načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Vyvážený leadership (1. vyd. jako Versatilní vedení) - Eva Jarošová; Karel Pavlica

  > > > > Vyvážený leadership (1. vyd. jako Versatilní vedení)  
-6%
sleva

Elektronická kniha: Vyvážený leadership (1. vyd. jako Versatilní vedení)
Autor: ;

Manažeři, kteří vedou svůj tým vyváženě, správně vyhodnocují situaci, přiměřeně na ni reagují a nepoužívají žádný postup v přehnané míře Přední vysokoškolští ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  199 Kč 187
+
-
6,2
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Počet stran: 238
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran
Vydání: 2. aktualizované a rozšířené vydání
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-1289-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Manažeři, kteří vedou svůj tým vyváženě, správně vyhodnocují situaci, přiměřeně na ni reagují a nepoužívají žádný postup v přehnané míře


Přední vysokoškolští pedagogové představují koncepci vyváženého vedení lidí, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich efektivního, mnohostranného uplatňování v praxi. Kniha je založená na koncepci versatilního vedení rozpracované Robertem E. Kaplanem a Robertem B. Kaiserem. Jejím cílem je pomoci manažerům nacházet odpovědi na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatňovat své silné stránky a posilovat ty dovednosti, jež jsou rozvinuty nedostatečně. Kniha poskytuje vodítka pro nalezení vlastní cesty jak dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností. Pozornost je přitom věnována jak dovednostem spojeným se strategií a operativou (zde autoři prezentují rovněž výsledky svého posledního výzkumu), tak dovednostem souvisejícím s uplatňováním direktivního a podporujícího stylu vedení lidí (učení a rozvíjení pracovníků, komunikační dovednosti, ovlivňování, delegování, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů, vedení týmů, vedení porad). Kromě vlastního výkladu problematiky je součástí každé kapitoly úvodní manažerský příběh ilustrující příslušné téma a mající reálný základ a závěrečný sebehodnotící nástroj doplněný náměty na osobní rozvoj.

Autoři předkládají nový úhel pohledu na vedení lidí, nabízejí jim podněty pro rozvoj manažerských kompetencí a upozorňují na hranice, za kterými se ze silných stránek mohou stát nedostatky. V kontextu manažerského působení vyváženost představuje koncept mnohostranného, přizpůsobivého a situačně přiměřeného leadershipu. Obsahuje apel na zvládnutí širokého rejstříku rozmanitých, často zdánlivě protikladných, ale doplňujících se dovedností a přístupů. Koncepce vyváženého leadershipu nepopírá rozdíly mezi managementem a leadershipem. Naopak, zdůrazňuje, že jsou pro úspěch organizace neoddělitelné, a to zejména v současné době. Platí to i na individuální úrovni - k tomu, aby byl řídící pracovník ve svém působení dlouhodobě efektivní, musí být jak dobrý manažer, tak dobrý lídr.

Druhé, rozšířené a aktualizované vydání je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření doprovázené následnými návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, které prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů vyváženosti v našich podmínkách. V publikaci je vyložena koncepce vyváženého leadershipu a popsány základní principy versatility. Obsahuje rovněž praktická doporučení pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k dopadům na organizační kulturu. Principy vyváženosti jsou zde tvořivě aplikovány na vybrané sociální a manažerské dovednosti významné pro zvládání interpersonálních aspektů leadershipu. Tato orientace je výrazem odborného zaměření a praktických zkušeností autorů. Neznamená podceňování organizačních aspektů leadershipu, jakkoliv je publikace určena především čtenářům, kteří hledají inspiraci pro svoji každodenní práci s lidmi. V neposlední řadě jsou principy vyváženého leadershipu tvořivě aplikovány na vybrané sociální a manažerské dovednosti.

Kniha je výsledkem spolupráce mezinárodní trojice renomovaných autorů, které spojují odborné psychologické zázemí, dlouhodobá profesní orientace na rozvoj manažerských dovedností a zájmem předložit čtenářům náměty, jak dosahovat vyšší míry vyváženosti při vedení lidí a tím i vyšší efektivnosti manažerské práce.

Publikace je určena manažerům všech úrovní řízení, účastníkům manažerských kursů a studentům vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření. Mohou z ní těžit rovněž pedagogové, personalisté a další odborníci zabývající se manažerským rozvojem.

Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D., pracuje ve společnosti Škoda Auto Vysoká škola, o. p. s., kde vyučuje předměty zaměřené na manažerskou psychologii, interkulturní management a rozvoj sociálních a manažerských dovedností. Spolupracuje také s katedrou psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a s Newton College v Brně. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací. Věnuje se převážně výzkumu interkulturního managementu, managementu diversity a leadershipu.

Doc. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D., působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze. Je autorkou či spoluautorkou mnoha odborných článků a publikací. Ve své výzkumné a pedagogické práci se zabývá problematikou psychologie práce a řízení a rozvojem sociálních a manažerských dovedností. V těchto oblastech působí rovněž v podnikové sféře jako odborná lektorka a konzultantka. V současné době se věnuje převážně koučování manažerů, psychologickému poradenství a novým přístupům k vedení lidí.

Robert B. Kaiser je jedním z partnerů konzultační společnosti Kaplan DeVries Inc. Spolu s Robertem E. Kaplanem se již řadu let věnuje rozvoji koncepce vyváženého (versatilního) leadershipu. Jako poradce se zabývá především rozvojem talentovaných manažerů a jejich přípravou na vrcholové řídící funkce.


(dynamika manažerských dovedností)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Eva Jarošová; Karel Pavlica - další tituly autora:
Trénink sociálních a manažerských dovedn Trénink sociálních a manažerských dovedn
Komárková, Růžena; Pauknerová, Daniela; Pavlica, Karel; Jarošová, Eva
Cena: 342 Kč
Versatilní vedení - dynamická rovnováha manažerských dovedností Versatilní vedení
Jarošová, Eva; Kaiser, Robert B.; Pavlica, Karel
Cena: 300 Kč
Manažerská psychologie a sociologie Manažerská psychologie a sociologie
Nový, Ivan; Bedrnová, Eva; Jarošová, Eva; kolektiv
Cena: 600 Kč
Vyvážený leadership Vyvážený leadership
Pavlica, Karel; Jarošová, Eva
Cena: 326 Kč
Pokročilejší metody statistické regulace procesu Pokročilejší metody statistické regulace procesu
Jarošová, Eva; Noskievičová, Darja
Cena: 318 Kč
Nové trendy v leadershipu Nové trendy v leadershipu
Lorencová, Hana; Jarošová, Eva; Pauknerová, Daniela
Cena: 308 Kč
Nové trendy v leadershipu Nové trendy v leadershipu
Pauknerová, Daniela; Jarošová, Eva; Lorencová, Hana
Cena: 187 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
MANAGEMENT PRESS VYVÁZENY LEADERSHIP ́ ˇ VYVÁZENY LEADERSHIP Karel Pavlica, Eva Jaro ãová, Robert B. Kaiser DYNAMIKA MANAÈ ERSKÊ CH DOVEDNOSTÍ ́ˇ MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2015 2. aktualizované a rozãírˇené vydání Auto ři kapitol: Kapitola 1: Robert B. Kaiser Kapitola 2: Karel Pavlica Kapitola 3: Karel Pavlica Kapitola 4: Eva Jarošová Kapitola 5: Karel Pavlica Kapitola 6: Karel Pavlica Kapitola 7: Eva Jarošová Kapitola 8: Eva Jarošová Kapitola 9: Karel Pavlica Kapitola 10: Eva Jarošová Tato publikace vychází s laskavým p řispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s. Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser: Vyvážený leadership. Dynamika manažerských dovedností Recenzovaly: Doc. PhDr. Iva Kirovová, PhD., a Ing. Naděžda Petrů © Karel Pavlica, Eva Jarošová, Robert B. Kaiser, 2010, 2015 Cover design © Petr Foltera, 2015 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-289-5 5 Obsah Summary 8 Úvod k 2. aktualizovanému a rozšířenému vydání 9 1 Vyvážený leadership a principy versatility 13 1.1 Zaměření a cíle kapitoly 14 1.2 Principy rozvoje a dosahování vyváženosti v oblasti leadershipu 15 1.3 Sebehodnocení – „Jak využívám protikladné přístupy k leadershipu“ 23 1.4 Základní náměty k dosahování vyváženosti v oblasti manažerských dovedností 26 2 Vyvážený leadership, organizační kultura a výzkumná zjištění 33 2.1 Zaměření a cíle kapitoly 34 2.2 Denisonova koncepce jako východisko zkoumání organizační kultury 35 2.3 Výzkum vyváženosti manažerských dovedností a organizační kultury 39 2.4 Vybrané způsoby rozvoje strategického a operativního leadershipu 45 2.5 Sebehodnocení – „Jak se podílím na kultuře své organizace?“ 55 2.6 Rozvoj dovedností podporujících efektivitu organizační kultury 57 3 Vyváženost v učení a seberozvoji 60 3.1 Zaměření a cíle kapitoly 61 3.2 Styly učení a jejich vyvážené využívání 62 3.3 Sebehodnocení – „Preferovaný styl učení“ 67 3.4 Přínosy a problémy spojené s využíváním jednotlivých stylů učení 69 3.5 Možnosti dosahování vyváženosti a všestrannosti v používání učebních stylů 71 VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 6 4 Sebepoznávání a poznávání druhých 75 4.1 Zaměření a cíle kapitoly 76 4.2 Význam sebepoznávání pro manažerskou práci 77 4.3 Sebepoznávání a poznávání druhých lidí 79 4.4 Sebepoznávání v interakci s druhými 82 4.5 Sebehodnocení – „Sebeotevření a přijímání zpětné vazby“ 90 4.6 Rozvoj sebepoznání v interakci s druhými 92 5 Vyvážená komunikace I – aktivní naslouchání a vedení dialogu 96 5.1 Zaměření a cíle kapitoly 97 5.2 Podstata a význam aktivního naslouchání 98 5.3 Styly naslouchání 106 5.4 Aktivní naslouchání jako klíčová technika vedení výběrového rozhovoru 111 5.5 Sebehodnocení – „Preferovaný styl naslouchání“ 113 5.6 Možnosti dosahování vyváženosti v používání stylů naslouchání 115 6 Vyvážená komunikace II – efektivní ovlivňování a přesvědčivé vystupování 120 6.1 Zaměření a cíle kapitoly 121 6.2 Moc, vliv a přesvědčivost 122 6.3 Styly ovlivňování 130 6.4 Efektivní prezentace – praktický kontext využití poznatků o přesvědčivém vystupování 134 6.5 Sebehodnocení – „Osobní styl ovlivňování“ 137 6.6 Možnosti dosahování vyváženosti v používání stylů ovlivňování 139 7 Rozvoj pracovníků prostřednictvím delegování a zpětné vazby 145 7.1 Zaměření a cíle kapitoly 146 7.2 Rozvoj pracovníků a situační leadership II ® 147 7.3 Zpětná vazba a delegování 150 7.4 Sebehodnocení – „Delegování“ 157 7.5 Vyváženost při delegování 159 7 Obsah 8 Řešení konfliktů 164 8.1 Zaměření a cíle kapitoly 165 8.2 Konflikty na pracovišti 166 8.3 Přístupy k řešení konfliktů v manažerské práci 169 8.4 Uplatnění asertivity v konfliktních situacích 170 8.5 Individuální styly řešení konfliktů 176 8.6 Sebehodnocení – „Jak si počínám při řešení konfliktů“ 178 8.7 Vyváženost v přístupech k řešení konfliktních situací 180 9 Vyvážený přístup k týmům a jejich vedení 187 9.1 Zaměření a cíle kapitoly 188 9.2 Pracovní skupiny a týmy v perspektivě vyváženého leadershipu 189 9.3 Sebehodnocení – „Jak přispívám k fungování týmu?“ 205 9.4 Možnosti dosahování vyváženosti v oblasti funkčních rolí a emocionálního chování 208 10 Vedení pracovních porad a skupinové řešení problémů 212 10.1 Zaměření a cíle kapitoly 213 10.2 Typy pracovních porad 214 10.3 Příprava porady 215 10.4 Průběh porady – zvládání úkolových a interpersonálních procesů 219 10.5 Sebehodnocení – „Jak si počínám při vedení porady“ 228 10.6 Vyváženost při vedení porady a naplňování jejích cílů 231 Literatura 234 Rejstřík 237 8 Summary The book is based on the concept of versatile leadership developed by Robert E. Kaplan and Robert B. Kaiser. Its goal is to help managers who want to be good leaders and also find answers to the questions of how to use their strengths appropriately and sharpen skills that aren’t sufficiently developed. The book provides guidelines to find one’s  own path to achieve balance in applying various social and managerial skills. Attention is paid to the skills connected to strategic and operational leadership (here the authors include a  summary of the results of their latest research), as well as the directive and supportive dimension of leadership (employee training and development, communication skills, influencing, delegating, providing feedback, conflict resolution, team leadership, leading meetings). On top of the actual interpretation and analysis of the issues, each chapter includes an introductory manager’s  story that illustrates the topic, and a concluding self-evaluating tool with ideas for further personal development. The publication is for managers of all levels, participants in management courses and university students specialized in economics and management, instructors, human resources specialists and other professionals who focus on leadership development. 9 Úvod k 2. aktualizovanému a rozšířenému vydání První vydání této publikace pod názvem Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností bylo vedeno záměrem trojice autorů představit českým čtenářům, budoucím i současným manažerům, nový úhel pohledu na vedení lidí, nabídnout jim podněty pro rozvoj manažerských kompetencí a  upozornit na hranice, za kterými se ze silných stránek mohou stát nedostatky. Východiskem publikace byla originální koncepce versatilního (vyváženého) leadershipu Roberta E. Kaplana a Roberta B. Kaisera. V kontextu manažerského působení versatilita představuje koncept mnohostranného, přizpůsobivého a situačně přiměřeného leadershipu. Obsahuje apel na zvládnutí širokého rejstříku rozmanitých, často zdánlivě protikladných, ale doplňujících se dovedností a přístupů. Koncepce versatilního (vyváženého) leadershipu nepopírá rozdíly mezi managementem a  leadershipem. Naopak, zdůrazňuje, že jsou pro úspěch organizace neoddělitelné, a  to zejména v  současné době. Platí to i na individuální úrovni: k tomu, aby byl řídící pracovník ve svém působení dlouhodobě účinný, musí být jak dobrý manažer, tak dobrý lídr. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání, které právě držíte v rukou, je obohaceno o výsledky aplikačních výzkumných šetření, které se uskutečnily v podnicích na území České republiky mezi lety 2012–2014. Tyto výzkumné aktivity byly podpořeny interní grantovou agenturou Škoda Auto Vysoké školy, o.p.s. Publikace je tak jedním z výstupů projektu IGA/2012/7. Realizované výzkumy, doprovázené následnými  návrhy vhodných intervencí pro zúčastněné organizace, prokázaly nosnost a praktickou použitelnost principů versatility v našich podmínkách. Zároveň nám diskuse s  českými manažery odhalily, že výrazy „versatilita“ či „versatilní“ jsou pro praktiky méně srozumitelné. Pro druhé vydání jsme se proto rozhodli použít v  názvu přídavné jméno „vyvážený“, jež se z  našeho pohledu nejvíce přibližuje originálu. Podnětem změny názvu byla i vyšší frekvence používání anglického výrazu leadership v českých textech, než tomu bylo před pěti lety. Přiklonili jsme se k  němu i  my. V  textu používáme dvojice výrazů „versatilita“ a „vyváženost“ stejně jako „versatilní“ a „vyvážený“ jako synonyma; dalšími synonymně užívanými výrazy jsou „vedoucí“ a „manažer“, obdobně „leadership“ a „vedení“, resp. „vedení lidí“. Jaká je struktura publikace? V první kapitole je vyložena koncepce vyváženého leadershipu a  popsány základní principy versatility. Druhá kapitola obsahuje popis a nejdůležitější výsledky výše zmíněných výzkumných šetření. Rozhodli jsme se pro netradiční formu popisu výzkumných výsledků, který zdůrazňuje jejich aplikační potenciál a  vztah k  realitě. Druhá kapitola proto v  základech dodržuje 10 VYVÁŽENÝ LEADERSHIP strukturu dalších částí textu, včetně úvodního manažerského příběhu. Vyústění kapitoly je zde v  praktických doporučeních pro odstraňování jednostranností, excesů či nedostatků leadershipu v relaci k  dopadům na organizační kulturu. V  dalších kapitolách jsou principy versatility tvořivě aplikovány na vybrané sociální a manažerské dovednosti. Soustředili jsme se v nich na dovednosti, významné pro zvládání interpersonálních aspektů leadershipu. Tato orientace je výrazem našeho odborného zaměření a  praktických zkušeností. Neznamená podceňování organizačních aspektů leadershipu (viz kapitolu 2), jakkoliv je publikace určena především čtenářům, kteří hledají inspiraci pro svoji každodenní práci s lidmi. Obsah jednotlivých kapitol je v porovnání s prvním vydáním rozšířen tam, kde jsme při práci s  manažery a  vysokoškolskými studenty zaznamenali potřebu doplnění a aktualizace našeho původního textu. V  dalších kapitolách jsou principy versatility tvořivě aplikovány na vybrané sociální a  manažerské dovednosti. Obsah jednotlivých kapitol je v  porovnání s prvním vydáním rozšířen tam, kde jsme při práci s manažery a vysokoškolskými studenty zaznamenali potřebu doplnění a aktualizace našeho původního textu. Jednotlivé kapitoly mají (s drobnými odchylkami) jednotnou strukturu. Úvodní část každé kapitoly obsahuje manažerský příběh, který ilustruje její téma. Manažerské příběhy mají reálný základ, jména a okolnosti jsou však změněny. Jakákoli podobnost s konkrétními osobami je proto vy loučena. Výkladové části kapitol uvádějí teoretická a  praktická vodítka pro zvládnutí daných manažerských dovedností. Objasňují, proč jsou některé postupy neúčinné. Popisují rizika preferencí určitých manažerských dovedností na úkor jejich protipólů. Sebehodnotící dotazníky a cvičení jsou nástrojem sebereflexe: „V čem bych měl(a) v  dané oblasti ‚šlápnout na plyn‘? V  čem na ‚brzdu‘?“ Jejich účelem je zaměřit pozornost čtenáře daným směrem a  sloužit jako podnět k  zamyšlení nad vlastními přístupy k vedení lidí a jejich účinností. Versatilní, vyvážený leadership vyžaduje nejen zvládnutí různorodých dovedností, ale i  umění používat je ve správné míře a  adekvátně situaci. V  závěrečné části kapitol jsou proto uvedeny doporučení a  náměty, směřující k mnohostrannému a přiměřenému používání daných manažerských nástrojů a  postupů. Nejsou návodem, ale podnětem pro hledání vlastních cest, po kterých čtenáři stojí za to se vydat. „Mapou na cestu“ může být Plán osobního rozvoje, uvedený na další stránce. Představuje návrh záznamu osobních cílů, zamýšlených změn a postupných kroků na cestě k větší vyváženosti ve vedení lidí. Doporučujeme čtenářům, aby si jej v navržené struktuře formulovali pro manažerské dovednosti, na které se budou chtít ve svém rozvoji zaměřit. Karel Pavlica, Eva Jarošová, Rob Kaiser Srpen 2015 11 Úvod k 2. aktualizovanému a rozšířenému vydání Plán osobního rozvoje Vyjádřete své záměry. Oblasti, na které bych se chtěl(a) zaměřit. Popište stávající situaci ve vybraných oblastech. Co dělám teď, jak postupuji a jaké jsou důsledky? S čím jsem spokojen(a)? S čím jsem nespokojen(a)? Proč? Vyjádřete svůj cíl. Jak by situace vypadala v „ideálním světě“? Jak by to vypadalo, kdybych udělal(a) danou změnu? Co bych měl(a) dělat jinak? Co bych měl(a) dělat více než dosud? Co naopak méně? Načrtněte si plán. Co dělám teď, jak postupuji a jaké jsou důsledky? S čím jsem spokojen(a)? S čím jsem nespokojen(a)? Proč? 13 1 Vyvážený leadership a principy versatility Vstupní zamyšlení a Adamův příběh Než začnete číst úvodní příběh a další text, položte si otázku: „Jaké vlastnosti dělají z  člověka či manažera dobrého lídra?“ Zamyslete se nad tím, které skutečnosti na dobrých lídrech obdivujete nejvíce. Pokuste se přitom zapomenout na to, co znáte z  jiných knih a  učebnic, vycházejte ze své vlastní zkušenosti, řiďte se svojí osobní představou efektivního vedení. Nyní uveďte, které tři charakteristiky vy sami pokládáte za nejdůležitější vlastnosti dobrého lídra (k vašim odpovědím se vrátíme v závěru této kapitoly): 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ 3. _________________________________________________ Následující příběh manažera Adama nám poslouží jako východisko k dalším úvahám o problematice vyváženého (versatilního) vedení. Již v dětství se lidé na Adama dívali jako na velmi činorodého jedince, který si dokáže téměř se vším snadno poradit. Také později, v práci, ho druzí lidé a především jeho nadřízení viděli v  podobném světle. Spatřovali v  něm aktivního, iniciativního a  cílevědomého manažera, který se nebojí zasáhnout, když je to potřebné, který má „tah na branku“ a přirozeně dokáže vycítit, co je v dané chvíli potřebné udělat. Adam se rovněž jevil jako velmi šikovný a  inteligentní člověk; na každý ze zastávaných postů ve středním managementu se dokázal vždy velmi rychle adaptovat a  osvojit si veškeré potřebné technické detaily a  souvislosti. Díky uvedeným přednostem, technickým dovednostem a  schopnosti poradit si s každým problémem se Adam časem vypracoval až na vrcholovou manažerskou pozici. Ve své nové práci a postavení se však začal záhy potýkat s nečekanými potížemi. Intelekt, iniciativa, cílevědomost a  „tah na branku“, tedy vlastnosti, na nichž zakládal své předchozí úspěchy, se najednou začaly jevit jako jeho slabiny a  nedostatky. Až příliš se spoléhal sám na sebe, na své znalosti a  dovednosti a  nedostatečně využíval schopnosti a  možnosti svých lidí. Jeden z  členů jeho týmu to komentoval slovy: „Adam je skutečně skvělý a  zřejmě by dokázal VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 14 vykonávat práci každého z nás lépe než my. On ale nemůže dělat všechno, i když se o to, jak se zdá, snaží.“ Adam se nedokázal odpoutat od detailních problémů každodenní práce a  nechat jejich řešení na svých lidech. Podřízení s  ním museli konzultovat veškerá svá rozhodnutí a teprve potom se směli pouštět do akce. Adam se přitom obvykle snažil jejich návrhy vylepšovat a  zdokonalovat, čímž celý rozhodovací proces značně zpomaloval. Jelikož naprostá většina rozhodnutí byla nakonec vlastně přijata Adamem, jeho lidé postupně ztráceli pocit osobní odpovědnosti za svoji práci. Jeho vysoce kvalifikovaní podřízení se cítili čím dál tím víc omezováni a frustrováni. Adam často svolával týmové porady. Ty však obvykle připomínaly spíše jeho přednášku nežli společnou diskusi a dialog. Jeho názory a představy jako takové lidem vesměs nevadily. Věcně byly obvykle v  pořádku – Adam dokázal rychle nacházet jádro a podstatu problémů, syntetizovat a sumarizovat různá hlediska a navrhovat řešení. Potíž spočívala ve skutečnosti, že účastníky svolaných porad nedokázal zapojovat a  vtahovat do svých myšlenkových procesů, že vše dělal sám. Podřízení bývali jeho analytickými schopnostmi a výkony ohromeni, někdy však až do té míry, že se sami báli cokoliv říci a raději pasivně naslouchali. Adam se navíc jen zřídkakdy svých lidí tázal na názor. Když už někdo promluvil, Adam ho většinou hbitě „doplnil“ a dál už pokračoval zase sám. Adamův nadřízený spatřoval v jeho řídící práci jiný problém – nedostatečné strategické myšlení a dlouhodobé plánování. Sám o tom řekl: „Adam je vynikající taktický vůdce, umí si dobře poradit s praktickými každodenními problémy, dobře zapadá do systému. Na vzniklé situace se však nedívá z  většího odstupu a v širších souvislostech. Nepracuje na zdokonalování a rozvoji systému.“ Adam se nechal natolik zahlcovat řešením každodenních otázek a  problémů, že přestal zaznamenávat a vyhodnocovat změny a vývojové trendy, ke kterým začalo v  „jeho“ odvětví v  poslední době docházet. V  očích nadřízených se stal brzdou dalšího rozvoje podniku. 1.1 Zaměření a cíle kapitoly Je z řejmé, že Adamovy problémy pramenily ze dvou hlavních zdrojů. Na jedné straně se až příliš mnoho spoléhal na využívání svých vlastních schopností a dovedností a příliš málo využíval odborný potenciál a kapacitu členů svého týmu. Na druhé straně ho přehnané zaměření na řešení taktických a operativních otázek okrádalo o čas, který by měl věnovat strategickému myšlení a plánování. Vyvážený leadership a principy versatility 15 Repertoár jeho manažerských dovedností byl omezený a neodpovídal nárok ům na výkon vrcholové řídící funkce. Příběhy podobné Adamovu jsou v oblasti managementu poměrně běžným jevem. Naše zkušenosti ukazují, že většina manažerů až příliš mnoho spoléhá na přístupy založené na sebeprosazování, na orientaci na bezprostřední výkon a na řešení taktických/operativních otázek, zatímco v nedostatečné míře uplatňuje přístupy spočívající v zapojování podřízených do rozhodování a v tvorbě strategií. Existují také manažeři – jde o menšinu – kteří se až příliš mnoho zabývají svými podřízenými a jejich zapojováním do rozhodování, přičemž sami nedokážou, v případě potřeby, vyvíjet tlak na výkon a výsledky. Velmi malá skupinka manažerů se potom zaměřuje na kreativitu, nové myšlenky a vize, avšak současně se často příliš vzdaluje od operativních aspektů a praktických souvislostí naplňování svých představ a plánů. Ve všech výše uvedených případech jde o nedostatečnou míru manažerovy vyváženosti. Vyváženost znamená schopnost používat protichůdné postupy, umění ubránit se preferenci určitých způsobů vedení lidí na úkor přehlížení a podceňování jejich protipólů. Po prostudování této kapitoly, včetně vyplnění a vyhodnocení sebeposuzovacího dotazníku, by měl být čtenář schopen: ● Chápat praktický význam termínů versatilita a vyvážený přístup k vedení lidí v organizacích. ● Rozumět třem základním principům vyváženého leadershipu. ● Určit míru vlastní vyváženosti v oblasti naplňování dvou základních dimenzí manažerského chování, identifikovat přístupy, na které se zaměřuje příliš mnoho a které používá příliš málo, popř. v nedostatečné míře. ● Zvolit vhodnou výchozí strategii dosahování vyváženosti v oblasti manažerských dovedností. 1.2 Principy rozvoje a dosahování vyváženosti v oblasti leadershipu Myšlenka vyváženého přístupu v leadershipu je založená na třech klíčových principech: Princip 1: Vyvážení manažeři nepoužívají žádný postup v přehnané míře. Je běžné, že se přirozeně spoléháme zejména na ty řídící postupy a techniky, které nám „sedí“ a které se nám v minulosti osvědčily. Uvedený sklon však může vyústit v přehnané používání našich předností a silných stránek. Obrazně VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 16 ř ečeno, čím raději máme určitý nástroj (např. kladivo), tím raději a častěji na něj spoléháme a tím zjednodušeněji vnímáme realitu (např. ve všech věcech spatřujeme hřebíky, které je potřebné řádně přitlouct). Adam z úvodního příběhu byl nesporně zdatný v řešení technických a odborných problémů, ale snažil se řešit všechno sám, včetně věcí, které měl raději nechávat na svých podřízených. Princip 2: Vyvážení manažeři uplatňují protichůdné postupy ve vzájemné rovnováze. Když na nějakou svoji silnou stránku spoléháme až příliš mnoho/ často, většinou tak činíme na úkor používání postupu, který je jejím doplňujícím protipólem. Manažeři, kteří se – podobně jako Adam – snaží mít všechno pod kontrolou a neustále do všeho zasahují, mají obvykle problémy s delegováním a zapojováním lidí do řídících procesů. Manažeři vybavení výbornými odbornými znalostmi a kompetencemi se často – stejně jako Adam – až příliš mnoho zabývají technickými detaily plněných úkolů a přehlížejí jejich širší organizační souvislosti, zapomínají na řešení strategických otázek. Princip 3: Vyvážení manažeři správně vyhodnocují situaci a adekvátně na ni reagují. Vyváženost předpokládá správné „čtení“ situace a znalost optimálních/ adekvátních způsobů jejího řešení. Versatilní manažer nejedná impulzivně či návykově, ale účelně – ví, kdy má zakročit a kdy má poskytnout prostor svým lidem; ví, kdy se má ve svém týmu či organizaci zabývat plánováním a zaváděním rozvojových změn a kdy je potřebné se soustředit zejména na plnění stávajících úkolů atd. Vedoucí, kteří nedokážou přizpůsobovat své přístupy potřebám a očekáváním svých lidí, aktuálním nárokům té které situace, nebývají dlouhodobě efektivní. V následujícím textu se budeme jednotlivými uvedenými principy dosahování vyváženosti, neboli versatility, zabývat podrobněji. Princip 1: Vyvážení manažeři nepoužívají žádný postup v přehnané míře Manažeři postrádající vyváženost se často navenek jeví jako vedoucí s určitými nedostatky či slabinami – jako někdo, kdo nedokáže myslet dostatečně strategicky, kdo neumí delegovat pravomoci a odpovědnost apod. Avšak vyváženost a versatilita nespočívají v pouhém disponování potřebnou dovedností; její podstata tkví v používání toho kterého postupu ve správné míře a ve správný čas. Řada problémů s řídící činností paradoxně souvisí se silnými stránkami přetaženými do neproduktivního extrému. Dalo by se říci, že „silná stránka manažera se stává jeho slabinou“. Vyváženost znamená zručnost v zacházení s různými řídícími postupy a dovednostmi, umění používat je ve správné míře a v odpovídající situaci, schopnost nenechat se unést svými vlastními přednostmi. Vyvážený leadership a principy versatility 17 A ť již jde o osobnosti veřejného života, anebo o manažery, lidé v řídících pozicích téměř pravidelně spoléhají na nějaký postup v přehnané míře. Svým způsobem doposud „živý“ příklad nám v uvedeném směru nabízí postava Napoleona, velkého vojevůdce, který si počátkem 19. století dokázal podrobit značnou část Evropy. Hnán svým přesvědčením, že „s reputací je to jako s hlukem – čím je větší, tím dál se donese“, nevěděl, kdy má přestat. Ke konci jeho kariéry lidé ve Francii volali: „Assez de Napoleon!“ („Dost bylo Napoleona“). Přehnané ambice zahnaly Napoleonova vojska příliš daleko a po utržení těžkých ztrát v Rusku byla v roce 1815 poražena u Waterloo. Případy přehnaného používání různých (řídících) postupů nemusíme hledat pouze v minulosti. Většina z nás by jistě dokázala bez větších potíží najít příklady manažerů, kteří v některých oblastech zacházejí příliš daleko. Poměrně často se lze v praxi setkat s ambiciózními a motivovanými manažery, kteří „tlačí“ na výkon a výsledky v takové míře, že své lidi zcela vyčerpávají. Jiní vedoucí zase poskytují svým pracovníkům takovou míru podpory, vstřícnosti a ochrany, až je jejich podřízení přestávají respektovat a brát vážně. Někteří vizionáři neustále připravují a projektují změny, jejich velké plány jsou však často neuskutečnitelné. Jiní manažeři se zase tak silně soustředí na operativu, až se zcela utopí v technických detailech každodenních aktivit. Zkuste si ověřit, jak vy sami dokážete rozpoznat skutečnost, že nějaký postup je používán příliš mnoho/často. Zaměřte se na příklady chování uvedené v tabulce číslo 1. Každý z nich představuje důležitou a nezbytnou součást efektivního vedení lidí. Do sloupečku označeného „Dohnáno do extrému“ napište, jak pravděpodobně vypadají případy, v nichž je dané chování používáno v přehnané míře: Jak vypadá verze přehnané a nevhodné aplikace tohoto postupu? Jaké důsledky a dopad má takové chování na zaměstnance a organizaci? Tabulka 1 Příklady manažerských postupů používaných v přehnané míře Důležitá součást efektivního vedení Dohnáno do extrému Mít kontrolu nad oblastí, za kterou vedoucí odpovídá. Zplnomocňovat lidi – poskytovat jim prostor k rozhodování o tom, jakým způsobem budou plnit svoje úkoly. Zabývat se řešením každodenních operativních a praktických problémů. Anticipovat potřebu změn – sledovat nové trendy a dívat se kupředu. VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 18 Schopnost rozeznat skute čnost, že někdo druhý to s používáním určitého postupu či chování přehání, je pouze jednou stránkou věci. Mnohem obtížnější totiž bývá uvědomění si faktu, že to s něčím přeháníme my sami. Naše výzkumy naznačují, že většina manažerů to nedokáže. Reflexe silných stránek a předností, které dovádíme až do krajnosti a/nebo na kterých stavíme v příliš velké míře, je přitom nezbytným předpokladem dosahování vyváženosti v oblasti vedení. Princip 2: Vyvážení manažeři uplatňují protichůdné postupy ve vzájemné rovnováze Oblast vedení je běžně konstituována prostřednictvím tzv. kompetenčních modelů – seznamů dovedností, znalostí, postupů a schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí role manažera. Kompetenční modely mají lineární charakter, jejich dílčí dimenze jsou prezentovány samostatně a bez vzájemných vazeb a souvislostí. Tyto modely nereflektují dynamické vztahy mezi různými dimenzemi a aspekty manažerské práce. Užitečnou alternativu kompetenčním modelům představuje pohled na leadership jako na oblast charakterizovanou a definovanou dvojicemi vzájemně propojených protikladů. Tento přístup je blízký taoistickému konceptu principů jin a jang, čili protikladných sil, z nichž každá má svůj nezastupitelný význam a obě dvě se vzájemně doplňují a prolínají. V běžném životě představuje vzájemně se doplňující dvojici protikladů např. mluvení a naslouchání. Efektivní komunikace je založená na vyvážené kombinaci obou postupů. Když někdo mluví příliš mnoho, obvykle naslouchá v nedostatečné míře (příliš málo) a účinnost jeho komunikace s druhými se tím značně snižuje atd. Různé výzkumy a studie postupně vedly k identifikaci řady protikladných dimenzí leadershipu: autokratický vs. demokratický styl, orientace na úkoly vs. orientace na lidi, zaměření na stabilitu vs. zaměření na změnu, transformační vs. transakční přístup atd. Společným rysem těchto dvojic je přitom skutečnost, že každá jejich strana představuje důležitou funkci a pro efektivní vedení je nepostradatelná. Dilema „buď/anebo“ zde není na místě; organizace potřebují manažery, kteří uplatňují přístup „jak/tak“, kteří vědí, že každá strana mince má svůj význam a hraje důležitou roli. Za účelem vytvoření komplexního modelu manažerské práce lze vzájemně spojit dvě obecná rozlišení. První z nich představuje Kotterovo klasické rozlišení mezi managementem a leadershipem. Ve své známé knize A Force for Change (1990) Kotter vyobrazil management jako „dělání věcí správným způsobem“ a jako dosahování výkonu a očekávaných výsledků prostřednictvím Vyvážený leadership a principy versatility 19 p říkazů a kontroly. Leadership je proti tomu zobrazen jako „dělání správných věcí“ a jako inspirování lidí prostřednictvím vizí. Druhé obecné rozlišení se týká interpersonálních a organiza čních aspektů leadershipu. Interpersonální aspekty souvisejí s otázkou, „jak“ manažer vede, přičemž většinu z nich lze přiřadit k dimenzi sebeprosazující, direktivní vs. podporující (inkluzívní), podporující styl. Organizační aspekty se týkají otázky, „co“ manažer dělá, „čemu“ věnuje svoji pozornost. Lze je přiřadit k dimenzi zaměření na technické a taktické detaily výkonu v krátkodobé perspektivě vs. zaměření na dlouhodobé plánování a tvorbu strategií. Kombinací rozdílu management vs. leadership s rozlišením mezi „jak“ a „co“ manažer dělá, lze získat souhrnný Model protikladných přístupů (viz obrázek 1). Management dosahování výkonu prostřednictvím příkazů a kontroly Leadership inspirování lidí prostřednictvím vizí Interpersonální „Jak“ Sebeprosazující a direktivní styl Zapojující a podporující styl Organizační „Co“ Krátkodobá exekuce a operativa Dlouhodobá strategie Obrázek 1 Model protikladných přístupů Direktivní vs. podporující (zapojující) styl leadershipu. Ústřední bodem této dvojice protikladů je otázka „jak“ manažer vede, jakým způsobem ovlivňuje své lidi: na jedné straně jde o přístup „shora dolů“, kdy se manažer snaží zajistit odpovídající výkon a jednání z pozice své moci, na straně druhé potom máme přístup, kdy manažer se svými lidmi kooperuje, přičemž jim důvěřuje a spoléhá na jejich odpovědnost. Jeden z aspektů uvedeného rozlišení se týká dilematu uplatňování autority – jakým způsobem lze spolu slučovat potřebu přímého usměrňování chování a výkonu lidí s potřebou poskytovat jim autonomii a prostor k uplatnění vlastní iniciativy? Druhý aspekt rozlišení souvisí s rozhodováním a s otázkou míry, v níž by se měl vedoucí rozhodovat sám a nezávisle a v níž by měl do rozhodovacích procesů nějakým způsobem zapojovat své podřízené. Třetí aspekt potom spočívá v hledání rovnováhy mezi kladením vysokých požadavků a nároků na chování a výkon pracovníků na jedné straně a pečováním o jejich spokojenost a osobní pohodu na straně druhé. Exekuce a operativa vs. strategie. Uvedená dvojice protikladů souvisí s otázkou, „co“ manažer dělá, na co se ve své práci zaměřuje: věnuje se dosahování výsledků v krátkodobém časovém horizontu, anebo se zabývá zajišťováním konkurenceschopnosti organizace v dlouhodobější perspektivě? Za hlavní VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 20 aspekt uvedené otázky lze považovat protiklad mezi řízením takticko-operativních detailů a souvislostí momentálního výkonu na jedné straně a stanovováním širších vizí a směrů budoucího vývoje na straně druhé. Druhý aspekt souvisí s tenzí mezi výběrovým zaměřením na několik specifických cílů, hospodárnost, šetrné nakládání s existujícími zdroji a snahou uskutečňovat změny zaměřené na rozvoj podniku a jeho aktivit. Třetí aspekt se potom týká protikladu mezi zaměřením manažera na stabilitu, disciplínu a řád a jeho orientací na podporu kreativity, experimentování, zavádění inovací a akceptace rizika. Dosahování a udržování přiměřené rovnováhy v obou hlavních oblastech Modelu protikladných přístupů (otázky „jak“ a „co“ manažer dělá) je prakticky velmi náročným úkolem. Zkušenosti ukazují, že většina manažerů si počíná podobně jako Adam z úvodního příkladu – až příliš mnoho spoléhají na uplatňování direktivního přístupu zaměřeného na dosahování okamžitých výsledků a opomíjejí potřebu uplatňovat styl zapojující/podporující a nutnost věnovat pozornost také otázkám strategického rozvoje. Další zkušenosti však ukazují, že většina manažerů se dokáže v uvedeném ohledu zlepšovat a potřebné rovnováhy postupně dosahovat. Výzkumná data dále jednoznačně dokládají, že snahy o dosahování vyváženosti mají praktický smysl. Čím je totiž manažer vyváženější, tím jsou jeho tým a lidé produktivnější, loajálnější, odpovědnější a spokojenější (Kaplan – Kaiser, 2006). Stejné výzkumy (tamtéž) navíc dokazují, že vyváženost se téměř z padesáti procent podílí na celkové efektivitě manažera. S ohledem na výše uvedená data a zjištění se manažerům skutečně „vyplatí“ začít brzdit či ubírat v oblasti postupů, které uplatňují až příliš mnoho/často a současně věnovat pozornost rozvoji dovedností, které postrádají a/nebo ne - uplatňují v dostatečné míře. Princip 3: Vyvážení manaže ři správně vyhodnocují situaci a adekvátně na ni reagují Schopnost používat protikladné postupy však sama o sob ě k úspěchu nestačí. Vedle ní je potřebné rovněž vědět, za jakých okolností lze jednotlivé přístupy používat. Vyváženost předpokládá správné vyhodnocování situace a znalost postupů, kterými bychom na ni měli optimálně reagovat. Jak jsme již uvedli, manažeři zdatní v komunikaci vědí, kdy mají naslouchat a kdy mají mluvit. Manažeři, kteří toto umění neovládají, jsou neefektivní. Někteří hovoří i v okamžicích, kdy by měli naslouchat. Jiní sice pozorně naslouchají, ale jen zřídka dávají najevo, co si sami myslí, a to i v případech, kdy by to druzí lidé potřebovali vědět. Vyvážený leadership a principy versatility 21 Mentální modely. Pod pojmem „mentální model“ chápeme systém individuálních názorů o podstatě věcí kolem nás a o způsobu jejich fungování. Jejich součástí je jednak řada různých prvků, jednak představy o vzájemných vztazích mezi těmito elementy. Manažeři by se ve své práci měli opírat o skutečně funkční mentální model leadershipu. Měli by vědět, na čem všem (různé postupy a chování) se efektivní vedení zakládá, jak spolu tyto skutečnosti souvisejí a v jakých situacích (i jakým způsobem) je žádoucí ten který přístup používat. Nekompletní mentální model leadershipu se projevuje různými disproporcemi a disharmoniemi – manažer příliš mnoho/často spoléhá na oblíbené či osvědčené postupy a opomíjí jejich funkční protiklady. Jak již bylo řečeno, takové přístupy snižují efektivitu řídící práce. Když jsme Adama požádali, aby uvedl nejd ůležitější charakteristiky a předpoklady efektivního vedení, odpověděl: „Dobrý manažer projevuje iniciativu, ví, jaké úkoly je potřebné splnit a jakým způsobem se přitom má postupovat.“ Jeho mentální model leadershipu byl zaměřen především na osobu samého vedoucího/manažera; v jeho rámci Adam pojímal leadership jako aplikaci individuálních znalostí a schopností. Co tento model postrádal, byla jasná představa role druhých lidí (podřízených). Pokud např. Adam hovořil o vlastní iniciativě při plnění úkolů, mohl také uvést, že „dobrý manažer ví, které členy týmu by měl tím kterým úkolem pověřit“. On však o roli svého týmu a jeho členů nehovořil vůbec a v tom také spočíval jeho hlavní problém – příliš spoléhal na své vlastní znalosti a dovednosti a nedostatečně využíval potenciál svých lidí. Vyvážený leadership se zakládá na znalosti a pochopení významu širokého spektra protikladných, vzájemně se doplňujících postupů. Pokud manažer nebude některému z těchto přístupů dostatečně rozumět a doceňovat jeho roli, nikdy si ho plně neosvojí a nikdy tím pádem nebude ani plně efektivní. Volba a uplatnění adekvátního postupu. Správné vyhodnocování situací a volba adekvátních postupů a způsobů jednání představují umění i vědu. Coby „umění“ si danou dovednost osvojujeme prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti – metodou pokusů a omylů, pozorováním druhých lidí a učením se z jejich úspěchů i nezdarů apod. Otázkami aplikace adekvátních manažerských postup ů a technik se zabývá rovněž věda a výzkum. Většina existujících studií se přitom soustředí zejména na interpersonální otázku, „jak“ bychom si při vedení lidí měli počínat. Např. situační teorie leadershipu autorů Paula Herseyho a Kena Blancharda (1993) odvozuje potřebu (míry) aplikace direktivního a zapojujícího (podporujícího) stylu vedení od pracovní (kompetence) a osobní (motivace a ochota) zralosti podřízených. Pokud jsou kompetence a motivace VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 22 pracovníka na nízké úrovni, je doporu čován styl direktivní. V případech, kdy má podřízený odpovídající kompetence, ale není dostatečně spokojen a motivován, lze použít styl podporující, který obecně pomáhá zvyšovat zájem a zaujetí lidí pro požadovanou práci. Pokud jsou pracovníci motivovaní, ale nedisponují potřebnými schopnostmi a dovednostmi, je žádoucí se opřít o direktivní přístup, jehož prostřednictvím lidem sdělíme, co od nich očekáváme a objasníme, jak si při tom mají počínat. Konečně, v případech vedení vysoce schopných i motivovaných lidí si může vedoucí do značné míry „uvolnit ruce“ – měl by „pouze“ delegovat a v případě potřeby pracovníkům poskytovat podporu a konzultace (viz rovněž 7.2). Teorie cesty k cíli (Path-Goal Theory) autora Roberta Househo (1971) specifikuje jiné podmínky preferování a aplikace různých stylů vedení. Poskytování podpory a povzbuzování je doporučováno v případech, kdy podřízení musí vykonávat nudnou, stresující a/nebo nebezpečnou práci. Direktivní přístup by měl být, dle R. Househo, používán v případech plnění komplexních a/nebo nepřehledných a nejasných úkolů, a to zejména pokud jsou jimi pověřeni nezkušení pracovníci. Pokud je potřebné učinit rozhodnutí a podřízení disponují odpovídajícími odbornými znalostmi i zkušenostmi, měl by se je manažer snažit do rozhodovacího procesu aktivně zapojit. Relativně kompletní model využívání různé míry participace pracovníků na rozhodování vypracovali Victor Vroom a Arthur Jago (1988). Jejich přístup doporučuje uplatňování direktivního stylu a individuálního způsobu rozhodování v situacích, kdy manažer disponuje všemi potřebnými informacemi, nemá dostatek času a navíc může s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že podřízení jeho rozhodnutí přijmou. V případech potřeby dospět k vysoce kvalitnímu řešení a v situacích, kdy k tomu mají manažer a jeho tým dostatek času, je vhodné do rozhodovacího procesu zapojovat i podřízené. Autoři definují také další podmínky efektivního vedení a rozhodování (blíže viz kapitolu 9 věnovanou vedení týmů). Mnohem menší množství vědeckých výzkumů a literatury se zabývá problémem, za jakých okolností by se měl manažer zaměřovat spíše na taktické otázky a plnění krátkodobých úkolů a kdy by se měl soustředit na tvorbu a promýšlení strategií dalšího rozvoje. Obecně je uznáváno, že vyšší manažerské pozice již ze své podstaty předpokládají převažující orientaci na strategické otázky, zatímco lidé na nižších manažerských postech by se měli zabývat především operativou a momentálním výkonem. Jde však o velmi obecný a zjednodušující pohled. Také vrcholoví manažeři se musí v určitých situacích věnovat operativě a zajišťování aktuálního výkonu a naopak, rovněž linioví a střední manažeři se musí umět dívat dopředu a podřizovat svoji činnost strategickým prioritám. Jiné východisko určování skutečnosti, zdali je žádoucí soustředit se na taktiku a operativu anebo spíše na strategii, představuje stadium životního Vyvážený leadership a principy versatility 23 cyklu, v n ěmž se momentálně nachází organizace, oddělení anebo produkt. Počáteční stadium cyklu charakterizuje potřeba plně se věnovat oběma stránkám řízení a vedení. V situacích krizí a převratů bývá žádoucí soustředit se zejména na taktiku a operativu. Pokud organizace musí čelit zásadním změnám v oblasti technologií, zákonných opatření anebo poptávky, měl by se její management zabývat strategií a možnostmi efektivního využití daných změn. Některé články v několika ročnících časopisu Harvard Business Review se snažily spojovat adekvátnost zaměření na taktiku či strategii s obchodními úkoly a cíli organizace. Například Charles O’Reily a Michael Tushman (2004) se snažili zjistit, jaké manažerské přístupy si vyžaduje situace, v níž se organizace snaží plně využít možnosti existujícího trhu a/nebo produktu a situace, kdy podnik expanduje na nová území. Využití existujícího trhu a/nebo produktu předpokládá především krátkodobé zaměření na náklady, ceny, operace a drobná zdokonalení, to vše podporováno kulturou orientovanou na hospodárnost, udržování kvality, spokojenost zákazníků a minimalizaci rizika. Na druhou stranu, vstup na nové trhy a hledání nových příležitostí předpokládá podnikatelské zaměření na inovace, adaptabilitu, nové produkty a na organizační kulturu zdůrazňující rychlost, pružnost, experimentování a akceptaci rizika. 1.3 Sebehodnocení – „Jak využívám protikladné přístupy k leadershipu“ Po přečtení předchozích stránek si možná někteří kladou otázky o míře vlastní vyváženosti coby (potenciálního) manažera, o schopnosti rovnovážně a situaci přiměřeně používat direktivní a podporující styl, zaměřovat se jak na taktiku a krátkodobé cíle, tak na strategie a rozvojové vize. Pokud je tomu skutečně tak, připravili jsme pro vás sebehodnotící nástroj (viz dotazník „Jak využívám protikladné přístupy k leadershipu“), který by vám mohl pomoci s hledáním odpovědi na výše uvedené otázky i se zahájením rozvoje v oblasti vzájemného vyvažování dovedností pro vedení lidí. Interpretace výsledků. Všimněte si, že protikladné přístupy – tj. direktivní vs. zapojující/podporující styl a zaměření na operativu a exekuci vs. orientace na strategii – jsou v dotazníku uvedeny vedle sebe. Jednotlivá tvrzení jsou rovněž spárovaná – každé tvrzení na levé straně je doplněno (proti)tvrzením na straně pravé. Při interpretaci výsledků berte vždy uvedenou skutečnost v úvahu. VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 24 Po vypln ění dotazníku si položte následující otázky: ● Dosáhli jste na některé z dvojic protikladných tvrzení (postupů) žádoucí rovnováhy („hvězdička“ vs. „hvězdička“)? Pokud ano, můžeme vám blahopřát; jde o protikladné postupy, které pravděpodobně používáte ve správné míře i vyváženě. Jde o dobrý základ k dosahování a rozvíjení vyváženosti. ● Vyskytují se mezi výsledky případy párů tvrzení, na nichž jste evidentně nevyvážení – kde na jedné straně určitý postup používáte příliš mnoho/často („plus“) zatímco druhý, protikladný, příliš málo („minus“)? Pokud ano, rozhodně jde o rozvojový námět. ● Jak vypadá celkový obrázek vašeho přístupu k leadershipu? V rámci každého obecného přístupu – tj. direktivní vs. podporující styl a zaměření na operativu a exekuci vs. orientace na strategii – zjistěte, pro kterou stranu jste získali více „hvězdiček“ a „plusů“. Jde o přístup, jenž v dané obecné dimenzi vedení preferujete. Jak využívám protikladné přístupy k leadershipu Instrukce. Zamyslete se nad tím, do jaké míry uplatňujete každé z níže uvedených chování či postupů (viz jednotlivá tvrzení). Pokud se domníváte, že daný přístup používáte přiměřeně a ve správné míře, označte tvrzení hvězdičkou (*). Pokud si myslíte, že daný postup používáte „příliš mnoho/často“, označte tvrzení znaménkem plus (+). Pokud se domníváte, že daný přístup používáte „příliš málo“, označte tvrzení znaménkem minus (–). Sebeprosazující a direktivní styl Odpověď Zapojující a podporující styl Odpov ěď Oblast, za kterou odpovídám, mám pod svým dohledem a kontrolou. Podřízené zplnomocňuji a nechávám je rozhodovat o způsobu plnění jejich úkolů. Svůj názor prosazuji jasně a razantně. Tážu se druhých lidí, co si myslí a jejich názory se vážn ě zabývám. Jsem přímý(á) a dávám lidem otevřeně najevo nespokojenost s jejich prací. Dávám si pozor, abych nezra ňoval(a) city druhých lidí. Vyvážený leadership a principy versatility 25 Krátkodobý výkon a operativa Odpov ěď Dlouhodobá strategie Odpověď Soustředím se na to, aby bylo vše doděláno v řádném termínu. V ěnuji čas a energii přemýšlení o budoucnosti a dlouhodobému plánování. Věnuji se řešení každodenních taktických a operativních problémů. Sleduji vývojové trendy a p řemýšlím o potřebných strategických a rozvojových změnách. Jsem zaměřen(a) na proces, postupuji systematicky, krok za krokem. Snažím se podporovat inovace a vytvá řet prostředí, v němž se nikdo nebojí zkoušet nové věci. Poznámka: Výzkumy dokazují, že přesné a skutečně výstižné sebehodnocení je velmi náročnou záležitostí. V průběhu vyplňování našeho dotazníku se snažte opírat o zpětnou vazbu, kterou jste, jako manžeři, již od druhých lidí získal(a). Na škodu věci nemusí být ani postup, když dotazník vyplníte ve spolupráci s kolegou, který vás dobře zná, je vůči vám otevřený a jemuž důvěřujete. Jak jsme již uvedli, téměř polovina všech manažerů podléhá tendenci být příliš direktivní a nedostatečně zapojující (podporující), příliš se zaměřuje na operativu a v nedostatečné míře na strategii. V rámci uvedeného sklonu spoléhají především na svoji vlastní iniciativu a znalosti o zvládání každodenních úkolů, jimiž byli pověřeni. Často bývají dobří v oblasti řešení technických problémů a dosahování výsledků v krátkodobém časovém horizontu. Tyto jejich přednosti a dovednosti ovšem bývají (až příliš) často „vykupovány“ sníženou morálkou a motivací pracovníků a neschopností připravovat vedenou organizační jednotku a/nebo podnik na potřebné budoucí změny a rozvoj. Dalších přibližně 20 % manažerů zase inklinuje příliš mnoho/často k uplatňování podporujícího přístupu a k příliš silnému zaměření na operativu – své lidi podporují, snaží se brát v úvahu jejich názory i potřeby a věnují se zejména kvalitnímu a efektivnímu plnění každodenních úkolů a povinností. Tito manažeři bývají odpovědní a pracovití a jejich nadřízení na ně s oblibou spoléhají. Obvykle jde o lepší „následovatele“ („followers“) nežli „lídry“. Poměrně často mívají problémy se ziskem a udržením autority, s kladením jasných nároků a požadavků na individuální odpovědnost a výkon podřízených. Manažerů, kteří spoléhají hlavně na direktivní přístup a současně se zaměřují zejména na strategii, je dalších zhruba 20 %. Často bývají vnímáni jako odvážní vizionáři a proto je jejich nadřízení rádi pověřují prosazováním a implementací změn. Obvykle jde o ambiciózní lidi, kteří se snaží učinit dojem a prosadit se do VYVÁŽENÝ LEADERSHIP 26 vyšších pozic. Jejich omezení spo čívá vesměs v neschopnosti „stahovat“ a získávat si na svoji stranu vedené lidi, motivovat je pro uskutečňování naplánovaných rozvojových projektů a změn. Dalším problémem bývá tendence přehlížet a podceňovat otázky spojené s reálnými podmínkami a praktickou uskutečnitelností jejich vizí. Přibližně 10 % manažerů se primárně spoléhá na podporující styl vedení a na tvorbu strategií. Snaží se být oblíbení a inspirující, dokážou lidi sjednocovat kolem potřeby uskutečňovat různé změny a vize. Uvedený typ manažerů ovšem často opomíjí nutnost důsledně zaměřovat pozornost svých lidí na sledování pečlivě vybraných priorit. V důsledku toho mohou při prosazování změn selhávat a také v očích vedených lidí ztrácet svůj odborný kredit a důvěryhodnost. Bude užitečné, když výsledky svého sebehodnocení porovnáte s názory druhých (pokud možno vámi vedených) lidí na váš styl a pojetí leadershipu. 1.4 Základní náměty k dosahování vyváženosti v oblasti manažerských dovedností Výchozím předpokladem osobního rozvoje je sebepoznání a uvědomění si vlastních silných i slabých stránek. V případě snah o vyvážený leadership jde o to, aby si manažer uvědomil, které postupy používá v příliš malé míře a které používá příliš mnoho/často. Dalším předpokladem úspěšného a trvalého osobního rozvoje je zaměření na vnější i vnitřní aspekty tohoto procesu. Rozvojové snahy se poměrně často nesprávně zaměřují pouze na vnější aspekty, tj. na změny v oblasti chování. Potřeba zvýšit efektivitu řídící práce je zde ztotožňována s potřebou změnit (neefektivní) chování. Konkrétní styl a způsob vedení lidí však není pouze záležitostí chování jako takového; promítá se do něj rovněž osobnost manažera, jeho myšlení, názory, hodnotové orientace, motivace atd. Jinými slovy řečeno, snahy o změnu chování musí být podporovány a propojovány se změnami v oblasti „mentálního modelu leadershipu“. Pokud tuto skutečnost manažer nerespektuje, nemůže zvyšovat efektivitu své práce. a) Vnější aspekty práce na osobním rozvoji Vnější aspekty práce na osobním rozvoji se týkají snah o přímou změnu našeho chování. Při rozvíjení versatilních dovedností jde o častější a/nebo „intenzivnější“ používání nedostatečně využívaných přístupů a o „ubírání“ v oblasti Vyvážený leadership a principy versatility 27 p říliš mnoho/často používaných postupů. Mezi chováním, které bychom se měli naučit používat více/častěji, a chováním, které bychom se měli naučit používat méně (často), existuje důležitý rozdíl. V prvním případě si totiž obvykle musíme osvojovat zcela nové, doposud nám chybějící dovednosti, zatímco v případě druhém jde spíše o „vyladění“ našich dovedností na správnou míru a „frekvenci“. Rozvoj nových dovedností připomíná zahajování přípravy na nový zápas po utrpěné prohře; nejdříve musíme pochopit, jaké způsoby chování si musíme osvojit, abychom příště uspěli, jak je máme používat a teprve potom můžeme začít s tréninkem. V uvedeném ohledu nám mohou pomáhat rolové modely. Ruku v ruce s pozorováním vnější podoby nového/žádoucího chování se však musíme zaměřovat také na porozumění principům jeho efektivního používání. Například aktivní naslouchání předpokládá umění odhadnout, kdy máme mluvit a kdy máme naslouchat, kdy máme partnera a jeho sdělení akceptovat a kdy se k němu máme vyjadřovat atd. (viz kapitolu 5 věnovanou aktivnímu naslouchání). Po etapě pozorování, seznamování se s novým chováním a principy jeho efektivního používání bychom měli začít s jeho aktivním nácvikem – ať již v rámci výukových kursů či přímo na pracovišti. Pouhým sledováním a/ nebo studiem si totiž žádnou dovednost nemůžeme osvojit. „Dolaďování“ a tříbení již existujících dovedností je poněkud snazším úkolem, protože základům a významu daného chování již rozumíme. Potřebujeme se „pouze doučit“, v jakých situacích a v jaké míře by daný postup měl být používán, aby byl doopravdy efektivní. Určitý problém zde spočívá ve skutečnosti, že chování a postupy, s jejichž používáním to přeháníme, představují naše návyky, něco, co děláme víceméně spontánně, rádi a bez velkého přemýšlení. Důležité je proto zvýšení úrovně našeho povědomí o tom, jak, kdy a s jakými výsledky daný postup aplikujeme. Například manažeři, kteří inklinují k podpoře a zplnomocňování svých lidí, by se měli naučit systematicky vyhodnocovat, jaké dopady má toto jejich chování na pracovní motivaci a výkon podřízených – pokud dochází k jejich snižování, může být žádoucí ubrat na podpoře a přidat na direktivě, náročnosti a kladení jasných požadavků. Manažeři stojící před úkolem začí


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist