načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech 3. aktualizované vydání - Pavel; Šámal; František; Púry; Jindřich; Urbánek

Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech   3. aktualizované vydání
-12%
sleva

Kniha: Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech 3. aktualizované vydání
Autor: ; ; ; ; ;

Potřebujete podat trestní oznámení? Chcete poskytnout záruku za obviněného? Jak uplatnit nárok na bezplatnou obhajobu? Požadujete přibrání tlumočníka, znalce? Žádáte o nahlédnutí do trestního spisu? ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Linde
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 21.3.2011
Počet stran: 768
Rozměr: 148x210
Úprava: 767 stran
Vydání: 3., přeprac. vyd.
ISBN: 978-80-7201-829-1
EAN: 9788072018291
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Potřebujete podat trestní oznámení? Chcete poskytnout záruku za obviněného? Jak uplatnit nárok na bezplatnou obhajobu? Požadujete přibrání tlumočníka, znalce? Žádáte o nahlédnutí do trestního spisu? Potřebujete zajistit určité důkazní prostředky? Chcete spojit věci ke společnému řízení? Jak podat návrh na nahrazení vazby peněžitou zárukou? Jak má vypadá příkaz k zatčení, k vzetí do vazby, k provedení osobní prohlídky?
To vše, a ještě daleko více o konkrétních úkonech, podáních a rozhodnutích a usneseních soudů a státních zástupců v trestním řízení, najde odborná i laická veřejnost v předkládané knize.
Kniha obsahuje celkem 339 vzorů podání a rozhodnutí v trestních věcech a byla připravena kolektivem spoluautorů z Nejvyššího soudu ČR na základě jejich zkušeností z výkonu jejich soudní praxe. Za každým vzorem je poznámka, ve které najdete vysvětlující souvislosti daného vzoru podání nebo rozhodnutí s konkrétními ustanoveními v právním řádu, především v trestním řádu a také bližší podrobnosti o praktickém použití konkrétního vzoru.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Rozhodnutí ve věcech trestních Rozhodnutí ve věcech trestních
Jelínek Jiří, Říha Jiří, Sovák Zdeněk
Cena: 623 Kč
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach
Illášová Milada
Cena: 613 Kč
Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch
Illášová Milada
Cena: 621 Kč
Vzory zmlúv a podaní pre občanov Vzory zmlúv a podaní pre občanov
Illášová Milada
Cena: 612 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah - seznam vzorů

Použitá a doporučená literatura

Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení

nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění

odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody

Vzor č. 2 Návrh zájmového sdružení na nahrazení vazby obviněného zárukou

Vzor č. 3 Žádost zájmového sdružení o udělení milosti

Vzor č. 4 Žádost zájmového sdružení občanů o zahlazení odsouzení

obviněného

Vzor č. 5 Trestní oznámení státních orgánů

Vzor č. 6 Oznámení svědka vyňatého z pravomociorgánů činných

v trestním řízení

Zastavení trestního stíhání proti tomu, kdo zemřel nebo

byl prohlášen za mrtvého

Zastavení trestního stíhání pro překážku věci rozhodnuté

(překážka rei iudicatae)

Zastavení trestního stíhání, je-li trestní stíhání podmíněno

souhlasem poškozeného a souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět . . .

Vzor č. 7 Prohlášení obviněného, že trvá na projednání věci poté,

co bylo trestní stíhání zastaveno

Vzor č. 8 Vyloučení věci proti některému z obžalovaných

ze společného řízení

Vzor č. 9 Spojení věcí ke společnému projednání a rozhodnutí

Vzor č. 10 Vyloučení věci ze společného řízení krajským soudem

a postoupení okresnímu soudu

Vzor o. 11 Rozhodutí sporu o příslušnost

Vzor č. 12 Návrh obviněného na odnětí a přikázání věci

Vzor č. 13 Odnětí a přikázání věci

Vzor č. 14 Odnětí a přikázání věci

Vzorč. 15 Přibrání tlumočníka

Vzorč. 16 Určení tlumočného

Vzor č. 17 Návrh na vyloučení orgánů činných v trestním řízení

z úkonů trestního řízení

Vzor č. 18 Rozhodnutí o vyloučení soudce

Vzor č. 19 Rozhodnutí o vyloučení soudce

Vzor č. 20 Uplatnění nároku obviněného na bezplatnou obhajobu

Vzor č. 21 Sdělení obviněného o zvolení jiného obhájce

Vzor č. 22 Rozhodnutí o vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce

z obhajování

Vzor č. 23 Opatření o ustanovení obhájce


Vzor č. 24 Opatření o ustanovení společného obhájce

Vzor č. 25 Opatření o zrušení ustanovení obhájce

Vzor č. 26 Opatření o zrušení ustanovení obhájce

Vzor č. 27 Opatření o zrušení ustanovení obhájce

Vzor č. 28 Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce

Vzor č. 29 Návrh zúčastněné osoby na vrácení věci

Vzor č. 30 Návrh poškozeného na uložení povinnosti obviněnému

nahradit škodu

Vzor č. 31 Návrh poškozeného na zajištění majetku obviněného

k uspokojení nároku na náhradu škody

Vzor č. 32 Usnesení soudu o zajištění nároku poškozeného na majetku

obviněného

Vzor č. 33 Návrh obviněného na zrušení zajištění majetku proto,

že pominul důvod, pro který bylo zajištění majetku nařízeno

Vzor č. 34 Zrušení zajištění nároku poškozeného, pominul-li důvod,

pro který bylo zajištění nařízeno

Vzor č. 35 Zrušení zajištění nároku poškozeného, skončilo-li trestní stíhání

pravomocným zprošťujícím rozsudkem

Vzor č. 36 Zrušení zajištění nároku poškozeného, uplynuly-li dva měsíce

ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl obžalovaný

uznán vinným.

Vzor č. 37 Omezení zajištění nároku poškozeného

Vzor č. 38 Vynětí věci náležející jiné osobě než obviněnému ze zajištění

majetku

Vzor č. 39 Oznámení poškozeného o zvolení zmocněnce

Vzor č. 40 Námitky proti protokolu

Vzor č. 41 Žádost o opravu a doplnění protokolu

Vzor č. 42 Oprava a doplnění protokolu o hlavním líčení, veřejném

zasedání a neveřejném zasedání

Vzor č. 43 Žádost o navrácení lhůtyk podání opravného prostředku

Vzor č. 44 Navrácení lhůty k podání opravného prostředku

Vzor č. 45 Navrácení lhůty zmeškané z důležitých důvodů, byl-li opravný

prostředek už zamítnut jako opožděný

Vzor č. 46 Prohlášení opravného prostředku zavčas podaného, ukáže-li se,

že lhůta nebyla zmeškána

Vzor č. 47 Žádost o nahlédnutí do spisu

Vzor č. 48 Usnesení soudu o uložení pořádkové pokuty

Vzor č. 49 Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty

Vzor č. 50 Rozhodnutí o vzetí do vazby

Vzor č. 51 Příkaz k zatčení

Vzor č. 52 Stížnost obviněného proti rozhodnutí o vzetí do vazby, protože

rozhodnutí o vazbě bylo oznámeno po uplynutí 24 hodin

od odevzdání obviněného soudci


Vzor č. 53

Vzor č. 54

Vzor č. 55

Vzor č. 56

Vzor č. 57

Vzor č. 58

Vzor č. 59

Vzor č. 60

Vzor č. 61

Vzor č. 62

Vzor č. 63

Vzor č. 64

Vzor č. 65

Vzor č. 66

Vzor č. 67

Vzor č. 68

Vzor č. 69

Vzor č. 70

Vzorč. 71

Vzorč. 72

Vzor č. 73

Vzor č. 74

Vzor č. 75

Vzor č. 76

Vzor č. 77

Vzor č. 78

Vzor č. 79

Vzor č. 80

Vzorč. 81

Vzor č. 82

Vzor č. 83

Rozhodnutí státního zástupce, zda se obviněný ponechává

ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští na svobodu

Rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby u obviněného,

na něhož byla podána obžaloba

Usnesení soudu druhého stupně projednávajícího opravný

prostředek o trvání vazby obviněného

Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu

Rozhodnutí o žádosti obviněného o propuštění z vazby

Stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti

o propuštění z vazby na svobodu

Nahrazení vazby zárukou zájmového sdružení občanů

Nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby

Návrh obviněného na nahrazení vazby písemným

slibem obviněného

Usnesení o nahrazení vazby slibem obviněného

Usnesení o nahrazení vazby dohledem probačního úředníka

Návrh obviněného na složení peněžité záruky a nahrazení vazby

peněžitou zárukou

Prohlášení osoby nabízející peněžitou záruku za vazbu obviněného

Rozhodnutí o nahrazení vazby peněžitou zárukou

Rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu

Stížnost obviněného proti rozhodnutí, že peněžitá záruka

připadá státu

Rozhodnutí o zrušení peněžité záruky

Rozhodnutí o omezení obviněného ve výkonu trestu

odnětí svobody

Příkaz k odnětí věci důležité pro trestní řízení

Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky

Rozhodnutí o zrušení nebo omezení zajištění peněžních

prostředků na účtu u banky

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti majitele účtu o zrušení

nebo omezení peněžních prostředků na účtu u banky

Rozhodnutí o vrácení vydané nebo odňaté věci

Rozhodnutí o vydání doličné věci tomu, o jehož právu

na věc není pochyb

Rozhodnutí o zničení bezcenné věci a o připadnutí věci,

na kterou nikdo neuplatnil právo, do vlastnictví státu

Příkaz k domovní prohlídce

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků

Příkaz k osobní prohlídce

Zadržení zásilky

Souhlas s otevřením zásilky

Nařízení záměny zásilky


Vzor č. 84 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

Vzor č. 85 Prodloužení doby odposlechu a záznamu telekomunikačního

provozu

Vzor č. 86 Návrh uživatele odposlouchávané telefonní stanice na přezkoumání

zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního

provozu

Opatření k předvedení obžalovaného

Opatření k předvedení svědka

Žádost o utajení totožnosti svědka

Žádost svědka o náhradu nutných výdajů a ušlé odměny za práci

(svědečné)

Určení svědečného

Opatření k přibrání znalce

Opatření k přibrání dvou znalců

Opatření k přibrání ústavu k přezkoumání posudku znalců

Určení znalečného

Nařízení prohlídky a pitvy mrtvoly a její exhumace

Opatření o vyšetření duševního stavu obviněného

Rozhodnutí o pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu ...

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k pozorování obviněného

ve zdravotnickém ústavu k vyšetření jeho duševního stavu

Nařízení vyšetření duševního stavu svědka

Žádost obviněného o opravu chyby v písemném vyhotovení

rozsudku

Usnesení o opravě vyhotovení a opisů rozsudku

Obecný vzor rozsudku

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 21 odst. 1 tr. zákoníku .

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 46 odst. 1 tr. zákoníku .

Odsuzujíci rozsudek s aplikací ustanovení § 48 tr. zákoníku

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 24 odst. 1 písm. c)

tr. zákoníku

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 43 odst. 1 tr. zákoníku .

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 43 odst. 2 tr. zákoníku .

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 44 tr. zákoníku

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 47 odst. 1 tr. zákoníku .

Odsuzující rozsudek s aplikací ustanovení § 81 odst. 1

a § 82 odst. 1 tr. zákoníku

Odsuzující rozsudek týkající se mladistvého s uložením

trestního opatření

Zprošťující rozsudek s aplikací ustanovení § 226 písm. b) tr. řádu. .

Zprošťující rozsudek s aplikací ustanovení § 226 písm. e) tr. řádu ..

Usnesení o uložení ochranného léčení ambulantního podle

§ 99 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákoníku

Vzor č. 87

Vzor č. 88

Vzor č. 89

Vzor č. 90

Vzor č. 91

Vzor č. 92

Vzor č. 93

Vzor č. 94

Vzor č. 95

Vzor č. 96

Vzor č. 97

Vzor č. 98

Vzor č. 99

Vzor č. 100

Vzore. 101

Vzor č. 102

Vzor č. 103

Vzor č. 104

Vzor č. 105

Vzor č. 106

Vzor č. 107

Vzor č. 108

Vzor č. 109

Vzor č. 110

Vzor č. 111

Vzor č. 112

Vzor č. 113

Vzor č. 114

Vzor č. 115

Vzor č. 116


Vzor č. 117 Usnesení o neuložení ochranného léčení ambulantního podle

§ 99 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákoníku (§ 230 odst. 2 a

§ 239 odst. 1 tr. řádu) v případě, v němž soud rozhodnutí vyhradil

veřejnému zasedání podle § 230 odst. 2 tr. řádu

Vzor č. 118 Usnesení o opravě vyhotovení usnesení

Vzor č. 119 Usnesení o opravě opisu usnesení

Vzor č. 120 Stížnost proti usnesení o odložení věci

Vzor č. 121 Stížnost proti usnesení o vzetí obviněného do vazby

Vzor č. 122 Vzetí zpětvzetí stížnosti na vědomí

Vzorč. 123 Usnesení s použitím autoremedury

Vzor č. 124 Usnesení o zamítnutí stížnosti pro nepřípustnost

Vzor č. 125 Usnesení o zamítnutí stížnosti pro opožděné podání

Vzor č. 126 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou neoprávněnou

Vzor č. 127 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou, která se jí předtím

výslovně vzdala

Vzor č. 128 Usnesení o zamítnutí stížnosti podané osobou, která ji znovu

podala, přestože ji předtím již vzala zpět

Vzorč. 129 Usnesení o zamítnutí stížnosti, není-li důvodná

Vzor č. 130 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a rozhodnutí

stížnostního soudu ve věci

Vzor č. 131 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a uložení příslušnému

orgánu, aby o věci znovu jednal a rozhodl

Vzor č. 132 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a o vrácení věci státnímu

zástupci k došetření podle § 149 odst. 2 tr. řádu, bylo-li trestní

stíhání zastaveno při předběžném projednání obžaloby

Vzor č. 133 Usnesení o zrušení napadeného usnesení a o vrácení věci

státnímu zástupci k došetřenípodle § 149 odst. 2 tr. řádu,

bylo-li trestní stíhání zastaveno v hlavním líčení

Vzor č. 134 Usnesení o částečném zrušení napadeného usnesení

a rozhodnutí ve věci

Vzor č. 135 Usnesení o částečném zrušení napadeného usnesení a vrácení

věci k novému projednání a rozhodnutí

Vzor č. 136 Usnesení o doplnění chybějícího výroku napadeného usnesení

stížnostním soudem

Vzor č. 137 Usnesení o doplnění neúplného výroku napadeného usnesení

stížnostním soudem

Vzor č. 138 Usnesení o uložení prvostupňovému orgánu, aby rozhodl

o chybějícím výroku napadeného usnesení

Vzor č. 139 Usnesení o uložení prvostupňovému orgánu, aby doplnil neúplný

výrok napadeného usnesení

Vzor č. 140 Usnesení o nařízení stížnostním soudem, aby věc byla znovu

projednána v jiném složení senátu


Vzor č. 141

Vzor č. 142

Vzor č. 143

Vzor č. 144

Vzor č. 145

Vzor č. 146

Vzor č. 147

Vzor č. 148

Vzor č. 149

Vzor č. 150

Vzor č. 151

Vzor č. 152

Vzor č. 153

Vzor č. 154

Vzor č. 155

Vzor č. 156

Vzor č. 157

Vzor č. 158

Vzor č. 159

Vzor č. 160

Vzor č. 161

Vzor č. 162

Vzor č. 163

Vzor č. 164

Vzor č. 165

Vzor č. 166

Vzor č. 167

Usnesení o nařízení stížnostním soudem, aby věc byla znovu

projednána jiným soudem téhož druhu a stupně

Usnesení stížnostního soudu s použitím beneficia cohaesionis.. .

Usnesení o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů obhájci.

Opatření o záloze na odměnu a náhradu hotových výdajů obhájce

Usnesení o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení

Usnesení o náhradě nákladů poškozeného

Usnesení o náhradě nákladů při bezvýsledném návrhu

na obnovu řízení

Usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu

Opatření o odevzdání věci

Usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 2 tr. řádu

Usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 3 tr. řádu

Usnesení o odložení věci podle § 159a odst. 5 tr. řádu

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Usnesení o postoupení věci jinému orgánu

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože se nestal skutek,

pro nějž je obviněný stíhán

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože skutek není

trestným činem

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože není prokázáno,

že skutek spáchal obviněný

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože trestní stíhání

je nepřípustné

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože obviněný nebyl

v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný

Usnesení o zastavení trestního stíhání, protože zanikla

trestnost činu

Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle

§ 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu

Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle

§ 172 odst. 2 písm. b) tr. řádu

Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle

§ 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu

Usnesení o přerušení trestního stíhání, nelze-li pro nepřítomnost

obviněného věc náležitě objasnit

Usnesení o přerušení trestního stíhání, nelze-li obviněného

pro těžkou chorobu postavit před soud

Usnesení o přerušení trestního stíhání, není-li obviněný pro

duševní chorobu, která nastala až po trestném činu, schopen

chápat smysl trestního stíhání

Usnesení o přerušení trestního stíhání, byl-li obviněný vydán

do ciziny nebo vyhoštěn


Vzor č. 168 Usnesení o zrušení nezákonného a neodůvodněného usnesení

policejního orgánu podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu

69 Obžaloba

70 Návrh na potrestání

71 Usnesení o předložení věci společně nadřízenému soudu

k rozhodnutí o příslušnosti při předběžném projednání obžaloby . . .

72 Usnesení o postoupení věci jinému orgánu samosoudcem

73 Usnesení o zastavení trestního stíhání (obligatorní) při předběžném

projednání obžaloby a o propuštění obviněného z vazby

74 Usnesení o přerušení trestního stíhání při předběžném projednání

obžaloby

75 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření a ponechání

obviněného ve vazbě

76 Usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání při předběžném

projednání obžaloby

77 Usnesení o schválení narovnání při předběžném projednání

obžaloby

78 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní) podle

§ 188 odst. 2 tr. řádu (§ 172 odst. 2 tr. řádu) .

79 Usnesení o vyloučení veřejnosti

80 Usnesení o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení podle

§206 odst. 3tr. řádu

81 Usnesení o nepřipuštění poškozeného, bylo-li o nároku již

rozhodnuto

82 Usnesení o nepřipuštění poškozeného pro uplatnění námitky

promlčení

83 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci z hlavního líčení

podle § 221 odst. 1 tr. řádu

84 Usnesení o vrácení věci státnímu zástupci z hlavního líčení,

je-li tu další skutek

85 Usnesení o předložení věci společně nadřízenému soudu

k rozhodnutí o příslušnosti v hlavním líčení

86 Usnesení o postoupení věci jinému orgánu v hlavním líčení

87 Usnesení o zastavení trestního stíhání (obligatorní)

v hlavním líčení

88 Usnesení o zastavení trestního stíhání (fakultativní)

v hlavním líčení

89 Usnesení o přerušení trestního stíhání v hlavním líčení

90 Usnesení o pokračování v přerušeném trestním stíhání

v hlavním líčení

91 Usnesení o zamítnutí návrhu na pokračování v přerušeném

trestním stíhání

92 Rozsudek odsuzující bez uložení trestu


Vzor č. 193 Usnesení o uložení ústavního ochranného léčení

Vzor č. 194 Usnesení o uložení zabezpečovací detence podle

§ 239 odst. 1 tr. řádu

Vzor č. 195 Usnesení o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty podle

§ 239 odst. 1 tr. řádu

Vzor č. 196 Usnesení o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty

Vzor č. 197 Usnesení o zamítnutí návrhu na zabrání věci nebo jiné

majetkové hodnoty

Vzor č. 198 Vzdání se práva obžalovaného na odvolání

Vzor č. 199 Zpětvzetí odvolání obžalovaného

Vzor č. 200 Zpětvzetí odvolání podaného ve prospěch obžalovaného jinou

oprávněnou osobou

Vzor č. 201 Usnesení odvolacího soudu o vzetí zpětvzetí odvolání

obžalovaného na vědomí

Vzor č. 202 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí opožděně podaného

odvolání

Vzor č. 203 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného

osobou neoprávněnou

Vzor č. 204 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného

osobou, která se ho předtím výslovně vzdala

Vzor č. 205 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí odvolání podaného

znovu osobou, která ho předtím vzala zpět

Vzor č. 206 Žádost obžalovaného o navrácení lhůty k podání odvolání

proti rozsudku

Vzor č. 207 Rozhodnutí odvolacího soudu o povolení navrácení lhůty

pro podání odvolání proti rozsudku

Vzor č. 208 Rozhodnutí o navrácení lhůty pro podání odvolání, která

ve skutečnosti nebyla zmeškána, a zrušení předchozího rozhodnutí

o zamítnutí opožděného odvolání

Vzor č. 209 Odvolání obžalovaného proti výroku rozsudku o vině i trestu

pro podstatné vady řízení

Vzor č. 210 Odvolání obžalovaného proti výroku rozsudku o vině i trestu

pro porušení ustanovení trestního zákona

Vzor č. 211 Odvolání obžalovaného proti rozsudku ve výroku o trestu

pro jeho nepřiměřenost

Vzor č. 212 Odvolání poškozeného proti výroku rozsudku o náhradě škody

a z důvodu, že další takový výrok učiněn nebyl

Vzor č. 213 Vyjádření obžalovaného k odvolání státního zástupce podanému

v jeho neprospěch

Vzor č. 214 Výzva k odstranění vad odvolání podaného za obžalovaného

obhájcem

Vzor č. 215 Výzva k odstranění vad odvolání podaného samotným

obžalovaným


Vzor č. 216 Odstranění vad odvolání podaného obžalovaným

Vzor č. 217 Usnesení o odmítnutí odvolání, které nesplňuje náležitosti

obsahu odvolání

Vzor č. 218 Usnesení odvolacího soudu o přerušení trestního stíhání

Vzor č. 219 Usnesení odvolacího soudu o přerušení trestního stíhání

a předložení věci ústavnímu soudu

Vzor č. 220 Usnesení odvolacího soudu o zamítnutí nedůvodných odvolání

obžalovaného i státního zástupce

Vzor č. 221 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku

a přikázání věci příslušnému soudu

Vzor č. 222 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku

a postoupení věci jinému orgánu

Vzor č. 223 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku

a o zastavení trestního stíhání

Vzor č. 224 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku

a přerušení trestního stíhání

Vzor č. 225 Usnesení odvolacího soudu o zrušení napadeného rozsudku

k odvolání obžalovaného a o vrácení věci soudu prvního stupně

k novému projednání a rozhodnutí

Vzor č. 226 Usnesení odvolacího soudu o zrušení vadného výroku bez

nutnosti dalšího rozhodnutí

Vzor č. 227 Rozsudek odvolacího soudu o zrušení jen vadného výroku

o trestu v rozsudku soudu prvního stupně a uložení nového

trestu odvolacím soudem

Vzor č. 228 Usnesení odvolacího soudu o zrušení jen vadného výroku

o náhradě škody v rozsudku soudu prvního stupně

Vzor č. 229 Usnesení odvolacího soudu o vrácení věci soudu prvního

stupně k rozhodnutí o chybějícím výroku

Vzor č. 230 Usnesení odvolacího soudu o vrácení věci soudu prvního

stupně k rozhodnutí o doplnění neúplného výroku

Vzor č. 231 Usnesení odvolacího soudu o zrušení vadného rozsudku

a vrácení věci státnímu zástupci k došetření

Vzor č. 232 Rozhodnutí odvolacího soudu s použitím beneficia cohaesionis. .

Vzor č. 233 Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc byla znovu

projednána v jiném složení senátu

Vzor č. 234 Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc byla znovu

projednána jiným soudem téhož druhu a téhož stupně

v jeho obvodu, podle § 262 tr. řádu

Vzor č. 235 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí podle

§ 265a odst. 1,2 a § 265b odst. 1 písm. 1) tr. řádu

Vzor č. 236 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí

podle § 265a odst. 1, 2 a § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu

Vzor č. 237 Dovolání obviněného proti odsuzujícímu rozhodnutí


Vzor č. 238 Návrh předsedy senátu soudu prvního stupně na odložení

nebo přerušení výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním

Vzor č. 239 Výzva k odstranění vad dovolání podaného obhájcem obviněného

Vzor č. 240 Odstranění vad dovolání podaného obhájcem obviněného

Vzor č. 241 Podnět odsouzeného k podání stížnosti pro porušení zákona

Vzor č. 242 Návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení v otázce viny

Vzor č. 243 Návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení v otázce trestu....

Vzor č. 244 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení,

protože návrh byl podán osobou neoprávněnou

Vzor č. 245 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení

směřujícího proti rozhodnutí, proti němuž není obnova přípustná .

Vzor č. 246 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, jehož

obnova je vyloučena

Vzor č. 247 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení,

který není důvodný

Vzor č. 248 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení

směřujícímu proti výroku o vině

Vzor č. 249 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení

směřujícímu proti výroku o vině za jeden trestný čin při

vícečinném souběhu

Vzor č. 250 Rozhodnutí o vyhovění návrhu na povolení obnovy řízení

ve výroku o trestu v neprospěch obviněného

Vzor č. 251 Stížnost obviněného proti rozhodnutí, kterým byla povolena

obnova řízení v neprospěch obviněného

Vzor č. 252 Návrh na zrušení pravomocného rozsudku v řízení proti

uprchlému

Vzor č. 253 Usnesení soudu o zrušení pravomocného rozsudku v řízení proti

uprchlému

Vzor č. 254 Usnesení o tom, že mladistvý, který ve výkonu trestu odnětí

svobody dovršil devatenáctý rok věku, se přeřadí do věznice

pro ostatní odsouzené

Vzor č. 255 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení mladistvého

ponechává v platnosti za současného uložení dohledu

Vzor č. 256 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení mladistvého

ponechává v platnosti, za současného prodloužení zkušební doby .

Vzor č. 257 Usnesení o upuštění od výkonu ochranné výchovy

Vzor č. 258 Usnesení o propuštění mladistvého z ochranné výchovy

Vzor č. 259 Usnesení o podmíněném umístění mladistvého mimo

výchovný ústav

Vzor č. 260 Usnesení o prodloužení ochranné výchovy mladistvého

Vzor č. 261 Usnesení o změně ochranné výchovy mladistvého na ústavní

výchovu

Vzor č. 262 Usnesení o zahlazení odsouzení mladistvého


Vzor č. 263 Podnět obviněného k rozhodnutí o podmíněném zastavení

trestního stíhání

Vzor č. 264 Usnesení soudu o podmíněném zastavení trestního stíhání

Vzor č. 265 Dohoda o náhradě škody uzavřená mezi obviněným

a poškozeným pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání.

Vzor č. 266 Podmíněné zastavení trestního stíhání s dohodou o náhradě škody

a s výrokem o přiměřeném omezení a povinnosti

Vzor č. 267 Usnesení státního zástupce o podmíněném zastavení trestního

stíhání v případě, když trestnou činností nevznikla škoda

Vzor č. 268 Usnesení soudu o tom, že se obviněný osvědčil ve zkušební

době podmíněného zastavení trestního stíhání

Vzor č. 269 Stížnost státního zástupce proti usnesení soudu o tom, že

se obviněný osvědčil ve zkušební době podmíněného zastavení

trestního stíhání

Vzor č. 270 Usnesení soudu o tom, že se obviněný neosvědčil ve zkušební

době podmíněného zastavení trestního stíhání a že se v jeho

trestním stíhání bude pokračovat

Vzor č. 271 Stížnost obviněného proti usnesení soudu o tom, že se neosvědčil

ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání

Vzor č. 272 Usnesení o schválení narovnání v řízení před soudem

Vzor č. 273 Usnesení o schválení narovnání v řízení před soudem

Vzor č. 274 Podnět obviněného k vydání rozhodnutí o schválení narovnání. . .

Vzor č. 275 Usnesení státního zástupce o schválení narovnání

v přípravném řízení

Vzor č. 276 Usnesení samosoudce o odmítnutí návrhu na potrestání

Vzor č. 277 Zjednodušený odsuzující rozsudek

Vzor č. 278 Trestní příkaz vydaný samosoudcem

Vzorč. 279 Odpor obviněného proti trestnímu příkazu

Vzor č. 280 Žádost obviněného o navrácení lhůty k podání odporu proti

trestnímu příkazu

Vzor č. 281 Usnesení o povolení navrácení lhůty pro podání odporu proti

trestnímu příkazu

Vzor č. 282 Vzdání se práva odporu obviněným

Vzor č. 283 Zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním ve věci,

kde byl vydán trestní příkaz

Vzor č. 284 Usnesení o zastavení trestního stíhání po zpětvzetí souhlasu

poškozeného s trestním stíháním ve věci, kde byl vydán

trestní příkaz

Vzor č. 285 Usnesení o určení společného způsobu výkonu postupně

uložených trestů odnětí svobody

Vzor č. 286 Žádost odsouzeného o povolení odkladu výkonu trestu

odnětí svobody z důvodu ohrožení života nebo zdraví


Vzor č. 287 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody z důvodu

ohrožení života nebo zdraví

Vzor. č. 288 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody na těhotné

ženě a na matce novorozeného dítěte

Vzor. č. 289 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody

z důležitých důvodů

Vzor. č. 290 Usnesení o odkladu výkonu trestu odnětí svobody ze zvlášť

důležitých důvodů

Vzor. č. 291 Usnesení o odvolání povoleného odkladu výkonu trestu

odnětí svobody

Vzor č. 292 Usnesení o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody

Vzor č. 293 Usnesení o zamítnutí žádosti odsouzeného o změnu způsobu

výkonu trestu odnětí svobody

Vzor č. 294 Usnesení o přerušení výkonu trestu odnětí svobody

Vzor č. 295 Usnesení o odvolání povoleného přerušení výkonu trestu

odnětí svobody

Vzor č. 296 Usnesení o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody,

byl-li odsouzený vyhoštěn

Vzor č. 297 Usnesení o výkonu trestu odnětí svobody, vrátil-li se vyhoštěný

odsouzený

Vzor č. 298 Usnesení o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody

pro nevyléčitelnou nemoc

Vzor č. 299 Usnesení o tom, že se podmíněně odsouzený ve zkušební

době osvědčil

Vzor č. 300 Usnesení o tom, že se podmíněné odsouzení ponechává

v platnosti

Vzor č. 301 Usnesení o tom, že se podmíněně odsouzený ve zkušební

době neosvědčil

Vzor č. 302 Usnesení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí

svobody

Vzor č. 303 Usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

zákazu činnosti nebo od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu nebo

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Vzor č. 304 Usnesení o osvědčení ve zkušební době podmíněného propuštění.

Vzor č. 305 Usnesení o tom, že se vykoná zbytek trestu odnětí svobody,

z jehož výkonu byl odsouzený podmíněně propuštěn

Vzor č. 306 Usnesení o osvědčení odsouzeného ve zkušební době

podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

nebo od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu nebo zákazu

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Vzor č. 307 Usnesení o započtení vazby a trestu

Vzor č. 308 Usnesení o odkladu (přerušení) výkonu trestu obecně

prospěšných prací ze zdravotních důvodů


Vzor č. 309 Usnesení o odkladu (přerušení) výkonu trestu obecně

prospěšných prací na těhotné ženě a matce novorozeného dítěte . .

Vzor č. 310 Usnesení o upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací. .

Vzor č. 311 Usnesení o přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest

odnětí svobody

Vzor č. 312 Žádost odsouzeného o odklad výkonu peněžitého trestu

Vzor č. 313 Usnesení o odkladu výkonu peněžitého trestu

Vzor č. 314 Žádost odsouzeného o povolení splácení peněžitého trestu

Vzor č. 315 Usnesení o povolení splácení peněžitého trestu

Vzor č. 316 Usnesení o odvolání povolení splátek peněžitého trestu

Vzor č. 317 Usnesení o nařízení vymáhání peněžitého trestu

Vzor č. 318 Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu peněžitého trestu

Vzor č. 319 Usnesení o upuštění od výkonu peněžitého trestu

Vzor č. 320 Usnesení o nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody

za nevykonaný peněžitý trest

Vzor č. 321 Usnesení o tom, na které prostředky nebo věci se nevztahuje

trest propadnutí majetku

Vzor č. 322 Usnesení o uložení přiměřených omezení nebo povinností

obviněnému, kterému byl uložen trest zákazu pobytu vedle

nepodmíněného trestu odnětí svobody

Vzor č. 323 Žádost o upuštění od výkonu trestu vyhoštění

Vzor č. 324 Usnesení o upuštění od výkonu trestu vyhoštění

Vzor č. 325 Usnesení o změně způsobu výkonu ochranného léčení

Vzor č. 326 Usnesení o upuštění od výkonu ochranného léčení

Vzor č. 327 Usnesení o propuštění z výkonu ochranného léčení

Vzor č. 328 Usnesení o prodloužení výkonu ochranného léčení

Vzor č. 329 Usnesení o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení ....

Vzor č. 330 Předání peněžní částky složené obviněným k obecně

prospěšným účelům jinému adresátovi

Vzor č. 331 Žádost o zahlazení odsouzení

Vzor č. 332 Usnesení o zahlazení odsouzení

Vzor č. 333 Žádost o zahlazení odsouzení vysloveného cizozemským soudem.

Vzor č. 334 Usnesení o zahlazení odsouzení vysloveného cizozemským

soudem

Vzor č. 335 Mezinárodní zatykači rozkaz vydaný podle § 384 tr. řádu

Vzor č. 336 Rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny

Vzor č. 337 Rozhodnutí o vzetí do předběžné vazby

Vzor č. 338 Předkládací zpráva pro ministerstvo spravedlnosti k dožádání

o právní pomoc v cizině

Vzor č. 339 Dožádání cizozemskému soudu o právní pomoc
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist