načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy imunologie - Václav Hořejší; Jiřina Bartůňková

Základy imunologie
-6%
sleva

Kniha: Základy imunologie
Autor: ;

Publikace je již čtvrtým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědných fakultách. Používají ji s oblibou také ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4% 97%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 320
Rozměr: 200x140
Úprava: 316 stran : ilustrace
Vydání: 4. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073872809
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace je již čtvrtým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědných fakultách. Používají ji s oblibou také postgraduální studenti doktorského studia v biomedicíně, lékaři připravující se k atestaci z alergologie a klinické imunologie a další vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní zájemci o obor. Oproti předchozím vydáním autoři doplnili a korigovali několik pasáží týkajících se nejnovějších poznatků a rozšířili tabulkovou i obrazovou část. Každá kapitola je nově zakončena graficky zvýrazněným souhrnem, který v několika větách předkládá hlavní poselství vyplývající z probrané látky.

Předmětná hesla
Zákazníci kupující knihu "Základy imunologie" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému 1.1 Hlavní funkce imunitního systému 1.2 Antigeny 1.3 Druhy imunitních mechanismů 1.3.1 Nespecifické mechanismy 1.3.2 Specifické (adaptivní) mechanismy 1.4 Hlavní složky imunitního systému 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty) 1.4.3 Molekuly imunitního systému 1.5 Principy fungování imunitního systému 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity 1.5.3 Imunitní reakce jako souhra nespecifických a specifických mechanismů 1.5.4 Tolerance a redundance 2 Buněčné složky nespecifické imunity 2.1 Fagocyty a fagocytóza 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů 2.1.3 Proces fagocytózy 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů 2.1.6 Ochrana vlastních buněk proti fagocytům 2.2 Dendritické buňky 2.3 Žírné buňky (mastocyty) 2.3.1 Receptory žírných buněk 2.3.2 Sekreční produkty žírných buněk 2.4 Bazofilní granulocyty 2.5 Další buňky 3 Humorální složky nespecifické imunity 3.1 Komplement 3.1.1 Alternativní cesta aktivace komplementu 3.1.2 Klasická cesta aktivace komplementu 3.1.3 Lektinová cesta aktivace komplementu 3.1.4Terminální (lytická) fáze komplementové kaskády .., 3.1.5 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk před jeho účinky 3.2 Jiné systémy plazmatických proteinů 3.3 Interferony 4 Zánět 4.1 Definice a druhy zánětu 4.2 Proces zánětlivé reakce 4.3 Systémová odpověď organismu na zánět 4.4 Reparace poškozené tkáně 5 Antigenně specifické receptory 5.1 Receptor lymfocytů B (BCR) 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR) 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny 5.3.1 Struktura imunoglobulinů 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů 5.3.3 Idiotypy 5.3.4 Povaha interakcí antigen-protilátka 6 MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů 6.2 Funkce MHC glykoproteinů 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp I 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II 6.5 Genový komplex MHC 6.6„Neklasické" MHC molekuly I. třídy 7 Adhezivní molekuly, Fc receptory a další povrchové molekuly leukocytů 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul 7.2 Skupiny adhezivních molekul 7.2.1 Integriny 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny 7.2.4 Muciny 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly 7.3 Fc receptory 7.4 Komplementové receptory 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů 7.5.1 Strukturní a funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů 7.5.2 Typy membránových proteinů 7.5.3 CD názvosloví 7.5.4 Povrchové enzymy 7.5.5 Transportní proteiny 7.6 Povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé subpopulace leukocytů („markery") 8 Cytokiny 8.1 Obecná charakteristika cytokinů 8.2 Klasifikace cytokinů 8.2.1 Klasifikace podle struktury 8.2.2 Klasifikace podle funkce 8.3 Receptory cytokinů 9 Signalizační mechanismy používané receptory buněk imunitního systému .... 9.1 Základní typy receptorových signalizačních mechanismů - asociace s protein kinázami a s G-proteiny 9.2 Signalizační dráhy používané receptorovými kinázami a receptory asociovanými s cytoplazmatickými protein kinázami 9.3 Prótein-tyrosin kinázy skupiny Src a jejich regulace 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech spřažených s G-proteiny .... 10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B lymfocytů 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR (imunoglobulinů) 10.2 Proces rekombinace 10.3 Izotypový přesmyk 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů B lymfocytů 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR 10.6 Vývoj T lymfocytů 11 Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách 11.1 Klasifikace T lymfocytů 11.1.1 Lymfocyty exprimujícíTCR ap nebo 5 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty 11.1.3 NK-T lymfocyty 11.1.4 Lymfocyty exprimující koreceptory CD4 a CD8 11.1.5 Regulační (tlumivé, supresorové) T lymfocyty 11.2 Imunitní reakce typuThl - zánětlivá reakce 11.3 Imunitní reakce typu Th2 - pomoc B lymfocytům 11.4 Vzájemná regulace aktivit Th1 vs.Th2 11.5 Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech 11.6 Aktivace T lymfocytů spouštěná superantigeny 11.7 NK buňky 11.7.1 Receptory NK buněk 11.7.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty NK buněk 12 Imunitní reakce založené na protilátkách 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech .... 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech 12.2.1 Primární fáze protilátkové reakce 12.2.2 Sekundární fáze protilátkové reakce 12.3 Polyklonální a monoklonální protilátky 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek 13 Regulace imunitních reakcí 13.1 Regulace antigenem 13.2 Antagonistické peptidy 13.3 Regulace protilátkami 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T lymfocyty 13.6 Neuroendokrinní regulace 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi (imunogennívs. tolerogenní) 14 Slizniční a kožní imunitní systém 14.1 Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému 14.2 Slizniční imunitní systém 14.2.1 Mikrobiální flóra sliznic 14.2.2 Struktura slizničního imunitního systému 14.2.3 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému 14.2.4 Indukce slizniční imunitní reakce 14.2.5 Imunologický význam kojení 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému .. 15 Antiinfekční imunita 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem 15.2 Obrana proti bakteriím 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním 15.3 Obrana proti virům 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli 15.7 Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce 15.8 Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu 16 Proti nádorová imunita 16.1 Nádorové antigeny 16.1.1 Antigeny specifické pro nádory (TSA) 16.1.2 Antigeny asociované s nádory (TAA) 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy 16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčně zprostředkovaných mechanismech 17 Transplantace 17.1 Základní pojmy 17.2 Aloimunitní reakce 17.2.1 Aloreaktivita T lymfocytů 17.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům 17.3 Orgánové transplantace 17.3.1 Hyperakutní a akcelerovaná rejekce 17.3.2 Akutní rejekce 17.3.3 Chronická rejekce 17.4Transplantace hematopoetických kmenových buněk 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH) 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně 17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu proti hostiteli 17.7 Xenotransplantace 17.8 Imunologický vztah matky a plodu 18 Imunopatologické reakce 18.1 Imunopatologické reakce humorální 18.1.1 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE - atopie (reakce typu I) 18.1.2 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM (reakce typu II) 18.1.3 Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III) 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV).. 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická 18.2.3 Reakce na cizí těleso 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi 19 Alergie 19.1 Alergie a atopie 19.2 Alergeny 19.3 Fáze alergické reakce 19.3.1 Fáze senzibilizace 19.3.2 Časná a pozdní fáze alergické reakce 19.4 Genetické vlivy 19.5 Faktory zevního prostředí 19.6 Druhy alergických chorob 19.7 Léčba alergií 20 Autoimunitní onemocnění 20.1 Autoimunitní reakce 20.2 Mechanismy tolerance 20.2.1 Centrální tolerance 20.2.2 Periferní tolerance 20.3 Příčiny vzniku autoimunity 20.3.1 Faktory vnitřní 20.3.2 Faktory vnější 20.3.3 Fáze vzniku autoimunitního onemocnění 20.4 Přehled autoimunitních onemocnění 20.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění 20.4.2 Autoimunitní choroby orgánově lokalizované 20.4.3 Orgánově specifické autoimunitní choroby 20.5 Terapie autoimunitních onemocnění 21 Imunodefkience 21.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace 21.2 Primární imunodeficience 21.2.1 Imunodeficience protilátkové 21.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity 21.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficience 21.2.4 Poruchy fagocytózy 21.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů 21.3 Získané imunodeficience 21.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficience 21.3.2 Sekundární buněčné imunodeficience 21.3.3 Sekundární kombinované imunodeficience 21.3.4 Sekundární fagocytární poruchy 21.3.5 Sekundární poruchy komplementu 22 Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému 22.1 Kauzální léčba 22.1.1 Transplantace kmenových buněk krvetvorby 22.1.2 Transplantace thymu 22.1.3 Genová terapie 22.2 Substituční léčba 22.3 Nespecifická imunomodulační léčba 22.3.1 Nespecifická imunosupresivní léčba 22.3.2 Protizánětlivá a antialergická léčba 22.3.3 Biologická léčba 22.3.4 Nespecifická imunostimulační léčba 22.4 Antigenně specifická imunomodulační léčba 22.4.1 Aktivní imunizace (vakcinace) 22.4.2 Pasivní imunizace 22.4.3 Specifická imunosuprese


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.