načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání - Martin Janků

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání
-7%
sleva

Kniha: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání
Autor:

Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  950 Kč 884
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
29,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 30.09.2016
Počet stran: 576
Rozměr: 24 cm
Úprava: xxxii, 542 stran
Vydání: 6., přepracované a doplněné vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-611-1
EAN: 9788074006111
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Základní poznatky z oblasti práva na základě stavu k 1. 5. 2016.

Popis nakladatele

Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné vydání je textem, aktualizujícím předchozí vydání učebnice v roce 2012. V první části učebnice jsou obsaženy kapitoly, dotýkající základů veřejného práva (právo ústavní, právo trestní, právní úprava veřejné správy) i soukromého práva (občanské právo, pracovní právo). Výklad je rozšířen historicko-politickým kontextem vztahu člověka/občana a státu v demokratickém státě definovaným jeho nezadatelnými lidskými právy Druhá část učebnice se věnuje právnímu rámci podnikání. Přináší výklad jeho veřejnoprávního rámce (veřejné rejstříky, živnostenské právo, insolvenční právo či právní úprava hospodářské soutěže), ale zejména jeho soukromoprávního jádra daného závazkovým právem a korporačním právem – úpravou obchodních společností a družstev. Samostatná kapitola je věnována rovněž právní ochraně duševního vlastnictví a základům mimosoudního rozhodování sporů mezi podnikateli /rozhodčí řízení/. Publikace je určena především studentům fakult a vysokých škol neprávnického zaměření, avšak poslouží i širší veřejnosti, snažící se získat znalosti o základech platného českého práva. Kolektiv autorů Bohumila Salachová, Jana Mervartová, Hana Kelblová, Radek Jurčík, Karel Marek, Dana Zapletalová, Blanka Baráková, Andrea Hrdličková

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Martin Janků - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

XIII

Obsah

Předmluva k 6. vydání ..............................................................................................V

O autorech .............................................................................................................. VII

Autoři jednotlivých kapitol .................................................................................... XI

Seznam použitých zkratek ................................................................................XXXI

A. Základy veřejného a soukromého práva ............................................................1

Kapitola 1. Základy právní teorie ............................................................................3

1. Právo a společenské normativní systémy .............................................................3

2. Právo a stát ............................................................................................................4

2.1 Právní stát .....................................................................................................5

3. Systém práva .........................................................................................................7

3.1 Právo hmotné a právo procesní ....................................................................7

4. Prameny práva ......................................................................................................8

4.1 Normativní právní akty ................................................................................9

4.2 Prameny práva EU .....................................................................................10

4.3 Nálezy Ústavního soudu ............................................................................11

4.4 Tvorba práva ..............................................................................................11

4.4.1 Průběh legislativního procesu při tvorbě zákonů ...........................12

5. Právní normy .......................................................................................................14

5.1 Základní členění, právní normy kogentní a dispozitivní ............................14

5.2 Struktura právní normy ..............................................................................15

5.3 Další členění právních norem.....................................................................15

5.4 Působnost právních norem .........................................................................17

5.4.1 Prostorová působnost právních norem ...........................................17

5.4.2 Časová působnost právních norem ................................................18

6. Realizace práva a právní vztahy .........................................................................18

6.1 Předpoklady a prvky právních vztahů ........................................................19

6.2 Právní skutečnosti ......................................................................................20

6.2.1 Individuální právní akty .................................................................21

6.2.2 Právní jednání ................................................................................21

6.2.3 Protiprávní jednání .........................................................................21

6.2.4 Čas jako objektivní právní skutečnost ...........................................22

6.3 Subjekty právních vztahů ...........................................................................22

6.3.1 Fyzické osoby ................................................................................23

6.3.2 Zastupování fyzických osob ...........................................................23

6.3.3 Právnické osoby .............................................................................26


Obsah

XIV

6.3.4 Zastupování právnických osob .......................................................26

6.3.5 Stát .................................................................................................27

6.4 Objekty právních vztahů ............................................................................27

Kapitola 2. Základy práva Evropské unie .............................................................29

1. znik a vývoj Evropského společenství a Evropské unie ....................................29

1.1 Lisabonská smlouva a změna Evropského společenství na Evropskou

unii..............................................................................................................30

2. Základní cíle Evropské unie ................................................................................31

3. Občanství Evropské unie ....................................................................................31

4. Prameny práva EU ..............................................................................................32

4.1. Primární prameny práva EU......................................................................33

4.2 Sekundární prameny práva EU ..................................................................34

4.2.1 Nařízení ..........................................................................................34

4.2.2 Směrnice .........................................................................................35

4.2.3 Rozhodnutí .....................................................................................36

4.2.4 Doporučení a stanoviska ...............................................................36

4.2.5 Prameny práva EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní

politiky ...........................................................................................37

4.2.6 Další prameny práva EU ................................................................38

5. Provádění práva EU a systém soudní kontroly ......................................................39

5.1 Hmotná aplikace práva EU ........................................................................41

5.2 Funkční aplikace práva EU ........................................................................41

5.3 Poměr práva EU k vnitrostátním právu ......................................................42

5.4 Právo EU a zásada subsidiarity ..................................................................43

6. Právo EU a ochrana lidských práv ......................................................................43

6.1 Listina základních práv a svobod Evropské unie .......................................45

7. Orgány Evropské unie .........................................................................................46

7.1 Evropský parlament ...................................................................................47

7.2 Rada EU .....................................................................................................49

7.2.1 Rozhodování Rady .........................................................................50

7.2.2 Organizace činnosti Rady .............................................................51

7.3 Evropská rada .............................................................................................51

7.4 Evropská komise ........................................................................................52

7.4.1 Organizační struktura Evropské komise ........................................54

7.4.2 Rozhodování Evropské komise .....................................................54

7.5 Soudy Evropské unie..................................................................................55

7.6 Organizace soudů Evropské unie ...............................................................56

7.7 Účetní dvůr .................................................................................................57

7.8 Evropská centrální banka ...........................................................................58

7.9 Hospodářský a sociální výbor ....................................................................59


Obsah

XV

Kapitola 3. Základy ústavního práva ....................................................................61

1. Pojem a předmět úpravy ....................................................................................61

2. Ústavní právo, pojem a funkce ústavy ...............................................................61

2.1 Ústava České republiky a mezinárodní smlouvy .......................................62

3. Prameny ústavního práva ....................................................................................63

3.1 Ústava České republiky..............................................................................64

4. Územní učlenění České republiky .....................................................................64

5. Základy politického systému České republiky ...................................................66

5.1 Základy demokracie – politické strany ......................................................66

5.2 Systém politických stran ............................................................................67

6. Soustava nejvyšších státních orgánů ...................................................................67

6.1 Moc zákonodárná .......................................................................................67

6.2 Moc výkonná – prezident republiky a vláda ..............................................68

6.3 Moc soudní .................................................................................................70

6.3.1 Nezávislost soudů, soustava ...........................................................70

6.4 Ústavní soud ČR ........................................................................................71

6.4.1 Kontrola veřejné moci Ústavním soudem ČR ...............................72

6.4.2 Složení a pravomoci Ústavního soudu ČR ....................................73

6.5 Nejvyšší soud ČR ......................................................................................74

6.6 Nejvyšší správní soud ČR ..........................................................................75

6.6.1 Působnost Nejvyššího správního soudu ČR ...................................75

7. Základní lidská práva a svobody .........................................................................76

7.1 Obsah a zásady úpravy Listiny základních práv a svobod .........................76

7.2 Základní lidská práva .................................................................................76

7.3 Politická práva ............................................................................................77

7.4 Práva národnostních a etnických menšin ...................................................78

7.5 Ekonomická a sociální práva a svobody ....................................................78

7.6 Soudní ochrana lidských práv ....................................................................80

8. Státní občanství – nabývání a pozbývání ............................................................80

Kapitola 4. Základy právní úpravy veřejné správy ..............................................83

1. Veřejná správa a správní právo ...........................................................................83

2. Prameny správního práva ....................................................................................84

3. Správní právo hmotné .........................................................................................86

3.1 Základy právní úpravy státní správy ..........................................................86

3.2 Základy právní úpravy samosprávy ...........................................................87

3.2.1 Obce ...............................................................................................87

3.2.2 Orgány obce ...................................................................................88

3.2.3 Kraje ...............................................................................................90

3.2.4 Orgány kraje ...................................................................................91

3.2.5 Zájmová samospráva ......................................................................91


Obsah

XVI

3.3 Kontrola veřejné správy .............................................................................91

3.4 Majetek státu, obcí a krajů .........................................................................93

3.4.1 Obecně k veřejnému majetku .........................................................93

3.4.2 Majetek státu ..................................................................................94

3.4.3 Majetek obcí a krajů .......................................................................96

3.4.4 Hospodaření s majetkem obcí a krajů ............................................98

3.4.5 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ......................99

4. Správní delikty ..................................................................................................100

4.1 Druhy správních deliktů ...........................................................................100

4.2 Přestupky ..................................................................................................101

4.2.1 Sankce za přestupky .....................................................................102

4.2.2 Řízení o přestupcích .....................................................................103

5. Správní právo procesní – základy správního řízení ..........................................103

5.1 Subjekty správního řízení .........................................................................104

5.1.1 Správní orgány .............................................................................105

5.1.2 Účastníci správního řízení ............................................................105

5.2 Stadia správního řízení .............................................................................105

5.2.1 Zahájení správního řízení .............................................................105

5.2.2 Zajištění průběhu řízení, zjišťování podkladů .............................106

5.2.3 Vydání správního rozhodnutí .......................................................107

5.2.4 Opravné prostředky ......................................................................108

5.2.5 Přezkumné řízení ..........................................................................110

5.2.6 Exekuce ........................................................................................ 111

6. Řízení ve věcech sociálního zabezpečení ......................................................... 111

6.1 Nemocenské pojištění ..............................................................................112

Nemocenské .............................................................................................112

Ošetřovné .................................................................................................113

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství .....................................113

Peněžitá pomoc v mateřství .....................................................................113

6.2 Důchodové pojištění.................................................................................113

Starobní důchod .......................................................................................114

Invalidní důchod ......................................................................................114

Vdovský (vdovecký) důchod ...................................................................114

Sirotčí důchod ..........................................................................................114

6.3 Státní sociální podpora .............................................................................114

6.4 Veřejné zdravotní pojištění .......................................................................115

Kapitola 5. Základy trestní odpovědnosti ............................................................117

1. Trestní právo – pojem, předmět právní úpravy a prameny ...............................117

2. Trestní právo hmotné ........................................................................................118

2.1 Pojem a základy trestní odpovědnosti ......................................................119


Obsah

XVII

2.1.1 Formální znaky trestní odpovědnosti ...........................................120

2.1.2 Příprava a pokus trestného jednání ..............................................122

2.2 Vyloučení trestní odpovědnosti a zánik trestnosti ....................................123

2.3 Tresty a ochranná opatření .......................................................................125

2.3.1 Druhy trestů ..................................................................................126

2.3.2 Ochranná opatření ........................................................................127

2.3.3 Upuštění od potrestání a podmíněný odklad trestu ......................128

2.3.4 Zánik trestu ..................................................................................129

2.4 Trestání mladistvých pachatelů ................................................................129

2.5 Zvláštní část trestního zákona ..................................................................130

2.5.1 Trestné činy v oblasti podnikání .................................................132

2.5.2 Trestné činy hospodářské .............................................................134

3. Trestní právo procesní – základy právní úpravy trestního řízení ......................138

3.1 Předsoudní řízení ......................................................................................138

3.2 Soudní řízení ............................................................................................139

3.2.1 Předběžné projednání obžaloby ...................................................139

3.2.2 Hlavní líčení .................................................................................139

3.2.3 Odvolací řízení .............................................................................139

3.2.4 Oběti trestního činu a jejich ochrana v trestním řízení ................140

Kapitola 6. Vybrané otázky občanského práva ...................................................143

1. Pojem a prameny občanského práva .................................................................143

2. Občanské právo a soukromoprávní vztahy .......................................................144

2.1 Základní zásady občanského práva ..........................................................145

2.2 Subjekty občanského práva ......................................................................147

2.2.1 Fyzické osoby ..............................................................................147

2.2.2 Ochrana osobnosti člověka ..........................................................149

2.2.3 Ochrana jména a pseudonymu člověka a jeho bydliště ...............150

2.2.4 Podoba a soukromí .......................................................................150

2.2.5 Právo na duševní a tělesnou integritu ..........................................151

2.2.6 Převzetí člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího

zdravotní péči ...............................................................................151

2.3 Právnické osoby .......................................................................................152

2.3.1 Právnické osoby v občanském zákoníku .....................................153

2.3.2 Vznik a znaky právnické osoby ..................................................154

2.3.3 Organizační struktura a zastupování právnické osoby ................155

2.3.4 Zrušení a zánik právnické osoby .................................................157

2.3.5 Členění právnických osob občanského práva .............................157

2.3.6 Spotřebitel a podnikatel ...............................................................158

2.4 Obecné otázky občanskoprávních vztahů ................................................158

2.4.1 Občanskoprávní jednání ...............................................................159


Obsah

XVIII

2.4.2 Vady právních úkonů....................................................................162

2.4.3 Právní události ..............................................................................164

2.4.4 Protiprávní jednání a protiprávní stavy ........................................165

2.4.5 Právní domněnky a fikce ..............................................................166

3. Základy právní úpravy věcných práv ................................................................167

3.1 Věci a jejich dělení ...................................................................................168

3.1.1 Kategorie věcí podle občanského zákoníku .................................169

3.2 Vlastnické právo .......................................................................................170

3.2.1 Nabývání vlastnictví ....................................................................171

3.2.2 Zánik vlastnického práva .............................................................172

3.2.3 Hmotněprávní ochrana vlastnického práva ..................................173

3.2.4 Procesněprávní ochrana vlastnického práva ...............................174

3.3 Spoluvlastnictví ........................................................................................175

3.3.1 Podílové spoluvlastnictví ............................................................175

3.3.2 Společné jmění manželů ..............................................................178

3.3.3 Přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví ......................................178

3.3.4 Byty a nebytové prostory jako předmět vlastnického práva

(bytové spoluvlastnictví) ..............................................................179

3.3.5 Správa věcí ve spoluvlastnictví ....................................................181

3.4 Právo držby ..............................................................................................182

3.5 Věcná práva k věci cizí ............................................................................183

3.5.1 Věcná břemena ............................................................................184

3.5.2 Právo stavby ................................................................................186

3.5.3 Zástavní právo ..............................................................................188

3.5.4 Zadržovací právo ..........................................................................190

4. Dědické právo ...................................................................................................191

4.1 Předpoklady dědění ..................................................................................192

4.2 Smrt zůstavitele ........................................................................................192

4.3 Existence pozůstalosti ..............................................................................192

4.4 Způsobilý dědic ........................................................................................192

4.4.1 Odmítnutí dědictví .......................................................................193

4.4.2 Vzdání se dědictví ........................................................................193

4.4.3 Zřeknutí se dědického práva ........................................................193

4.5 Dědický titul ............................................................................................194

4.5.1 Závěť ...........................................................................................194

4.5.2 Dědická smlouva .........................................................................195

4.5.3 Zákon ..........................................................................................195

5. Základy úpravy občanského řízení soudního ...................................................196

5.1. Pojem občanského soudního řízení .........................................................197

5.1.1 Prameny právní úpravy ................................................................197

5.2 Řízení v prvním stupni .............................................................................198


Obsah

XIX

5.2.1 Druhy řízení a druhy žalob ..........................................................198

5.2.2 Procesní úkony v soudním řízení ................................................199

5.2.3 Druhy soudních rozhodnutí .........................................................201

5.3 Odvolací řízení .........................................................................................202

5.3.1 Mimořádné opravné prostředky ...................................................204

5.4 Vykonávací řízení (exekuce) ....................................................................204

5.4.1 Způsoby výkonu rozhodnutí ........................................................205

5.4.2 Výkon rozhodnutí cizozemských exekučních titulů ....................207

Kapitola 7. Vybrané otázky občanského práva II – základy závazkových

vztahů ..................................................................................................209

1. Závazkové vztahy obecně .................................................................................209

1.1 Smlouva....................................................................................................209

1.2 Předsmluvní odpovědnost .......................................................................210

1.3 Uzavření smlouvy ....................................................................................210

1.3.1 Návrh na uzavření smlouvy .........................................................210

1.3.2 Zrušení a odvolání nabídky ..........................................................210

1.3.3 Přijetí nabídky ..............................................................................210

1.4 Forma smlouvy.........................................................................................212

1.5 Účinky smlouvy .......................................................................................212

1.6 Změna okolností .......................................................................................212

1.7 Smlouva o smlouvě budoucí ....................................................................213

1.8 Obsah závazků .........................................................................................213

1.9 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem .................................................214

1.10 Společné dluhy a pohledávky...................................................................214

1.11 Změny závazků ........................................................................................215

1.11.1 Změna v osobě věřitele ..............................................................215

1.11.2 Změna v osobě dlužníka .............................................................215

1.11.3 Změny v obsahu závazků ...........................................................216

1.12 Zánik závazků ..........................................................................................217

1.12.1 Splnění .......................................................................................217

1.12.2 Prodlení dlužníka a věřitele ........................................................219

1.12.3 Další způsoby zániku závazku ...................................................220

1.13 Zajištění a utvrzení dluhů .........................................................................221

1.13.1 Zajištění dluhu ............................................................................222

1.13.2 Utvrzení dluhu ............................................................................223

2. Vybrané smluvní typy podle nového občanského zákoníku ............................224

2.1 Přehled smluvních typů ............................................................................224

2.2 Kupní smlouva .........................................................................................227

2.2.1 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě ............................................228

2.2.2 Výhrada vlastnického práva .........................................................228


Obsah

XX

2.2.3 Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje ...................................228

2.2.4 Předkupní právo ...........................................................................228

2.2.5 Vztah stavby a pozemku .............................................................229

2.2.6 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného .............................229

2.2.7 Koupě movité věci .......................................................................231

2.2.8 Koupě nemovité věci ...................................................................231

2.3 Směna .......................................................................................................232

2.4 Koupě závodu...........................................................................................232

2.5 Smlouva o dílo .........................................................................................233

2.5.1 Předání a převzetí díla ..................................................................234

2.6 Darovací smlouva.....................................................................................236

2.6.1 Odvolání daru ...............................................................................237

2.6.2 Darování pro případ smrti ............................................................238

2.7 Výprosa ....................................................................................................238

2.8 Výpůjčka ..................................................................................................238

2.9 Zápůjčka ...................................................................................................239

2.10 Nájem .....................................................................................................240

2.10.1 Nájem bytu a domu ..................................................................240

2.10.2 Podnájem ..................................................................................242

2.10.3 Pacht .........................................................................................242

2.10.4 Zemědělský pacht .....................................................................242

2.11 Pojištění ..................................................................................................243

2.11.1 Povinné pojištění ......................................................................244

2.11.2 Specifické případy pojistných smluv ........................................244

3. Deliktní (odpovědnostní) závazky ....................................................................246

3.1 Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení ..................................................246

3.2 Předsmluvní odpovědnost podle občanského zákoníku ...........................247

3.3 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ...........................247

3.4 Škoda z provozní činnosti ........................................................................248

3.5 Škoda z provozu dopravních prostředků ..................................................248

3.6 Škoda způsobená vadou výrobku .............................................................249

3.7 Škoda na převzaté a odložené věci ...........................................................250

3.8 Škoda na vnesené věci .............................................................................250

3.9 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy .................................................251

3.9.1 Odpovědnost škůdce ....................................................................252

3.9.2 Způsoby náhrady ..........................................................................252

3.9.3 Způsob a rozsah náhrady ..............................................................253

3.9.4 Snížení náhrady ............................................................................253

3.9.5 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka ......................253

3.9.6 Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení .............................254

3.9.7 Náhrada při poškození věci ..........................................................254


Obsah

XXI

3.9.8 Náhrada při poranění zvířete ........................................................255

3.9.9 Náhrada nemajetkové újmy .........................................................255

3.9.10 Zadostiučinění ..............................................................................255

3.10 Okolnosti vylučující protiprávnost ...........................................................256

3.10.1 Nutná obrana ................................................................................256

3.10.2 Krajní nouze .................................................................................256

3.11 Délka promlčecí lhůty – náhrada škody, bezdůvodné obohacení ............257

4. Specifická úprava závazků v obchodních vztazích ...........................................258

4.1 Úprava podle občanského zákoníku.........................................................258

4.2 Specifika vzniku smluvních vztahů v podnikání .....................................258

4.2.1 Uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu .........................258

4.2.2 Obchodní veřejná soutěž ..............................................................259

4.3 Zákon o mezinárodním právu soukromém ..............................................260

4.4 Smluvní typy v podnikání ........................................................................260

4.4.1 Bankovní smlouvy .......................................................................260

4.4.2 Nájem prostoru sloužícího podnikání ..........................................261

4.4.3 Podnikatelský pronájem věcí movitých .......................................262

4.4.4 Nájem dopravního prostředku ......................................................263

4.4.5 Pacht závodu ................................................................................264

4.4.6 Závazky ze smluv příkazního typu .............................................264

Kapitola 8. Základy rodinného práva ..................................................................267

1. Pojem a předmět právní úpravy, subjekty .........................................................267

2. Principy rodinného práva ..................................................................................268

2.1 Prameny právní úpravy rodinného práva .................................................268

3. Manželství .........................................................................................................269

3.1 Vznik manželství ......................................................................................270

3.2 Majetkové vztahy manželů ......................................................................272

3.3 Překážky vylučující vznik manželství ......................................................274

3.4 Vztahy mezi manželi ................................................................................275

3.5 Majetkové vztahy manželů ......................................................................276

3.6 Zánik manželství ......................................................................................278

4. Vztahy mezi rodiči a dětmi ...............................................................................279

4.1 Péče o dítě ................................................................................................280

4.2 Zásahy do rodičovské odpovědnosti ........................................................281

4.3 Výchova dítěte po rozvodu rodičů ...........................................................282

4.4 Náhradní rodinná výchova .......................................................................283

4.5 Ústavní výchova a ústavní péče ..............................................................285

5. Vyživovací povinnost ........................................................................................286

6. Určování rodičovství .........................................................................................286

7. Registrované partnerství ...................................................................................288


Obsah

XXII

Kapitola 9. Základy individuálního a kolektivního pracovního práva .............291

1. Pojem a prameny pracovního práva ..................................................................291

1.1 Pojem, systém a funkce pracovního práva ...............................................291

1.2 Prameny pracovního práva .......................................................................292

1.2.1 Vnitrostátní prameny ....................................................................292

1.2.2 Mezinárodní prameny ..................................................................292

1.2.3 Unijní prameny pracovního práva ................................................293

1.3 Základní zásady pracovního práva ...........................................................293

2. Smluvní strany pracovněprávních vztahů .........................................................294

2.1 Zaměstnanci .............................................................................................295

2.2 Zaměstnavatelé .........................................................................................295

2.3 Odborové organizace ...............................................................................295

2.4 Stát............................................................................................................296

3. Pracovní poměr .................................................................................................296

3.1 Vznik, změny a zánik pracovního poměru ...............................................296

3.1.1 Vznik pracovního poměru ............................................................296

3.1.2 Změny pracovního poměru ..........................................................299

3.1.3 Skončení pracovního poměru .......................................................301

3.2 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ................................305

3.3 Základní pracovní podmínky ...................................................................307

3.3.1 Odměňování zaměstnanců ...........................................................307

3.3.2 Pracovní doba a doba odpočinku .................................................308

3.3.3 Dovolená ......................................................................................311

3.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .........................................313

3.3.5 Povinnosti zaměstnavatele ...........................................................314

3.3.6 Práva a povinnosti zaměstnanců ..................................................314

3.3.7 Zvláštní pracovní podmínky a péče o zaměstnance .....................315

4. Odpovědnost za škodu a náhrada újmy ............................................................317

4.1 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody ................................................317

4.1.1 Obecná povinnost nahradit škodu ................................................318

4.1.2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody .....................................318

4.1.3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen

vyúčtovat ......................................................................................319

4.1.4 Ztráta svěřených věcí ...................................................................319

4.2 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody ............................................320

4.2.1 Obecná povinnost nahradit škodu ................................................320

4.2.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání ............................................320

4.2.3 Odložené věci ...............................................................................321

4.2.4 Odvracení škody ..........................................................................322

5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr .........................................322

5.1 Dohoda o provedení práce .......................................................................322


Obsah

XXIII

5.2 Dohoda o pracovní činnosti .....................................................................323

6. Kolektivní pracovní právo ................................................................................324

6.1 Kolektivní vyjednávání ............................................................................324

6.2 Kolektivní spory .......................................................................................325

7. Právní úprava zaměstnanosti v České republice ...............................................326

7.1 Právo na zaměstnání .................................................................................326

7.2 Zabezpečování práva na zaměstnání ........................................................326

Kapitola 10. Právní vztahy k pozemkům – vybrané otázky ..............................329

1. Základní pojmy pozemkových právních vztahů, prameny právní úpravy ........329

2. Evidence právních vztahů k nemovitostem ......................................................331

2.1 Katastr nemovitostí ..................................................................................331

2.2 Vedení katastru nemovitostí .....................................................................333

2.3 Zápisy právních vztahů k nemovitostem..................................................333

2.3.1 Vklad do katastru nemovitostí .....................................................334

2.3.2 Záznam v katastru nemovitostí ....................................................336

2.3.3 Poznámka do katastru nemovitostí ..............................................337

3. Účelová kategorizace půdy ...............................................................................338

3.1 Druhy pozemků ........................................................................................339

3.1.1 Zemědělská půda ..........................................................................339

3.1.2 Nezemědělská půda ......................................................................340

4. Územní plánování .............................................................................................341

4.1 Územně plánovací dokumenty .................................................................341

4.2 Územně plánovací podklady ....................................................................342

5. Stavby a stavební práva ....................................................................................343

5.1 Územní rozhodnutí a jeho význam ..........................................................343

5.2 Rozhodnutí o umístění stavby .................................................................344

5.3 Rozhodnutí o změně využití území .........................................................345

5.4 Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ...345

5.4.1 Územní opatření ...........................................................................345

5.4.2 Zjednodušené územní řízení a územní souhlas ............................346

5.5 Stavební řízení ..........................................................................................346

5.6 Užívání stavby po dokončení ...................................................................349

5.7 Odstraňování staveb .................................................................................350

6. Právní úprava vyvlastnění .................................................................................350

6.1 Podmínky vyvlastnění ..............................................................................351

6.2 Náhrada za vyvlastnění ...........................................................................352

7. Pozemkové úřady a úpravy pozemků ...............................................................353


Obsah

XXIV

B. Právo a podnikání .............................................................................................355

Kapitola 1. Prameny a vývoj právní úpravy podnikání .....................................357

1. Význam právní úpravy podnikání .....................................................................357

2. Pojetí právní úpravy podnikání v členských zemích EU ..................................357

3. Obchodní právo a vliv práva EU ......................................................................358

4. Podnikání a podnikatelé ....................................................................................358

4.1 Povinnosti a odpovědnost podnikatelů.....................................................359

4.1.1 Povinnosti podnikatelů v oblasti registrace podnikání ................360

4.1.2 Povinnosti podnikatelů v oblasti účetnictví a evidence majetku .360

4.1.3 Trestněprávní odpovědnost podnikatelů – právnických osob ......361

Kapitola 2. Širší rámec právní úpravy podnikání ..............................................365

1. Veřejnoprávní úprava právních vztahů v podnikání .........................................365

2. Soukromoprávní úprava právních vztahů podnikání ........................................365

3. Podnikatel .........................................................................................................366

3.1 Prokura a opatrovnictví ............................................................................367

4. Obchodní firma a sídlo podnikatele ..................................................................367

Kapitola 3. Základy živnostenského podnikání ..................................................369

1. Pojem živnosti a činnosti vyloučené ze živnostenského podnikání ..................369

2. Zajištění státní správy živnostenského podnikání .............................................371

3. Rozdělení živností .............................................................................................372

3.1 Živnosti ohlašovací .................................................................................372

3.2 Živnosti koncesované ...............................................................................374

4. Provozování živnosti .........................................................................................374

5. Podmínky pro provozování živnosti .................................................................375

5.1 Všeobecné podmínky provozování živnosti ...........................................375

5.2 Zvláštní podmínky provozování živnosti .................................................376

6. Druhy živností podle předmětu činnosti ...........................................................377

7. Vznik živnostenského oprávnění ......................................................................378

8. Zánik živnostenského oprávnění .......................................................................381

9. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce .........................382

9.1 Povinnosti podnikatele při provozování živnosti .....................................383

9.1.1 Provozovny ..................................................................................384

9.1.2 Živnostenská kontrola a správní delikty .....................................385

9.1.3 Pokuty ..........................................................................................385

Kapitola 4. Obchodní rejstřík ...............................................................................387

1. Obchodní rejstřík ..............................................................................................387

1.1 Obchodní rejstřík – pojem, funkce, význam, základní zásady právní

úpravy .......................................................................................................387


Obsah

XXV

1.2 Zásady právní úpravy ...............................................................................387

1.3 Subjekty zapisované do obchodního rejstříku..........................................388

1.4 Řízení o zápisu do obchodního rejstříku ..................................................388

1.4.1 Náležitosti návrhu ........................................................................389

1.4.2 Údaje zapisované do obchodního rejstříku ..................................390

1.5 Sbírka listin ..............................................................................................390

Kapitola 5. Základy práva hospodářské soutěže ................................................393

1. Pojem hospodářské soutěže a význam její právní regulace ..............................393

2. Evropská dimenze úpravy hospodářské soutěže ...............................................393

2.1 Soutěžní právo Evropské unie ..................................................................393

3. České právo hospodářské soutěže .....................................................................395

3.1 Prameny práva hospodářské soutěže ........................................................395

4. Ochrana hospodářské soutěže před omezováním ................................................396

4.1 Dohody narušující soutěž .........................................................................397

4.2 Zakázané kartely ......................................................................................398

4.3 Dohody o převodu nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného

duševního vlastnictví ................................................................................399

4.4 Kartely povolené zákonem .......................................................................399

4.5 Individuální výjimky ze zákazu dohod ....................................................400

4.6 Uplatňování významné tržní síly .............................................................401

4.7 Dominantní postavení a jeho zneužívání .................................................401

4.8 Spojování soutěžitelů ...............................................................................403

4.8.1 Druhy spojení ..............................................................................403

4.8.2 Spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže .....................................................................404

4.9 Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ...........................405

5. Právní úprava veřejných zakázek a koncesních smluv .....................................405

5.1 Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon ......................................405

5.2 Veřejné zakázky a zadavatelé ...................................................................406

5.3 Znaky veřejné zakázky .............................................................................407

5.4 Druhy veřejných zakázek .........................................................................408

5.4.1 Dělení podle ceny .........................................................................409

5.4.2 Dělení podle předmětu .................................................................410

5.5 Zadávací řízení .........................................................................................410

5.5.1 Otevřené řízení .............................................................................411

5.5.2 Užší řízení ....................................................................................412

5.5.3 Jednací řízení ................................................................................412

5.5.4 Jednací řízení s uveřejněním .......................................................413

5.5.5 Jednací řízení bez uveřejnění ......................................................413

5.5.6 Soutěžení dialog ...........................................................................415


Obsah

XXVI

5.5.7 Zjednodušené podlimitní řízení ...................................................415

5.5.8 Rámcová dohoda ..........................................................................415

5.6 Průběh zadávacího řízení .........................................................................416

5.7 Přezkumné řízení ......................................................................................419

5.8 Správní delikty při zadávání veřejných zakázek ......................................420

5.9 Koncesní řízení.........................................................................................420

6. Nekalá soutěž ....................................................................................................421

6.1 Znaky nekalé soutěže ...............................................................................421

6.1.1 Mezinárodní úprava nekalé soutěže .............................................422

6.1.2 Dílčí skutkové podstaty nekalé soutěže .......................................422

6.1.3 Soudní ochrana proti nekalé soutěži ............................................424

6.1.4 Působení zvláštních orgánů ..........................................................425

Kapitola 6. Právní ochrana spotřebitele ..............................................................427

1. Spotřebitelské právo – pojem ...........................................................................427

2. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele ...................................................................427

2.1 Základní úprava – zákon o ochraně spotřebitele ......................................427

2.1.1 Základní pojmy ............................................................................427

2.1.2 Povinnosti prodávajícího ..............................................................428

2.1.3 Registr informací ..........................................................................430

2.1.4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů .................................430

2.2 Technické požadavky na výrobky ............................................................431

2.3 Povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků ........432

2.3.1 Povinnosti týkající se tabákových výrobků .................................434

2.4 Regulace reklamy .....................................................................................434

2.4.1 Omezení reklamy .........................................................................435

2.5 Spotřebitelský úvěr...................................................................................436

3. Soukromoprávní ochrana spotřebitele ..............................................................438

3.1 Spotřebitelské smlouvy ............................................................................438

3.2 Zákaz nepřiměřených ujednání ................................................................438

3.3 Uzavírání smluv distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo

obchodní prostory.....................................................................................440

3.4 Odstoupení od smlouvy............................................................................441

3.5 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby ................442

3.6 Ochrana spotřebitele v rámci úpravy smluvních typů..............................443

3.7 Ochrana spotřebitele před nekalosoutěžním jednáním ...........................445

Kapitola 7. Základy práva duševního vlastnictví ...............................................447

1. Pojem práva duševního vlastnictví ...................................................................447

2. Autorské právo .................................................................................................447       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist