načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele – Ivan Soukal; Jan Draessler

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele

Elektronická kniha: Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele
Autor: Ivan Soukal; Jan Draessler

Autoři zkoumají příčiny tohoto jevu a provádějí jeho analýzu na trhu Evropské unie. Na základě výsledků navrhují vlastní řešení, které by přispělo k tomu, aby si spotřebitel mohl zvolit základní bankovní služby za optimální cenu vzhledem ke ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2014
Počet stran: 158
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace, 1 mapa
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Finance
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-5465-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autoři zkoumají příčiny tohoto jevu a provádějí jeho analýzu na trhu Evropské unie. Na základě výsledků navrhují vlastní řešení, které by přispělo k tomu, aby si spotřebitel mohl zvolit základní bankovní služby za optimální cenu vzhledem ke svým potřebám. V závěru je provedeno modelování cen těchto služeb v aktuálním prostředí asymetrické informace v komparaci se situací po realizaci navrženého řešení pro zpřehlednění trhu. Publikace se podrobně věnuje chování spotřebitelů základních bankovních služeb a problému asymetrie informací, jehož negativními dopady (ekonomickou ztrátou) jsou spotřebitelé stiženi.

Popis nakladatele

Publikace se jako jediná na našem trhu podrobně věnuje chování spotřebitelů základních bankovních služeb a problému asymetrie informací, jehož negativními dopady (ekonomickou ztrátou) jsou spotřebitelé stiženi.

Autoři zkoumají příčiny tohoto jevu a provádějí jeho analýzu na trhu Evropské unie. Na základě výsledků navrhují vlastní řešení, které by přispělo k tomu, aby si spotřebitel mohl zvolit základní bankovní služby za optimální cenu vzhledem ke svým potřebám. V závěru je provedeno modelování cen těchto služeb v aktuálním prostředí asymetrické informace v komparaci se situací po realizaci navrženého řešení pro zpřehlednění trhu.

Autoři vycházejí z rešerše a vlastních empirických šetření spotřebitelského chování v ČR za účasti více než 20 000, ve druhém šetření více než 8 000 spotřebitelů. Šetření a i další výsledky jsou založeny na dlouhodobé spolupráci autorů s tematickým webem bankovnipoplatky.com.

Předmětná hesla
Bankovní služby – země Evropské unie
Bankovní službyČesko
asymetrické informace
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Základní bankovní

služby

a asymetrie

informací

z hlediska

spotřebitele

Ivan Soukal

Jan Draessler

Publikace se jako jediná na našem trhu podrobnì vìnuje chování spotøebitelù základních bankovních služeb a problému asymetrie informací, jehož negativními dopady (ekonomickou ztrátou) jsou spotøebitelé stiženi. Autoøi zkoumají pøíèiny tohoto jevu a provádìjí jeho analýzu na trhu Evropské unie. Na základì výsledkù navrhují vlastní øešení, které by pøispìlo k tomu, aby si spotøebitel mohl zvolit základní bankovní služby za optimální cenu vzhledem ke svým potøebám. V závìru je provedeno modelování cen tìchto služeb v aktuálním prostøedí asymetrické informace v komparaci se situací po realizaci navrženého øešení pro zpøehlednìní trhu. Autoøi vycházejí z rešerše a vlastních empirických šetøení spotøebitelského chování v ÈR za úèasti více než 20 000, ve druhém šetøení více než 8 000 spotøebitelù. Šetøení a i další výsledky jsou založeny na dlouhodobé spolupráci autorù s tematickým webem bankovnipoplatky.com.

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele

GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

I. Soukal

J. DraesslerZákladní bankovní

služby

a asymetrie

informací

z hlediska

spotřebitele

Ivan Soukal

Jan Draessler


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez před

chozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude

trestně stíháno. Ing. Ivan Soukal, Ph.D., Mgr. Jan Draessler, Ph.D. Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5730. publikaci Odborní recenzenti: Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc. Prof. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Vydání knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědný redaktor Štěpán Böhm Grafická úprava a sazba Milan Vokál Počet stran 160 První vydání, Praha 2014 Vytiskl Powerprint s.r.o. © Grada Publishing, a.s., 2014 Cover Photo © fotobanka allphoto ISBN 978-80-247-5465-9 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-9612-3 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-9613-0 (ve formátu EPUB) Obsah O autorech .............................................................7

Předmluva .............................................................9

Cíl .....................................................................11

Metodika ..............................................................13

Seznam použitých zkratek ............................................15

Úvod ..................................................................19

1 Maloobchodní základní bankovní služby v Evropské unii .........21

1.1 Charakteristika na základě služeb ...............................21

1.2 Povinný základní bankovní účet .................................24

1.3 Typické profily užívání RCBS v České republice a vývoj

v posledních letech .............................................31

1.4 Ekonomická charakteristika .....................................37

2 Asymetrie informací na trhu maloobchodních základních

bankovních služeb .................................................41

2.1 Problém informace o ceně a adverzní výběr ......................42

2.2 Morální hazard .................................................55

2.3 Šetření EU v oblasti asymetrie informací RCBS ...................59

2.4 Vlastní šetření asymetrie informací ..............................66

3 Dosavadní snahy o řešení ..........................................81

3.1 Tržní mechanismy ..............................................81

3.2 Legislativní zásahy ..............................................91


4 Navrhované řešení ................................................103

4.1 Návrh na legislativní řešení ....................................104

4.2 Návrh na tržní řešení ...........................................117

4.3 Komparace deterministického a stochastického přístupu .......132

Závěr .................................................................137

Souhrn ...............................................................141

Summary .............................................................143

Seznam použitých obrázků ..........................................145

Seznam použitých tabulek ...........................................147

Zdroje ................................................................149

Rejstřík ...............................................................157


O autorech 7

O autorech

Ing. Ivan Soukal, Ph.D. (*1983)

Vystudoval na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,

titul Ph.D. získal v roce 2012 na Fakultě informatiky a managementu UHK v ob

lasti informační a znalostní management. V současnosti působí na katedře eko

nomie Fakulty informatiky a managementu UHK a na katedře filozofie a spo

lečenských věd Filozofické fakulty UHK. Ve své vědecké publikační činnosti se

zaměřuje především na základní bankovní služby, asymetrii informací a další

otázky v  bankovnictví. Dále se angažuje v projektech zlepšujících postavení

spotřebitelů a finanční gramotnost, a to jako navrhovatel a manažer projektu

ESF OPVK, jako externí analytik bankovnipoplatky.com a také jako tvůrce a lek

tor kurzů v projektu klientské edukace Era, a.s., pro oblast východních Čech.

Mgr. Jan Draessler, Ph.D. (*1971)

Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Pedagogické fakultě Univerzity

Hradec Králové (dříve VŠP), titul Ph.D. získal v roce 2005 na Přírodovědecké

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti matematické analýzy. V sou

časnosti působí na katedře Informatiky a kvantitativních metod na Fakultě

informatiky a managementu UHK. Publikační činnost autora za několik po

sledních let se týkala zejména analýzy spotřebitelských modelů a vytváření

matematických a statistických modelů v oblasti základních bankovních služeb.

Dále se externě podílel na analýzách zpracovávaných pro server bankovnipo

platky.com, participoval na několika projektech financovaných z ESF zaměře

ných zejména na další vzdělávání dospělých v pozicích projektového manažera

i v odborných pozicích.Předmluva 9

Předmluva Tato odborná monografie je určena odborné veřejnosti z akademických, bankovních a legislativních kruhů se zájmem o problematiku retailových základních bankovních služeb.

Ohledně vzniku monografie je třeba vyjádřit dík nejen našim kolegům, ale hlavně našim rodinám a blízkým za celkovou podporu, která nám umožnila věnovat se této publikaci. Uznání náleží též Ing. Patriku Nacherovi za několikaletou oboustranně přínosnou spolupráci s jeho portálem bankovnipoplatky.com a za jeho dlouhodobý zájem o oblast ochrany spotřebitele. Poděkování náleží také oběma recenzentům publikace, kterými jsou prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc., a prof. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Oba svými názory a oponenturou přispěli již dříve k disertační práci autora, na kterou tato publikace volně navazuje. Z  řad spolupracovníků chceme poděkovat kolegyni Ing. Martině Hedvičákové, Ph.D., a studentovi Martinu Kašparovi za dlouhodobou spolupráci na pomocných výpočtech a úpravách surových dat v rámci kooperace s bankovnipoplatky.com. V neposlední řadě chceme ocenit i spolupráci s nakladatelstvím Grada, především s Ing. Kateřinou Drongovou, šéfredaktorkou redakce Ekonomie a podnikání, dále odborné redaktorce Zuzaně Böhmové a grafikovi Milanu Vokálovi. Děkujeme za vstřícný, konstruktivní přístup a za přínosné náměty k formální i věcné stránce publikace.

Vydání publikace bylo podpořeno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky alokované Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu, projektové číslo 2111, v roce 2014. Autoři se na tvorbě podíleli ve druhé a čtvrté kapitole. První a třetí zpracoval Ing. Ivan Soukal, PhD. Autoři V Hradci Králové

Cíl 11

Cíl

Cíl této publikace vychází z několikaletého výzkumu a působení v oblasti zá

kladních bankovních služeb. Tato monografie je úzce zacílena na asymetrii

informací v prostředí trhu základních bankovních služeb se zaměřením na

stranu poptávky. Cílem je vymezení problému asymetrické informace, jeho

prokázání v prostředí cílového trhu na základě rešerše i vlastních empirických

šetření a návrh řešení problému platného pro vnitřní trh Evropské Unie. Pro

blém asymetrické informace je vědeckou veřejností zkoumán v různých čás

tech finančního systému, ale námi zkoumaný trh je doposud opomíjen, což

prokazuje i nižší počet záznamů ve vědeckých databázích Web of Knowledge

a Scopus zaměřených na tuto oblast. Proto je publikace svým zaměřením oje

dinělá a originální.

Problematika základních bankovních služeb je velmi široká. Publikace sle

duje pouze jasně vymezený problém z  hlediska spotřebitele, nikoliv banky,

jejího řízení či tvorby produktového portfolia.

Metodika 13

Metodika Metodika, jakožto souhrn metod použitých v  textu, se odvíjí od základních cílů celé publikace, tj. analyzovat aktuální problematiku asymetrie informací v oblasti využívání RBCS účtů. Těžiště této práce se nachází v oborech ekonomie, statistika a teorie pravděpodobnosti. Dále využívá i ostatních ve vědě užívaných obecných metod, především párových logických metod (analýza – syntéza, abstrakce – konkretizace, indukce – dedukce), komparaci a deskripci.

Analýza je uplatněna především v kapitolách s vlastním empirickým šetřením na více než 20 000 individuálních záznamech a stala se základem pro následná zobecnění. Podstatou analýzy je identifikace a deskripce chování respondentů jakožto spotřebitelů. Syntéza se uplatní především v závěrečné kapitole, kde je na základě předchozích zjištění koncipováno řešení zkoumaného problému. Abstrakce má velký význam především v  částech řešících model segmentace populace podle vypočtených vzorců užívání RCBS a také v částech řešících modelování ceny. Významnou roli v práci zastává také indukce, především v souvislosti s užitím a interpretací výsledků empirických metod. Z dalších metod je užita též analogie, především v předposlední podkapitole zaměřené na tržní řešení problému, kde je základní myšlenka řešení odvozena od úspěšné redukce asymetrie informací na úvěrovém trhu. Významnou je též komparace, která je užívána průběžně v rámci celé publikace, především v závěrečné podkapitole.

V rámci publikace je užito několik technik. Použité techniky byly implementovány v softwaru IBM PASW 18 (dříve SPSS) a MS Excel 2010. V rámci této analýzy jsou, kromě validace a verifikace surových dat, použity následující techniky: ■ transformace – logaritmická transformace proměnných; ■ metoda hlavních komponent – ošetření multikolinearity vícerozměrných

dat; ■ dvoukroková shluková analýza – modifikovaná hierarchická metoda pro

segmentaci velkého objemu vícerozměrných dat; Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele ■ testování statistických hypotéz a intervaly spolehlivosti – MANOVA, ANOVA,

test chi-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce, interval spolehlivosti

za předpokladu normálního rozdělení. Po obsahové i formální stránce monografická publikace respektuje zásady obvyklé pro vědecké práce. Stať se skládá ze čtyř kapitol zarámovaných do úvodních a závěrečných součástí. Pro převzaté myšlenky a zjištění je citován jejich původ. Zdroje jsou v abecedním řazení uvedeny v seznamu literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690–2. V textu publikace lze nalézt odkazy na seznam použité literatury a poznámkový aparát. Na závěr je uveden souhrn v českém a anglickém jazyce. Součástí publikace je seznam literatury, obrázků, tabulek a zkratek. Publikace je zakončena rejstříkem pojmů.

Seznam použitých zkratek 15

Seznam použitých zkratek AT Rakousko AT M bankomat (automated teller machine) BE Belgie BG Bulharsko CADS syndrom nedostatku spotřebitelského zájmu (consumer

attention deficit syndrome) CEPS Centre for European Policy Studies CPI index spotřebitelských cen (consumer price index) CY Kypr ČNB Česká národní banka ČOI Česká obchodní inspekce ČSOB Československá obchodní banka, a.s. DE Německo DK Dánsko EBA Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking

Authority) EBIC Výbor evropského bankovního průmyslu (European Banking

Industry Committee) EC DG C Komise Evropských společenství – Generální ředitelství pro

konkurenci (European Commission Directorate-General for

Competition) EC DG HCP Komise Evropských společenství – Generální ředitelství

pro zdraví a ochranu spotřebitele (European Commission

Directorate-General for Health and Consumers Protection) EC DG IMS Komise Evropských společenství – Generální ředitelství pro

vnitřní trh a služby (European Commission Directorate-General

for Internal Market and Services) ECB Evropská centrální banka (European Central Bank) EE Estonsko

+


16 Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele

EHP Evropský hospodářský prostor

Era Era, a.s. (původně Poštovní spořitelna, a.s.)

ES Španělsko

EU Evropská Unie

FI Finsko

FR Francie

GEMB General Electric Money Bank, a.s.

GR Řecko

HHI Herfindahl-Hirschmanův index

HU Maďarsko

HW hardware

ICT informační a komunikační technologie (information and

communication technologies)

IE Irsko

IPB Investiční a poštovní banka

IT Itálie

JPÚ jednorázový příkaz k úhradě

KB Komerční banka, a.s.

KES Komise evropského společenství

LBBW Landesbank Baden-Württenberg, a.s.

LT Lotyšsko

LU Lucembursko

LV Litva

MT Malta

NL Nizozemí

PL Polsko

POS platba u obchodníka (point of sale)

PT Portugalsko

RCBS retailové základní bankovní služby (retail core baking services)

RFB Raiffeisenbank, a.s.

RO Rumunsko

RPSN roční procentní sazba nákladů


Seznam použitých zkratek 17

SE Švédsko

SEPA jednotná oblast pro platby v eurech (single euro payments

area)

SI Slovinsko

SIM SIM karta (subscriber identity module)

SIPO soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SK Slovensko

SMS služba krátkých textových zpráv (short message service)

SW software

TPÚ trvalý příkaz k úhradě

UCB UniCredit Bank, a.s.

UK Velká Británie

VB Volksbank, a.s.

VÚB Všeobecná úverová banka, a.s.Úvod 19

Úvod Základní maloobchodní bankovní služby jsou nepostradatelnou součástí dnešního ekonomického života prakticky celé dospělé populace Evropské unie. Přesto je na tomto důležitém trhu přítomna jedna ze základních tržních nedokonalostí, a to ve větší míře, než by měla být  – asymetrie informací. Tento termín popisuje stav, kdy jedna strana trhu má více informací než strana druhá, která pak nese negativní ekonomické důsledky této nerovnováhy. Tato odborná publikace si klade za cíl identifikaci, prokázání a návrh řešení právě tohoto problému jak na území České republiky, tak i EU.

Monografie vychází z více než sedmiletého vlastního soustavného zájmu o danou problematiku a též z tvorby analýz v rámci spolupráce s portálem bankovnipoplatky.com. Tato iniciativa původně vznikla pro vyjádření nesouhlasu s poplatkovou politikou bank na platebních účtech, které jsou produktem zahrnujícím v sobě každodenní základní bankovní služby pro fyzické osoby (RCBS). Publikace je sice zaměřena především na spotřebitele, přesto i z hlediska banky jsou platební účty klíčové jakožto vstupní produkt pro kontakt se spotřebitelem a také jako jeden ze základních zdrojů téměř bezrizikového zisku.

Třetí stranu, či tržní rámec, tvoří legislativa, která významným způsobem zasahuje do tohoto trhu. Publikace vychází spolu se Směrnicí o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky. Ta bude do dvou let implementována na národní úrovni Evropské unie, kam přinese několik zásadních změn, které průběžně v textu analyzujeme a komentujeme.

První kapitola se věnuje základní charakteristice problematiky RCBS. Nejaktuálnější částí je rozbor povinně nabízeného platebního účtu se základními prvky, který bude nově zařazen do portfolií vybraných poskytovatelů RCBS v EU. Těžištěm kapitoly je výsledek několikaletého empirického marketingového šetření zaměřeného na chování spotřebitele obsahující více než 20 000 reálných individuálních uživatelských profilů. Na základě shlukové analýzy vytváříme modelové spotřebitelské profily jakožto základ budoucího zkoumání a zároveň sledujeme vývoj spotřebitelského chování v  České republice pro elektronicky ovládané účty.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.