načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Základy algoritmizace v C/ - Miroslav Virius

  > > > > Základy algoritmizace v C/  
Základy algoritmizace v C/

Kniha: Základy algoritmizace v C/
Autor:

Výukový text k přednášce Základy algoritmizace pokrývá především následující témata: Co je to algoritmus, datové struktury, metody návrhu algoritmu, rekurze a práce s ní, algoritmy ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  368
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  392 Kč
6%
naše sleva
12,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Rok vydání: 01.12.2014
Počet stran: 298
Rozměr: 205x292
Úprava: 298 stran : ilustrace
Vydání: 3., přeprac. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-0105-606-6
EAN: 9788001056066
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Výukový text k přednášce Základy algoritmizace pokrývá především následující témata: Co je to algoritmus, datové struktury, metody návrhu algoritmu, rekurze a práce s ní, algoritmy pro řazení (""třídění""), algoritmy využívají binární strom, seminumerické algoritmy. Výklad doprovázejí ukázky implementace algoritmů v jazyce C/.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Virius - další tituly autora:
Od C++ k C sharp Od C++ k C sharp
Virius, Miroslav
Cena: 173 Kč
Pascal -  programování pro začátečníky Pascal
Virius, Miroslav
Cena: 132 Kč
Jazyky C a C++ -- kompletní průvodce - 2., aktualizované vydání Jazyky C a C++
Virius, Miroslav
Cena: 256 Kč
Pokročilé programovací techniky Pokročilé programovací techniky
Virius, Miroslav
Cena: 448 Kč
Základy programování v C/ Základy programování v C/
Virius, Miroslav
Cena: 364 Kč
Programování pro .NET Programování pro .NET
Virius, Miroslav
Cena: 385 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Základy algoritmizace v C/" mají také často zájem o tyto tituly:
Programovací jazyk C++ 3. díl Programovací jazyk C++ 3. díl
Virius, Miroslav
Cena: 571 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
P ř e d m lu v a 3
O b sa h 4
1 A lg o ritm u s 9
1.1 Vymezení pojm u ............................................................................................................. 9
1.1.1 Co je to a lg o ritm u s............................................................................................. 9
1.1.2 Metody shora dolů a zdola nahoru ................................................................. 10
1.1.3 Součásti a l g o r i t m u.............................................................................................. 11
1.1.4 Algoritmus a d a t a................................................................................................. 12
1.2 Popis a lg o r itm ů................................................................................................................. 12
1.2.1 Jazyk pro popis p r o g r a m ů................................................................................ 12
1.2.2 Modelovací jazyk UML a diagramy č i n n o s t í.................................................. 13
1.2.3 Vývojové d ia g r a m y............................................................................................. 14
1.3 Analýza algoritmů .......................................................................................................... 14
1.4 Matematické n á s tr o je....................................................................................................... 18
1.4.1 Symboly O a í ! .................................................................................................... 18
1.4.2 Složitost p r o b l é m ů.............................................................................................. 19
1.4.3 Rekurentní vztahy .............................................................................................. 19
1.4.4 Odhad hodnoty f a k to r iá lu................................................................................ 22
2 D a to v é s t r u k t u r y 23
2.1 Základní datové s t r u k t u r y.............................................................................................. 23
2.1.1 P r o m ě n n á............................................................................................................. 23
2.1.2 P o l e................................................................................ 25
2.1.3 S truktura (z á z n a m ).................................................. ' ..................................... 28
2.1.4 O b j e k t................................................................................................................... 28
2.2 Seznam a s t r o m................................................................................................................. 29
2.2.1 Spojový s e z n a m.................................................................................................... 29
2.2.2 Jiné typy seznamů ........................................................................................... 38
2.2.3 I t e r á t o r................................................................................................................ 39
2.2.4 S t r o m................................................................................................................... 42
2.2.5 Binární vyhledávací s t r o m.................................................................................. 45
2.2.6 Základní operace s binárním s tro m e m............................................................. 47
2.2.7 Dokonalý s t r o m................................................................................................... 57
2.2.8 H a l d a................................................................................................................... 58
2.3 Další datové s t r u k t u r y.................................................................................................... 58

2.3.1 B - s t r o m ............................................................................................................... 59
2.3.2 Z áso b n ík............................................................................................................... 63
2.3.3 F r o n t a.................................................................................................................. 67
2.3.4 Tabulka s y m b o l ů............................................................................................... 68
2.4 Reprezentace některých matematických s t r u k t u r ....................................................... 74
2.4.1 G r a f..................................................................................................................... 74
2.4.2 M n o ž in a............................................................................................................... 76
3 M e to d y n á v r h u a lg o r itm ů 80
3.1 Rozděl a panuj ............................................................................................................... 80
3.1.1 Velikost p o d m n o ž in ............................................................................................ 82
3.2 Hladový a lg o ritm u s........................................................................................................ 83
3.2.1 Pro jaké úlohy lze hladový algoritmus p o u ž í t................................................ 83
3.2.2 Popis hladového a lg o r itm u............................................................................... 83
3.3 Dynamické program ování.............................................................................................. 88
3.3.1 Pro jaké úlohy lze dynamické programování použít .................................. 88
3.3.2 Popis dynamického p ro g ra m o v á n í.................................................................. 89
3.4 M etoda hledání s návratem (b a c k tra c k in g )............................................................... 92
3.4.1 Kdy lze backtracking p o u ž í t............................................................................ 92
3.4.2 Backtracking ..................................................................................................... 92
3.4.3 Podrobnější formulace pro zvláštní p ř í p a d.................................................. 94
3.5 Obecné metody prohledávání stavového stromu ...................................................... 97
3.6 M etoda Monte C a r l o..................................................................................................... 98
3.6.1 Varianty metody M onte C a r l o........................................................................ 99
3.6.2 Předpoklady použití metody Monte Carlo ......................................................103
4 R e k u rz e 104
4.1 Rekurzivní algoritmy a p o d p ro g r a m y...........................................................................104
4.1.1 Rekurze v p r o g r a m u........................................................................................... 105
4.1.2 Rekurze a programovací j a z y k y........................................................................ 105
4.1.3 Kdy se rekurzi v y h n o u t........................................................................................106
4.2 Jak odstranit r e k u r z i........................................................................................................108
4.3 Syntaktická a n a lý z a...........................................................................................................113
5 T ř íd ě n í 117
5.1 Vnitřní tř í d ě n í......................................................................................................................118
5.1.1 Naivní t ř í d ě n í........................................................................................................119
5.1.2 Třídění v k l á d á n í m...............................................................................................120
5.1.3 Třídění binárním v k lá d á n ím...............................................................................124
5.1.4 Třídění výběrem ..................................................................................................126
5.1.5 Bublinkové třídění a třídění p ř e t ř á s á n í m........................................................ 128
5.1.6 Shellovo třídění (třídění vkládáním se zmenšováním k r o k u )..........................131
5.1.7 Třídění pomocí binárního s t r o m u.....................................................................133
5.1.8 Třídění haldou .....................................................................................................134
5.1.9 Rychlé třídění (quicksort) ..................................................................................139
5.1.10 Introspektívni třídění (in tro so rt)........................................................................ 148
5.2 Hledání fc-tého prvku podle velikosti ........................................................................... 149

5.2.1 Hoarův a lg o r itm u s .................................................................................................150
5.3 Vnější t ř í d ě n í......................................................................................................................152
5.3.1 Třídění přímým s lu č o v á n ím.................................................................................152
5.3.2 Třídění přirozeným slučováním ...........................................................................155
5.4 Porovnávací metody t ř í d ě n í.............................................................................................164
5.4.1 Nej horší p ř í p a d.......................................................................................................164
5.4.2 Pomocné t v r z e n í....................................................................................................164
5.4.3 Prům ěrný p ř í p a d....................................................................................................165
5.5 Některé další metody t ř í d ě n í.............................................................................................165
5.5.1 Přihrádkové t ř í d ě n í.................................................................................................166
5.5.2 Lexikografické tř í d ě n í..............................................................................................167
5.5.3 Třídění podle základu (radix s o r t ).......................................................................169
5.6 Abecední ř a z e n í................................................................................................................... 170
5.6.1 Lokalizace a internacionalizace..............................................................................170
5.6.2 Není znak jako znak ..............................................................................................171
5.6.3 České abecední řazení .......................................................................................... 172
5.7 Topologické t ř í d ě n í.............................................................................................................175
5.7.1 Částečné u s p o ř á d á n í..............................................................................................175
5.7.2 Topologické t ř í d ě n í.................................................................................................176
6 P o u ž ití b in á rn íh o s tr o m u 184
6.1 Vyvážené s t r o m y................................................................................................................184
6.1.1 Dokonale vyvážený strom ....................................................................................184
6.1.2 A V L -strom y..............................................................................................................184
6.2 Binární vyhledávací s t r o m.................................................................................................191
6.2.1 Analýza vyhledávání v binárním stromě .......................................................... 191
6.2.2 Optim ální binární vyhledávací s t r o m.................................................................194
6.3 Zpracování aritmetického v ý ra z u.......................................................................................200
6.3.1 Vyjádření výrazu pomocí stromu .......................................................................200
6.3.2 Polský z á p i s..............................................................................................................202
7 S e m in u m e ric k é a lg o ritm y 205
7.1 Poziční číselné soustavy ....................................................................................................205
7.2 Celá č í s l a.............................................................................................................................209
7.2.1 Reprezentace celých čísel v p o č íta č i.......................... 210
7.2.2 Sčítání celých č í s e l....................................................' ..........................................211
7.2.3 Odečítání celých č ís e l..............................................................................................213
7.2.4 Opačné č ís lo............................................................................................................. 213
7.2.5 Násobení celých č í s e l..............................................................................................214
7.2.6 Dělení celých č íse l....................................................................................................215
7.2.7 Celá čísla na procesorech firmy Intel ..................................................................216
7.3 Reálná č í s l a.........................................................................................................................217
7.3.1 Zobrazení reálných čísel ....................................................................................... 217
7.3.2 Operace s reálnými č í s l y....................................................................................... 220
7.4 Přesnost aritm etiky reálných č í s e l................................................................................... 225
7.4.1 Základní ú v a h y.......................................................................................................225
7.4.2 M íra n e p ř e s n o s ti....................................................................................................228

7.4.3 Příklad: V ýpočet funkce pom ocí Taylorovy ř a d y ...............................................230
8 N ě k te r é d a lš í a lg o ritm y 232
8.1 G ra fy....................................................................................................................................232
8.1.1 Rozklad grafu na k o m p o n e n ty...........................................................................232
8.1.2 Tranzitivní uzávěr orientovaného g r a f u............................................................ 234
8.2 Trocha p o č í t á n í.................................................................................................................236
8.2.1 Výpočet hodnoty p o ly n o m u..............................................................................236
8.2.2 Násobení m a t i c.....................................................................................................237
8.2.3 Diskrétní Fourierova tran sfo rm ace.....................................................................238
8.2.4 Zjišťování p rv o č ís e ln o s ti.....................................................................................244
8.2.5 Generování všech p e r m u ta c í.............................................................................. 248
9 D o d a te k 250
9.1 Objektově orientované p ro g r a m o v á n í...........................................................................250
9.1.1 Z a p o u z d ře n í...........................................................................................................250
9.1.2 Objektový p ro g ra m.............................................................................................. 254
9.1.3 Složky instancí, složky t ř í d..................................................................................254
9.1.4 Diagram tříd ........................................................................................................256
9.1.5 Skládání o b j e k t ů..................................................................................................256
9.1.6 D ě d ě n í.....................................................................................................................258
9.1.7 Polymorfizmus .....................................................................................................261
9.1.8 A bstraktní t ř í d a.....................................................................................................265
9.1.9 Dědění versus s k l á d á n í........................................................................................266
9.1.10 R o z h ra n í..................................................................................................................269
9.2 V ý jim k y..............................................................................................................................271
9.2.1 Co dělat, když program zjistí c h y b u..................................................................271
9.2.2 Použití v ý jim e k.....................................................................................................272
9.3 Návrhové v z o r y................................................................................................................. 274
9.3.1 A d a p t é r..................................................................................................................274
9.3.2 M o s t........................................................................................................................ 276
9.3.3 Tovární m e t o d a.....................................................................................................278
9.3.4 Strategie (z á sa d y )..................................................................................................279
9.3.5 Některé další v z o r y...............................................................................................280
9.4 Jak číst programy v P a s c a l u............................................................................................281
9.4.1 Základní konstrukce ............................................................................................282
9.4.2 D e k la r a c e...............................................................................................................282
9.4.3 Ukazatele a dynamické p r o m ě n n é..................................................................... 283
9.4.4 Operátory a příkazy ............................................................................................284
9.4.5 Objektové t y p y..................................................................................................... 285
9.4.6 V ý jim k y..................................................................................................................287
9.4.7 Koncovka bloku (příkaz tr y - f in a lly )..................................................................287
O z n a č e n í 289
L i te r a t u r a 290
R e js tř ík 293


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist