načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů - Marta Škárová

  > > > > > Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů  
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
-13%
sleva

Kniha: Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Autor:

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny, které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Leges
Rozměr: 206,0x152,0x48,0 mm
Úprava: xxiii, 797 stran
Vydání: Vyd. 4., V nakl. Leges 1.
Hmotnost: 1,032kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7502-033-8
EAN: 9788075020338
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny , které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin. Jedná se o soudní rozhodnutí včetně rozsudků a usnesení ve věci samé, usnesení procesní povahy a o úkony soudů, např. vyrozumění či potvrzení. Každý ze vzorů obsahuje výrok a schéma odůvodnění a pro snazší aplikaci autoři připojili vysvětlující poznámky. Cílem práce rozsáhlého autorského kolektivu je, aby se publikace stala účinnou metodickou pomůckou pro práci soudců, vyšších soudních úředníků a pracovníků soudních kanceláří při praktickém výkonu jejich funkcí. Při formulaci konkrétních procesních návrhů vůči soudům bude rovněž pomocníkem pro advokáty, notáře a účastníky soudního řízení. Elektronickou podobu vzorů je opět možné stahnout a editovat dle potřeb čtenáře a to díky jedinečnému kódu, který je vložen v knize. (v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č.

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI .......................................................................................................... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE ZPRACOVALI.................................................... XIX O AUTORECH........................................................................................................................ XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ......................................... 1 1. Procesní úkony a rozhodnutí............................................................................ 2 1. Usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku........................................................................... 2 2. Usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku ................................................. 2 3. Usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být úkon proveden až po zaplaceni poplatku ............................ 3 4. Usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní poplatek......................................................................................................... 3 5. Přikázáni věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (tzv. delegace vhodná)................................................................................ 3 6. Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - bez odůvodnění......................................................................................... 5 7. Usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti ........................................................... 5 8. Usneseni o vyloučení soudce ................................................................... 6 9. Usneseni, kterým nebylo vyhověno námitce podjatosti........................ 8 10. Usnesení, jímž se nepřipouští zastoupení.............................................. 9 11. Usnesení, jímž se účastníkovi přiznává zcela osvobozeni od soudních poplatků a zamítá se návrh o ustanovení zástupce . . . 10 12. Usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení pro neodstranění vad podání........................................................................... 13 13. Usnesení o nařízení předvedeni ............................................................. 15 14. Usnesení o uložení pořádkové pokuty.................................................... 16 15. Usnesení o prominutí uložené pořádkové pokuty ............................... 17 16. Usnesení o prominuti zmeškání lhůty .................................................... 18 17. Usnesení o schváleni smíru ve smírčím řízení .................................... 18 18. Usneseni o předběžném opatření před zahájením řízení ................. 20 19. Vydání předběžného opatřeni před zahájením řízení - užitný vzo r................................................................................................... 22 20. Předběžné opatření před zahájením řízení - ochrana obchodní firm y.............................................................................................. 24 21. Usnesení, kterým se zamítá návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení ............................................................... 26 22. Usneseni o odmítnutí návrhu na předběžné opatření........................ 29 23. Usneseni, kterým se připouští přistoupeni dalšího účastníka do říze n i......................................................................................................... 31 V Obsah 24. Usnesení, kterým se nepřipouští přistoupení dalšího účastníka do řízeni ...................................................................................... 32 25. Usneseni o záměně účastníka.................................................................. 34 26. Usneseni, kterým se záměna účastníků nepřipouští........................... 35 27. Usnesení o přípustnosti vedlejšího účastenství.................................... 36 28. Usnesení, jímž se ukončuje účast toho, kdo není účastníkem řízení .............................................................................................................. 38 29. Usnesení o neúčinnosti zpětvzeti návrhu .............................................. 39 30. Usnesení, kterým se vylučuje vzájemný návrh к samostatnému řízení............................................................................... 40 31. Usnesení o schválení sm íru........................................................................ 42 32. Usnesení o neschválení sm íru.................................................................. 43 33 Rozsudek o zrušeni neplatného smíru ................................................... 45 34. Usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil к návrhu........................... 46 35. Usnesení o předběžném opatření po zahájeni řízeni ......................... 47 36. Zamítnutí návrhu na předběžné opatřeni po zahájeni řízení 50 37. Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci .................... 51 38. Usnesení o zastavení řízení pro překážku zahájeného řízení 53 39. Usnesení o zastaveni řízení pro překážku věci rozsouzené ............. 55 40. Usnesení vrchního soudu o věcné příslušnosti.................................... 57 41. Usnesení o místní nepříslušnosti.............................................................. 57 42. Usneseni, kterým se přerušuje řízení podle § 107 odst. 1 o. s. ř. . .. 59 43. Usnesení o tom, s kým bude v řízení pokračováno.............................. 60 44. Usnesení o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení - 1.................................................................................... 62 45. Usneseni o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení - II. (vzor 6 5 )............................................................... 63 46. Usneseni, kterým soud připouští vstup nabyvatele práva do řízení......................................................................................................... 65 47. Usnesení o přerušeni řízení....................................................................... 66 48. Usnesení o spojení věcí ke společnému říz e n í..................................... 67 49. Usnesení o uloženi povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci ......................................................................................... 68 50. Usnesení o ustanoveni znalce................................................................... 69 51. Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu za říze n í......................................................................................... 75 52. Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a o ustanovení zástupce za říz e n í.......................................... 75 53. Usnesení, kterým se účastníku nepřiznává osvobozeni od soudních poplatků.................................................................................. 76 54. Usneseni o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků .. 78 55. Usnesení, jímž se znalci odepírá odm ěna.............................................. 79 56. Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu .................... 81 57. PňÍKLADY VÝROKŮ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ .................................... 82 2. R ozsudky................................................................................................................. 87 OBECNĚ..................................................................................................................... 87 58. OBECNÉ POZNÁMKY KE VZORŮM ROZSUDKŮ SOUDU I. STUPNĚ...................................................................................... 87 VI Obsah 59. Rozsudek, že mezi účastníky nebyl kupní smlouvou založen závazkový právní vztah ............................................................................. 90 60. Rozsudek, kterým se nahrazuje prohlášení vůle účastníka................ 95 61. Rozsudek o žalobě s eventuálním petitem ............................................ 98 62. Rozsudek o alternativním závazku .......................................................... 100 63. Rozsudek pro uznání.................................................................................... 102 64. Rozsudek pro zmeškání ............................................................................. 104 65. Usnesení o zrušeni rozsudku pro zmeškání ......................................... 106 66. Rozsudek se zkráceným odůvodněním................................................... 107 67. Rozsudek ukládající vydání věci vlastníkovi .......................................... 109 68. Rozsudek ukládající zdržet se obtěžování souseda ........................... 111 69. Rozsudek o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví .............................. 114 70. Rozsudek o užívání společné vě ci............................................................ 119 71. Rozsudek o vypořádání společného jmění manželů ............................ 122 72. Rozsudek o zaplaceni kupní c e n y............................................................ 129 73. Rozsudek o povinnosti vyměnit koupenou věc ..................................... 131 74. Rozsudek o nároku ze smlouvy o zápůjčce............................................ 134 75. Rozsudek o zrušeni práva nájmu bytu rozvedenému manželovi . . . 137 76. Rozsudek o určení neoprávněnosti výpovědi nájmu bytu .................. 141 77. Rozsudek o přechodu práva na náhradu škody na pojistitele ........... 145 RODINNÉ PRÁVO .................................................................................................. 149 78. Rozsudek, kterým se rozvádí manželství................................................. 149 79. Rozsudek, kterým se zamítá návrh na rozvod manželství.................. 153 80. Rozsudek o určení otcovství ...................................................................... 156 81. Rozsudek o popřeni otcovství................................................................... 162 ROZSUDKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VĚCECH .......................................... 167 82. Rozsudek o žalobě na úpravu pracovního posudku ............................ 167 83. Rozsudek o určení trvání pracovního pom ěru....................................... 169 84. Rozsudek o žalobě na určeni neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru .................................................................................... 172 85. Rozsudek o žalobě na náhradu za ztížení společenského uplatněni ....................................................................................................... 175 86. Rozsudek o žalobě na zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy ......................................................................................................... 178 87. Rozsudek o žalobě na vydáni potvrzení o zam ěstnání....................... 180 88. Rozsudek o žalobě na zaplacení m z d y................................................... 182 89. Rozsudek o uložení povinnosti zaměstnavatele zařadit zaměstnance do místa výkonu práce...................................................... 184 90. Rozsudek o určení, že nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání není neomluveným zameškáním práce........................ 186 91. Rozsudek o návrhu na změnu soudního rozhodnutí pro změnu pom ěrů....................................................................................... 189 ROZSUDKY V OBCHODNÍCH VĚCECH........................................................... 192 92. Rozsudek ve věci o zaplacení kupní c e n y................................................... 192 93. Rozsudek ve věci o zaplacení ceny za provedené d ílo............................ 194 94. Rozsudek ve věci o zaplacení dluhu na ú č tu....................................... 197 95. Rozsudek ve věci o zaplaceni kontokorentu na ú č tu......................... 199 96. Rozsudek ve věci o zaplaceni pojistného ............................................ 202 97. Rozsudek ve věci o splněni závazku ze smlouvy o úvěru zajištěného ručením.................................................................................... 204 VII Obsah 98. Rozsudek, kterým se zrušuje účast společníka ve společnosti s ručením omezeným .................................................................................. 207 99. Rozsudek, kterým se zamítá návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným................................. 209 3. Rozhodnutí podle § 1 6 4 -§ 174 o. s .ř.............................................................. 212 100. Opravné usnesení - oprava výro ku........................................................ 212 101. Usnesení, jímž se zamítá návrh na vydání opravného usnesení. . . 213 102. Oprava odůvodněni rozsudku .................................................................. 214 103. Doplňující rozsudek..................................................................................... 216 104. Platební rozkaz proti jednomu žalovanému........................................... 217 105. Platební rozkaz proti několika žalovaným ............................................. 218 106. Platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci ................ 218 107. Zrušeni platebního rozkazu a zastaveni řízení pro zpětvzetí návrhu.................................................................................... 219 108. Zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit žalovanému .................................................................................................. 220 109. Usnesení o odmítnutí pozdě podaného odporu.................................... 221 110. Odmítnutí odporu podaného neoprávněnou osobou........................... 222 4. Směnky, šeky ......................................................................................................... 224 111. Usnesení - výzva к předložení originálu směnky (šeku).................... 224 112. Směnečný platební rozkaz......................................................................... 225 113. Šekový platební rozkaz .............................................................................. 226 114. Usnesení o odmítnutí námitek pro opožděnost.................................... 227 115. Usnesení o odmítnutí námitek pro neodúvodněnost........................... 228 116. Usnesení o odmítnutí námitek podaných neoprávněnou osobou........................................................................................................... 229 117. Usnesení o zastavení řízeni o námitkách pro zpětvzetí námitek . . . 230 118. Rozsudek o ponecháni směnečného platebního rozkazu v platnosti....................................................................................................... 232 119. Rozsudek o zrušení směnečného platebního rozkazu ...................... 234 5. D ě d ictví....................................................................................................................... 237 120. Usnesení o pověření notáře v řízení o pozůstalosti............................. 237 121. Zrušení pověření notáře.............................................................................. 238 122. Usnesení o vyloučení notáře z úkonů soudního komisaře................. 239 123. Usnesení o zahájení řízení o pozůstalosti............................................. 242 124. Plná moc pro řízení o pozůstalosti........................................................... 243 125. Protokol o předběžném šetření ................................................................ 244 126. Doklad o výsledku šetření v evidenci právních jednání pro případ smrti .................................................................................................. 250 127. Protokol o zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti (závěti, dědické smlouvy, dovětku), prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, nebo o zrušeni těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo jiných právních jednáních sepsaný soudním komisařem.................................................................................... 252 VIII Obsah 128. Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů soudem ................ 253 129. Protokol o veřejném zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti ........................................................................................... 256 130. Vyrozumění vykonavatele závěti ........................................................... 258 131. Závěra pozůstalosti ................................................................................... 259 132. Zákaz výplaty.............................................................................................. 261 133. Usneseni ukládající dlužníkům zůstavitele, aby skládali plnění do úschovy so u d u........................................................................... 262 134. Odloučení pozůstalosti.............................................................................. 263 135. Usnesení o zastavení řízeni o pozůstalosti bez m ajetku.................. 265 136. Usnesení o zastaveni řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty ............................................................. 267 137. Rozhodování o osobě oprávněné ke správě pozůstalosti ............... 269 138. Usnesení o jmenování správce části pozůstalosti............................. 271 139. Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti ........ 275 140. Usnesení o vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ............................................................................. 277 141. Usnesení o vyrozumění o dědickém právu ......................................... 283 142. Usnesení o sporném dědickém právu v případě nesporných skutečností..................................................................................................... 285 143. Odkaz к uplatnění skutkově sporného dědického práva žalobou u soudu........................................................................................... 287 144. Svolání věřitelů............................................................................................ 290 145. Poučení o právu výhrady soupisu .......................................................... 292 146. Nařízení soupisu pozůstalosti ................................................................. 294 147. Usnesení o stanovení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty pozůstalosti...................................................................... 297 148. Potvrzení nabyti dědictví jednomu dědici.............................................. 302 149. Schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti ........................... 305 150. Rozhodnutí soudu o rozděleni pozůstalosti......................................... 309 151. Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů .............................. 315 152. Potvrzení, že dědictví připadlo státu (§ 1634 o. z.) ............................ 318 153. Zrušení usnesení o dědictví..................................................................... 320 154. Dodatečné projednáni po rozhodnutí o pozůstalosti ......................... 322 155. Nabytí dědictví následným dědicem ..................................................... 326 156. Usneseni o nařízení likvidace pozůstalosti ......................................... 329 157. Usnesení o jmenováni likvidačního správce ....................................... 331 158. Usnesení o provedeni závěry ................................................................. 332 159. Usneseni o povoleni zpeněžení věřitelem............................................ 334 160. Usneseni o připadnutí majetku s tá tu..................................................... 336 161. Usnesení o povinnosti složit jistotu ........................................................ 337 162. Usneseni o vyrozumění věřitele............................................................... 339 163. Usnesení o uspokojení při zpeněžení věřitelem ................................ 341 164. Rozvrhové usnesení ................................................................................. 342 165. Vyrozuměni tuzemských dědiců a věřitelů (vyhláška)....................... 346 166. Úřední potvrzení o tom, že projednáni dědictví nenáleží do pravomoci českých soudů.................................................................... 349 6. Péče o nezletilé...................................................................................................... 352 167. Rozsudek o emancipaci............................................................................. 352 IX Obsah 168. Rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 le t ............................................................................................. 354 169. Rozsudek o nezájmu rodičů...................................................................... 357 170. Péče před osvojením................................................................................. 361 171. Rozsudek o osvojení ............................................................................ 364 172. Usnesení o utajeni osvojení..................................................................... 370 173. Rozsudek o zrušeni osvojení............................................................. 372 174. Rozsudek o určení jména, příjmení a data narození nezletilého . . . 376 175. Výzva účastníkům ke sdělení osoby mediátora, na kterém se dohodli........................................................................................................... 378 176. Usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem............................. 379 177. Rozsudek o výchově a výživě nezletilého pro dobu trvání manželství rodičů a pro dobu po rozvodu ............................................ 383 178. Rozsudek o společné výchově obou rodičů......................................... 389 179. Rozsudek o střídavé výchově obou rodičů............................................ 391 180. Rozsudek o zbaveni rodičů rodičovské zodpovědnosti .................... 395 181. Rozsudek o zvýšení výživného .............................................................. 399 182. Rozsudek o sníženi výživného................................................................. 403 183. Rozsudek o zamítnutí návrhu na snížení výživného ......................... 407 184. Rozsudek o úpravě styku otce s nezletilým......................................... 416 185. Rozsudek o úpravě styku rodiče s nezletilým - neosobní styk .... 420 186. Rozsudek o omezení styku rodiče s nezletilým.................................. 424 187. Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého 1............................................................................ 428 188. Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého II.......................................................................... 430 189. Rozsudek o povinnosti informovat druhého rodiče ...................... 433 190. Rozsudek o udělení souhlasu к podání žádosti o změnu příjmení ......................................................................................................... 436 191. Rozsudek o svěření nezletilého do pěstounské péče .................. 440 192. Usneseni o předpěstounské p é či............................................................. 443 193. Rozsudek o jmenování poručníka (rodiče zbaveni nebo omezeni ve své rodičovské odpovědnosti)............................................. 445 194. Rozsudek o nařízení ústavní výchovy............................................. 448 7. Úschova a umoření lis tin.................................................................................. 455 ÚSCHOVA LISTIN .................................................................................................. 455 195. Vysloveni místní nepříslušnosti v řízení o úschovách ........................ 455 196. Usnesení o přijetí úschovy......................................................................... 456 197. Usneseni o vydání úschovy....................................................................... 459 198. Usnesení o připadnuti předmětu úschovy stá tu................................... 461 UMOŘENÍ.................................................................................................................. 463 199. Vyslovení místní nepříslušnosti v řízeni o umoření lis tin.................. 463 200. Zamítnutí návrhu na umoření listiny....................................................... 464 201. Výzva к předložení listiny nebo podání námitek ................................. 466 202. Zamítnutí návrhu na základě přihlášky ................................................ 468 203. Prohlášení listiny za umořenou .............................................................. 469 204. Zastavení řízení pro nepodání dalšího návrhu na um oření.............. 470 Obsah 8. Svéprávnost ............................................................................................................ 472 205. Rozsudek o omezení svéprávnosti zletilé o so b y................................ 472 ŘÍZENÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH ........................................................ 482 206. Splnění podmínky u předběžného prohlášeni.................................... 482 207. Schválení smlouvy o nápom oci.............................................................. 483 208. Zastoupení členem domácnosti.............................................................. 485 9. Prohlášení za nezvěstného................................................................................ 488 209. Ediktálni vyhláška v řízení o prohlášení člověka za nezvěstného ........................................................................................... 488 210. Usnesení o zahájení řízení ..................................................................... 489 211. Ustanoveni opatrovníka............................................................................ 489 212. Vyhláška o podání zprávy o datu smrti člověka.................................. 490 213. Prohlášení za nezvěstného ..................................................................... 491 10. Prohlášení za m rtvého......................................................................................... 493 214. Vyhláška o podání zprávy o datu smrti člověka.................................. 493 215. Ustanovení opatrovníka............................................................................ 493 216. Usneseni o zahájení řízeni ...................................................................... 494 11. Insolvenční říze n í.................................................................................................. 495 217. Vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení - dlužnický insolvenční návrh.................................................................... 495 218. Výzva věřitelům к podávání přihlášek před rozhodnutím o úpadku ....................................................................................................... 496 219. Usnesení o vyhlášeni moratoria před zahájením insolvenčního říze n i.................................................................................... 497 220. Usneseni o vyhlášeni moratoria po zahájení insolvenčního řízení .............................................................................................................. 499 221. Usneseni o odmítnutí návrhu na moratorium podaného po zahájení insolvenčního říze n í............................................................. 501 222. Výzva к odstranění vad dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení........................................ 502 223. Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost 504 224. Rozhodnutí o úpadku spojené s prohlášením konkursu .................. 506 225. Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení....................... 509 226. Usnesení o schválení oddluženi plněním splátkového kalendáře....................................................................................................... 512 227. Usnesení, kterým se pro opožděnost odmítá incidenční žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem ............................................................................. 514 228. Usnesení - vyrozumění o přerušeni řízení z důvodu prohlášení konkursu na majetek žalovaného........................................ 516 II. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDŮ V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH ......................................................................................................... 519 1. Odvolací řízení ...................................................................................................... 520 229. Autoremedura ............................................................................................. 520 230. Usnesení o zastavení řízeni pro zpětvzetí odvolání............................ 521 XI Obsah 231. Usnesení o odmítnuti opožděného odvolání ...................................... 523 232. Usnesení o odmítnuli pozdě podaného dovolání............................... 525 233. Výzva к odstranění vad odvolání........................................................... 527 234. Usnesení, jímž se odvolání odmítá ....................................................... 529 235. Rozsudek, jímž se rozhodnutí soudu I. stupně m ě n í......................... 531 236. Usnesení o zrušeni rozhodnutí a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu říz e n i........................................................................................... 534 237. Usnesení o zrušení rozhodnutí a postoupeni věci věcně příslušnému soudu...................................................................................... 537 238. Usneseni o zastaveni řízeni pro zpětvzetí žaloby za odvolacího řízení.................................................................................... 539 239. Usnesení o zrušení rozhodnutí (pro nezpřezkoumatelnost) a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu řízení................................... 541 240. Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc v řízení před soudem prvního stupně projednal jiný sam osoudce................ 544 2. Obnova říz e n í........................................................................................................... 547 241. Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnuti napadeného žalobou na obnovu řízeni ................................................. 547 242. Usneseni, kterým se povoluje obnova říze n i............................. 548 243. Usnesení, kterým se zamítá žaloba na obnovu řízeni............. 552 3. Řízení o žalobě pro zmatečnost ........................................................................ 555 244. Usnesení, kterým se zamítá žaloba pro zm atečnost............... 555 245. Usnesení, kterým se vyhovuje žalobě pro zmatečnost ........... 557 4. Dovolací řízení ......................................................................................................... 562 246. Předložení věci Nejvyššímu soudu к rozhodnuti o dovoláni (IMS o. s.ř.č. 153) ...................................................................................... 562 247. Usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta .................................................................................. 563 248. Usneseni o zastavení řízení o dovoláni pro nedostatek zastoupeni.................................................................................................... 563 249. Usneseni o odložení vykonatelnosti rozhodnutí.................................. 564 250. Usneseni o odmítnuti nepřípustného dovolání .................................. 565 251. Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu ........... 567 5. Řízeni ve věcech vkladu práva к nem ovitostem.......................................... 570 252. Usnesení o přibráni účastníka do řízení .............................................. 570 253. Usnesení o odmítnutí žaloby o povolení vkladu práva к nemovitostem ........................................................................................... 572 254. Usnesení o částečném zastavení řízení pro částečné zpětvzetí návrhu na vklad věcného práva do katastru nemovitostí.................................................................................................... 574 255. Rozsudek, jimž se povoluje vklad vlastnického práva к nemovitosti do katastru nemovitostí ................................................... 576 III. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDÜ V EXEKUČNÍM Ř ÍZEN Í............................. 581 256. Usnesení o přeneseni příslušnosti na jiný soud ve věci výkonu rozhodnuti ...................................................................................... 582 XII Obsah 257. Žádost o sdělení místa trvalého pobytu .................................................. 583 258. Výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj peněžní ústav................................................................................................ 584 259. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí jiným způsobem pro zřejmou nevhodnost navrhovaného způsobu........................................ 585 260. Usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro malý výtěžek ......................................................................................... 587 261. Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnuti ............................. 588 262. Usnesení o odkladu provedeni výkonu rozhodnuti ............................. 590 263. Rozsudek o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí............... 591 264. Rozsudek o odporové žalobě.................................................................... 593 265. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 o. s. ř............... 596 266. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné..................................................................................................... 597 267. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky kromě výživného........................................ 599 268. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro výživné ................... 602 269. Vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy nabylo právní m oci............................................................... 604 270. Usnesení o rozšíření výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné..................................................................................................... 605 271. Usnesení o prováděni nižších srážek ze mzdy .................................... 606 272. Usnesení o určení částky jaká má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena ...................................................... 607 273. Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze m z d y......................................................................................................... 608 274. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu ve výši, aby z ní mohly být srážky prováděny...................................................... 611 275. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné................... 613 276. Usnesení, jímž se nařizuje plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu ................................................................................................ 614 277. Usnesení o rozvrhu sražené částky ze mzdy povinného mezi oprávněné .................................................................................................... 616 278. Rozsudek o poddlužnické žalobě.............................................................. 618 279. Vyrozumění oprávněného o vyjádřeni plátce m zdy............................. 620 280. Usnesení o vyrozuměni dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku výživného........................................................ 621 281. Výzva povinnému ke sděleni nového plátce .......................................... 624 282. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je-li několik plátců m zdy............................................................................. 625 283. Usnesení o rozvrhu srážek ze mzdy od několika plátců mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro několik oprávněných.................................................................................................. 628 284. Usneseni o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu............................................................... 630 XIII Obsah 285. Vyrozuměni o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu nabylo právní m oci ........................................................................................................ 632 286. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu .................. 633 287. Usnesení o povinnosti dlužníka povinného odevzdat sraženou částku soudu ................................................................................. 635 288. Usnesení o rozvrhu sražené částky pro několik pohledávek při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky......................................... 636 289. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání movitých věcí .................................. 638 290. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti .............................................................................. 640 291. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti .................................................. 642 292. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí správou nemovité věci . . . 644 293. Usneseni o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem movitých v ě c í................................................................................................... 645 294. Dražební vyhláška.......................................................................................... 647 295. Protokol o dražbě movitých věcí ................................................................ 648 296. Nabídka sepsaných věci oprávněnému při výkonu rozhodnutí prodejem movitých v ě c í................................................................................. 651 297. Usneseni o vyloučeni věcí ze soupisu, které se nepodařilo prodat................................................................................................................. 651 298. Usnesení o rozvrhu výtěžku prodeje movitých v ě c í................................. 653 299. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí...................................................................................................................... 655 300. Usneseni o ustanovení znalce к ocenění nemovitostí při výkonu rozhodnuti prodejem nemovité vě ci.............................................. 657 301. Usnesení o určení ceny nemovité věci ...................................................... 659 302. Dražební vyhláška........................................................................................... 661 303. Protokol o dražbě nemovité věci ................................................................. 664 304. Usneseni o příklepu......................................................................................... 665 305. Usnesení o předražku .................................................................................... 667 306. Usneseni o zastaveni výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, nepodaři-li se nemovitou věc p ro d a t................................................ 668 307. Usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovité věci.................................... 669 308. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu к movité věci ..................................................... 670 309. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci ................................ 671 310. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu ................. 673 311. Usnesení o příklepu při dražbě závodu...................................................... 675 312. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnuti vyklizením................................. 677 313. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti o odebrání v ě c i........................ 678 314. Usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady a nebezpečí povinného obstaral jinou v ě c................................................ 680 315. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem společné movité věci s rozdělením výtěžku prodeje mezi spoluvlastníky .... 681 X IV Obsah 316. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí reálným rozdělením nemovité věci s vytyčením hranic pozem ků .......................................... 683 317. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných p ra c í.................................................................................... 684 318. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle § 351 o. s. ř. ...................................................................................... 685 319. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí к obnovení předešlého stavu ......................................................................................... 686 IV. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ SPRÁVNÍM........... 689 320. Usnesení o postoupení věci pro místní nepříslušnost......................... 690 321. Předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu pro posouzení podjatosti a případnému rozhodnutí o přikázání věci.......................... 692 322. Vyrozumění o probíhajícím řízení a výzva к uplatnění práv osob zúčastněných na řízení.................................................................... 693 323. Vyrozumění osoby zúčastněné na řízení o soudním jednáni .......... 695 324. Usneseni o nepřiznání postaveni osoby zúčastněné na řízení .... 696 325. Usnesení o nepřiznáni osvobození od soudního poplatku ............... 698 326. Usnesení o osvobozeni od soudního poplatku a ustanovení advokáta......................................................................................................... 701 327. Usnesení o odstranění vad podání (oprava žalobního p e titu ) 703 328. Usneseni o odstranění vad podání II (doplnění odůvodnění žaloby) a ustanoveni advokáta................................................................. 704 329. Usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatřeni . . . 706 330. Usnesení o vyloučení žaloby к samostatnému projednání ............... 709 331. Usnesení o uložení pořádkové pokuty.................................................... 711 332. Usneseni o odmítnutí podání pro neodstranění vad ........................... 713 333. Usnesení o odmítnutí žaloby pro rei iudicatae...................................... 715 334. Usnesení o odmítnutí žaloby pro opožděnost ....................................... 717 335. Usnesení o odmítnutí žaloby pro předčasnost....................................... 719 336. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimace . .. 722 337. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku .................................................................................................... 724 338. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku v důsledku chybného poučení a postoupení správnímu orgánu ...................................................................................... 726 339. Usnesení o odmítnutí žaloby pro kompetenční výluku......................... 729 340. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek pravom oci.................... 731 341. Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu (dle § 3 odst. 2 zák. č. 131/2002 S b .)...................................................... 734 342. Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby ................................ 736 343. Usnesení o zastavení řízení pro uspokojení žalobce........................... 738 344. Usneseni o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku žalobě ........................................................................................................... 740 345. Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu při zpětzvetí žaloby................................................. 743 346. Usnesení o přerušení řízení....................................................................... 744 347. Připiš soudu žalobci s poučením o podjatosti a možnosti rozhodnout ve věci bez jednání............................................................... 746 X V Obsah 348. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení žalobce ........................................................................................................... 748 349. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení žalobce........................................................................................................... 749 350. Rozsudek zrušující o žalobě proti správnímu rozhodnuti ................. 750 351. Rozsudek zamítavý o žalobě proti správnímu rozhodnuti................. 754 352. Usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě ................................. 761 353. Usnesení o zamítnutí odkladného účinku žalobě................................. 764 354. Připiš soudu žalovanému s výzvou к předloženi správního spisu a vyjádření se к žalobě а к návrhu na přiznáni odkladného účinku ža lo b ě........................................................................ 767 355. Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu........................................................................................ 768 356. Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu ...................................................................... 773 357. Usnesení o odmítnutí pro nepřípustnost volebního návrhu............... 779 358. Výzva NSS к předložení soudního a správního spisu к řízení o kasační stížnosti...................................................................................... 780 359. Usnesení NSS o zamítnutí neúčinnosti doručeni, o zamítnutí návrhů na osvobozeni od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízeni o kasační stížnosti, o výzvě к úhradě soudních poplatků a doložení plné moci advokáta ............................ 781 360. Rozsudek NSS o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu........................................................................................... 785


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist