načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Viktimológia – Jaroslav Holomek

Viktimológia
-7%
sleva

Kniha: Viktimológia
Autor: Jaroslav Holomek

Zoznámenie sa s vývojom a súčasným stavom viktimológie je nevyhnutným predpokladom pre kvalifikované riešenie problémov postavenia a práv obetí ako súčasti riešenia problémov kriminality. Učebnica si kladie za cieľ prezentovať základné ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  190 Kč 177
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 166
Rozměr: 21 cm
Skupina třídění: Kriminologie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 20.09.2013
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
ISBN: 978-80-7380-446-6
EAN: 9788073804466
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zoznámenie sa s vývojom a súčasným stavom viktimológie je nevyhnutným predpokladom pre kvalifikované riešenie problémov postavenia a práv obetí ako súčasti riešenia problémov kriminality. Učebnica si kladie za cieľ prezentovať základné poznatky súčasnej viktimológie. Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol. V prvých dvoch kapitolách sa autor venuje vzniku a vývoju viktimológie a vymedzeniu základných pojmov. Zdroje údajov o viktimácii a o jej obetiach sú opísané v tretej kapitole. Štvrtá a piata kapitola sa zaoberajú následkami viktimácie – fyzickou, psychickou, sociálnou, finančnou a materiálnou ujmou – a tiež náhradou škody a odškodnením obetí. Pomoci obetiam je venovaná šiesta kapitola. V záverečnej kapitole autor prezentuje koncepciu restoratívnej spravodlivosti - reformný smer v rámci súčasného systému trestnej spravodlivosti.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaroslav Holomek - další tituly autora:
Výskum obetí kriminality na Slovensku Výskum obetí kriminality na Slovensku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d.............................................................................................................................................5

1. V zn ik a v ý v o j v ik tim o ló g ie.......................................................................................9

1.1 V ývoj p r á v a................................................................................................................9

1.2 V znik v ik tim o ló g ie................................................................................................12

1.3 V ývoj v ik tim o ló g ie.................................................................................................16

2. Z á k la d n é p o jm y v ik tim o ló g ie................................................................................18

2.1 O beť...............................................................................................................................18

2.2 V ik tim o ló g ia.............................................................................................................20

2.3 V ik tim ita....................................................................................................................23

2.4 V ik tim á cia..................................................................................................................25

2.4 T y p o ló g ia o b e tí.......................................................................................................27

2.5 Z a v in e n ie o b e te a le b o sp o lo č n á zo d p o v ed n o sť.......................................33

3. Z d ro je ú d a jo v o o b e tia c h k r i m i n a li t y...............................................................38

3.1 R eg istro v an á k rim in a lita....................................................................................39

3.2 S e lfrep o rty k rim in a lity.......................................................................................40

3.3 V iktim ologické v ý s k u m y...................................................................................41

3.4 V iktim ologické v ý sk u m y n a S lo v en sk u......................................................50

4. N á s le d k y v ik tim á c ie....................................................................................................53

4.1 Fyzická u jm a.............................................................................................................54

4.2 Psychická (e m o c io n á ln a) u jm a........................................................................55

4.3 N e g atív n e so ciáln e n á sle d k y (so c iáln a u jm a )..........................................61

4.4 F in a n čn á u j m a.........................................................................................................61

4.5 M a te riá ln a u jm a....................................................................................................63

4.6 Strach z k rim in a lity..............................................................................................63

4.7 Podiel sy sté m u trestn e j sp ra v o d liv o sti n a v ik tim ác ii ........................64

5. N á h ra d a š k o d y a o d š k o d n e n i e.............................................................................68

5.1 N á h ra d a š k o d y.......................................................................................................69

5.2 O d šk o d n en ie o b e te................................................................................................77

5.3 O d šk o d ň o v an ie o b e tí n a S lo v e n sk u.............................................................82

6. P o m o c o b e tia m k r i m i n a li t y....................................................................................84

6.1 L eg isla tív a.................................................................................................................84

6.2 P o m o c o b e tia m .......................................................................................................86

7. R e sto ra tív n a sp ra v o d liv o s ť...........................................................................90

7.1 R o z h o d o v an ie a le b o m ed iá cia sp o ro v .......................................................91

7.2 R e sto ra tív n a a re trib u tív n a ju s tíc ia..............................................................93

7.3 V ývoj re sto ra tív n e j ju s tíc ie...............................................................................97

7.4 P ro b lé m y a o tá z k y re sto ra tív n e j ju stíc ie.................................................104

7.5 R e sto ra tív n a sp ra v o d liv o sť n a S lo v e n sk u................................................107

Z á v e r.............................................................................................................................110

Summary......................................................................................................................Ill

P rílo h a 1.......................................................................................................................112

P rílo h a 2 .......................................................................................................................120

L ite ra tú r a .......................................................................................... 152

O a u to r o v i...................................................................................................................162

V ecný r e g is te r............................................................................................................163       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.