načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Základy klinické onkologie – Pavel Klener

Základy klinické onkologie

Elektronická kniha: Základy klinické onkologie
Autor: Pavel Klener

Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  90
+
-
3
boky za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 96
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2755-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům nejrůznějších specializací, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickými pacienty a potřebují se rychle zorientovat, aniž by základní informace museli vyhledávat v obsáhlých monografiích. Více než dvacetiletá zkušenost autora při zkoušení atestací z klinické onkologie ukázala, že mnohdy se i onkologové při přípravě k atestaci soustřeďují na méně podstatné detaily a základní poznatky jim unikají. V tomto smyslu může i pro ně být stručná monografie užitečná. ISBN PDF 978-80-7262-755-4 ISBN pro čtečky 978-80-7262-756-1

Zařazeno v kategoriích
Pavel Klener - další tituly autora:
Jde to i slušně Jde to i slušně
Vnitřní lékařství II Vnitřní lékařství II
Vnitřní lékařství III Vnitřní lékařství III
 (e-book)
Propedeutika ve vnitřním lékařství Propedeutika ve vnitřním lékařství
 (e-book)
Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii
Jde to i slušně Jde to i slušně
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Pavel Klener

Galén

ZÁKLADY

KLINICKÉ ONKOLOGIE


Autor

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Recenzenti

MUDr. Eva Helmichová, CSc.

Homolka Premium Care a.s., Praha

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Pavel Klener

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

První vydání

Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

Editor PhDr. Lubomír Houdek

Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová

Odpovědná redaktorka Milada Buriánková

Sazba Petra Veverková, DTP Galén

Tisk GLOS, Špidlenova 436, 513 01 Semily

Určeno odborné veřejnosti

G 301046

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému

nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického,

fotografi ckého či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.

© Galén, 2011

ISBN 978-80-7262-716-5

G L

É N 

# * @

A

Tato publikace je vydána i v elektronické verzi.


| 5

OBSAH

Úvod ........................................................................................................................................ 7

1. Základní epidemiologické údaje ................................................................................... 9

2. Nádorový růst .................................................................................................................17

2.1. Mechanismy nádorové proliferace ........................................................................17

2.2. Možnosti ovlivnění nádorového růstu ..................................................................19

3. Základní diagnostické metody ....................................................................................23

3.1. Anamnéza .................................................................................................................23

3.2. Fyzikální vyšetření...................................................................................................24

3.3. Zobrazovací metody ................................................................................................25

3.4. Biochemické vyšetření ............................................................................................25

3.5. Hematologické vyšetření ........................................................................................26

3.6. Endoskopické vyšetření ..........................................................................................26

3.7. Cytologické vyšetření ..............................................................................................27

3.8. Histopatologické vyšetření .....................................................................................28

3.9. Molekulárněbiologické a cytogenetické vyšetření...............................................29

4. Posouzení rozsahu onemocnění (»staging«) ............................................................31

4.1. Klasifi kační systém TNM .......................................................................................31

4.2. Posuzování léčebné odpovědi ................................................................................32

4.3. Určení zbytkové nádorové populace .....................................................................34

5. Léčebné metody .............................................................................................................35

5.1. Chirurgická léčba ....................................................................................................35

5.2. Radioterapie .............................................................................................................36

5.3. Chemoterapie ...........................................................................................................38

5.4. Hormonální léčba ....................................................................................................46

5.5. Imunoterapie ............................................................................................................48

5.6. Imunomodulační léčba ...........................................................................................51

5.7. Cílená léčba .............................................................................................................58


ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE6 |

6. Nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich terapie ..........................................67

6.1. Poškození krvetvorby ..............................................................................................68

6.2. Nevolnost a zvracení ...............................................................................................69

6.3. Gastrointestinální toxicita ......................................................................................70

6.4. Poškození kůže a kožních adnex ...........................................................................71

6.5. Poškození plic ..........................................................................................................72

6.6. Poškození srdce ........................................................................................................72

6.7. Poškození ledvin a močového ústrojí ...................................................................73

6.8. Méně časté projevy toxicity ....................................................................................74

7. Podpůrná a doplňková léčba ........................................................................................75

7.1. Infekční komplikace ................................................................................................75

7.2. Nutriční defi cit .........................................................................................................76

7.3. Metabolické poruchy...............................................................................................78

8. Symptomatická léčba ...................................................................................................79

8.1. Léčba nádorové bolesti ...........................................................................................80

8.2. Léčba metastáz .........................................................................................................82

8.3. Léčba nádorových výpotků ....................................................................................83

9. Terminální péče ..............................................................................................................85

10. Rizika tzv. alternativní medicíny v onkologii ...........................................................87

11. Prevence nádorových onemocnění .............................................................................89

Literatura ............................................................................................................................. 90

Zkratky .................................................................................................................................. 91

Rejstřík .................................................................................................................................. 93


| 7

ÚVOD

Klinická onkologie je relativně mladá disciplína, která vznikla z  různých klinických

oborů vyčleněním problematiky nádorových onemocnění. Vytvoření této disciplíny

si vynutila naléhavá potřeba koordinace preventivních, diagnostických a  léčebných

opatření, směřujících k  včasnému rozpoznání a  účinné léčbě zhoubných nádorových

onemocnění. Klinická onkologie má tedy interdisciplinární charakter, neboť rozdílné

projevy nádorových onemocnění v  různých anatomických lokalizacích a  široká škála

diagnostických a léčebných postupů vyžadují úzkou mezioborovou spolupráci. Úloha

klinického onkologa spočívá zejména v  koordinaci diagnostických a  léčebných opat

ření.


Jistota při výběru lékařské literatury

www.galen.cz


| 9

1. ZÁKLADNÍ

EPIDEMIOLOGICKÉ ÚDA JE

Nádorová onemocnění patří ke druhé nejčastější příčině úmrtí. Odhaduje se, že každý čtvrtý občan České republiky onemocní zhoubným nádorem a  každý pátý občan na  toto onemocnění umírá. Z  těchto varujících zjištění vyplývá, že je mimořádně důležité věnovat epidemiologickým údajům zvýšenou pozornost.

Epidemiologie nádorových onemocnění zkoumá především dva ukazatele: výskyt čili incidenci zhoubných nádorů a úmrtnost čili mortalitu. Popisná (deskriptivní) epidemiologie zkoumá změny incidence a mortality v čase a zabývá se stanovením dalších epidemiologických ukazatelů (např. prevalence). Analytická epidemiologie zkoumá souvislosti mezi výskytem nádorů a faktory zevního prostředí. Snaží se koncipovat preventivní opatření směřující k  eliminaci škodlivých vlivů, které přispívají ke vzniku nádorového bujení.

Předpokladem provedení epidemiologických studií je sběr potřebných údajů, soustřeďovaných v registru zhoubných novotvarů. Ten se opírá o analýzu tzv. onkologických hlášení. Je proto žádoucí, aby všichni lékaři, kteří diagnostikují nebo léčí nemocné se zhoubnými nádory, věnovali tomuto hlášení náležitou pozornost, aby jeho význam nepodceňovali a požadované údaje vyplňovali odpovědně a přesně. Hlášení je v  našem státě povinné od  roku 1953 a  od  roku 1976 je zavedeno i  hlášení kontrolní, zachycující údaje o  pacientech v  průběhu jejich dispenzarizace, včetně data a  příčiny úmrtí. Zpracováním údajů registru se pak získávají zmíněné základní epidemiologické ukazatele. Jsou to:  incidence nádorů – frekvence nově vzniklých onemocnění v dané populaci (okres,

region, stát) v určitém časovém období, zpravidla v jednom kalendářním roce. Vyjad

řuje se obvykle poměrem počtu nových onemocnění na  100  000 obyvatel v  dané

populaci za rok. Údaje se týkají buď celé populace, nebo se vztahují k počtu obyvatel

podle pohlaví, věku apod.; vyjadřují se pro veškerá nádorová onemocnění, nebo pro

jednotlivé topografi cké lokality;  mortalita – úmrtnost – analogický ukazatel vyjadřující počet zemřelých na zhoubné

nádory, obvykle opět na 100 000 obyvatel na určitém území v určitém roce;  letalita – smrtnost − je poměr počtu zemřelých k  celkovému počtu nemocných

dané choroby;
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.