načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 10. vydání - Alexander Šíma; Milan Suk

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 10. vydání
-7%
sleva

Kniha: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 10. vydání
Autor: ;

Publikace vychází již v desátém aktualizovaném a doplněném vydání, schválené MŠMT ČR jako učební text pro střední odborné a vyšší odborné školy, je věnována základům práva v České republice. Předkládá ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 23.8.2010
Počet stran: 424
Rozměr: 165x240
Úprava: xviii, 398 stran
Vydání: 10., dopl. vyd.
ISBN: 978-80-7400-327-1
EAN: 9788074003271
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace vychází již v desátém aktualizovaném a doplněném vydání, schválené MŠMT ČR jako učební text pro střední odborné a vyšší odborné školy, je věnována základům práva v České republice. Předkládá osvědčené schéma, podává ucelený, přehledný a dobře systematicky utříděný výklad nejvýznamnějších právních institutů a vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR.
Autoři působí jako soudci Krajského soudu v Plzni a současně jako vysokoškolští učitelé Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Do učebního textu tak zúročili své bohaté poznatky ze soudní praxe i z výuky. Publikace si našla svůj široký okruh zájemců díky srozumitelnému a přístupnému výkladu, který umožňuje čtenáři dobrou orientaci v právním řádu ČR.
Učebnice je koncipována především pro studenty a pedagogy středních škol, hojně je však využívána i posluchači prvních ročníků fakult vyučujících právo.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Účetnictví 2014, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2014, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2017, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2017, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 212 Kč
Účetnictví 2012 Účetnictví 2012
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2013, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2013, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2015, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2015, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I. Obecná část

1. Zákonnost a právní vědomí

2. Prameny práva

3. Právo veřejné a soukromé, právní normy

3.1 Platnost, účinnost právních předpisů

3.2 Publikace právních předpisů

3.3 Výklad právní normy

3.4 Řešení případů výslovně právem neupravených

3.5 Systém práva

4. Právní vztahy

4.1 Prvky právního vztahu

4.2 Subjekty právního vztahu

4.3 Obsah právního vztahu

4.4 Objekty právních vztahů

5. Právní úkony

6. Promlčení a prekluze

6.1 Promlčení

6.2 Prekluze

II. Ústavní právo

1. Ústava České republiky

1.1 Základní ustanovení

1.2 Moc zákonodárná, legislativní proces

1.3 Moc výkonná

1.4 Moc soudní

:

1.5 Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka .

2. Listina základních práv a svobod

III. Ochrana lidských práv

1. Mezinárodní prameny lidských práv

2. Záruky dodržování lidských práv

3. Ochrana lidských práv v České republice

4. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv

5. Veřejný ochránce práv

6. Ochrana před diskriminací

IV. Občanské právo

1. Věcná práva

1.1 Vlastnictví

1.2 Držba a detence

1.3 Nabývání vlastnického práva

1.4 Spoluvlastnictví

1.5 Podílové spoluvlastnictví

1.6 Společné jmění manželů

1.7 Ochrana vlastnictví

1.8 Zánik vlastnického práva


2. Věcná práva k věcem cizím

2.1 Právo zástavní

2.2 Věcná břemena

2.3 Právo zadržovací (retenční)

3. Katastr nemovitostí

4. Závazkové právo

4.1 Vznik závazků

4.1.1 Směnka - malý exkurs do práva směnečného

4.2 Změny závazků

4.2.1 Změny v subjektech závazkových právních vztahů

4.2.2 Postoupení pohledávky

4.2.3 Převzetí dluhu

4.2.4 Přistoupení k závazku

4.2.5 Převzetí plnění

4.2.6 Poukázka

4.2.7 Poukázka na cenné papíry

4.2.8 Změny v obsahu závazkových právních vztahů ..

4.2.9 Změna dohodou

4.2.10 Prodlení dlužníka

4.2.11 Prodlení věřitele

4.3 Zajištění závazků

4.3.1 Smluvní pokuta

4.3.2 Ručení

4.3.3 Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

4.3.4 Zajištění závazků převodem práva

4.3.5 Zajištění postoupením pohledávky

4.3.6 Jistota

4.3.7 Uznání dluhu

4.4 Zánik závazků

4.4.1 Splnění

4.4.2 Uložení do úřední úschovy

4.4.3 Odstoupení od smlouvy

4.4.4 Zánik závazku dohodou

4.4.5 Narovnání

4.4.6 Nemožnost plnění

4.4.7 Uplynutí doby

4.4.8 Smrt dlužníka či věřitele

4.4.9 Splynutí

4.4.10 Změna poměrů

4.4.11 Započtení

4.4.12 Výpověď

4.5 Odpovědnost za vady

4.6 Smluvní typy

4.6.1 Spotřebitelské smlouvy

4.6.2 Kupní smlouva

4.6.3 Směnná smlouva

4.6.4 Darovací smlouva

4.6.5 Smlouva o dílo

4.6.6 Smlouva o půjčce

4.6.7 Smlouva o výpůjčce

4.6.8 Nájemní smlouva

4.6.9 Nájem bytu


4.6.10 Výměna bytu

4.6.11 Podnájem bytu

4.6.12 Nájem ve svobodárně

4.6.13 Nájem a podnájem nebytových prostor

4.6.14 Podnikatelský nájem věcí movitých

4.6.15 Příkazní smlouva

4.6.16 Smlouva o obstarání věci

4.6.17 Smlouva o obstarání prodeje věci

4.6.18 Jednatelství bez příkazu

4.6.19 Smlouva o úschově

4.6.20 Smlouva o ubytování

4.6.21 Smlouva o přepravě

4.6.22 Smlouva zprostředkovatelská

4.6.23 Smlouva o vkladu

4.6.24 Smlouva pojistná

4.6.25 Smlouva o sdružení

4.6.26 Smlouva o důchodu

4.6.27 Sázka a hra

4.6.28 Veřejná soutěž

4.6.29 Veřejný příslib

4.6.30 Cestovní smlouva

5. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

5.1 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

5.1.1 Škoda

5.1.2 Protiprávní úkon

5.1.3 Právní událost

5.1.4 Příčinná souvislost

5.1.5 Zavinění

5.2 Subjekty odpovědnosti za škodu

5.2.1 Společná odpovědnost více škůdců

5.3 Rozsah a způsob náhrady škody

5.4 Promlčení práva na náhradu škody

5.5 Obecná odpovědnost za škodu

5.6 Odpovědnost za škodu z provozní činnosti

5.7 Odpovědnost za škodu na převzaté věci

5.8 Odpovědnost za škodu způsobenou povahou přístroje či jiné věci

5.9 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit

následky svého jednání

5.10 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti

dobrým mravům

5.11 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo

odložených věcech

5.12 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

5.13 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným

5.14 Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

5.15 Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech

5.16 Bezdůvodné obohacení

6. Ochrana osobnosti

7. Dědické právo

7.1 Dědění ze závěti


7.2 Dědění ze zákona

7.3 Projednání dědictví

V. Obchodní právo

1. Obchodní společnosti

1.1 Veřejná obchodní společnost

1.2 Komanditní společnost

1.3 Společnost s ručením omezeným

1.4 Akciová společnost

1.5 Družstvo

1.6 Státní a jiné organizace

2. Obchodní rejstřík

3. Hospodářská soutěž

4. Závazkové vztahy

5. Typy smluv

5.1 Kupní smlouva

5.2 Smlouva o prodeji podniku

5.3 Smlouva o koupi najaté věci

5.4 Smlouva o úvěru

5.5 Licenční smlouva

5.6 Smlouva o uložení věci

5.7 Smlouva o dílo

5.8 Smlouva mandátní

5.9 Smlouva komisionářská

5.10 Smlouva o kontrolní činnosti

5.11 Smlouva o zprostředkování

5.12 Smlouva o obchodním zastoupení

5.13 Smlouva zasilatelská

5.14 Smlouva o přepravě věci

5.15 Nájem dopravního prostředku

5.16 Smlouva o provozu dopravního prostředku

5.17 Smlouva o tichém společenství

5.18 Smlouva o otevření akreditivu

5.19 Smlouva o inkasu

5.20 Smlouva o běžném účtu . .

5.21 Smlouva o vkladovém účtu

5.22 Smlouva o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot

5.23 Cestovní šek

5.24 Slib odškodnění

6. Závazkové vztahy v mezinárodním obchodě

7. Podnikání zahraničních osob v ČR

VI. Rodinné právo

1. Manželství

2. Exkurs k registrovanému partnerství

3. Úprava poměrů nezletilých dětí

4. Určení rodičovství

5. Osvojení

6. Pěstounská péče

7. Vyživovací povinnost

8.Sociálněrávní ochrana dětí

VII. Pracovní právo

1. Účastníci pracovněprávních vztahů


2. Pracovní poměr

2.1 Vznik, změna, zánik pracovního poměru

2.2 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

2.3 Osobní spis, pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné

2.4 Pracovní doba, dovolená

2.5 Mzda, náhrada mzdy

3. Práce konané mimo pracovní poměr

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Obecná odpovědnost za škodu

4.2 Zvláštní druhy odpovědnosti za škodu

5. Odbory, kolektivní vyjednávání

VIII. Občanské soudní řízení

1. Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení

1.1 Zástupci účastníků

1.2 Advokáti

1.3 Notáři

1.4 Státní zastupitelství

1.5. Patentoví zástupci

1.6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

2. Zahájení řízení

2.1. Předběžná opatření a smírčí řízení

3. Průběh řízení

4. Dokazování

5. Rozhodnutí

6. Náklady řízení

7. Opravné prostředky

8. Správní soudnictví .

8.1 Řízení podle části páté OSŘ .

8.2 Řízení podle soudního řádu správního (SŘS)

9. Výkon rozhodnutí

10. Soudní exekutoři

11. Insolvenční řízení

12. Alternativní řešení sporů

12.1 Mediace, konciliace (zprostředkování)

12.2 Rozhodčí řízení (arbitráž)

12.3 Finanční arbitráž

IX. Správní právo

1. Věci statusové

1.1 Cizinci a uprchlíci

2. Územněsprávní členění

3. Přestupky

4. Správní řízení

5. Živnostenské právo

X. Ochrana životního prostředí

XI. Finanční právo

1. Státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků

2. Daně, poplatky, cla

2.1 Zamezení dvojího zdanění

3. Cla

4. Měna a devizy


5. Orgány finanční správy

6. Česká národní banka

XII. Trestní právo hmotné

1. Trestný čin

1.1 Pojem trestného činu

1.2 Vývojová stadia trestného činu, účastenství

2. Skutková podstata trestného činu

2.1 Objekt trestného činu

2.2 Objektivní stránka trestného činu

2.3 Pachatel trestného činu

2.4 Subjektivní stránka trestného činu

3. Okolnosti vylučující protiprávnost

3.1 Nutná obrana

3.2 Krajní nouze

3.3 Oprávněné použití zbraně

3.4 Svolení poškozeného

3.5 Přípustné riziko

4. Tresty a ochranná opatření

4.1 Tresty

4.1.1 Peněžitý trest

4.1.2 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

4.1.3 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

4.1.4 Propadnutí majetku

4.1.5 Zákaz činnosti

4.1.6 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

4.1.7 Domácí vězení

4.1.8 Obecně prospěšné práce

4.1.9 Zákaz pobytu

4.1.10 Vyhoštění

4.1.11 Nepodmíněný trest odnětí svobody

4.1.12 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti

4.1.13 Ukládání trestu za více trestných činů

4.2 Ochranná opatření

4.2.1 Ochranné léčení

4.2.2 Zabezpečovací detence

4.2.3 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty

4.3 Ukládání opatření mladistvým pachatelům

4.3.1 Výchovná opatření

4.3.2 Ochranná opatření

4.3.3 Trestní opatření

4.4 Ukládání opatření dětem mladším 15 let

5. Systematicky vybrané skutkové podstaty nejzávažnějších a nejčastějších

trestných činů

5.1 Trestné činy proti životu a zdraví

5.1.1 Vražda

5.1.2 Zabití

5.1.3 Ublížení na zdraví

5.2 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti

5.2.1 Omezování osobní svobody

5.2.2 Loupež


5.2.3 Vydírání

5.2.4 Porušování domovní svobody

5.3 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

5.3.1 Znásilnění

5.3.2 Pohlavní zneužití

5.4 Trestné činy proti majetku

5.4.1 Krádež

5.5 Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

5.5.1 Genocidium

5.5.2 Založení, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv

a svobod člověka

5.6 Trestné činy obecně nebezpečné

5.6.1 Obecné ohrožení

5.6.2 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními

látkami a jedy a šíření toxikomanie

5.6.3 Ohrožení pod vlivem návykové látky

5.7 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

5.7.1 Výtržnictví

5.8 Trestné činy proti rodině a mládeži

5.8.1 Zanedbání povinné výživy

5.8.2 Týrání svěřené osoby

5.8.3 Ohrožování výchovy dítěte

5.9 Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

5.9.1 Vlastizrada

5.10 Trestné činy hospodářské

5.10.1 Neoprávněné podnikání

5.10.2 Padělání a pozměnění peněz

5.10.3 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

5.11 Trestné činy proti životnímu prostředí

5.11.1 Poškození a ohrožení životního prostředí

5.12 Trestné činy proti branné povinnosti

5.12.1 Nenastoupení služby v ozbrojených silách

5.13 Trestné činy vojenské

5.13.1 Zběhnutí

XIII. Trestní právo procesní

1. Základní zásady trestního řízení

2. Subjekty trestního řízení

2.1 Soud

2.2 Státní zástupce

2.3 Policejní orgán

2.4 Obviněný, obhájce a jiné osoby s obhajovacími právy

2.5 Poškozený a zúčastněná osoba

3. Stadia trestního řízení

3.1 Přípravné řízení

3.2 Předběžné projednání obžaloby

3.3 Hlavní líčení

3.4 Odvolací řízení

3.5 Vykonávací řízení

4. Rozhodnutí v trestním řízení

4.1 Rozsudek


4.2 Trestní příkaz

4.3 Usnesení

5. Opravné prostředky

5.1 Odvolání

5.2 Stížnost

5.3 Odpor

5.4 Obnova řízení

5.5 Stížnost pro porušení zákona

5.6 Dovolání

6. Zvláštní způsoby řízení

6.1 Řízení proti uprchlému

6.2 Podmíněné zastavení trestního stíhání

6.3 Narovnání

6.4 Řízení před samosoudcem

6.5 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu

6.6 Řízení proti mladistvým

XIV. Evropská integrace a evropské právo

1. Nejvýznamnější evropské organizace

2. Evropská společenství a Evropská unie

2.1 Lisabonská smlouva

3. Evropské právo

3.1 Přístup k právním předpisům Evropské unie

4. Přidružení ČR k Evropské unii

5. Co je to Eurozóna a Schengen?
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist