načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny - Taši Dagnewa

Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny
-11%
sleva

Kniha: Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny
Autor: Taši Dagnewa

Tato učebnice vznikla na základě dlouholetých zkušeností autora s výukou tibetštiny v Knihovně tibetských prací a archivů v Dharamsale a v USA. Učebnice, akcentující prakticky použitelnou hovorovou ... (celý popis)
Titul doručujeme za 10 pracovních dní
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  250 Kč 223
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 134
Rozměr: 20,5x14,5 cm
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Basic grammar of modern spoken Tibetan
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Lygžima Chaloupková
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2005
ISBN: 80-246-0801-4
EAN: 9788024608013
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice seznamuje se základy výslovnosti a gramatiky tibetštiny. Obsahuje ukázky vybraných druhů dopisů. Určena začátečníkům.

Popis nakladatele

Tato učebnice vznikla na základě dlouholetých zkušeností autora s výukou tibetštiny v Knihovně tibetských prací a archivů v Dharamsale a v USA. Učebnice, akcentující prakticky použitelnou hovorovou formu jazyka, podává základy výslovnosti a gramatiky tibetštiny. Knihu uzavírají gramatické tabulky a příklady dopisů. Český překlad je doplněn o vysvětlující poznámky a seznam doporučené literatury.

Předmětná hesla
tibetština
hovorová tibetština
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře d m lu v a................................................................................................. 9

Ú v o d ................................................................................................................ 11

1. Ú vod do tibetské' a b e c e d y.......................................................... 13

T řic et souhlásek v české tr a n s lite ra c i.................................... 13

T řic et souhlásek v anglické tran sliteraci W y lie................. 14

Z p ů so b p san í těch to třiceti so uhlásek v písm u U -čán ... 15

2. Č tyři s a m o h lá s k y........................................................................... 16

3. T ři d ru h y n ad ep san ý ch p ís m e n............................................... 17

4. Č tyři d ru h y p o d ep san ý ch p ís m e n ........................................... 19

5. T ib e ta n iz o v a n á sa n sk rtsk á p ís m e n a...................................... 22

6. Pět p ř e d p o n ....................................................................................... 23

7. D eset p ř íp o n ..................................................................................... 25

8. Dvě d ru h o tn é p ř íp o n y ................................................................. 28

N ěk teré důležité p o z n á m k y....................................................... 29

9. V ě ta...................................................................................................... 32

10. P o d statn é jm é n o ............................................................................. 35

P o d statn á jm éna o b e c n á.............................................................. 35

P o d statn á jm éna v la s tn í............................................................... 3 7

P o d statn á jm én a a b s tr a k tn í........................................................ 38

P o d statn á jm én a h r o m a d n á....................................................... 3 9

11. S lo v e s o................................................................................................ 40


12. P říd av n é jm é n o ............................................................................... 42 |

S tu p ň o v á n í p řídavn ých jm e n .................................................... 42 1

T v o ře n í k o m p a ra tív u a s u p e rla tiv u........................................ 44 I

13. Z á jm e n o............................................................................................. 50 I

Z ájm en a o s o b n í.............................................................................. 5q I

Z ájm en a u k a z o v a c í........................................................................ 53

Z á jm e n a z v r a tn á............................................................................. 53

Z ájm en a tá z a c í................................................................................ 55

14. P ř e d lo ž k y........................................................................................... 56

P ředložky p o u žív an é se z á jm e n y............................................. 59

15. P řís lo v c e............................................................................................. 60

Příslovce z p ů s o b u.......................................................................... 60

P říslovce č a s u ................................................................................... 61

Příslovce m ís ta................................................................................. 62

Příslovce m í r y .................................................................................. 63

16. Slovesné k o n co v k y v y jad řu jící rů zn é č a s y .......................... 64

17. N eu rčitý č l e n .................................................................................... 71

18. U rčitý č l e n ......................................................................................... 72

v *

19. R ů zn é zp ů so b y p o u ž ití slo vesa ^ 7 [ j ö ].............................. 73

2 0 . R ůzné zp ů so b y p o u ž ití sloves a 7 4l [dug]

[jog- г е ]............................................................................ 77

2 1 . P o u žití slovesa ^ 3 ’ [ r e ]................................................................ 82

2 2 . T á za c í č á s tic e................................................................................... 84

T ázací příslovce a z á jm e n a......................................................... 86

P rav idla p ro p o u ž ív á n í slovesných ko n co v ek

a tázacích částic p ři tv o rb ě o tá z e k ........................................... 87

2 3 . P oužití sloves 3 е- [čh ung ], ^ [song] a 'З З [ š a g ] 90

2 4 . G enitiv a p řiv la stň o v a c í t v a r y .................................................. 96

2 5 . I n s tr u m e n tá l..................................................................................... 98


■>(,. Čtyři záporné č á stic e................................................................. 100

27. R ůzné zp ů so b y p o u ž ití slo va ^ [ r a n g ]............................. 103

28. V ýrazy tv o řen é p o d sta tn ý m jm énem a slo v e s e m 106 2 9. P oužití p o d sta tn é h o jm én a [khán ] ............................. 114

30. Z m ěny ve výslo v n o sti km eno vých so u h lásek p o d

vlivem p ř e d p o n ............................................................................... 115

31. Slovesa o d v o ze n á o d p o d sta tn ý c h j m e n .............................. 125

32. R ůzné zp ů so b y p o u ž ití sp o jk y ^ [ d a n g ].......................... 131

33. P oužití částic ^ [pa], ^ [po], 4 [ba] а ц [pa]

s různý m i p o d statn ý m i jm ény a s k o m p arativ em ........... 134

34. P oužití částic ^ [m a] a ^ [ m o ].............................................. 139

35. M užský a ženský r o d .................................................................... 140

36. P oužití sp o jk y ^ [ n a ]................................................................... 142

37. P oužití slovesa [ g ö ]........................................................... 143

38. P o u žití p ře d lo ž e k [nä] a ^ [lá [ ................................. 145

39. Je d n o tn é a m n o ž n é č ís lo ............................................................. 149

40. Infinitiv — p o u ž ití částic [jag], S [gju] а Ч [ga] ... 158

41. V ýslovnost písm en e 4 [ba] ja k o [ w a ].................................. 162

42. A n to n y m a.......................................................................................... 163

43. P řeh laso v án í a zm ěny km enových sam o h lásek p o d

vlivem p říp o n [da], ^ [na], ^ [la] a ^ [sa] ................ 166

44 . P oužití v ertik áln í čáry [ š ä ]................................................ 172

45 . P řehled sloves ča sto p o u žív an ý ch v h o v o ro v é

tib e tš tin ě............................................................................................. 175

46. Všeobecně používané id io m y................................................. 180

47. Psaní d o p is u.................................................................................. 183

48. T abulka některých gram atických p ra v id e l........................ 197

Doslov p ře k la d a te le...............................................................................203
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist