načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů - Marta Škárová

  > > > > > Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů  
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

Kniha: Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Autor:

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny, které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Leges
Rozměr: 206,0x152,0x48,0 mm
Úprava: xxiii, 797 stran
Vydání: Vyd. 4., V nakl. Leges 1.
Hmotnost: 1,032kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7502-033-8
EAN: 9788075020338
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny , které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin. Jedná se o soudní rozhodnutí včetně rozsudků a usnesení ve věci samé, usnesení procesní povahy a o úkony soudů, např. vyrozumění či potvrzení. Každý ze vzorů obsahuje výrok a schéma odůvodnění a pro snazší aplikaci autoři připojili vysvětlující poznámky. Cílem práce rozsáhlého autorského kolektivu je, aby se publikace stala účinnou metodickou pomůckou pro práci soudců, vyšších soudních úředníků a pracovníků soudních kanceláří při praktickém výkonu jejich funkcí. Při formulaci konkrétních procesních návrhů vůči soudům bude rovněž pomocníkem pro advokáty, notáře a účastníky soudního řízení. Elektronickou podobu vzorů je opět možné stahnout a editovat dle potřeb čtenáře a to díky jedinečnému kódu, který je vložen v knize. (v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č.

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH
ÚVOD KE 4. VYDÁNI .......................................................................................................... XVII
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE ZPRACOVALI.................................................... XIX
O AUTORECH........................................................................................................................ XXI
I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ......................................... 1
1. Procesní úkony a rozhodnutí............................................................................ 2
1. Usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník
zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo rozhodováno
až po zaplacení poplatku........................................................................... 2
2. Usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil
soudní poplatek z odvolání, má-li být jednáno nebo
rozhodováno až po zaplacení poplatku ................................................. 2
3. Usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek,
má-li být úkon proveden až po zaplaceni poplatku ............................ 3
4. Usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní
poplatek......................................................................................................... 3
5. Přikázáni věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
(tzv. delegace vhodná)................................................................................ 3
6. Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
- bez odůvodnění......................................................................................... 5
7. Usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na přikázání věci
jinému soudu z důvodu vhodnosti ........................................................... 5
8. Usneseni o vyloučení soudce ................................................................... 6
9. Usneseni, kterým nebylo vyhověno námitce podjatosti........................ 8
10. Usnesení, jímž se nepřipouští zastoupení.............................................. 9
11. Usnesení, jímž se účastníkovi přiznává zcela osvobozeni
od soudních poplatků a zamítá se návrh o ustanovení zástupce . . . 10
12. Usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení pro
neodstranění vad podání........................................................................... 13
13. Usnesení o nařízení předvedeni ............................................................. 15
14. Usnesení o uložení pořádkové pokuty.................................................... 16
15. Usnesení o prominutí uložené pořádkové pokuty ............................... 17
16. Usnesení o prominuti zmeškání lhůty .................................................... 18
17. Usnesení o schváleni smíru ve smírčím řízení .................................... 18
18. Usneseni o předběžném opatření před zahájením řízení ................. 20
19. Vydání předběžného opatřeni před zahájením řízení
- užitný vzo r................................................................................................... 22
20. Předběžné opatření před zahájením řízení - ochrana
obchodní firm y.............................................................................................. 24
21. Usnesení, kterým se zamítá návrh na nařízení předběžného
opatření před zahájením řízení ............................................................... 26
22. Usneseni o odmítnutí návrhu na předběžné opatření........................ 29
23. Usneseni, kterým se připouští přistoupeni dalšího účastníka
do říze n i......................................................................................................... 31
V

Obsah
24. Usnesení, kterým se nepřipouští přistoupení dalšího
účastníka do řízeni ...................................................................................... 32
25. Usneseni o záměně účastníka.................................................................. 34
26. Usneseni, kterým se záměna účastníků nepřipouští........................... 35
27. Usnesení o přípustnosti vedlejšího účastenství.................................... 36
28. Usnesení, jímž se ukončuje účast toho, kdo není účastníkem
řízení .............................................................................................................. 38
29. Usnesení o neúčinnosti zpětvzeti návrhu .............................................. 39
30. Usnesení, kterým se vylučuje vzájemný návrh
к samostatnému řízení............................................................................... 40
31. Usnesení o schválení sm íru........................................................................ 42
32. Usnesení o neschválení sm íru.................................................................. 43
33 Rozsudek o zrušeni neplatného smíru ................................................... 45
34. Usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil к návrhu........................... 46
35. Usnesení o předběžném opatření po zahájeni řízeni ......................... 47
36. Zamítnutí návrhu na předběžné opatřeni po zahájeni řízení 50
37. Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci .................... 51
38. Usnesení o zastavení řízení pro překážku zahájeného řízení 53
39. Usnesení o zastaveni řízení pro překážku věci rozsouzené ............. 55
40. Usnesení vrchního soudu o věcné příslušnosti.................................... 57
41. Usnesení o místní nepříslušnosti.............................................................. 57
42. Usneseni, kterým se přerušuje řízení podle § 107 odst. 1 o. s. ř. . .. 59
43. Usnesení o tom, s kým bude v řízení pokračováno.............................. 60
44. Usnesení o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být
účastníkem řízení - 1.................................................................................... 62
45. Usneseni o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být
účastníkem řízení - II. (vzor 6 5 )............................................................... 63
46. Usneseni, kterým soud připouští vstup nabyvatele práva
do řízení......................................................................................................... 65
47. Usnesení o přerušeni řízení....................................................................... 66
48. Usnesení o spojení věcí ke společnému říz e n í..................................... 67
49. Usnesení o uloženi povinnosti žalovanému podat písemné
vyjádřeni ve věci ......................................................................................... 68
50. Usnesení o ustanoveni znalce................................................................... 69
51. Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném
rozsahu za říze n í......................................................................................... 75
52. Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném
rozsahu a o ustanovení zástupce za říz e n í.......................................... 75
53. Usnesení, kterým se účastníku nepřiznává osvobozeni
od soudních poplatků.................................................................................. 76
54. Usneseni o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků .. 78
55. Usnesení, jímž se znalci odepírá odm ěna.............................................. 79
56. Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu .................... 81
57. PňÍKLADY VÝROKŮ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ .................................... 82
2. R ozsudky................................................................................................................. 87
OBECNĚ..................................................................................................................... 87
58. OBECNÉ POZNÁMKY KE VZORŮM ROZSUDKŮ
SOUDU I. STUPNĚ...................................................................................... 87
VI

Obsah
59. Rozsudek, že mezi účastníky nebyl kupní smlouvou založen
závazkový právní vztah ............................................................................. 90
60. Rozsudek, kterým se nahrazuje prohlášení vůle účastníka................ 95
61. Rozsudek o žalobě s eventuálním petitem ............................................ 98
62. Rozsudek o alternativním závazku .......................................................... 100
63. Rozsudek pro uznání.................................................................................... 102
64. Rozsudek pro zmeškání ............................................................................. 104
65. Usnesení o zrušeni rozsudku pro zmeškání ......................................... 106
66. Rozsudek se zkráceným odůvodněním................................................... 107
67. Rozsudek ukládající vydání věci vlastníkovi .......................................... 109
68. Rozsudek ukládající zdržet se obtěžování souseda ........................... 111
69. Rozsudek o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví .............................. 114
70. Rozsudek o užívání společné vě ci............................................................ 119
71. Rozsudek o vypořádání společného jmění manželů ............................ 122
72. Rozsudek o zaplaceni kupní c e n y............................................................ 129
73. Rozsudek o povinnosti vyměnit koupenou věc ..................................... 131
74. Rozsudek o nároku ze smlouvy o zápůjčce............................................ 134
75. Rozsudek o zrušeni práva nájmu bytu rozvedenému manželovi . . . 137
76. Rozsudek o určení neoprávněnosti výpovědi nájmu bytu .................. 141
77. Rozsudek o přechodu práva na náhradu škody na pojistitele ........... 145
RODINNÉ PRÁVO .................................................................................................. 149
78. Rozsudek, kterým se rozvádí manželství................................................. 149
79. Rozsudek, kterým se zamítá návrh na rozvod manželství.................. 153
80. Rozsudek o určení otcovství ...................................................................... 156
81. Rozsudek o popřeni otcovství................................................................... 162
ROZSUDKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VĚCECH .......................................... 167
82. Rozsudek o žalobě na úpravu pracovního posudku ............................ 167
83. Rozsudek o určení trvání pracovního pom ěru....................................... 169
84. Rozsudek o žalobě na určeni neplatnosti okamžitého zrušení
pracovního poměru .................................................................................... 172
85. Rozsudek o žalobě na náhradu za ztížení společenského
uplatněni ....................................................................................................... 175
86. Rozsudek o žalobě na zařazení zaměstnance podle pracovní
smlouvy ......................................................................................................... 178
87. Rozsudek o žalobě na vydáni potvrzení o zam ěstnání....................... 180
88. Rozsudek o žalobě na zaplacení m z d y................................................... 182
89. Rozsudek o uložení povinnosti zaměstnavatele zařadit
zaměstnance do místa výkonu práce...................................................... 184
90. Rozsudek o určení, že nepřítomnost zaměstnance
v zaměstnání není neomluveným zameškáním práce........................ 186
91. Rozsudek o návrhu na změnu soudního rozhodnutí
pro změnu pom ěrů....................................................................................... 189
ROZSUDKY V OBCHODNÍCH VĚCECH........................................................... 192
92. Rozsudek ve věci o zaplacení kupní c e n y................................................... 192
93. Rozsudek ve věci o zaplacení ceny za provedené d ílo............................ 194
94. Rozsudek ve věci o zaplacení dluhu na ú č tu....................................... 197
95. Rozsudek ve věci o zaplaceni kontokorentu na ú č tu......................... 199
96. Rozsudek ve věci o zaplaceni pojistného ............................................ 202
97. Rozsudek ve věci o splněni závazku ze smlouvy o úvěru
zajištěného ručením.................................................................................... 204
VII

Obsah
98. Rozsudek, kterým se zrušuje účast společníka ve společnosti
s ručením omezeným .................................................................................. 207
99. Rozsudek, kterým se zamítá návrh na zrušení účasti
společníka ve společnosti s ručením omezeným................................. 209
3. Rozhodnutí podle § 1 6 4 -§ 174 o. s .ř.............................................................. 212
100. Opravné usnesení - oprava výro ku........................................................ 212
101. Usnesení, jímž se zamítá návrh na vydání opravného usnesení. . . 213
102. Oprava odůvodněni rozsudku .................................................................. 214
103. Doplňující rozsudek..................................................................................... 216
104. Platební rozkaz proti jednomu žalovanému........................................... 217
105. Platební rozkaz proti několika žalovaným ............................................. 218
106. Platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením
povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci ................ 218
107. Zrušeni platebního rozkazu a zastaveni řízení
pro zpětvzetí návrhu.................................................................................... 219
108. Zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit
žalovanému .................................................................................................. 220
109. Usnesení o odmítnutí pozdě podaného odporu.................................... 221
110. Odmítnutí odporu podaného neoprávněnou osobou........................... 222
4. Směnky, šeky ......................................................................................................... 224
111. Usnesení - výzva к předložení originálu směnky (šeku).................... 224
112. Směnečný platební rozkaz......................................................................... 225
113. Šekový platební rozkaz .............................................................................. 226
114. Usnesení o odmítnutí námitek pro opožděnost.................................... 227
115. Usnesení o odmítnutí námitek pro neodúvodněnost........................... 228
116. Usnesení o odmítnutí námitek podaných neoprávněnou
osobou........................................................................................................... 229
117. Usnesení o zastavení řízeni o námitkách pro zpětvzetí námitek . . . 230
118. Rozsudek o ponecháni směnečného platebního rozkazu
v platnosti....................................................................................................... 232
119. Rozsudek o zrušení směnečného platebního rozkazu ...................... 234
5. D ě d ictví....................................................................................................................... 237
120. Usnesení o pověření notáře v řízení o pozůstalosti............................. 237
121. Zrušení pověření notáře.............................................................................. 238
122. Usnesení o vyloučení notáře z úkonů soudního komisaře................. 239
123. Usnesení o zahájení řízení o pozůstalosti............................................. 242
124. Plná moc pro řízení o pozůstalosti........................................................... 243
125. Protokol o předběžném šetření ................................................................ 244
126. Doklad o výsledku šetření v evidenci právních jednání pro
případ smrti .................................................................................................. 250
127. Protokol o zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro
případ smrti (závěti, dědické smlouvy, dovětku), prohlášení
o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, nebo
o zrušeni těchto právních jednání, o povolání vykonavatele
závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě
o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech,
podmínkách nebo jiných právních jednáních sepsaný
soudním komisařem.................................................................................... 252
VIII

Obsah
128. Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení
o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů soudem ................ 253
129. Protokol o veřejném zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení
pro případ smrti ........................................................................................... 256
130. Vyrozumění vykonavatele závěti ........................................................... 258
131. Závěra pozůstalosti ................................................................................... 259
132. Zákaz výplaty.............................................................................................. 261
133. Usneseni ukládající dlužníkům zůstavitele, aby skládali
plnění do úschovy so u d u........................................................................... 262
134. Odloučení pozůstalosti.............................................................................. 263
135. Usnesení o zastavení řízeni o pozůstalosti bez m ajetku.................. 265
136. Usnesení o zastaveni řízení o pozůstalosti s majetkem bez
hodnoty nebo nepatrné hodnoty ............................................................. 267
137. Rozhodování o osobě oprávněné ke správě pozůstalosti ............... 269
138. Usnesení o jmenování správce části pozůstalosti............................. 271
139. Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti ........ 275
140. Usnesení o vypořádání společného jmění zůstavitele
a pozůstalého manžela ............................................................................. 277
141. Usnesení o vyrozumění o dědickém právu ......................................... 283
142. Usnesení o sporném dědickém právu v případě nesporných
skutečností..................................................................................................... 285
143. Odkaz к uplatnění skutkově sporného dědického práva
žalobou u soudu........................................................................................... 287
144. Svolání věřitelů............................................................................................ 290
145. Poučení o právu výhrady soupisu .......................................................... 292
146. Nařízení soupisu pozůstalosti ................................................................. 294
147. Usnesení o stanovení obvyklé ceny majetku, výše dluhů
a čisté hodnoty pozůstalosti...................................................................... 297
148. Potvrzení nabyti dědictví jednomu dědici.............................................. 302
149. Schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti ........................... 305
150. Rozhodnutí soudu o rozděleni pozůstalosti......................................... 309
151. Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů .............................. 315
152. Potvrzení, že dědictví připadlo státu (§ 1634 o. z.) ............................ 318
153. Zrušení usnesení o dědictví..................................................................... 320
154. Dodatečné projednáni po rozhodnutí o pozůstalosti ......................... 322
155. Nabytí dědictví následným dědicem ..................................................... 326
156. Usneseni o nařízení likvidace pozůstalosti ......................................... 329
157. Usnesení o jmenováni likvidačního správce ....................................... 331
158. Usnesení o provedeni závěry ................................................................. 332
159. Usneseni o povoleni zpeněžení věřitelem............................................ 334
160. Usneseni o připadnutí majetku s tá tu..................................................... 336
161. Usnesení o povinnosti složit jistotu ........................................................ 337
162. Usneseni o vyrozumění věřitele............................................................... 339
163. Usnesení o uspokojení při zpeněžení věřitelem ................................ 341
164. Rozvrhové usnesení ................................................................................. 342
165. Vyrozuměni tuzemských dědiců a věřitelů (vyhláška)....................... 346
166. Úřední potvrzení o tom, že projednáni dědictví nenáleží
do pravomoci českých soudů.................................................................... 349
6. Péče o nezletilé...................................................................................................... 352
167. Rozsudek o emancipaci............................................................................. 352
IX

Obsah
168. Rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilému
staršímu 16 le t ............................................................................................. 354
169. Rozsudek o nezájmu rodičů...................................................................... 357
170. Péče před osvojením................................................................................. 361
171. Rozsudek o osvojení ............................................................................ 364
172. Usnesení o utajeni osvojení..................................................................... 370
173. Rozsudek o zrušeni osvojení............................................................. 372
174. Rozsudek o určení jména, příjmení a data narození nezletilého . . . 376
175. Výzva účastníkům ke sdělení osoby mediátora, na kterém se
dohodli........................................................................................................... 378
176. Usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem............................. 379
177. Rozsudek o výchově a výživě nezletilého pro dobu trvání
manželství rodičů a pro dobu po rozvodu ............................................ 383
178. Rozsudek o společné výchově obou rodičů......................................... 389
179. Rozsudek o střídavé výchově obou rodičů............................................ 391
180. Rozsudek o zbaveni rodičů rodičovské zodpovědnosti .................... 395
181. Rozsudek o zvýšení výživného .............................................................. 399
182. Rozsudek o sníženi výživného................................................................. 403
183. Rozsudek o zamítnutí návrhu na snížení výživného ......................... 407
184. Rozsudek o úpravě styku otce s nezletilým......................................... 416
185. Rozsudek o úpravě styku rodiče s nezletilým - neosobní styk .... 420
186. Rozsudek o omezení styku rodiče s nezletilým.................................. 424
187. Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému
v zastoupení nezletilého 1............................................................................ 428
188. Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému
v zastoupení nezletilého II.......................................................................... 430
189. Rozsudek o povinnosti informovat druhého rodiče ...................... 433
190. Rozsudek o udělení souhlasu к podání žádosti o změnu
příjmení ......................................................................................................... 436
191. Rozsudek o svěření nezletilého do pěstounské péče .................. 440
192. Usneseni o předpěstounské p é či............................................................. 443
193. Rozsudek o jmenování poručníka (rodiče zbaveni nebo
omezeni ve své rodičovské odpovědnosti)............................................. 445
194. Rozsudek o nařízení ústavní výchovy............................................. 448
7. Úschova a umoření lis tin.................................................................................. 455
ÚSCHOVA LISTIN .................................................................................................. 455
195. Vysloveni místní nepříslušnosti v řízení o úschovách ........................ 455
196. Usnesení o přijetí úschovy......................................................................... 456
197. Usneseni o vydání úschovy....................................................................... 459
198. Usnesení o připadnuti předmětu úschovy stá tu................................... 461
UMOŘENÍ.................................................................................................................. 463
199. Vyslovení místní nepříslušnosti v řízeni o umoření lis tin.................. 463
200. Zamítnutí návrhu na umoření listiny....................................................... 464
201. Výzva к předložení listiny nebo podání námitek ................................. 466
202. Zamítnutí návrhu na základě přihlášky ................................................ 468
203. Prohlášení listiny za umořenou .............................................................. 469
204. Zastavení řízení pro nepodání dalšího návrhu na um oření.............. 470

Obsah
8. Svéprávnost ............................................................................................................ 472
205. Rozsudek o omezení svéprávnosti zletilé o so b y................................ 472
ŘÍZENÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH ........................................................ 482
206. Splnění podmínky u předběžného prohlášeni.................................... 482
207. Schválení smlouvy o nápom oci.............................................................. 483
208. Zastoupení členem domácnosti.............................................................. 485
9. Prohlášení za nezvěstného................................................................................ 488
209. Ediktálni vyhláška v řízení o prohlášení člověka
za nezvěstného ........................................................................................... 488
210. Usnesení o zahájení řízení ..................................................................... 489
211. Ustanoveni opatrovníka............................................................................ 489
212. Vyhláška o podání zprávy o datu smrti člověka.................................. 490
213. Prohlášení za nezvěstného ..................................................................... 491
10. Prohlášení za m rtvého......................................................................................... 493
214. Vyhláška o podání zprávy o datu smrti člověka.................................. 493
215. Ustanovení opatrovníka............................................................................ 493
216. Usneseni o zahájení řízeni ...................................................................... 494
11. Insolvenční říze n í.................................................................................................. 495
217. Vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení
- dlužnický insolvenční návrh.................................................................... 495
218. Výzva věřitelům к podávání přihlášek před rozhodnutím
o úpadku ....................................................................................................... 496
219. Usnesení o vyhlášeni moratoria před zahájením
insolvenčního říze n i.................................................................................... 497
220. Usneseni o vyhlášeni moratoria po zahájení insolvenčního
řízení .............................................................................................................. 499
221. Usneseni o odmítnutí návrhu na moratorium podaného
po zahájení insolvenčního říze n í............................................................. 501
222. Výzva к odstranění vad dlužnického insolvenčního návrhu
spojeného s návrhem na povolení oddlužení........................................ 502
223. Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost 504
224. Rozhodnutí o úpadku spojené s prohlášením konkursu .................. 506
225. Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení....................... 509
226. Usnesení o schválení oddluženi plněním splátkového
kalendáře....................................................................................................... 512
227. Usnesení, kterým se pro opožděnost odmítá incidenční
žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené
insolvenčním správcem ............................................................................. 514
228. Usnesení - vyrozumění o přerušeni řízení z důvodu
prohlášení konkursu na majetek žalovaného........................................ 516
II. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDŮ V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH
PROSTŘEDCÍCH ......................................................................................................... 519
1. Odvolací řízení ...................................................................................................... 520
229. Autoremedura ............................................................................................. 520
230. Usnesení o zastavení řízeni pro zpětvzetí odvolání............................ 521
XI

Obsah
231. Usnesení o odmítnuti opožděného odvolání ...................................... 523
232. Usnesení o odmítnuli pozdě podaného dovolání............................... 525
233. Výzva к odstranění vad odvolání........................................................... 527
234. Usnesení, jímž se odvolání odmítá ....................................................... 529
235. Rozsudek, jímž se rozhodnutí soudu I. stupně m ě n í......................... 531
236. Usnesení o zrušeni rozhodnutí a vrácení věci soudu I. stupně
к dalšímu říz e n i........................................................................................... 534
237. Usnesení o zrušení rozhodnutí a postoupeni věci věcně
příslušnému soudu...................................................................................... 537
238. Usneseni o zastaveni řízeni pro zpětvzetí žaloby
za odvolacího řízení.................................................................................... 539
239. Usnesení o zrušení rozhodnutí (pro nezpřezkoumatelnost)
a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu řízení................................... 541
240. Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc v řízení
před soudem prvního stupně projednal jiný sam osoudce................ 544
2. Obnova říz e n í........................................................................................................... 547
241. Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnuti
napadeného žalobou na obnovu řízeni ................................................. 547
242. Usneseni, kterým se povoluje obnova říze n i............................. 548
243. Usnesení, kterým se zamítá žaloba na obnovu řízeni............. 552
3. Řízení o žalobě pro zmatečnost ........................................................................ 555
244. Usnesení, kterým se zamítá žaloba pro zm atečnost............... 555
245. Usnesení, kterým se vyhovuje žalobě pro zmatečnost ........... 557
4. Dovolací řízení ......................................................................................................... 562
246. Předložení věci Nejvyššímu soudu к rozhodnuti o dovoláni
(IMS o. s.ř.č. 153) ...................................................................................... 562
247. Usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání
zástupcem advokáta .................................................................................. 563
248. Usneseni o zastavení řízení o dovoláni pro nedostatek
zastoupeni.................................................................................................... 563
249. Usneseni o odložení vykonatelnosti rozhodnutí.................................. 564
250. Usneseni o odmítnuti nepřípustného dovolání .................................. 565
251. Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu ........... 567
5. Řízeni ve věcech vkladu práva к nem ovitostem.......................................... 570
252. Usnesení o přibráni účastníka do řízení .............................................. 570
253. Usnesení o odmítnutí žaloby o povolení vkladu práva
к nemovitostem ........................................................................................... 572
254. Usnesení o částečném zastavení řízení pro částečné
zpětvzetí návrhu na vklad věcného práva do katastru
nemovitostí.................................................................................................... 574
255. Rozsudek, jimž se povoluje vklad vlastnického práva
к nemovitosti do katastru nemovitostí ................................................... 576
III. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDÜ V EXEKUČNÍM Ř ÍZEN Í............................. 581
256. Usnesení o přeneseni příslušnosti na jiný soud ve věci
výkonu rozhodnuti ...................................................................................... 582
XII

Obsah
257. Žádost o sdělení místa trvalého pobytu .................................................. 583
258. Výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj
peněžní ústav................................................................................................ 584
259. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí jiným způsobem pro
zřejmou nevhodnost navrhovaného způsobu........................................ 585
260. Usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
pro malý výtěžek ......................................................................................... 587
261. Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnuti ............................. 588
262. Usnesení o odkladu provedeni výkonu rozhodnuti ............................. 590
263. Rozsudek o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí............... 591
264. Rozsudek o odporové žalobě.................................................................... 593
265. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 o. s. ř............... 596
266. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy
pro výživné..................................................................................................... 597
267. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy
pro přednostní pohledávky kromě výživného........................................ 599
268. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní
odměny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro výživné ................... 602
269. Vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumění dalšího
plátce mzdy nabylo právní m oci............................................................... 604
270. Usnesení o rozšíření výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy
pro výživné..................................................................................................... 605
271. Usnesení o prováděni nižších srážek ze mzdy .................................... 606
272. Usnesení o určení částky jaká má být v příslušném výplatním
období ze mzdy povinného sražena ...................................................... 607
273. Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí srážkami
ze m z d y......................................................................................................... 608
274. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,
když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu ve výši,
aby z ní mohly být srážky prováděny...................................................... 611
275. Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,
jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné výživné................... 613
276. Usnesení, jímž se nařizuje plátci mzdy zaslat sraženou
částku soudu ................................................................................................ 614
277. Usnesení o rozvrhu sražené částky ze mzdy povinného mezi
oprávněné .................................................................................................... 616
278. Rozsudek o poddlužnické žalobě.............................................................. 618
279. Vyrozumění oprávněného o vyjádřeni plátce m zdy............................. 620
280. Usnesení o vyrozuměni dalšího plátce mzdy o výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného
s vyčíslením nedoplatku výživného........................................................ 621
281. Výzva povinnému ke sděleni nového plátce .......................................... 624
282. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy,
je-li několik plátců m zdy............................................................................. 625
283. Usnesení o rozvrhu srážek ze mzdy od několika plátců
mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro několik
oprávněných.................................................................................................. 628
284. Usneseni o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním peněžité
pohledávky u peněžního ústavu............................................................... 630
XIII

Obsah
285. Vyrozuměni o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti
přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu nabylo
právní m oci ........................................................................................................ 632
286. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné
peněžité pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu .................. 633
287. Usnesení o povinnosti dlužníka povinného odevzdat
sraženou částku soudu ................................................................................. 635
288. Usnesení o rozvrhu sražené částky pro několik pohledávek
při výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky......................................... 636
289. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí postižením práva
povinného na vydání nebo dodání movitých věcí .................................. 638
290. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti
povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře
v komanditní společnosti .............................................................................. 640
291. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením
účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným
a komanditisty v komanditní společnosti .................................................. 642
292. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí správou nemovité věci . . . 644
293. Usneseni o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem
movitých v ě c í................................................................................................... 645
294. Dražební vyhláška.......................................................................................... 647
295. Protokol o dražbě movitých věcí ................................................................ 648
296. Nabídka sepsaných věci oprávněnému při výkonu rozhodnutí
prodejem movitých v ě c í................................................................................. 651
297. Usneseni o vyloučeni věcí ze soupisu, které se nepodařilo
prodat................................................................................................................. 651
298. Usnesení o rozvrhu výtěžku prodeje movitých v ě c í................................. 653
299. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých
věcí...................................................................................................................... 655
300. Usneseni o ustanovení znalce к ocenění nemovitostí při
výkonu rozhodnuti prodejem nemovité vě ci.............................................. 657
301. Usnesení o určení ceny nemovité věci ...................................................... 659
302. Dražební vyhláška........................................................................................... 661
303. Protokol o dražbě nemovité věci ................................................................. 664
304. Usneseni o příklepu......................................................................................... 665
305. Usnesení o předražku .................................................................................... 667
306. Usneseni o zastaveni výkonu rozhodnutí prodejem nemovité
věci, nepodaři-li se nemovitou věc p ro d a t................................................ 668
307. Usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovité věci.................................... 669
308. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem
spoluvlastnického podílu к movité věci ..................................................... 670
309. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením
soudcovského zástavního práva na nemovité věci ................................ 671
310. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu ................. 673
311. Usnesení o příklepu při dražbě závodu...................................................... 675
312. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnuti vyklizením................................. 677
313. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti o odebrání v ě c i........................ 678
314. Usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady
a nebezpečí povinného obstaral jinou v ě c................................................ 680
315. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem společné
movité věci s rozdělením výtěžku prodeje mezi spoluvlastníky .... 681
X IV

Obsah
316. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí reálným rozdělením
nemovité věci s vytyčením hranic pozem ků .......................................... 683
317. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí provedením
zastupitelných p ra c í.................................................................................... 684
318. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty
podle § 351 o. s. ř. ...................................................................................... 685
319. Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí к obnovení
předešlého stavu ......................................................................................... 686
IV. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ SPRÁVNÍM........... 689
320. Usnesení o postoupení věci pro místní nepříslušnost......................... 690
321. Předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu pro posouzení
podjatosti a případnému rozhodnutí o přikázání věci.......................... 692
322. Vyrozumění o probíhajícím řízení a výzva к uplatnění práv
osob zúčastněných na řízení.................................................................... 693
323. Vyrozumění osoby zúčastněné na řízení o soudním jednáni .......... 695
324. Usneseni o nepřiznání postaveni osoby zúčastněné na řízení .... 696
325. Usnesení o nepřiznáni osvobození od soudního poplatku ............... 698
326. Usnesení o osvobozeni od soudního poplatku a ustanovení
advokáta......................................................................................................... 701
327. Usnesení o odstranění vad podání (oprava žalobního p e titu ) 703
328. Usneseni o odstranění vad podání II (doplnění odůvodnění
žaloby) a ustanoveni advokáta................................................................. 704
329. Usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatřeni . . . 706
330. Usnesení o vyloučení žaloby к samostatnému projednání ............... 709
331. Usnesení o uložení pořádkové pokuty.................................................... 711
332. Usneseni o odmítnutí podání pro neodstranění vad ........................... 713
333. Usnesení o odmítnutí žaloby pro rei iudicatae...................................... 715
334. Usnesení o odmítnutí žaloby pro opožděnost ....................................... 717
335. Usnesení o odmítnutí žaloby pro předčasnost....................................... 719
336. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimace . .. 722
337. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného
prostředku .................................................................................................... 724
338. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného
prostředku v důsledku chybného poučení a postoupení
správnímu orgánu ...................................................................................... 726
339. Usnesení o odmítnutí žaloby pro kompetenční výluku......................... 729
340. Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek pravom oci.................... 731
341. Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu
(dle § 3 odst. 2 zák. č. 131/2002 S b .)...................................................... 734
342. Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby ................................ 736
343. Usnesení o zastavení řízení pro uspokojení žalobce........................... 738
344. Usneseni o zastavení řízení pro nezaplacení soudního
poplatku za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku
žalobě ........................................................................................................... 740
345. Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního
poplatku za žalobu při zpětzvetí žaloby................................................. 743
346. Usnesení o přerušení řízení....................................................................... 744
347. Připiš soudu žalobci s poučením o podjatosti a možnosti
rozhodnout ve věci bez jednání............................................................... 746
X V

Obsah
348. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení
žalobce ........................................................................................................... 748
349. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení
žalobce........................................................................................................... 749
350. Rozsudek zrušující o žalobě proti správnímu rozhodnuti ................. 750
351. Rozsudek zamítavý o žalobě proti správnímu rozhodnuti................. 754
352. Usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě ................................. 761
353. Usnesení o zamítnutí odkladného účinku žalobě................................. 764
354. Připiš soudu žalovanému s výzvou к předloženi správního
spisu a vyjádření se к žalobě а к návrhu na přiznáni
odkladného účinku ža lo b ě........................................................................ 767
355. Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu........................................................................................ 768
356. Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu před nezákonným
zásahem správního orgánu ...................................................................... 773
357. Usnesení o odmítnutí pro nepřípustnost volebního návrhu............... 779
358. Výzva NSS к předložení soudního a správního spisu к řízení
o kasační stížnosti...................................................................................... 780
359. Usnesení NSS o zamítnutí neúčinnosti doručeni, o zamítnutí
návrhů na osvobozeni od soudních poplatků a ustanovení
advokáta pro řízeni o kasační stížnosti, o výzvě к úhradě
soudních poplatků a doložení plné moci advokáta ............................ 781
360. Rozsudek NSS o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení
krajského soudu........................................................................................... 785


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist