načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Větné rozbory expres – Vlasta Gazdíková

Větné rozbory expres

Elektronická kniha: Větné rozbory expres
Autor: Vlasta Gazdíková

Cvičebnice češtiny pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol zaměřená na procvičení větných rozborů. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 159
Rozměr: 23 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Čeština
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-1074-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Cvičebnice češtiny pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol zaměřená na procvičení větných rozborů.

Popis nakladatele

Větné rozbory expres společně s úspěšnou publikací Český pravopis expres si kladou za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ a studentům SŠ při přípravě na všechny záludné zkoušky, ale hlavně orientovat se dobře v rodném jazyce. Najdou zde vysvětlení všech základních pojmů užívaných při rozborech vět jednoduchých nebo souvětí. Setkají se tedy se základními větnými členy, jako je podmět a přísudek, ale také s rozvíjejícími větnými členy, poznají rozdíl mezi jednočlennou a dvojčlennou větou a pochopí další souvislosti.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vlasta Gazdíková - další tituly autora:
Diktáty a testy pro 6. třídu -- Procvičení učiva z českého jazyka Diktáty a testy pro 6. třídu
Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – český jazyk Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – český jazyk
 (e-book)
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – český jazyk Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – český jazyk
 (e-book)
Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk
Poradím si s češtinou 6. - 9. třídy Poradím si s češtinou 6.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Větné rozbory expres

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.edika.cz

www.albatrosmedia.cz

Vlasta Gazdíková

Větné rozbory expres – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


Vlasta Gazdíková

Větné rozbory expres

Edika

Brno

2017


4

V4tné rozbory expres

Obsah

I. Základní větné členy.......................................... 5

Podmět a přísudek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Podmětová a přísudková část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Větné členy řídící a závislé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Přísudek a jeho druhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Shoda přísudku s podmětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Souhrnná cvičení – podmět a přísudek......................................22

II. Rozvíjející větné členy....................................... 25

Přívlastek (Pk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Předmět (Pt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Příslovečné určení (Pu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Souhrnná cvičení – základní a rozvíjející větné členy..........................44

Doplněk (Dk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 III. Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent ................ 51

IV. Věta jednoduchá a souvětí................................... 53

Druhy vedlejších vět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Souhrnná cvičení – druhy vedlejších vět.....................................78

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Významové poměry mezi jednotlivými členy ve větných členech několikanásobných . .93

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími . . . . . . . . . . . . . . . . .95 V. Složitá souvětí ............................................. 99

Vi. Souhrnné opakování – větné rozbory ........................103

Přehled základních pojmů užívaných ve větných rozborech ........112

KLÍČ .......................................................120


5

I. Základní větné členy

Podmět a přísudek

Základem věty bývá zpravidla podmět a přísudek (neplatí to ale vždy), které

označujeme za základní větné členy . Spolu tvoří základní skladební dvo

jici, v  níž se můžeme zeptat jedním členem na  člen druhý . Podmět bývá

v 1. pádě (dost často podstatné jméno nebo zájmeno) – vyjadřuje, kdo nebo

co něco dělá, přísudek bývá sloveso – vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se

o něm dovídáme .

Jak postupujeme při hledání základní skladební dvojice?

(Poznámka: podmět podtrhujeme rovnou čarou, přísudek vlnovkou.)

1) Vyhledáme ve větě sloveso (= přísudek) v určitém tvaru (můžeme z něj

dobře určit osobu), např .: Eva píše dopis . Tatínek ryje záhon .

2) Tímto slovesem se potom zeptáme na podmět otázkou: kdo, co? např .:

kdo, co píše? – odpověď zní: Eva (= podmět), nebo kdo, co ryje? – odpo

věď zní: tatínek (= podmět)

3) Zpětně si můžeme ověřit, co se říká o podmětu, co podmět činí apod .,

např .: co dělá Eva? – odpověď zní: píše (= přísudek) dopis, nebo co dělá

tatínek? – odpověď zní: ryje (= přísudek) záhon .

Podmět nemusí být vždy ve větě vyjádřen, rozlišujeme tedy podmět:

a) vyjádřený:

– podstatným jménem v 1 . pádě – např .: Na dvoře štěká pes.

– zájmenem – např .: Oni na nás zapomněli.

– číslovkou – např .: Tř i ještě nedorazili.

Méně často bývají podmětem i jiné slovní druhy (částice, infinitiv

slovesa, citoslovce, příslovce aj .), např .:

Jeho ne znělo přesvědčivě. Uvidět moře byl její velký sen. Mohutné

prásk všechny vyděsilo. Každé proč má i své proto.

5.–9. roč.


6

V4tné rozbory expres

b) nevyjádřený:

- je jasný z tvaru určitého slovesa – např .: Volala mu už včera.

kdo, co volala? – (ona)

- je zřejmý z předchozí věty – např .: Včera k nám přijela teta.

Nebyla u nás dva roky.

kdo, co u nás nebyla? – (teta)

c) všeobecný:

– máme na mysli někoho obecně – oni = nějací lidé :

např.: Psali o tom v novinách.

kdo, co psali? – oni, nějací lidé

V televizi mluvili o zemětřesení.

kdo, co mluvili? – oni, nějací lidé

Cvičení

1. Přiřaďte k  sobě podstatná jména a  slovesa tak, aby tvořila základní

skladební dvojice. Slovesa převeďte do náležitého tvaru a nově vzniklé

dvojice dopište do tabulky. Podtrhněte podmět i přísudek.

slunce hrát

Iva štípat

kapela vstávat

hoši burácet

vosy svítit

bratr pelášit

zajíc trénovat

vítr vařit

2. Podtrhněte základní skladební dvojice. Potom rozlište podmět vyjád

řený, nevyjádřený a  všeobecný (do  závorky). U  podmětu vyjádřeného

označte číslicí slovní druh.

Na louce se pasou srnky . ( _________________ )

Vy jste to ještě neviděli? ( _________________ )


7

Petr pracuje na stavbě domu . ( _________________ )

Každý den mi nosí kytku . ( _________________ )

Včera to hlásili v rozhlase . ( _________________ )

Zpívat v SuperStar jí nevyšlo . ( _________________ )

Domů přijel až večer . ( _________________ )

O tragédii mluvili ráno v televizi . ( _________________ )

Najednou se ozvalo hlasité žbluňk . ( _________________ )

Dva z nich nám zazpívali . ( _________________ )

Obloha se na nás mračila . ( _________________ )

V neděli jsme navštívili babičku . ( _________________ )

Z pokoje se najednou ozvalo cink . ( _________________ ) 3. Doplňte do vět chybějící člen základní skladební dvojice a podtržením

určete, zda se jedná o podmět nebo přísudek.

Na nebi __________ měsíc . Z houštiny __________ jelen . __________

střelili daňka . Všude kolem nás rostly __________ . __________ se ohý

baly ve  větru . Na  jedli __________ šišky . Děti __________ ze svahu

dolů . __________ vylovili sumce . __________ proběhli poslední zatáč

kou . Růže omamně __________ . 4. Podtrhněte ve větách všechny základní skladební dvojice (nevyjádřený

podmět napište do závorky).

Všichni se těšíme na  dovolenou na  horách . Večer si balíme své lodní

kufry . Jen Eva si připravuje své zavazadlo až ráno . Tatínek už čeká

s  autem před naším domem . Honza nosí všechny kufry do  auta . Stále

ale chybí Evino zavazadlo . Konečně se řítí k autu a nakládá svůj loďák .

Každý už sedí na svém místě, a tak můžeme vyrazit . Za chvíli Eva zavelí

k návratu . V tom spěchu totiž zapomněla doma mobil . Bez něj nevydrží

ani den . Všichni jí nadáváme, ale jí to vůbec nevadí . Hlavně že může

telefonovat svým kamarádkám . Nakonec tedy vyjíždíme s  půlhodino

vým zpožděním a netrpělivě čekáme, až se před námi objeví zasněžené

vrcholky Krkonoš . V4tné rozbory expres

Podmětová a přísudková část

V každé větě rozlišujeme zpravidla dvě části: – jedna část vyjadřuje nositele, původce děje nebo vlastnosti, jejím základem je podmět, který může být ještě rozvitý o další větný člen . Tuto část věty pak nazýváme podmětovou (nebo také rozvitý podmět); – druhá část vyjadřuje, co podmět činí, jejím základem je přísudek, který může být rovněž rozvitý o další větné členy . Tuto část označujeme jako přísudkovou (nebo také rozvitý přísudek) .

Příklad: Ovocné stromy rozkvétaly ve všech zahradách.

Určíme podmět (stromy) a přísudek (rozkvétaly) .

Na podmětu stromy závisí větný člen ovocné – tuto část označíme jako

část podmětovou.

Na  přísudku rozkvétaly závisí větné členy ve  všech zahradách – tuto část

označíme jako část přísudkovou .

Obě části od sebe můžeme pro názornost oddělit svislou čarou:

Ovocné stromy | rozkvétaly ve všech zahradách.

(část podmětová) (část přísudková)

Větné členy řídící a závislé

Ve skladebních dvojicích rozlišujeme : – člen řídící, to je ten, kterým se ptáme na jiný, např .: ve dvojici ovocné stromy je to podmět stromy (ptáme se: jaké stromy?); – člen závislý, to je ten, jímž odpovídáme, např . : ve dvojici ovocné stromy

je to přídavné jméno ovocné .

Podobně v přísudkové části věty: Ovocné stromy | rozkvétaly ve všech zahra

dách bude přísudek rozkvétaly řídícím větným členem a  na  něm závislým

bude výraz v zahradách (protože se ptáme: kde rozkvétaly?) .

V další skladební dvojici ve všech zahradách bude řídícím členem zahradách

a závislým zájmeno všech (protože se ptáme: v jakých zahradách?) .

5.–9. roč.

7.–9. roč.


9

Graficky můžeme skladební dvojice z celé věty znázornit následovně:

stromy = rozkvétaly

ovocné v zahradách ve všech

Poznámka: podmět a přísudek jsou vždy jen členy řídící a  mají zvláštní

pozici, protože se můžeme ptát jedním na  druhý (u  jiných skladebních

dvojic to není možné) .

Cvičení

5. Vypište všechny skladební dvojice z  následujících vět. Základní skla

dební dvojici podtrhněte a svislou čarou oddělte ve větách část podmě

tovou od přísudkové.

Louka nad naším domem hraje všemi barvami .

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Za mnou se ozývá hlas blížících se cyklistů .

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Moje kamarádka ze školy chodí do dramatického kroužku .

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Večer maminka pověsila oprané prádlo na balkon .

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5.–9. roč.


10

V4tné rozbory expres 6. Z  následujících vět jsou vypsány skladební dvojice. Škrtněte ty, které

sem nepatří.

Mladí hokejisté si přivezli cenné zkušenosti z mezinárodního utkání.

mladí si přivezli cenné zkušenosti

hokejisté si přivezli zkušenosti z utkání

přivezli si cenné zkušenosti z mezinárodního

mladí hokejisté z mezinárodního utkání

přivezli si zkušenosti přivezli si z utkání

Ze čtvrté lavice se najednou ozývalo hlasité brebentění děvčat.

ze čtvrté lavice ozývalo se brebentění

ozývalo se ze čtvrté ozývalo se hlasité

najednou se ozývalo hlasité brebentění

ozývalo se z lavice brebentění děvčat

Nerozvážný řidič způsobil na dálnici srážku několika aut.

nerozvážný řidič řidič na dálnici

řidič způsobil způsobil srážku

nerozvážný způsobil srážku aut

způsobil na dálnici několika aut 7. Z následujících skladebních dvojic vytvořte smysluplnou větu.

hloučky turistů, stály před zámkem, zvědavých turistů, hloučky stály,

před zrekonstruovaným zámkem, stály netrpělivě

_________________________________________________________

studenti navštívili, studenti školy, včera navštívili, naší školy, navštívili

představení, divadelní představení

_________________________________________________________

Honza pozoroval, pozoroval chování, upřeně pozoroval, nevhodné cho

vání, dvou mladíků, chování mladíků

_________________________________________________________

Podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný

Holý podmět a přísudek je ten, na kterém už žádný další větný člen nezávisí .

Příklad: Stromy rozkvétaly. Auta jezdila.

V těchto větách je pouze holý podmět a holý přísudek:

Stromy rozkvétaly. Auta jezdila. Rozvitý podmět a přísudek je ten, na  kterém závisí alespoň jeden další větný člen .

Příklad 1: Ovocné stromy rozkvétaly. Osobní auta jezdila.

V těchto větách je rozvitý pouze podmět, a to:

stromy – o větný člen ovocné (ptáme se: jaké stromy?)

a auta – o větný člen osobní (ptáme se: jaká auta?).

(Přísudky rozkvétaly a jezdila zůstávají holé.)

Příklad 2: Ovocné stromy rozkvétaly na zahradě.

Osobní auta jezdila po silnici.

V těchto větách je rozvitý jak podmět, tak i přísudek, a to:

podmět stejně jako v 1 . příkladě,

přísudek rozkvétaly – o větný člen na zahradě (ptáme se: kde rozkvétaly?),

přísudek jezdila – o větný člen po silnici (ptáme se: kde, kudy jezdila?). Někdy může být podmět i  přísudek několikanásobný. Tyto několikanásobné větné členy oddělujeme ve větě čárkou (kromě spojek a, i, ani, nebo) .

Příklad 1: Jabloně, hrušně, třešně i švestky rozkvétaly.

Auta, motocykly i kola jezdily po silnici.

V těchto větách se jedná o několikanásobný podmět, a to:

jabloně, hrušně, třešně i švestky

auta, motocykly i kola

5.–9. roč.


12

V4tné rozbory expres

Příklad 2: Ovocné stromy rychle rozkvetly i opadaly.

Auta jezdila, předjížděla a troubila.

V těchto větách se jedná o několikanásobný přísudek, a to: rozkvetly i opadaly jezdila, předjížděla a troubila

Cvičení

8. Podtrhněte základní skladební dvojice ve  větách a  oddělte (svislou

čarou) část podmětovou a přísudkovou. Potom do závorky napište, zda

se jedná o podmět a přísudek holý, rozvitý nebo několikanásobný.

Obloha se zatáhla bouřkovými mraky . ( ________________________ )

Každý oblak obsahuje miliony dešťových kapek . ( _________________ )

Déšť bičuje zemi . ( __________________________ )

Voda rychle stéká do údolí . ( __________________________ )

Mrkev, petržel, ředkvička i sazenice salátu se ocitly pod vodou .

( _____________________________________ )

Zimní vichřice sviští, fičí, kvílí i štípe do tváří .

( _____________________________________ )

Jinovatka lemuje okraje okvětních lístků . ( ______________________ )

V zimě se rybníky i jezera pokrývají slabým povlakem ledu .

( _____________________________________ )

Jarní sluníčko bourá ledy . ( __________________________ )

Ledy tají . ( __________________________ )

5.–9. roč.


13

9. K  následujícím podmětům nebo přísudkům doplňte několikanásobný

chybějící člen základní skladební dvojice. Potom podtrhněte podmět

i přísudek.

Maminka dnes __________________________________________ .

__________________________________________ sedí v lavici .

Pacienti v čekárně u lékaře ___________________________________ .

__________________________________________ ležely na lavici .

__________________________________________ pluli v řece .

Ve štafetovém běhu se mezi nejlepšími umístili _____________________

_____________________________ .

Děti v zimě _____________________________________________ .

Tatínek na zahradě často ____________________________________ . 10. Několikanásobné podměty nahraďte holými nebo rozvitými a nové věty

napište. Podtrhněte v nich podmět i přísudek.

Slepice, kuřata, husy a housata běhaly po dvoře .

_________________________________________________________

Na  mezinárodní přehlídce se předváděli chrti, teriéři, basseti, ohaři,

jezevčíci, buldoci a dobrmani .

_________________________________________________________

Na louce poletovali bělásci, babočky, hnědásci, modrásci a okáči .

_________________________________________________________

Olympijských her se zúčastnili i čeští atleti, basketbalisté, tenisté, gym

nasté, kanoisté i plavci .

_________________________________________________________

Nejvíce se mi líbí bajky, pověsti, pohádky, povídky, novely a romány .

_________________________________________________________

Naše krmítko navštěvují nejen sýkorky, ale také strakapoud, datel, žluna,

sojka, brhlík, dokonce i vrabci .

_________________________________________________________

Papriky, rajčata, ředkvičky a  kedlubny patří k  mým oblíbeným

pochoutkám .

_________________________________________________________

14

V4tné rozbory expres

Přísudek a jeho druhy

1) Přísudek slovesný bývá vyjádřen:

a) slovesným tvarem jednoduchým, např .: Eva čte . Jana vyučuje .

Jana se učí .

b) slovesným tvarem složeným, např .: Eva bude číst . Eva by četla .

Už jste to přečetli?

Jana by se bývala byla učila .

c) spojením způsobového nebo fázového slovesa s infinitivem – považujeme

jej za přísudek složený, např .:

– způsobová slovesa: chtít – Eva chce číst . Jana se chtěla učit .

muset – Eva musí číst . Jana se musela učit .

moci – Eva mohla číst . Jana se mohla učit .

mít – Eva má číst . Jana se měla učit .

smět – Eva smí číst . Jana se smí učit .

– fázová slovesa: začít – Eva začala číst . Jana se začala učit .

přestat – Eva přestává číst . Jana se přestala učit .

zůstat – Eva zůstala sedět .

d) citoslovcem (zastupuje sloveso), např .: Eva hop přes zábradlí .

Andulka frnk z klece .

e) srovnávacím výrazem, např .: Eva jako by neslyšela .

Jana jako by neviděla .

2) Přísudek jmenný se sponou tvoří sponové sloveso a jmenná část . Sponou

bývají slovesa: být, bývat, stát se, stávat se, která mohou být i v záporném

tvaru (není, nestává se apod .) . Po sponě stát se, stávat se bývá jméno v 7 . pádě .

a) spona + podstatné jméno, např .:

Eva je prodavačka . Jana není kuchařka .

Eva se stala prodavačkou .

Jana se nestala kuchařkou .

b) spona + přídavné jméno, např .: Eva je sympatická . Jana nebyla smutná .

Eva se stala slavnou .

Jana se nestala zatrpklou .

5.–9. roč.

7.–9. roč.

6.–9. roč. Méně časté spojení: c) spona + zájmeno, např .: Eva je moje . Jana není vaše . d) spona + číslovka, např .: Eva je šestá . Jana není první . e) spona + infinitiv, např .: Eva je slyšet . Jana není vidět . f ) spona + příslovce, např .: Eva je tamhle . Jana není ještě zpátky . g) srovnávacím výrazem, např .: Eva je jako uragán . Jana není jako my .

Poznámka:

sponová slovesa být, bývat, stát se, stávat se mohou mít v některých pří

padech plný význam a pak se stávají přísudkem slovesným, např .:

Brambory jsou (= leží) ve sklepě . Bubáci nejsou (= neexistují) .

V létě bývám (= pobývám) často na koupališti .

Někdy se to stává (= přihodí) .

3) Přísudek jmenný beze spony se vyskytuje jen v některých příslovích, rče

ních, průpovídkách, titulcích apod ., v nichž chybí sponové sloveso, např .:

Sliby – chyby . (chybí spona jsou)

Pes – nejvěrnější přítel člověka . (chybí spona je)

Vstup přísně zakázán . (chybí spona je)

Cvičení

11. Podtrhněte ve  větách přísudky. Určete, zda jsou vyjádřeny jednodu

chým (je.) nebo složeným (sl.) tvarem slovesným (do závorky za větu).

Spojení fázového a způsobového slovesa s infinitivem označte jako slo

žený přísudek (sl. p.).

Viktor už knihu přečetl . ( __ ) Knihu jsem už přečetla . ( __ ) Já bych

tu knihu také přečetl . ( __ ) Petr by si chtěl také přečíst novou knihu .

( __ ) Mohla bych si přečíst tu novou knihu? ( __ ) Vítek bude tu knihu

teprve číst . ( __ ) Často vzpomínám na  letošní prázdniny . ( __ ) Často

jsme vzpomínali na letošní prázdniny . ( __ ) Určitě budeme vzpomínat

na  letošní prázdniny . ( __ ) Bára si koupila nové šaty . ( __ ) Bára by si

byla koupila nové šaty . ( __ ) Bára si chce koupit nové šaty . ( __ ) Bára

7.–9. roč.

5.–9. roč.


16

V4tné rozbory expres

si může koupit nové šaty . ( __ ) Pes zuřivě štěkal . ( __ ) Hoši se poprali

cestou ze školy . ( __ ) Iva nás překvapila novým sestřihem . ( __ ) Iva nás

chtěla překvapit novým sestřihem . ( __ ) Venku se začíná stmívat . ( __ ) 12. Podtrhněte ve větách přísudky. Do závorky napište, jak jsou přísudky

vyjádřeny – vyberte jednu z  následujících možností a  – c (uveďte jen

příslušné písmeno):

a) slovesem,

b) sponovým slovesem a podstatným jménem,

c) sponovým slovesem a přídavným jménem.

Bratr je již zdravý . ( ) Nikdy na nás nezapomněla . ( ) Teta je učitelka

v mateřské škole . ( ) Konečně začali pracovat . ( ) Ilona byla ze všeho

velmi zklamaná . ( ) . Jeho reakce se stávaly nepředvídatelnými . ( ) Děti

hlasitě četly . ( ) Klavír byl rozladěný . ( ) Dita se stala rekordmankou

ve skoku do dálky . ( ) Tento příklad není snadný . ( ) Batole konečně

přestalo plakat . ( ) Liba je naše kamarádka . ( ) Letadlo právě přistáva

lo . ( ) Tatínkův spolužák byl novinářem . ( ) 13. Podtrhněte ve větách přísudky. Do závorky napište, zda se jedná o pří

sudek slovesný (slov.) nebo jmenný se sponou (jm. se sp.).

S nadšením jsme vyšlapali na vrcholek hory . ( ______ ) Večer jsme byli

velmi unavení . ( _____ ) Auto zastavilo před naším domem . ( ______ )

Bylo celé zablácené . ( ______ ) Mirek jezdil na  kole . ( ______ ) Před

semaforem musel zastavit . ( ______ ) Jitčiny šaty byly moc hezké .

( ______ ) Rodinný dům byl postaven převážně z cihel . ( ______ ) Slyšel

jsem hlasité pískání . ( ______ ) Zapomněla doma učebnici do němčiny .

( ______ ) Katka se stala studentkou Karlovy univerzity . ( ______ ) Táta

vyluštil těžké sudoku . ( ______ ) Jindra není v matematice zrovna moc

snaživý . ( ______ ) Karel byl lodním kuchařem . ( ______ ) Babička ráda

vzpomínala na své mládí . ( ______ ) 14. Nahraďte přísudek slovesný přísudkem jmenným se sponou a naopak.

Přísudky ve větách podtrhněte.

Celá chata je dřevěná . – _____________________________

Děti se rozdováděly . – __________________________________

Na oknech byly zavěšeny záclony . – ______________________________

Trávník před domem byl seschlý . – _____________________________

Odebírala časopis o historii . – _________________________________

Účastníky obeznámili s pravidly soutěže . – _________________________

Oba chlapci byli vášnivými sběrateli pohlednic . – ___________________

_________________________________________________________

Eva je výborná tenistka . – ____________________________________ 15. Podtrhněte podmět i přísudek.

Sníh přestal padat až večer . Najednou kdosi buch, buch na dveře . Jiří byl

první ve sprintu . Ten toulavý pes je náš . Nesmíte se na nás zlobit . Láďa se

stal studentem gymnázia . Mladost – radost . Zdeněk u nich už byl . Všude

kolem nás poletovali holubi . Informace nebyla pravdivá . David a Ctirad

se stali přáteli na celý život . Vstupné dobrovolné . Kytara byla rozladěná .

Petra by byla ráda přijela už zítra . Kouření zakázáno . Dítě ještě nezačalo

mluvit . Dnes budeme trénovat celé dopoledne . Marta telefonuje celou

věčnost . Dnešní návštěva nebyla ohlášena . Veverka hop na strom . 16. Je pravdivé tvrzení, že v  následujících větách je obsažen přísudek

jmenný se sponou? Svou odpověď zakroužkujte a  přísudek jmenný se

sponou podtrhněte.

a) ANO – NE: Dveře do domu byly otevřené .

b) ANO – NE: Hudebníci musí naladit své nástroje .

c) ANO – NE: Dnes budeme pracovat na zahradě .

d) ANO – NE: Ivan není trpělivý .

e) ANO – NE: Markéta se stala prodavačkou textilu .

f ) ANO – NE: Kamila by byla ráda jela k moři .

g) ANO – NE: Šli bychom tam s vámi .

h) ANO – NE: Ředitel nebyl spokojený s tímto novým návrhem .

ch) ANO – NE: Okolí našeho nového domu je kouzelné .

7.–9. roč.


18

V4tné rozbory expres

i) ANO – NE: Nechceš u nás dnes zůstat?

j) ANO – NE: Tátův kamarád byl námořníkem .

k) ANO – NE: Naši lyžaři byli čtvrtí .

Shoda přísudku s podmětem

Přísudek se shoduje s  podmětem v  osobě a  čísle, pokud je v  minulém čase,

ještě také ve jmenném rodě . Je-li podmět v množném čísle, řídí se psaní pří

čestí minulého následujícími pravidly:

rod mužský životný -i

Muži pracovali . Sportovci vítězili.

Sněhuláci roztáli . Ledoborci odpluli.

Slanečci nám chutnali .

rod mužský neživotný -y

Lesy šuměly . Davy skandovaly.

Ledoborce odpluly .

Slanečky nám chutnaly .

rod ženský -y

Ženy hovořily . Děti křičely .

rod střední -a

Pole osiřela . Housata štěbetala .

Poznámka:

1) je-li nevyjádřený podmět známý z předchozího textu, píšeme v příčestí

minulém stejnou koncovku,

2) je-li podmět nevyjádřený neznámý z předchozího textu, píšeme v pří

čestí minulém -i (jako by byl ve větě zastoupen rod mužský životný) .

17. Doplňte koncovky v příčestí minulém. Podtrhněte podměty.

Dešťové kapky bubnoval__ do oken . Na nebi se rozzářil__ hvězdy . Sně

hové vločky se nepřetržitě sypal__ . Na poli stál__ strašáci . Děti zíval__

únavou . Děvčata si radostně prozpěvoval__ . Kdy jste se vrátil__? Liščí

5.–9. roč.


19

mláďata byl__ hrav__ . Rodiče se staral__ o své děti . Někteří žáci nepři

nesl__ domácí úkol . Vymlouval__ se na nedostatek času . Koťata spoko

jeně vrněl__ . Lípy omamně voněl__ . Navštívil__ jsme výstavu obrazů .

Hodiny odbil__ půlnoc . Auta byl__ zaparkován__ na parkovišti . Draci

se vznášel__ do výše . Slůňata odpočíval__ . Jabloně rozkvétal__ . 18. Přiřaďte k větám vhodné přísudky a doplňte správnou koncovku.

Podtrhněte podměty.

Mnozí studenti ________________ . hořel__

Davy lidí se ______________ na náměstí . usídlil__

Malá lvíčata ______________ . rozkvetl__

Hodiny se nekonečně _____________ . neprospěl__

Vojáci ______________ . dováděl__

Louky ______________ do krásy . scházel__

Vymetená kamna dobře ______________ . pochodoval__

Čápi se ______________ na komíně . vlekl__ 19. Doplňte koncovky v příčestí minulém. Podtrhněte podmět a přísudek.

Svah ozářil__ sluneční paprsky, které se odrážel__ od sněhu . Děvčata si

zacláněl__ oči rukama a snažil__ se najít svého vedoucího . Ivě se rozlo

mil__ obě lyže, a tak se nutně chtěl__ poradit, co s tím . To už se k nim

blížil__ i chlapci z oddílu, kteří zpozoroval__, že se něco děje . Na svahu

se začal__ tvořit skupinky lyžařů, které upřeně vzhlížel__ k nebi . Najed

nou jim nad hlavou zakroužil vrtulník . Všichni nehybně sledoval__, jak

tam kdesi nahoře přistává . Věděl__ už, že se něco stalo . Vleky přestal__

jezdit a nahoru po svahu se rozjížděl__ dvě rolby . Shora přijížděl__ oba

vedoucí a  zjišťoval__, jestli jsme všichni . Ulehčeně si oddechl__, když

zjistil__, že od  nás nikdo nechybí . Všem se ale podlomil__ kolena při

pomyšlení na lyžaře, pro kterého přiletěl vrtulník .

V4tné rozbory expres

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Jestliže je ve  větě podmět několikanásobný, řídí se psaní příčestí minulého

následujícími pravidly:

alespoň jedno podst. jméno rodu mužského životného

-i

Ženy a muži pracovali .

Pes, kočka i kuřata běhali po dvoře .

Děvčata i chlapci se učili . žádné podst. jméno rodu muž. životného, alespoň jedno podst. jméno rodu muž. neživotného nebo rodu ženského

-y

Domy, stodoly i všechna ostatní stavení

chátraly .

Husa i housata štěbetaly .

Obě husy i house štěbetaly . všechna podst. jména středního rodu v množném čísle

-a

Štěňata a koťata spala .

Housata, káčata a kuřata běhala . všechna podst. jména středního rodu, alespoň jedno z nich v jednotném čísle

-y

Štěně i kotě spaly . Štěně i koťata spaly .

Štěňata i kotě spaly .

House, káčata a kuřata běhaly .

House, kuře a káčata běhaly . Poznámka I: stojí-li několikanásobný podmět za přísudkem, můžeme se také řídit rodem prvního členu několikanásobného podmětu, např .: Na jevišti vystupovali (i vystupovaly) zpěvačky i zpěváci . Na tábor odjeli (i odjela) sestra i mladší bratr . ALE vždy jen: Zpěvačky i zpěváci vystupovali na jevišti . Sestra i mladší bratr odjeli na tábor .

5.–9. roč.


21

Poznámka II: Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkou, jen před spojkami a, i, ani, nebo čárku zpravidla nepíšeme .

20. Doplňte koncovky v  příčestí minulém. Podtrhněte několikanásobné

podměty.

Listy i tráva byl__ pokryt__ kapkami vody . Husy a kachny mával__ kří

dly . Na louce se pásl__ kůzlátka a telátka . Vanda, Jarmila a Vašek postá

val__ u stánku s občerstvením . Restaurace a kavárny byl__ už zavřen__ .

Kosi, špačci a sýkorky vesele prozpěvoval__ . Meruňky a broskve dozrá

val__ . Zpěváci a zpěvačky se připravoval__ na vystoupení . Trička, košile

a kalhoty visel__ na prádelní šňůře . V lese vyrostl__ kozáky, lišky i bedly .

Kuchaři a  jejich pomocníci připravoval__ výtečné pokrmy . Na  dvorku

dováděl__ koťata a štěně . Tváře i uši jim hořel__ nedočkavostí . Pod sně

hem hledal__ potravu koroptve, bažanti i zajíci . U vody nás ohrožoval__

vosy a komáři .

21. Přiřaďte k  několikanásobným podmětům odpovídající přísudky

a doplňte chybějící koncovky.

Fanoušci a fanynky ___________________ běhal__

Buchty a vánočky ____________________ se leskl__

Kuřátka a housátka ___________________ spal__

Děti a dospělí _______________________ skandoval__

Bledule a sněženky ___________________ bruslil__

Milan, Jana a Magda __________________ shnil__

Beránci a ovečky _____________________ voněl__

Prsteny a náhrdelníky _________________ se pásl__

Kotě a štěňátka ______________________ rozkvétal__

Pomeranče a banány __________________ se smál__

V4tné rozbory expres

Souhrnná cvičení – podmět a přísudek

1. a) Podtrhněte podmět a přísudek.

Klára bydlí s maminkou a babičkou v domku na okraji města . Chtěla by

ale bydlet v paneláku jako její spolužačky . Právě se vrací od kamarádky .

Odemyká branku a  zjišťuje, že v  zahradě běhá jen její štěně . Radostně

se na  ni vrhá . Oba společně přicházejí k  domovním dveřím a  Klára

vejde do předsíně . Alík vběhne dovnitř a ona hned zamyká . Od doby, co

nedaleko vykradli dva domy, všichni dbají na důkladné zamykání dveří .

A nikdo se nemůže divit . Vždyť v domě žije jen maminka, babička, Klára,

její malý bratr a pak už jen štěně a kočka . V takovém složení se nemůže

cítit bezpečně žádná rodina .

b) Určete, zda je podmět v 1., 2. a poslední větě textu holý, rozvitý nebo

nevyjádřený.

– 1 . věta: _________________________________________________

– 2 . věta: _________________________________________________

– poslední věta: ____________________________________________

c) Vypište z textu několikanásobný podmět.

_________________________________________________________

d) Jakými slovními druhy jsou vyjádřeny podměty? (Můžete je označit

číslicí nad podměty přímo do textu.)

e) Vypište z textu všechny přísudky slovesné složené.

_________________________________________________________

f ) Vypište z textu přísudky holé.

_________________________________________________________

g) Vypište z 1. věty textu všechny skladební dvojice – řídící větný člen

podtrhněte.________________________________________________ 5.–9. roč. 7.–9. roč.

2. a) Podtrhněte podmět a přísudek.

Klára se potichu zouvá . Když dává tenisky do botníku, slyší hlasité zaprskání . No jasně, jejich mazaná kočka Míca vleze do  každé boty a  pak ji rozdrápe a  zničí . Nic pro ni není svaté . Z  pokoje zní hlasy seriálových hrdinů . To maminka sleduje opakování seriálu, který včera neviděla . Sotva zaslechne klapnout dveře, volá na  mě přímo od  televize . Vytýká mi, že jdu moc pozdě a kdy chci psát vlastně úkoly? Obracím oči v sloup . Máma a bábinka se mnou někdy jednají, jako kdybych chodila do první třídy . A  přitom budu na  jaře slavit třináct . Ještě že po  mně ty úkoly nechtějí kontrolovat . Hned jim také radostně sděluji, že na  zítřek jsme žádné úkoly nedostali . Máma je spokojená a já mohu v klidu usednout k večeři .

(Volně podle B . Robošové)

b) Vypište z textu podměty: – holé:___________________________________________________ – rozvité:__________________________________________________ – několikanásobné:__________________________________________ c) Vypište z textu podměty vyjádřené a číslicí do závorky označte jejich slovní druh. _________________________________________________________ _________________________________________________________ d) Vypište z textu všechny přísudky slovesné složené. _________________________________________________________ _________________________________________________________ e) Vypište z textu přísudky jmenné se sponou. _________________________________________________________ f ) Vypište z textu přísudek několikanásobný. _________________________________________________________

5.–9. roč.

7.–9. roč. V4tné rozbory expres

g) Vypište z 2. věty textu všechny skladební dvojice – řídící větný člen

podtrhněte.

_________________________________________________________ 3. a) Podtrhněte podmět a přísudek.

1 . Budeme se těšit na vaši další návštěvu . 2 . Rodiče byli seznámeni s pro

spěchem svého syna . 3 . Kuchaři připravili slavnostní pohoštění . 4 . Pro-

voz omezen . 5 . Ivan se stal automechanikem . 6 . Kamarád by si chtěl

koupit novou kytaru . 7 . Alkohol – metla lidstva . 8 . V  autě bylo rozbité

boční okénko . 9 . Kolo před brankou je naše . 10 . Úkol splněn . 11 . Chla

pec konečně přestal vykřikovat . 12 . Chtěli bychom odcestovat už příští

týden . 13 . Vlak už dávno odjel . 14 . Zastávka přemístěna . 15 . Sestra je

jako ze žurnálu . 16 . Rozdělanou práci musíte všichni dokončit .

b) Vypište čísla vět podle toho, jaký druh přísudku je v nich zastoupen:

– přísudek slovesný:_________________________________________

– přísudek jmenný se sponou:__________________________________

– přísudek jmenný beze spony:________________________________ 4. Jsou následující věty napsány pravopisně správně? Svou odpověď

zakroužkujte. Podtrhněte základní skladební dvojici a chyby opravte.

a) ANO – NE: Děvčata i chlapci na nás mávali z oken .

b) ANO – NE: Všechny byty zářili novotou .

c) ANO – NE: Torpédoborci brázdili moře .

d) ANO – NE: Sýkorky a kosi se slétaly v zimě ke krmítku .

e) ANO – NE: Portugalsko a  Španělsko se zúčastnily atletických

závodů .

f ) ANO – NE: Její rodiče navštěvovaly pravidelně třídní schůzky .

g) ANO – NE: Všichni se radovali z jeho vítězství .

h) ANO – NE: Koně běhali v ohradě .

ch) ANO – NE: Štěně a koťata se vzájemně očichávala .

i) ANO – NE: Uzenáče nám moc chutnaly .

j) ANO – NE: Skupinky chlapců demolovali lavičky v parku .

k) ANO – NE: Jehňata a kůzlata spolu dováděla .

5.–9. roč.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist