načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu diel IV. – Leonhard Schlegel

Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu diel IV.
-7%
sleva

Kniha: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu diel IV.
Autor: Leonhard Schlegel

Po prvých 3 dieloch Schlegelových Základov hlbinnej psychológie, ktoré vyšli v slovenčine v jednom zväzku (2005), vychádza IV. diel venovaný prínosu C. G. Junga a priekopníkom imaginatívnych metód v psychoterapii. Imagináciu a obrazovú ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  536 Kč 498
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 251
Rozměr: 150x210
Úprava: vii, 251 stran
Název originálu: Grundriss der Tiefenpsychologie
Spolupracovali: preklad Svetlana Žuchová
Skupina třídění: Zvláštní duševní stavy a procesy. Hlubinná psychologie
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 09.01.2007
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2006
ISBN: 80-88952-24-7
EAN: 9788088952244
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Po prvých 3 dieloch Schlegelových Základov hlbinnej psychológie, ktoré vyšli v slovenčine v jednom zväzku (2005), vychádza IV. diel venovaný prínosu C. G. Junga a priekopníkom imaginatívnych metód v psychoterapii. Imagináciu a obrazovú predstavivosť v súčasnosti využívajú už takmer všetky psychoterapeutické smery a často sú súčasťou aj špeciálne vyprofilovaných metód. U nás sú pravdepodobne najrozšírenejšie: meditačné cvičenia v rámci vyššieho stupňa autogénneho tréningu, katatýmne-imaginatívna psychoterapia, EMDR.

Další popis

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód v psychoterapii podľa C. Happicha, R. Desoillea, W. Fredekinga a H. Leunera a úvahami o bipolárnej typológii F. Riemanna. Zvláštny dôraz autor kladie na ujasňovanie často viacznačných základných pojmov Jungovej psychológie.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Leonhard Schlegel - další tituly autora:
Psychoterapia Psychoterapia
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ill

Obsah

Predhovor.................................................................................................... 8

C. G. JU N G a jeh o d ie lo.......................................................................... 10

Typ a jeh o protiklad................................................................................... 13

1. Extraverzia a intraverzia......................................................................... 13

2. Racionálny a iracionálny postoj.................................................................. 18

3. Štyri funkcie....................................................................................................... 19

4. Typ a protityp..................................................................................................... 22

5. Od kompenzácie k neuróze............................................................................ 28

6. Uzdravenie a zrelosť................................................................................. 31

7. Myšlienky nad typológiou C.G. JU N G A ................................................ 32

Medzikapitola: Typ a protityp voľne pod ľa Fritza R IE M A N N A 36

1. Typy podľa Fritza RIEM ANNA.................................................................. 37

2. Typy osobnosti poradcu alebo terapeuta najednej strane

a klienta alebo pacienta na druhej strane.................................................. 39

a) „Dištancovaný samostatný“ terapeut.................................................... 40

b) „Vciťujúci sa účastný“ terapeut.............................................................. 41

c) Terapeut „viazaný na formu a istotu“..................................................... 42

d) „Na seba zameraný komunikatívny“ terapeut................................... 42

3. Zážitkovo podmienený vznik typov osobnosti a im

zodpovedajúcich kategórií neuróz ako aj podnety na ich liečenie — 43

a) Poznámky k vzniku schizoidnej osobnosti

a k liečbe schizoidnej neurózy ............................................................ 43

b) Poznámky k vzniku depresívnej osobnosti

a k liečbe zodpovedajúcich neuróz .................................................... 44

c) Poznámky k vzniku obsedantnej osobnosti

a k liečbe zodpovedajúcich neuróz .................................................... 45

d) Poznámky k vzniku hysterickej osobnosti

a k liečbe zodpovedajúcich neuróz .................................................... 45

Rod a jeh o p ro tik la d................................................................................. 46

1. Psychologické znaky mužskosti a ženskosti podľa JU NG A 46

2. Anima a animus ako vnútorné opačné pohlavie..................................... 48

3. Dôsledky vytesnenia črt opačného pohlavia........................................... 49

4. Vyrovnávanie sa s vnútorným opačným pohlavím ............................... 52

5. Anima a animus ako „transsubjektívne“ danosti................................... 54

6. Súvislosť medzi projekciou a vzťahom v psychológii

C. G. JUNGA na príklade jeho úvah o polarite pohlavia

a opačného pohlavia....................................................................................... 55


IV

Ego-osobnosť a je j t i e ň........................................................................... 60

1. Pojem tieňa........................................................................................................ 60

2. Konfrontácia s tieňom a jeho realizácia.................................................... 63

3. Tieň v nadosobnom význame ..................................................................... 66

4. Zhrňujúce poznámky k pojmu tieňa.............................. 66

Persona a je j p ro tikla d............................................................................. 70

1. Pojem persony.................................................................................................. 70

2. Persona a jej protiklad ................................................................................... 73

a) Prvý pohľad na koreláciu medzi personou a dušou......................... 73

b) Druhý pohľad na koreláciu medzi personou a dušou..................... 76

c) Duša ako personifikácia kolektívneho nevedomia........................... 77

3. Vysporadúvanie sa s personou a s dušou

ako podmienka individuácie ....................................................................... 78

4. Poznámky k JUNGOVMU pojmu persony............................................ 80

Kolektivistickú a individualistická form a ž iv o ta................................... 84

Učenie o archetypoch................................................................................ 86

1. Štyri JUNGOVE skúsenosti a úvahy,

ktoré ho viedli k pojmu archetypu.............................................................. 87

a) Vo víziách, fantáziách a snoch jednotlivých ľudí sa môžu

vytvoriť obrazy alebo témy, ktoré sa opakovane nachádzajú

v mytológii, v ságach a v rozprávkach najrôznejších čias

a národov („mytologémy“) ................................................................... 87

JUNGOVE teoretické závery z týchto pozorovaní ......................... 89

Praktické závery JUNGA ako psychoterapeuta................................. 89

b) JUNG osobne stretáva postavy a situácie „z iného sveta“ ............ 90

JUNGOVE teoretické závery z týchto vlastných skúseností 93

Praktické závery JUNGA ako psychoterapeuta................................. 93

c) V duchovných dejinách existujú „pramyšlienky“ („Urideen“),

ktoré ostávajú tie isté od predhistorických čias po dnešok

a nachádzajú výraz, „vyjadrenie“ alebo „svedectvo“ vždy

v iných postavách.................................................................................... 94

JUNGOVE teoretické závery z predpokladu takýchto

vždy účinných praideí............................................................................ 95

Praktické závery JUNGA ako psychoterapeuta ............................... 95

d) „Psychologická“ skutočnosť náboženského prežívania.................. 96

JUNGOVE teoretické závery z toho, že takéto numinózne

skúsenosti treba brať vážne................................................................... 97

Praktické závery JUNGA ako psychoterapeuta................................. 97

2. JUNGOVE pokusy psychologicky, biologicky a filozoficky

„interpretovať“ to, čo chápe ako archetypy............................................ 98


v

a) Prvá interpretácia: Aktualizácia všeľudskej vlohy,

ktorá pramení zo skúseností predkov................................................ 98

b) Druhá interpretácia: Podnet a predloha inštinktívnej činnosti .......... 100

c) Tretia interpretácia: Zvláštnosť mozgových štruktúr..................... 101

d) Štvrtá interpretácia: Kategórie................................................................ 102

e) Piata interpretácia: Platónske idey........................................................ 103

f) Šiesta interpretácia: Archetypy ako virtuálne obrazy sveta,

ktoré sú človeku d a n é .............................................................................. 105

g) Perzonifikácia archetypov........................................................................ 106

h) Podnet na aktualizáciu archetypov........................................................ 107

3. Vzájomný vzťah rôznych teórií .................................................................. 107

4. Kolektívne nevedomie ako súhrn archetypov......................................... 108

5. Príklady jednotlivých archetypov................................................................ 109

a) Archetyp m atky........................................................................................... 110

b) Anima ako archetyp.................................................................................... 111

Anima ako archetyp ženskosti................................................................ 112

Anima ako archetyp života — ............................................................ 113

c) Strom ako archetypový útvar nevedomia ........................................... 113

d) Číslo ako archetyp poriadku.................................................................... 115

6. Jungovo učenie o archetypoch z psychoanalytického

a daseinsanalytického pohľadu..................... 116

a) Pojem archaického dedičstva podľa FREUDA................................ 116

b) Kritika JUNGOVHO pojmu archetypu M. BOSSO M ................... 122

Agnosticko-racionalistický a náboženský životný p o s to j..................... 130

1. Náboženská funkcia a jej vytesnenie........................................................ 130

2. Syntéza a asimilácia, náboženstvo a archetypológia ........................... 133

3. Vysporadúvanie sa Victora v. GEBSATTELA

s postojom C. G. JUNGA voči náboženstvu a kresťanstvu................ 135

Vedomie a neved o m ie............................................................................... 142

Súhrnné poznámky k pojmom „vedomia“

a „nevedomia“ C. G. JUNGA............................................................................ 147

Sny a fa n tá z ie............................................................................................. 130

1. S ny..................................................................................................................... 150

a) Sen ako výraz nevedomia ........................................................................ 150

b) Funkcia sn a................................................................................................... 151

Kompenzatóma funkcia............................................................................ 151

Redukujúca funkcia................................................................................... 152

Prospektívna funkcia ................................................................................. 152

c) Pojmy k takzvanej funkcii snov podľa JUNGA - vysvetľujúce

poznámky..................................................................................................... 154

d) Zvláštne druhy snov.................................................................................... 155


VI

Telepatické sny............................................................................................ 155

Reaktívne sn y.............................................................................................. 156

e) Kauzálny a finálny pohľad.........................................................................156

f) Analytické alebo kauzálne-reduktívne

a synteticko-konštrukívne metódy interpretácie............................. 158

g) Objektová úroveň, subjektová úroveň a archetypová

úroveň výkladu snov.............................................................................. 159

Výklad na objektovej úrovni a na subjektovej úrovni .................... 160

Výklad na archetypovej rovine.............................................................. 161

h) Prax výkladu sn a........................................................................................ 165

2. JUNGOVO učenie o snoch v porovnaní s psychoanalytickým,

individuálne psychologickým a daseinsanalytickým chápaním 169

3. Fantázie............................................................................................................. 175

a) Snová fantázia a bdelá fantázia, aktívne a pasívne fantázie 175

b) Metóda aktívnej im aginácie.................................. 177

c) Aktívna imaginácia a sny......................................................................... 181

4. Rôzne metódy psychoterapeutickej aktivácie imaginácie

alebo obrazového vedomia a ich porovnanie

s JUNGOVOU m etódou............................................................................... 182

a) „Obrazové vedomie ako miesto účinku psychickej liečby“

podľa Carla HAPP1CHA....................................................................... 183

b) Metóda riadeného denného snenia

podľa Roberta DESOILLEA................................................................ 188

c) „O hlbokej relaxácii a tvorení obrazov“

podľa W. FREDEK1NGA..................................................................... 198

d) Katatýmne obrazové prežívanie podľa Hascarla LEUNERA — 200

Podstata neurózy....................................................................................... 205

1. Neuróza ako dekompenzácia, disociácia a nedostatočné

prijatie celistvosti vlastnej podstaty............................................................ 205

2. Duševné poruchy vplyvom „straty inštinktu“ ......................................... 207

3. Odcudzenie sa archetypom.............................................................................208

4. Neuróza a v e k .................................................................................................. 210

S e lf a individuácia.................................................................................... 213

1. Self ako celistvosť a individualita.............................................................. 213

2. Sebarealizácia alebo individuácia.............................................................. 214

3. Proces individuácie........................................................................................ 215

4. Self ako archetyp ............................................................................................ 217

5. M andala.............................................................................................................. 218

6. Self ako numinózna skúsenosť................................................................... 219

7. Individuácia a self z pohľadu antropologickej psychoterapie,

učenia o veľkej skúsenosti a z daseinsanalytického pohľadu 220


VII

a) Individuácia a self z pohľadu antropologickej

psychoterapie V. GEBSATTELA........................................................ 220

b) Numinózna skúsenosť self podľa C. G. JUNGA

a veľká skúsenosť podľa Grafa DÜRKHEIM A............................. 225

c) Daseinsanalytická interpretácia individuácie

a self M. BOSSA....................................................................................... 233

Psychoterapeutická liečba a vzťah medzi terapeutom

a pacientom u C. G. J U N G A................................................................... 236

1. Psychoterapeutická liečba.............................................................................. 236

2. Vzťah medzi terapeutom a pacientom...................................................... 239

a) Typologické úvahy..................................................................................... 239

b) Prenos ............................................................................................................ 240

Prenos osobných „obsahov“ .................................................................... 240

Prenos archetypových „obsahov“ .......................................................... 241

Spracúvanie prenosu ....................................................................................242

c) Prenos a incest............................................................................................. 242

d) Dialektické vysporadúvanie sa medzi terapeutom

a pacientom................................................................................................. 243

R egister....................................................................................................... 245
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.