načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD audio, MP3 : Válka světů -- War of the worlds - H. G. Wells

Válka světů -- War of the worlds
-15%
sleva

Kniha + CD audio, MP3 : Válka světů -- War of the worlds
Autor:

Román G. H .Wellse „War of the worlds“ patří mezi první vlaštovky žánru sci-fi, získal světovou proslulost a dočkal se mnoha zfilmování (naposledy Stevenem Spilbergem, kdy byl do ... (celý popis)


hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium: Kniha + CD audio, MP3
Rok vydání: 2017-02-01
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm + 1 CD
Úprava: 101 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: úprava pro výuku kolektiv Anglictina.com
překlad Lucie Poslušná
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788025120675
EAN: 9788025120675
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha, odehrávající se v Angli na konci 19. století, má dvě části, z nichž první barvitě líčí nepřirozenou atmosféru v předvečer invaze Marťanů na Zemi - děsivé přírodní úkazy, všudypřítomné napětí a výskyt nestvůrných agresivních živočichů. Druhá část, odehrávající se již po marťanské invazi, popisuje bezmocnost pozemšťanů, neschopných boje s vyspělou marťanskou technikou a stávajících se trpnými obětmi vetřelců. Kruté bytosti z vesmíru v pravidelných intervalech ničí všechno živé, planetu zachrání na poslední chvíli až pozemské bakterie, proti kterým agresoři z Marsu nejsou odolní. Knížka patří ke klasickým dílům v žánru sci-fi. Působivá utopie anglického klasika sci-fi ve zjednodušené formě angličtiny s paralelním českým překladem je doplněna slovníčkem, gramatickými poznámkami a CD nahrávkou.

Popis nakladatele

Román G. H .Wellse „War of the worlds“ patří mezi první vlaštovky žánru sci-fi, získal světovou proslulost a dočkal se mnoha zfilmování (naposledy Stevenem Spilbergem, kdy byl do hlavní role obsazen Tom Cruise). Jeho zjednodušená verze v této knize je určena pro mírně pokročilé studenty anglického jazyka. Účelem je především rozšířit slovní zásobu, ale také schopnost rychle a bezpečně porozumět mluvené angličtině. Kniha je formálně sestavena tak, aby studentovi umožňovala co největší komfort při tomto stylu učení. Obsahuje: - český překlad na protější / levé straně od anglického textu - kontrolní otázky, jak jste porozuměli anglickému textu - okomentované zajímavé gramatické jevy - slovníček s fonetickým přepisem na konci knihy Na audio CD najdete román v angličtině namluvený rodilým mluvčím, a to v pomalém i běžném hovorovém tempu! Můžete tak text poslouchat a zároveň kontrolovat psaný v knize. Zjistíte, že učení hrou vám umožní zapamatovat si mnohem více, a hlavně je radostné i zábavné!

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
War of the worlds-Válka světů War of the worlds-Válka světů
Wells H. G.
Cena: 139 Kč
The War of the Worlds The War of the Worlds
Wells H. G.
Cena: 266 Kč
Válka Zuluů Válka Zuluů
Budil Ivo T.
Cena: 311 Kč
Zákazníci kupující zboží "Válka světů -- War of the worlds" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Předmluva

Máte před sebou další z  řady tzv. ‚simplified readers‘, tedy zjednodušených

verzí světově známých románů či povídek. Tentokrát je to Válka světů od

slavného britského spisovatele H. G. Wellse. Román se dočkal mnoha

filmových a televizních zpracování, existuje i jako počítačová hra a asi

nejkontroverznější je rozhlasová adaptace Orsona Wellese z  roku 1938,

která pro svou věrohodnost vzbudila paniku v  USA.

Zjednodušených povídek a románů určených i pro čtenáře, jejichž

angličtina je na úrovni mírně pokročilých, je k  dostání nepřeberné

množství. Tato knížka se od jiných liší tím, že kromě zjednodušené

anglické verze a její nahrávky, máte možnost na každé stránce porovnat

anglický text s  jeho českým překladem. Český text jsme se snažili co

nejvíce přirovnat k  anglickému, někdy možná na úkor češtiny, ale pro

snadnější pochopení angličtiny. I dvojjazyčných knížek existuje poměrně

dost, a tak jsme k  té naší navíc přidali na každou stránku otázky týkající se

porozumění textu a vysvětlení některých gramatických jevů, které se na

stránce vyskytují. Na konci knížky také naleznete slovníček slov, která se

objevila v  povídce, s  jejich fonetickým přepisem a českým překladem.

Věříme, že si čtením, poslechem a prostudováním gramatiky zdokonalíte

svoji angličtinu, získáte chuť do jejího dalšího studia a brzy budete schopni

přečíst si Válku světů i v  originální verzi.

Přejeme příjemnou zábavu,

Tým Angličtina.com

3


Book One

The Coming of the Martians

Chapter 1: The Eve of the War

In the last years of the 1800s no one believed that our world was being

watched. Men were busy with their own little affairs. No one realized that

creatures from other worlds were studying them like a scientist studies tiny

organisms under a microscope. But intelligent eyes were watching the Earth

from deep space. They wanted the things we had on Earth and slowly they

formed a plan against us.

The planet Mars has only half the light and heat that Earth has. Mars is older

and smaller than Earth. It has enough air and water to support life. But no one

knew that creatures more intelligent than men lived on Mars.

We did not understand that since Mars is older, its end is nearer. The air on

Mars is cold, the surface is covered with ice and the oceans are getting smaller.

The Martians, creatures who live on Mars, became intelligent and resourceful to

survive on their harsh, cold planet. They saw our warmer planet with green

plants and clear blue water and knew that they must leave Mars and come to

Earth. They needed a new home.

The Martians thought of the inhabitants of Earth as aliens with the

intelligence of monkeys. They thought we were inferior animals.

Comparatives / 2. stupeň přídavných jmen

K jednoslabičným přídavným jménům a dvouslabičným přídavným jménům končícím na

-y přidáváme ve 2. stupni koncovku -er. Před ostatní přídavná jména (delší než jedna

slabika) dáváme „more“ – více či „less“ – méně. Pro porovnání používáme slovo „than“.

near – nearer

big – bigger (u přídavných jmen, která končí na souhlásku-samohlásku-souhlásku

zdvojujeme poslední souhlásku).

noisy – noisier (u přídavných jmen končících na -y se toto -y mění na -ier)

expensive – more/less expensive

Mars is older and smaller than Earth.

... creatures more intelligent than men lived on Mars.

Š

Š

Trochu gramatiky...

4


Kniha první

Příchod Marťanů

Kapitola 1: Předvečer války

V posledních letech 19. století nikdo nevìøil, že je náš svìt sledován. Lidé byli

zaneprázdnìni svými vlastními drobnými záležitostmi. Nikdo si neuvìdomoval,

že je studují stvoøení z jiných svìtù tak, jako vìdec zkoumá drobné organismy

pod mikroskopem. Ale z hlubokého vesmíru sledovaly Zemi inteligentní oèi a

zvolna proti nám osnovaly plán.

Planeta Mars má jen polovinu světla a tepla než má Země. Mars je starší a

menší než Země. Má dostatek vzduchu a vody potřebné pro život. Ale nikdo

nevěděl, že na Marsu žijí stvoření inteligentnější než lidé.

Nechápali jsme, že vzhledem k  tomu, že je Mars starší, je také bližší jeho konec. Vzduch na Marsu je chladný, povrch je pokrytý ledem a oceány se zmenšují. Marťané, stvoření žijící na Marsu, se stali inteligentními a vynalézavými, aby přežili na své drsné, chladné planetě. Viděli naši teplejší planetu se zelenými rostlinami a průzračnou modrou vodou a věděli, že musí opustit Mars a přiletět na Zemi. Potřebovali nový domov.

Marané brali lidi, stvoøení, která obývala Zemi, jako cizince s inteligencí opic. Mysleli, že jsme podøadná zvíøata.

Co si pamatujete z textu?

True or false? / Pravdivé (T) či nepravdivé (F)?

1. The Martians studied us under a microscope.

2. The end of Mars is sooner than the end of Earth.

3. The Martians are aliens with the intelligence of monkeys.

5


To survive, Martians decided to kill all men and take Earth for themselves, just

as we have killed whole species of animals and European settlers have killed

indigineious races and taken their land.

In 1894, scientists saw bright lights on the surface of Mars. The lights looked

like puffs of fire shot from a gun. I now think this was the light of the Martians’ rockets as they left Mars and came towards Earth. At the time, only a few scientists noticed, or cared about, the lights on Mars. Most people did not know the lights were the human race’s greatest threat.

I knew about the lights because my friend Ogilvy, a famous astronomer, was

very excited about them. One night we watched the lights through his telescope.

Through the telescope Mars looked very small and far away. I saw a plume of

red gas shoot from Mars toward our planet. Ogilvy shouted with excitement.

We watched the flashes of light until one in the morning. That night we talked

about the lights and wondered about them. Ogilvy thought they were meteorites

falling on Mars or explosions from a big volcano. He did not believe that

creatures lived on Mars.

For ten nights people saw flames shoot from Mars. Most people thought they

were volcanoes. No one thought that Martian rockets were now rushing toward

Earth.

One night I went for a walk with my wife. The stars were very bright. I talked

with her about the stars and showed her Mars, a bright dot in the sky. My wife

pointed to the green, red and yellow lights of the city. Everything seemed safe

and peaceful.

6

Plurals / Množné číslo

Množné číslo se v  angličtině tvoří přidáním koncovky -s (light – lights).

U slov končících na souhlásku a -y se „v“  množném čísle mění -y na „i“ a přidáme -es

(country – countries).

Ke slovům končícím na -o, -s, -x, -ch a -sh přidáme koncovku -es (flash – flashes, volcano – volcanoes).

Koncovku -f nebo -fe v  množném čísle změníme na -ves (wife – wives). Některá podstatná jména mají nepravidelné množné číslo (man – men, child – children). Najděte na stránce další příklady množného čísla.

Trochu gramatiky...


Aby pøežili, rozhodli se Marané zabít všechny lidi a zabrat Zemi pro sebe,

stejnì jako my vybili celé druhy zvíøat a pøistìhovalci do Evropy zabili pùvodní

rody, aby zabrali jejich zemi.

V  roce 1894 viděli vědci na povrchu Marsu jasné záblesky. Záblesky vypadaly

jako plameny šlehající z  pušky při výstřelu. Teď si myslím, že to bylo světlo

marťanských raket, když opustily Mars a vyrazily směrem k  Zemi. V  té době si

světel na Marsu všimlo nebo se o to zajímalo jen několik vědců. Většina lidí

netušila, že záblesky byly největší hrozbou lidstva.

Já věděl o záblescích, protože mého přítele Ogilvyho, slavného astronoma,

velmi rozrušily. Jedné noci jsme záblesky sledovali jeho dalekohledem.

V  dalekohledu vypadal Mars velmi malý a vzdálený. Uviděl jsem, jak z  Marsu

vystřelil směrem k  naší planetě oblak červeného plynu. Ogilvy vykřikl

vzrušením. Sledovali jsme záblesky světla až do jedné ráno. Té noci jsme o

záblescích hovořili a přemýšleli jsme o nich. Ogilvy si myslel, že to jsou

meteority dopadající na Mars nebo výbuchy obrovské sopky. Nevěřil, že je na

Marsu život.

Deset nocí lidé viděli vystřelovat z  Marsu plameny. Většina lidí si myslela, že

to jsou sopky. Nikdo nepomyslel, že k  Zemi nyní spěchají marťanské rakety.

Jednoho večera jsem šel na procházku se svou ženou. Hvězdy jasně zářily.

Mluvil jsem s  ní o hvězdách a ukazoval jí Mars, zářivou tečku na obloze.

Má žena ukazovala na červená, zelená a žlutá světla města. Všechno se zdálo

být bezpečné a klidné.

7

Co si pamatujete z textu?

1. When did the Martians’ rockets probably leave Mars?

2. When did Ogilvy and the narrator (vypravěč) stop watching the lights?

3. Did Ogilvy think there were Martians on Mars?


Chapter 2: The Falling Star

Then came the night of the first falling star. Hundreds of people saw it fall

over Winchester, but they thought it was a normal meteorite. People said it left

a green streak and made a hissing sound as it fell. I was at home but I did not

see the star fall.

The next morning, Ogilvy, who had seen the falling star, went to find the

place where it had landed. He found a large hole in the ground on Horsell

Common near the sand pits. The grass was on fire and smoke rose above the

hole. The “thing” was mostly buried in sand and ashes. It was a huge cylinder,

30 yards long.

Ogilvy heard sounds from inside the cylinder, but he thought they were

caused by the cooling metal. Then he noticed that ashes and dirt were falling off

one end of the metal cylinder. Suddenly, he understood that the cylinder was not a meteorite. It was a hollow tube and someone was inside trying to get out.

“Good heavens! There are men inside trying to escape!” said Ogilvy.

He tried to help unscrew the cylinder, but the metal was too hot. He ran to

find help. Most people thought Ogilvy was crazy, until he found his friend

Henderson. Ogilvy told Henderson everything he had seen.

8

The Past Perfect / Předminulý čas

Předminulý čas se tvoří pomocným slovesem „had“ (minulý čas od „have“) a příčestím

minulým (3. tvar slovesa). Používá se, když chceme ukázat, která ze dvou událostí

v  minulosti se stala dřív.

The next morning Ogilvy, who had seen the falling star, went to find the place

where it had landed.

(Hvězda spadla a Ogilvy ji viděl dříve, než se na ni šel podívat)

Ogilvy told Henderson everything he had seen.

Š

Š

,

Trochu gramatiky...


Kapitola 2: Padající hvězda

Pak přišla noc první padající hvězdy. Stovky lidí ji viděly padat za Winchester,

ale mysleli si, že to je běžný meteorit - lidé říkali, že se za ní táhnul zelený pruh

a jak padala, vydávala syčivý zvuk. Byl jsem doma, ale hvězdu jsem padat

neviděl.

Druhého dne Ogilvy, který tu hvězdu padat viděl, šel hledat na místo, kam

dopadla. Našel velkou díru v  zemi na Horsellských pastviskách poblíž jam, které

tam zbyly po těžbě písku. Tráva hořela a z  díry stoupal dým. Ta „věc“ byla

z  velké části zabořená do písku a popela. Byl to obrovský válec dlouhý 30 yardů.

Ogilvy zaslechl zvuky, které se ozývaly z  vnitřku válce, ale myslel, že jsou způsobeny chladnutím kovu. Pak si všiml, že z  jednoho konce válce opadávají popel a hlína. Náhle pochopil, že válec není meteorit. Byla to dutá trubka a

někdo uvnitř se snažil dostat ven.

„Dobrá nebesa! Uvnitř jsou lidé a snaží se uniknout ven!“ řekl Ogilvy.

Pokusil se pomoci rozšroubovat válec, ale kov byl příliš horký. Rozběhl se vyhledat pomoc. Většina lidí si myslela, že je Ogilvy blázen, dokud nenašel svého přítele Hendersona. Ogilvy řekl Hendersonovi o všem, co viděl.

9

Co si pamatujete z textu?

1. Did the star fall quietly?

2. Where did the first cylinder land?

3. Why couldn’t Ogilvy open the cylinder?


The two men ran back to the cylinder. The sounds inside had stopped, but one

end of the cylinder was almost open. The two men shouted to the inhabitants

inside, but no one answered. Henderson and Ogilvy ran to town to get help.

Everyone in town was very excited. I learned about the “dead men from Mars”

when I bought a newspaper that morning. I quickly ran to the sand pits. Chapter 3: On Horsell Common

A little crowd of twenty people stood around the huge hole. Some young boys

sat on the edge of the pit throwing stones at the cylinder. No one talked much.

Most people did not understand the importance of the “thing”. It looked rough

and grey and not very exciting. I jumped down into the hole to study it. I knew

that the “thing” had come from Mars. Unlike Ogilvy, I believed there was life on

Mars.

At 11 in the morning, I walked back to my home in Maybury. By the

afternoon a huge crowd of people had gathered on Horsell Common. A few

ladies were brightly dressed and a man was selling green apples and beer. At the

edge of the hole Henderson, Ogilvy, the Royal Astronomer Mr Stent and some

other men worked to uncover the cylinder. Ogilvy asked me to find Lord Hilton,

the lord of the nearby manor. Ogilvy wanted Lord Hilton to put up a small

fence to keep the crowd, especially the boys, from bothering the men working.

They tried to unscrew the cylinder, but the metal was too heavy.

I did what I was asked to do, and went to find Lord Hilton.

10

Infinitive of purpose / Účelový infinitiv

V  angličtině neexistuje slovo stejného významu jako české „aby“. Místo toho se používá infinitiv neboli neurčitek slovesa s „to“.

Ogilvy ran to town to get help. (Why did he run to town? To get help.)

Ogilvy wanted... to put up a small fence to keep the crowd... from bothering

the men working.

Š

Š

Trochu gramatiky...


Oba muži bìželi zpátky k válci. Zvuky uvnitø ustaly, ale jeden konec válce byl

skoro otevøený. Oba muži volali na obyvatele válce, ale nikdo jim neodpovídal.

Henderson a Ogilvy bìželi do mìsta pro pomoc. Všichni ve mìstì byli velmi

rozrušení. Já se o „mrtvých lidech z Marsu“ dozvìdìl, když jsem si toho rána

koupil noviny. Rychle jsem bìžel k pískovnì.

Kapitola 3: Na Horsellských pastviskách

Malý hlouèek 20 lidí stál kolem obrovské díry. Pár malých chlapcù sedìlo na

kraji jámy a házelo na válec kameny. Nikdo moc nemluvil. Vìtšina lidí

nerozumìla, jak je „vìc“ dùležitá. Vypadala tìžkopádnì, šedì a nijak napínavì.

Skoèil jsem do jámy, abych ji prozkoumal. Vìdìl jsem, že „vìc“ pochází z

Marsu. Na rozdíl od Ogilvyho jsem vìøil, že na Marsu je život.

V 11 dopoledne jsem šel zpìt domù do Maybury. Bìhem odpoledne se na

Horsellských pastviskách sešel velký dav lidí. Pár dam bylo pìknì vyšòoøeno a

jeden muž tam prodával zelená jablka a pivo. Na kraji díry pracovali Henderson, Ogilvy, královský astronom pan Stent a pár dalších mužù na otevøení válce. Ogilvy mì požádal, abych vyhledal lorda Hiltona, pána blízkého panství. Ogilvy chtìl, aby lord Hilton nechal postavit malé zábradlí, které by zabránilo davu, obzvláštì chlapcùm, aby vyrušovali dìlníky od práce. Pokoušeli se odšroubovat válec, ale kov byl pøíliš tìžký.

Udìlal jsem, o co mì požádali, a vydal jsem se najít lorda Hiltona.

11

Co si pamatujete z textu?

1. How did the narrator find out about the Martians landing?

2. Were there many people on Horsell Common in the morning?

3. What did one man sell on Horsell Common in the afternoon?
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist