2 Obrana Slovenskej republiky.....................................................................380

30.3 Ozbrojené sily Slovenskej republiky..........................................................385

30.4 Branná povinnosť a alternatívna služba.................................................... 389

31 Právna úprava správy zahraničných vecí...................................................393

Summary................................................................................................................400

Literatúra...............................................................................................................401

O autoroch.............................................................................................................410

Vecný register........................................................................................................411
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.