načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Základy algoritmizace v C/ - Miroslav Virius

  > > > > Základy algoritmizace v C/  
Základy algoritmizace v C/
-6%
sleva

Kniha: Základy algoritmizace v C/
Autor:

Výukový text k přednášce Základy algoritmizace pokrývá především následující témata: Co je to algoritmus, datové struktury, metody návrhu algoritmu, rekurze a práce s ní, algoritmy ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  392 Kč 368
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Rok vydání: 01.12.2014
Počet stran: 298
Rozměr: 205x292
Úprava: 298 stran : ilustrace
Vydání: 3., přeprac. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-0105-606-6
EAN: 9788001056066
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Výukový text k přednášce Základy algoritmizace pokrývá především následující témata: Co je to algoritmus, datové struktury, metody návrhu algoritmu, rekurze a práce s ní, algoritmy pro řazení (""třídění""), algoritmy využívají binární strom, seminumerické algoritmy. Výklad doprovázejí ukázky implementace algoritmů v jazyce C/.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Virius - další tituly autora:
Pascal -- programování pro začátečníky Pascal
Virius, Miroslav
Cena: 196 Kč
Programovací jazyk C/  1. díl Programovací jazyk C/ 1. díl
Virius, Miroslav
Cena: 344 Kč
Pokročilé programovací techniky Pokročilé programovací techniky
Virius, Miroslav
Cena: 448 Kč
Programovací jazyk C++ 3. díl Programovací jazyk C++ 3. díl
Virius, Miroslav
Cena: 571 Kč
Základy programování v C/ Základy programování v C/
Virius, Miroslav
Cena: 364 Kč
Programování pro .NET Programování pro .NET
Virius, Miroslav
Cena: 385 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Obsah P ř e d m lu v a 3 O b sa h 4 1 A lg o ritm u s 9 1.1 Vymezení pojm u ............................................................................................................. 9 1.1.1 Co je to a lg o ritm u s............................................................................................. 9 1.1.2 Metody shora dolů a zdola nahoru ................................................................. 10 1.1.3 Součásti a l g o r i t m u.............................................................................................. 11 1.1.4 Algoritmus a d a t a................................................................................................. 12 1.2 Popis a lg o r itm ů................................................................................................................. 12 1.2.1 Jazyk pro popis p r o g r a m ů................................................................................ 12 1.2.2 Modelovací jazyk UML a diagramy č i n n o s t í.................................................. 13 1.2.3 Vývojové d ia g r a m y............................................................................................. 14 1.3 Analýza algoritmů .......................................................................................................... 14 1.4 Matematické n á s tr o je....................................................................................................... 18 1.4.1 Symboly O a í ! .................................................................................................... 18 1.4.2 Složitost p r o b l é m ů.............................................................................................. 19 1.4.3 Rekurentní vztahy .............................................................................................. 19 1.4.4 Odhad hodnoty f a k to r iá lu................................................................................ 22 2 D a to v é s t r u k t u r y 23 2.1 Základní datové s t r u k t u r y.............................................................................................. 23 2.1.1 P r o m ě n n á............................................................................................................. 23 2.1.2 P o l e................................................................................ 25 2.1.3 S truktura (z á z n a m ).................................................. ' ..................................... 28 2.1.4 O b j e k t................................................................................................................... 28 2.2 Seznam a s t r o m................................................................................................................. 29 2.2.1 Spojový s e z n a m.................................................................................................... 29 2.2.2 Jiné typy seznamů ........................................................................................... 38 2.2.3 I t e r á t o r................................................................................................................ 39 2.2.4 S t r o m................................................................................................................... 42 2.2.5 Binární vyhledávací s t r o m.................................................................................. 45 2.2.6 Základní operace s binárním s tro m e m............................................................. 47 2.2.7 Dokonalý s t r o m................................................................................................... 57 2.2.8 H a l d a................................................................................................................... 58 2.3 Další datové s t r u k t u r y.................................................................................................... 58 2.3.1 B - s t r o m ............................................................................................................... 59 2.3.2 Z áso b n ík............................................................................................................... 63 2.3.3 F r o n t a.................................................................................................................. 67 2.3.4 Tabulka s y m b o l ů............................................................................................... 68 2.4 Reprezentace některých matematických s t r u k t u r ....................................................... 74 2.4.1 G r a f..................................................................................................................... 74 2.4.2 M n o ž in a............................................................................................................... 76 3 M e to d y n á v r h u a lg o r itm ů 80 3.1 Rozděl a panuj ............................................................................................................... 80 3.1.1 Velikost p o d m n o ž in ............................................................................................ 82 3.2 Hladový a lg o ritm u s........................................................................................................ 83 3.2.1 Pro jaké úlohy lze hladový algoritmus p o u ž í t................................................ 83 3.2.2 Popis hladového a lg o r itm u............................................................................... 83 3.3 Dynamické program ování.............................................................................................. 88 3.3.1 Pro jaké úlohy lze dynamické programování použít .................................. 88 3.3.2 Popis dynamického p ro g ra m o v á n í.................................................................. 89 3.4 M etoda hledání s návratem (b a c k tra c k in g )............................................................... 92 3.4.1 Kdy lze backtracking p o u ž í t............................................................................ 92 3.4.2 Backtracking ..................................................................................................... 92 3.4.3 Podrobnější formulace pro zvláštní p ř í p a d.................................................. 94 3.5 Obecné metody prohledávání stavového stromu ...................................................... 97 3.6 M etoda Monte C a r l o..................................................................................................... 98 3.6.1 Varianty metody M onte C a r l o........................................................................ 99 3.6.2 Předpoklady použití metody Monte Carlo ......................................................103 4 R e k u rz e 104 4.1 Rekurzivní algoritmy a p o d p ro g r a m y...........................................................................104 4.1.1 Rekurze v p r o g r a m u........................................................................................... 105 4.1.2 Rekurze a programovací j a z y k y........................................................................ 105 4.1.3 Kdy se rekurzi v y h n o u t........................................................................................106 4.2 Jak odstranit r e k u r z i........................................................................................................108 4.3 Syntaktická a n a lý z a...........................................................................................................113 5 T ř íd ě n í 117 5.1 Vnitřní tř í d ě n í......................................................................................................................118 5.1.1 Naivní t ř í d ě n í........................................................................................................119 5.1.2 Třídění v k l á d á n í m...............................................................................................120 5.1.3 Třídění binárním v k lá d á n ím...............................................................................124 5.1.4 Třídění výběrem ..................................................................................................126 5.1.5 Bublinkové třídění a třídění p ř e t ř á s á n í m........................................................ 128 5.1.6 Shellovo třídění (třídění vkládáním se zmenšováním k r o k u )..........................131 5.1.7 Třídění pomocí binárního s t r o m u.....................................................................133 5.1.8 Třídění haldou .....................................................................................................134 5.1.9 Rychlé třídění (quicksort) ..................................................................................139 5.1.10 Introspektívni třídění (in tro so rt)........................................................................ 148 5.2 Hledání fc-tého prvku podle velikosti ........................................................................... 149 5.2.1 Hoarův a lg o r itm u s .................................................................................................150 5.3 Vnější t ř í d ě n í......................................................................................................................152 5.3.1 Třídění přímým s lu č o v á n ím.................................................................................152 5.3.2 Třídění přirozeným slučováním ...........................................................................155 5.4 Porovnávací metody t ř í d ě n í.............................................................................................164 5.4.1 Nej horší p ř í p a d.......................................................................................................164 5.4.2 Pomocné t v r z e n í....................................................................................................164 5.4.3 Prům ěrný p ř í p a d....................................................................................................165 5.5 Některé další metody t ř í d ě n í.............................................................................................165 5.5.1 Přihrádkové t ř í d ě n í.................................................................................................166 5.5.2 Lexikografické tř í d ě n í..............................................................................................167 5.5.3 Třídění podle základu (radix s o r t ).......................................................................169 5.6 Abecední ř a z e n í................................................................................................................... 170 5.6.1 Lokalizace a internacionalizace..............................................................................170 5.6.2 Není znak jako znak ..............................................................................................171 5.6.3 České abecední řazení .......................................................................................... 172 5.7 Topologické t ř í d ě n í.............................................................................................................175 5.7.1 Částečné u s p o ř á d á n í..............................................................................................175 5.7.2 Topologické t ř í d ě n í.................................................................................................176 6 P o u ž ití b in á rn íh o s tr o m u 184 6.1 Vyvážené s t r o m y................................................................................................................184 6.1.1 Dokonale vyvážený strom ....................................................................................184 6.1.2 A V L -strom y..............................................................................................................184 6.2 Binární vyhledávací s t r o m.................................................................................................191 6.2.1 Analýza vyhledávání v binárním stromě .......................................................... 191 6.2.2 Optim ální binární vyhledávací s t r o m.................................................................194 6.3 Zpracování aritmetického v ý ra z u.......................................................................................200 6.3.1 Vyjádření výrazu pomocí stromu .......................................................................200 6.3.2 Polský z á p i s..............................................................................................................202 7 S e m in u m e ric k é a lg o ritm y 205 7.1 Poziční číselné soustavy ....................................................................................................205 7.2 Celá č í s l a.............................................................................................................................209 7.2.1 Reprezentace celých čísel v p o č íta č i.......................... 210 7.2.2 Sčítání celých č í s e l....................................................' ..........................................211 7.2.3 Odečítání celých č ís e l..............................................................................................213 7.2.4 Opačné č ís lo............................................................................................................. 213 7.2.5 Násobení celých č í s e l..............................................................................................214 7.2.6 Dělení celých č íse l....................................................................................................215 7.2.7 Celá čísla na procesorech firmy Intel ..................................................................216 7.3 Reálná č í s l a.........................................................................................................................217 7.3.1 Zobrazení reálných čísel ....................................................................................... 217 7.3.2 Operace s reálnými č í s l y....................................................................................... 220 7.4 Přesnost aritm etiky reálných č í s e l................................................................................... 225 7.4.1 Základní ú v a h y.......................................................................................................225 7.4.2 M íra n e p ř e s n o s ti....................................................................................................228 7.4.3 Příklad: V ýpočet funkce pom ocí Taylorovy ř a d y ...............................................230 8 N ě k te r é d a lš í a lg o ritm y 232 8.1 G ra fy....................................................................................................................................232 8.1.1 Rozklad grafu na k o m p o n e n ty...........................................................................232 8.1.2 Tranzitivní uzávěr orientovaného g r a f u............................................................ 234 8.2 Trocha p o č í t á n í.................................................................................................................236 8.2.1 Výpočet hodnoty p o ly n o m u..............................................................................236 8.2.2 Násobení m a t i c.....................................................................................................237 8.2.3 Diskrétní Fourierova tran sfo rm ace.....................................................................238 8.2.4 Zjišťování p rv o č ís e ln o s ti.....................................................................................244 8.2.5 Generování všech p e r m u ta c í.............................................................................. 248 9 D o d a te k 250 9.1 Objektově orientované p ro g r a m o v á n í...........................................................................250 9.1.1 Z a p o u z d ře n í...........................................................................................................250 9.1.2 Objektový p ro g ra m.............................................................................................. 254 9.1.3 Složky instancí, složky t ř í d..................................................................................254 9.1.4 Diagram tříd ........................................................................................................256 9.1.5 Skládání o b j e k t ů..................................................................................................256 9.1.6 D ě d ě n í.....................................................................................................................258 9.1.7 Polymorfizmus .....................................................................................................261 9.1.8 A bstraktní t ř í d a.....................................................................................................265 9.1.9 Dědění versus s k l á d á n í........................................................................................266 9.1.10 R o z h ra n í..................................................................................................................269 9.2 V ý jim k y..............................................................................................................................271 9.2.1 Co dělat, když program zjistí c h y b u..................................................................271 9.2.2 Použití v ý jim e k.....................................................................................................272 9.3 Návrhové v z o r y................................................................................................................. 274 9.3.1 A d a p t é r..................................................................................................................274 9.3.2 M o s t........................................................................................................................ 276 9.3.3 Tovární m e t o d a.....................................................................................................278 9.3.4 Strategie (z á sa d y )..................................................................................................279 9.3.5 Některé další v z o r y...............................................................................................280 9.4 Jak číst programy v P a s c a l u............................................................................................281 9.4.1 Základní konstrukce ............................................................................................282 9.4.2 D e k la r a c e...............................................................................................................282 9.4.3 Ukazatele a dynamické p r o m ě n n é..................................................................... 283 9.4.4 Operátory a příkazy ............................................................................................284 9.4.5 Objektové t y p y..................................................................................................... 285 9.4.6 V ý jim k y..................................................................................................................287 9.4.7 Koncovka bloku (příkaz tr y - f in a lly )..................................................................287 O z n a č e n í 289 L i te r a t u r a 290 R e js tř ík 293


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist