načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vyznejte se v sousedských sporech - Michal Kincl; Jan Šlesinger

Vyznejte se v sousedských sporech

Elektronická kniha: Vyznejte se v sousedských sporech
Autor: Michal Kincl; Jan Šlesinger

Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je, že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  59
+
-
2
bo za nákup

hodnoceni - 56.5%hodnoceni - 56.5%hodnoceni - 56.5%hodnoceni - 56.5%hodnoceni - 56.5% 60%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 50
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Soukromé právo
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Brno, BizBooks, 2014
ISBN: 978-80-265-0254-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přehled nejčastějších sporů narušujících bezproblémové sousedské soužití a jejich řešení podle nového občanského zákoníku. Příručka řeší např. problém obtěžování hlukem, parkování na soukromém pozemku, umožnění vstupu sousedovi na náš pozemek, problémy se sousedovými zvířaty atd.

Popis nakladatele

Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je, že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem obsáhlejší než ta předchozí a v mnoha ohledech je vysoce konkrétní. Abyste se nemuseli pročítat celým občanským zákoníkem, přiblíží vám možnosti řešení sousedských sporů tato publikace.

Co se v knize například dozvíte:
- Kdy musíte povolit sousedovi vstup na váš pozemek.
- Co dělat, když padá sousedovo ovoce na vaši zahradu.
- Jak reagovat na schválnosti sousedů.
- Jak se bránit parkování na soukromém pozemku.
- Co dělat, když vás obtěžují sousedova zvířata.
- Jak řešit nesrovnalosti vznikající ze společné přístupové cesty.
- Co dělat, když vás sousedi obtěžují hlukem či kouřem?

(vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Michal Kincl; Jan Šlesinger - další tituly autora:
Vyznejte se v novém občanském zákoníku -- Nejběžnější životní situace z pohledu občanského práva Vyznejte se v novém občanském zákoníku
Zmítání v poměrech doby Zmítání v poměrech doby
 (e-book)
Vyznejte se v novém občanském zákoníku Vyznejte se v novém občanském zákoníku
 (e-book)
Veřejná podpora v příkladech a poznámkách Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Mgr. Michal Kincl

Mgr. Jan Šlesinger

Vyznejte se

v sousedských sporech

Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

BizBooks

Brno

2014


Vyznejte se

v sousedských sporech

Mgr. Michal Kincl, Mgr. Jan Šlesinger

Obálka: Petr Holub

Sazba: Martina Mojzesová

Odpovědná redaktorka: Martina Skovajsová

Technický redaktor: Jiří Matoušek

Objednávky knih:

www.albatrosmedia.cz

eshop@albatrosmedia.cz

bezplatná linka 800 555 513

ISBN 978-80-265-0254-8

Vydalo nakladatelství BizBooks v Brně roku 2014 ve společnosti Albatros Media a. s.

se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 18 626.

© Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či

jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

1. vydání


Obsah Předmluva 5 Vlastník pozemku aneb mučedník v kole zlámaný 7

Pane Dobeši, dejte nám míč! 8

Jabloň hříchů 9

Voda snášenlivost odplavující 11

Sousede, vítej nám! 13

Jednou měř a pozemků budeš mít za dva 16 Když soused zneužívá svého vlastnického práva 19

Otrávím ti život, sousede 20

Co jsou to ty imise? 21

Kopec pana Dobeše 24

Cihly za všechny prachy 25

Parkování k (ne)zaplacení 27 Po plot moje, od plotu sousedovo 29

Pan Dobeš – vášnivý zahradník (společná rozhrada) 29

Čtyřnohý kamarád pana Koláře 31

Hromada kamení jako hranice pozemků 32 Vždy záleží na přístupu, obzvláště když jde o cestu 35

Přístup k nemovité věci 36

Ne vždy lze uspět s právem nezbytné cesty 37

Zánik práva nezbytné cesty 38

Co za to? 39

Cesta přes pozemky více vlastníků 41


Zaběhnutá zvířata, přivlastnění a nález věci 43

Čí je ztracené zvíře? 44

Vlastnictví na věčné časy 45

Nález na mém pozemku 46

Zaběhnutý pes na mém pozemku 49 Závěrem 51 O autorech 53


Předmluva

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

již po tisíce let se vyplatí být umírněný, přátelský, otevřený a hlavně tolerant

ní. I  rozumný člověk se však mnohdy podvolí pudovosti a  zpočátku malý

problém se může rozdmýchat do otevřeného konfl iktu dvou „znepřátele

ných království“. Každopádně jakýkoli sousedský spor je vždy během na vel

mi dlouhou trať. A po tak dlouhé době mnohdy nebývá jasných vítězů.

Je zřejmé, že sousedské spory tady byly a budou. Bývají obvykle velmi ne

příjemné a na tom nic nezmění ani nový občanský zákoník. Také proto, že

tuto prastarou právní tematiku nelze najednou pojmout nějakým zázrač

ným způsobem, který by vedl sousedy k věčnému bratrskému objetí.

Nová právní úprava je mnohem obsáhlejší než ta předchozí, což je snad

dobrá zpráva. V mnoha ohledech je však vysoce konkrétní. Doufejme tedy,

že se v ní čtenář neztratí dříve, než nalezne „své“ pravidlo chování.

Občanský zákoník obsahuje příkladný výčet základních hodnot naší společ

nosti, mezi něž třeba patří ochrana důstojnosti a  soukromí, ochrana vlast

nického práva či zákaz prospěchu z vlastního nepoctivého jednání. Výklad

zákona nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející lidské cítění. Tím


Vyznejte se v sousedských sporech6

jsou vyjádřeny hodnoty, které si zasluhují ochrany. Jenže posuzující soud

ce nemůže nikdy od počátku znát vznik předestřeného sousedského sporu

tak, aby mohl vyvážit hodnoty jdoucí proti sobě. Proto bude mnohdy zá

ležet na okolnostech vzniklých v  důsledku našeho vlastního chování. A  to

i když máme pocit, že nám soused činí nespravedlivé příkoří.

Naše knížka má přiblížit příklady sousedských sporů. Jejich znalost lze při

rovnat ke znalosti konkrétního úseku frontové linie. Válka se však vyhrává

u velitelských map, kde rozhoduje zvolená taktika, důslednost na zvoleném

konceptu boje a přítomnost strategických výhod či nevýhod konkrétní stra

ny. Takové úvahy by měly být vůdčími i při řešení konkrétního sousedského

sporu.


1. kapitola

Vlastník pozemku

aneb mučedník

v kole zlámaný

Ačkoli je vlastník věci oprávněn svoji věc ovládat jakýmkoli způsobem, je

dokonce oprávněn věc zničit, vždy musí brát ohled na své okolí. Zda svým

počínáním tedy nezpůsobuje újmu někomu jinému. Ústavodárce takový

zvláštní ohled vyjádřil v Listině základních práv a svobod lakonickým konsta

továním, že vlastnictví zavazuje. Tímto chce sdělit, že vlastnické právo není

bezbřehé a  podléhá omezením vyplývajícím z  práv jiných osob. Zde platí

známé úsloví: vaše svoboda končí přesně tam, kde začíná svoboda jiného.

Vlastnické právo se řadí mezi práva absolutní, tedy práva působící vůči kaž

dému. Povaha absolutního práva se projevuje například v  tom, že vlastník

věci může po jakékoli jiné osobě žádat, aby nepřiměřeným způsobem neza

sahovala do výkonu jeho vlastnického práva. Co však dělat, když stojí práva

více vlastníků proti sobě? Uvedeme některé situace, které představují legál

ní zásah do vlastnického práva k nemovitosti.


Vyznejte se v sousedských sporech8 Pane Dobeši, dejte nám míč!

Příklad

Vojta při čutání s Radkem na ulici před domem pana Dobeše odkopl mičudu

na jeho oplocenou zahradu u domu. Vojta zazvonil na pana Dobeše, zda by

mu nemohl míč vydat. Jenže když pan Dobeš viděl zvonící mladíky, viditelně

mávl rukou, aby naznačil, že se s nimi bavit nehodlá. Vojta nedbal plotu, pře

lezl ho a míč si ze zahrady odnesl. Na první pohled je patrné, že se nikdo nechoval přímo právně předvídaným způsobem. Oba chlapce váže preventivní povinnost počínat si tak, aby nedošlo k  nedůvodné újmě na majetku pana Dobeše. Jestliže totiž jeden z nich rozbije míčem okno, bude povinen nahradit společně s rodiči vzniklou škodu. V případě, kdy si chlapci jen mírně kopají, nemůže je pan Dobeš vykázat z ulice. Míč vletěl na zahrádku.

Důležité!

Věc ve vlastnictví Vojty se tedy nachází na pozemku pana Dobeše. Ten

má povinnost vydat míč bez zbytečného odkladu Vojtovi.

A jestliže nehodlá sám míč na zahradě hledat, musí alespoň Vojtovi umožnit vstup na svůj pozemek, aby si míč vyhledal a odnesl. Mávnutím rukou však pan Dobeš dává dostatečně najevo, že nehodlá splnit svoji zákonnou povinnost. Protože Vojta nemá jinou možnost, jak se k míči dostat (jinak by musel podat žalobu o vydání věci u soudu, což by vzhledem k hodnotě a účelu míče nebylo adekvátní), přelezl plot a míč si podle práva svépomocně vzal. Stejně by se Vojta mohl zachovat, kdyby mu na cizí pozemek vběhl jeho pejsek Rek. Jediný rozdíl by nastal v případě, kdyby roj včel vletěl do cizího obsazeného úlu. Vlastník úlu, který může být odlišný od vlastníka pozemku, na kterém je úl postaven, se pak bez dalšího stává vlastníkem tohoto včelstva. Je naprosto přirozené, že pokud věci či zvířata způsobí na cizím pozemku škodu, má poškozený právo na její náhradu bez ohledu na zavinění škůdce. Vše uvedené by platilo, i kdyby se míč dostal oknem do domu pana Dobeše. Vojtovi by však bylo zapovězeno užití svépomoci a vkročení do domu, neboť


91. kapitola > Vlastník pozemku aneb mučedník v kole zlámaný

obydlí zasluhuje vyšší míru ochrany. Vojta by vniknutím do domu mohl dokonce spáchat trestný čin porušování domovní svobody. Jabloň hříchů

Příklad

Pan Dobeš pěstuje jabloň hned vedle zdi pana Koláře, která odděluje oba

sousední pozemky. Pan Kolář z  jabloně nemá žádnou radost, protože sám

jablka nerad a  jabloň pro něj představuje akorát práci při odklízení spada

ných jablek. Po opakované výzvě se rozhodne k odstranění těch několika vět

ví přesahujících na jeho pozemek. Pan Kolář má právo na jablka spadlá na jeho pozemek. Než se ale plody samovolně oddělí od jabloně, patří panu Dobešovi. Jemu musí pan Kolář umožnit přístup na svůj pozemek, aby si jablka otrhal, pokud bude pan Dobeš chtít. Přes zeď totiž přesahuje jen pár tenkých větví a  jablka nelze z pozemku pana Dobeše posbírat. Pokud jablka spadnou, vzniká na straně pana Koláře problém s jejich odklízením. Padání jablek na pozemek pana Koláře by se ale dalo zamezit zkrácením větví stromu. A protože jsou to nevýznamné větve stromu, převyšuje zájem pana Koláře, aby k němu jablka nepadala, zájem na nedotčeném zachování stromu.

Důležité!

Pan Kolář ale musel k odstranění větví nejprve vyzvat pana Dobeše. Ve

chvíli, kdy vlastník stromu na výzvu několik měsíců nereaguje, může

pan Kolář větve šetrně odstranit sám raději dříve, než se z nich stanou

větve dominující celému stromu.

V takovém případě by už zájem pana Koláře na pořádku na jeho pozemku nemusel převyšovat zájem na nedotčeném zachování stromu. Kdyby si pan Kolář k  odstranění větví pozval známého, kterému by za odměnu dal dvě stovky, mohl by žádat náhradu škody ve stejné výši po panu Dobešovi. Ten totiž větve dobrovolně neodstranil, čímž porušil svou právní povinnost, a výplatou odměny pak došlo ke snížení jmění pana Koláře.


Vyznejte se v sousedských sporech10 Odstraněné větve připadnou do vlastnictví pana Koláře, ten je tedy nemůže bez souhlasu pana Dobeše prostě přehodit přes zeď, ať si je pan Dobeš spálí. Uvedené platí i pro případný přesah kořenů.

Důležité!

Pan Kolář by se měl k odstranění větví odhodlat ve vhodné roční době,

tedy mimo vegetační období jabloně.

Jestliže však porušením této povinnosti nevznikne žádná újma na stromu, je tato povinnost prakticky nevymahatelná. Pouze či právě symbolizuje přístup jedince k  právu, což mnohdy ovlivňuje pohled posuzujícího soudce. Jestliže pan Kolář odstraní větve před dozráním jablek, může pan Dobeš požadovat množství jablek, o která odstraněním větví přišel, či jejich hodnotu, za kterou by si je mohl nakoupit v obchodě. Trochu jiná situace by nastala, kdyby jablka padala na pozemek, který by byl veřejným statkem, tedy sloužil k obecnému užívání. V tomto případě se plody spadlé na sousední pozemek nestávají vlastnictvím vlastníka sousedního pozemku, ale patří i po oddělení ze stromu vlastníkovi pozemku, na kterém strom roste. To tedy znamená, že právo a povinnost odklízet spadané plody v tomto případě padá právě na bedra vlastníka stromu. Pokud nedbá své povinnosti, může po něm být dokonce žádána přiměřená náhrada za náklady spojené s odklízením padaných plodů na veřejné prostranství.

Příklad

Strom na pomezí pozemků Dobešových a Kolářových za mnoho let vyrostl

do výšky šesti metrů a  možným vyvrácením začal ohrožovat dům pana

Koláře. Ten již několikrát žádal vlastníka stromu Jiřího Dobeše o jeho poká

cení, nebo alespoň podstatné zkrácení. Bez úspěchu. Pan Kolář dobře ví, že

kdyby se blížil silný vítr, může svépomocně a bez nahrazení škody strom po

kácet. Vítr ovšem nepřichází. Podanou žalobou se tedy u soudu domohl ulo

žení povinnosti po panu Dobešovi strom odstranit, a to na jeho náklady.

Důležité!

Soused má právo na odstranění stromů v  blízkosti hraniční čáry sou

sedních pozemků, stejně tak má právo, aby zde nebyly vůbec žádné

stromy vysazovány.


Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist