načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. -- Ministertva spravodlivost SR - Peter Strapáč

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. -- Ministertva spravodlivost SR
-11%
sleva

Kniha: Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. -- Ministertva spravodlivost SR
Autor:

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  248 Kč 221
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201611
Počet stran: 151
Rozměr: 211,0x149,0x8,0 mm
Úprava: tran
Spolupracovali: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov : komentár / Peter Strapáč
Hmotnost: 0,204kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-8168-499-9
EAN: 9788081684999
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov - komentár

Komentár k vyhláške č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhláške č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov má ambíciu poskytnúť komplexný a ucelený výklad jednotlivých ustanovení vyhlášok spoločne s priliehavými ustanoveniami zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Komentár vypĺňa prázdne miesto, keďže dosiaľ nebola vydaná ucelená publikácia k už spomenutým vyhláškam.

V komentári je obsiahnutá nielen dôvodová správa k vyhláškam, ale aj judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej a Českej republiky, nálezy Ústavného súdu Slovenskej a Českej republiky.
Dielo je určené širokej odbornej verejnosti, najmä však adeptom znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a znalcom, tlmočníkom a prekladateľom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Publikácia má však potenciál nájsť si miesto aj v knižnici advokátov, sudcov, študentov práva, ako aj zamestnancov štátnej správy.

Předmětná hesla
Zákon o znalcoch, tlumočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z. z.
Zákon o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlumočníkov a prekladateľov č. 382/2004 Z. z.
Tlumočníci
Překladatelé
Znalci
Právní poradenství
Odměňování
Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Peter Strapáč - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

3

LEKTOROVALI:

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

JUDr. Marián Ďurana, PhD.

Ing. Marián Hrubizna, PhD.

© JUDr. Peter Strapáč, PhD., 2016

ISBN 978-80-8168-499-9 (viazaná)

ISBN 978-80-8168-500-2 (e-book)

OBSAH

O AUTOROVI ...............................................................................6

PREDHOVOR .............................................................................7

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY ...............................................8

VYHLÁŠKA č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................9

§ 1 Podrobnosti o vedení zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov .........9

§ 2 Podrobnosti o zápise do zoznamu ..................................................................24

§ 3 Osobitné ustanovenia o zápise do zoznamu a výkone znaleckej činnosti pri

stanovovaní hodnoty majetku podniku .........................................................32

§ 4 Podrobnosti o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej

činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti podľa § 7 zákona ....34

Podrobnosti o rozsahu a obsahu odbornej skúšky

§ 5 Všeobecné ustanovenia ....................................................................................37

§ 6 Odborná skúška znalca .....................................................................................42

§ 7 Odborná skúška tlmočníka ..............................................................................43

§ 8 Odborná skúška prekladateľa ..........................................................................45

§ 9 Podrobnosti o rozsahu a obsahu odborného minima .................................46

§ 10 Podrobnosti o rozsahu špecializovaného vzdelávania .................................48

§ 11 Sústavné vzdelávanie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov .........................50

§ 12 Overovanie odbornej spôsobilosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ...51

§ 13 Osobitné vzdelávanie ........................................................................................53

§ 14 Vyrovnávacia skúška .........................................................................................54

§ 15 Znalecký úkon ...................................................................................................55

§ 16 Podrobnosti o identifikačných znakoch .........................................................58

§ 17 Podrobnosti o vedení denníka .........................................................................61

§ 18 Podrobnosti o osnove, vzor titulnej strany a obsahu znaleckého posudku

a iných znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov

alebo prekladateľských úkonov ...................................................................................64 5

Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene

§ 12 ...........................................................................................................................123

§ 13 ...........................................................................................................................127

Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

§ 14 Paušálne výdavky ............................................................................................128

§ 15 Preddavok .........................................................................................................135

§ 16 Vyúčtovanie znalečného a tlmočného ..........................................................137

§ 17 Náhrada za stratu času ....................................................................................144

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18 ...........................................................................................................................146

§ 19 Účinnosť

..........................................................................................................146

PREHĽAD POUŽITEJ LITERATÚRY ....................................147

Podrobnosti o rozsahu a podmienkach výkonu dohľadu

§ 19 .............................................................................................................................72

§ 20 .............................................................................................................................74

§ 21 .............................................................................................................................80

§ 22 .............................................................................................................................81

§ 23 .............................................................................................................................81

§ 24 Podrobnosti o vybavovaní sťažností ...............................................................82

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25 .............................................................................................................................86

§ 25a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2005 ........86

§ 25b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016 ................86

§ 26 Účinnosť .............................................................................................................86

VYHLÁŠKA č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách

výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov

a prekladateľov ............................................................................87

Predmet úpravy

§ 1 ............................................................................................................................ 87

§ 2 .............................................................................................................................93

Tarifná odmena znalca

§ 3 Hodinová odmena ............................................................................................95

§ 4 Podielová odmena ...........................................................................................101

§ 5 Paušálna odmena ............................................................................................105

Osobitné ustanovenia o tarifnej odmene pre odbor zdravotníctvo a farmácia

a pre odbor právne vzťahy k cudzine

§ 6 Hodinová odmena ..........................................................................................107

§ 7 Paušálna odmena ............................................................................................109

Tarifná odmena tlmočníka a prekladateľa

§ 8 ...........................................................................................................................110

§ 9 ...........................................................................................................................116

§ 10 ...........................................................................................................................117

§ 11 ...........................................................................................................................121


24 25

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR . 490/2004 Z. Z.

§ 2§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

3. mohla nastať skutočnosť, že po nahliadnutí záujemcu do zoznamu na jed

nom krajskom súde sa tento dozvedel, že v danom odbore nie je zapísaný žiadny

znalec alebo tlmočník, hoci v zozname iného krajského súdu boli zapísané ajvia

ceré osoby.

Doterajšie členenie zoznamu na jednotlivé odbory a odvetvia sa v prípadeznal

cov celkom zachová, v prípade tlmočníkov a prekladateľov sa budú vytvárať iba

jazykové odbory s  dôrazom na jazykovú obojstrannosť, prípadne viacstrannosť

(nielen prekladateľ z anglického jazyka, ale aj súčasne do slovenského jazyka,prí

padne ďalšia kombinácia bez slovenského jazyka). Do zoznamu sa budú zapisovať

údaje, ktoré budú prístupné verejnosti. Ďalšie údaje zapisované do zoznamu,kto

ré určí vykonávací predpis, budú slúžiť na aktuálne zastihnutie znalca, tlmočníka

alebo prekladateľa v  prípade jeho okamžitej potreby. Predovšetkým teda pôjde

o telefónne číslo, číslo na mobil alebo iný podobný údaj.

§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

(1) K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja

a) osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, najmävysokoškol

ského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov,

b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima,

ktorý nesmie byť starší ako tri roky; informáciu o možnostiabsolvova

nia odborného minima uverejní ministerstvo v elektronickej forme na

doméne

1)

ministerstva, u absolventov postgraduálneho špecializovaného

štúdia v odbore podľa písmena e) sa má za to, že absolvovali aj potrebné

minimum,

d) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky,kto

rý nesmie byť starší ako tri roky; neplatí pre súčasných znalcov,tlmoční

kov a prekladateľov podľa § 25,

e) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovanéhoštú

dia v odboroch uvedených v prílohe č. 1,

f ) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, ktorý možno v osobitnýchprí

padoch nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je najmäzá

nik podnikateľa alebo inej organizácie, v  ktorej žiadateľ vykonával od

bornú prax, v osobitných prípadoch je odbornou praxou i vykonávanie

znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti,

g) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

h) doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti

v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópianájom

nej zmluvy, inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý

nesmie byť starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti,

že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením

disponuje,

i) u právnickej osoby aj doklady preukazujúce jej špecializáciu, ktoréne

smú byť staršie ako tri mesiace; špecializácia právnickej osoby je hlav

né zameranie činnosti právnickej osoby žiadajúcej o zápis do zoznamu,

ktoré sa preukazuje výpisom z obchodného registra, osvedčenou kópiou

zakladateľskej listiny alebo iným dokladom preukazujúcim jej vznik.

(2) Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ

sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkova preklada

teľov. Osvedčenie o zložení sľubu sa samostatne nevydáva.

(3) Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi,

tlmočníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajú

listiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho

činnosti a profesijného rastu.

KOMENTÁR

K odseku 1

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o žiadosti na zápis do zoznamu

znalcov rozhoduje ministerstvo. O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje osobitné

rozhodnutie. Po zápise vydá zapísanému znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi

oznámenie o  vyhovení žiadosti o  zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a pre

kladateľov, ktorého prílohou je povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky znalca,

tlmočníka alebo prekladateľa. Samostatné rozhodnutie sa však vydáva v prípade

zamietnutia zapísania do zoznamu znalcov, tlmočníkov a  prekladateľov. Znalec

môže podať žiadosť o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov aj do

viacerých znaleckých odborov. Napríklad znalec môže podať žiadosť o zápis do

zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddiel na zápis znalcov, odbor:Do

prava železničná, odvetvie: Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel,

odbor: Strojárstvo, odvetvie: Odhad hodnoty strojových zariadení a odbor: Strelné

zbrane a výbušniny, odvetvie: Strelné zbrane, posudzovanie strelníc. Ministerstvo

ako príslušný správny orgán takéto podanie žiadateľa bude posudzovať ako trisa

mostatné žiadosti o zápis a  každú z  nich bude posudzovať jednotlivo a  splnenie

podmienok predpokladaných zákonom sa musí preukázať pre každý odbor zvlášť.


26 27

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR . 490/2004 Z. Z.

§ 2§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

Povinnosťou správneho orgánu je posúdiť, či žiadateľ o zápis spĺňa všetky zákonné

predpoklady na zápis do zoznamu v odbore, ktorý je predmetom jeho písomnej

žiadosti o zápis. K žiadosti o zápis musia byť priložené podklady, ktoré sú taxatívne

vymedzené v odseku 1 pod písmenami a) až i):

a) osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, najmä vysokoškolského

diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov,

b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima,kto

rý nesmie byť starší ako tri roky; informáciu o možnosti absolvovania odborného

minima uverejní ministerstvo v elektronickej forme na doméne ministerstva,u ab

solventov postgraduálneho špecializovaného štúdia v odbore podľa písmena e) sa

má za to, že absolvovali aj potrebné minimum,

d) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý

nesmie byť starší ako tri roky; neplatí pre súčasných znalcov, tlmočníkova prekla

dateľov podľa § 25,

e) osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia

v odboroch uvedených v prílohe č. 1,

f ) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, ktorý možno v osobitnýchprípa

doch nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je najmä zánikpodnika

teľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax, v osobitných

prípadoch je odbornou praxou i vykonávanie znaleckej, tlmočníckeja preklada

teľskej činnosti,

g) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

h) doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti

v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnejzmlu

vy, inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť starší

ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis

do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje,

i) u právnickej osoby aj doklady preukazujúce jej špecializáciu, ktoré nesmú byť

staršie ako tri mesiace; špecializácia právnickej osoby je hlavné zameraniečinnos

ti právnickej osoby žiadajúcej o zápis do zoznamu, ktoré sa preukazuje výpisom

z obchodného registra, osvedčenou kópiou zakladateľskej listiny alebo inýmdo

kladom preukazujúcim jej vznik.

Odborné minimum

Odborné minimum zabezpečujú znalecké ústavy a  tlmočnícke ústavy na zá

klade poverenia ministerstva. Ministerstvo schválilo v zmysle § 9 ods. 4 vyhlášky,

ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,

študijné programy pre nasledujúce ústavy:

– Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v  Žiline, Ulica 1. mája č. 32,

010 26 Žilina,

– Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, Šancová 50,

811 05 Bratislava,

– Ekonomická univerzita v Bratislave, pracovisko Inštitút ekonomickéhoznalec

tva a expertíz pri Centre ďalšieho vzdelávania, Palisády 22, 811 06 Bratislava,

– Expertízny a edukačný inštitút Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10,

85105 Bratislava,

– Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen,

– Poľnohospodársky znalecký ústav SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

– Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 11,

813 68 Bratislava,

– Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave,

Gondova 2, 818 01 Bratislava,

– Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa,Štefá

nikova 67, 949 74 Nitra,

– Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17.

novembra 1, 080 78 Prešov,

– Tlmočnícky ústav - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárikav Koši

ciach, Popradská 66, 040 59 Košice,

– Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity

v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava I.

Osvedčená kópia dokladu o  úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý ne

smie byť starší ako tri roky; neplatí pre súčasných znalcov, tlmočníkova prekla

dateľov podľa § 25

Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverenýzna

lecký ústav alebo tlmočnícky ústav alebo iná právnická osoba. Písomná prihláška

na odbornú skúšku sa podáva na ministerstvo (obsahuje meno a priezviskožiada

teľa, adresu jeho trvalého pobytu, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať

odbornú skúšku). V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jednaod

borná skúška v kalendárnom roku. Organizátor skúšky zašle žiadateľovipozván

ku na odbornú skúšku najneskôr osem týždňov pred termínom odbornej skúšky


28 29

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR . 490/2004 Z. Z.

§ 2§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

(súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok

na odbornú skúšku). Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva

v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Náklady na

vykonanie odbornej skúšky uhrádza žiadateľ. V odbore zdravotníctvo a farmácia

a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška naakredi

tovanej vzdelávacej inštitúcii ministerstva zdravotníctva a minimálne sedemročná

prax v požadovanom odvetví.

Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami a) vyhovel, b)

nevyhovel. Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačnýmstup

ňom nevyhovel, je oprávnený vykonať opravnú odbornú skúšku z toho istéhood

boru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.

Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť

(25 bodov) sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych

predpisov o  podmienkach výkonu znaleckej činnosti a  zo znaleckého posudku.

Správna odpoveď na každú otázku z teórie sa hodnotí jedným bodom a správne

vypracovaný znalecký posudok sa hodnotí najviac 15 bodmi. Na zúčastnenie sa

na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné z písomnej časti získať minimálne 20

bodov, z toho aspoň 12 bodov za znalecký posudok. Žiadateľ, ktorý nezískamini

málny počet bodov, nemá právo zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky. Na

ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje najmä jehodo

terajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobnépredpokla

dy na výkon znaleckej činnosti.

Osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdiav od

boroch uvedených v prílohe č. 1

Špecializované štúdium sa vyžaduje v týchto znaleckých odboroch:

1. Doprava cestná, 2. Ekonómia a manažment, 3. Elektronické komunikácie, 4.

Elektrotechnika, 5. Lesníctvo, 6. Poľnohospodárstvo, 7. Stavebníctvo, 8. Strojárstvo.

Doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, ktorý možno v osobitných prípadoch

nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je najmä zánik podnikateľa

alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax, v osobitných

prípadoch je odbornou praxou i vykonávanie znaleckej, tlmočníckeja preklada

teľskej činnosti

Ako príklad možno uviesť znalecký odbor Strelné zbrane a výbušniny, v ktorom je

potrebné preukazovať minimálne 7-ročnú prax v odbore. Vyhláška č. 263/1996 Z. z.

upravovala preukazovanie praxe odlišne. Prax sa preukazovala predloženímdo

kladu alebo vyhlásenia odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke

odbornej praxe uchádzača a o jeho osobných a morálnych vlastnostiach, pričom

toto bolo možné nahradiť vyjadrením orgánu záujmového združenia, príslušnej

odbornej, profesijnej alebo záujmovej organizácie.

Výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace

O výpis z registra trestov je možné požiadať na okresnej alebo krajskejproku

ratúre, v obci, ktorá vedie matriku, na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.

s., ako aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. O výpis môže

požiadať priamo žiadateľ, prípadne môže splnomocniť tretiu osobu, ktorá však

musí predložiť úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným

orgánom) - originál, nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti. Žiadosť sa

podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať údaje:

– meno, priezvisko osoby, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak

došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej

sa žiadosť týka,

– dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvaléhopoby

tu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

– štátne občianstvo,

– pohlavie,

– meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej

republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom inéhoštá

tu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky vrátane údajov

o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeranýchobme

dzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona

nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti v za

pisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy,

inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť starší ako

tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do

zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje

Na to, aby znalec, tlmočník, prekladateľ mohol fundovane vykonávať svojučin

nosť, potrebuje aj náležité materiálne vybavenie, ktoré sa, samozrejme, bude líšiť

podľa znaleckých odborov.


30 31

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR . 490/2004 Z. Z.

§ 2§ 2

Podrobnosti o zápise do zoznamu

K odseku 2

Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Ministerstvo

vedie knihu sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorá obsahuje úplnézne

nie sľubu, poradové číslo, meno a priezvisko znalca, tlmočníka a prekladateľa,dá

tum zloženia sľubu, podpis znalca, tlmočníka a prekladateľa a podpis toho, kto sľub

prijal. Vzor tejto knihy je uvedený v prílohe č. 1 inštrukcie č. 7/2009 z 25. marca

2009, č. 23635/2009-51. Kniha sľubov je vedená v troch samostatných zväzkoch,

a to osobitne pre znalcov, osobitne pre tlmočníkov a osobitne pre prekladateľov.

Zloženie sľubu znalec, tlmočník a prekladateľ a ten, kto sľub prijal, potvrdiav kni

he sľubov svojím podpisom. Osvedčenie o zložení sľubu sa samostatne nevydáva.

Sľub sa skladá do rúk ministra spravodlivosti v nasledujúcom znení: „Sľubujem na

svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať ÚstavuSloven

skej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať

osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, žebu

dem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosťo sku

točnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.“

K odseku 3

Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi,tl

močníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajúlis

tiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jehočin

nosti a profesijného rastu. Ministerstvo založí a vedie osobný spis znalca,tlmoč

níka a prekladateľa označený evidenčným číslom, menom a priezviskom znalca,

tlmočníka alebo prekladateľa, ako aj odborom a odvetvím. V osobnom spise sú

uvedené všetky údaje a založené všetky doklady potrebné na zápis do zoznamu

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj všetky údaje a doklady spojenés výko

nom jeho znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Z dôvodovej správy

Priložené doklady k žiadosti preukazujú splnenie všetkých zákonompožadova

ných podmienok na zápis do zoznamu. Len v tých prípadoch, keď to nepôjde inak,

bude možné jednotlivé potvrdenia nahradiť čestným vyhlásením. Pôjde najmäo prí

pady preukázania dĺžky odbornej praxe v danom odbore, prípadne pri preukazovaní

adekvátneho materiálneho vybavenia na výkon činností, keď „oficiálny“ doklad sa

bude môcť dať získať len s veľkými ťažkosťami alebo vôbec. Napríklad, ak zanikla

právnická osoba, u ktorej žiadateľ vykonával prax, alebo ak žiadateľ nemák dispo

zícii doklad o nadobudnutí určitých prostriedkov potrebných na výkon činnosti.

JUDIKATÚRA

Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 27. októbra 2005, sp. zn. II. ÚS 153/04:

Z  citovanej právnej úpravy jednoznačne vyplýva, že vymenovanie znalcov do

funkcie prebieha na základe výberu z  okruhu osôb, ktoré spĺňajú zákonné pod

mienky pre vymenovanie, a počet menovaných znalcov sa riadi skutočnoupotre

bou znaleckej činnosti z jednotlivých odborov. Je teda zrejmé, že na vymenovanie

do funkcie znalca nie je právny nárok. Vymenovanie konkrétnych osôb doznalec

kej funkcie závisí na uvážení krajského súdu. Inými slovami, každému, kto požiada

o vymenovanie za znalca, nevzniká ani pri splnení všetkých zákonnýchpodmie

nok právny nárok na to, aby znalcom vymenovaný skutočne bol. Vymenovanie do

funkcie znalca preto nemožno považovať za právo každého občana. Je tiež zrejmé,

že postup pri vymenovaní a odvolávaní znalcov podľa zákona č. 36/1967 Zb. nie je

správnym konaním a nevzťahuje sa na neho zákon č. 71/1967 Zb. správnyporia

dok. Rovnaký záver vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach vyslovili tiežďal

šie senáty ústavného súdu (nepublikované uznesenie z 26. júna 2003, sp. zn. I. ÚS

178/2003, či uznesenie z 25. marca 2003, sp. zn. III. ÚS 629/02).

Z uplynulého obdobia môžeme v tomto smere poukázať tiež na právny výklad

podaný k tejto problematike najvyšším správnym súdom v rozhodnutí zo 4.februá

ra 2004, č. 188/2004 - Zbierka rozhodnutí najvyššieho správneho súdu, sv. 5, s. 391.

Najvyšší správny súd vo veci týkajúcej sa súdneho preskúmania rozhodnutiami

nistra spravodlivosti o odvolaní znalca z funkcie podľa § 20 písm. a) ZoZTPvysvet

lil rozdielnosť medzi vymenovaním znalca do funkcie a jeho odvolaním z funkcie

z hľadiska uplatňovaného procesného režimu. Podľa najvyššieho správneho súdu

je nutné v konkrétnej veci vždy hľadať proporcionalitu medzi povahou správnych

rozhodnutí a intenzitou ich dopadov do právnej sféry dotknutých subjektov na

jednej strane a medzi procesnými zárukami ochrany ich práv na druhej strane. Je

potom zrejmé, že ak na vymenovanie znalca neexistuje právny nárok a skutočnosť,

že konkrétna osoba nebola na základe výberu menovaná znalcom, by mohlapráv

nu sféru tejto osoby zasiahnuť len vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade, ak

by išlo o zjavnú diskrimináciu), pri odvolaní znalca, naopak, k zásadnému zásahu

do - už existujúcich - práv príslušného orgánu spravidla dochádza (ak,samozrej

me, k odvolaniu nedošlo napr. na jeho vlastnú žiadosť). Preto tiež miera procesnej

ochrany v týchto prípadoch musí byť podstatne vyššia. Rovnaký názor má ajústav

ný súd, čo sa vo výroku tohto uznesenia odrazilo.

Zo skôr uvedených úvah teda vyplýva záver, že neexistuje právny nárok na to,
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist