načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy – Šíma; Suk

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
-1%
sleva

Kniha: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Autor: Šíma; Suk

Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší přehled a výklad právních institutů a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 7 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Vaše cena s DPH:  590 Kč 584
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 72.9%hodnoceni - 72.9%hodnoceni - 72.9%hodnoceni - 72.9%hodnoceni - 72.9% 83%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 440
Rozměr: 240x160
Úprava: xvi, 416 stran
Vydání: 15. doplněné vydání
Skupina třídění: Právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788074006630
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svým 15. vydání dovršuje již dvacátý rok své existence. Nové vydání se přidržuje tradičního osvědčeného schématu a v přiměřeném rozsahu přináší přehled a výklad právních institutů a právem upravených společenských vztahů ze všech významných oblastí práva ČR v jejich aktuální podobě. Jako každé předchozí vydání i nyní reflektuje významné legislativní změny, k nimž došlo od posledního vydání v červnu 2015. Změny se dotýkají především práva přestupkového, trestního a spotřebitelského, zaznamenány jsou také některé poznatky z interpretační i aplikační praxe občanského zákoníku, který nabyl účinnosti již 1. ledna 2014. Autoři učebnice, profesí soudci, využívají k opakovaným aktualizacím díla především mnohaleté zkušenosti ze své aplikační praxe, která je nepochybně bohatým zdrojem poznatků, o něž se se čtenáři dělí. Vedle získaných praktických zkušeností jsou to i zkušenosti z jejich vysokoškolské pedagogické činnosti, které v dostatečné míře přispívají, zejména v případech výkladu některých komplikovaných právních předpisů, ke srozumitelnému a přístupnému výkladu problematických pasáží. I nové vydání učebnice proto poskytne širokému okruhu zájemců komfortní a komplexní přehled základů práva ze všech zásadních odvětví práva, usnadní a přispěje k dobré orientaci v právním řádu České republiky.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah VII

Obsah

Obsah .............................................................................................................................................. VII

Předmluva ......................................................................................................................................XIII

Přehled základních právních předpisů ............................................................................................XV

Seznam použitých zkratek ...........................................................................................................XVII

  I.   Obecná část ...........................................................................................................................1

1. Zákonnost a právní vědomí ........................................................................................... 1

2. Prameny práva ................................................................................................................ 2

3. Právo veřejné a soukromé, právní normy ....................................................................... 5

3.1. Platnost, účinnost právních předpisů ..................................................................... 7

3.2. Publikace právních předpisů ................................................................................. 8

3.3. Výklad právní normy ............................................................................................8

3.4. Řešení případů výslovně právem neupravených ................................................. 10

3.5. Systém práva ........................................................................................................10

II.  Ústavní právo ...................................................................................................................... 13

1. Ústava České republiky ................................................................................................ 13

1.1. Základní ustanovení ............................................................................................ 14

1.2. Moc zákonodárná, legislativní proces ................................................................. 15

1.3. Moc výkonná ....................................................................................................... 17

1.4. Moc soudní .......................................................................................................... 19

1.5. Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka ................................................... 22

2. Listina základních práv a svobod.................................................................................. 22

III. Ochrana lidských práv ...................................................................................................... 25

1. Mezinárodní prameny lidských práv ............................................................................ 26

2. Záruky dodržování lidských práv ................................................................................. 26

3. Ochrana lidských práv v České republice..................................................................... 27

4. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv ................................................................... 28

5. Veřejný ochránce práv .................................................................................................. 30

6. Ochrana před diskriminací ............................................................................................ 31

IV.   Kodex práva soukromého .................................................................................................. 33

1. Právní vztahy ................................................................................................................ 38

1.1. Subjekty soukromoprávního vztahu .................................................................... 39

1.1.1. Fyzické osoby ............................................................................................ 39

1.1.2. Ochrana osobnosti ..................................................................................... 42

1.1.3. Právnické osoby ........................................................................................ 47

1.1.4. Jednání právnických osob ......................................................................... 57

1.1.5. Malý exkurs k obecně prospěšným společnostem .................................... 58

1.1.6. Veřejné rejstříky ........................................................................................ 59

1.1.7. Hospodářská soutěž ................................................................................... 60

1.2. Obsah soukromoprávních vztahů ........................................................................ 61

1.3. Předmět soukromoprávních vztahů ..................................................................... 62

2. Právní skutečnosti ......................................................................................................... 63

3. Promlčení a prekluze .................................................................................................... 68

3.1. Promlčení ............................................................................................................ 68

3.2. Prekluze ............................................................................................................... 72


ObsahVIII

4. Právo rodinné ................................................................................................................ 73

4.1. Manželství ........................................................................................................... 74

4.1.1 Exkurs k registrovanému partnerství ......................................................... 78

4.1.2. Manželské majetkové právo ...................................................................... 78

4.1.3. Bydlení manželů ........................................................................................ 82

4.2. Péče o dítě a jeho ochrana ................................................................................... 84

4.3. Určení rodičovství ............................................................................................... 86

4.4. Osvojení .............................................................................................................. 89

4.5. Pěstounská péče .................................................................................................. 91

4.6. Ústavní výchova .................................................................................................. 91

4.7. Vyživovací povinnost .......................................................................................... 92

4.8. Sociálně-právní ochrana dětí ............................................................................... 94

5. Absolutní majetková práva ........................................................................................... 95

5.1. Vlastnictví ........................................................................................................... 96

5.2. Držba a detence ................................................................................................... 98

5.3. Spoluvlastnictví ................................................................................................. 103

5.3.1. Přídatné spoluvlastnictví ........................................................................ 105

5.3.2. Společenství jmění .................................................................................. 106

5.4. Svěřenský fond .................................................................................................. 109

5.5. Věcná práva k věcem cizím .............................................................................. 109

5.5.1. Právo stavby ............................................................................................ 109

5.5.2. Zástavní právo ......................................................................................... 110

5.5.3. Věcná břemena ........................................................................................ 112

5.5.4. Právo zadržovací ..................................................................................... 114

5.6. Katastr nemovitostí ........................................................................................... 115

6. Dědické právo ............................................................................................................. 117

7. Relativní majetková práva .......................................................................................... 126

7.1. Závazkové právo ............................................................................................... 127

7.1.1. Vznik závazků ......................................................................................... 128

7.1.2. Směnka .................................................................................................... 131

7.1.3. Změny závazků ....................................................................................... 133

7.1.4. Zajištění a utvrzení závazků .................................................................... 139

7.1.5. Zánik závazků ......................................................................................... 144

7.1.6. Řádné plnění – odpovědnost za vady ...................................................... 152

7.2. Smlouvy ............................................................................................................ 156

7.2.1. Spotřebitelské smlouvy ........................................................................... 157

7.2.2. Kupní smlouva ........................................................................................ 160

7.2.3. Směnná smlouva ..................................................................................... 163

7.2.4. Darovací smlouva .................................................................................... 163

7.2.5. Smlouva o dílo ........................................................................................ 165

7.2.6. Smlouva o zápůjčce ................................................................................. 167

7.2.7. Smlouva o výpůjčce ................................................................................ 168

7.2.8. Výprosa ................................................................................................... 169

7.2.9. Nájemní smlouva, podnájem, pacht ........................................................ 169

7.2.10. Příkaz ..................................................................................................... 176

7.2.11. Zprostředkování..................................................................................... 177

7.2.12. Komise .................................................................................................. 178

7.2.13. Zasilatelství ........................................................................................... 178

7.2.14. Obchodní zastoupení ............................................................................. 179

7.2.15. Nepřikázané jednatelství ....................................................................... 180


Obsah IX

7.2.16. Upotřebení cizí věci ku prospěchu jiného ............................................. 180

7.2.17. Smlouva o úschově ............................................................................... 180

7.2.18. Skladování ............................................................................................. 182

7.2.19. Smlouva o přechodném nájmu .............................................................. 182

7.2.20. Smlouva o přepravě ............................................................................... 183

7.2.21. Smlouva o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ................. 184

7.2.22. Pojištění ................................................................................................. 186

7.2.23. Společnost (smlouva o sdružení) .......................................................... 187

7.2.24. Smlouva o důchodu ............................................................................... 188

7.2.25. Smlouva o výměnku .............................................................................. 188

7.2.26. Sázka a hra ............................................................................................ 189

7.2.27. Veřejný příslib ....................................................................................... 189

7.2.28. Veřejná soutěž ....................................................................................... 189

7.2.29. Slib odškodnění ..................................................................................... 190

7.2.30. Smlouva o zájezdu ................................................................................ 190

8. Odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu a bezdůvodné obohacení ........... 191

8.1. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu ..................................................... 193

8.2. Rozsah a způsob náhrady škody ....................................................................... 199

8.3. Promlčení práva na náhradu škody ................................................................... 202

8.4. Obecná odpovědnost za škodu .......................................................................... 203

8.5. Odpovědnost za škodu z provozní činnosti ....................................................... 203

8.6. Škoda na nemovité věci .................................................................................... 204

8.7. Odpovědnost za škodu na převzaté věci ........................................................... 204

8.8. Odpovědnost za škodu způsobenou věcí ........................................................... 205

8.9. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou

posoudit následky svého jednání ....................................................................... 205

8.10. Odpovědnost za škodu způsobenou osobou s nebezpečnými

vlastnostmi ........................................................................................................ 206

8.11. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti

dobrým mravům ................................................................................................ 207

8.12. Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou ............................... 207

8.13. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených ............................. 207

8.14. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních

prostředků .......................................................................................................... 209

8.15. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem ................................................... 210

8.16. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným ............... 211

8.17. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku ......................................... 211

8.18. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci .......................... 212

8.19. Bezdůvodné obohacení ..................................................................................... 213

V. Pracovní právo ................................................................................................................. 217

1. Účastníci pracovněprávních vztahů ........................................................................... 218

2. Pracovní poměr .......................................................................................................... 221

2.1. Vznik, změna, zánik pracovního poměru ......................................................... 221

2.2. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ........................................ 230

2.3. Osobní spis, pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné .................. 231

2.4. Pracovní doba, dovolená ................................................................................... 232

2.5. Mzda, náhrada mzdy ......................................................................................... 235

3. Práce konané mimo pracovní poměr .......................................................................... 238

4. Odpovědnost za škodu ................................................................................................ 239

4.1. Obecná odpovědnost za škodu .......................................................................... 239


ObsahX

4.2. Zvláštní druhy odpovědnosti za škodu .............................................................. 241

5. Odbory, kolektivní vyjednávání .................................................................................. 245

VI.  Občanské soudní řízení .................................................................................................... 249

1. Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení ............................................................ 252

1.1. Zástupci účastníků ............................................................................................. 253

1.2. Advokáti ............................................................................................................ 255

1.3. Notáři ................................................................................................................. 256

1.4. Státní zastupitelství ........................................................................................... 257

1.5. Patentoví zástupci .............................................................................................. 258

1.6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ......................................... 258

2. Řízení v prvním stupni. Zahájení řízení...................................................................... 258

2.1. Předběžná opatření a smírčí řízení .................................................................... 258

3. Průběh řízení ............................................................................................................... 261

4. Dokazování ................................................................................................................. 262

5. Rozhodnutí .................................................................................................................. 265

6. Náklady řízení ............................................................................................................. 268

7. Řízení v II. stupni. Opravné prostředky ...................................................................... 268

8. Nesporná řízení ...........................................................................................................272

9. Správní soudnictví ...................................................................................................... 274

9.1. Řízení podle části páté OSŘ .............................................................................. 274

9.2. Řízení podle soudního řádu správního (SŘS) ................................................... 275

10. Výkon rozhodnutí a exekuce ...................................................................................... 278

11. Soudní exekutoři ......................................................................................................... 282

12. Insolvenční řízení ........................................................................................................ 282

13. Alternativní řešení sporů ............................................................................................. 285

13.1. Mediace, konciliace (zprostředkování) ............................................................. 286

13.2. Rozhodčí řízení (arbitráž) ................................................................................. 287

13.3. Finanční arbitráž ................................................................................................ 287

VII. Správní právo ................................................................................................................... 289

1. Věci statusové ............................................................................................................. 289

1.1. Cizinci a uprchlíci ............................................................................................. 290

2. Územně-správní členění ............................................................................................. 291

3. Přestupky .................................................................................................................... 294

4. Správní řízení .............................................................................................................. 298

5. Živnostenské právo ..................................................................................................... 299

VIII.  Ochrana životního prostředí ........................................................................................... 303

  IX.   Finanční právo .................................................................................................................. 309

1. Státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků ...................................... 309

2. Daně, poplatky, cla...................................................................................................... 311

2.1. Zamezení dvojího zdanění ................................................................................ 312

3. Cla ........................................................................................................................... 313

4. Měna a devizy ............................................................................................................. 313

5. Orgány finanční správy ............................................................................................... 314

6. Česká národní banka ................................................................................................... 315

X.   Trestní právo hmotné ....................................................................................................... 317

1. Trestný čin .................................................................................................................. 317

1.1. Pojem trestného činu ......................................................................................... 317

1.2. Vývojová stadia trestného činu, účastenství ..................................................... 318

2. Skutková podstata trestného činu ............................................................................... 319

2.1. Objekt trestného činu ........................................................................................ 319


Obsah XI

2.2. Objektivní stránka trestného činu ...................................................................... 320

2.3. Pachatel trestného činu ...................................................................................... 320

2.4. Subjektivní stránka trestného činu .................................................................... 322

3. Okolnosti vylučující protiprávnost ............................................................................. 323

3.1. Nutná obrana ..................................................................................................... 324

3.2. Krajní nouze ...................................................................................................... 325

3.3. Oprávněné použití zbraně ................................................................................. 326

3.4. Svolení poškozeného ......................................................................................... 326

3.5. Přípustné riziko ................................................................................................. 326

3.6. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ............................................... 326

4. Tresty a ochranná opatření .......................................................................................... 327

4.1. Tresty ................................................................................................................. 327

4.2. Ochranná opatření ............................................................................................. 338

4.3. Ukládání opatření mladistvým pachatelům ....................................................... 341

4.4. Ukládání opatření dětem mladším 15 let .......................................................... 345

5. Systematicky vybrané skutkové podstaty nejzávažnějších

a nejčastějších trestných činů ...................................................................................... 346

5.1. Trestné činy proti životu a zdraví ...................................................................... 346

5.2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti ............................. 348

5.3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti .................................... 349

5.4. Trestné činy proti majetku ................................................................................. 350

5.5. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy .......................... 351

5.6. Trestné činy obecně nebezpečné ....................................................................... 352

5.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných ............................................... 353

5.8. Trestné činy proti rodině a mládeži ................................................................... 354

5.9. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní

organizaci .......................................................................................................... 355

5.10. Trestné činy hospodářské .................................................................................. 356

5.11. Trestné činy proti životnímu prostředí .............................................................. 357

5.12. Trestné činy proti branné povinnosti ................................................................. 358

5.13. Trestné činy vojenské ........................................................................................ 359

XI.    Trestní právo procesní ..................................................................................................... 361

1. Základní zásady trestního řízení ................................................................................. 361

2. Subjekty trestního řízení ............................................................................................. 364

2.1. Soud ................................................................................................................... 365

2.2. Státní zástupce ................................................................................................... 366

2.3. Policejní orgán................................................................................................... 367

2.4. Obviněný, obhájce a jiné osoby s obhajovacími právy ..................................... 367

2.5. Poškozený a zúčastněná osoba .......................................................................... 369

3. Stadia trestního řízení ................................................................................................. 371

3.1. Přípravné řízení ................................................................................................. 371

3.2. Předběžné projednání obžaloby ........................................................................ 376

3.3. Hlavní líčení ...................................................................................................... 376

3.4. Odvolací řízení .................................................................................................. 379

3.5. Vykonávací řízení .............................................................................................. 379

4. Rozhodnutí v trestním řízení ...................................................................................... 380

4.1. Rozsudek ........................................................................................................... 380

4.2. Trestní příkaz ..................................................................................................... 381

4.3. Usnesení ............................................................................................................ 381

5. Opravné prostředky .................................................................................................... 382


ObsahXII

5.1. Odvolání ............................................................................................................ 382

5.2. Stížnost .............................................................................................................. 382

5.3. Odpor ................................................................................................................. 383

5.4. Obnova řízení .................................................................................................... 383

5.5. Stížnost pro porušení zákona ............................................................................ 383

5.6. Dovolání ............................................................................................................ 384

6. Zvláštní způsoby řízení ............................................................................................... 384

6.1. Řízení proti uprchlému ...................................................................................... 385

6.2. Podmíněné zastavení trestního stíhání ............................................................. 385

6.3. Narovnání .......................................................................................................... 385

6.4. Řízení před samosoudcem ................................................................................. 386

6.5. Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu .................................. 386

6.6. Řízení proti mladistvým .................................................................................... 386

6.7. Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu ....................................... 388

6.8. Řízení o schválení dohody o vině a trestu ......................................................... 388

6.9. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání ............................................ 388

XII.  Evropská integrace a evropské právo ............................................................................ 391

1. Nejvýznamnější evropské organizace ......................................................................... 391

2. Evropská společenství a Evropská unie ...................................................................... 392

2.1. Lisabonská smlouva .......................................................................................... 393

3. Evropské právo ........................................................................................................... 402

4. Přidružení ČR k Evropské unii ................................................................................... 404

5. Co je to Eurozóna a Schengen? .................................................................................. 405

Věcný rejstřík ................................................................................................................................. 409
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.