načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Základní a klinická farmakologie - Bertram G. Katzung

Základní a klinická farmakologie
-16%
sleva

Kniha: Základní a klinická farmakologie
Autor:

Překlad 9. upraveného a doplněného vydání Basic and Clinical Pharmacology poskytuje stručný přehled farmakologie, je určen studentům lékařství, farmacie a jiných zdravotnických oborů, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  1 190 Kč 1 000
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
33,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » H+H
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 1108
Rozměr: 246 x 178 x 55 mm
Úprava: 1106 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. v ČR 2., V H & H 2.
Název originálu: Basic & clinical pharmacology
Vazba: Vázaný
ISBN: 978-80-7319-056-9
EAN: 9788073190569
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice obsahuje pojednání o skupinách léčiv, klinický výběr a použití a sledování účinků léčiv u nemocných. Přehled dostupných přípravků s uvedením generického i obchodního názvu a dávkováním.

Popis nakladatele

Překlad 9. upraveného a doplněného vydání Basic and Clinical Pharmacology poskytuje stručný přehled farmakologie, je určen studentům lékařství, farmacie a jiných zdravotnických oborů, jakož i praktickým lékařům. Do tohoto přepracovaného vydání bylo zařazeno několik nových kapitol a doplněny byly nejnovější poznatky z oboru farmakologie a medicíny.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P ředm luva.....................................................................................................................................................................................5

Úvodní poznám ky k druhém u českém u v y d á n í...............................................................................................................7

Část I. Z á kla d n í p r in c ip y...............................................................................................................................................13

1 Ú v o d..............................................................................................................................................................................13

2 Receptory pro látky a farm akodynam ika...........................................................................................................21

3 Farm akokinetika a farm akodynam ika:

Racionální dávkováni a časový průběh účinku lé k ů.....................................................................................46

4 Biotransform ace lé č iv .............................................................................................................................................61

5 Předklinické a klinické hodnocení nových léčiv..............................................................................................73

Část II. Lé čiva a u to n o m n íh o n e rvo vé h o s y s té m u.............................................................................................84

6 Úvod do farm akologie autonom ního nervového systém u...........................................................................84

7 Látky aktivující cholinergní receptory a inhibitory cholinesterázy (cholinom im etika)......................101

8 Látky blokující cholinergní receptory (cholinolytika)....................................................................................116

9 Léčivé látky aktivující adrenergní receptory a ostatní s y m p a to m im e tika..........................................128

10 Léčivé látky působící antagonisticky na adrenergních receptorech

(Antagonisté adrenergních re c e p to rů )............................................................................................................145

Část III. L á tky o v liv ň u jíc í k a rd io v a s k u lá rn í systé m a le d v in y ....................................................................160

11 A n tih yp e rte n ziva....................................................................................................................................................160

12 Vazodilatancia a terapie anginy pectoris........................................................................................................184

13 Srdeční glykosidy a další látky používané při m ěstnavém srdečním s e lh á n í..................................201

14 Látky používané při srdečních a ry tm iíc h.....................................................................................................218

15 D iu re tik a....................................................................................................................................................................242

Část IV. L á tky s v ý z n a m n ý m p ů so b e n ím na h la d ko u s v a lo v in u...............................................................260

16 Histam in, serotonin a nám elové a lk a lo id y...................................................................................................260

17 Vazoaktivni p e p tid y...............................................................................................................................................286

18 Eikosanoidy: Prostaglandiny, trom boxany, leukotrieny a příbuzné látky ..........................................304

19 Oxid dusnatý, donory a inhibitory ..................................................................................................................318

20 Léčiva používaná u a s tm a tu .............................................................................................................................324

Část V. Léky p ů s o b íc í na C N S ..................................................................................................................................339

21 Úvod do farm akologie léčiv C N S .....................................................................................................................339

22 Sedativa - hypnotika .........................................................................................................................................352

23 A lk o h o ly...................................................................................................................................................................369

24 A ntiepileptika............................................................................................................................................................381

25 Celková a n e s te tik a...............................................................................................................................................404

26 Lokální a n e s te tik a.................................................................................................................................................420

27 Relaxancia příčně pruhovaných s v a lů ..........................................................................................................429

28 Farm akologické léčení Parkinsonovy nemoci a dalších pohybových poruch ...............................444

29 Antipsychotika a lithium ....................................................................................................................................458

30 Antidepresiva .........................................................................................................................................................476

31 Opioidní analgetika a jejich antagonisté .....................................................................................................489

32 Zneužívané látky .................................................................................................................................................507

Část VI. L é čiva užívaná p ro te ra p ii o n e m o cn ě n í krve, p ři zá n ě te ch a d n ě ..........................................523

33 Látky používané při aném iích, hem atopoetické růstové fa k to r y .........................................................523

34 Látky používané při poruchách srážení k r v e ..............................................................................................537


35 Látky používané při hyperlipidem ii (H ypolipidem ika).................................................................................553

36 Nesteroidní protizánětlivé látky, nem oc m odifikující antirevm atické látky, neopioidní analgetika

a léčiva používaná u dny ...................................................................................................................................567

Č ást VII. E n d o k rin n í lá tk y..............................................................................................................................................594

37 H ypotalam ické a hypofyzární h o rm o n y.........................................................................................................594

38 Tyreoidální a antityreoidální lá tk y.....................................................................................................................612

39 Horm ony kůry nadledvin a jejich antagonisté (Adrenokortikosteroidy

a adrenokortikální antagonisté) ......................................................................................................................627

40 Pohlavní horm ony a jejich inhibitory ..............................................................................................................644

41 Horm ony pankreatu a a n tid ia b e tik a................................................................................................................674

42 Látky ovlivňující hom eostázu m inerálů v kostech ....................................................................................697

Č ást VIII. C h e m o te ra p e u tik a .........................................................................................................................................714

43 Beta-laktam ová antibiotika a jin é inhibitory syntézy buněčné stěny ..................................................714

44 C hloram fenikol, tetracyklíny, makrolidy, klindam ycin a s tre p to g ra m in y.............................................732

45 Am inoglykosidy a sp e ktin o m ycin.....................................................................................................................741

46 Sulfonam idy, trim ethoprim a c h in o lo n y........................................................................................................750

47 A ntim ykobakteriálni látky ..................................................................................................................................759

48 A n tim y k o tik a............................................................................................................................................................769

49 Protivirové látky ....................................................................................................................................................777

50 Různá antim ikrobiální léčiva: dezinficiencia, antiseptika a ste riliz a n c ia.............................................797

51 Klinické užití antim ikrobiálních látek .............................................................................................................805

52 Základní principy antiparazitární chem oterapie .........................................................................................820

53 Antiprotozoární lá tk y............................................................................................................................................833

54 Klinická farm akologie a n th e lm in tik..................................................................................................................852

55 Chem oterapie n á d o rů..........................................................................................................................................871

56 Im u n o fa rm a ko lo g ie...............................................................................................................................................905

Č ást IX. T o x ik o lo g ie ......................................................................................................................................................932

57 Úvod do toxikologie: Prům yslová toxikologie a toxikologie životního p ro s tře d í.............................932

58 Otravy těžkým i kovy a chelátotvorné lá tk y...................................................................................................944

59 Léčba intoxikovaných p a c ie n tů........................................................................................................................955

Č ást X. S p e ciá ln í té m a ta ...........................................................................................................................................968

60 Zvláštnosti farm akoterapie v perinatálním období a dětském v ě k u....................................................968

61 Zvláštnosti farm akoterapie v g e ria trii.............................................................................................................979

62 Derm atologická farm akologie ..........................................................................................................................989

63 Léčiva užívaná u onem ocnění trávicího ú s tro jí......................................................................................1008

64 Terapeutický a toxický potenciál volně prodejných lé č iv......................................................................1019

65 Rostlinná léčiva a potravinové d o p lň k y......................................................................................................1028

66 Racionální preskripce a psáni re c e p tů........................................................................................................1044

Dodatek ke kapitole 66 pro české v y d á n í.................................................................................................................1053

Dodatek I: Očkovací látky, globulíny pro im unizaci a další kom plexní biologické produkty ..................1062

Dodatek II: D ůležité lékové interakce a jejich m e c h a n is m y................................................................................1070

R e js třík..................................................................................................................................................................................1083
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist