načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory - Vladimír Syruček

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Elektronická kniha: Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory
Autor:

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  450
+
-
15
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 200
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným komentářem, ve kterém autoři upozorňují na specifika daného vzoru a uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací.                                                         „Jednotlivé vzory jsou řazeny sice logicky – z pohledu obvyklé chronologie jednotlivých úkonů, ke kterým se vážou, a předpokládaného vývoje rozhodčího řízení, na druhou stranu však mohou být i cennou inspirací pro ‚vybočení‘ ze zajetých kolejí a zvolení alternativní volby, neboť zahrnují celou škálu možností, které v rozhodčím řízení mohou nastat a/nebo které autoři sami úspěšně využili ve své praxi. Právě toto seřazení je pak důležitou aplikační pomůckou, kdy čtenář jednak získá přehled o průběhu rozhodčího řízení, jednak si uvědomí význam konkrétního vzoru.

Zařazeno v kategoriích
Vladimír Syruček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ISBN 978-80-7552-418-8

Kniha je dostupná také v ASPI

a v elektronické podobě

Vzory

rozhodèího øízení –

tuzemské øízení,

obchodní spory

Vladimír Syruček

Vencislav Sabotinov

Marie Moravcová  

Vzory rozhodèího øízení – tuzemské øízení, obchodní sporyVzory

rozhodèího øízení –

tuzemské øízení,

obchodní spory

Vladimír Syruček

Vencislav Sabotinov

Marie Moravcová  


Vzor citace: SYRUČEK, V., SABOTINOV, V., MORAVCOVÁ, M. Vzory rozhodčího řízení –

tuzemské řízení, obchodní spory. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 200 s.

© Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová, 2017

ISBN 978-80-7552-418-8 (brož.)

ISBN 978-80-7552-694-6(eub)


V

Obsah

Předmluva ....................................................................... IX

VZOR 1 Předžalobní výzva k plnění peněžité pohledávky s upozorněním

na následné rozhodčí řízení ............................................ 1

VZOR 2 Návrh na zahájení rozhodčího řízení ve spojení s rozhodčí žalobou

(na peněžité plnění) – a to za situace, kdy dosud není uzavřena

rozhodčí smlouva ...................................................... 4

VZOR 3 Smlouva o rozhodci – s určením konkrétního rozhodce ................ 9

VZOR 4 Smlouva o rozhodci – určení orgánu (subjektu) pro jmenování

spolu s určením okruhu rozhodců ..................................... 13

VZOR 5 Smlouva o rozhodci – určení stálého rozhodčího soudu ............... 17

VZOR 6 Návrh na konání rozhodčího řízení (při absenci rozhodčí smlouvy) .... 21

VZOR 7 Žádost o vyjádření, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení u primárně

určeného rozhodce dle rozhodčí smlouvy ............................. 26

VZOR 8 Odpověď na žádost o vyjádření (viz vzor 27 – Žádost o vyjádření,

zda bylo zahájeno rozhodčí řízení u primárně určeného rozhodce

dle rozhodčí smlouvy)................................................. 29

VZOR 9 Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením

rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc) .................................. 32

VZOR 10 Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením

rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud) ................................ 37

VZOR 11 Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) − k jednomu rozhodci

určenému v rozhodčí smlouvě ........................................ 42

VZOR 12 Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) – ke stálému rozhodčímu

soudu ................................................................. 47

VZOR 13 Návrh na jmenování rozhodce soudem ............................... 52

VZOR 14 Souhlas rozhodce se svým jmenováním obecním soudem ............ 54

VZOR 15 Přijetí funkce rozhodce a nařízení ústního jednání

ve věci ................................................................ 57

VZOR 16 Jmenování rozhodce žalovaným spolu s oznámením o převzetí

právního zastoupení .................................................. 60

VZOR 17 Jmenování rozhodce žalovanou stranou spolu s námitkou

podjatosti rozhodce jmenovaného žalobcem ......................... 63

VZOR 18 Rozhodnutí Rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce .............. 66

VZOR 19 Zvolení předsedajícího rozhodce ...................................... 70


VI

OBSAh

VZOR 20 Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení

rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc) .................................. 73

VZOR 21 Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení

rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud) ................................ 78

VZOR 22 Výzva k úhradě poplatku za rozhodčí řízení ........................... 83

VZOR 23 Zastavení rozhodčího řízení ještě před zaplacením poplatku .......... 86

VZOR 24 Výzva rozhodce k doplnění plné moci ................................. 89

VZOR 25 Záznam telefonické komunikace (volající účastník) .................... 93

VZOR 26 Záznam telefonické komunikace (volající rozhodce) ................... 95

VZOR 27 Zápis ze schůzky ...................................................... 97

VZOR 28 Záznam rozhodce o předložení originálů listin ........................ 99

VZOR 29 Prodloužení lhůty pro vyjádření ......................................102

VZOR 30 Zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty................................105

VZOR 31 Usnesení o možnosti nahlédnout do spisu ...........................108

VZOR 32 Zápis o umožnění nahlížení do spisu .................................111

VZOR 33 Poplatek za vzájemný návrh ..........................................114

VZOR 34 Poplatek za protižalobu z jiného nároku ..............................117

VZOR 35 Výzva k úhradě poplatku z důvodu dožádání soudu ..................120

VZOR 36 Poskytnutí lhůty pro jednání o smíru .................................123

VZOR 37 Přerušení řízení pro smrt jednoho žalovaného ........................125

VZOR 38 Pokračování v přerušeném řízení .....................................127

VZOR 39 Oznámení o konaném ústním jednání ...............................129

VZOR 40 Zápis z ústního jednání s koncentrací ................................132

VZOR 41 Usnesení o zastavení rozhodčího řízení bez náhrady

nákladů řízení ........................................................135

VZOR 42 Rozhodčí nález o zastavení rozhodčího řízení s náhradou

nákladů řízení ........................................................138

VZOR 43 Rozhodčí nález – schválení smíru .....................................141

VZOR 44 Rozhodčí nález obecný, rozhodčí senát (tři rozhodci) .................145

VZOR 45 Připojení doložky právní moci a vykonatelnosti k vydanému

rozhodčímu nálezu ..................................................152

VZOR 46 Rozhodčí nález rozhodcem nepodepsaný pro jiný právní názor ......155

VZOR 47 Rozhodčí nález nepodepsaný z jiného důvodu .......................162

VZOR 48 Protižaloba podaná až po vydání rozhodčího nálezu – sdělení

rozhodce ............................................................169

VZOR 49 Odpověď na žádost Policie České republiky ..........................171


VII

OBSAh

VZOR 50 Poskytnutí informací Policii České republiky

(po zproštění mlčenlivosti) ...........................................174

VZOR 51 Zapůjčení rozhodčího spisu soudu (jinému soudu, než který

je příslušný dle ustanovení § 29 odst. 2 zák. o rozhodčím řízení) ......177 VZOR 52 Uložení rozhodčího spisu u soudu ....................................180

VZOR 53 Doplnění již uloženého rozhodčího spisu u soudu ....................184IX

Předmluva

Rozhodčí řízení je bezesporu neodmyslitelnou a důležitou součástí našeho právníhosysté

mu. Bylo tak s podivem, že doposud neexistoval ucelený sborník vzorů pro rozhodčí řízení.

V roce 2002 sice vyšlo v rámci Právního rádce č. 7 a jeho přílohy Praktická příručka ucelené

dílo Vzory smluv (doložek) a podání v rozhodčím řízení „ad hoc“ z pera jednohoz nejpovo

lanějších – JUDr. Pavla Vrchy, ale jednak je to opravdu (z pohledu práva) dávno, jednak

těch vzorů bylo jen 18 a navíc se všechny týkaly výhradně rozhodčího řízení ad hoc, které

v současné době není zdaleka tak rozšířené jako dříve. V tomto je tedy toto nové dílo daleko

komplexnější, neboť zahrnuje nejen rozhodčí řízení ad hod, ale i rozhodčí řízení před stálým

rozhodčím soudem.

Velmi jsem proto ocenil, že se autoři s praktickými zkušenostmi z rozhodčího řízení (a to jak

na poli stálého rozhodčího soudu, tak i z rozhodčího řízení ad hoc) pustili do tvorby této

materie. 

Obsahově se jedná o průřez rozhodčím řízením počínaje smlouvou o rozhodci přespředža

lobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález,

resp. jeho uložení u obecného soudu.

Jednotlivé vzory jsou přitom sice řazeny logicky – z pohledu obvyklé chronologiejednotli

vých úkonů, ke kterým se vážou, a předpokládaného vývoje rozhodčího řízení, na druhou

stranu však mohou být i cennou inspirací pro „vybočení“ ze zajetých kolejí a zvoleníalter

nativní volby, neboť zahrnují celou škálu možností, které v rozhodčím řízení mohou nastat

a/nebo které autoři sami úspěšně využili ve své praxi.

Právě toto seřazení je pak důležitou aplikační pomůckou, kdy čtenář jednak získá přehled

o průběhu rozhodčího řízení, jednak si uvědomí význam konkrétního vzoru. K tomu čtenáři

pomáhá i stručný komentář ke každému vzoru, který je strukturovaný do několika částí,

přičemž osobně vyzdvihuji praktické poznatky obsažené v částech „specifika“ a „poznámky“. 

Za velmi přínosné pak považuji vzory vztahující se k návrhům na nařízení předběžných

opatření, a to jak před, tak i po zahájení rozhodčího řízení. Takovéto vzory mohou významně

pomoci účastníkům rozhodčího řízení uvědomit si možnosti rozhodčího řízení a tomu i třeba

přizpůsobit svou procesní taktiku.      

Z  mého pohledu je tato publikace užitečným pomocníkem, a  neměla by tak chybět

v knihovně aktivně činných rozhodců a advokátů zastupujících účastníky rozhodčích řízení.    

V Praze dne 13. dubna 2017

Mgr. Radek Pokorný

místopředseda Rozhodčího soudu

při hospodářské komoře České republiky

a Agrární komoře České republikyVZOR 1

1

VZOR 1

Předžalobní výzva k plnění peněžité pohledávky

s upozorněním na následné rozhodčí řízení

Komentář:

Vztah k právním předpisům

§ 30 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zák.

o rozhodčím řízení) §142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) § 513, § 562, § 648, § 649, § 3017 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník) nařízení vlády č. 351/2013 Sb. zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi

dokumentů (dále jen zák. č. 300/2008 Sb.) zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (dále jen zák. č. 227/2000 Sb.) Pojmové znaky Majetkový spor, rozhodčí smlouva, zahájení rozhodčího řízení Základní pojmy Zahájení rozhodčího řízení: okamžik, kdy určitá rozhodčí žaloba došla určenému rozhodci (§ 14 zák. o rozhodčím řízení). Majetkový spor: spor obchodního či občanskoprávního charakteru, a to jak na plněnípovinnosti (peněžní či penězi ocenitelné nepeněžní), či na určení, zda tu právní vztah nebo právo je, či není [toto právo musí mít alespoň majetkový základ, tj. musí být penězi ocenitelné a vyjádřitelné (§ 1 zák. o rozhodčím řízení)]. Typicky tak půjde o dlužné částky, ale i spory o určení vlastnického práva ke konkrétní nemovité věci, kde bude vyčíslena hodnota této nemovité věci. Rozhodčí smlouva: písemné ujednání mezi stranami o řešení již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) či budoucích možných sporů (rozhodčí doložka) místo u obecných soudů právě v rozhodčím řízení (§ 2 a § 3 zák. o rozhodčím řízení). Náležitosti Předžalobní výzva by měla být určitá a srozumitelná. Na obsah této zajisté lze přiměřeně aplikovat požadavky o. s. ř. vztahující se k náležitostem (rozhodčí) žaloby. Z obsahu výzvy tak musí být minimálně patrné, kdo ji činí, komu je adresována, které věci se týká (tj. vylíčenírozhodujících skutečností) a co sleduje (co je nárokováno), a musí být podepsána a datována. Specifika Ve smyslu § 142a o. s. ř. žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování,příadně na poslední známou adresu výzvu k plnění. S ohledem na subsidiární použití o. s. ř. ve smyslu § 30 zák. o rozhodčím řízení by žalobce splnění této povinnosti neměl

VZOR 1

2

opomenout, pakliže bude chtít nárokovat po straně žalované nárok na náhradu nákladů

spojených s rozhodčím řízením.

Forma

Za subsidiárního použití o. s. ř. se dochází k závěru, že předžalobní výzva musí být podána

písemně. Přičemž ve smyslu § 562 občanského zákoníku je písemná forma zachována i při

právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředkyumožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Poznámky

Z pohledu odborné veřejnosti je rozhodčí řízení obecně vnímáno (oproti řízením před

obecnými soudy) jako výhodnější z těchto důvodů:

– rychlost řízení,

– menší formálnost,

– nižší náklady,

– podstatně jednodušší a rychlejší vykonatelnost meritorního rozhodnutí v zahraničí,

– neveřejnost,

– možnost volby rozhodce.

U peněžitých pohledávek upozorňujeme na možnost požadovat (vedle dlužnéčástky) i zákonné příslušenství v podobě zákonného úroku z prodlení. Jde-li o vzájemný

závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem

a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat

zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše

nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Literatura a judikatura

SChELLE, K., SChELLEOVÁ, I. Rozhodčí řízení, historie, současnost a perspektivy. EUROLEXBohemia, s. r. o., 2002.

ROZEhNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. ASPI

Publishing, s. r. o., 2002.

BUBNÍK, G. Závazné formy rozhodování sporů: rozhodčí řízení ve srovnání se soudním sporem.

EMP, 1998. VRChA, P. Rozhodčí řízení „ad hoc“ (nástin), Právní rádce č. 6/2002.

BĚLOhLÁVEK, A. Rozhodčí řízení ad hoc vs. řízení před stálými rozhodčími soudy a postavení

tzv. rozhodčích center, Bulletin advokacie č. 10/2005.

PIPKOVÁ, h. Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu, Právní rádce č. 8/2005.

BĚLOhLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha:

C. h. Beck, 2006. OLÍK,  M., MAISNER,  M., POKORNÝ,  R., MÁLEK,  P., JANOUŠEK,  M. Zákon o  rozhodčím řízení

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.  zn. 23 Cdo 3749/2009 (vztah k  §  30 zák. o  rozhodčím

řízení)

VZOR 1

3

VZOR

Předžalobní výzva k plnění peněžité pohledávky

s upozorněním na následné rozhodčí řízení

Adresát: ...............................................................

Doručovací adresa: ...............................................

V . ............... dne ..................

VĚC:

Výzva k úhradě dlužné částky ve výši .................. Kč –

předžalobní upomínka ve smyslu ustanovení § 142a o. s. ř.

Vážení,

na základě vaší poptávky jsme vám dne .................. zaslali návrh smlouvy o  dílo

č.  .................. (dále jen jako „Smlouva“). Smlouvu jste pak následně uzavřeli dne

.................. V  článku .................. Smlouvy byla sjednána rozhodčí doložka ve

smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zák. o rozhodčím řízení.

Vaše obchodní korporace převzala dokončené dílo na základě Protokolu o odevzdání a převzetí díla ze dne .................. , přičemž bylo vámi stvrzeno, že dílo bylo zhotoveno

v souladu se Smlouvou a je bezvadné.

Následně jsme dne .................. vystavili fakturu č.  .................. na částku ve výši

.................. , s datem splatnosti ke dni .................. , to vše plně v souladu seSmlouvou. Faktura vám byla prokazatelně doručena dne .................. Do dnešního dne jste však

dlužnou cenu dle Smlouvy neuhradili.

Kromě uhrazení dlužné jistiny dle shora uvedené faktury požadujeme uhrazenízákonného úroku z prodlení v plné výši v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, a sice z částky .................. Kč od .................. do zaplacení.

Zároveň požadujeme v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,paušální náhradu za vymáhání splatné pohledávky ve výši 1 200 Kč.

Za účelem úhrady všech dlužných částek si značíme lhůtu 10 dnů od doručení tétovýzvy. V opačném případě nezbude než předmětnou pohledávku uplatnit cestou rozhodčího řízení, což sebou může přinést výrazné navýšení dlužné částky.

Považujte, prosím, shora uvedené za poslední pokus o mimosoudní vyřešení věci. S úctou.

..........................................

Jednou

Bez příloh

Doporučeně!


VZOR 2

4

VZOR 2

Návrh na zahájení rozhodčího řízení ve spojení

s rozhodčí žalobou (na peněžité plnění) – a to za

situace, kdy dosud není uzavřena rozhodčí smlouva Komentář: Vztah k právním předpisům § 1, § 2, § 3, § 4, § 7, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 19a, § 20, § 30, § 31 zák. č. 216/1994 Sb.,

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zák. o rozhodčím řízení)

§ 41, § 79, § 82, § 83, § 106, § 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.)

§ 513, § 562, § 648, § 649, § 3017 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník)

zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi

dokumentů (dále jen zák. č. 300/2008 Sb.)

zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (dále jen zák. č. 227/2000 Sb.)

Pojmové znaky

Majetkový spor, sporné strany, žalobní nárok, zahájení rozhodčího řízení, určený nebo

jmenovaný rozhodce

Základní pojmy

Majetkový spor: spor obchodního či občanskoprávního charakteru, a to jak na plněnípovinnosti (peněžní či penězi ocenitelné nepeněžní), či na určení, zda tu právní vztah nebo

právo je, či není [toto právo musí mít alespoň majetkový základ, tj. být penězi ocenitelné

a vyjádřitelné (§ 1 zák. o rozhodčím řízení)]. Typicky tak půjde o dlužné částky, ale i spory

o určení vlastnického práva ke konkrétní nemovité věci, kde bude vyčíslena hodnota této

nemovité věci.

Rozhodčí smlouva: písemné ujednání mezi stranami o řešení již vzniklého sporu (smlouva

o rozhodci) či budoucích možných sporů (rozhodčí doložka) místo u obecných soudů právě

v rozhodčím řízení (§ 2 a § 3 zák. o rozhodčím řízení).

Rozhodce: fyzická osoba určená rozhodčí smlouvou k projednání sporu a splňující všechny

kritéria zákonem po ní požadovaná (§ 4 zák. o rozhodčím řízení).

Zahájení rozhodčího řízení: okamžik, kdy určitá rozhodčí žaloba došla určenému rozhodci

(§ 14 zák. o rozhodčím řízení).

Náležitosti

Ze žaloby musí být alespoň patrno, kterému rozhodci je určena, kdo ji činí, které věci se

týká (tj. vylíčení rozhodujících skutečností) a co sleduje (žalobní petit), a musí býtpodesána a datována. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické

podobě podle zák. č. 300/2008 Sb. Žaloba by dále měla obsahovat jméno, příjmení, bydliště

účastníků (žalobce a žalovaného), popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků

(obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státua příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich


VZOR 2

5

zástupců. Dále je vhodné rovnou označit důkazy, jichž se žalobce dovolává, s komentářem,

k čemu se takto označené důkazy vztahují či co má být těmito prokázáno. Žalobce jepovi

nen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v elektronické

podobě, eventuálně označit, v čí moci tyto důkazy jsou. Je určitě vhodné uvést v žalobě

i hodnotu předmětného majetkového sporu.

Specifika

S ohledem na faktickou možnost provedení v žalobě navržených důkazů upozorňujeme

na § 20 zák. o rozhodčím řízení. Dále upozorňujeme na znění § 19 odst. 3 zák. o rozhodčím

řízení (tj. na zásadu neveřejnosti), pokud se strany nedohodnou na veřejném projednávání

věci. Nedostatek pravomoci nemůže vytýkat strana, která se pustila do projednávání sporu

ve věci samé, aniž nedostatek pravomoci rozhodce namítl.

Forma

S ohledem na znění § 14 zák. o rozhodčím řízení a za subsidiárního použití o. s. ř. se dochází

k závěru, že rozhodčí žaloba by měla být podána písemně. Přičemž ve smyslu § 562občan

ského zákoníkuje písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající

osoby.

Poznámky

Z pohledu odborné veřejnosti je rozhodčí řízení obecně vnímáno (oproti řízením před

obecnými soudy) jako výhodnější z těchto důvodů:

– rychlost řízení,

– menší formálnost,

– nižší náklady,

– podstatně jednodušší a rychlejší vykonatelnost meritorního rozhodnutí v zahraničí,

– neveřejnost,

– možnost volby rozhodce.

Zákon o rozhodčím řízení problematiku poplatku/odměny rozhodce za rozhodčí řízeníneu

pravuje. V praxi je však obvyklé, že jednou ze základních podmínek pro zahájení rozhodčího

řízení je též provedení úhrady poplatku za rozhodčí řízení. Tento poplatek se může uhradit

na bankovní účet rozhodce (variabilním symbolem je obvykle spisová značka / označení

rozhodčího řízení), poštovní poukázkou nebo v hotovosti přímo v kanceláři rozhodce.Roz

hodce obvykle k zaplacení poplatku vždy vyzve ve své výzvě, kde bude tato částka i přesně

vypočtena. Poplatek se vypočítává ze žalované částky bez příslušenství. Jelikož smluvní

pokuta není příslušenství pohledávky, je potřeba smluvní pokutu vyčíslit. U periodických

smluvních pokut, které nejsou stanoveny fixní částkou (např. 100 000 Kč), ale počítají se

z plynutí času (např. 0,05 % denně z dlužné částky) je potřeba tyto smluvní pokuty vypočítat,

např. ke dni vyhotovení/podání žaloby atd. Žalovaná částka je pak např. nezaplacená cena

díla ve výši 1 254 354 Kč s příslušenstvím a k tomu smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč. Pří-

slušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním

(§ 513 občanského zákoníku). Nicméně je třeba zdůraznit, že zatímco stálé rozhodčí soudy

mají své sazebníky odměn (mnohdy s on-line kalkulačkou pro jejich výpočet, např. viz www.

soud.cz), tak rozhodci ad hoc obvykle ničím takovým nedisponují a je tak na stranách, aby

tato otázka byla vyřešena jednoznačně předem, nejlépe přímo v textu rozhodčí smlouvy.

K otázce možných způsobů podání žaloby odkazujeme na § 42 o. s. ř.


VZOR 2

6

Literatura a judikatura

SChELLE, K., SChELLEOVÁ, I. Rozhodčí řízení, historie, současnost a perspektivy. EUROLEXBohemia, s. r. o., 2002. ROZEhNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. ASPI

Publishing, s. r. o., 2002. BUBNÍK, G. Závazné formy rozhodování sporů: rozhodčí řízení ve srovnání se soudním sporem.

EMP, 1998. VRChA, P. Rozhodčí řízení „ad hoc“ (nástin), Právní rádce č. 6/2002. BĚLOhLÁVEK, A. Rozhodčí řízení ad hoc vs. řízení před stálými rozhodčími soudy a postavení

tzv. rozhodčích center, Bulletin advokacie č. 10/2005. PIPKOVÁ, h. Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu, Právní rádce č. 8/2005. ROZEhNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v obchodním styku. ASPI Publishing, s. r. o., 2002. BĚLOhLÁVEK,  A.  J. Zákon o  rozhodčím řízení a  o  výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.

C. h. Beck, 2006.

OLÍK,  M., MAISNER,  M., POKORNÝ,  R., MÁLEK,  P., JANOUŠEK,  M. Zákon o  rozhodčím řízení

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.  zn. 23 Cdo 3749/2008 (vztah k  §  30 zák. o  rozhodčím

řízení)

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 370/2002 (vztah k § 14 zák. o rozhodčím řízení

a § 79 o. s. ř.)

Nejvyšší soud ČR, 23 Cdo 967/2011 – NS dovodil, že situaci, kdy strana neučinila v rozhodčím

řízení jediný úkon, byla zcela pasivní a nevznesla námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy před

vydáním rozhodčího nálezu, ač tak učinit mohla, je třeba považovat za rovnocennou stavu,

kdy strana rozhodčího řízení aktivně jednala a námitku této neplatnosti včas neuplatnila (viz

§ 33 zák. o rozhodčím řízení).

Nejvyšší soud ČR, NS 20 Cdo 2857/2006 – pokud by byla uzavřena rozhodčí smlouva, byťnelatně a žalovaný by byl v rozhodčím řízení zcela pasivní, pravomoc rozhodce k vydánírozhodčího řízení by založena byla. Rozhodčí řízení při pasivitě žalovaného může proběhnout,

ale musí existovat rozhodčí smlouva, byť neplatná.

Ústavní soud ČR, I. ÚS 199/11 ... účastník rozhodčího řízení nesmí být negativně dotčenrozhodčím nálezem, s jehož vydáním formou rozhodčí smlouvy nebo doložky dopředu nesouhlasil,

a to ani tehdy, pokud byl v průběhu rozhodčího řízení pasivní a námitku pravomoci rozhodce

nenamítl. Rozhodčí smlouva neexistovala a tak při pasivitě žalovaného nemůžeproběhnout, žalovaný by s rozhodčím řízením musel souhlasit, např. tím, že by se pustil

do projednávání sporu a při tomto prvním úkonu by nenamítl nedostatek pravomoci

či příslušnosti.

VZOR 2

7

VZOR

Návrh na zahájení rozhodčího řízení ve spojení s rozhodčí žalobou (na peněžité

plnění) – a to za situace, kdy dosud není uzavřena rozhodčí smlouva

jméno a příjmení rozhodce .....................................

kancelář či bydliště rozhodce ......................................

v případě elektronického podání e-mail nebo datová schránka

V ................ dne ..................

Žalobce: ........................................................... ,

se sídlem .............................................. ,

IČ ....................................................... ,

zápis v: ................................................ ,

zastoupen: ............................................

Žalovaný: ........................................................... ,

se sídlem .............................................. ,

IČ ........................................................ ,

zápis v: ................................................ ,

zastoupen: ............................................

ROZHODČÍ ŽALOBOU

o zaplacení .................. Kč s příslušenstvím

Dvojmo

Přílohy:

Dle textu žaloby,

Eventuálně plná moc zástupce,

Eventuálně osvědčení zástupce o registraci advokáta jakožto plátce DPH

I.

1. Žalobce se v souladu s platnou právní úpravou rozhodl obrátit se na rozhodce v osobě

.................. s návrhem, aby rozhodčí řízení probíhalo pouze písemně, tj. bez ústního

projednání věci, a spor byl rozhodován podle zásad spravedlnosti. Žalobce tak činí,neboť zák. o rozhodčím řízení připouští, aby rozhodce byl povolán i jinak než uzavřením

rozhodčí smlouvy (viz např. výklad k § 15 odst. 2 zák. o rozhodčím řízení).

2. Žalobce si je vědom, že žalovaný nemusí akceptovat pravomoc navrženého rozhodce

k rozhodování věci. Pro případ, že žalovaný bude akceptovat pravomoc navrženéhorozhodce ve smyslu platné právní úpravy, žalobce dále uvádí obsah rozhodčí žaloby.

II.

1. Dne .................. 2015 uzavřel žalobce s  žalovaným Kupní smlouvu, dále jen jako

„Smlouva“.


VZOR 2

8

2. V souladu se Smlouvou žalobce řádně dodal žalovanému předmět koupě. Za účelem

úhrady sjednané kupní ceny ve výši .................. byl v souladu se Smlouvou vystaven

daňový doklad – faktura č. .................. , se splatností .................. Předmětnáfaktura byla žalovanému doručena spolu s předmětem koupě, což žalovaný stvrdil svým

podpisem na kopii této. Žalovaný však kupní cenu za předmět koupě ve sjednané lhůtě

nezaplatil. Žalobce následně vyzval žalovaného předžalobní výzvou k zaplacení dlužné

částky, avšak bezvýsledně. 3. Protože je žalovaný v  prodlení s  úhradou kupní ceny od ..................  , má žalobce

právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši. Důkaz: Kupní smlouva. Potvrzení o řádném převzetí předmětu koupě – předávací protokol. Faktura č. .................. vystavená .................. 2015.

Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o. s. ř. spolu s dodejkou.

III.

Protože žalovaný do dnešního dne nezaplatil žalobci kupní cenu ve výši ..................

Kč, nezbylo žalobci než podat tuto rozhodčí žalobu. S ohledem na shora uvedené žalobce

navrhuje, aby rozhodce vydal tento

rozhodčí nález

1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši .................. Kč spolu se zákonným

úrokem z prodlení v plné výši z částky .................. , od .................. 2015 dozaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. 2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů spojených s rozhodčím řízením

(jejíž výše bude žalobcem dodatečně specifikovaná), a to do tří dnů od právní mocirozhodčího nálezu.

..........................................

podpis žalobce


VZOR 3

9

VZOR 3

Smlouva o rozhodci – s určením konkrétního

rozhodce Komentář: Vztah k právním předpisům § 1, § 2, § 3, § 4, § 7, § 13, § 15, § 31 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu

rozhodčích nálezů (dále jen zák. o rozhodčím řízení)

§ 99, § 106 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.)

zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi

dokumentů (dále jen zák. č. 300/2008 Sb.)

zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (dále jen zák. č. 227/2000 Sb.)

Pojmové znaky

Majetkový spor, sporné strany, rozhodčí smlouva, určený nebo jmenovaný rozhodce

Základní pojmy

Majetkový spor: spor obchodního či občanskoprávního charakteru, a to jak na plněnípovinnosti (peněžní či penězi ocenitelné nepeněžní), či na určení, zda tu právní vztah nebo

právo je, či není [toto právo musí mít alespoň majetkový základ, tj. být penězi ocenitelné

a vyjádřitelné (§ 1 zák. o rozhodčím řízení)]. Typicky tak půjde o dlužné částky, ale i spory

o určení vlastnického práva ke konkrétní nemovité věci, kde bude vyčíslena hodnota této

nemovité věci.

Rozhodčí smlouva: písemné ujednání mezi stranami o řešení již vzniklého sporu (smlouva

o rozhodci) či budoucích možných sporů (rozhodčí doložka) místo u obecných soudů právě

v rozhodčím řízení (§ 2 a § 3 zák. o rozhodčím řízení).

Rozhodce: fyzická osoba určená rozhodčí smlouvou k projednání sporu a splňující všechny

kritéria zákonem po ní požadovaná (§ 4 zák. o rozhodčím řízení).

Náležitosti

Smlouva musí obsahovat alespoň určení smluvních stran, a to jménem, příjmeníma bydlištěm smluvních stran, popřípadě rodným číslem nebo identifikačním číslem (obchodní

firma nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné

organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), souhlas stran s řešením

sporu formou rozhodčího řízení a musí být podepsána a datována. Mezi další náležitosti

lze v souladu s § 3 odst. 5 zák. o rozhodčím řízení zařadit zejména určení osoby rozhodce,

způsobu zahájení a formy rozhodčího řízení, místa konání rozhodčího řízení a deklarování

vykonatelnosti pravomocného rozhodčího nálezu.

Specifika

Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým došlo k novelizaci řady předpisů v souvislosti s ochranou

spotřebitele, bylo vyloučeno uzavírání rozhodčích smluv se spotřebiteli, a to s účinností

od 1. 12. 2016. Při řešení sporů ze spotřebitelských smluv, u kterých byla rozhodčí smlouva

uzavřena před 1. 12. 2016, je ovšem stále třeba brát ohled na předchozí právní úpravu


VZOR 3

10

a specifickou ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu upozorňujeme na znění § 3 odst. 3 a 4

a § 5 písm. c) a písm. a) zák. o rozhodčím řízení, která kladou zvýšené požadavky na formu

a povinné náležitosti rozhodčí smlouvy.

Forma

S ohledem na znění § 3 zák. o rozhodčím řízení rozhodčí smlouva musí být uzavřenapísemně. Ve smyslu § 3 zák. o rozhodčím řízení je písemná forma zachována i při právním jednání

učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho

obsahu a určení jednající osoby.

Poznámky

Z pohledu odborné veřejnosti je rozhodčí řízení obecně vnímáno (oproti řízením před

obecnými soudy) jako výhodnější z těchto důvodů:

– rychlost řízení,

– menší formálnost,

– nižší náklady,

– podstatně jednodušší a rychlejší vykonatelnost meritorního rozhodnutí v zahraničí,

– neveřejnost,

– možnost volby rozhodce.

Literatura a judikatura

SChELLE, K., SChELLEOVÁ, I. Rozhodčí řízení, historie, současnost a perspektivy. EUROLEXBohemia, s. r. o., 2002.

ROZEhNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. ASPI

Publishing, s. r. o., 2002.

BUBNÍK, G. Závazné formy rozhodování sporů: rozhodčí řízení ve srovnání se soudním sporem.

EMP, 1998.

VRChA, P. Rozhodčí řízení „ad hoc“ (nástin), Právní rádce č. 6/2002.

BĚLOhLÁVEK, A. Rozhodčí řízení ad hoc vs. řízení před stálými rozhodčími soudy a postavení

tzv. rozhodčích center, Bulletin advokacie č. 10/2005.

PIPKOVÁ, h. Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu, Právní rádce č. 8/2005.

ROZEhNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v obchodním styku. ASPI Publishing, s. r. o., 2002.

BĚLOhLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha:

C. h. Beck, 2006. OLÍK,  M., MAISNER,  M., POKORNÝ,  R., MÁLEK,  P., JANOUŠEK,  M. Zákon o  rozhodčím řízení

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. DAVID, M. K povaze rozhodčí smlouvy podruhé a jinak. Bulletin advokacie č. 10/2011, s. 27. hRNČÍŘOVÁ, M. Závaznost procesních smluv s cizím prvkem pro právní nástupce, Právní

rozhledy č. 23−24/2013, s. 834. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.  zn. 23 Cdo 3749/2008 (vztah k  §  30 zák. o  rozhodčím

řízení) rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 370/2002 (vztah k § 14 zák. o rozhodčím řízení

a § 79 o. s. ř.)       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist