načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia

Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia
-7%
sleva

Kniha: Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia

Zborník materiálov z vedeckej konferencie Logoterapia ... vo Svite (máj) 2003), ... Trnavskej univerzity v Trnave : (perspektíva z pohľadu logoterapie). ((perspektíva z pohľadu logoterapie) : zborník materiálov z vedeckej konferencie
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  108 Kč 100
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Trnavská univerzita - Filozofická fakulta
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 196
Rozměr: 148x210
Úprava: ilustrace
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 14.07.2003
Nakladatelské údaje: Trnava, Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2003
ISBN: 978-80-8907-465-5
EAN: 9788089074655
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zborník materiálov z vedeckej konferencie Logoterapia ... vo Svite (máj) 2003), ... Trnavskej univerzity v Trnave : (perspektíva z pohľadu logoterapie). ((perspektíva z pohľadu logoterapie) : zborník materiálov z vedeckej konferencie "Logoterapia - Psychoterapia pre tretie tisícročie" vo Svite (máj 2003), organizovanej Inštitútom existenciálnej psychológie a noo-logoterapie pri Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1. L O G O T E R A PIA & E X IS T E N C IÁ L N E O T Á Z K Y Ž IV O T A............................7

Judita Stempelová

Ciele a vízie lo g o te ra p ie .............................................................................................................9

Marián Mráz

C h áp an ie duše - psyché na p ra h u tretieh o tisícro čia.................................................15

2. L O G O T E R A P IA & F IL O Z O F IC K O -A N T R O P O L O G IC K O -E T IC K É

H Ľ A D IS K Á............................................................................................................................21

Alexandra Čmäriková

M ožnosti a m edze zach y ten ia životného zm yslu v psychologickom výskum e 23 Stanislav Hvozdík

M . B londel a m etafyzika k o n an ia človeka na je h o celoživotnej ceste .............30

Eva Klčovanská

Problém y aplikovanej n o rm atív n ej etiky v psychologickej p r a x i.......................40

Radim Krúpa, Eva Naništová

E n v ironm entálne a noetické dispozície v tro jd im en zio n áln o m koncepte

osobnosti ..............................................................................................................................48

Jan Štěrba

N ěkterá filosofická a psychologická východiska к fenom énu sebep řesah o v án í

člověka v oblasti tělesné k u ltu ry ..................................................................................56

3. L O G O T E R A P IA & PA STO R Á LN A P S Y C H O L Ó G IA.....................................63

Marián Košč

Cui pro d est - ko m u poslúži p a sto rá ln a psychológia n a S lovensku ? .................65

Judita Stempelová

P rak tick é otázky p asto ráln eh o p o r a d e n s tv a................................................................70

Stanislava Ševčíková

L ogoterapie a d uchovní život ............................................................................................76

Peter Tavel

L ogoterapia a n áb o ž en stv o...................................................................................................83

4. L O G O T E R A P IA & Ž IV O T N É S Ú V IS L O S T I.......................................................91

Harineková Milada

V ýznam psychologickej in terv en cie v k rízach k resťan sk ý ch m a n ž e lstie v 93 Jana Kunová

L ogoterapia a výchova: V yužitie m etódy z a m e ra n ia na pozitívne prvky

v skupinke d e t í......................................................................................................................97


Eva Nanišlová

L ogoterapia vs. väzby a zá v islo sti?.................................................................................101

Oľga O rosová, Zuzana Katreniaková, Mária Sarková, Andrea Madarasová Geckovái

Sociálna inteligencia, sociálna k o m petencia, sociálne spôsobilosti: T eória

v p rax i prevencie drogových z á v islo stí....................................................................107

Schusterová Iveta

P ro jek t deťom N e z á b u d k y.................................................................................................115

5. L O G O T E R A P IA & P S Y C H O T E R A P IA........................................................... 121

Kazimierz Popielski

R eálny i ideálny o b raz siebie osôb chorých na schorzenia reum atyczne:

A naliza psychologiczna...................................................................................................123

Lilia Suchocka

A naliza bolu i cierpienia w w y b ran y ch chorobách przew leklych. In terp retá cia

n o o -lo teo rety cn a.................................................................................................................141

.Piotr Szczukiewicz

L ogoterapia a pom aganie w kryzysie psychicznym - stu d iu m p rzy p a d k u .. 155

Maria Jankowska, Lilia Suchocka

Problém y i zagroženia egzystencjalne w spólczesnej m lodziežy szkolnej.

A naliza p ed ag o g iczn a......................................................................................................170

Chrebetová Antónia

L ogoterapia ako in šp irácia tra n sfo rm o v a ť stra tu v z i s k ......................................176

Peter Halama

M ožnosti logoterapie v te ra p ii drogovo záv islý ch....................................................179

Ladislav Timuľák

E xistenciálne stretn u tie v psy ch o terap ii - niekoľko ilu s trá c ií............................188
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.