načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Základy mužského šovinismu - Josef Hausmann

Základy mužského šovinismu

Elektronická kniha: Základy mužského šovinismu
Autor:

Úsměvná a kritická kniha o tom, co si mnoho mužů myslí, ale bojí se to říci nahlas. Legendární bestseller, který vyšel v knižná podobě již v 18. vydání. Nyní za výhodnou cenu v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  49
+
-
1,6
bo za nákup

hodnoceni - 61.1%hodnoceni - 61.1%hodnoceni - 61.1%hodnoceni - 61.1%hodnoceni - 61.1% 65%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Reneco
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm
Vydání: 18. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-865-6331-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Úsměvná a kritická kniha o tom, co si mnoho mužů myslí, ale bojí se to říci nahlas. Legendární bestseller, který vyšel v knižná podobě již v 18. vydání. Nyní za výhodnou cenu v elektronické podobě.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

 ZÁKLADY

 MUŽSKÉHO

 ŠOVINISMUJOSEFHAUSMANN

ZÁKLADY

MUŽSKÉHO

ŠOVINISMU

18.vydání

EDICE RENETA

Ústí nad Labem


©Reneco,ÚstínadLabem2010

ISBN 978-80-86563-31-2


5

Předmluva ke druhému vydání

Fakt,žeprvnívydáníbylorozebránoběhemdvouměsíců,je smutným dokumentem toho, že diskutovaná problematika tíží mnoho lidí, samozřejmě hlavně mužů. Ženskou část čtenářstva kniharozdělujeostrýmřezemnadvěčásti.Naturozumnější,která semnouzásadněnepře,a natyostatní,kteréměnenávidí a okte- rýchknihadefactopojednává.Přiznávám,žejsemzaskočenpo- četnostítéprvníčásti,o kteréjsemsedomníval,žebudetvořena pouzeřídkýmivýjimkami.S reprezentantkamitédruhéčástipak v různýchobměnáchveduv podstatětentorozhovor:

Já:„Proč jsi naštvaná?“

Ona:„Četla jsem kus těch tvejch žvástů.“

Já:„Co konkrétně myslíš, že není pravda?“

Ona:„Třeba to, jak tam píšeš, že na nás kromě přirození nic není.“

Já:„Ale my mužský všechno ostatní nalezneme u kamarádůa lepší. Lépe si s nimi pochlastáme, srdečněji se zasmějeme, kvalitněji si zahrajeme šachy, tenis, na čundru sneseme větší nepohodu, na skalách vylezeme obtížnější cesty, lépe si zahrajeme fotbal, ve větší pohodě si zazpíváme i zařveme, větší kus práce s nimi zastaneme atd. Co mně, kromě svého těla, můžeš, prosím tě, nabídnout, co bych u kamarádů neměl? Kterou oblast života kromě sexu mně můžeš pokrýt lépe než kamarádi? No, řekni sama, můžeš na to něco logického namítnout?“

Ona:„Jo, že seš úplnej magor.“

Srpen1996 JosefHausmann

Předmluva ke třetímu vydání

Dlouhojsemnemohlnaléztargumentprotinámitcečasto vznášenéznechucenýmičtenářkami:„Co jiného mohlo z takového debila vypadnout než takováhle blbost.“Abysevnitřněvypořáda- lys vlastnímnelichotivýmobrazem,kterýsejimv knizezrcadlí, odsoudíjejíobsahjakosnůškuhovadina protožeargumentyje třebapodpořitdůkazy,podložísvétvrzenítím,žeprohlásíautora zavola.Tosesamozřejmětěžkovyvrací.

Alenaštěstínatomnezáleží.Jápřecenejsemautoremtěch- tomyšlenek.Jájsemjenomjejichsběratelem,jájsemjejentak říkajíczaznamenalnamagnetofonovýpáseku táborovýchohňů, pohospodách,mezisportovci,opilci,dobrodruhyi „řádnými občany“.

Apřitétokonečněnalezenéargumentacimohuoponentce předhoditněconazpůsob:„Kdyby byla tato kniha výkřikembezvýznamného blázna, nerozčilovala byste se takhle. Vy ale tušíte, že tímto způsobem přemýšlí většina chlapů. Bojí se třeba to říciotevřeně, ale myslí takhle, toho vašeho nevyjímaje, i když si stokrátbudete myslet a stokrát mě i sebe samu přesvědčovat, že on takový není, protože takového grázla byste si v životě nevzala. Mně ale autorství těchto myšlenek nepřipisujte. Za to, že voda teče s kopce, v noci je tma a chlapi jsou takoví, může Stvořitel. Jemu si stěžujte!“

Červenec1997 JosefHausmann

Předmluva k čtvrtému vydání

„Pepo, nevěděl jsem, že jsi takovej nezdvořák a chodíš poslouchat k nám za dveře.“

 NejmenovanýdocentPražskétechniky

ÚVOD

Pojem„mužskýšovinismus“s celýmsvýmnenávistnýmpodtextemnezavedlipochopitelněmuži.Tisemohouženámposmí- vat,cítitsenadniminadřazeni,alev podstatějemajírádi,ožívají v jejichspolečnosti,nechávajísejimimotivovatk veledílůmi zlo- činům,uznávajíjejichnezastupitelnosta nesčetnýmipozornost- mi,dary,oběťmia hudebními,básnickýmia vůbecuměleckými dílytodokazují.Přesvšechnyženskéiracionálníprojevya mnohdy i příkořísiuvědomují,žejepotřebují.Pojem„mužskýšovinismus“ zavedly americké feministky, které muže nenávidí, nepotřebují, a tudížcejchujímuže,kteříjsounormální,a projevujítedyfyzic- kýzájemo ženy,na„maleshauvinists“a „sexists“.Autorpoužívá tentotermínk tomu,abyodhalila napravoumíruuvedlněkteré aspektyženskéhochování,kteréjsounámkaždodenněpodsouvány s takovousamozřejmostía frekvencí,žesepomalustávajípravdou. Příklademzavšechnybudižnásledujícímodelovýrozhovordvou žen:„On s ní žil jenom kvůli posteli. Na to mu byla dobrá. A pak od ní utekl.“„Zmetek jeden, takoví jsou všichni mužští! O nic jiného jim nejde.“Mysevšakmusímeptátobjektivně:A onas nímnespala? Onaz tohonicneměla?Bolelojito?Jestliano,takpročtodělala? Kdojik tomunutil?Komuprospěje,donutíme-liněkohožíts ně- kým,s kýmnechce?Kdyžjítotakvadilo,pročneuteklaonadříve?

Publikacenemůžepostihnoutvšechnyfenoményženskéhojednání,kterénám,alenakoneci jimsamým,ztrpčujíživot.Čímčas- tějisetytoúletyprojevují,tímspíšesemužistavído(zdánlivě)nadřazenérolea tímsilnějijev ženáchindukovánprojevfeminismu,kterýz násdělámužskéšovinisty.Natomtomístějevšaktřeba zdůraznitjedendůležitýaspekt,kterýzapříčiňujeto,žemymuži (narozdílodfeministek,kterédovedoužítbeznás)nemůžemežít bezžen(ikdyžs ženamijens potížemi).Jdetotižo to,ženejkrás- nějšívlastnostíženyježenskost.Měl-liněkdomožnostsoužitíse vzácněsevyskytujícímtvorem,kterýjesicegeno-i fenotypicky ženou,alejednádokonalelogicky,nehysterčí,netrojčí,nevyhazuje penízezahadrya voňavky,nevyčítánesmyslya malichernostiatd., tenzjistil,žesvětbyjistýmzpůsobemzhořkl,kdybybylynešva- ryženskéhomyšlenívymýceny.Bylbyochuzeno prvekženskosti, kterýnámsicelezenanervy,alekterýpodvědoměu žendojisté míryvyžadujeme.Aťtoznísebeabsurdněji,cítímesevevětšídu- ševnírovnovázes touiracionálníbytostí,kteránámnadává,když senepřezujemev předsínia kteránásnevyzývák sexu,jencosena chvílis níocitnemesami,i kdyžsiv duchupřejemevlastnostiopač- né.ZdeněkdeležíodpověďnaonoHigginsovské„Why cannot be women like men?“.

Historielidstvaje(kroměprehistorie)praktickyhistoriímužskýchpočinů,vynálezůa rozhodnutí(aťužkladnýchnebozápor- ných).Třikrálovny,z nichžjednabylaprýpocelýživotpannou, jednacísařovna,jednacarevnaa jednadoktorkapřesfyziku,kterémělyv evropskéhistoriimoca významsrovnatelnýsesvýmimužskými protějšky, působí dnes na nás s odstupem času nežensky a žádnáz nichsenezjevujev mužskýchsexuálníchfantaziíchjako symbolžensképřitažlivosti,kterásiceneníhlavnímkritériemkva- lityčlověka,nicméněvšakvýznamným.

Polaritachováníjenutná.Neznamenátovšak,žesetímauto-matickypřekvalifikovávánespravedlivostnaspravedlivosta nesmyslnasmysluplnost.A užvůbecne,abynapřehmatyžennesmělo býtupozorněnoa nesmělybýtvykázányzapříslušnémeze.Situace v našírepublicejez pohleduna„pokrok“klasickéhoamerického feminismurelativnědocelazdravá.Stáleještěmůžemebeztrestně ženámlichotit,vyprávětjimlechtivéhistorky,lákatjedovypůjče- nýchbytůa tisknoutsek nimpřitanci.Jenašípovinnostízachovat tentostav.Jetotižpřirozenýa přírodasenahlavustavětnemá.Se- xualharassmentjeprvníkrokkekoncisvěta.Možná,žeuvedením některýchprojevůnapravoumírupřestanouženyprosazovatsvénázorytaksuverénněa celýnástupženskéhofeminismusezpomalí,ne-lizhroutí.

Vím,žeexistujejistéprocentomužů,kteřímajínatutoproble-matikujinýnázora kteřídegradujízdeuvedenénázorynanázoryzakomplexovanéhočlověka.Natomtomístěchciupozornit,že z rozhovorůs desítkamimužůjsempoznal,jaksenavěcdívágró mužsképopulacea otomijde.Zároveňpovažujizanedůstojné, abychvýčtemsvých„úspěchů“naženskéfrontěprokazovalsvou kvalifikacipronapsánítétopublikace.

Jesnadnéprovéstkritikutohotodíla.Jásámbychtodovedl také.Mnohýpsychologsejistěvyřádí.Snadnopochopímkritikuzestranyžena přidiskusíchs nimijsempřiobhajobětěchtonázorůčelilnesmiřitelnékritice.Kritikuzestranyzdravýchmužských všakmusímpovažovatzapřetvářku.Chtějísinalhávat,nebosnad i věřit,žeonijsoujiní,jichseknihanetýká,protožeoniproblémy vevztazíchk ženámnemají?Rukunasrdce.Kolikprocentmužůsi můžedovolitněcotakovéhoprohlásit!

Kapitola prvá

TYP FOTBALISTA

Za lásku bych dal život,

ale za svobodu bych obětoval i lásku.

Sandor Petöfi (1823 -1849),

maďarský revoluční básník

Nemohunezačítvšeobecněznámouvěcí,kterájealeprožen- skémyšlenínatoliktypická,žesizasloužíi zdebýtuvedena.Jde o známýfenomén„fotbalisty“,kterýsevyskytujevestovkáchob- dobnýchpřípadů.Jakznámo,mužipodnikaví,hravíneboti,kte- římajízálibya koníčky,jsouvšeobecněpřitažlivějšínežbezbarví ňoumové.Dokáží-linavícještěv něčemvyniknout,jsouproženy přitažlivějšío tovíce.Nášmodelovýfotbalistasestalpředmětem obdivujehobudoucíženy,neboťmělatraktivnínáplňsvéhovol- néhočasu,bariérymutleskaly,mělsportemvypracovanouposta- vu,zkrátkajehoženabyo něhoztěžíprojevilazájem,kdybyfotbal nehrál.Posvatběovšemjízačnefotballéztnanervy.„Ten můj je furt v tahu, na všechno jsem sama, zápasy, tréninky, oslavy...“Takto a podobněmuzačnevyčítatjehozálibu.Tímnutnědovedejejich vztahnarozcestí:

a) Fotbalistasenecháznechutita řeknesi:„Ať mám doma klid, než bych se s ní hádal, to raději nechám fotbalu.“Nechánímfotbalu všakzrušili důvod,pročhomělamanželkaráda.Přestalprovozovat to,cojik němupřitahovalo,netleskajímuužbariéry,stalsez něho pecivála manželkahopřestávámilovata hledáněkohojiného,kdo jíjeschopenzaimponovat.

Veverzib)sechlapzatvrdí,fotbalusenevzdá,navysoképro- centomumanželkaneodejde,alebudedržkovat,budenespokoje- ná,zlá,budenafotbalnevražit.

Všimněmesi,žejakveverzia),takveverzib)nemáchlapšanci s ženoukloudněvyjít.Tasemubudesnažitpodsunouttzv.kom- promisníverzi,vekterébymohlhrátfotbal,aleomezeně,s ohle- demnania narodinu.Tojesamozřejměholýnesmysl.Fotbalista přecinemůžepřijítzatrenérema řícimu,žetrénovatbudejenom vestředua hrátbudejenzápasydoma.Navícsportjecharakteris- tickýtím,žekaždýsechcezlepšovat,dokázatněcovíc,vyhrát,po- stoupit,a tonajakékolivúrovni.Takženeobstojíani:„To musíš hrát divizi v Hradci? Jako by ti nestačilo hrát tady v Kotěhůlkách okresní přebor.“

Přitomženavěděla,kohosibere,dočehojde,cojis fotbalistou čeká.Pročjíjdenanervy,cojípřednedávnemimponovalo,pročje nespokojená,aťchlapfotbalhraječinikoliv,tonikdonevysvětlí.Je tojedenz mnohaschizofrenníchprojevůženskéhonitra,sekterým senedánicdělat.Snadjenporaditchlapům,abysesvýchzálibne- vzdávali,neboťvzdají-lisejich,budetoještěhorší.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist