načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vznik a vývoj satiry v římské literatuře – Mariana Poláková

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Elektronická kniha: Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
Autor: Mariana Poláková

– Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Masarykova univerzita
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 154
Úprava: 1 online zdroj (152 pages): illustrations.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-210-8805-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží. Na základě analýzy a srovnání děl kanonických autorů římské satiry (Lucilia, Horatia, Persia a Iuvenala) určuje, jaké rysy má dílo mít, aby bylo možné označit ho za satiru. Zmiňuje také antické literární formy, které jsou dávány do souvislosti se satirou.

Zařazeno v kategoriích
Mariana Poláková - další tituly autora:
Vznik a vývoj satiry v římské literatuře Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vznik a vývoj satiry

v římské literatuře

Mariana Poláková

FILOZOFICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA

#473

#473

Mariana Poláková (1984)

se narodila v Hradci Králové.

Na Filozofi cké fakultě Masarykovy

univerzity vystudovala historii

a latinský jazyk a literaturu.

V roce 2016 dokončila na téže

univerzitě doktorát z klasické fi lologie.

Pracuje v náchodském muzeu

jako kurátorka sbírek. Tato publikace

je její první monografi í.

Publikace se zabývá satirou jako

svébytným žánrem římské literatury.

Vymezuje satiru v rámci diachronního

vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu,

uvádí její zvláštnosti a specifi cké

problémy, na něž se při jejím zkoumání

opětovně naráží. Na základě analýzy

a srovnání děl kanonických autorů římské

satiry (Lucilia, Horatia, Persia a Iuvenala)

určuje, jaké rysy má dílo mít, aby bylo

možné označit ho za satiru. Zmiňuje také

antické literární formy, které jsou

se satirou dávány do souvislosti.

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Vznik a vývoj satiry

v římské literatuře

Mariana Poláková


OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE

UNIVERSITATIS MASARYKIANAE

SPISY FILOZOFICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY

#473FILOZOFICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA

BRNO 2017

#473

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře Mariana Poláková

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Poláková, Mariana

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře / Mariana Poláková. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta,

Masarykova univerzita, 2017. -- 152 stran. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae

= Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 473)

Anglické resumé

ISBN 978-80-210-8805-4

821.124‘01 * 82-7 * 82-1/-9 * (37) * (048.8)

- latinská starověká literatura

- satira -- starověký Řím

- literární žánry -- starověký Řím

- monografie

821.124.09 - Latinská literatura, latinsky psaná (o ní) [11]

Recenzovali: doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (Masarykova univerzita)

© 2017 Mariana Poláková

© 2017 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-8805-4

ISBN 978-80-210-8806-1 (online : pdf)

ISSN 1211-3034

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8806-2017

Obsah

ÚVOD ........................................................9

Koncepce ..................................................10

Ediční poznámka .............................................11

1 ŽÁNR ......................................................13

2 SATIRA: TERMINOLOGICKÁ SPECIFIKACE ......................16

2.1 Zmínky o satiře a její významy v antických pramenech ..............17

2.1.1 Diomedes .............................................17

2.1.2 Dramatická satura .......................................19

2.1.3 Fráze per saturam ........................................21

2.2 Rozsah pojmu satiry v antice .................................23

2.2.1 Název díla .............................................24

2.2.2 Žánr .................................................27

2.2.3 Konkrétní báseň ........................................31

2.3 Ortografie slova sat*ra v antických textech .......................32

2.3.1 Satura ................................................32

2.3.2 Satyra ................................................35

2.3.3 Satira ................................................37

2.4 Moderní význam ..........................................38

3 PŘEDCHŮDCI ŽÁNRU ŘÍMSKÉ SATIRY .........................39

3.1 Řecký svět ................................................39

3.1.1 Jamb – Archilochos ......................................40

3.1.2 Komedie ..............................................42

3.1.3 Helénistická literatura (Kallimachos a diatríba) ................43

3.2 Římský svět ..............................................45

3.2.1 Naevius ...............................................45

3.2.1.1 Autor v mnoha směrech první .........................45

3.2.1.2 První satirik? .......................................47

3.2.2 Rozmanitá satura: Ennius a Pacuvius ........................49

3.2.2.1 Ennius ...........................................49

3.2.2.1.1 Enniova sbírka Satura(e) ..........................49

3.2.2.1.2 Řecké inspirace .................................51

3.2.2.1.3 Ovlivnění římským prostředím .....................53

3.2.2.1.4 Ennius jako Luciliův předchůdce na poli satiry? ........53


6

3.2.2.1.5 Zařazení do žánru ...............................54

3.2.2.1.6 Přínos ........................................58

3.2.2.2 Pacuvius ..........................................58

3.3 Shrnutí ..................................................60

4 VZNIK ŽÁNRU ..............................................62

4.1 Druhé století př. n. l. .......................................63

4.1.1 Politická a společenská situace po druhé punské válce ...........63

4.1.2 Náboženská a kulturní situace .............................64

4.2 Lucilius .................................................66

4.2.1 Životopisná data ........................................67

4.2.2 Dílo .................................................67

4.2.2.1 Název ............................................69

4.2.2.2 Metrum ..........................................70

4.2.2.3 Témata ...........................................71

4.2.2.3.1 Program ......................................71

4.2.2.3.2 Kritika .......................................72

4.2.2.3.3 Virtus fragment .................................78

4.2.2.4 Osobitý styl ........................................80

4.2.3 Žánr satiry ............................................80

4.3 Shrnutí ..................................................82

5 ŘÍMSKÁ SATIRA .............................................83

5.1 Jak je žánr definován .......................................83

5.2 Specifika žánru ............................................84

5.3 Charakteristiky žánru .......................................86

5.3.1 Pestrost ...............................................86

5.3.1.1 Témata ...........................................87

5.3.1.2 Forma ...........................................100

5.3.2 Básníkova osobnost .................................... 101

5.3.2.1 Programové básně, titul .............................102

5.3.3 Zaměření na společnost ................................. 111

5.3.3.1 Kritika .......................................... 114

5.3.3.2 Zábava ..........................................120

5.3.3.3 Kázání o morálce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5.4 Shrnutí .................................................127

ZÁVĚR .....................................................129

SUMMARY ..................................................132


7

SEZNAM ZKRATEK CITOVANÝCH AUTORŮ A DĚL ................138

Ostatní zkratky ..............................................140

BIBLIOGRAFIE ..............................................142

Prameny a překlady pramenů ..................................142

Databáze ..................................................143

Sekundární literatura .........................................143

Encyklopedie a slovníky .......................................152 ÚVOD Satira je pojem, s nímž se běžně setkáváme. Máme o něm své povědomí, vzbuzuje v nás určité konotace i emoce. Na vysvětlení tohoto termínu však mnohdy nestačí pár slov, natož vět; je svým způsobem neuchopitelný. Výraz satira používáme většinou ve vztahu k uměleckým způsobům vyjádření, především k literatuře a filmu. Spíše než v substantivní podobě (satira) se v našich slovnících objevuje adjektivum satirický, ať už jako konkrétní popisné vyjádření (satirický román), či abstraktní výraz (satirická tendence).

Tato publikace, jejímž východiskem se stala má disertační práce, kterou jsem obhájila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2016, se zabývá satirou jako žánrem, snaží se o její zařazení do literární hierarchie i o její vymezení. Satirický prvek, nádech, rys, tendence, satirické „něco“, zkrátka satiričnost není hlavním předmětem práce, neboť je obsažena v mnoha dílech antické literatury. Z nich zmiňuji pouze ta, která jsou dávána do přímé souvislosti se satirou jako žánrem.

V této monografii pohlížím na satiru jako na žánr, jejž každý vnímá a dokáže rozpoznat, při jehož definování však nastávají určité obtíže. Chtěla bych se pokusit určit, kdy tento žánr vznikl a jak se ve své počáteční fázi, kterou nazývám římskou satirou, rozvíjel. Lze satiru oprávněně nazývat žánrem, lze ji vůbec určit? A jaké znaky má dílo obsahovat, aby ho bylo možno označit jako satiru? To jsou otázky, na které hledám v této publikaci odpověď.

Děkuji svým pedagožkám, doc. PhDr. Daše Bartoňkové, CSc., za její laskavou pomoc a povzbuzení, doc. Mgr. Ireně Radové, Ph.D., za podporu při vydání této publikace, a především doc. Mgr. Katarině Petrovićové, Ph.D., za její cenné rady a připomínky. Mé poděkování za zejména administrativní pomoc patří mé kolegyni Mgr. Nině Jaškové, Ph.D. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině a všem ostatním, kteří mě v mém úsilí podporovali. Úvod Koncepce Badatelská veřejnost se začala otázkou satiry podrobněji zabývat až na počátku 20. století, kdy vyšly první články vztahující se k satiře jako žánru i první ucelená edice Luciliových zlomků.

1

V druhé polovině 20. století (zejména v 60., 70. a 80.

letech) vznikly velké sborníky věnované satiře jako žánru, obsahující i články staršího data.

2

Konec 20. století s sebou přinesl další přelom na poli bádání o satiře.

Tato literární kategorie se začala zkoumat z jiných pohledů – názory na ni se již neomezují na úzký okruh literární teorie, satira se zkoumá z hlediska společnosti, využití „satirických person“, použití humoru, zobrazování jídla či sexuality.

3

1 C. Lucilii Carminum Reliquiae. Bd. I–II. 1904–1905. Marx, Fredericus [ed.]. Lipsiae: B. G. Teubner.

Gerhard, G. a. 1918. Satura und Satyroi. Philologus, 75, s. 247–273.

hendrickson, G. L. 1911. Satura – the Genesis of a Literary Form. Classical Philology, 6, No 2,

s. 129–143.

hendrickson, G. L. 1927. Satura tota nostra est. Classical Philology, 22, s. 46–60.

inGersoLL, J. W. d. 1912. Roman Satire: Its early name? Classical Philology, 7, s. 59–65.

uLLMan, B. L. 1913. Satura and Satire. Classical Philology, 8, s. 172–194.

WeBB, roBert henninG. 1912. On the Origin of Roman Satire. Classical Philology, 7, s. 177–189.

WheeLer, arthur LesLie. 1912. Satura as Generic Term. Classical Philology, 7, s. 457–477. 2 adaMietz, JoachiM [ed.]. 1986. Die römische Satire. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

FaBian, Bernhard [ed.]. 1975. SATVRA. Ein Kompendium moderner Studien zur Satire. Hildesheim:

Georg Olms Verlag.

korzenieWski, dietMar [ed.]. 1970. Die römische Satire. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell

schaft.

V tomto období se objevily i velmi přínosné monografie:

coFFey, MichaeL. 1976. Roman Satire. London – New York: Methuen and Co Ltd Barnes & Noble.

duFF, John WiGht. 1964. Roman Satire: Its Outlook on Social Life. Hamden, Connecticut: Archon.

knoche, uLrich. 1971. Die römische Satire. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht.

raMaGe, edWin, s. – siGsBee, david, L. – Fredericks, siGMund, c. 1974. Roman Satirists and their

Satire. The Fine Art of Criticsm in Ancient Rome. New Yersey: Noyes Press.

rooy, c. a. van. 1965. Studies in Classical Satire and Related Literary Theory. Leiden: E. J. Brill.

rudd, niaLL. 1986. Themes in Roman Satire. London: Duckworth.

terzaGhi, nicoLa. 1976. Per la storia della satira. Messina – Firenze: Casa editrice di G. D’Anna.

Witke, charLes. 1970. Latin Satire. The Structure of Persuasion. Leiden: E. J. Brill. 3 Braund, susanna. 1992. Roman Verse Satire. Oxford: Oxford University Press.

Braund, susanna [ed.]. 1989. Satire and Society in Ancient Rome. Exeter: University Publications.

Braund, susanna. 1996. The Roman Satirist and their Masks. London: Duckworth.

FreudenBurG, kirk. 2001. Satires of Rome: Threatening Poses from Lucilius to Juvenal. Cambridge:

Cambridge University Press.

FreudenBurG, kirk [ed.]. 2005. The Cambridge Companion to Roman satire. Cambridge: Cambridge

University Press.

hooLey, danieL. 2007. Roman Satire. Malden, MA: Blackwell Publishing.

keane, catherine. 2006. Figuring Genre in Roman Satire. Oxford: Oxford University Press.

PLaza, Maria. 2006. The Function of Humour in Roman Verse Satire. Laughing and Lying. Oxford:

Oxford University Press.

schLeGeL, catherine M. 2005. Satire and the Threat of Speech. Horace’s Satires Book 1. Madison: The

University of Wisconsin Press.

Úvod

V úvodní kapitole věnované literární teorii, resp. pojmu žánr, nastiňuji složitou problematiku zařazení satiry do literárního systému.

Druhá kapitola se zabývá terminologickou specifikací výrazu satira. Vymezuje jeho antické použití i moderní význam, a napomáhá tak v nesnadné orientaci ohledně používání termínu satira/satura. Tato kapitola vychází z citací antických pramenů s přihlédnutím k moderní literatuře.

Třetí část mapuje „předchůdce“ satiry, resp. literární formy, které jsou se satirou spojovány. Řecký svět reprezentuje jamb, stará komedie a helénistická literatura s množstvím děl vyznačujících se rozmanitostí, v nichž převažuje vliv Kallimacha a diatríby. Z římského prostředí zmiňuji, v souvislosti s proslulými útoky na rod Metellů, Naevia a představitele „rozmanité“ satury Ennia a Pacuvia.

Bezpochyby prvním legitimním tvůrcem satiry jako žánru byl Lucilius, jemuž je věnována čtvrtá část monografie. Přibližuji v ní situaci v Římě ve druhé polovině 2. století př. n. l. V této době plné velkých změn a nepokojů vytvořil představitel vyšších vrstev Lucilius dílo, které nemělo opěvovat stát či národ římský, ani se vyrovnávat s přejatou řeckou kulturou. I když se jeho třicet knih satir dochovalo jen fragmentárně (je známo na 1300 zlomků), dá se z nich vyčíst, jaká témata a formy se v rané fázi satiry jako žánru vyskytují.

Poslední kapitola se zaměřuje na prověření hypotézy, že římská satira je svébytný literární žánr a objasňuje, čím se tato literární kategorie vyznačuje. Vymezuje termín římská satira v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ho do tohoto kontextu, uvádí jeho zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jeho zkoumání opětovně naráží. Na základě analýzy a srovnání děl Lucilia, Horatia, Persia a Iuvenala jsou v této kapitole podrobně zkoumány tři dominantní znaky tohoto žánru: pestrost v tématech i formě, výrazná přítomnost osobnosti básníka (ať už bezprostřední, či, jak poukazují moderní přístupy, zprostředkovaná „satirickou personou“) a zaměření na společnost, potažmo čtenáře, které chce autor kritizovat, bavit či poučovat. Ediční poznámka Pro citování děl antických autorů použitých v této publikaci jsem využila databáze Litterae ante portas (FFMU Brno). Zkratky latinsky píšících autorů a jejich děl jsou uvedeny podle: Thesaurus linguae Latinae. 1900nn. Editus auctoritate et consilio academiarum quinque Germanicarum: Berolinensis; Gottingensis; Lipsiensis; Monacensis; Vindobonensis. Lipsiae: Teubner; a podle jeho elektronické verze Thesaurus Linguae Latinae. 2004. K. G. Saur, Munich – Thomas Technology Solutions, Inc., Horsham, PA: <http://litterae.phil.muni.cz>. Jména autorů, jejichž zkratky nebyly uvedeny v této encyklopedii, jsou ponechána v plném znění (Auctor incertus, Auctor incertus Mellicensis, Eumenius Augustodunensis, Gratianus,

12

Úvod

Horatius Romus a Remigius Autissiodorensis). Enniovy, Pacuviovy a Luciliovy

fragmenty jsou citovány podle edic (Remains of Old Latin I – Ennius and Caecilius.

1967. WarMinGton, e. h. [ed.]. London: Heinemann. Remains of Old Latin II –

Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius. 1936. WarMinGton, e. h. [ed.].

London: Heinemann. [Lucilius:] Satiren. krenkeL, Werner [ed.]. 1970. Leiden: E. J.

Brill.). Za číselným označením zlomku uvádím písmeno odkazující k použité edici

(W = Warmington, K = Krenkel). Pokud jsou dostupné české překlady pramenů,

v nichž se vyskytují citované pasáže, snažila jsem se je, vzhledem ke srozumitelnos

ti, použít. Tyto překlady jsou v textu při prvním užití vždy důsledně citovány, při

druhém a dalším výskytu uvádím pouze „Překlad“. Mnou přeložené pasáže jsou

uvozeny slovy „Překlad autorky“. Co se týče překladu kanonických autorů římské

satiry (Horatia, Persia, Iuvenala), použila jsem ve své práci dostupné překlady

do českého jazyka, Luciliovy a Enniovy fragmenty jsou mou vlastní interpretací.

Metrickou podobu úryvků jsem při přepisu zohledňovala pomocí lomítek pouze

v latinských textech, v českém jazyce (byť je báseň přeložena metricky) jsem ozna

čení konce veršů záměrně vynechala. Odkazy na edice, sekundární literaturu aj.

jsou v poznámkovém aparátu při první zmínce uváděny v plném znění, opakovaná

citace je zkrácena (autor, rok a strana).

Jména antických autorů, místní názvy a další odborné termíny uvádím dle od

borných publikací: canFora, Luciano. 2009. Dějiny řecké literatury. Překlad: kolek

tiv autorů pod vedením Dagmar Bartoňkové. Praha: Koniasch Latin Press; conte,

Gian BiaGo. 2003. Dějiny římské literatury. Překlad: kolektiv autorů pod vedením

Dagmar Bartoňkové. Praha: Koniasch Latin Press. České i latinské názvy děl jsou

v celé monografii psány kurzívou. Vzhledem k častému výskytu slova satura v této

práci jsem se rozhodla je skloňovat, pokud se vyskytuje bez určujícího substantiva.

Pokud se vyskytuje v nominativu, nebo je blíže určeno, píši ho kurzívou. 1 ŽÁNR Většina publikací o satiře začíná tvrzením, že satira je literárním žánrem. Protože si tato monografie klade za cíl hlubokou a současně komplexní analýzu toho, co satira v antice představuje, je velmi důležité položit si otázku, co si pod tímto termínem představit a zda vůbec tento termín něco znamená, tedy žánr definovat.

4

Je třeba mít na paměti, že žánrový systém je jak synchronní, tak diachronní. Žánry lze vnímat ve dvou rovinách – na úrovni jednotlivých žánrů a na úrovni jedné žánrové krajiny.

5

Znamená to tedy, že žánr lze sledovat v celém jeho vývoji,

od počátku do dnešních dnů, přičemž v průběhu let může zaniknout a znovu se objevit, a zároveň lze zkoumat žánr v rámci žánrového systému, který vytváří žánrová krajina tvořená žánry jedné epochy.

6

Žánry nepochybně existují. Pomáhají příjemcům uměleckého zážitku v základní orientaci v rozsáhlém bludišti uměleckých děl. Ve své publikaci budu používat termín žánr v souladu s výsledky nejnovějšího bádání, tedy jako „otevřený systém formálních a funkčních znaků, na nichž jednotlivá díla různou měrou participují“.

7

Nebudu tento pojem používat k označení velkých celků, s výhradou

8

se přidr

žuji schématu rod/druh – žánr – žánrová varianta (epika – epos – hrdinský epos). 4 Moderní práce zabývající se dějinami žánrové teorie, včetně Aristotelovy a Platónovy, viz coMBe, doMinique. 1992. Les genres littéraires. Paris: Hachette a duBroW, heather. 1982. Genre. London: Methuen. Pro podrobnější přehled dalších, zejména českých prací viz PoLáková, Mariana. 2016. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře (disertační práce). Brno: FF MU, s. 11–17. 5 nünninG, ansGar [ed.]. 2006. Lexikon teorie literatury a kultury. Překlad: A. Urválek a Z. Adamová. Brno: Host, s. 117. 6 Ibidem, s. 117. 7 Ibidem, s. 117. 8 Ona výhrada se týká toho, že některé žánry, mezi něž patří i satira, nelze zcela bezpečně zařadit do určitého druhu. Srov. překonané používání pojmu druh na následující straně. 1  ánr

Zároveň je důležité přijmout premisu, že žánry se historicky proměňují a jsou spjaty s dobou, ve které vznikly. Je třeba zohlednit i prostředí vzniku žánru a osobu autora (pokud je známa), který uvedl novou literární kategorii na literární scénu. Pro určení a rozpoznání kategorie žánru je pak nutné doplnit linii děl, jež se k jednomu žánru hlásí. Z podoby daného žánru pak lze zpětně usoudit na to, jaká byla společnost, která jeho vznik iniciovala.

Každý žánr obsahuje dvě složky, z nichž první, konstantní či klíčová, je neměnná v celém jeho vývoji, a umožňuje tak čtenáři rozpoznat, o jaký žánr se jedná. Druhá, proměnlivá či variabilní složka, umožňuje žánru „přežít“, přibližuje ho k jiným žánrům, transformuje ho. Její součásti se mohou měnit v čase – určité znaky se mohou přetvořit, jiné zaniknout a další zase vzniknout. Pro právoplatnou existenci žánru je nezbytná existence určitého množství děl, nezpochybnitelně k onomu žánru náležejících, která čtenáři žánru přiřadí.

Žánr je tedy v této práci pojat jako model, který má určité konstantní a variabilní znaky, lze ho objevit v konkrétních dílech, je spjat s dobou svého vzniku a je ovlivňován nejen ostatními literárními útvary, ale i společenskou situací, osobností autora a lidmi, kterým je určen, tedy čtenáři či posluchači.

V této publikaci se kromě termínu žánr objevuje i pojem druh, jehož původ lze hledat u Platóna v dialozích Faidros a Ústava a v Aristotelově Poetice. Ve třetí knize

Ústavy (Pol. 392–394) Platón rozlišuje tři druhy umění podle způsobu vyprávění,

konkrétně prosté vypravování bez napodobení (διήγησις), projev zcela napodo

bující (μίμησις) a smíšenou formu sestávající z dvou předchozích.

Aristotelés zase

na začátku Poetiky

dělí literární tvorbu na epiku (εποποιία), drama (resp. tragédii

– τραγωιδία a komedii – κωμωιδία) a lyriku, již dále člení na umění dithyrambické (δίθυραμβοποιητική), pištecké (αυλητική) a kitharistické (κιθαριστική). Jiné dělení pak používá v deváté kapitole, kde rozlišuje mezi historiografií, resp. literaturou o tom, co se stalo (τα γενóμενα), a literaturou fiktivní (οία αν γένοιτο), tedy takovou, která píše o tom, co by se stát mohlo (je to tedy pravda vystižená pomocí fikce). Dalšího rozvinutí se teorie tří druhů (lyriky, epiky a dramatu) dočkala za klasicismu, a pak na počátku 19. století díky J. W. Goethovi.

9

Ačkoli se již ve starověku objevily první pokusy o rozčlenění a zpřehlednění literárního systému, nedá se říci, že by tuto hierarchii autoři píšící pojednání o literatuře jakkoli dále rozvíjeli. Z dochovaných děl je patrné, jaké literární texty byly považovány za hodnotnější a pro společnost přínosnější a které stály z pohledu 9 V poznámkách ke svému textu Západovýchodní díván J. W. Goethe zmiňuje tři literární druhy (Naturformen der Poesie): „Existují jen tři ryzí přírodní formy poesie: jasně vyprávějící, enthusiasticky vzrušená a osobně jednající: epos, lyrika a drama. Tyto tři způsoby básnění mohou působit buď společně, nebo každý zvlášť.“ (Goethe, Johann Wolfgang. Poznámky a pojednání k lepšímu pochopení Západovýchodního dívánu. Franěk, BohuMiL. [transl.]. 1955. In: Básně. Západovýchodní díván. Fischer, otakar – Bednář, kaMiL – FeLdstein, vaLter [transl.]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, s. 344–345.)       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.