načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vysušování zdiva -- v příkladech - Michael Balík

Vysušování zdiva -- v příkladech

Elektronická kniha: Vysušování zdiva -- v příkladech
Autor:

Publikace čtenáře provede úskalími, při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. U různých typů staveb (rodinné domy, bytové i administrativní stavby) jsou v knize předložena v praxi ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 128
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-6810-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace čtenáře provede úskalími, při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. U různých typů staveb (rodinné domy, bytové i administrativní stavby) jsou v knize předložena v praxi osvědčená řešení a zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Osvědčený, odborně erudovaný autor předkládá čtenáři jasně a srozumitelně uspořádané možnosti odstranění vlhkosti s vyzdvižením vhodnosti použití pro ten, který případ. Na 50 příkladech různých staveb jsou zde nastíněny jednak možnosti kombinací odvlhčovacích metod, ale také okomentovány podmínky a úvahy, které k jednotlivým variantám řešení vedly. Součástí knihy je i rozhodovací tabulka, která čtenáři umožní snazší orientaci ve správném a účinném použití jednotlivých metod.

Související tituly dle názvu:
Vysušování zdiva Vysušování zdiva
Balík Michael
Cena: 150 Kč
Vysušování zdiva Vysušování zdiva
Balík Michael
Cena: 128 Kč
Odstraňování vlhkosti Odstraňování vlhkosti
Solař Jaroslav
Cena: 142 Kč
Stavby ze slámy Stavby ze slámy
Minke Gernot
Cena: 211 Kč
Odstraňování vlhkosti Odstraňování vlhkosti
Solař Jaroslav
Cena: 120 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vysušování zdiva

v příkladech


Michael Balík

Vysušování zdiva v příkladech

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

jako svou 3836. publikaci

Odpovědná redaktorka Jitka Hrubá

Sazba Vladimír Velička

Text odborně posoudil Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD.

Fotografi e na obálce z archivu autora

Obrázky v knize z archivu autora

Počet stran 128

První vydání, Praha 2010

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2010

Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými

známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných

vlastníků.

ISBN 978-80-247-3045-5


5Vysušování zdiva v příkladech

Obsah

Úvod ..............................................................................................................7

1 Potřeba odvlhčovat zdivo ...............................................................................9

1.1 Jaké jsou projevy vysoké vlhkosti na stavbách a kdy jsou závadami ............................. 9

1.2 Je třeba budovy odvlhčovat? ........................................................................................... 10

1.3 Jaké jsou možnosti odvlhčování a na čem závisí jejich výběr ...................................... 10

1.3.1 Úpravy utěsňující a hydrofobní ....................................................................... 10

1.3.2 Úpravy zajišťující navíc odvádění vody nahromaděné ve zdivu ....................11

1.4 Na čem závisí úspěšná volba způsobu odvlhčení ...........................................................11

1.5 Jaké jsou nejčastější chyby odvlhčovacích návrhů ........................................................ 12

1.5.1 Nerespektování výsledků průzkumů ............................................................... 12

1.5.2 Neznalost vedlejších účinků odvhčovacích metod ........................................ 12

1.6 Otázky pro stavebníka .....................................................................................................13

1.7 Odpovědi autora odvlhčovacího návrhu ........................................................................ 13

1.8 Předběžný výběr typu odvlhčení .....................................................................................14

1.8.1 Legenda k rozhodovacím tabulkám .............................................................. 15

1.8.2 Rozhodovací tabulky ........................................................................................ 16

2 Příklady návrhů odvlhčovacích opatření ......................................................... 18

2.1 Obecně k uvedeným příkladům ...................................................................................... 18

2.2 Přehled z hlediska navržených opatření ........................................................................ 19

2.3 Objekty - příklady k řešení ...............................................................................................19

1. Zámek ...............................................................................................................................21

2. Areál barokního paláce .................................................................................................. 23

3. Novostavba garáží ........................................................................................................... 25

4. Příměstský bytový dům, nepodsklepený ....................................................................... 27

5. Obytná budova na bývalé vinici ..................................................................................... 29

6. Secesní vila na ostrohu ....................................................................................................31

7. Přístavba rodinné vily .....................................................................................................33

8. Příměstská vila ................................................................................................................ 35

9. Novostavba rodinného domu ......................................................................................... 37

10. Rodinný dům - vila .......................................................................................................... 39

11. Městský dům – vnitřní schodiště ....................................................................................41

12. Řadový městský dům, podsklepený .............................................................................. 43

13. Městský řadový dům ...................................................................................................... 45

14. Barokní palác .................................................................................................................. 47

15. Nárožní bytový dům ....................................................................................................... 49


6 Obsah

16. Synagoga ...........................................................................................................................51

17. Ohradní zeď parku .........................................................................................................53

18. Chrámový gotický portál ................................................................................................ 55

19. Gotický kostel jako součást hradeb ............................................................................... 57

20. Hřbitovní kostel ............................................................................................................... 59

21. Kostel bývalého kláštera ..................................................................................................61

22. Barokní kaple .................................................................................................................. 63

23. Historická hradební zeď................................................................................................. 65

24. Kaple poutního místa .....................................................................................................67

25. Školní budova .................................................................................................................. 69

26. Hospodářské budovy bývalého kláštera ........................................................................ 71

27. Bývalá radnice ................................................................................................................. 73

28. Terasa romantické vily ....................................................................................................75

29. Klášter na poutním místě ............................................................................................... 77

30. Hřbitovní kostel ............................................................................................................... 79

31. Novostavba garáží a ateliéru ...........................................................................................81

32. Historické sochy jako samostatný objekt ...................................................................... 83

33. Hřbitovní kostel ............................................................................................................... 85

34. Hospodářský dům, dvakrát podsklepený ...................................................................... 87

35. Areál bývalého pivovaru ................................................................................................. 89

36. Dům v bývalé židovské čtvrti ..........................................................................................91

37. Administrativní městský dům – detail .......................................................................... 93

38. Městský řadový dům ....................................................................................................... 95

39. Administrativní budova – hotel v centru města ........................................................... 97

40. Pravoslavný kostel s kryptou .......................................................................................... 99

41. Hrobka na poutním místě ............................................................................................ 101

42. Administrativní budova ................................................................................................ 103

43. Fara – klášter na poutním místě .................................................................................. 105

44. Nemocnice .................................................................................................................... 107

45. Ohradní zeď historické zahrady .................................................................................. 109

46. Zámecké sklepy ..............................................................................................................111

47. Lidová dřevěná stavba ...................................................................................................113

48. Vinařské sklepy ..............................................................................................................115

49. Vila ve svahu ...................................................................................................................117

50. Hospodářská budova nepodsklepená ...........................................................................119

Vybraná literatura .............................................................................................. 120


7Vysušování zdiva v příkladech

Úvod

Vysoká vlhkost zdiva, podlah a dalších konstrukcí způsobuje nejenom jejich postupnépoško

zování, ale ovlivňuje také vnitřní prostředí interiérových prostor. Ty se z hlediska zdravotního,

obecné ekologie a dalších vlivů na využívání, zařízení apod. stávají obtížně využitelné.Proni

kání vody do stavebních materiálů je však přirozeným důsledkem jejich vlastností v případě

kontaktu s vodou, vysokou salinitou apod. Poruchy zdiva z hlediska vlhkosti by tedy neměly být

překvapením v případě dostatečně poznaných fyzikálních a chemických vlastností použitých

stavebních materiálů. Potřebné průzkumy z tohoto hlediska může provádět pouze odborník,

který musí ještě posoudit vliv postupného stárnutí cihel, kamene, omítek, izolací atd.Důle

žité jsou také informace o podmínkách stavby v daném prostředí a jejich změny v minulosti

z hlediska hladiny spodní vody a dodatečných úprav okolí. Průzkumy by měly vždy odpovídat

poznaným příčinám poruch.

Základní podmínkou pro volbu nejvhodnějšího návrhu zůstává informace o potřebách majitele

(investora), tedy to, zda počítá pouze s povrchovou (estetickou) úpravou zdí (podlah, stropů,

kleneb), nebo zda kalkuluje s radikálním zásahem, který zabrání příčinám poruch. Téměř vždy

se jedná o kombinace opatření, vesměs stavebních a specializovaných, která je možno provádět

postupně. Jedna metoda bývá však vždy hlavní. Její volba je ovlivněna znalostmi o účinnosti

toho kterého opatření a zejména zkušenostmi s jejich účinností v různých stavebních,geo

logických a hydrogeologických podmínkách. Velmi důležité a často základní jsou informace

o minulých úpravách budov a o důvodech pro jejich provedení.

Čtenáři knih o odvlhčování zdiva, vydaných v minulosti, v nich vesměs postrádalijednodu

ché a praktické příklady řešení s upozorněním na výhody a nevýhody pro budovy v různém

prostředí a různých charakteristik.

Autor publikace si je vědom, na základě dlouholetých zkušeností s výsledky různých druhů

odvlhčovacích prací, tj. se zdary i nezdary, že takové návody jsou často zavádějící. Může

samozřejmě dojít k omylům způsobených tím, že příklad řešení nebude zvolen vhodně, že

nebudou dostatečně posouzeny vstupní informace – průzkumy atd. Zároveň jistě platí, že se

vyplatí mít možnost výběru a tím i možnost rozhodování či příležitost se na volbě toho kterého

opatření spolupodílet.

Publikace je rozdělena na dvě části – na oddíl přípravný, průzkumový, a na příklady řešení.

Potřebné informace o současném stavu domů a jejich problémech je možno získat např.po

mocí odpovědí na cíleně kladené otázky (viz kapitola 1.6).


8 Úvod

Autor si představil např. majitele činžovního nebo rodinného domu, pana faráře, jeho farní

dům a kostel, zástupce technického odboru a budovu úřadu atd. a zaměřil se na jejich potřebu

zorientovat se v problémech s vlhkostí stavby. Alespoň předběžně hodlá poskytnout informace

o tom, bude-li potřeba dům např. odkopávat, bourat podlahy a omítky, zrušit na čas provoz

nebo jej omezit atd. Proto vznikla tato publikace.

Jednotlivé skupiny otázek a vyhodnocení odpovědí tabulkovým (eventuálně maticovým)systé

mem je pouze orientační, mělo by však naznačit možnosti – jistou cestu pro další rozhodování

(takové otázky odborníci skutečně pokládají a doplňují je o další informace ostavebně-tech

nickém a statickém stavu, chemickém složení zdiva a jeho hmotnostní vlhkosti atd.).

Druhá část publikace je výběrem z návrhů a realizací odvlhčovacích opatření. Výsledky a tím

i vlastnosti dodatečných izolací jsou dodatečně posouzeny.

Autor děkuje paní Jitce Kůželové za profesionální vyhotovení grafi ckých příloh, paní Daniele

Hrubešové za práce spojené s administrací, všem svým kolegům za ochotu poskytnoutinfor

mace a zejména své ženě Vlastě za velkou trpělivost.


9Vysušování zdiva v příkladech

Potřeba odvlhčovat zdivo

Vlhkost konstrukcí starších a historických budov je běžným, přirozeným jevem. Zvykli jsme

si na to, že na zdivu těchto staveb se téměř vždy vyskytují vlhkostní mapy, že na podlahách,

často kamenných, cihelných nebo keramických kondenzuje voda a že v prostorech je vlhkost

„cítit“. Je to dáno vlastnostmi stavebních materiálů. Budovy již nemají funkční izolace a voda

do zdiva vzlíná. Dalším důvodem bývá voda, která se hromadí při obvodech, často u zdiva

pod úrovní terénu, např. suterénního.

1.1 Jaké jsou projevy vysoké vlhkosti na stavbách a kdy

jsou závadami

Vysoká a velmi vysoká hmotnostní vlhkost způsobuje poruchy povrchů, často i zdiva. Pod okraji

charakteristických vlhkostních map dochází ke tvorbě výdutí u maleb a omítek a vytvářejí se

podmínky pro výskyt plísní a mikrobiologických škůdců. Podlahy se vzdouvají, dřevěné se

rozpadají hnilobou. Voda, která „vydýchává“ do místností, negativně ovlivňuje prostorovou

vlhkost. Na fasádách dochází k rozpadu soklových částí. Tyto často katastrofi cké skutečnosti

však nemusí být důvodem pro radikální zásahy. Problémů s vlhkostí je možné se zbavovat dočasně

anebo přiměřeně k potřebám využívání. Vysoká vlhkost se však stává závadou tehdy, když:

• ovlivňuje pevnost a další fyzikální vlastnosti zdiva;

• vnitřní atmosféru budov ovlivňuje natolik, že to odporuje nárokům na užívání;

• způsobuje viditelné poruchy povrchů, konstrukcí podlah atd.

Důležitou otázkou je, kdy k závadám došlo. Mohou tedy být:

• dlouhodobé, kdy není možno najít počátek jejich výskytu;

• dlouhodobé, ale spojené se stavebním zásahem buď do vlastní stavby, nebo okolí (přístavba,

úprava chodníků, dvora, blízká silnice apod.); • nedávné, spojené s rekonstrukčními pracemi při výstavbě (nové podlahy, obklady, sokly

apod.); • závady, které se vyskytují v souvislosti s poruchami instalací, dešťových svodů anebopovodní; • nakonec závady, které nemají žádný vnější technický důvod, nejsou triviální, jsou způsobeny

vadným projekčním návrhem, vadným provedením stavby anebo obojím.

1


10 Potřeba odvlhčovat zdivo

1.2 Je třeba budovy odvlhčovat?

Touto zcela základní otázkou může být majitel domu (investor) zneklidněn. Řešení problémů

spojených s vlhkostí je radikální – úplné anebo částečné – dočasné, pro dané účely vyhovující.

Budovy se mohou odvlhčovat dokonale vždy, když jsou dostatečně známy příčiny poruch a jsou

technické možnosti je odstranit. Je to např. náhrada nefunkční izolace za novou, odvodnění

okolí, řešení dešťových svodů a instalací... I v těchto případech však dochází často k návrhům,

které jsou pouze přiměřené potřebám a možnostem stavebníka v případech:

• nemožnosti a nereálnosti stavebních zásahů do okolí budovy;

• souvislosti se statikou budovy;

• vysokých fi nančních nákladů na radikální řešení.

Návrhy, které zajistí dlouhodobě bezproblémový stav povrchů stěn a podlah a nijak zásadně

ne-ovlivní stav vnitřních prostorů, jsou velmi často akceptovány i se všemi varujícímipodmínkami pro budoucnost. Nejedná se tedy o odvlhčování budov, ale o úpravy „kosmetické“. Zdivo

zůstává, s menšími úpravami, zavlhlé.

1.3 Jaké jsou možnosti odvlhčování a na čem závisí

jejich výběr

Způsoby, které dodatečně zajistí vysušení zdiva (konstrukcí) a prevenci proti dalšímu pronikání

vody jsou zjednodušeně dvou typů:

• ty, které zabrání vodě (vlhkosti) do zdiva pronikat;

• ty, které vytvoří účinnou nebo dílčí bariéru a zároveň podpoří únik a „vydýchávání“ vody

nahromaděné ve zdivu. 1.3.1 Úpravy utěsňující a hydrofobní Již nefunkční hydroizolace je možno nahradit (doplnit): • hydroizolacemi z asfaltových pásů, nebo z polymerových fólií, event. stěrkami; • provedením vodorovné svislé nebo šachovnicovitě rozvržené chemické clony (tj. vrtů

naplněných utěsňujícím nebo hydrofobním prostředkem); • „podříznutím“ zdiva a vložením hydroizolačních pásů, folií, plechů apod.; • jílovými izolacemi, zejména při bočních stěnách nebo u kleneb pod terénem; • utěsňujícími stěrkami, omítkami a povlaky.Vysušování zdiva v příkladech 1.3.2 Úpravy zajišťující navíc odvádění vody nahromaděné

ve zdivu

Zdivo, podlahy (a další konstrukce), zejména starších budov, je dlouhodobě zavlhčováno

a často je vodou nasyceno. Utěsňující úpravou se zabrání dalšímu pronikání vody, avšaknásleduje dlouhá, často i několikaměsíční stavební prodleva, nutná pro vyschnutí – „vydýchání“

vody. Jedná se o metody:

• založené na proudění vzduchu v uměle vybudovaných dutinách a kanálcích podél zdiva,

pod podlahami, při stěnách apod.; • využívající elektroosmotických jevů pomocí malého elektrického napětí, kdy polarizované

kapénky vody „klesají“ k minusovému potenciálu v terénu; • aplikující zvláštní, vnitřně hydrofobizované omítky (sanační), které částečně odolávají

volné vodě a podporují difuzi – „vydýchávání“ vlhkosti ze zdiva. 1.4 Na čem závisí úspěšná volba způsobu odvlhčení Zvolit úspěšně úpravu, která zajistí přiměřený stav zdiva, znamená znát příčinu problémů. Každá porucha by měla být napravena přesně určeným typem úpravy. Návrh odvlhčení nemusí být přímo závislý na množství předchozích průzkumů, ale na jejich dobře zvoleném typu – druhu. Často lze některé průzkumy vynechat pro jejich triviálnost a nadbytečnost. Takové rozhodnutí však je podmiňováno praxí a zkušeností autora návrhu. Volba vhodné odvlhčovací úpravy je velmi často ovlivněna také názory stavebníka. Případy, kdy nedoporučuje tu kterou úpravu, protože „mu není sympatická“ anebo „slyšel, že nefunguje“ apod. jsou časté. Naopak zase bezdůvodné doporučování některých úprav pro jejich„historický základ“ je rovněž zavádějící. Autor návrhu musí umět zdůvodnit své řešení, respektovat, podle možností, podmínky stavebního úřadu (a hlavně zástupců památkové péče u památkově chráněných staveb). Vždy však je třeba, aby se všechny strany s návrhem ztotožňovaly. Jenom tak se předejde nekonečným diskuzím během stavby a následným řešením eventuálních závad v reklamaci. Potřeba odvlhčovat zdivo 1.5 Jaké jsou nejčastější chyby odvlhčovacích návrhů Chyby, které se následně projevují poruchami po realizaci, způsobují částečný „návrat“ kpůvodnímu stavu zdiva domů nebo se projevují i jinak – jsou nové, odlišné od původních. Následující výčet nezahrnuje závady způsobené vadným provedením odvlhčení – tedy vady realizace. 1.5.1 Nerespektování výsledků průzkumů Autoři návrhů na odvlhčení velmi často podceňují poznané skutečnosti. Jedná se zejména o: • vlastnosti podloží staveb z hlediska hydrogeologických poměrů (tj. trvalé nebo dočasné

nebezpečí vysoké hladiny podzemní vody ve styku se základy, stěnami a podlahami); • výsledky rozboru zdiva z hlediska obsahů vodorozpustných solí – ty mohou určit druh

vlhkosti – např. atmosférická, instalační atd.;

• nedostatečné vyhodnocení současných či minulých dodatečných opravených izolací a jejich

funkčnosti;

• podcenění průzkumů a původní plánové dokumentace, eventuálně plánů na pozdější úpravy,

včetně informací při průzkumech „rozhovorem“ se stavebníkem.

1.5.2 Neznalost vedlejších účinků odvhčovacích metod

Každé odvlhčovací opatření má, tak jako každý stavební zásah, další dopady na stavbu, tj.

vedlejší, negativní účinky. Ty se nemusí projevit, pokud je s nimi počítáno. Naopak se mohou

využít. Co tedy způsobují jednotlivé odvlhčovací úpravy?

• Drenážní systémy podél obvodů budov nejenom že vodu, která se nahromadí při deštích,

odvádějí, ale zároveň vodu ke zdivu přivádějí. Tím je více namáháno zdivo a je třeba ošetřit

jeho odhalený rub, eventuálně základy. Velmi často je právě dodatečná drenáž i důvodem

pro zavlhání zdiva, které nemělo problémy. • Pasivní provětrávací systém vzduchových metod může vadným návrhem přivádět doprostoru teplotně ani vlhkostně neupravený vzduch. Může tak způsobovat další zavlhání

v kritických poměrech a ochlazování. • Utěsnění zdiva podřezáním nebo chemickými clonami způsobí větší kumulaci vody pod

touto bariérou, a tím další, větší zavlhčení zdiva např. soklů, suterénních stěn apod. • Účinností elektrod elektroosmózy v případě vadného návrhu může dojít k opačnému

působení - sání vody z terénu. • Použití sanačních omítek tím, že podporuje difuzi zdiva, může způsobit další a relativně

větší prostorovou vlhkost místností.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist