načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky 2. vydání - Karel Hron; Pavla Kunderová

Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky 2. vydání
-7%
sleva

Kniha: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky 2. vydání
Autor: ;

Skriptum je určeno jako studijní opora k dvousemestrální přednášce z pravděpodobnosti a matematické statistiky. Vzniklo přepracováním a doplněním učebního textu [Kunderová (2004)], ve ... (celý popis)
387
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 11.09.2015
Počet stran: 364
Rozměr: 29 cm
Úprava: 363 stran : ilustrace
Vydání: 2. dopl. vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-244-4774-2
EAN: 9788024447742
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Skriptum je určeno jako studijní opora k dvousemestrální přednášce z pravděpodobnosti a matematické statistiky. Vzniklo přepracováním a doplněním učebního textu [Kunderová (2004)], ve statistické části vychází zejména z klasických statistických publikací prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc. z MFF UK v Praze. Při čtení textu se předpokládá znalost základů matematické analýzy a lineární algebry v rozsahu standardního vysokoškolského kurzu. V druhém vydání byly opraveny četné překlepy a faktické nesrovnalosti.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Základy statistiky Základy statistiky
Sedlačík Marek, Neubauer Jiří, Kříž Oldřich
Cena: 297 Kč
Počet pravděpodobnosti v příkladech Počet pravděpodobnosti v příkladech
Kahounová Jana, Hebák Petr
Cena: 350 Kč
Základy matematické statistiky Základy matematické statistiky
Anděl Jiří
Cena: 564 Kč
Základy statistiky Základy statistiky
Neubauer Jiří, Sedlačík Marek, Kříž Oldřich
Cena: 297 Kč
Základy statistiky Základy statistiky
Neubauer Jiří, Kříž Oldřich, Sedlačík Marek
Cena: 297 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m lu v a 3

Ú v o d , n á h o d n ý p o k u s 10

1 P r a v d ě p o d o b n o s t 12

1.1 Jevy, operace s jevy............................................................................. 12

1.2 Náhodné jev y ....................................................................................... 16

1.3 Axiomatická definice pravdepodobnosti........................................... 18

1.3.1 Vlastnosti pravdepodobnosti.................................................. 20

1.4 Modely pravděpodobnostních prostorů ........................................... 23

1.4.1 Klasická pravděpodobnost..................................................... 23

1.4.2 Neklasická pravděpodobnost.................................................. 27

1.4.3 Pravděpodobnost v případě, že íi je nekonečná spočetná . 27

1.4.4 Geometrická pravděpodobnost.............................................. 28

1.5 Podmíněná pravděpodobnost.............................................................. 31

1.6 Nezávislé náhodné jevy....................................................................... 37

2 N á h o d n á v e lič in a 43

2.1 Náhodná veličina, distribuční funkce .............................................. 43

2.2 Diskrétní a spojitá rozdělení pravděpodobností............................... 50

2.3 Rozdělení funkce jedné náhodné veličiny......................................... 57

2.4 Číselné charakteristiky náhodné veličiny ......................................... 60

2.4.1 Střední hodnota, rozptyl, momenty..................................... 61

2.4.2 Charakteristiky polohy........................................................... 71

2.4.3 Charakteristiky variability.................................................... 71

2.4.4 Charakteristiky šikmosti a špičatosti.................................. 72

2.5 Některá diskrétní rozdělení................................................................. 74

2.5.1 Alternativní (nula-jedniěkové) rozdělení............................... 74

2.5.2 Binomické rozdělení................................................................. 75

2.5.3 Poissonovo rozdělení.............................................................. 76

2.5.4 Hypergeometrické rozdělení ................................................. 78

2.5.5 Geometrické rozdělení ........................................................... 79

2.6 Některá absolutně spojitá rozdělení................................................. 81

2.6.1 Rovnoměrné rozdělení ........................................................... 81

2.6.2 Normální normované rozdělení.............................................. 83

2.6.3 (Obecné) normální rozdělení................................................. 85

2.6.4 Exponenciální rozdělení ........................................................ 87

3 N á h o d n ý v e k to r 90

3.1 Náhodný vektor, distribuční funkce................................................. 90

3.2 Marginální rozdělení pravděpodobností........................................... 99

6


3.3 Nezávislost náhodných veličin.............................................................. 107

3.4 Číselné charakteristiky náhodného vektoru..........................................117

3.5 Některá další důležitá rozdělení pravděpodobností............................126

3.5.1 x2-rozdělení.................................................................................126

3.5.2 ^-rozdělení .................................................................................128

3.5.3 Studentovo t-rozdělení.............................................................. 129

3.5.4 Fisherovo (Snedecorovo) rozdělení F ..................................... 131

4 Z ákon v elk ý ch číse l, k lasick é lim itn í v ě ty

te o r ie p r a v d ě p o d o b n o s ti 133

4.1 Slabý zákon velkých čísel....................................................................... 134

4.2 Klasické (centrální) limitní v ěty ...........................................................137

5 P o p isn á s ta tis tik a 143

5.1 Jednorozměrný statistický soubor........................................................143

5.1.1 Míry (charakteristiky) polohy...................................................148

5.1.2 Míry (charakteristiky) variability.............................................151

5.1.3 Míry (charakteristiky) šikm osti................................................153

5.1.4 Míry (charakteristiky) špičatosti................................................153

5.2 Dvourozměrný statistický soubor ..................................................154

6 Ú v o d d o m a te m a tic k é s t a t is t ik y 157

6.1 Náhodný výběr, výběrová funkce ..................................................158

6.2 Odhady parametrů.................................................................................160

6.2.1 Odhad bodový ...........................................................................160

6.2.2 Metody konstrukce bodových odhadů..................................... 164

6.2.3 Odhad intervalový .................................................................... 169

6.3 Testování parametrických hypotéz........................................................176

6.3.1 Testy hypotéz o parametrech jednorozměrného normálního

rozdělení.......................................................................................180

6.3.2 Testy hypotéz o parametru alternativního a Poissonova roz­

dělení (pro velké výběry)...........................................................188

7 T e s ty d o b ré s h o d y 191

7.1 Multinomické rozdělení...........................................................................191

7.2 Testy dobré shody při známých parametrech..................................... 194

7.3 Testy dobré shody při neznámých parametrech....................................196

7.3.1 Test normálního rozdělení........................................................197

7.3.2 Test Poissonova rozdělení ..................................................199

8 K o n tin g e n č n í ta b u lk y 202

8.1 Test nezávislosti...................................................................................... 202

8.2 Test homogenity ................................................................................... 206

7


8.3 Další testy ve čtyřpolních tabulkách.....................................................208

8.3.1 McNemarův test .......................................................................209

8.3.2 Fisherův faktoriálový te s t.........................................................210

9 R e g r e s n í a n a lý z a 214

9.1 Regrese s jednou vysvětlující proměnnou.............................................214

9.1.1 Regresní přímka..........................................................................215

9.1.2 Další typy regresních funkcí..................................................... 226

9.2 Regrese s více vysvětlujícími proměnnými............................................232

9.3 Posouzení kvality regresního modelu .................................................. 236

9.4 Logistická regrese....................................................................................239

10 A n a lý z a r o z p ty lu je d n o d u c h é h o tř íd ě n í 246

10.1 Test rovnosti středních hodnot..............................................................246

10.2 Mnohonásobná porovnávání.................................................................253

10.3 Testování kontrastů................................................................................253

10.4 Testy rovnosti rozptylů..........................................................................255

10.5 Ilustrativní příklady ............................................................................. 256

11 K o r e la č n í a n a lý z a 262

11.1 Korelační koeficient a korelační m atice .............................................. 262

11.2 Koeficient mnohonásobné korelace........................................................269

11.3 Parciální korelační koeficient.................................................................274

12 N e p a r a m e tr ic k é m e t o d y 278

12.1 Znaménkový te s t ................................................................................... 279

12.2 Jednovýběrový Wilcoxonův te s t...........................................................282

12.3 Dvouvýběrový Wilcoxonův te s t...........................................................285

12.4 Kruskalův-Wallisův te s t.......................................................................286

12.5 Spearmanův korelační koeficient...........................................................288

12.6 Kolmogorovův-Smirnovův test..............................................................290

13 Ú v o d d o m e t o d M o n te C arlo 294

13.1 Motivační příklady................................................................................294

13.2 Pseudonáhodná čísla.............................................................................297

13.2.1 Metody generování pseudonáhodných čísel............................297

13.2.2 Statistické testování náhodných čísel .....................................301

13.3 Generování hodnot náhodné veličiny s daným rozdělením............... 304

13.3.1 Diskrétní náhodná veličina........................................................304

13.3.2 Spojitá náhodná veličina...........................................................305

13.3.3 Přibližné způsoby transformace náhodných čísel.................. 306

13.3.4 Generování hodnot některých rozdělení..................................308

13.4 Příklady užití metod Monte Carlo........................................................311

8


13.4.1 Zobecnění úlohy o setkání........................................................311

13.4.2 Určení p-hodnoty při realizaci testovací statistiky ................312

13.4.3 Výpočet určitého integrálu........................................................314

13.4.4 Monte Carlo optimalizace........................................................322

D o d a te k 327

Množinový okruh, a-okruh, algebra, a-algebra............................................327

Generované systémy množin...........................................................................328

Borelovské množiny..........................................................................................329

Borelovské funkce.............................................................................................330

Gama funkce, beta funkce..............................................................................330

Pozitivně semidefinitní a pozitivně definitili m atice....................................332

L ite r a tu r a 333

T a b u lk y 337

9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist