načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy plavební nauky - Miloš Janda

Základy plavební nauky
-7%
sleva

Kniha: Základy plavební nauky
Autor: Miloš Janda

Publikace, kterou dostáváte do ruky, je určena pro přípravu žadatelů o plavební způsobilost vůdce plavidla a člena posádky. Obsahuje výběr problémů plavebního provozu na ... (celý popis)
310
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6% 80%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Mare-Czech
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 192
Rozměr: 148x210
Úprava: ilustrace, mapy, plány
Vydání: Vydání 5., v nakladatelství Mare-Czech 1.
Skupina třídění: Vodní a letecká doprava
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Novinka týdne: 2017-39
Datum vydání: 29.09.2017
ISBN: 978-80-86930-98-5
EAN: 9788086930985
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace, kterou dostáváte do ruky, je určena pro přípravu žadatelů o plavební způsobilost vůdce plavidla a člena posádky. Obsahuje výběr problémů plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách, způsobilosti posádky plavidla, manévrování plavidlem i lodní sestavou, nakládky a vykládky včetně dopravy nebezpečných věcí, přepravy osob a provozu při mimořádných situacích, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, která stanovuje obsah zkoušek. Část „Plavba podle radaru“ obsahuje problematiku potřebnou pro složení zkoušky k vedení plavidla pomocí radaru.

Cílem publikace je dát žadatelům o vykonání zkoušky způsobilosti ucelenou, avšak vzhledem k rozsahu základní sumu znalostí z uvedené problematiky. Publikace má připravit žadatele ke složení zkoušky, ne však pro plnohodnotný výkon funkce na plavidle. Umění vést plavidlo se nedá teoreticky nastudovat. Publikace je pouze výběr nejdůležitějších zásad, prověřených mnohaletou praxí celých generací plavců. Pro hlubší studium se publikace hojně odkazuje na další literaturu.

V tomto již pátém, aktualizovaném, vydání je upraveno členění vodních cest, přeprava nebezpečných věcí podle normy EU, předpisu ADN, část 9 Plavba podle radaru s využitím typu radaru, který je v současné době nejrozšířenější na plavidlech a je instalován i na zkušebním plavidle.

Ing. Miloš Janda (1947), působil řadu let jako metodik dokladů osob Státní plavební správy. Je spoluautorem zkoušek způsobilosti pomocí počítačů, prosadil a připravil zkoušky kapitánů na „radarový patent“ a zkoušek specialistů pro přepravu nebezpečných nákladů (ADNR, ADN) v ČR. Podílel se na prosazení uznávání českých plavebních dokladů, včetně Plavecké služební knížky ve státech EU. Je autorem publikací pro přípravu členů lodních posádek na zkoušky způsobilosti, učebnice vůdců malých plavidel, spoluautorem plavebních map Labe a Vltavy pro rekreační plavbu. Prosazuje rozvoj rekreační plavby, získal zkušenosti na řekách a plavebních kanálech ve Francii a Nizozemsku. (skripta pro přípravu na zkoušku způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Ke knize "Základy plavební nauky" doporučujeme také:
Základy konstrukce plavidel Základy konstrukce plavidel
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

PŘEDMLUVA 5

ÚVOD

v

7

1. VODNÍ CESTY................................................................................................. 9

1.1 Vodní toky ..................................................................................... 9

1.1.1 Základní pojm y........................................................................................ 9

1.1.1.1 Povodí....................................................................................... 10

1.1.1.2 R ozvodí............................. 10

1.1.2 Charakteristika řek y ..............................................................................10

1.1.2.1 Profil ře k y ...............................................................................10

1.1.2.2 Splavnost řeky........................................................................11

1.1.2.3 Vodní stav................................................................................12

1.1.2.4 Spád vodního to k u ...............................................................14

11.2.5 Rychlost proudu v o d y .........................................................15

11.2.6 Průtočné množství vody (průtok)................................... 16

1.2 Vodní cesta ............ 17

1.2.1 Rozdělení vnitrozemských vodních c e s t....................................... 17

1.2.11 Přirozeně splavný tok a jezero..........................................17

1.21.2 Regulovaný to k .....................................................................17

1.21.3 Regulační opatření................................................................17

1.2.1.4 Kanalizovaný tok..................................................................19

1.2.2 Součásti vodní cesty ............................................................................20

1.2.3 Klasifikace vodních cest......................................................................21

1.2.4 Členění vodních cest v Č R ...................................................................22

1.2.5 Vytyčení vodní cesty............................................................................. 23

1.2.5.1 Říční kilom etráž....................................................................23

1.2.5.2 Znakování plavební d ráh y................................................. 24

1.2.6 Plavební překážky.................................................................................24

1.2.7 Vodní stavby........................................................................................... 25

1.2.71 Plavební k o m o ra ..................................................................25

1.2.7.2 A kvadukt.................................................................................27

1.2.7.3 Přístav.......................................................................................28

1.2.7.4 O bratiště.................................................................................. 30

1.2.7.5 Místo pro stá n í.......................................................................31

1.3 Charakteristika vltavské vodní cesty...................................................33

1.4 Charakteristika labské vodní cesty v ČR.............................................37

1.5 Charakteristika moravské vodní cesty................................................ 41

- 187-


1.6 Zásady plavebního provozu na vnitrozem ských vodních cestách.......43

1.6.1 Plavebně provozní podm ínky vodních c e s t..................................43

1.6.1.1 Křížení vodních c e s t............................................................ 43

1.6.2 Provoz na vodní cestě ......................................................................... 43

1.6.3 Práva a povinnosti účastníka provozu na vodní c e stě............... 44

1.6.4 Provoz zahraničního plavidla............................................................ 45

1.6.5 Povinnosti provozovatele p řísta v u ..................................................45

1.7 Základy plavební m eteo ro lo g ie...................................................................... 47

1.7.1 O vzduší....................................................................................................47

1.7.2 P odnebí....................................................................................................48

1.7.3 Počasí ....................................................................................................48

1.7.3.1 Déšť........................................................................................... 48

1.7.3.2 M lha..................................................................... 48

1.7.3.3 Snížená viditelnost................................................................49

1.7.3.4 T m a............................................................................................49

1.7.3.5 Z ám raza....................................................................................49

1.7.3.6 Předpověď počasí...................................................................49

2. POSÁDKA PLA V ID LA ................................................................................. 51

2.1. Způsobilost к vedení a obsluze p la v id la............................................. 51

2.2. Rozsah o p rá v n ě n í............................................................ 51

2.3. Podm ínky zp ů so b ilo sti...................................................................................... 52

2.4. Zdravotní zp ů so b ilo st........................................................................................ 54

2.5. O dborná zp ů so b ilo st................................................................................... 55

Hodnocení zk o u šk y ..............................................................................................56

3. MANÉVROVÁNÍ PLAVIDLEM ................................................................................57

3.1 Teorie řízení p la v id la......................................................................................... 57

3.1.1 Podmínky pro m anévr......................................................................... 57

3.1.2 Druhy m anévru...................................................................................... 58

3.2 Plavba za různých p o d m ín e k ...........................................................................60

3.2.1 Plavba na regulovaném to k u ..............................................................60

3.2.2 Rychlost plavby...................................................................................... 61

3.2.2.1 V lnobití.....................................................................................62

3.2.3 Plavba v oblouku...................................................................................63

13.2.4 Plavba vzad...............................................................................................63

3.2.5 Plavba ve větru....................................................................................... 64

3.2.6 Pravidla křížení sm ěrů plavby ......................................................... 65

3.2.7 Pravidla pro m anévr převozním plavidlem ...................................65

— 188 —


3.2.8 P otkávání.................................................................................................66

3.2.8.1 Potkávání na regulovaném to k u.......................................66

3.2.8.2 Potkávání na kanalizovaném toku (v úžinách).............67

3.2.9 P ředjížděni..............................................................................................68

3.2.9.1 Plavba na stejné v ý ši............................................................ 70

3.3 O brat plavidla .................................................................................................... 71

3.3.1 Síly působící na plavidlo při obratu..................................................71

3.3.2 Čistý o b ra t...............................................................................................72

3.3.3 O brat na k o tv ě ....................................................................................... 74

3.3.4 Pravidla o b ra tu ......................................................................................76

3.4 Stání 78

3.4.1 Místo stání................................................................................................78

3.5 Kotvení 80

3.5.1 Pravidla kotvení.....................................................................................81

3.5.2 Zásady bezpečnosti při práci s k o tv o u ........................................... 81

3.6 V yvázání ....................................................................................................82

3.6.1 Použití vyvažovači výstroje................................................................82

3.6.1.1 Splétání la n ............................................................................. 82

3.6.1.2 Vázání la n ................................................................................82

3.61.3 Zásady bezpečnosti při práci s la n y .................................84

3.6.1.4 Sochory a odrazníky.........«................................................. 84

3.6.2 Postup vyvázání.....................................................................................84

3.6.3 Pravidla vyvažování............................................................................ 86

3.6.4 Hlídka a dohled ....................................................................................87

3.7 Provoz v p řís ta v u .................................................................................................88

3.7.1 Vplutí do přístavu, vyplutí z p řísta v u .............................................88

3.7.2 Přechody z p lav id el............................................................................. 89

3.7.3 Provoz ve veřejných přístavech........................................................90

3.7.4 Povinnosti posádky při z ám raze......................................................90

3.7.5 Zákazy ...................................................................................................91

3.8 Plavba na vodních cestách s om ezenou hloubkou a šířk o u.....................92

3.8.1 Plavba pod m o s ty .................................................................................92

3.8.2 Plavba přes jezy......................................................................................92

3.8.3 Proplouvání plavební kom orou .......................................................92

3.8.4 Plavba na průplavech..........................................................................95

3.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na p lav id le....................97

3.9.1 Všeobecné požadavky na zajištění bezpečnosti p rá c e............... 97

3.9.2 Práce s lodními mechanismy a palubním i zařízením i................ 97

3.9.3 O prava a údržba plavidel................................................................... 97

3.9.4 Používání osobních ochranných prostředků................................. 98

3.9.5 Hygienické zásady na plavidle..........................................................98

—189 —


4. M ANÉVROVÁNÍ LODNÍ SESTA V O U ...............................................................101

4.1 T lačn á s e s ta v a ................................................................................................. 100

4.1.1 Spojování tlačné s e s ta v y ..............................................................102

4.1.2 Ř ízení tlačné s e s ta v y ......................................................................103

4.1.2.1 P lav b a n a p řím é v o d n í c e s tě .....................................103

4.1.2.2 P lav b a d o o b lo u k u ........................... 103

4.1.2.3 O b raty n a m ístě a p o su n y ...........................................105

4.1.2.4 P ů so b en í v ě tru n a tlačn o u se sta v u.........................106

4.2 V lečn á sestav a;.................................................................................................107

4.2.1 Spojování vlečné sestav y p o p ro u d u ......................................107

4.2.2 R ozjíždění vlečné sestav y p o p ro u d u .....................................108

4.2.3 Ř ízení v lek u p ři p lav b ě p o p ro u d u .......................................109

4.2.4 Z ak o tv en í p o p ro u d n íh o v lek u ................................................ 110

4.2.5 Spojování vlečné sestav y p ro ti p ro u d u .................................110

4.2.6 Ř ízení v lek u p ři p lav b ě p ro ti p ro u d u ..................................111

4.2.7 Z akotvení p ro tip ro u d n íh o v lek u ............................................112

4.2.8. R ozpojování vlečné s e s ta v y ........................................................ 112

4.2.9 P ro p lo u v án í p lav eb n í k o m o ro u .................................................112

4.2.9.1 V p lo u v án í d o k o m o ry p o p r o u d u .........................112

4.2.9.2 V p lo u v án í d o k o m o ry p ro ti p ro u d u ......................112

5. N A K L Á D K A A V Y K LÁ D K A P L A V ID L A ................................................ 115

5.1. P o u ž itá te rm in o lo g ie ...................................................................................115

5.2. P říp ra v a plavidlaT c n a k lá d c e .....................................................................116

5.2.1 Ú koly v ů d ce p la v id la ................................................................... 116

5.2.2 P o u žití p o n o ro v ý ch stu p n ic ........................................................116

5.2.3 D o k lad y n á k la d u ............................................................................117

5.2.4 D ru h y n á k la d u ................................................................................ 119

5.3 N a k lá d k a sy p k é h o z b o ž í.......................................................................... 121

5.4 N a k lá d k a k u so v é h o z b o ž í........................................................... 123

5.4.1 D ru h y k u so v éh o n á k la d u ...........................................................123

5.4.2 K ontejnerová p ře p ra v a .................................................................126

5.4.3 M an ip u lačn í zn ačk y (p iktogram y) ........................................129

5.4.4 Z ásad y p ro n a k lá d á n í................................................................... 130

5.5 P řep rav a n e b e z p e č n ý c h v ě c í................................................................... 131

5.5.1 P o d m ín k y p ře p ra v y n eb ezp ečn ý ch v ěcí...............................131

5.5.2 T řídy n eb ezp ečn ý ch v ě cí............................................................. 131

5.6 Z á sad y b e z p e č n o sti p ři m a n ip u la c i s n á k la d e m ...........................132

— 190 —


6. PŘEPRAVA OSOB ..................................................................................133

6.1 Součásti přepravního řádu.............................................................133

6.1.1 P ráv a a p o v in n o sti v ů d ce p la v id la .........................................134

6.1.2 P ráv a a p o v in n o sti cestu jících ...................................................134

6.1.3 O d v rácen í v z n ik u p a n ik y ...........................................................135

6.2 Provoz na plavidlech vybavených

pro stravování a ubytování cestujících.......................................136

7. PROVOZ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH....................................137

7.1 Plavební nehoda...............................................................................137

7.1.1 D ru h y p lav eb n ích n e h o d ...........................................................138

7.1.1.1 N a se d n u tí p la v id la........................................................ 138

7.1.1.2 K o liz e .................................................................................. 139

7.1.1.3 L ekáž p la v id la ..................................................................139

7.1.1.4 P o žár n a p la v id le ............................................................140

7.1.2 S polečná h a v á rie ...............................................................................141

7.2 Použití záchranných prostředků...................................................143

7.2.1 In d iv id u áln í zách ran n é p ro s tře d k y ........................................143

7.2.2 K olektivní zách ran n é p ro s tře d k y ........................................... 143

7.2.3 O p u štěn í p la v id la ..........................................................................143

7.3 Zásady první pomoci při ohrožení života a zdraví....................145

7.3.1 Z d rav o tn í a v e terin árn í péče ....................................................145

7.3.2 Z ách ran a to n o u c íh o .......................................................................145

7.3.2.1 D ý ch án í z plic do p lic .................................................................... 146

7.3.3 P rv n í p o m o c p ři ú ra z e c h ............................................................. 147

7.4 Ochrana před znečištěním vody...................................................148

8. RADIOTELEFONNÍ PROVOZ

NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH..........................155

8.1 Radiotelefonní provoz....................................................................155

8.2 Radiová stanice............................... 156

8.3 Pravidla radiového provozu..........................................................158

8.3.1 V olací z n a č k y .................................................................................. 158

8.3.2 P o stu p p ři rad io v ém sp o jen í......................................................159

8.3.3 T ísňové v o lá n í.................................................................................160

8.3.4 RIS ................................................................................................ 160

8.3.5 LA V D IS............................................................................................... 162

8.4. Provozní údaje nej používanějších stanic..................................162

- 191-


9. plavba podie radaru................................................................................163

9.1 Princip radaru..................................................................................163

9.2 Obsluha radaru................................................................................ 165

9.2.1 H lav n í části ra d a ru .........................................................................165

9.2.2 P o stu p p ři z a p n u tí ra d a ru ...........................................................166

9.2.3 B ezpečnostní p ra v id la p ro p ro v o z ra d a ru ...........................168

9.2.4 O b razo v k a r a d a r u ...................... 169

9.2.5 P opis o b ra z o v k y ..............................................................................170

9.3 Vyhodnocování radarového obrazu.............................................172

9.3.1. Zjištění polo h y , k u rsu

a vych ý len í sm ěru v lastn íh o p la v id la ...................................172

9.3.2. Z obrazení cílů n a o b razo v ce......................................................172

9.3.3. O d razo v á sch o p n o st terén n ích tv a rů a p ř e d m ě tů ......... 173

9.3.4. U rčení v zd álen o sti o b je k tu .............................................................174

9.3.5. V yhodnocení p o h y b u n a o b ra z o v c e.......................................... 175

9.3.6. R ušení rad aro v éh o o b ra z u .............................................................175

9.3.7. M eze inform ačních m o žn o stí ra d a ru .........................................177

9.4 Pravidla plavby pomocí radaru.....................................................180

9.5 Pomůcky pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách....182

9.5.1. V ý ch y lk o m ěr.................................................................................... 182

9.5.2. V ytyčení p lav eb n í d rá h y ra d a ro v ý m i o d ra ž e č i................182

9.5.3. M ěření h lo u b k y ...............................................................................183

9.6 Satelitní navigace............................................................................ 184

• v

— 192 —
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist