načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vyučovací metody na vysoké škole -- Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia – Lucie Rohlíková; Jana Vejvodová

Vyučovací metody na vysoké škole -- Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Elektronická kniha: Vyučovací metody na vysoké škole
Autor: Lucie Rohlíková; Jana Vejvodová
Podnázev: Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Metodická příručka vysvětluje funkční aplikaci vyučovacích metod podle adresátů i charakteru disciplíny a možnost využití různých typů hodnocení studentů. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  297
+
-
9,9
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 77.9%hodnoceni - 77.9%hodnoceni - 77.9%hodnoceni - 77.9%hodnoceni - 77.9% 87%   celkové hodnocení
6 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 281
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, portréty
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Organizace výuky a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4152-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Metodická příručka vysvětluje funkční aplikaci vyučovacích metod podle adresátů i charakteru disciplíny a možnost využití různých typů hodnocení studentů.

Popis nakladatele

Praktická publikace uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných rad a zajímavých podnětů. Knížka je dále určena lektorům celoživotního vzdělávání a organizátorům e-learningových kurzů. Na českém trhu ojedinělá publikace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, definovat způsobilosti, které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplíny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy hodnocení studentů. (praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Lucie Rohlíková; Jana Vejvodová - další tituly autora:
Vyučovací metody na vysoké škole -- Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Vyučovací metody na vysoké škole
Hudební výchova 6 a 7 -- Učebnice Hudební výchova 6 a 7
Hudební výchova 6 a 7 -- Příručka učitele Hudební výchova 6 a 7
Učíme se s tabletem Učíme se s tabletem
 (e-book)
Nejlepší kniha o fake news!!! Nejlepší kniha o fake news!!!
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Prakti cký průvodce

výukou v prezenční

i distanční formě studia

Vyu

č

ovací metody na vysoké škole

Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Lucie RohlíkováJana Vejvodová

Vyučovací

metody

na vysoké škole

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

Monogra e uznávaných autorek je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské

učitele, kteří v průběhu svého studia neprošli soustavnou pedagogickou přípra

vou, ale ocení ji také zkušenější pedagogové, kterým nabídne mnoho cenných

rad a zajímavých podnětů. Knížka je dále určena lektorům celoživotního vzdě

lávání a organizátorům e-learningových kurzů. Na českém trhu ojedinělá publi

kace přináší přehled tradičních i moderních metod včetně e-learningu. Čtenář

bude s její pomocí schopen vypracovat sylabus vyučované disciplíny, de novat

způsobilosti , které mají jeho studenti získat, i správně formulovat cíle disciplí

ny či e-learningového kurzu. Na základě toho pak dokáže funkčně aplikovat

vyučovací metody podle adresátů i charakteru disciplíny a využívat různé typy

hodnocení studentů.

P

ublikace je zcela ojedinělou a originální prací vytvořenou pro české vysokoškol

ské prostředí. Její pojetí je na rozhraní odborné knihy a metodického průvodce

v oblasti vysokoškolské didakti ky. Může plnit i funkci prakti cké příručky ke studiu

dané problemati ky, jak bývá obvyklé u amerických publikací, které se věnují peda

gogické průpravě vysokoškolských učitelů.

Způsob zpracování problemati ky je výjimečný tí m, že integruje teorii, aplikaci

a zkušenost a také propojuje obecnou didakti ku s didakti kou vysokoškolskou. Je di

dakti cky fundovaný, přitom čti vý a obohacený o citáty, přehledové tabulky, obrázky.

Obsahuje příklady a ilustrace. Text je strukturovaný, přehledný.

Publikaci považuji za hodnotné dílo po stránce odborné i způsobem zpracování.

Zcela jistě přispěje k podpoře začínajících vysokoškolských učitelů, i těch, kteří po

ciťují potřebu pedagogických znalostí . Zároveň je významným příspěvkem k rozvoji

vysokoškolské pedagogiky/didakti ky a obohacením českého knižního fondu, který

je chudý na publikace z tohoto oboru.

Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav výzkumu a rozvoje vzděláváníGrada Publishing

Praktický průvodce

výukou v prezenční

i distanční formě studia

Vyučovací

metody

na vysoké škole

Lucie Rohlíková , Jana Vejvodová


PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. Vyučovací metody na vysoké škole Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Kniha je monografie Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4797. publikaci Odborná recenze: Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Odpovědná redaktorka Mgr. Marie Zelinová Grafická úprava a sazba Eva Hradiláková Počet stran 288 První vydání, Praha 2012 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o, Pardubice © Grada Publishing, a.s., 2012 Cover Design © Eva Hradiláková Cover Photo © Ing. Vladimír Nový ISBN 978-80-247-4152-9 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-7986-7 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-7987-4 (ve formátu EPUB)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být

reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího pí

semného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

O autorkách ................................................................................................................................. 9

Předmluva .................................................................................................................................. 11

Úvodní zamyšlení ................................................................................................................... 13

Strategie učení ......................................................................................................................... 14

1 F ormy a metody výuky na vysoké škole ................................................................ 19

1.1 Z ákladní pojmy ............................................................................................................. 19

Organizační formy výuky ............................................................................................. 21

1.2 P řednáška ........................................................................................................................ 23

Jak vymezit vysokoškolskou přednášku vzhledem

k současným trendům ve vysokoškolském vzdělávání? ................................ 23

Krátký historický exkurz ............................................................................................. 24

Přednáška jako výklad .................................................................................................. 26

Přednáška – problémový výklad ................................................................................ 28

Přednáška – interakce se studenty, diskuze ............................................................. 30

Přednáška s podporou multimédií ............................................................................ 32

E-kurz (on-line kurz) .................................................................................................... 33

1.3 S eminář ........................................................................................................................... 34

Zvláštní formy semináře ............................................................................................... 35

Referáty jako nástroj vysokoškolské výuky ............................................................ 36

1.4 C vičení .............................................................................................................................. 37

Zvláštní formy cvičení ................................................................................................... 38

1.5 P rezentace a demonstrace .......................................................................................... 39

Prezentace ......................................................................................................................... 40

Demonstrace ................................................................................................................... 41

1.6 Dis kuze ............................................................................................................................. 43

Umění klást otázky ........................................................................................................ 44

1.7 S kupinová výuka, kooperativní učení ................................................................... 49

Jak rozdělit studenty do skupin? ................................................................................. 50

Partnerská výuka ............................................................................................................ 52

Kooperativní učení ....................................................................................................... 54

1.8 Ř ešení projektů .............................................................................................................. 55


1.9 Ř ešení problémů, badatelské a výzkumné metody ........................................... 57

Řešení problémů ............................................................................................................. 57

Badatelské a výzkumné metody ................................................................................. 63

1.10 S imulační, situační a inscenační metody .............................................................. 65

Metody simulační ........................................................................................................... 66

Metody situační .............................................................................................................. 69

Metody inscenační ......................................................................................................... 70

1.11 D alší formy výuky ......................................................................................................... 70

Studijní praxe ................................................................................................................... 70

Klinická praxe ................................................................................................................ 71

Pedagogická praxe ......................................................................................................... 71

Stáž .................................................................................................................................... 72

Exkurze ............................................................................................................................ 72

Samostudium .................................................................................................................. 72

Konzultace ........................................................................................................................ 77

1.12 J ak formulovat cíle předmětu a získané způsobilosti? ..................................... 78

Cíle předmětu .................................................................................................................. 78

Získané způsobilosti ...................................................................................................... 82

1.13 H odnoticí metody ......................................................................................................... 88

Charakteristika vybraných hodnoticích metod ..................................................... 88

Současné trendy v hodnocení na vysoké škole ....................................................... 91

1.14 S pecifika výuky v programech celoživotního vzdělávání ............................... 92

Specifika vzdělávání dospělých .................................................................................. 94

Dospělý studující – praktické poznámky .................................................... 96

2 K onstruktivismus ve výuce na vysoké škole ..................................................... 101

2.1 J ak se pozná konstruktivistická výuka? .............................................................. 101

Znaky konstruktivistické výuky ............................................................................... 103

2.2 C íle odvozené studentem ......................................................................................... 114

Proč se někteří studenti chtějí učit, a jiným chybí motivace? ........................... 115

Znáte své studenty a umíte je povzbudit? .............................................................. 115

Cíle stanovené studenty .............................................................................................. 118

Jak podporovat samostatnost studentů,

a přitom je nenechat „na holičkách“? ................................................................. 119

2.3 U čitel jako partner ...................................................................................................... 121

Postupná podpora ........................................................................................................ 123

Učit, „jak se učit“ .......................................................................................................... 125

2.4 Zk ušenostní učení a problematika objevování ................................................. 128

Zkušenostní učení ....................................................................................................... 128

Objevování a konstrukce poznatků ......................................................................... 130

2.5 P ředchozí znalosti a práce s chybou ..................................................................... 133


Předchozí znalosti ........................................................................................................ 133

Práce s chybou ............................................................................................................... 135

2.6 K ooperativní učení a interdisciplinarita ............................................................ 136

Kooperativní učení ....................................................................................................... 137

Mezipředmětové vztahy .............................................................................................. 139

2.7 P rimární zdroje .......................................................................................................... 141

Komparativní čtení a psaní ........................................................................................ 143

Výuka v cizím jazyce .................................................................................................... 143

2.8 A utentické hodnocení ............................................................................................... 144

Jak hodnotit vysokoškolské studenty? .................................................................... 144

Alternativní strategie hodnocení ............................................................................. 146

2.9 K onstruktivismus na vysoké škole? ...................................................................... 147

3 Dis tanční vzdělávání a e‑learning na vysoké škole ....................................... 151

3.1 C o je distanční vzdělávání? ..................................................................................... 151

Základní principy distančního vzdělávání ............................................................ 152

3.2 Vz dálenost v distančním vzdělávání .................................................................... 154

Prostorová vzdálenost ................................................................................................. 155

Časová vzdálenost ........................................................................................................ 155

Sociální vzdálenost ....................................................................................................... 156

Psychologická vzdálenost ........................................................................................... 157

Kulturní vzdálenost ...................................................................................................... 157

3.3 T ypy distančního vzdělávání ................................................................................... 159

Vzdělávací instituce ..................................................................................................... 159

Forma studia .................................................................................................................. 160

Získané vzdělání ........................................................................................................... 161

Informační a komunikační technologie ................................................................. 162

Malé nahlédnutí do historie distančního vzdělávání .......................................... 163

3.4 Dis tanční vzdělávání v kontextu vzdělávání dospělých ................................. 165

Podmínky úspěšného distančního studia .............................................................. 165

Využití předchozích zkušeností ................................................................................ 167

Motivace v distančním vzdělávání dospělých ....................................................... 167

3.5 R ole učitele v distančním vzdělávání ................................................................... 170

3.6 Dis tanční pedagogická komunikace .................................................................... 173

Jak probíhá komunikace tutora se studujícími? ................................................... 174

Jak probíhá tutoriál? .................................................................................................... 175

3.7 T ypy distančních studijních opor ......................................................................... 177

Funkce distančních studijních opor ........................................................................ 177

Textové studijní opory ................................................................................................ 178

Audiovizuální studijní opory ................................................................................... 179

Možnosti počítačově podporovaného distančního vzdělávání ........................ 181 C o je e‑learning? ......................................................................................................... 181

E-learning z pohledu pedagogických teorií .......................................................... 183

3.9 Z ákladní pojmy aneb E‑learning od A do Z ...................................................... 185

3.10 Di daktické zásady při přípravě on‑line kurzu .................................................. 193

Proč nepřevádět texty skript do elektronické podoby? ...................................... 193

Důležité otázky před zahájením práce .................................................................... 194

Motivace v on-line kurzu ........................................................................................... 197

3.11 S truktura on‑line kurzu ............................................................................................ 198

Struktura jedné lekce ................................................................................................... 200

3.12 Z pracování textových částí ...................................................................................... 204

Cíle ................................................................................................................................... 204

Úvodní slovo pro studenta ......................................................................................... 205

Text studijních článků ................................................................................................. 208

3.13 M ultimediální prvky .................................................................................................. 212

Statická grafika .............................................................................................................. 212

Dynamická grafika ....................................................................................................... 213

Audionahrávky .............................................................................................................. 214

Lze použít multimediální materiál stažený z internetu? .................................... 214

3.14 Ú koly a cvičení ............................................................................................................. 216

Úkoly ................................................................................................................................ 216

Cvičení ............................................................................................................................. 221

3.15 A utotesty a testy .......................................................................................................... 222

Typy testových úloh ..................................................................................................... 223

3.16 S ociální role učitele v on‑line kurzu ..................................................................... 227

Proč vytvořit skupiny? ................................................................................................. 228

Role studijní skupiny ................................................................................................... 230

Skupinové aktivity ........................................................................................................ 230

Diskuze ............................................................................................................................ 232

3.17 Z pětná vazba v e‑learningu ..................................................................................... 233

Pojem zpětná vazba ..................................................................................................... 234

Role zpětné vazby v on-line výuce ........................................................................... 234

Zpětná vazba pro studenty i učitele ......................................................................... 235

Zpětná vazba pro studenty ......................................................................................... 235

Zpětná vazba pro učitele a autory kurzu ................................................................ 237

3.18 T ipy pro úspěšné on‑line vzdělávání .................................................................... 238

Slovo závěrem ......................................................................................................................... 241

Klíč k autokorektivním otázkám a úkolům ........................................................... 243

Résumé ....................................................................................................................................... 269

Literatura .................................................................................................................................. 271


O autorkách / 9

O autorkách

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Působí v Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univer

zity v Plzni a dlouhodobě se věnuje vzdělávání vysokoškolských

učitelů a lektorů dalšího vzdělávání. Specializuje se na distanční

vzdělávání, e-learning a moderní technologie. Je zkušenou au

torkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní didaktické zpra

cování on-line kurzů získala v roce 2004 cenu Národního centra

distančního vzdělávání a v roce 2010 cenu sdružení EUNIS-CZ

(European University Information Systems CZ).

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Přednáší na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedago

gické Západočeské univerzity v Plzni. Pro Ústav celoživotního

vzdělávání ZČU pracuje jako metodička e-learningu. Jako tutorka

vedla tři běhy sedmiměsíčního evropského on-line kurzu NET

-Trainers, ve kterém byli proškoleni vysokoškolští učitelé z deseti

českých univerzit a vysokých škol v metodice on-line vzdělávání.

Je autorkou i tutorkou mnoha on-line kurzů, čtyři z nich získa

ly cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information

Systems CZ).Předmluva / 11

Předmluva Tato kniha vznikla jako odborný příspěvek k problematice vysokoškolské pedagogiky a vychází z dílčích výzkumných šetření a zkušeností nabytých během projektů Konstruktivismus v praxi vysokých škol (2009–2011, ESF OPVK), ECTS 10 (2010, rozvojový projekt ZČU v Plzni) a Moderní lektor – vzdělávání dospělých moderně a efektivně (2010–2012, ESF OPVK). V rámci těchto projektů byly pilotně ověřeny části textů, které nyní vydáváme v souhrnné, přepracované a rozšířené podobě. S ohledem na zpřístupnění této odborné publikace co nejširšímu spektru akademických pracovníků byla zvolena interaktivní podoba publikace (s otázkami k zamyšlení a skrytým modelovým řešením). Kniha však není učebnicí vysokoškolské pedagogiky.

Vysokoškolští učitelé bývají většinou odborníky, kteří svou pozornost věnují především vyučované disciplíně, a nikoli způsobu výuky. Při výběru vyučovacích metod obvykle vycházejí z vlastních studentských zážitků, přejímají metody vyučujících, kteří je během studia nejvíce ovlivnili. Přestože se většinou snaží napodobit ty nejlepší ze svých učitelů, není tento přístup ideální, protože v podstatě „reprodukuje minulost“ (Vašutová, 1999). V současné době neexistuje mnoho publikací specificky zaměřených na vysokoškolskou pedagogiku nebo nejsou učitelům na vysoké škole běžně dostupné. Paralely s vysokoškolskou pedagogikou lze najít samozřejmě v obecněpedagogických publikacích, ty však učitelé-logotropové nevyhledávají.

Naše zkušenosti ukazují, že vysokoškolský učitel je nejvíce motivován k tomu, aby si osvojil pedagogické dovednosti, v době, kdy na vysoké škole začíná učit, hledá svůj osobitý styl a řeší první problémy se studijními skupinami. Později usiluje o získání nových pedagogických kompetencí tehdy, když potřebuje (ať už sám z vlastní vůle, anebo pod vnějším tlakem vedení vysoké školy) aplikovat ve své praxi moderní výukové technologie nebo připravit studijní materiály pro distanční formu výuky či e-learning. Naše kniha by měla pomoci vysokoškolským učitelům v obou těchto situacích. Při přípravě publikace bylo naším cílem především: • zpřístupnit vysokoškolským učitelům zajímavé myšlenky uznávaných pedagogických

osobností, • zamyslet se nad teorií obecné pedagogiky v kontextu výuky na vysoké škole, 12 / Vyučovací metody na vysoké škole

„Naší didaktiky začátkem i koncem budiž:

hledati a nalézti způsob, podle něhož by vyučující

učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více.“

Jan Amos Komenský

Velká didaktika, 1657

• motivovat vysokoškolské učitele k pedagogické reflexi vlastní praxe, • shromáždit celou řadu inspirativních příkladů z výuky na vysoké škole, • zdůraznit potřebu funkčního využití tradičních i moderních metod výuky na vysoké

škole, a to v prezenční, distanční i kombinované formě studia. V první kapitole vymezujeme jednotlivé formy vzdělávací činnosti na vysoké škole a organizační formy vysokoškolské výuky, charakterizujeme tradiční i netradiční metody výuky a rozmanité přístupy k aktivizaci studentů. Pozornost zaměřujeme na formulaci cílů a získaných způsobilostí v souladu s požadavky ECTS (European Credit Transfer System). Představujeme zde také základní specifika vzdělávání dospělých.

Druhou kapitolu věnujeme jednomu z výraznějších teoretických směrů vysokoškolské pedagogiky, didaktickému konstruktivismu. Ačkoli nepatříme mezi nekritické obdivovatele konstruktivistického pojetí výuky, domníváme se, že znalost a reflexe konstruktivistických principů patří k základní didaktické průpravě vysokoškolského učitele.

V  třetí kapitole vycházíme ze svých osobních zkušeností s  distančním vzděláváním a e-learningem u nás i v zahraničí. Dlouhodobě působíme jako autorky a tutorky on-line kurzů a předkládáme pro inspiraci takový pohled na „vzdělávání na dálku“, který považujeme za optimální a obecně použitelný prakticky ve všech disciplínách vyučovaných na vysoké škole.

Tato publikace se nesnaží být vyčerpávajícím příspěvkem k problematice vysokoškolské didaktiky, ale spíše praktickou příručkou, která přináší podněty k zamyšlení a soubor metodických postupů a technik ihned využitelných v praxi. V knize najdete řadu otázek a námětů. Odpovědi a volba z předložené nabídky možností však závisí na celé řadě subjektivních i objektivních činitelů (studijní skupina, vyučovaná disciplína, cíle, téma, individuální učitelský styl apod.).

Ve svých textech se několikrát vracíme k základním otázkám (např. motivace, formulace cílů, komunikace učitel–student), vztahujeme je však vždy ke specifickému kontextu.

Publikace je určena všem, kdo jsou mladí duchem a jsou připraveni ve své učitelské práci na vysoké škole zařazovat nejen osvědčené tradiční metody a organizační formy, ale nebojí se vyzkoušet ani nové didaktické přístupy a moderní výukové metody a kriticky se nad možnostmi jejich využití zamýšlet.

Autorky


Úvodní zamyšlení / 13

Úvodní zamyšlení Vysokoškolskou výuku v tradičním pojetí s nadsázkou zachycuje film Jak básníci přicházejí o iluze. Připomeňme si úryvkem z knížky Ladislava Pecháčka kultovní scénku – přednášku z anatomie: „Sejkora nás hodinu uspával v cizím jazyce, aby závěrem rozptýlil obavy milosrdnou větou: – To jsou jen základní pojmy, pomocí nichž se v anatomii, a nejen v anatomii, orientu

jeme. Musíte je zvládnout do příští přednášky, jinak nebudete rozumět další látce. Kdo

něčemu nerozuměl? – Já. – Čemu? – Ničemu. Vstávám, aby na mě všichni viděli. Hrdina nebo exhibicionista? Oni také nerozumějí, ale nepřihlásili se, dobře vědouce, že i po opakovaném vysvětlení neporozumějí. Přihlásil jsem se, abych demonstroval všeobecnou neschopnost porozumět. – Banální, kolego, hlavu vzhůru. Sejkora popadl kostlivce za packu. – Termini situm et directionen partium corporis indicantes... čiže obecné názvy, jimiž se

vyznačuje poloha a směr v těle, jsou voleny tak, aby jich bylo lze použít vždy, bez ohledu

na polohu těla a jeho částí. Tedy: podélná rovina je mediální, s ní paralelní sagitár

ní, kolmá pak frontální, paralelně s ní transverzální. Dále: směr kraniální je superior,

kaudální inferior, směr dorsální je posterior, ventrální anterior. Centrální je mediál

ní, decentrální laterální. Pak máme povrch a vnitřek, tedy superficialis a profundus.

Na končetinách proximalis a distalis, na horních radialis a ulnaris, na dolních tibialis

a fibularis. Už tomu rozumíte?“

14 / Vyučovací metody na vysoké škole

O tázky k zamyšlení

ƒ Bylo by možné stejnou látku vyučovat jinak?

ƒ Kdybyste měli učit stejnou látku, jak byste postupovali?

ƒ V čem jsou výhody a klady takto koncipované přednášky?

ƒ V čem jsou nevýhody a negativa takto koncipované přednášky?

ƒ Jaký efekt vyvolává takto koncipovaná přednáška u studentů?

Poznamenejte si odpovědi na předchozí otázky a pak se podívejte na modelové řešení.

Modelové řešení najdete v Klíči (č. 1).

Strategie učení

Představte si, že musíte sami přejet džípem poušť. Cesta bude dlouhá stovky kilometrů.

Vydat se autem přes poušť znamená počítat s tím, že se písek, který vám vítr postupem

času nafouká do motoru, může nakonec dostat do karburátoru. V takovém případě vám

zhasne motor. Kdyby se vám nepodařilo dát karburátor do pořádku, zůstanete trčet upro

střed pouště.

S ulehčením zjistíte, že se této dovednosti můžete naučit, než se vydáte na cestu. Můžete

si svobodně vybrat, jak se chcete těmto věcem naučit; nemusíte se ohlížet na finanční vý

daje. Nezapomeňte ale, že je pro vás otázkou života a smrti, zda tuto dovednost dokonale

zvládnete. (podle G. Pettyho, 2004)

Úvodní zamyšlení / 15

Které z následujících metod byste pro svou přípravu zvolili?

V jakém pořadí byste je chtěli absolvovat?

1. Četba. Studenti mají k dispozici literaturu o problému.

2. Test. Test může být jednoduchý nebo realistický a hodnocený učitelem.

3. Praktická ukázka. Studenti procvičují pod dohledem učitele.

4. Poznámky. Studenti dostanou písemné podklady, do nichž mohou kdykoli nahlížet.

5. Předvádění. Studenti sledují učitele; ten jim ukazuje, jak danou věc provádět.

6. Vysvětlování. Student poslouchá učitele; ten mu danou věc vysvětluje.

7. Diskuze. O věci se neformálně hovoří v semináři.

8. Otázky a odpovědi. Studenti se učitele mohou ptát.

9. Videonahrávka. Studenti sledují na videozáznamu programy věnované probíranému

tématu.

10. Shrnutí. Studenti obdrží soupis nejdůležitějších bodů. 11. Průzkum. Studenti téma sami zkoumají. 12. Přehrávání situace. Studenti si společně situaci cvičně přehrávají. Napište v několika bodech, které metody by vám nejlépe vyhovovaly a jaký by měl být jejich sled.

Modelové řešení naleznete v Klíči (č. 2).

Většina lidí vybírá velmi podobné učební zkušenosti, s jejichž pomocí se chtějí dané dovednosti naučit. Vědomí významu dokonalého ovládání dané dovednosti (motivované otázkou života a smrti) nám ukazuje slabiny pouhého předvedení nebo vysvětlení, které by málokdo z nás považoval za dostatečnou průpravu pro cestu Saharou (Petty, 2004).

Na druhé straně u jiné, jednodušší aktivity může být stručné vysvětlení jevu opti

mální strategií učení. Volba je na učiteli, ale nejen na něm. V konstruktivistickém pojetí učení i student zasahuje do volby vhodné metody učení s ohledem na své dosavadní zkušenosti a studijní návyky.

Obě výše uvedené aktivity nás vedly k zamyšlení nad problematikou „vyučování“, jak

naučit základním pojmům a definicím a jak naučit praktickým dovednostem. Problematika vzdělávání a učení je však ještě složitější o vedení studentů k tvořivosti a inovativnímu myšlení, které především je smyslem vysokoškolského vzdělávání.

+


16 / Vyučovací metody na vysoké škole V současné době se při výkladech obecně teoretického a metodologického charakteru s oblibou používá dichotomie tradiční pedagogika – moderní pedagogika, instruktivismus – konstruktivismus (obr. 1), s často naznačeným směřováním a doporučením k nahrazení tradičního moderním. Odklon od memorování faktů a přejímání hotových poznatků k podpoře individuálního přístupu a rozvoji klíčových kompetencí je trendem, který je prosazován na celospolečenské úrovni. Obr. 1 Trend směřování od instruktivismu ke konstruktivismu Skalková (2004) však podotýká, že „je sice možné a efektní tradiční pedagogiku odmítnout a moderní přivítat, ale je to velké zjednodušení“. V odpovědi na Piagetovu otázku se proto přikláníme spíše ke kompromisu, tedy že je třeba hledat novou kvalitu učiva a jeho zprostředkování tak, aby se neztratil kultivační význam látky, a zároveň ve studentech podněcovat a rozvíjet kreativní osobnosti.

Instruktivismus je vzdělávací přístup, který předpokládá, že učení je formováno

vnějšími podmínkami, a že při vyučování je proto nutné vytvořit co nejlepší vnější podmínky, které povedou ke zlepšení reakcí studentů. Na učení se nazírá jako na lineární rozvoj znalostí, každý nový kousek obsahu je v malých krocích navazován na předcho

Jean Piaget, francouzský psycholog považovaný

za jednoho ze zakladatelů konstruktivismu,

pokládá zcela zásadní otázku:

„Máme za úkol vzdělávat děti a osoby schopné

pouze naučit se to, co již známe, a opakovat to,

co již zjistily předchozí generace?

... anebo se jedná o formování ducha novátorského,

tvořivého, který bude schopný vynalézat a tvořit

od předškolního věku a po celý svůj život?“

Jean Piaget

(1896–1980)

INSTRUKTIVISMUS KONSTRUKTIVISMUS


Úvodní zamyšlení / 17

zí. Učitel přednáší informace, používá příklady a pravidla a od studenta se očekává, že zvládne teoretické informace a získá návyky procvičováním (Savage, Roccio, 2005).

Instruktivní pojetí výuky má své výhody. Je efektivní a snadné na přípravu. Získané vědomosti studentů lze dobře zkoušet, protože struktura znalostí, které jsou obsahem vyučování, je přesně definovaná.

Naproti tomu konstruktivismus považuje učení za  proces hluboce individuální a zdůrazňuje, že poznání a realita nemají objektivní nebo absolutní hodnotu – nebo způsob poznání této reality neznáme (Nezvalová, 2005). Člověk konstruuje a interpretuje realitu na základě své vlastní individuální zkušenosti (Woolfolk, 1993). Při aplikaci konstruktivismu ve školní praxi student na základě seznámení se s několika různými teoriemi (a to v rovině přístupu vědeckého i senzitivního), v aktivní diskuzi s učitelem, spolužáky a v kritickém přehodnocení svých původních názorů dospívá k vybudování vlastní a neopakovatelné struktury vědomostí a postojů. Základními metodickými východisky je činnostní pojetí výuky, zkušenostní učení v reálném kontextu a sebereflexe. Důraz je kladen na sociální rozměr vzdělávání (utváření vlastních názorů v konfrontaci s názory ostatních).

Konstruktivistické pojetí nevylučuje ani to, že část vzdělávacího procesu, u které je to vhodné a žádoucí, může být instruktivistická (Tracey, 2009). Není tedy nutné vnímat efektivní a osvědčené transmisivní metody jako zakázané a nevhodné. Naopak, s ohledem na dílčí cíl vzdělávacího procesu může být instruktivní výklad tou nejlepší cestou, jak dát studentům zdroj pro řešení konstruktivisticky pojatého úkolu apod. Za vhodné schéma přesněji znázorňující vztah obou pojetí považujeme následující diagram na obr. 2. Obr. 2 Instruktivismus jako součást konstruktivistického pojetí výuky Zdroj: Tracey, 2009 Seymour Papert (1996) uvádí: „Uznávám obě cesty, instruktivní i konstruktivní. Správné je udržovat mezi těmito směry rovnováhu.“

INSTRUKTIVISMUS KONSTRUKTIVISMUS
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.